Copy
Y newyddion diweddaraf gan Asiantaeth Genedlaethol y DU Erasmus+
Erasmus+ UK logo
Hydref 2018

Lledaenwch y neges wrth i Erasmus+ deithio o gwmpas y DU

A ydych chi'n gwybod am unrhyw sefydliadau y gallent gael budd o gael gwybod mwy am raglen Erasmus+? Cynhelir ein Sesiynau Gwybodaeth am ddim ar draws y DU ac mae amser ar ôl o hyd i archebu lle. Dechreuwch ledaenu'r neges nawr – hoffem eich gwahodd i lawrlwytho ein pecyn cymorth hyrwyddo er mwyn rhannu gwybodaeth am gyfleoedd cyllido Erasmus+ gyda'ch rhwydwaith.
Lawrlwytho nawr
Myfyrwyr Coleg West Lothian yn ystod lleoliad Erasmus+

Arhoswch ar y blaen gyda chyngor ein buddiolwyr

 
A ydych chi'n bwriadu gwneud cais am gyllid Erasmus+ yn 2019? Mae rhai o'n buddiolwyr rhagorol yn cynnig eu cyngor nhw i chi er mwyn eich helpu gyda'r camau cyntaf hynny. O fod yn glir ynghylch nodau'ch prosiect a meithrin partneriaethau effeithiol i ddeall anghenion eich cyfranogwyr, maent yn rhannu cyngor ynghylch sut y gallech chi wella cais eich sefydliad a'i weithgarwch cynllunio prosiect ar sail eu profiadau personol nhw.
Darganfod mwy
Cyfranogwyr prosiect ysgol uwchradd St John yn cymeradwyo

Beth allech chi ei wneud gyda chyllid ysgolion?

 
Mae cau'r bwlch rhwng cyrhaeddiad er mwyn sicrhau bod pob plentyn yn gwireddu eu potensial yn flaenoriaeth allweddol i ysgolion yn y DU. Defnyddiodd Ysgol Uwchradd a Choleg Chweched Dosbarth St John gyllid Erasmus+ er mwyn gwella'r rhagolygon ar gyfer eu myfyrwyr difreintiedig ac er mwyn ailfywiogi staff. Darllenwch am eu stori nhw ac ymrwymwch i sesiwn gyda'r hwyr ar gyfer ysgolion er mwyn darganfod mwy am y cyfleoedd sydd ar gael.
Darllenwch eu stori
Staff a'r rhai a fynychodd yn sgwrsio yn ystod cynhadledd flynyddol 2018

Uchafbwyntiau o Gynhadledd flynyddol 'Pobl Erasmus+'

 
Yn gynharach yn ystod y mis hwn, buom yn dathlu 'Pobl Erasmus+' yn ystod ein Cynhadledd Flynyddol 2018 yn Neuadd Ganolog San Steffan. Mae'n crynodeb o'r diwrnod yn dwyn ynghyd yr holl brif uchafbwyntiau gan gynnwys ein perfformiad agoriadol gan y Soprano, Holly Teague, amrediad o astudiaethau achos sy'n ysbrydoli a thrafodaeth banel graff gan gyfranogwyr a chydlynwyr prosiectau.
 
Darganfod y dydd
Cyfranogwyr prosiect yn edrych ar arddangosiad mewn amgueddfa

Cyllid gweithgarwch canoledig – peidiwch colli cyfle!

 
Rhwng 2014 a 2017, mae sefydliadau addysg, ieuenctid a chwaraeon yn y DU wedi cael budd gan 76.4 miliwn ewro ychwanegol ar ffurf cyllid Erasmus+ trwy gyfwng gweithgareddau canoledig. Mae'r gweithgareddau hyn ym meysydd y rhaglen a reolir gan Asiantaeth Weithredol y Comisiwn Ewropeaidd. Mae amrywiaeth o gyfleoedd ar gael trwy'r llwybr hwn ar gyfer pobl ifanc a sefydliadau.

