Copy
Productinnovatie in de Autocar sector
View this email in your browser
Website
Facebook

Productinnovatie in de Autocar sector

Het VLAAMS INNOVATIE CENTRUM VOOR DE AUTOCAR is een initiatief van BAAV, VRA en Thomas More/Memori dat met de financiële steun van het IWT op 1 januari 2015 boven de doopvont werd gehouden.
 
Workshop 8 oktober : “TRENDS – en hoe bedrijven aan de hand van trends een omzetstijging hebben gerealiseerd”
De studie over het reisgedrag van de Belgen in 2014 levert een aantal belangrijke inzichten over de positie van de autocar op de Belgische reismarkt: 
  • Sinds het hoogtepunt in 1994 is er sprake van een continue daling van het aantal autocarvakanties
  • Het aantal vakanties van 4 of meer nachten per autocar en trein is terug gevallen tot minder dan 500.000. De autocarvakanties tot onder de 100.000 of een marktaandeel van nog 4,5%. Deze dalende trend is zowel bij de pendel- als bij de rondreizen te zien.
  • Van alle transportmodi is de autocar de enige die een daling laat zien voor de korte vakanties (<3nachten).  We zitten op ongeveer 190.000 korte vakanties per autocar.  
  • Deze daling geldt voor de meeste bestemmingen, behalve voor Oost-Europa waar een lichte stijging is waar te nemen.
  •  Het verlies situeert zich in alle reisproducten : de citytrips, de skireizen, de cultuurreizen
  • Het verlies aan marktaandeel van de autocarsector moet gespiegeld worden aan het stijgend aantal groepsreizen (bij alle andere transportmodi)
  • Het autocar-marktaandeel bij 6 tot 17 jarigen houdt stand, we verliezen marktaandeel bij de groeiende segmenten van medioren en senioren.

Er moet dus iets gebeuren !!

Het VICA-project beoogt via een aantal innovatieve projecten een kentering teweeg te brengen.  In een samenspraak tussen autocarbedrijven, constructeurs, ICT-bedrijven, toeristische attracties, …  worden 10 innoverende producten in de markt gezet.  Het betreft nicheproducten, al dan niet gericht op nieuwe doelgroepen, kostenbesparende procesinnovaties en verkoopondersteunende initiatieven.  Rond elk van deze innovaties zal een consortium opgezet worden, bestaande uit 1 of 2 autocarbedrijven en de nodige bedrijven uit andere sectoren (constructeur, ICT, multimedia, toeristische bestemming, etc.), afhankelijk van de aard van het project.   Deze consortia van zullen door VICA ten volle ondersteund worden bij het ontwikkelen, implementeren en in de markt zetten ervan.  De krachtige ondersteuning zal bestaan uit het zoeken van externe financieringsbronnen, het overnemen van de hiermee gepaard gaande administratie en het aantrekken van relevante consultancy.

Om te komen tot de definiëring van deze 10 innovaties worden diverse voorbereidende stappen gezet, die u tijdens de workshop van 8 oktober om 19u te Gent verder zullen toegelicht worden.   Voor bedrijven die de mogelijkheid willen open houden om in één van deze consortia een rol te spelen is het noodzakelijk deze voorbereidende stappen mee te maken.

We voorzien een “input”-fase tot februari 2016, waarbij elk idee voor een innovatie opgelijst en gescreend zal worden.   Elk idee waarmee u  speelt, en waarvoor u de implementatie in uw bedrijf ondersteund wil zien, kan u hiervoor aanbrengen.  

Een eerstvolgende stap in dit proces is dus de workshop “TRENDS – en hoe bedrijven aan de hand van trends een omzetstijging hebben gerealiseerd”, op donderdag 8 oktober om 19u in Gent Meeting Center, Akkerhage 2 te Gent (afrit UZ op de E17). We bekijken een aantal maatschappelijke “trends” en geven zeer concrete voorbeelden hoe bedrijven hierop inspelen en er een effectieve omzetstijging door realiseren. Harde realiteit !

Het is een eerste stap in het verwerven van inzichten; aan de hand van voorbeelden uit andere sectoren.  

De volgende stappen zijn de analyse van de omzetcijfers uit de autocarsector, en de toelichting van de resultaten van een gestructureerde bevraging van mensen die bewust niet voor de autocar kiezen.  Na deze stappen worden de hier uit volgende ideeën voor innovatieprojecten opgelijst en gescreend.

Graag tot 8 oktober in Gent !!
Donderdag 8/10 19u
VICA Workshop: Trends & Tendensen
Gent Meetingcenter, Akkerhage 2, Gent
Ja, ik schrijf mij in!

 
Innovatiebeurs op 8 oktober te Gent

Niet toevallig gaat op die dag in Gent ook de Innovatiebeurs door, georganiseerd door het Innovatiecentrum. Dit geeft u de kans om vóór de VICA workshop deze interessante beurs te bezoeken. U kunt er vernieuwende ideeën op te doen of uw bestaand idee al eens aftoetsen. Geïnteresseerden kunnen een kijkje nemen op: http://innovatiebeurs.be/.Al een innovatief idee? Wacht er niet mee!
Heeft u al een innovatief idee, maar weet u niet hoe u aan de uitvoering ervan moet beginnen? Contacteer Sofie via info@vica-project.be, die uw idee, samen met u, zal voorleggen aan het regionaal innovatiecentrum. 

VICA en het innovatiecentrum zullen uw bedrijf, via 1 op 1 begeleiding, wegwijs maken in het oerwoud van onderzoeksinstellingen en je informeren over mogelijke subsidiekanalen.

Voor meer informatie over het innovatiecentrum, bezoek: http://www.innovatiecentrum.be/

Wilt u graag actief deelnemen aan het VICA-project en lid worden van onze gebruikersgroep?

Contacteer ons dan vandaag nog via 
info@vica-project.be of bel ons op 051/22.60.60

 
 
Groetjes,


Sofie Ghesquiere
Uw VICA Contact
Ik wil lid worden van de gebruikersgroep !
Voor meer informatie bezoek onze website. 
Copyright © 2015 VICA, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp