Copy
View this email in your browser

Arnes mail 24.05.22 Podcast: Til velgørenhedsaften for Afghanistan afholdt af DAHF i Cafe 1000fryd i Aalborg
- Podcast: Tom Paamand fortæller om pointer i Aldrig Mere Krigs Nyhedsbrev.
- Lene Kjær Kære Margrete Auken og Nikolaj Villumsen, om den vanvittige politik, der bliver ført over for flygtninge i Asylhelvede Danmark!
- Står det til USA, skal folkeretten overholdes af Vestens fjender, men må brydes efter behov af USA og vennerne
+ mange flere indslag om flygtninge og fred inkl. Toms klip
:::::::::::::::::
 
Podcast: Til velgørenhedsaften for Afghanistan afholdt af DAHF i Cafe 1000fryd i Aalborg
Dansk Afghansk Humanitær Forening afholdt onsdag d. 4 maj et event på café 1000fryd i Aalborg. Dette var en velgørenhedsaften for Afghanistan og det blev en kæmpe succes. Formålet var at samle penge ind, så vi, i samarbejde med vores sydpartner OLAWI, kan hjælpe afghanske familier i nød.
Til eventet blev der holdt oplæg af Fariha Olawi om Afghanistans historie, og af Nasima Olawi om Dansk Afghansk Humanitær Forenings historie, og hvilke spændende projekter vi arbejder med….
Hør her: https://flygtningeogfred.dk/til-velgoerenhedsaften-for-afghanistan-afholdt-af-dahf-i-cafe-1000fryd-i-aalborg/
:::::::::::::::::::::::::
 
 
 
Podcast: Tom Paamand fortæller om pointer i Aldrig Mere Krigs Nyhedsbrev.
Interviewet med Tom Paamand som redaktør af AMK-nyhedsbrev skete d. 11. maj 2022 hvor han fortalte nogle af hovedpointerne i de artikler i sit blad, som han for hovedpartens vedkommende selv har skrevet og derfor er originale. 
https://flygtningeogfred.dk/tom-paamand-fortaeller-om-pointer-i-aldrig-mere-krigs-nyhedsbrev/
::::::::::::::::::::::::::::::
 
 
 

Lene Kjær

Kære Margrete Auken og Nikolaj Villumsen,
Jeg tillader mig at kalde på Jer, fordi jeres kollegaer på Christiansborg simpelthen er alt for handlingslammede i forhold til den helt vanvittige politik, der bliver ført over for flygtninge i Asylhelvede Danmark!
Det her bliver nok min længste facebookpost ever - men jeg lover jer, at den ikke er kedelig - det er en ren gyser om Asylhelvede Danmark og jeg håber I vil læse med og oplyse Jer selv om, hvor slemt det rent faktisk står til! Det har Danmark brug for!
Jeg ser konsekvensen af politikken hver evig eneste dag - siden 2016 har jeg faktisk ikke lavet andet end at fylde tyske kirker med mennesker på flugt fra Danmark ved siden af at jeg kalder på aktivister, organisationer og advokater til at hjælpe de mange, der ender op i Frankrig, Spanien og Italien.
Det er tusindevis af virkeligt skammelige sager, jeg igennem årene har været inde over og de mennesker får altså ophold i andre lande, når bare vi får dem kæmpet ud af dublinproblematikken til Danmark.
Jeg er godt og grundigt vred nu og derfor bliver mit skriv til Jer langt. Nok er simpelthen nok og Danmark har brug for, at I sætter meget mere fokus på det her svineri i Europa Parlamentet - jeg følger jeres vigtige røster, men jeg er også helt sikker på, at hverken I eller Jeres kollegaer er klar over, hvor slemt det her er!
Det syntes jeg I skal bede især Jeres tyske kollegaer undersøge og få rejst et krav om, at Danmark simpelthen må udtræde af dublinforordningen, hvis man ikke kan begynde at rette ind! Vores tyske naboer rydder ustandseligt op efter vores svineri - I får her få af rigtigt mange grelle eksempler der er oppe lige nu:
 
I sidste uge kunne vi endeligt fejre, at Ramin Mohamadi og hans kone og fire børn har opnået ophold i Tyskland (billede 1 og 2). Men det er altså efter at familien var næsten 9 år i Danmark og FN rejste massiv kritik af Danmark i sagen - alligevel valgte Flygtningenævnet at give familien et nyt afslag og de måtte som så ufatteligt mange andre flygte syd for vores grænser! Det er dybt skammeligt at vore tyske naboer igen og igen må rydde op efter os.
 
I går har Navid Rasuli endeligt opnået ophold i Bremen i Tyskland. I Navids sag har aktivister tidligere i Bremen lavet store protester udelukkende for Navid med det budskab, at de tyske myndigheder ikke skulle sende ham tilbage til Danmark. Billede 3 er et stemningsbillede af Navid og jeg, da jeg første gang mødte ham på Hamburg hovedbanegård i 2017 - der var han så dårlig, at han dårligt kunne kravle ud af toget!
Navid har haft polio som spæd og havde ved hans ankomst til Danmark kroppen fyldt med gammelt metal danske læger med det samme vurderede skulle skiftes, da det ødelagde hans væv og kostede ham dagligt voldsomt mange smerter! Operationerne blev han nægtet - i stedet spiste vi ham af med morfin, vand, afslag og en tur i Ellebæk efter første gang han blev deporteret tilbage fra Tyskland - her havde han lige været igennem en kæmpe hofteoperation i Tyskland.
Med virkelig kamp fik vi ham løsladt fra Ellebæk på klager til politiet og Ombudsmanden - da var han så alvorligt syg, at jeg måtte køre ham direkte på et psykiatrisk hospital i Bremen stærkt selvmodstruet af en måneds ophold i Danmarks rædselshelvede Ellebæk - I ved stedet Europarådets Torturkommite har erklæret uegnet for mennesker og noget af det værste set i Europa - det byder vi alvorligt syge mennesker!
Det kostede en kæmpe bøde at bringe Navid tilbage til Bremen og derved bryde det tyske indrejseforbud, han fik, da han første gang blev sendt retur til vores helvede på europæisk jord - men ingen kvaler, Venligboerne donerer og betaler! Og hvad skulle vi ellers stille op - i det her land er der absolut INGEN anstændig hjælp at hente til alvorligt syge asylansøgere 🙁
Navid har nu været igennem mere end tyve store operationer i Tyskland - operationer man har bevilget ham, selvom han havde en dublinsag til Danmark! Han er erklæret 80 procent invalid og tyskerne har endeligt indset, at de er nødt til at hjælpe Navid til et liv i tryghed! Selv efter Talibans overtagelse får afghanere nu igen i stor stil afslag på ophold i Danmark - vi er altså det eneste land, der nu har erklæret Afghanistan sikkert under Taliban!
Navid er desværre langt fra den eneste alvorligt syge, jeg har læsset af i Bremen - de er temmelig trætte af mig og bliver ved med at spørge, hvordan det her kan fortsætte og fortsætte fra Danmark?
 
