Copy
KFUM Centrals nyhetsbrev
View this email in your browser
KANSLIET HAR HAFT STORA MAILPROBLEM
Till och från har KFUM Centrals kansli haft tråkiga mailproblem vilket inneburit att mail inte kommit fram till personalen. Vissa mail som skickats har fått studs men i andra fall har sändaren inte fått vetskap om att mailet inte kommit fram. Felet är ännu inte avhjälpt och vi ber alla som inte fått svar att återkomma till oss. Vi ber också om ursäkt för det inträffade.
Här hittar du telefonnummer till kanslipersonalen >>>
DEADLINE CENTRALBLADET
Den 31 maj är det deadline för vår medlemstidning Centralbladet. KFUM Central är en stor förening till medlemsantalet och har en väldig bredd i de olika verksamheterna. Syftet med tidningen är att visa medlemmarna den bredd och mångfald vi besitter och att vi vilar på en gemensam värdegrund. Tidningen skall visa på de möjligheter som finns inom föreningen, inom rörelsen nationellt och internationellt och det mervärde det ger att vara medlem i KFUM Central. Då Centralbladet kommer ut endast två gånger om året är tidningens främsta syfte inte att visa aktuell föreningsinformation som ligger i pipeline, även om det förekommer, utan snarare rapportera om det som varit i huvudföreningen och sektionsföreningarna och informera om mer långtgående projekt och strategier. 

Vi tar emot reseskildringar, reportage om verksamheterna m.m. Det skall givetvis ha en koppling till KFUM Central och ska allra helst innehålla bilder. Vi tar gärna emot tips på vad som ska skrivas och kan komma ut, i mån av tid, för att dokumentera och fota. Ansvarig för bladet är Ulrika Alexandersson, 0707 98 43 97.

NY MAILADRESS: centralbladet@gmail.com
 
Välkommen att prova vårt träningscenter!
Copyright © 2016 KFUM Central, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Copyright © 2016 KFUM Central, All rights reserved.