Copy
PACT voor Kindcentra nieuws | maart 2019

Samenwerking basisonderwijs en kinderopvang niet meer te stoppen

Kasteel Nyenrode was 27 maart het decor van de meest recente ontwikkelingen en publicaties over kindcentra. Op die unieke plek boden we nieuw onderzoek van Oberon aan de ministeries van OCW en SZW aan. Dit onderzoek wijst uit dat de ontwikkeling van kindcentra doorzet en geen hype is gebleken. Ook presenteerde Pauline Slot de literatuurstudie die zij samen met Paul Leseman deed, waarin zij (internationaal) bewijs laten zien van het nut van toegankelijke voorzieningen en het nut van samenwerking. Mariëtte Hamer, voorzitter van de SER, sprak de aanwezigen toe over het belang van goede en toegankelijke kinderopvang en kindcentra voor alle kinderen. 27 maart was een dag waarop alle lijntjes samen kwamen. En bijzonder: kinderen vertelden op film waarom zij zo blij zijn met hun kindcentrum. Op Nyenrode namen we ook afscheid van onze passievolle projectleiders Anki Duin en Gerdi Meyknecht. Onze dank aan hen is groot!

De stand van het land
 

Bijna een kwart van alle scholen en een minstens zo groot deel van de kinderopvang profileert zich momenteel als kindcentrum; een organisatie waar scholen, kinderopvang en veelal ook jeugdhulp samenwerken voor een betere voorziening voor kinderen en ouders. Dat blijkt uit onderzoek dat onderzoeksbureau Oberon heeft uitgevoerd naar samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang. Deze groeiende trend toont aan dat de vorming van kindcentra geen hype is geweest, vindt opdrachtgever Het Kinderopvangfonds. Het fonds ziet helaas nog wel belangrijke belemmeringen in wet- en regelgeving en in de financiering.

LEES VERDER

Wat weten we?


Investeren in kinderen van 0-12 jaar, is een literatuurstudie naar beschikbare wetenschappelijke kennis over wat werkt voor het ontwikkelen en leren van jonge kinderen (0-12 jaar). Het onderzoek is uitgevoerd door Pauline Slot en Paul Leseman van de Universiteit van Utrecht in opdracht van de Kennistafel PACT voor Kindcentra. In deze publicatie worden negen aannames van waaruit wordt gewerkt bij de ontwikkeling van integrale kindcentra, wetenschappelijk onderbouwd. De studie wijst uit dat de samenleving op tal van manieren profiteert van substantiële aandacht voor de ontwikkeling van jonge kinderen en de studie laat zien welke pedagogische infrastructuur daarvoor nodig is.

LEES VERDER

Nieuwe ambassadeur in regio Drenthe-Groningen


Karin Schoolderman, orthopedagoog en onderwijsadviseur gaat vanuit Stichting Leren & Leven PACT voor Kindcentra vertegenwoordigen in de regio Drenthe en Groningen. Zij stelt zich graag aan je voor.

LEES VERDER

Wat is een kindcentrum?

Onlangs is het rapport IKC’s over wat hen kenmerkt gepubliceerd door het Kohnstamm Instituut. Uit het rapport, dat in opdracht van de kennistafel PACT voor Kindcentra is opgesteld, blijkt dat kindcentra 0-12 dezelfde uitgangspunten delen.
Wat zijn de ambities en bouwstenen voor een kindcentrum? PACT voor Kindcentra heeft ze inzichtelijk gemaakt in de folder Wat is een kindcentrum.

DOWNLOAD DE FOLDER


www.pactvoorkindcentra.nl