Gregory Kalashnikov befinder sig også i Bremen (billede 5) efter at have været udpint 6 år på en såkaldt omsorgsafdeling på Jelling asylcenter. Med til omsorgen hører altså, at det decideret er de danske myndigheders skyld, at Gregory i dag lider af alvorligt nyresvigt - dette skyldes udelukkende, at han blev nægtet ordentlig behandling i tide. Tyskerne har nu også udredt ham for flere andre virkeligt alvorlige diagnoser, der aldrig er opdaget i Danmark - sådan kan det gå, når man indfører et NUS princip, hvor vi end ikke udreder folk ordentligt, der kører humanitære opholdssager på.
På billedet ser i Gregory på hans værelse på Jelling asylcenter - det er decideret skammeligt, at vi opbevarer så alvorligt syge mennesker under så elendige forhold. I dag har Gregory ordnede forhold og anstændig sundhedsbehandling i Bremen - men det er altså efter afslag på humanitært ophold her 🙁
I Bremen befinder sig også en ung afghansk kvinde med afslag fra Danmark! Da hun i sin tid flygtede ud af vores land for ikke at ende i Ellebæk, fik hun dårlig hjælp og vejledning, så hun endte op i Victor Orbans umenneskelige Ungarn - her gav man hende simpelthen ophold efter afslag på asyl i Danmark! Hurra hvor det går 🙁Men desværre var forholdene så utrygge, at hun har måtte flygte igen til Bremen, hvor man her nu har accepteret hende.
 
I nat er en georgisk familie også flygtet fra Danmark til Bremen - Kaare Dybvad Bek og Mattias Tesfaye havde et fly klar til dem på onsdag - chartret kun til dem på skatteborgernes regning. Familien 19-årige søn Sandro er svær autist og lider ved siden af af epilepsi. Oveni er der mistanke om psykoser/ paranoid skizofreni, men denne del har vi ikke gidet udrede ordentligt inden vi besluttede han kan sendes på et fly. Sandro er udadreagerende og familien kan på ingen måder håndtere ham i hverdagen - deraf har han været institutionsanbragt her. Han kan ikke kommunikere overhovedet med omverdenen - nu står de ulykkelige forældre på et tysk modtagecenter i Bremen efter fire opslidende år i Danmark - hvad skal jeg svare personalet på det center, når de igen og igen spørger, hvad i himlens navn vi bilder os ind?
I Frankrig har vi også flere alvorligt syge mennesker, vi har måtte bede franskmændene rydde op efter. En af dem er Farhad - jeg blev kontaktet om ham, da han lå stærkt smerteplaget og syg på gaden i Paris efter at være flygtet fra Danmark! Han blev meget hurtigt derefter opereret for en voldsom stor brok, der kostede ham årevis smerter her.
Men I tror nok det er løgn, når jeg også fortæller, at Farhad kun har én arm og at han i hans år i Danmark ikke engang kunne få ordentlig hjælp til hans mange fantomsmerter! På den såkaldte omsorgsafdeling blev han endda mødt med at blive nægtet hjælp til madlavning mm. Efter kun få måneder i Frankrig blev han godkendt til at få lavet protese - dette efter år i Danmark hvor behandlingen af ham bedst kan beskrives ud fra princippet "ingen arme, ingen kager"!
 
Da jeg i hele 2017 og 2018 ikke lavede andet end at stå på Hamburg hovedbanegård og modtage flygtninge på flugt fra Danmark, var en af mange ulidelige oplevelser en irakisk familie, hvor konen var så ekstremt dårlig ved ankomst. Hun var i årevis blevet spist af med panodil, vand og gåture i Danmark. Da hun blev indlagt kunne de tyske læger konstatere cancer bredt i hele kroppen - hun døde få måneder efter fra hendes børn!
Hun er desværre ikke et enkeltstående tilfælde. Zahra Hamid blev også i årevis spist af med panodil og vand - da hun endeligt fik ophold kunne lægerne konstatere cancer overalt - hun er i dag terminal og efterlader sig to små drenge, hvis mor i den grad er blevet svigtet i Asylhelvede Danmark.
Jeg troede egentligt på et tidspunkt at masseflugten fra Danmark vel ville høre op, når vi ikke har flere at afvise. Men næh nej, vi har jo som eneste land opfundet løgnagtige rapporter der erklærer både Mogadishu og Damascus sikkert!
 
I 2019 og 2020 lavede jeg ikke andet end at finde kirkeasyl til de mange somaliere på flugt fra Danmark. Nu er det syrerne jeg fylder kirkerne med - hvad bliver det næste? Når vi eksempelvis kan finde på at inddrage ophold på Israa Raai Albalha far der har fået klippet flere fingre af i Assads fængsler, så er der jo ganske enkelt ikke en bund.
 
Danmarks anerkendelsesprocenter på en lang række befolkningsgrupper er himmelråbende lave. Det er deraf vi ustandseligt får ophold igennem i Tyskland, Frankrig, Spanien og Italien på mennesker, der er blevet svigtet groft i Asylhelvede Danmark.
Da jeg eksempelvis stalkede vores tyske naboer i de somaliske sager blev stort set alle godkendt til kirkeasyl. Det gjorde de, fordi vurderingerne sker ud fra, om man vil kunne kæmpe et ophold igennem i Tyskland. Tyskland deporterer slet ikke til Somalia og de anerkender ALLE somaliske kvinder (og pigebørn) grundet risikoen for omskæring i Somalia. På daværende tidspunkt var Danmarks anerkendelsesprocent på 8, den tyske lå på 62 %.
Voldsomt mange irakere, afghanere, iranere og alverdens andet har opnået ophold i Tyskland efter Danmarks massive svigt. Da vi sendte irakere afsted i en lind strøm anerkendte Danmark 4 procent af sagerne - vores tyske naboer s 78 %. Jeg kunne blive ved i en lang ulidelig smøre.
 
Vi kæmper en så ulige kamp for de her mennesker og om end jeg ved, at Lund Rosa faktisk gør en stor indsats, så er jeg som Enhedslisten vælger hele mit liv enormt skuffet over, at Ø kan blive ved med at ligge støtte til den siddende regering. Det bliver faktisk værre og værre ustandseligt i Asylhelvede Danmark og jeg tænker, at både Radikale Venstres, SF´s og Ø´s vælgere er skuffede over opbakningen til regeringen. Det vi ser lever ikke op til, hvad vi blev lovet ved sidste valg på det her område.
 
I de syriske inddragelsessager inddrager vi altså også ophold på familier, der er kommet til Danmark som kvoteflygtninge. Det vil sige at vi har hentet mennesker fra SIKRE områder i Tyrkiet og Libanon, hvorefter vi få år efter inddrager ophold på dele af familierne, tvangsadskiller dem for at sende dele af familier tilbage til Assads torturhelvede på jord! Det er en af de ting, der gør, at jeg bliver rigtigt vred og irriteret hver gang jeg hører Enhedslisten, SF og Radikale Venstre kalde flygtninge til Danmark! Så længe man ikke kan ændre politikken, skal man simpelthen stoppe med at kalde sårbare mennesker til det her umenneskelige helvede på europæisk jord.
 
