Copy
Y newyddion diweddaraf gan Asiantaeth Genedlaethol y DU Erasmus+
Erasmus+ UK logo
Tachwedd 2018

Edrych ymlaen i 2019

 
Bydd gwerth €187 miliwn o gyllid y Comisiwn Ewropeaidd ar gael i sefydliadau addysg ac ieuenctid yn y Deyrnas Unedig flwyddyn nesaf trwy raglen Erasmus+. Mae hwn yn cynrychioli cynnydd o €17 miliwn o'i gymharu â'r swm yn 2018. Os ydych yn ystyried gwneud cais yn 2019, mae manylion y dyddiadau cau ar ein gwefan, ynghyd ag adnoddau a digwyddiadau i gynorthwyo'ch cais.
Gweld yr adnoddau
Cyfranogwyr prosiect y Gymdeithas Permaddiwylliant yn cymryd rhan mewn gweithgarwch yn yr awyr agored

Cyllid ychwanegol yn cynorthwyo hygyrchedd prosiectau

 
A wyddoch chi bod Erasmus+ yn cynnig cyllid ychwanegol er mwyn sicrhau bod prosiectau yn gynhwysol ac yn hygyrch i gyfranogwyr sydd ag anghenion arbennig neu anabledd? Gellir defnyddio'r cyllid am amrywiaeth eang o anghenion, megis offer arbenigol, gofalwyr a chymorth meddygol. Er enghraifft, roedd cyllid ychwanegol wedi galluogi prosiect ysgolion y Gymdeithas Permaddiwylliant i gynnwys plant na fyddent wedi gallu cymryd rhan fel arall.
Darllenwch eu stori
Rhai a fynychodd ddigwyddiad lansio y Corfflu Cydsefyll Ewropeaidd yn cael sgwrs

Gwneud gwahaniaeth gyda'r Corfflu Cydsefyll Ewropeaidd

 
A ydych chi'n sefydliad sy'n gweithio gyda phobl ifanc sy'n cael llai o gyfleoedd? Mae cyllid y Corfflu Cydsefyll Ewropeaidd yn cynorthwyo pobl ifanc 18-30 oed i roi hwb i'w CV, dysgu sgiliau newydd a gwneud gwahaniaeth yn y wlad hon neu mewn gwlad dramor trwy wirfoddoli neu ymgymryd â lleoliadau gwaith. Dewch i'n sesiwn briffio brecwast am ddim yn Birmingham ar 28 Tachwedd i gael gwybod mwy.
Cofrestrwch
Dyn a menyw yn eistedd wrth ddesg yn cael sgwrs

Enwebwch eich dysgwyr ar gyfer EuroApprentices

 
Rydym yn estyn gwahoddiad i sefydliadau gyflwyno prentisiaid presennol neu gyn brentisiaid i fod yn EuroApprentices yn 2019. Bydd enwebeion llwyddiannus yn ymuno â rhwydwaith y prentisiaid a ariannir gan Erasmus+ a byddant yn cael y cyfle i hyrwyddo'r rhaglen trwy rannu eu profiadau personol. Bydd Asiantaeth Genedlaethol y DU yn darparu hyfforddiant a chymorth. Y dyddiad cau er mwyn cyflwyno ceisiadau yw 15 Rhagfyr.
 
Mwy am y cynllun
Andrea Sapundjija, a fu'n cymryd rhan yn  prosiect, yn gwenu

Annog myfyrwyr difreintiedig i deithio i wlad dramor

 
Mae ymchwil yn dangos bod myfyrwyr addysg uwch llai breintiedig yn gallu elwa mwy o fynd ar leoliad i wlad dramor, ond nhw yw'r rhai lleiaf tebygol o gymryd rhan. Dysgwch sut y gall sefydliadau addysg uwch annog a chynorthwyo myfyrwyr difreintiedig, gyda phecynnau cymorth defnyddiol, adroddiadau ac enghreifftiau arfer da gan UUKi, Cymdeithas Prifysgolion Iwerddon a'r Comisiwn Ewropeaidd.
 
Cael ysbrydoliaeth

Newyddion arall Erasmus+

  • A ydych chi'n chwilio am bartneriaid ar gyfer eich prosiect Addysg Oedolion Erasmus+? A ydych chi'n dymuno rhannu canlyniadau eich prosiect neu hysbysebu digwyddiad? Mae'r Platfform Electronig ar gyfer Dysgu Oedolion yn Ewrop (EPALE) yma i helpu. Darllenwch ein blog i gael gwybod sut.
  • Mae Eurodesk yn dymuno cael safbwyntiau pobl 13-35 oed am eu profiad o chwilio am gyfleoedd mewn gwledydd tramor. Llanwch eu harolwg cyn 25 Tachwedd er mwyn helpu i wella gwybodaeth ynghylch symudedd a chael y cyfle i ennill tocyn rhodd o'ch dewis.
  • A hoffech chi rannu gwaith eich prosiect, trafod cyngor defnyddiol er mwyn sicrhau llwyddiant a rhwydweithio gyda chydlynwyr prosiectau tebyg i chi? Rhwydweithiau dysgu yw'r cyfle perffaith! Cofrestrwch nawr ar gyfer y digwyddiad a gynhelir ar 5 Rhagfyr yn Birmingham – mae nifer y lleoedd yn gyfyngedig.
  • Helpwch ni i asesu effaith Erasmus+. Rydym yn chwilio am ymgynghorwyr i ddarparu tri phrosiect ymchwil a gwerthuso newydd ym maes VET, addysg oedolion ac ieuenctid. Lawrlwythwch y dogfennau o'n gwefan.

Dyddiadau ar gyfer y Dyddiadur


 Dyddiadau

          Sesiynau Gwybodaeth Erasmus+
          Birmingham, 28 Tachwedd – Cofrestru
          Llundain, 1 Rhagfyr – Cofrestru

          Sesiynau Gyda'r Hwyr i Ysgolion Erasmus+ ac eEfeillio
          Birmingham, 28 Tachwedd – Cofrestru

          Sesiwn Briffio Brecwast y Corfflu Cydsefyll Ewropeaidd
          Birmingham, 28 Tachwedd – Cofrestru

 Gweminarau 

          Cynnwys ECVET mewn cais VET Cam Gweithredu Allweddol 1 Erasmus+
          21 Tachwedd 2018 – Cofrestru nawr

          Gweithredu ECVET
          7 Rhagfyr 2018 – Cofrestru nawr
Am ragor o wybodaeth am gyllid Erasmus+, trowch at ein gwefan sef www.erasmusplus.org.uk
Facebook
Twitter
YouTube
Rydych yn cael yr hysbysiad hwn oherwydd eich bod wedi dewis cael negeseuon e-bost wrth Erasmus+. Mae modd i chi ddatdanysgrifio neu reoli'ch dewisiadau tanysgrifio ar unrhyw adeg. Mae Asiantaeth Genedlaethol y DU Erasmus+ yn bartneriaeth rhwng British Council ac Ecorys UK.

Hawlfraint © 2018 Asiantaeth Genedlaethol y DU Erasmus+. Cedwir pob hawl.

datdanysgrifio o'r rhestr hon    diweddaru dewisiadau tanysgrifio


This email was sent to <<Email address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Erasmus+ UK · Vincent House, Quay Place · 92-93 Edward Street · Birmingham, B1 2RA · United Kingdom