Copy
PACT voor Kindcentra nieuws | december 2018

IMPACT

Zojuist verschenen: de nieuwe editie van het blad IMPACT. Deze IMPACT is gewijd aan ‘anders leren, anders organiseren’ en bevat tal van voorbeelden hoe door onderwijsvernieuwing en intensieve samenwerking tussen onderwijs, kinderopvang en zorg de werkdruk voor medewerkers en in het bijzonder voor leerkrachten kan verminderen en het werkplezier toeneemt.
De online versie van IMPACT bekijk je hier. Wil je een gedrukt exemplaar ontvangen? Laat dan je gegevens hier achter. 

De politiek over het advies van de Taskforce


Kamerleden organiseerden een rondetafelgesprek (22 november jl.) over de adviezen van de Taskforce samenwerking onderwijs en kinderopvang en de Kabinetsreactie die daarop volgde. De Kamerleden onderzochten met genodigden uit de praktijk en vanuit de wetenschap naar mogelijkheden om recht te doen aan die adviezen. Op 13 december gaan de Kamerleden hierover het gesprek aan met staatssecretaris Van Ark. Kindcentra 2020, onderdeel van PACT voor Kindcentra, stuurde de Kamer een brief.

LEES VERDER

Club van aanjagers PACT voor Kindcentra opgericht
 

Miek Hehenkamp, PACT voor Kindcentra ambassadeur in de regio Noord-Holland, Friesland, maakt zich zorgen over het in stand houden van goede voorzieningen van hoge kwaliteit voor (met name de zeer jonge) kinderen en het belang van een goede infrastructuur op het platteland. Daarom richtte zij onlangs een club van aanjagers op.

LEES VERDER

Formuleren van professionele rollen in een kindcentrum
 

Innovatieve opleiders uit de hbo- en mbo-wereld zijn, aan de Opleidingentafel van PACT voor Kindcentra, met elkaar en met vertegenwoordigers van de PO-raad, MBO-Raad, FCB, CAOP en andere stakeholders in gesprek. Aan die tafel delen zij kennis en initiatieven en zetten zij nieuwe thema’s op de kaart. De Opleidingentafel sprak op 11 december 2018 over het voorstel om een ‘beroepsbeeld, werken in een kindcentrum’ te formuleren.

Internationale conferentie over sociale inclusie en onderwijs

Voor in de agenda: op 23 en 24 mei 2019 vindt er in Amsterdam een afsluitende conferentie plaats van het Eramus+ project ‘Social Inclusion, Education and Urban Policy for Young Children’. In dit project, dat mede door PACT is geïnitieerd, participeren zes Europese steden, waaronder Amsterdam en Rotterdam. 
IKCDriemaster in Den Helder IKC lab
Integraal Kindcentrum Driemaster in Den Helder is een IKC lab. Daar zijn ze terecht trots op! Een IKC lab is een cocreatie van praktijk en opleiding met als doel toekomstig pedagogisch professionals (en hun opleidingen) optimaal voor te bereiden op de veranderende beroepspraktijk; die van een integraal kindcentrum.

 


Leergang: samen werken aan een kindcentrum

Op 6 februari 2019 start een nieuwe leergang Samen werken aan een kindcentrum, bedoeld voor duo’s van schoolleiders en managers kinderopvang. In vier bijeenkomsten krijgen deelnemers een introductie in het concept kindcentrum met inspirerende gastsprekers en ervaringsdeskundigen. Tijdens de leergang werkt men aan een eigen plan van aanpak.
De leergang is oorspronkelijk ontwikkeld in het kader van het project Andere Tijden in Onderwijs en opvang en inmiddels geaccrediteerd door het Schoolleidersregister PO.

LEES VERDER

PACT voor Kindcentra op facebook
 

Wist je dat PACT voor Kindcentra een eigen facebook pagina heeft, waarop regelmatig artikelen en nieuwsberichten worden geplaatst? Wil je ook tussendoor op de hoogte blijven, ga dan naar de PACT voor Kindcentra pagina op facebook en like ons.www.pactvoorkindcentra.nl