Copy
Nieuwsbrief SPECIAL| oktober 2018
Nieuwsbrief Special: 
Handreiking btw in de samenwerking tussen Onderwijs en Kinderopvang

HANDREIKING IS DOORBRAAK


De “Handreiking btw in de samenwerking tussen Onderwijs en Kinderopvang” (Ministerie SZW, 10 oktober 2018) is een belangrijke doorbraak in de mogelijkheden om primair onderwijs en kinderopvang vanuit één organisatie aan te kunnen bieden. Een onderwijsinstelling en een kinderopvangorganisatie kunnen in de samenwerkingsvormen die in deze Handreiking worden geschetst, onder voorwaarden een fiscale eenheid voor de btw vormen. In deze Nieuwsbrief Special staat de regiegroep Kindcentra 2020 stil bij de betekenis van deze Handreiking.
 Lees verder >>

IMPACT HANDREIKING OP SAMENWERKING IN DE PRAKTIJK

De Handreiking biedt helderheid, onduidelijkheden over de interpretatie van de regelgeving rondom btw-vraagstukken in de samenwerking tussen kinderopvang en onderwijs zijn weggenomen. Met een bestuurlijke fusie kunnen organisaties van kinderopvang en onderwijs de stap zetten naar structurele en duurzame samenwerking. Dat biedt perspectief.

LEES VERDER

DE HANDREIKING IN JURIDISCH PERSPECTIEF

Juristen Daniëlle Westerhoff en Jochem Streefkerk (Van Doorne) nemen de Handreiking met u door en schetsen mogelijkheden en randvoorwaarden. De betrokken ministeries bevestigen inde Handreiking dat een publiek gefinancierde onderwijsinstelling en een privaat gefinancierde kinderopvangorganisatie onder voorwaarden wel degelijk een fiscale eenheid voor de btw kunnen vormen. Een heldere en lezenswaardige uitleg van Westerhoff en Streefkerk.

LEES VERDER

DE HANDREIKING VERSUS KINDCENTRA 2020
ALS WETTELIJK KADER

De Handreiking biedt duidelijkheid. Niet alle problemen bij de vorming van kindcentra zijn hiermee opgelost. Het kabinet heeft geen visie op kindcentra. Door het ontbreken van een stip op de horizon – kindcentra komen immers niet voor in het regeerakkoord - komen betrokken partijen niet te spreken over de voorwaarden waaronder de samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang zich kan ontwikkelen. Dit kan tot onwenselijke situaties leiden. Er is een transitiestrategie nodig.

Lees verder >>

Deze nieuwsbrief is ook als pdf te lezen
Deze nieuwsbrief extra is een uitgave van PACT voor Kindcentra onder
verantwoordelijkheid van de regiegroep Kindcentra 2020 (www.kindcentra2020.nl)  


www.pactvoorkindcentra.nl