Inden jeg afslutter, vil jeg gerne fortælle Jer om Amir - det er den handicappede dreng I ser på billede 4 i hans kørestol. Billedet er sendt i går fra hans mor med en stor tak til Venligboerne, der har doneret næsten 20.000 kroner ind til, at Amir kan få sig en tysk advokat. På billedet sidder han med sine tre søskende Aya, Ahmad og Omar på et tysk modtagecenter - de er flygtet efter 10 år i Asylhelvede Danmark. Familien består også af broderen Seyed og mor Kefah.
 
Jeg tænker I sover dårligere i nat, når I hører Kefahs og Amirs historie - den er ihvertfald hjerteskærende og så urimelig, at man mangler kvalmestillende. Kefah er nemlig en af de barnebrude Inger Støjberg hævder at kæmpe for.
Kefah var i Danmark som barn, men blev som 14-årig tvunget til Jordan og tvangsgift med en 32 år ældre voldelig mand. I de efterfølgende år kontaktede hun mange gange de danske myndigheder og bad om hjælp til at komme tilbage - myndighederne afviste at hjælpe med den begrundelse at hendes far havde valgt, hun skulle bo i Jordan. Både faderen og hendes søskende er i dag danske statsborgere og behandlingen af Kefah er gået helt ustraffet hen!
For ti år siden lykkedes det hende at komme til Danmark på et visum - 5 børn og rigtigt mange tæsk rigere. Hendes mindste barn Amir er født multihandicappet og derfor har der kørt ti års kamp for familien. Amir er i dag stort set blind, han kan ikke tale, lever af sondemad og har indoperet en bachlofenpumpe hvor igennem han får sin medicin. Han kan absolut ingenting og kræver lift, specialbadekar, døgnpleje og et liv i sterile omgivelser.
Danske læger har vurderet at det er med risiko for Amirs liv, hvis han udsendes til Jordan - hans mor vil som palæstinenser uden netværk være henvist til et liv i en flygtningelejr og hun vil slet ikke kunne få adgang til livsnødvendig hjælp til Amir. Det udgør en risiko for Amirs liv, fordi det er svært at forestille sig, at hans pumpe kan opfyldes - stoppes behandlingen er det med risiko for hans liv. Dertil kommer, at det jo er utænkeligt at hun i en jordansk teltlejr kan sikre de sterile forhold sondemaden kræver. Men afslag på afslag på humanitært ophold i Danmark har drengen - for ikke at ende på et fly, sidder han nu på et tysk modtagecenter.
Hans søskende Omar, Seyed, Aya og Ahmad er danske - de har været her 10 år og de er så ulykkelige og savner alle deres venner i Jelling. Amir er nu kommet væk fra alle hans trygge pædagoger og på det tyske modtagecenter har de skældt og smældt mig ud over, hvad fanden ind i helvede, der foregår i mit land. Hvad skal jeg svare dem?
 
Om end Sikandar Siddique og Frie Grønne - Danmarks Nye Venstrefløjsparti i den grad italesætter det her svineri resten af venstrefløjen ligger støtte til, så er det altså bare ikke nok. Og jeg kan ikke råbe hverken Rosa eller Sikandar op om de her dødsyge sager.
Jeg kunne skrive en hel bog til Jer om vanviddet og de tusindevis af mennesker, vi de senere år har kæmpet ophold igennem til ude i Europa. Her fik I lidt af rædslerne og jeg spørger indtrængende, om I kan bidrage med mere fra EU? Få det på dagsordenen og inkludere jeres tyske, franske, spanske og italienske kolleger - det er stærkt usolidarisk at Danmark som et af Europas absolut rigeste lande bliver ved med at sende mennesker på flugt ud i Europa og det stopper aldrig, medmindre EU skrider ind.
 
Da jeg i 2018 besøgte en tysk kirke i Berlin havde de 51 mennesker i kirkeasyl - 48 af dem kom fra Danmark. Det er langt nemmere at få tilkendt kirkeasyl fra Danmark end nogle andre lande, fordi tyskerne i den grad afskyr vores politik. Som en tysk præst for nyligt sagde til mig minder Danmark mest af alt om en tid i tysk historie, de har taget ved lære af.
I må kunne gøre noget ❤For vi er trætte, vrede og magtesløse og der er brug for, at I hjælper med at få fortalt, hvor ufatteligt uanstændigt det rent faktisk står til i Asylhelvede Danmark. Hver evig eneste dag er fyldt med nødråb og jeg laver ikke andet end at kalde på hjælp ude i Europa - noget må gøres nu!
Jeg vil sende min post her også til Jeres mail og jeg tænker vi er mange trætte mennesker, der ser frem til et svar og ideer til handling.
Lene Kjær
::::::::::::::::::::::::::
 
 
 

Ukraine. "We must establish a ceasefire and start peace talks"

Yurii Sheliazhenko returns to the reasons for a war that could have been avoided. He denounces the invasion by Russian troops and the militarism of the regime of Volodymyr Zelensky.
https://www-humanite-fr.translate.goog/monde/guerre-en-ukraine/ukraine-il-faut-instaurer-un-cessez-le-feu-et-entamer-des-pourparlers-de-paix-751423?_x_tr_sl=fr&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=en&_x_tr_pto=wapp&fbclid=IwAR2-5Kijlr_gI78WWT3wBsPdaHhe66wpRJuxoO-xHuXKY6t8AlBVWxuw1p8
:::::::::::::::::::::::
 
 
 
Skrot budgetloven og brug 18 milliarder kroner på handicappede, velfærd og klima
Handicappede og sårbare borgere skal prioriteres på højde med tidligere minkavlere og højere end våben. Sådan lød det gennemgående budskab på Christiansborg Slotsplads torsdag den 19. maj, hvor græsrodsbevægelsen Skrot Budgetloven havde kaldt til demonstration.
https://arbejderen.dk/indland/skrot-budgetloven-og-brug-18-milliarder-kroner-paa-handicappede-velfaerd-og-klima/?utm_source=Arbejderens%20nyhedsbrev&utm_campaign=0e9cbf8c38-EMAIL_CAMPAIGN_2022_05_24_06_05&utm_medium=email&utm_term=0_0c2870a0a3-0e9cbf8c38-94528787&fbclid=IwAR1MEuB-ua0qWS0lkXoFMRVjQgcwKJ6mhk0nNPWZ8dvhV4zU1VD1tk2BpF4
:::::::::::::::
 
 
 
Har Vesten retten på sin side?
Står det til USA, skal folkeretten overholdes af Vestens fjender, men må brydes efter behov af USA og vennerne i Mellemøsten. Sådan har det været længe. Nu giver det bagslag.
Af Lars Erslev Andersen, DIIS
https://www.diis.dk/publikationer/vesten-retten-paa-side?fbclid=IwAR1mJFUN0uvGM3uWc5Zhp4HVkjAoE92ti5e1zMutGvJEkHa1TWdL9_2sHnE
:::::::::::::::::::::::::
 
 
Paths Not Taken: Peace Initiatives That Would Have Helped Avoid the Mess We’re in Now
EDITORIAL, 23 May 2022
#746 | Jake Lynch – TRANSCEND Media Service
https://www.transcend.org/tms/2022/05/paths-not-taken-peace-initiatives-that-would-have-helped-avoid-the-mess-were-in-now/
:::::::::::::::::::
 
