Copy
PACT voor Kindcentra nieuws | April 2019

Kinderen over kindcentra

Eindelijk: de kinderen aan het woord! We vinden het belangrijk van kinderen zelf te horen hoe zij onze projecten, gebouwen, kinderopvang en onderwijs ervaren. Wij kunnen als volwassenen wel van alles vinden en bedenken, maar uiteindelijk gaat het erom hoe de jeugd het zelf ervaart. Daarom vroegen we Kindercorrespondent Tako Rietveld op onderzoek te gaan en een aantal reportages te maken vanuit het perspectief van de kinderen.

Transformeren draait om onszelf
 


“We leven niet in een tijdperk van verandering maar in een verandering van tijdperk. Uiteindelijk draait transformeren om onszelf. Als het niet lukt, lopen we in feite zelf vast. Ik heb geen recept, zo gemakkelijk is het niet. Het is uw eigen weg die u moet gaan.” Met die woorden opende Jan Rotmans - hoogleraar transitiekunde en duurzaamheid en oprichter van onder meer Urgenda en Nederland Kantelt - zijn bijdrage aan de eerste PACT voor Kindcentra masterclass van 2019. Voor een bomvolle zaal in de Observant in Amersfoort hielden hij en de directeur van kindcentrum Mondomijn, Joke Tillemans, op woensdag 10 april een gloedvol betoog over transformeren; van strategie naar praktijk.
 

LEES VERDER

Een beroepsbeeld voor de professionele wereld van het kindcentrum


Experts uit de wereld van kinderopvang, onderwijs, jeugdhulp, kindcentra, kennisinstituten en opleidingen gingen 24 uur met elkaar in conclaaf. Tijdens dit interactieve proces zijn de bouwstenen geformuleerd voor een beroepsbeeld van medewerkers in een kindcentrum.

Dit beroepsbeeld heeft als doel een wenkend perspectief te bieden voor zowel opleidingen als werkveld over de gewenste professionaliteit in een kindcentrum.


 
LEES VERDER


Gijs van Rozendaal: waarom lukt het Berlijn wel?


Met meer dan twintig beleidsmakers toog ik, met collega bestuursleden van Het Kinderopvangfonds, in maart jl. naar Berlijn. Kinderopvang is in Duitsland en ook in Berlijn één van de centrale beleidsitems geworden. Kinderopvang als middel voor bevolkingspolitiek; kinderopvang om arbeid en zorg beter te kunnen combineren en kinderopvang als belangrijk pedagogisch instrument. Hoe kan dat? Wat zit daarachter? Hoe hebben ze dat ingestoken? Het werkbezoek gaf antwoorden. In Nederland zijn we er nog niet.

 Verbinden en verdiepen


"We willen met PACT voor Kindcentra de praktijk verder brengen. Ik wil daar een bijdrage aan leveren door praktijk-initiatieven te verbinden en inhoud te verdiepen.” In onze column in de komende BBMP (nr. 3, 2019) vertelt Janny Reitsma - een van de twee nieuwe projectleiders van PACT voor Kindcentra - waar ze vandaan komt en waar ze met PACT voor Kindcentra naar toe wil: “De transitie naar integrale kindcentra is bepaald geen gemakkelijke. Onze uitdaging ligt in het mede vormgeven en faciliteren van deze transitie op alle niveaus.” En: “Wat ik zou willen is dat we ook meer aandacht hebben voor de stem van de ouders en van kinderen. Als we daarin ook nog een slag kunnen maken zou ik dat van grote waarde vinden.” Het volledige verhaal van Janny lees je in Kindcentrum BBMP nummer 3, dat binnenkort verschijnt.

Kantelaars in kinderopvang, onderwijs en jeugdhulp

PACT voor Kindcentra en BBMP schenken in een serie interviews aandacht aan kantelaars die consequent en in de praktijk de ontwikkelbehoefte van een kind centraal stellen. Gerdi Meyknecht en Wilma Schepers spraken met Mariënne Verhoef. Een waarde gedreven bestuurder die de Amsterdamse jeugdhulporganisatie Spirit kantelde van een management gestuurde organisatie naar een organisatie van zelfsturende teams.

LEES VERDER

Weten=Doen een masterclass door Erik Scherder

Op 15 mei organiseren Sinne kinderopvang, Kinderwoud Kinderopvang samen met onze ambassadeurs PACT voor Kindcentra uit Noord-Nederland een inspirerende masterclass voor professionals uit het onderwijs, de kinderopvang, jeudghulp en overheden uit Friesland, Groningen en Drenthe. Hoofdrolspeler is Erik Scherder, hoogleraar neuropsychologie.
De masterclass is uitsluitend toegankelijk op uitnodiging.
Klik hier voor meer informatie.www.pactvoorkindcentra.nl