Copy
Y newyddion diweddaraf gan Asiantaeth Genedlaethol y DU Erasmus+
Ebrill 2020

Cychwyn ar eich cais Erasmus+

 
O ganlyniad i'r achos Coronafeirws, estynnwyd y dyddiadau cau ar gyfer Cam Gweithredu Allweddol 2 a Rownd Ieuenctid 2. Er mwyn eich cynorthwyo wrth i chi baratoi eich cais o ansawdd uchel, trowch at ein hamrediad o adnoddau ar gyfer ymgeisio, sy'n cynnwys canllawiau a gweminarau wedi'u recordio.
Troi at yr adnoddau
Menyw yn gweithio o'i chartref yn eistedd wrth ddesg ac yn teipio ar liniadur

Offerynnau ar-lein er mwyn eich cynorthwyo i gyflawni eich prosiectau

 
Mae cadw mewn cysylltiad â'ch partneriaid, eich cyfranogwyr a'ch rhanddeiliaid ym mhrosiect Erasmus+ yn bwysicach nag erioed. Mae'n blog diweddaraf yn rhoi gwybodaeth i chi am yr offerynnau a'r platfformau ar-lein er mwyn eich helpu i gyfathrebu yn well, gwella'ch cynhyrchiant a chydweithio. A ydym wedi anghofio am unrhyw offerynnau yr ydych chi wedi bod yn eu defnyddio wrth i chi weithio gartref? Rhowch wybod i ni!
Cadw mewn cysylltiad
Menyw yn sôn wrth bobl arall am ei phrosiect Erasmus+

Lledaenu'r gair am gyflawniadau eich prosiect

 
Gyda chymorth ein hadnoddau, adroddwch stori eich prosiect chi mewn ffordd a fydd yn ymgysylltu â phobl. Gall eich pecyn cymorth digidol helpu gyda phopeth sy'n ymwneud â chyfryngau cymdeithasol, mae'n pecyn i'r wasg yn cynnwys cyngor ymarferol ynghylch cysylltu â'r cyfryngau lleol, ac mae'n canllawiau ffotograffiaeth a fideo yn llawn cyngor er mwyn arddangos gweithgareddau eich prosiect mewn ffordd weledol. Gallwch weld y deunyddiau hyn a mwy yn ein blog.
Adroddwch eich stori chi
Cyfranogwyr Heritage Hunters yn gwenu

Amlygu prosiect o'r DU fel rhan o ymgyrch treftadaeth

 

Yn ystod ei ffocws ar rôl addysg wrth hyrwyddo treftadaeth ddiwylliannol, rhoddodd y Comisiwn Ewropeaidd sylw i Heritage Hunters, prosiect a gynhelir gan City Arts Nottingham. Yn ystod y prosiect, roedd 29 o arweinwyr ieuenctid o bob cwr o Ewrop wedi cymryd rhan mewn ymweliad astudio â Moldofa, a arweiniodd at greu strategaethau, gweithdrefnau a dulliau er mwyn ymgysylltu pobl ifanc â diwylliant.
Dysgu mwy
Cefndir oren a'r geiriau 'Sialensiau aros gartref Erasmus+' arno

Ewch ati i gymryd rhan yn ein sialensiau aros gartref

 
Gan bod pawb sy'n gallu gwneud hynny yn gweithio gartref bellach, rydym yn dymuno cynnal cymhelliant a gallu creadigol ein #epluspeople trwy gynnig sialensiau aros gartref! Rydym yn cychwyn hyn gyda her dwdlan Erasmus+. Rhannwch eich dwdlau sy'n dangos dysgu ieithoedd newydd, darllen, teithio a mwy! Trowch at ein tudalen ar Twitter i gymryd rhan a chofiwch ein tagio yn eich dwdlau.

 
Cymryd rhan

Diweddariad am y Coronafeirws

 
I gael y canllawiau diweddaraf gan Erasmus+ am y sefyllfa hon sy'n newid yn gyflym, dylech barhau i droi at ein gwefan.
 