 
 

Christian Albrekt Larsen

Hvad synes danskerne om ukrainske flygtninge? Det har jeg undersøgt sammen med Troels Fage Hedegaard(data indsamlet i 4 -18 maj). Her er fire udvalgte resultater og en kort rapport med resten. Del gerne.
https://www.facebook.com/christian.a.larsen.92
:::::::::::::::::::::
 
 
 

Lene Kjær

Kære Kaare Dybvad Bek og Mattias Tesfaye ❤
Vil I på skatteborgernes vegne få aflyst alt det politi og det chartrede fly I har gjort klar til på onsdag, for at tvangsudsende en ung dybt alvorligt syg mand og hans familie til Georgien?
Aktionen er afblæst, fordi den unge mand nu har søgt beskyttelse fra de danske myndigheder på et tysk modtagecenter - de ryster som altid på hovedet over vores land og spørger, hvordan i himlens navn Danmark igen igen igen kan slippe afsted med, at afvise så alvorligt syge mennesker!
Familien orkede ikke at skulle igennem jeres deportationshelvede! Specielt fordi Hjemrejsestyrelsens repræsentant havde sagt til forældrene, at makkede deres alvorligt syge søn ikke ret, så ville det blive med magt! I ved den der form for magt, hvor vi ifører folk bæltefiksering, ble og hjelm og gennemtæsker dem hele vejen hjem! Hvem udsætter frivilligt sine børn for det?
Det er simpelthen så forbandet skammeligt overfor vores tyske naboer, at vi læsser det ene mere alvorlige syge menneske af til tyskerne efter det andet - oftest mennesker, der har været pint og plaget med manglende sundhedsbehandling her i årevis.
Den unge mand her er jeg helt sikker på indlægges i løbet af dagen. Han lider af svær autisme og epilepsi - ved siden af antyder hans journaler psykoser/ paranoid skizofreni. Han kan ikke kommunikere og hans forældre kan på ingen måder håndtere ham - hvad i himlens navn havde I forestillet Jer de skulle stille op med ham, hvis de var blevet tvangsudsendt?
Da myndighederne i sin tid ville tvangsudsende Marzia Waziris gamle, demente sengeliggende mor til Afghanistan udtalte Inger Støjberg, at Danmark ikke kan være hospital for hele verden - man må sige at den socialdemokratiske regering kører stilen så fint videre - I har intet at lade Inger høre for, I går bare lidt mere stille med dørene om regimets svinske umenneskeligheder.
I går fik Navid Rasuli tilkendt ophold i Bremen - det er der, vi nu også har bedt om hjælp til den anden alvorligt syge mand. Navid er i Tyskland erklæret 80 procent invalid og har været igennem mere end tyve store operationer. I hans år i Danmark blev han nægtet disse vigtige operationer og måtte i stedet leve i et dagligt smertehelvede - det absolut eneste vi kunne diske op med var morfin, vand, afslag og en tur i Ellebæks rædsler! Var han endt i Afghanistan, havde I hans liv på samvittigheden - men han fik heldigvis muligheden for at flygte til Tyskland.
I Bremen sidder Gregory Kalashnikov også - en virkeligt alvorligt syg ukrainsk mand, der har fået en himmelråbende svinsk behandling i hans 6 år i Danmark! Nu får han anstændig hjælp, men det er de danske myndigheders skyld, at Gregory i dag lider af alvorligt nyresvigt og en række andre livsfarlige lidelser. Sådan kan det gå, når man nægter alvorligt syge mennesker udredninger og behandling i tide!
I Frankrig har vi også flere alvorligt syge, der nu får en anstændig behandling af de franske myndigheder - blandt andet var de kun få måneder om at godkende protese til Farhad, der mangler en arm. I sine år i Danmark kunne Farhad ikke engang få ordentlig smertebehandling for sine fantomsmerter og hjælp til madlavning - det var "ingen arme, ingen kager", vi mødte ham med!
Fra et tysk modtagecenter skal jeg også hilse jer fra 11-årige Amir og hans fire søskende. Efter 10 år i Danmark har de også måtte flygte - Amir er multihandicappet og kan absolut ingenting - han lever af sondemad og det ville have kostet ham livet, hvis I havde haft held til at deportere ham. De tyske læger spørger, hvordan i himlens navn Danmark har kunne give den dreng afslag på humanitært ophold? Jeg har svaret, at Danmark jo ikke kan være hospital for hele verden!
I får et stemningsbillede fra Amir - og så håber jeg samtidigt at Lund Rosa og Sikandar Siddique vil bede Jer to banditter redegøre for den her politik overfor alvorligt syge mennesker - de tyske hospitaler vælter I jeres umenneskelige affald - det er alt andet lige skammeligt!
#MattiasAnsvar
#KaaresAnsvar
:::::::::::::::::::::::
 
 
 
I ly af Ukraine-krigen har Taliban slået endnu et par søm i kvinderettighedernes kiste
BLOG: Da Taliban tog magten i Afghanistan håbede mange, at det denne gang ville blive et mindre strengt regime. Men nu har bevægelsen beordret landets kvinder til at bære burka og tildække sig fra top til tå. Og det er blot dens seneste angreb på menneskerettighederne.
https://globalnyt.dk/i-ly-af-ukraine-krigen-har-taliban-slaaet-endnu-et-par-soem-i-kvinderettighedernes-kiste/
::::::::::::::::::::::::
 
 
 
EU-mission i Sahel: Fra ørken til kviksand
EU trækker sig fra Mali efter adskillige genvordigheder. På trods af en såkaldt integreret tilgang, hvor udvikling, sikkerhed og regeringsførelse hænger sammen, er EU’s indsats i Sahel svækket af et overordnet fokus på det militære, lyder det i ny analyse.
https://globalnyt.dk/eu-mission-i-sahel-fra-oerken-til-kviksand/
:::::::::::::::::::::::
 
 
 

LØRDAG  28. maj KLOKKEN 13.00

Close The Deportation Camps Demo
Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet
https://www.facebook.com/events/1066419624298420/?ref=newsfeed
::::::::::::::::::::::::::::::
 
 

UNHCR: Antallet af mennesker på flugt i verden runder 100 millioner for første gang

Denne milepæl bør være et wakeupcall og styrke arbejdet med at skabe fred og adressere årsagerne til, at mennesker tvinges på flugt, lyder det fra FN’s Flygtningehøjkommissær Filippo Grandi.
https://mailchi.mp/unhcr/unhcr-press-release-the-1961-statelessness-convention-60-years-of-promoting-and-protecting-the-right-to-a-nationality-5180219?e=bf62359318&fbclid=IwAR0tVyCIiFYNw5lty-lUC6BmWmn0F02MpTHkfKmij6O1dWlNjxiSmHqvSfk
::::::::::::::::::
 
 
 