 
Dysgu mwy

Newyddion arall Erasmus+

  • Os ydych chi'n teimlo'n angerddol am addysg i oedolion, mae EPALE UK yn dymuno clywed gennych chi! Maent yn chwilio am ragor o lysgenhadon i ymuno a hyrwyddo manteision y platfform i'w rhwydweithiau. Gallwch ddarganfod mwy am y rôl ar eu gwefan.
  • Yn ddiweddar, rydym wedi anfon e-bost at gyfranogwyr yn y rhaglen yn estyn gwahoddiad iddynt lenwi arolwg addysg a hyfforddiant galwedigaethol 2018. Nod y prosiect ymchwil hwn yw archwilio effaith hyfforddiant galwedigaethol neu leoliadau gwaith mewn gwlad dramor ar ddysgwyr.
  • Gwnewch nodyn o'r dyddiad! Cynhelir ein digwyddiad Rhwydweithiau Dysgu y gaeaf yn Birmingham ar 5 Rhagfyr. Ymunwch â'n rhestr bostio bwrpasol er mwyn darganfod pryd bydd y cyfnod cofrestru yn agor yn gyntaf.
  • Helpwch i ddathlu Wythnos Sgiliau Galwedigaethol Ewrop 2018 rhwng 5 a 9 Tachwedd, a rhowch eich prosiectau a'ch gweithgareddau VET chi ar y map. Trowch at wefan Wythnos Sgiliau Galwedigaethol Ewrop i ddarganfod sut y gallwch chi gymryd rhan.

Dyddiadau ar gyfer y Dyddiadur


 Dyddiadau

          Sesiynau Gwybodaeth Erasmus+
          Y Deyrnas Unedig, Hydref i Dachwedd 2018 – Cofrestru

          Sefyll Allan mewn Marchnad Fyd-eang
          Birmingham, 23 Hydref 2018 – Cofrestru
          Leeds, 14 Tachwedd 2018 – Cofrestru

          Sesiynau Gyda'r Hwyr mewn Ysgolion Erasmus+ ac eEfeillio
          Y Deyrnas Unedig, Medi i Dachwedd 2018 – Cofrestru

          Sesiynau Briffio Brecwast y Corfflu Cydsefyll Ewropeaidd
          Y Deyrnas Unedig, Hydref i Dachwedd 2018 – Cofrestru

          Dathlu Dysgu Oedolion: Dwyn Cymuned EPALE Ynghyd
          Birmingham, 15 Tachwedd 2018 – Cofrestru

          Cwrs hyfforddiant Europeers
          Llundain , 28 – 31 Hydref 2018 – Cofrestru eich diddordeb


 Cyfleoedd TCA 

          Ffair Werth 2018 – sut y gall addysg heb fod yn ffurfiol gyfrannu at fyw
          gwell gyda'n gilydd
          Portiwgal, 14 - 18 Rhagfyr – Ymgeisiwch erbyn 27 Hydref

          Un i Un – cynorthwyo dysgu wyneb i wyneb
          Hwngari, 27 Ionawr – 2 Chwefror 2019 – Ymgeisiwch erbyn 13 Tachwedd
Am ragor o wybodaeth am gyllid Erasmus+, trowch at ein gwefan sef www.erasmusplus.org.uk
Facebook
Twitter
YouTube
Rydych yn cael yr hysbysiad hwn oherwydd eich bod wedi dewis cael negeseuon e-bost wrth Erasmus+. Mae modd i chi ddatdanysgrifio neu reoli'ch dewisiadau tanysgrifio ar unrhyw adeg. Mae Asiantaeth Genedlaethol y DU Erasmus+ yn bartneriaeth rhwng British Council ac Ecorys UK.

Hawlfraint © 2018 Asiantaeth Genedlaethol y DU Erasmus+. Cedwir pob hawl.

datdanysgrifio o'r rhestr hon    diweddaru dewisiadau tanysgrifio


This email was sent to <<Email address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Erasmus+ UK · Vincent House, Quay Place · 92-93 Edward Street · Birmingham, B1 2RA · United Kingdom