Copy

'Jaarlijks 700 doden door geluidshinder'

Geluidsisolatie is cruciaal voor de gezondheid, het welzijn en de concentratie van mensen in hun woon- en werkomgeving. Deuren, ramen en kozijnen vormen in veel gevallen een zwakke plek. Fabrikanten die zijn aangesloten bij GND hebben hiervoor speciale geluidswerende deuren ontwikkeld. De gebruikte materialen en het ontwerp met een speciaal kaderprofiel waar de deur invalt, zorgen ervoor dat u het geluid buiten de deur houdt.
 
Uit onderzoek blijkt dat één op de vier Nederlanders zich regelmatig ergert aan geluid. Zo’n 700.000 mensen storen zich er structureel aan. Geluid op de werkplek heeft niet alleen een negatieve invloed op het werkklimaat, het vermindert ook het concentratievermogen en de productiviteit. In huis is de mate van geluidsisolatie van grote invloed op het wooncomfort en welbevinden. Goede geluidsisolatie van woon- en werkruimten is dus van groot belang en daarvoor zijn goede deuren en kozijnen noodzakelijk. De geluidswerende deuren en kozijnen van bij GND aangesloten fabrikanten, zorgen ervoor dat u het geluid buiten de deur houdt.

Campagnenieuws 

Met de campagne ‘Houd geluid buiten de deur met een GND-garantiedeur’ wil GND u  niet alleen informeren over de geluidwerende effecten van GND-deuren, maar ook de GND-zekerheidsklassen voor geluidwerende deuren bij u onder de aandacht brengen. GND gebruikt heldere definities voor de in het laboratorium gemeten geluidswaarden voor een deurblad (Rw), een functionele deurset (Rw, p) en de in de praktijk gemeten waarde van een functionele deurset (Rw,r). Om in één oogopslag te zien welke kwaliteitsklasse bij welk geluidsniveau vereist is, heeft GND bovendien nieuwe geluidscategorieën ontwikkeld:

GND-zekerheidsklassen voor geluidwerende deuren 

Met de GND-zekerheidsklassen bieden de aangesloten fabrikanten zelfs garantie op de functionele prestatie van het geleverde en gemonteerde product. De volgende zekerheidsklassen zijn van toepassing:
 
GND-zekerheidsklasse® I
Het deurblad voldoet gegarandeerd aan het testcertificaat.
 
GND-zekerheidsklasse® II
Het deurblad én het hang- en sluitwerk voldoen gegarandeerd aan het testcertificaat.
 
GND-zekerheidsklasse® III
Het deurblad, het hang- en sluitwerk én het kozijn voldoen gegarandeerd aan het testcertificaat. De montage wordt onder verantwoording van de fabrikant verzorgd. Er vindt controle plaats op de geluidwerendheid van de toegepaste wand(en) op basis van geluidtestrapporten.

De functionele prestatie Geluid is dit najaar opgenomen in de GND-zekerheidsklassen en valt dus binnen de GND garantie. Daarmee bieden we u complete zekerheid!

 

 
 
 
Noteer alvast
in uw agenda:


3 en 4 november 2015 GTL2015 Geluid,
trillingen en lucht


5 november 2015
Nationale Kennisdag Brandpreventie.
Copyright © 2015 GND Garantiedeuren, All rights reserved.uitschrijven    gegevens wijzigen