Dear ICAN-campaigners,
Australia has just elected a centre-left Labor government, after almost a decade of conservative rule. This has very positive implications for our work to bring Australia on board the Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons.
The new prime Australian (premier)minister, Anthony Albanese, has been a vocal supporter of the TPNW and our campaign. In 2018, he initiated a resolution at Labor’s national conference committing the party to sign and ratify the treaty in government.
We’ve put together an article highlighting everything he’s said on the TPNW:
https://www.icanw.org/tpnw_albanese
The Labor party won the greatest number of seats in the lower house of the parliament. Around 80% of its federal parliamentarians, including Albanese, have signed ICAN’s parliamentary pledge.
We’re confident that Australia will participate in the first Meeting of States Parties in Vienna (as an observer), although no decision has been taken as yet. We’ll keep you updated.
It remains unclear how long it might take for the new government to act on its pre-election commitment to sign and ratify the TPNW, but we’ll of course keep the pressure up!
Please help spread the news:
https://twitter.com/ican.../status/1527992902114508801
Gem, Tim and the rest of the ICAN team in Australia
--
International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, Australia
https://icanw.org.au/
+61 (0)421 955 066
I live and work on Dharawal land.
::::::::::::::::::
 
 
 
 


De afviste

“KÆRE POLITIKERE LAD MIG BLIVE SAMMEN MED MIN FAMILIE, ADSKIL MIG IKKE FRA DEM”
Mariam har kontaktet mig for få minutter side.
Hun er dybt frustreret og ked af det, da hun har fået afslag på sit opholdstilladelse. Her er hendes historie, hun har selv formuleret det💔 jeg håber du vil dele budskabet!
Jeg hedder Mariam Abdul Karim og er 19 år. Jeg bor i Århus med min mand og er gravid.
Jeg kom til Danmark Sammen med min forældre i 22-09-2015, med min far, mor, to brødre og en lille søster. Jeg var 13 år da jeg kom. Jeg flygtede sammen med min forældre.
Jeg har været spejder siden 2018. Jeg gik i multi klasse i 6 måneder og gik fra 6.-10. Klasse i en almindelig dansk folkeskole. Jeg går på Sosu og læser SSA og vil læse videre til sygeplejerske, min drøm er at læse videre og kun få en god fremtid, men der vil ødelægges min drømme og fremtid.
Jeg er gravid og vil ikke forlade min familie og min mand, jeg vil ikke tage til et land som jeg ikke ved hvordan min fremtid. Hvordan kan de tænke sende en gravid kvinde alene til en uvist fremtid.
Vi var ikke fattige i vores hjemland, vi havde et stort hus, hvor vi alle boede sammen, men i dag har vi ikke noget tilbage, intet hus, intet butikker. Vi kan ikke fortsætte i skolen, eller nå vores drøm, fordi vi ikke har noget tilbage.
Vi flygtede fra et regime, fra en diktator, hvor menneskeliv ingen værdi har. Hvis man som borger i Syrien ikke støtter regimet fuldt ud har man ingen fremtid.
https://www.facebook.com/deafviste/photos/a.373610937148993/694748831701867/
::::::::::::::::::::::::::::
 
 
 

Mellemfolkeligt Samvirke

Vi kæmper videre for flygtninge i Danmark! ❤️
I dag behandlede Folketinget forslaget om, at Danmark bør beskytte flygtninge mod skrøbelige og uforudsigelige forhold i hjemlandet. Desværre var der hele 80, der ramte helt forkert, da der skulle stemmes... 🙄

Var forslaget blevet stemt igennem, havde det betydet, at flygtninge kunne bevare deres ret til beskyttelse i Danmark, medmindre der er indtrådt fundamentale, stabile og varige ændringer i hjemlandet.

Det havde gjort en kæmpe forskel for flygtninge i Danmark, der får inddraget deres opholdstilladelser, selvom de på ingen måde kan vende tilbage til de rædselsregimer, de er flygtet fra.

Tak til Radikale VenstreEnhedslistenAlternativetFrie Grønne - Danmarks Nye Venstrefløjsparti og Socialistisk Folkeparti for at stille forslaget
https://www.facebook.com/msactionaid/photos/a.110234199398/10159849197629399/
 
https://www.facebook.com/msactionaid
::::::::::::::::::::
 
 
 
 

Margrete Auken 

Skandale! Israels militær vil ikke efterforske mordet på journalisten Shireen Abu Akleh. Det kan skabe ’konflikter’ i Israel lyder det. Ja det vil jo også være slemt for en grov besættelsesmagt.
Familien og verdenssamfundet har krav på et svar. Nu må vi lægge pres på både EU-Kommissionsformand Ursula von der Leyen og EU-Parlamentsformand Roberta Metsola så de endelig tager deres ansvar alvorligt.
https://www.aljazeera.com/.../israel-will-not-investigate...
::::::::::::::::::
 
 
 
 

Margrete Auken 

Stor skandale! Israel forbød sent i aftes formanden for EU-Parlamentets Palæstinadelegation at rejse ind i Palæstina på en mission der skulle starte i morgen tidlig.
Nu har vi aflyst hele missionen. Israel skal ikke bestemme hvem fra EU der må rejse til Palæstina!
::::::::::::::::::::::::::::::::::
 
 
 
 

Mahmoud Almohamad

NÅR 6 UGER BLIVER TIL EN EVIGHED ‼️
Jeg skriver dette opslag på vegne af min veninde, Raghad Sawwan, og hendes familie. Raghad og familie kom til Danmark i 2014. De har ligesom mange andre syrere flygtet fra Assads diktatur og valgte livet til. Familien blev en del af det danske samfund på relativ kort tid. De lærte dansk, fandt et job og integrerede sig i det danske samfund. Raghad er blevet student i 2021 og læser til farmaceut på universitetet. Faderen er taxichauffør, moderne læser på VUC og søskende er på forskellige uddannelsesinstitutioner.
Familiens sag er lidt anderledes end de andre syreres sager. Familiens opholdstilladelse er nemlig ikke blevet inddraget (endnu), men er udløbet. Opholdstilladelse er udløbet, fordi Udlændingestyrelsens 6 uger er blevet til mere end et år.
Raghads familie blev ligesom mange andre syrere indkaldt til et møde i Udlændingestyrelsen for at tale om sikkerhedssituationen i Damaskus. De var til møde hos Udlændingestyrelsen i starten af maj måned 2021. Der fik de at vide, at de ville få svar om 6 uger, om de ville blive i landet eller om de ville sendes tilbage til Assads brutale regime, hvor de ville risikere fængsling, tortur og henrettelser.
Nu er der gået mere end et år, siden de var til mødet. Familiens opholdstilladelse er udløbet. De risikerer at miste deres job og uddannelse. Familien er meget frustreret og selvfølgelig meget bekymret.
Prøv at sætte jer selv i familiens situation. Hvordan skal man kunne koncentrere sig om dagen eller sove trygt om natten, når man ikke aner, hvad der skal ske med én i morgen. Bliver vi udvist eller må vi blive i Danmark?
Familien vil gerne have et forhåbentligt positivt svar fra Udlændingestyrelsen nu. Hvis nu de får et afslag, bliver sagen videresendt til Flygtningenævnet og skal behandles der.
Mon ikke Flygtningenævnet ville underkende Udlændingestyrelsens beslutning og give dem deres opholdstilladelse tilbage og beholde deres ret til beskyttelse her i landet?
NÅR 6 UGER BLIVER TIL EN EVIGHED – vil I hjælpe med at dele familiens historie ❤️🙏
::::::::::::::::::::::
 
