Copy
Y newyddion diweddaraf gan Asiantaeth Genedlaethol y DU Erasmus+
Mawrth 2020

Yr ychydig wythnosau diwethaf i wneud cais am gyllid Cam Gweithredu Allweddol 2

Mae gennym amrediad o ganllawiau a gweminarau llawn gwybodaeth wedi'u cynllunio i'ch helpu i sicrhau bod eich cais mor dda ag y gall fod. Y dyddiad cau yn 2020 er mwyn gwneud cais am gyllid partneriaeth Erasmus+ (Cam Gweithredu Allweddol 2) ar gyfer addysg uwch, ysgolion, VET, addysg i oedolion a phrosiectau traws-sector yw 24 Mawrth, 11am (amser yn y DU). Pob lwc!
Troi at yr adnoddau
Menyw mewn Cynhadledd Flynyddol yn y gorffennol yn eistedd wrth fwrdd yn siarad gyda rhywun arall sydd yn mynychu

Cynhadledd Flynyddol 2020 Erasmus+: gwnewch nodyn o'r dyddiad

 
Cyfle i gymryd rhan mewn diwrnod o drafodaeth, dathlu a rhwydweithio yng Nghynhadledd Flynyddol y DU Erasmus+ 2020. Cynhelir y digwyddiad ar ddydd Iau 25 Mehefin yn lleoliad hanesyddol The Principal Manchester. Gwnewch nodyn o'r dyddiad ac ymunwch â chymuned Erasmus+ o randdeiliaid, prosiectau wedi'u hariannu, a thîm yr Asiantaeth Genedlaethol.
Ychwanegu i'ch calendr
Menyw yn gweithio ar gais am gyllid gan y Corfflu Cydsefyll Ewropeaidd

Cael cyngor arbenigol am eich syniad am brosiect

 
Gallwch gael adborth personoledig a chymorth er mwyn strwythuro'ch syniad am brosiect gyda'r Corfflu Cydsefyll Ewropeaidd trwy gyflwyno ffurflen Amlinelliad Prosiect. Os ydych chi'n gwneud cais am gyllid gan y Corfflu Cydsefyll Ewropeaidd yn 2020, cyflwynwch ffurflen erbyn 19 Ebrill er mwyn trefnu sesiwn gynghori un-i-un dros y ffôn cyn y dyddiad cau nesaf, sef 30 Ebrill, 11am (amser yn y DU).
Cyflwyno ffurflen
Cefndir coch gyda'r testun 'Cyngor teithio' ar ei draws

Cyngor ynghylch teithio i'r rhanbarth sy'n cael ei effeithio gan Goronafeirws

 
Rydym yn monitro gwybodaeth yn ofalus am achos Coronafeirws (COVID-19). Rydym yn ymwybodol o'r ffaith y bydd yn rhaid gohirio neu ganslo trefniadau teithio i ranbarthau ac o ranbarthau sy'n cael eu heffeithio, ac y bydd cyfranogwyr Erasmus+ yn dymuno dychwelyd yn gynnar efallai. Darllenwch ein heitem newyddion i glywed y canllawiau diweddaraf gan Erasmus+.
Darganfod mwy
Eva o Eurodesk UK yn trafod cerdyn teithio DiscoverEU

Cardiau teithio am ddim i bobl ifanc

 
Gall pobl ifanc archwilio Ewrop am ddim trwy wneud cais am gerdyn teithio. Rhwng 12 a 26 Mawrth, gall pobl ifanc 18 oed wneud cais am gardiau er mwyn teithio ar draws Ewrop. Siaradom ag Eva o Eurodesk UK, er mwyn dysgu mwy am DiscoverEU a sut y gall pobl ifanc gymryd rhan. Gwyliwch ein cyfweliad a lledaenwch y newyddion ymhlith pobl ifanc o'ch sefydliad chi!
Gwylio'r fideo
Y cyfnod pontio

Darllenwch y datganiad diweddaraf gan yr Adran Addysg ar ein tudalen ar y we ynghylch y cyfnod pontio.

