Copy
PACT voor Kindcentra nieuws  | oktober 2018

Doorbraak voor vorming kindcentra

Op 10 oktober is de handreiking BTW gepubliceerd door het ministerie van SZW. Deze handreiking is een belangrijke doorbraak, in de vorm van een bevestiging van de mogelijkheden om primair onderwijs en kinderopvang als één organisatie aan te kunnen gaan bieden. Een onderwijsinstelling en een kinderopvangorganisatie kunnen in de samenwerkingsvormen die in deze handreiking worden geschetst, onder voorwaarden een fiscale eenheid voor de btw vormen. Daarmee wordt een belangrijke belemmering weggenomen om te gaan werken vanuit één team en één leiding. Zeer binnenkort volgt er een extra nieuwsbrief over de BTW. 

Bekijk de infokaart

PACT voor Kindcentra stemt af met Brede Coalitie Onderwijs Zorg Jeugd

Op uitnodiging van kwartiermaker René Peeters heeft PACT voor Kindcentra haar ervaringen en visie ingebracht bij de vraag hoe onderwijs, kinderopvang, gemeenten en jeugdhulp effectief kunnen samenwerken. Peeters werkt in opdracht van de Brede Coalitie Onderwijs Zorg Jeugd waarin 17 brancheorganisaties en belanghebbenden zich hebben verenigd. 

Lees verder

Masterclass: anders leren

Anders leren, anders werken, anders organiseren. Onder die titel organiseerde PACT voor Kindcentra op 2 oktober haar eerste masterclass. Na een inspirerende keynote van filosoof, friskijker en bijzonder hoogleraar Ruud Veltenaar scherpten meer dan honderd mensen uit kinderopvang, onderwijs, zorg en gemeenten samen hun gedachten over de toekomst van leren en wat dat betekent voor het onderwijs, kinderopvang en zorg.   
Lees verder >>

Tour door het leven van een kind

Samen met beleidsmakers uit gemeente, onderwijs, kinderopvang en zorg maakten ambassadeurs van PACT voor Kindcentra Jitty Runia en Johan Gelderloos op 10 oktober een reis door het leven van het jonge kind. Wilt u weten hoe deze bustour verliep? In deze nieuwsbrief vindt u een korte inkijk, een uitgebreid verslag is te lezen in de komende uitgave van BBMP.   
Lees verder >>

Oberon meet samenwerking onderwijs en kinderopvang

Vanaf oktober 2018 doet onderzoeksbureau Oberon opnieuw landelijk onderzoek naar de samenwerking tussen onderwijs, kinderopvang en partners (waaronder zorg) voor kinderen van 0-12 jaar. Het onderzoek, dat dit keer gefaciliteerd wordt door Het Kinderopvangfonds, is een vervolg op het eerste landelijke onderzoek dat in 2016 in opdracht van OCW en SZW werd uitgevoerd. Welke ontwikkelingen en trends hebben zich in de afgelopen jaren voorgedaan? Oberon brengt de stand van het land anno 2018 in beeld. De uitkomsten van het onderzoek ‘Samenwerking in Beeld 2’ komen naar verwachting begin 2019 beschikbaar. 

Eén systeem volgt het kind van 0 tot 6


Als bestuurder van stichting kinderopvang Langedijk en lid van de kopgroep kinderopvang zag Monique Mul nog te vaak dat expertise, kennis en ervaringen verdwijnen als het kind overgaat naar het basisonderwijs. Dat moest en kon anders. 
>>Lees verder

Bijzonder bezoek uit Macedonië


Kindcentrum De Zilverberg kreeg donderdag 4 oktober bijzonder bezoek. Een delegatie uit Macedonië was in Nederland in het kader van Foundation for Education and Cultural Initiatives “Step by Step”- Macedonia. PACT voor Kindcentra ambassadeur Jitty Runia ontving de delegatie en liet hen onder meer een kijkje nemen in de keuken van Ska Kinderopvang in Amersfoort, bij De Zilverberg. 

Lees het verslag

Zomerdag

Op een zonovergoten dag in september bogen ambassadeurs van PACT voor Kindcentra, bestuursleden van Het Kinderopvangfonds en heel veel experts uit de praktijk en gemeenten zich over de vraag wat PACT voor Kindcentra kan betekenen op een tweetal innovatieve thema’s: de doorgaande ontwikkeling van kinderen van nul tot zes jaar én rijke dagarragementen.
Lees verder >>

Leergang Samen Werken aan een Kindcentrum

Op 6 februari 2019 start een nieuwe leergang Samen werken aan een kindcentrum, bedoeld voor duo’s van schoolleiders en managers kinderopvang. In vier bijeenkomsten krijgen deelnemers een introductie in het concept kindcentrum met inspirerende gastsprekers en ervaringsdeskundigen. Tijdens de leergang werkt men aan een eigen plan van aanpak. De leergang is oorspronkelijk ontwikkeld in het kader van het project Andere Tijden in Onderwijs en opvang en inmiddels geaccrediteerd door het Schoolleidersregister PO.
Link naar de folder.www.pactvoorkindcentra.nl