 
 

Elise Bjerkrheim

JEG STILLER OP TIL FOLKETINGET FOR FRIE GRØNNE 💚💪🏻
Sikandar har spurgt mig, om jeg vil stille op for FG til Folketingsvalget sammen med ham i København.
Jeg svarede JA ♥️🙏🏻 FOR der er INGEN anden i dette land, jeg hellere vil stå ved siden af end Sikandar. Og der er INTET andet parti, jeg hellere ville være en del af end FG 💚💪🏻
Sikandar har fulgt min kamp og mit engagement på og udenfor sociale medier over længere tid for en human asyl- og udlændingepolitik og et mere retfærdigt Danmark! Det er jeg virkelig stolt og glad over 🙏🏻

Jeg vil UFORTRØDENT kæmpe videre, som jeg har gjort indtil nu for en human asyl- og udlændinge politik og en mere retfærdig verden fri for diskrimination, men bare på en større arena 💪🏻

JEG HÅBER, DU VIL VÆRE MED OG STØTTE MIG OG Frie Grønne - Danmarks Nye Venstrefløjsparti I KAMPEN ♥️🙏🏻 DEL GERNE 
Se mindre
— sammen med Sikandar Siddique.
https://www.facebook.com/photo/?fbid=3128879887324155&set=a.1492807814264712
:::::::::::::::::::::
 
 
 
A Japanese Initiative for Peace in the Russia-Ukraine War
The Group of Concerned Japanese Historians
Introduction by Gavan McCormack
 and Mark Selden
https://apjjf.org/2022/10/McCormack-Selden.html?fbclid=IwAR0_V-T90Jv4efCLEy5chJRgCpO9hD6MwMDmO9FvsD4x6D9W4Mo_1H8PxQc
::::::::::::::::::::
 
 
 

Maj Wechselmann

"Alla de som har betalt för att springa i kapprustningens spiraltrappa, vill de – helhjärtat, innerst inne – egentligen ha fred? De påstår att ändamålet, fred, helgar medlet, krig. Det innebär i klartext att freden kommer först efter kriget. Men efter ett kärnvapenkrig kommer ingenting. Att kärnvapenkrig är tänkbart är otänkbart."
~ Tage Danielsson
https://www.facebook.com/photo/?fbid=10158640972662747&set=a.10150120977187747
:::::::::::::::::::
 
 
 
 

Arne Nielsen Hansen

Pirateri og nykolonialisme.
I Nordjyske d. 17. maj fortæller Birgit S Hansen og Anne H. Steffensen at vi i den store søfartsnation Danmark skal stemme ja til at afskaffe EU-forsvarsforbeholdet, for at komme i front i EU's bekæmpelse af afrikanernes pirateri. Jeg skal ikke blande mig i folkeafstemningen. Men blot pege på at vi i EU ligger som vi har redt, da de somaliske fiskeres pirateri delvis var forårsaget af at de fik frataget deres levebrød som følge af store EU-fiskerinationers tidligere effektive rovfiskeri i somaliske farvande.
Ja I øjeblikket fisker EU-landes fiskeriflåder folkeretsstridigt i Vestsaharas territorialfarvand som følge af, at EU stadig laver fiskeri-aftaler med Marokko, selvom FN for længst folkeretligt har frakendt Marokkos ret til at besætte og udnytte sin tidligere kolonis ressourcer. Hvis også sahrawierne i Vestafrika fremover skulle føle sig nødsaget til på samme måde at drive pirateri, skal Danmark så i EU støtte en sådan neokolonial piratbekæmpelse, som det så må være?
Danmark kunne – forsvarsforbehold eller ej - i stedet for allerede forlængst have arbejdet seriøst for at få EU til i praksis at anerkende de indfødte Sahrawiers Polisario-frihedsbevægelse, som Vestsaharas legitime myndighed også over dets territorialfarvand. På den måde kunne EU have presset Marokko til at opgive Afrikas sidste koloni, frem for fortsat selv på nykolonial vis at plyndre Vestsaharas fiskeressourcer – og derved vel være med til at forårsage nye flygtningestrømme i retning af EU?
- Kilde: Søg i Google på ”Vestsahara, den sidste koloni, som tidl. FN-missionsleder” dller klik på https://flygtningeogfred.dk/vestsahara-den-sidste-koloni.../
Arne Hansen, Sønderjyllands Alle 35, Frederikshavn
post@arnehansen.net
:::::::::::::::::::::::::
 
 

EU has spent over €340 million on border AI technology that new law fails to regulate

The EU has spent €341 million on research into artificial intelligence technologies for asylum, immigration and border control purposes since 2007, yet the proposed AI Act currently being debated in EU institutions fails to provide meaningful safeguards against harmful uses of those technologies, says a report published today by Statewatch.
https://www.statewatch.org/news/2022/may/eu-has-spent-over-340-million-on-border-ai-technology-that-new-law-fails-to-regulate/
 
https://www.statewatch.org/?fbclid=IwAR0j6XW5UEeCs7w3DH7ivdYGKr3VYjWJDMymojcyC-vWvNFwpIzwpTX217U
:::::::::::::::::::::::
 
 
 

Er muslimer sværere at integrere end andre?

https://www.sameksistens.com/post/er-muslimer-sv%C3%A6rere-at-integrere-end-andre?
:::::::::::::::::::
 
 
 

Barske vilkår for fængslede og flygtninge i Kagames Rwanda

 Regeringer og menneskerettighedsorganisationer rapporterer om tortur og manglende retssikkerhed i Rwanda, som den danske regering vil lave en aftale om et asyl-modtagecenter med
https://www.dignity.dk/nyheder/barske-vilkaar-for-faengslede-og-flygtninge-i-kagames-rwanda/
:::::::::::::::
 
 
 
 

