Copy
Y newyddion diweddaraf gan Asiantaeth Genedlaethol y DU Erasmus+
Erasmus+ UK logo
Ionawr 2020

Ewch ati yn 2020 i wneud cais am gyllid Erasmus+


Er bod mis Ionawr yn fis gwych i fyfyrio am eich cyflawniadau yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, mae'n adeg da i osod nodau a fydd yn sicrhau bod 2020 yn flwyddyn fwy lwyddiannus fyth. A yw gwneud cais am gyllid Erasmus+ ar eich rhestr chi eleni? Mae'n tudalen adnoddau ymgeisio ar y we yn cynnwys yr holl ddeunyddiau y bydd eu hangen arnoch er mwyn cyflwyno cais o ansawdd uchel, o ganllawiau i ymgeiswyr i sesiynau tiwtorial wedi'u ffilmio. Gwnewch yn siŵr eich bod yn parhau i droi at y dudalen wrth i ni ychwanegu mwy o adnoddau iddi, gan gynnwys gweminarau byw a galwadau un-i-un.
Dysgu mwy
Merch yn gweithio ar liniadur mewn swyddfa, ac yn gwenu

Byddwch yn barod gyda'ch cais

 

Mae llai na mis i fynd tan ddyddiadau cau Galwad gyntaf 2020, a ydych chi'n barod i ymgeisio? Os ydych chi'n gwneud cais am y tro cyntaf neu'n hen gyfarwydd ag ymgeisio, rydym wedi paratoi pum gair o gyngor er mwyn paratoi'ch cais, o newidiadau yn y broses i ddefnyddio offerynnau fel Platfform Canlyniadau Prosiect Erasmus+.
Byddwch yn barod
Cefndir oren gyda'r geiriau 'Adolygiad o 2019' wedi'u hysgrifennu arno

Sut flwyddyn fu 2019 i Erasmus+?

 

O gyhoeddi ein 100fed astudiaeth achos, i lansio ein digwyddiadau Rhwydweithiau Dysgu yn eu ffurf newydd, gwelwyd amrediad o uchafbwyntiau i Erasmus+ yn 2019. Roeddem wedi parhau i roi sylw i waith caled ein #epluspeople, yn enwedig y prosiectau wedi'u seilio ar gynhwysiant ac amrywiaeth. Rydym wedi bwrw golwg yn ôl dros yr holl gyflawniadau hyn a mwy yn ein crynodeb o 2019.

 
Bwrw golwg arno
Cefndir gwyrdd gyda'r geiriau 'Cymryd rhan yn ein cwis chwalu'r mythau' wedi'i ysgrifennu arno

A ydych chi'n gallu chwalu'r mythau hyn am Erasmus+?


Pa mor dda ydych chi'n adnabod rhaglen Erasmus+? Dros y blynyddoedd, mae mythau amrywiol wedi dod i'r amlwg, o'r sawl sy'n gallu cymryd rhan i darddiad yr enw. Er mwyn helpu i chwalu'r rhain, rydym wedi creu cwis newydd sbon i chwalu'r mythau! Profwch eich gwybodaeth chi heddiw ac ewch ati i weld a ydych chi'n gwybod pa rai sy'n wir neu beidio.
Profi'ch gwybodaeth
Disgyblion ysgol gynradd Neilston yn dal arwyddion sy'n cynnwys ymadroddion mewn ieithoedd tramor

Dechrau 2020 yn y ffordd gywir trwy ddarllen ein straeon am brosiectau ysbrydoledig

 
A ydych chi'n chwilio am ychydig ysbrydoliaeth yn y flwyddyn newydd? Cychwynnwch 2020 trwy droi at ein hamrediad o astudiaethau achos Erasmus+, sy'n llawn straeon i'ch grymuso gan fuddiolwyr a'u cyfranogwyr. O Bartneriaeth Cydraddoldeb a Chynhwysiant sy'n archwilio cynhwysiant yn y sector iechyd, i Ysgol Gynradd Old Road yn ymgysylltu gyda rhieni i wella cyrhaeddiad disgyblion, ewch ati i glywed eu straeon nhw.
Cael ysbrydoliaeth

Newyddion arall Erasmus+

Dyddiadau ar gyfer y Dyddiadur


 Dyddiadau cau er mwyn ymgeisio 

          Cam Gweithredu Allweddol 1: Symudedd unigolion
          Addysg uwch, addysg a hyfforddiant galwedigaethol, ysgolion, addysg i
          oedolion.
          5 Chwefror 2020, 11am (amser yn y DU) – Cael cymorth er mwyn ymgeisio

          Camau Gweithredu Allweddol 1, 2 a 3 ar gyfer y sector ieuenctid
          – Rownd 1
          5 Chwefror 2020, 11am (amser yn y DU) – Cael cymorth er mwyn ymgeisio

          Corfflu Cydsefyll Ewropeaidd – Rownd 1
          Prosiectau Gwirfoddoli, Partneriaethau Gwirfoddoli a Phrosiectau Cydsefyll
          5 Chwefror 2020, 11am (amser yn y DU) – Cael cymorth er mwyn ymgeisio

          Cam Gweithredu Allweddol 2: Partneriaethau Strategol
          Addysg uwch, addysg a hyfforddiant galwedigaethol, ysgolion, addysg i
          oedolion.
          24 Mawrth 2020, 11am (amser yn y DU) – Cael cymorth er mwyn ymgeisio

 Gweminarau 

          Gweminar fyw Cam Gweithredu Allweddol 1 symudedd staff a myfyrwyr
          addysg uwch
          16 Ionawr 2020, 2pm – Cofrestrwch nawr

          Gweminar fyw Cam Gweithredu Allweddol 1 Symudedd Credyd
          Rhyngwladol addysg uwch
          17 Ionawr 2020, 9.30am – Cofrestrwch nawr

          Gweminarau byw Cam Gweithredu Allweddol 2 Holi ac Ateb am
          bartneriaethau addysg uwch
          11 Chwefror 2020, 2pm – Cofrestrwch nawr
          19 Chwefror 2020, 11am – Cofrestrwch nawr

 Galwadau un-i-un 

          Galwadau un-i-un Cam Gweithredu Allweddol 2 partneriaethau addysg
          uwch
          20 - 21 Ionawr 2020 – Cofrestrwch nawr

 Cyfleoedd TCA 

          Ewch yn Wyrdd ar gyfer eich Cymuned
          Y Deyrnas Unedig, 3-5 Ebrill 2020. Ymgeisiwch erbyn 31 Ionawr 2020.

          Darganfod am fwy o gyfleoedd TCA.
Am ragor o wybodaeth am gyllid Erasmus+, trowch at ein gwefan sef www.erasmusplus.org.uk
Facebook Facebook
Twitter Twitter
YouTube YouTube
Rydych yn cael yr hysbysiad hwn oherwydd eich bod wedi dewis cael negeseuon e-bost wrth Erasmus+. Mae modd i chi ddatdanysgrifio neu reoli'ch dewisiadau tanysgrifio ar unrhyw adeg. Mae Asiantaeth Genedlaethol y DU Erasmus+ yn bartneriaeth rhwng British Council ac Ecorys UK.

Hawlfraint © 2020 Asiantaeth Genedlaethol y DU Erasmus+. Cedwir pob hawl.

datdanysgrifio o'r rhestr hon    diweddaru dewisiadau tanysgrifio


This email was sent to <<Email address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Erasmus+ UK · Vincent House, Quay Place · 92-93 Edward Street · Birmingham, B1 2RA · United Kingdom