Copy
PACT voor Kindcentra nieuws | februari 2019

Nieuwe projectleiding PACT voor Kindcentra

Gerdi Meyknecht en Anki Duin nemen afscheid. Per 1 april vormen Janny Reitsma en Lotte de Rooij samen met Maaike Vaes de projectleiding van PACT voor Kindcentra. Het bestuur van Het Kinderopvangfonds dankt Anki en Gerdi zeer en zal hun passie, innovatieve krachten en betrokkenheid enorm missen. Eind maart zullen we hen in het zonnetje zetten. Het bestuur heeft veel vertrouwen in het nieuwe team en wenst hen succes.

PACT voor Kindcentra Kennistafel: IKC Kenmerken
 

Het Kohnstamm Instituut heeft recentelijk het onderzoeksrapport IKC’s over wat hen kenmerkt gepubliceerd. In opdracht van Het Kinderopvangfonds voerde het Instituut  een onderzoek uit bij vergevorderde kindcentra over hun werkprincipes, veronderstellingen en aannames en succesfactoren bij het ontwerp van hun kindcentrum.

 

LEES VERDER

Masterclass - Kindcentrum: transformeren & boetseren


Een nieuwe masterclass van PACT voor Kindcentra! Het creëren van een kindcentrum, met alle inhoudelijke doelen die je voor ogen had, is geen sinecure. Op 10 april gaan Jan Rotmans, hoogleraar transitiekunde en duurzaamheid (Erasmus Universiteit) en Joke Tillemans, directeur Mondomijn, in op de transitie naar een kindcentrum. De masterclass zit bijna vol, dus geef je snel op!

LEES VERDER

Onderzoek Oberon: samenwerking onderwijs & kinderopvang

In 2016 hebben de ministeries van OCW en SZW Oberon opdracht gegeven om een nulmeting te doen naar de samenwerking tussen kinderopvang en onderwijs. De uitkomsten van dit onderzoek (Samenwerking in beeld) maakten dat ook beleidsmakers in Den Haag zich ervan bewust werden dat de ontwikkeling van kindcentra meer is dan een voorbijgaande hype. Dit heeft er mede toe bijgedragen dat er een Taskforce samenwerking kinderopvang en onderwijs in het leven is geroepen. Hoe staat de praktijk er nu voor? Nieuw onderzoek geeft antwoord.

 

.


PACT voor Kindcentra Opleidingentafel: beroepsbeeld IKC


De opleidingentafel van PACT voor Kindcentra is een open netwerk van innovatieve opleidingen en andere stakeholders, die in gesprek zijn over het versterken van opleidingen, gericht op het werken in integrale en inclusieve praktijken. Op 14 en 15 maart organiseert de opleidingentafel een 24-uurs werksessie om te komen tot een beroepsbeeld ‘medewerker van een kindcentrum’. Het eerste resultaat wordt medio maart gepresenteerd aan de opleidingentafel.
 
PACT laat 'footprint achter


"We kijken nu naar kindvoorzieningen met als ideaal: integraal, inclusief en interprofessioneel. Die drieslag is een beweging van de afgelopen jaren. Daarin heeft PACT een ‘footprint’ achtergelaten.” Aan het woord zijn Anki Duin en Gerdi Meyknecht. Twee projectleiders die vanaf april een stapje terug doen.

LEES VERDER

Kantelaars in kinderopvang, onderwijs en jeugdhulp

Kantelaars zijn mensen met bijzondere eigenschappen. Zij slaan inhoudelijk een nieuwe weg in en realiseren hun ambitie. BBMP en PACT voor Kindcentra schenken in een serie interviews aandacht aan kantelaars die consequent en in de praktijk de ontwikkelbehoefte van een kind centraal stellen. In een kindcentrum, vanuit de jeugdhulp, in een brede school of in de kinderopvang. Wat betekent dit voor ouders, voor betrokken professionals en voor de manier waarop je het primair proces organiseert. Laterna Magica doet in deze reeks interviews de aftrap.

LEES VERDER

Internationale conferentie over sociale inclusie en onderwijs

Op 23 en 24 mei 2019 vindt er in Amsterdam een afsluitende conferentie plaats van het Erasmus+ project ‘Social Inclusion, Education and Urban Policy for Young Children’, waar PACT voor Kindcentra bij betrokken is. Meer informatie over aanmelding en het programma vind je op de website.

 www.pactvoorkindcentra.nl