Claus Kold

Mine overvejelser ifht. EU-afstemningen:
I 2000 var jeg som ansat i Forsvaret på PhD feltstudie i Kosovo, KFOR/DANBAT. På det tidspunkt, hvor jeg var der, var det en fredsoperation med FN mandat, 1244. Mandatet var altså aktiviteter, der skulle styrke freden. Til min store overraskelse blev fredsoperationen af soldaterne opfattet som en krigsoperation. Og denne forskel blev derfor et af mine fokuspunkter. Hvordan kunne FNs fredsoperation blive til en krigsoperation?
Jeg nåede frem til følgende:
- Der er stor symbolsk tyngde i alle de våben, som vi var omgivet af, og de sagde: krig
- Organisatorisk var hele organisationen bygget til nationalt selvforsvar, hvilket medførte en selvreference i Forsvaret, som er: krig
- I mine analyser brugte jeg diskursteori, og her var diskursen domineret af de militære kategorier og handlinger - igen: krig
- Organisationens hverdag bestod i høj grad af tavse (ikkerefleksive) kropsrutiner, som hang sammen med organiseringen og de våben, som soldaterne skulle betjene: krig
Efter min hjemkomst hørte jeg så i P1 i Dahls Duel, forsvarsminister Søren Gade sige, at fredsoperation bare er et andet ord for krig. Altså fred = krig!??
Et helt centralt problem i det udsagn, er at stort set ingen politiker sætter sig ind i, hvad fred betyder. Fred er allerhøjest fravær af krig. Et vakuum, som skal fyldes af våben.
Alt dette har ført til, at jeg ikke fæster ret meget lid til det skrevne, kontrakten, eller til de politiske løfter, for de afspejler ikke nogen praktisk virkelighed.
Se blot Den Nordatlantiske Traktat (NATOs grundlov) foto og citat, nedenfor. Det er ikke den virkelighed, jeg ser NATO konstruere. Her er våbnene, organiseringen, sprogkoderne, kropsrutinerne, og selvreferencerne også noget, der peger i retning af krig, og som vejer tungere end den tomme fred:
"Artikel l
Deltagerne forpligter sig til som foreskrevet i De Forenede Nationers pagt at bilægge enhver international stridighed, i hvilken de måtte blive indblandet, ved fredelige midler på en sådan måde, at mellemfolkelig fred og sikkerhed såvel som retfærdighed ikke bringes i fare, og til i deres mellemfolkelige forhold at afstå fra trusler eller magtanvendelse på nogen måde, som er uforenelig med De Forenede Nationers formål.”
Sidst lige til orientering. I dag skal jeg lave Nannas cykel, så jeg er ikke ved computeren til at svare/forsvare. Og jeg vil i det hele taget opfordre til, at man sætter sig ind i dette område, mens man tænker på, hvordan ens børn og børnebørn skal have det i fremtiden. Er oprustning godt for klima og miljø...?
God dag til alle...
Link:
https://www.nato.int/.../natolive/official_texts_17120.htm
::::::::::::::::::
 
 
 

Handicapområde i knæ med akut brug for hjælp

Thomas Krog
https://netavisnord.dk/hovedhistorie/handicapomraade-i-knae-med-akut-brug-for-hjaelp/
:::::::::::::::::::
 
 
 
 

Albert Hytteballe Pedersen

STEM FOR FRED 1 JUNI
Se hvem der vil have dig til at stemme for at ophæve vores forsvarsforbehold.
Stem ikke som de politikere
Der sendte vores soldater til Afghanistan, hvad kostede en formue og mange døde, men ingen forandrig til det bedre.
Stem ikke på dem der med løgne fik os til at gå i krig med Irak, over en million døde og omkring fem millioner på flugt.
Stem ikke på dem der stemte for at sønderbombe Libyen, ifølge FN Afrikas mest velfungerende land, nu et ødelagt kaotisk land.
Stem ikke på dem der i 8 år nægtede at lytte til Ruslands bøn om forhandligs løsning på krisen i Ukraine, og som nu mener at flere våben er den eneste løsning.
Stem ikke på dem der igen mener Europa, som i kolonitiden, skal føre krige mod fattige lande i Asien og Afrika.
Stem som dem der siger nej til krig
Og ja til en fredelig verden.
::::::::::::::::::::
 
 
 
 
ANERKEND PALÆSTINA
Øverst på formularen
Fornavn
Efternavn
Email
Telefon
 
Nederst på formularen
Dine informationer sendes til vores server via en krypteret sikker forbindelse. Læs vores privatlivspolitik og betingelser her.
75077 HAR ALLEREDE SKREVET UNDER.
Danmark bør gøre som Sverige og 137 andre lande og anerkende Palæstina som stat.
https://www.ms.dk/anerkend-palaestina?fbclid=IwAR10Eq4kJbwby3qYLicb27qzE-evMnXuYKydIRS9EBMzBsBFN3eqKKD2TOA
::::::::::::::::::::
 
 
 
 

Lene Kjær

Kære Sikandar Siddique og Lund Rosa,
Gider I lade hatten gå rundt hos alle jeres 177 kammerater inde på Christiansborg og bede dem give en mønt - især dem, der mener, vi skal hjælpe i nærområderne!
Fem DANSKE børn har nu søgt asyl i Tyskland og søger beskyttelse fra Danmark i vores nærområde - de har brug for rigtigt meget økonomisk støtte, da det bliver en dyr omgang at få dem hjulpet!
I kender dem godt - ihvertfald har jeg stalket Jer med dem mange gange, men I formåede ikke rigtigt at reagere på den sag - den er ellers rigtig grov.
Børnenes mor var i Danmark som barn - både hendes far og søskende er danske statsborgere, men faderen fik den vanvittige ide at sende hende til Jordan som 14-årig, hvor hun blev tvangsgift med en 32 år ældre voldelig mand. Hun forsøgte dengang mange gange at få hjælp fra de danske myndigheder til at komme tilbage til Danmark, men ingen ville hjælpe!
Da hun er blevet fem børn rigere lykkedes det hende endeligt at flygte - man skulle så tro, at Danmark stod klar til at hjælpe en barnebrud. Men næh nej - her har vi ikke plads, ej heller til barnebrude og syge mennesker!
Efter nu 10 år i Danmark har familien måtte flygte - de fem børn kender kun Danmark og det er en meget ulykkelig situation. Især for multihandicappede Amir, som er det mindste barn - han mangler i den grad sine gode pædagoger i Jelling, som skabte tryghed i hans hverdag.
Storesøster Aya er også dybt ulykkelig - hun savner alle sine veninder! Nu sidder hun og rådner op på et tysk modtagecenter - på flugt fra det eneste land, hun kender!
Amir har gentagende afslag på humanitært ophold i Danmark trods det, at han er så handicappet, som man kan blive og kræver døgnpleje. Herunder får han mad via sonde i maven og har indopereret en medicin-pumpe i maven! Alligevel mente de danske myndigheder godt at familien som palæstinensere kunne læsses af til et liv i en teltlejr i Jordan!
Den her familie er om noget Danmarks ansvar! Så jeg syntes I skal bede Inger Støjberg og alle de andre røvhuller, der påstår de hjælper barnebrude om at donere ind! Så skal vi nok få dem hjulpet i vores nærområde!
For Omar, Seyed, Ahmad, Aya og Amir er Danmark deres land og det eneste land, de kan huske og kender! Det er forbandet skammeligt, at vi ikke ville hjælpe den her familie og endnu mere skammeligt, at INGEN politikere har været til at trække op til at tage den sag op🤬 ØV ØV ØV!
::::::::::::::::::::::::
 
 
 

Nina Khrushcheva: Talks to End War in Ukraine Are Collapsing as U.S. Seeks Regime Change in Moscow

https://www.democracynow.org/2022/5/19/nina_khrushcheva_russia_ukraine_want_wins?fb
:::::::::::::::::::::
 
 
 
 
modtaget tors 19 maj 2022 kl 17:56 fra Agneta Norberg <lappland.norberg@gmail.com>:
Ja president Truman hade ju nazistiska böjelser har det kommit fram. Det var ju en stor politisk oenighet om
detta (atombomberne over Hiroshima og Nagasaki i 1945) som fler nu anser bör kallas folkmord: Noam Chomsky har sagt:
"If Nurenberg laws had been -applied, all US presidents should have been hanged."
Bok att läsa Empire and The Bomba.Joseph Gerson 2007.En annan bok som jag kanske inte nämnt är: Flashpoint in Ukraine: How US Drive for hegemony risks WWlll. Stephen Lendman.
Ett måste.AGNETA
modtaget tors 19 maj 2022 kl 17:56 fra Agneta Norberg <lappland.norberg@gmail.com>:
:::::::::::::::::
 
