Copy

EN DAN STA JE OP EEN DAG OPEENS WEER BUITEN

Je bent 17 en hebt net ruim 5 maanden in een verslavingskliniek doorgebracht. En dan sta je op een dag opeens weer buiten. Voor veel jongeren is deze overgang te groot. Een therapie die als nazorg kan worden ingezet is MultiDimensionele FamilieTherapie (MDFT): een behandelprogramma voor jongeren en het gezin voor extra ondersteuning. Jeroen en zijn gezin zijn één van de vele gezinnen die MDFT hebben gevolgd. 
> Lees meer

DRUGS DE FABELS EN DE FEITEN - GRATIS VNN WEBINAR

Wat zijn de meest gebruikte drugs en hoe zien ze er uit? Welke signalen duiden op drugsgebruik? Wat zijn de nieuwste drugs? En hoe maak je drugsgebruik bespreekbaar? Deze vragen worden beantwoord tijdens de gratis webinar van VNN op donderdagavond 30 maart. De webinar is voor een brede doelgroep interessant, van ouders tot docenten en van huisartsen tot jongerenwerkers en andere hulpverleners. Aanmelden kan tot 2 uur van tevoren. 
> Lees meer

"ALS EEN MOEDERVOGEL DIE HAAR KIND LEERT VLIEGEN"

Een volwassen kind met een verslaving. Voor veel ouders is het een worsteling. Speciaal voor deze groep ouders heeft VNN een gespreksgroep ontwikkeld. Doel is meer inzicht geven in verslaving en leren omgaan met de verslaving van het kind. Ook is er volop ruimte voor het uitwisselen van ervaringen met andere ouders. Nanda van Dijken woont de gespreksgroep regelmatig bij. "In het proces van loslaten vergelijk ik mezelf met een moedervogel die haar kind leert vliegen door hem het nest uit te wippen.”
> Lees meer 
 

TRAINING OPLOSSINGSGERICHT WERKEN

Oplossingsgericht benaderen van cliënten blijkt in de verslavingszorg al jaren van groot nut te zijn. De training Oplossingsgericht Werken is bedoeld voor professionals die te maken hebben met cliënten waarbij mogelijk sprake is van verslavingsproblematiek. Deelnemers leren middelengebruik bespreekbaar te maken vanuit een oplossingsgerichte houding en de cliënt te ondersteunen bij het bereiken van zijn gewenste toekomst. Dit door hem bewust te maken van eigen krachtbronnen. 
> Lees meer

DE SLEUTELROL VAN OUDERS IN PREVENTIE

Het Trimbos-Instituut heeft in samenwerking met Verslavingspreventie Nederland (waar VNN deel van uitmaakt) een geheel nieuwe richtlijn ontwikkeld voor verslavingspreventie in het onderwijs. VNN hanteert de nieuwe richtlijn als rode draad in haar preventieactiviteiten voor het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs en het mbo. Het organiseren van ouderavonden op het voortgezet onderwijs is een voorbeeld van een preventieactiviteit waar VNN sterk op inzet.
> Lees meer

31 MEI 2017: SYMPOSIUM MAAK DE ZORG ROOKVRIJ

Roken brengt een groot gezondheidsrisico met zich mee voor de Nederlandse bevolking. Artsen kunnen een belangrijke rol spelen in het stimuleren van een rookvrije omgeving. Artsen hebben immers dagelijks contact met rokers. VNN wil artsen, bestuurders, beleidsmedewerkers en studenten inspireren om met elkaar te werken aan een rookvrije samenleving, beginnend in de zorg. Daarom organiseert VNN in samenwerking met de KNMG en VVGN het Symposium Maak de zorg rookvrij (31 mei 2017).
> Lees meer

THEO ZEI JA! TEGEN IKPAS. MAAR WAAROM EIGENLIJK? 

30 of 40 dagen geen alcohol drinken. Dat is IkPas. En Theo Toering (jongerenhulpverlener bij VNN) doet mee. "Ik heb Ja! gezegd! Maar waarom zou ik passen? Ik drink niet dagelijks, vaak niet eens wekelijks. Ik heb geen zwarte gaten in mijn geheugen na een avond in de stad. En dan dat logo van IkPas: een waterdruppel! Alsof ik dan alleen nog maar water drink. Toch zei ik Ja!; niet eens impulsief, zoals ik een biertje bestel in de kroeg. Nee, hier heb ik wat langer over nagedacht... 
> Lees meer

AGENDA
 

> Webinar DRUGS de fabels en de feiten
   Donderdagavond 30 maart 2017
   Drugs en hoe je drugsgebruik bespreekbaar maakt
> Training Oplossingsgericht werken
   9 mei en 1 juni 2017
   Oplossingsgericht werken bij middelengebruik
> Training Overmatig online
   22 mei 2017
   Overmatig online signaleren en bespreekbaar maken
> Symposium Maak de zorg rookvrij
   Woensdag 31 mei 2017
   Inspireren om te werken aan een rookvrije zorg
> Training Motiveren kun je leren
   Data in april, mei, juni, september en oktober
   Motiverende gespreksvoering bij verslaving. 

VACATURES

VNN zoekt onder andere een Verpleegkundige voor de slaapdienst, Klinisch Psychologen, Psychiaters en Verslavingsartsen. 
> Lees meer
 


MEER WETEN?

T 088 234 34 34, nieuwsbrief@vnn.nl of bezoek onze website vnn.nl

Copyright © 2016 VNN Alle rechten voorbehouden.
U kunt zich hier aanmelden voor de nieuwsbrief van VNN
VNN, Leonard Springerlaan 27, Groningen, 9727 KB, Nederland

Twitter
Facebook
LinkedIn


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
VNN · Leonard Springerlaan 27 · Groningen, 9727 KB · Netherlands