O ganlyniad i'r achos, mae Asiantaeth Genedlaethol y DU yn ystyried gohirio sawl gweithgaredd, gan gynnwys cystadleuaeth a Chynhadledd Flynyddol Erasmus+ yn y DU. Bydd ein cylchlythyr nesaf yn cynnwys rhagor o wybodaeth.

Newyddion arall Erasmus+

  • A oes gennych chi syniad am brosiect a fyddai'n gwneud gwahaniaeth i'ch cymuned leol chi? Y dyddiad cau er mwyn gwneud cais am gyllid y Corfflu Cydsefyll Ewropeaidd yw 7 Mai, 11am (amser yn y DU). Cyflwynwch Ffurflen Amlinelliad o Brosiect erbyn 19 Ebrill er mwyn archebu sesiwn gynghori un-i-un gydag aelod o'r tîm.
  • Mae natur yn ffynhonnell hunan-ddatblygiad, creadigrwydd a chydweithrediad. Treuliodd Matthew fis ar leoliad gwirfoddoli yn Hwngari, yn gweithio mewn ysbyty adar. Gwrandewch ar ei stori unigryw ef, gan ddysgu sut y gall pobl ifanc gymryd rhan!
  • Ni fu amser gwell i ddechrau dysgu ar-lein! Ymunwch â dros 1,000 o ddysgwyr wrth ddarganfod y cyfleoedd sydd ar gael dan y Corfflu Cydsefyll Ewropeaidd gyda cham III eu cwrs ar-lein agored.
  • Mae perthnasoedd cryf rhwng colegau a chyflogwyr yn cynnig manteision i bawb dan sylw. Mae'r erthygl hon gan TES yn ystyried pwysigrwydd partneru gyda'r busnes cywir, ymrwymiadau amser a deall disgwyliadau.
  • A ydych chi'n teimlo'n angerddol am addysg i oedolion? Beth am fod yn llysgennad ar gyfer y Platfform Electronig ar gyfer Addysg i Oedolion yn Ewrop, gan gynorthwyo'r gymuned. Ewch ati i gymryd rhan gan ddarganfod manteision y platfform ar-lein hwn o 60,000+ o ymarferwyr!

Dyddiadau ar gyfer y Dyddiadur


 Dyddiadau cau er mwyn ymgeisio 

          Cam Gweithredu Allweddol 2: Partneriaethau Strategol
          Addysg uwch, addysg a hyfforddiant galwedigaethol, ysgolion, addysg i
          oedolion.
          23 Ebrill 2020, 11am (amser yn y DU) – Cael cymorth er mwyn ymgeisio

          Camau Gweithredu Allweddol 1, 2 a 3 ar gyfer y sector ieuenctid –
          Rownd 2
          7 Mai 2020, 11am (amser yn y DU) – Cael cymorth er mwyn ymgeisio

          Corfflu Cydsefyll Ewropeaidd – Rownd 2
          Prosiectau Gwirfoddoli, Partneriaethau Gwirfoddoli, Hyfforddeiaethau a
          Swyddi a Phrosiectau Cydsefyll
          7 Mai 2020, 11am (amser yn y DU) – Cael adborth am brosiect
Am ragor o wybodaeth am gyllid Erasmus+, trowch at ein gwefan sef www.erasmusplus.org.uk
Facebook Facebook
Twitter Twitter
YouTube YouTube
Rydych yn cael yr hysbysiad hwn oherwydd eich bod wedi dewis cael negeseuon e-bost wrth Erasmus+. Mae modd i chi ddatdanysgrifio neu reoli'ch dewisiadau tanysgrifio ar unrhyw adeg. Mae Asiantaeth Genedlaethol y DU Erasmus+ yn bartneriaeth rhwng British Council ac Ecorys UK.

Hawlfraint © 2020 Asiantaeth Genedlaethol y DU Erasmus+. Cedwir pob hawl.

datdanysgrifio o'r rhestr hon    diweddaru dewisiadau tanysgrifio


This email was sent to <<Email address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Erasmus+ UK · Vincent House, Quay Place · 92-93 Edward Street · Birmingham, B1 2RA · United Kingdom