Copy

Vermelding GND-label in de Politiekeurmerk Veilig wonen

Het Politiekeurmerk Veilig Wonen is een instrument om de woon- en leefsituatie in de wijk veiliger te maken. De inbraakwerendheid van ramen en deuren van woningen, garages en bergingen is een cruciaal onderdeel. Daarom is het GND-label opgenomen in de PKVW Beveiligingsrichtlijn. Het advies is om bij vervanging van houten deuren in de bestaande bouw deuren te gebruiken die zijn voorzien van een GND-label met weerstandsklasse 2. Dit betekent dat de deuren voldoen aan weerstandsklasse 2 van de NEN 5096. Het gebruik van deze kwaliteit deuren in combinatie met het aangegeven hang- en sluitwerk in de PKVW Beveiligingsrichtlijn waarborgt een minimale inbraakwerendheid van drie minuten.  De PKVW Beveiligingsrichtlijn is gratis te downloaden op de site van het Politiekeurmerk.

Betere eisen voor rookwerendheid op komst

Zomer 2015 wordt er een nieuw concept Bouwbesluit, dat ‘Besluit Bouwactiviteiten Leefomgeving’ gaat heten, gepubliceerd. Hierin staan onder meer de nieuwe regels over rookwerendheid van scheidingen in een gebouw. Dit heeft belangrijke consequenties voor brandwerende deuren en voor de toepassing van die producten in de bouw.
Voor alle betrokkenen gedurende het bouwproces, maar zeker ook in de oplever- en gebruiksfase, is het belangrijk om de veiligheid van het gebouw eenvoudig te kunnen controleren. Daarom voegt GND in de loop van 2016 al de prestaties op het gebied van rookwerendheid aan het bestaande GND-label toe. Op dit herkenbare label is ook de brand-, inbraak- en geluidwerendheid van een deur af te lezen.
De nieuwe regels worden in de zomer van 2018 van kracht. 

Lees meer over de wijzigingen rond rookwerendheid in het artikel van Efectis.

Volgt u GND al op Linkedin?


Op de GND-LinkedIn-pagina publiceren we regelmatig feiten, cijfers, normen en nieuwsberichten over ontwikkelingen in de markt van houten binnen- en buitendeuren.

 

Het GND-label is nu ook opgenomen in de PKVW Beveiligingsrichtlijn.

 

 
 
 
Noteer alvast
in uw agenda:


3 en 4 november 2015 GTL2015 Geluid,
trillingen en lucht

5 november 2015
Nationale Kennisdag Brandpreventie.
Copyright © 2015 GND Garantiedeuren, All rights reserved.uitschrijven    gegevens wijzigen