Newyddion arall Erasmus+

 • YN DOD CYN BO HIR: bydd cystadleuaeth Erasmus+ yn dychwelyd yn 2020! Er mwyn dathlu effaith y rhaglen dros y saith mlynedd ddiwethaf, byddwn yn croesawu ein cystadleuaeth yn ôl, y mae pawb yn hoff iawn ohoni. Cadwch olwg ar Facebook ac ar ein gwefan am ddiweddariadau.
   
 • Gallwch gael cymorth trwy gydol eich prosiect Erasmus+ gyda Erasmus+ Project Results Platform. Os bydd angen offeryn chwilio am bartner, ychydig ysbrydoliaeth neu help lledaenu gwybodaeth arnoch, manteisiwch i'r eithaf ar y platfform gyda'n blog.
   
 • Porwch trwy gasgliad o arferion da ac enghreifftiau i'ch ysbrydoli am gymorth gwell i ddisgyblion gyda Phecyn Cymorth Ewropeaidd y Porth Addysg Ysgolion, sef adnodd i athrawon sy'n dymuno hyrwyddo addysg gynhwysol a mynd i'r afael â'r niferoedd sy'n gadael yr ysgol yn gynnar.
   
 • A ydych chi wedi bod yn cymryd rhan mewn prosiectau sy'n canolbwyntio ar ymwybyddiaeth amgylcheddol? A ydych chi'n gwybod am syniadau gwerth chweil am ddiogelwch amgylcheddol a defnydd cyfrifol? Rhannwch eich ystyriaethau a'ch profiadau gyda chymuned EPALE o 60,000+ o aelodau rhwng nawr a mis Mawrth.
   
 • Bydd yr EuroApprentices newydd yn cael eu Hyfforddiant Paratoi Lefel Genedlaethol y mis hwn, lle y byddant yn llofnodi eu contractau ac yn dysgu sut i hyrwyddo lleoliadau rhyngwladol. Darllenwch am eu gweithgarwch y llynedd a chadwch olwg am ddiweddariadau newydd!

Dyddiadau ar gyfer y Dyddiadur


 Dyddiadau cau er mwyn ymgeisio 

          Cam Gweithredu Allweddol 2: Partneriaethau Strategol
          Addysg uwch, addysg a hyfforddiant galwedigaethol, ysgolion, addysg i
          oedolion.
          24 Mawrth 2020, 11am (amser yn y DU) – Cael cymorth gyda'ch cais

          Camau Gweithredu Allweddol 1, 2 a 3 ar gyfer y sector ieuenctid –
          Rownd 2
          30 Ebrill 2020, 11am (amser yn y DU) – Cael ysbrydoliaeth ar gyfer prosiect

          Prosiectau Gwirfoddoli, Partneriaethau Gwirfoddoli, Hyfforddeiaethau a
          Swyddi a Phrosiectau Cydsefyll
          30 Ebrill 2020, 11am (amser yn y DU). Dysgu mwy.

 Gweminarau 

          Galwad am Genhadon Eurodesk UK
          6 Ebrill 2020. Ymgeisiwch nawr.

 Cyfleoedd TCA 

          Corfflu Cydsefyll Ewropeaidd: Hwb Ansawdd Hyfforddeiaethau a Swyddi
          3 -6 Mai 2020, Y Ffindir. Ymgeisiwch erbyn 12 Mawrth.

          Chwilio am ragor o gyfleoedd TCA.
Am ragor o wybodaeth am gyllid Erasmus+, trowch at ein gwefan sef www.erasmusplus.org.uk
Facebook Facebook
Twitter Twitter
YouTube YouTube
Rydych yn cael yr hysbysiad hwn oherwydd eich bod wedi dewis cael negeseuon e-bost wrth Erasmus+. Mae modd i chi ddatdanysgrifio neu reoli'ch dewisiadau tanysgrifio ar unrhyw adeg. Mae Asiantaeth Genedlaethol y DU Erasmus+ yn bartneriaeth rhwng British Council ac Ecorys UK.

Hawlfraint © 2020 Asiantaeth Genedlaethol y DU Erasmus+. Cedwir pob hawl.

datdanysgrifio o'r rhestr hon    diweddaru dewisiadau tanysgrifio


This email was sent to <<Email address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Erasmus+ UK · Vincent House, Quay Place · 92-93 Edward Street · Birmingham, B1 2RA · United Kingdom