 

Richard Rubenstein: The New Turn in Ukraine. Putin’s War Becomes Biden’s War

https://transnational.live/2022/05/19/the-new-turn-in-ukraine-putins-war-becomes-bidens-war/
:::::::::::::::
 
 
 
 

Mikael Hertoft

UDTALELSE FRA ENHEDSLISTENS ÅRSMØDE:
DET SKAL VÆRE MEGET NEMMERE
AT BLIVE DANSK STATSBORGER
Mere end 500.000 voksne mennesker bor fast i Danmark, men er
ikke danske statsborgere. Mange unge, som er født i Danmark
eller opvokset i Danmark, kan ikke få statsborgerskab.
En aftale fra foråret 2021 mellem regeringen, Venstre, Konservative
og Liberal Alliance har gjort det endnu mere umuligt, at få dansk
statsborgerskab. De nye regler er så stramme, at mange kan
leve hele livet i Danmark, uden at kunne blive statsborgere. Det
er også ekstremt dyrt. Staten opkræver meget høje gebyrer for
at behandle spørgsmål om opholdstilladelser og statsborgerskab.
Det er et alvorligt demokratisk problem at så mange ikke har
stemmeret – og det skaber utryghed at folk, der bor fast i landet,
ikke kan blive statsborgere.
Enhedslisten ønsker, det skal være langt lettere at få dansk
statsborgerskab. Vi mener der skal være objektive kriterier for,
hvornår man kan få statsborgerskab – at man har haft lovligt
ophold en vis tid i landet og at man ikke er blevet dømt for
alvorlig kriminalitet med lang ubetinget straf.
Vi mener også, at børn der er født i landet og de der er vokset
op i Danmark, skal have ret til at få statsborgerskab.
Gebyrerne på behandling af ansøgninger om ophold og statsborgerskab skal fjernes.
En FN-rapport fra 3. december 2021 er stærkt kritisk overfor
dansk behandling af statsborgerskab og vi kræver rapportens
anbefalinger behandlet parlamentarisk.
Enhedslisten er stærkt utilfreds med at den socialdemokratiske
regering har indgået denne udemokratiske aftale om statsborgerskab til højre side i Folketinget. Vi kræver aftalen opsagt. Dette
vil indgå i forhandlingerne om vores støtte til en ny socialdemokratisk regering.
Vi kræver at det bliver langt lettere at få statsborgerskab og
ophold og vil arbejde for en ændring af regler om statsborgerskab og ophold i denne retning.
Når man bor i Danmark, er det en fordel at kunne dansk. Derfor skal danskundervisning for indvandrere være gratis. Erfaringen
viser, at de fleste der flytter til Danmark, kan og vil lære dansk.
Tvang hjælper ingen. Derfor er Enhedslisten grundlæggende ikke
tilhænger af sprogkrav. Enhedslistens politik er således at under-
visning i dansk skal være gratis for indvandrere og at der ikke
skal være sprogkrav i at få ret til ophold og statsborgerskab.
Vi kommer videre med venlighed end med kontrol.
::::::::::::::::::::
 
 
 
 

Steffen Groth

Martin Krasnik skærer i en kommentar i Weekendavisen igennem det tågeslør, som det israelske politi forsøgte at sprede over deres angreb på kistebærerne ved journalisten Shireen Abu Aklehs begravelsesoptog. Chefredaktøren siger det, der må siges:
”Politiet opførte sig helt symptomatisk: Ingen i politiledelsen havde tænkt den tanke at holde sig tilbage og lade palæstinenserne sørge i fred. Man møder op for at markere sin kontrol. Man opfatter palæstinenserne som en slags undermennesker, som kun er ude på ballade og derfor skal styres. Hele forholdets modus er kontrol, ydmygelse, nedværdigelse.”
Det var netop symptomatisk. Ikke et øjebliks afvigelse fra normaltilstanden, men et øjebliks afsløring af normaltilstanden. En synliggørelse for verdensoffentligheden af den grundlæggende magtrelation. En højteknologisk, totalt overlegen militær- og besættelsesmagt over for en afmægtig, besat og ydmyget befolkning.
Det er ikke muligt at opretholde en ulovlig besættelse og forvalte en så massiv magtforskel gennem et halvt århundrede uden, at den dominerende modus bliver ydmygelse, nedværdigelse og dehumanisering. En tragedie for alle parter.
:::::::::::::::::::
 
 
Sandstorme hærger udviklingslande
For nyligt sendte de 5.000 på hospitalet i Irak. De har ødelagt dele af Den Kinesiske Mur og kan medvirke til at gøre hele Mongoliet til ørken, men alligevel er der ikke meget fokus på truslen fra sandstorme.
https://globalnyt.dk/sandstorme-haerger-udviklingslande/?fbclid=IwAR1TJf3rW3cWC9EY_vqFVj4z5raMEN5aTDI7Sj-e_KWLvY6M6_FmRddTF4U
:::::::::::::::::
 
 
 
 
 
Tak Congo
Bravo Congo!🇨🇬
Congo just submitted its ratification to the TPNW! FNs traktat om forbud mod atomvåben. It is now the 61th state party. 👏
Congratulations
to Foreign Affairs Minister
@ClaudeGakosso
@GouvCongoBrazza
and all the amazing ICAN campaigners that made this possible and see you in Vienna Congo!🔜 #nuclearban
::::::::::::::::
 
 
 
 
Claus Kold:
Jeg har tidligere skrevet, at Rusland ville tabe krigen. Jeg har skrevet, at forsvaret er angrebet overlegent. Jeg har skrevet, at krigen på en måde er et opgør mellem to epoker, der skaber meget forskellige motivationer blandt soldater. Stor hos Ukrainerne og lav hos Russerne. Og jeg har henvist til at Rusland havde et BNP, der var mindre end Italiens, og at Rusland ud af dette lave BNP havde et militærbudget, der svarede til 8 % af NATOs.
Mit samlede billede af Rusland er at det nok er aggressivt, har brudt Folkeretten og Menneskerettighederne, men at det ikke er nogen supermagt. Det har dog atomvåben, og det bør vi huske i det, der nemt kunne kamme over i, hvad flere generaler kalder en blodrus.
Og det, der foregår, ser ud til at understøtte mine vurderinger: Russerne har sandsynligvis kort tid tilbage, hvor de kan mobilisere konventionel kampkraft.
De har ifølge britiske efterretninger mistet 1/3 af deres styrker. Hvis vi taler om 120.000 indsatte soldater, så er der tale om 40.000 soldater. Russerne har også mistet op mod 1.000 kampvogne.
Jeg kender ikke de Ukrainske tabstal, men selv uden dem taler vi om et sandt blodbad, hvor alle i længden taber.
Jeg føler sorg og fortvivlelse over udviklingen og alle de unge døde på begge sider.
Og jeg frygter at blodrusen kan få os til at trænge Russerne og Putin op i et hjørne, så de tyr til brug af taktiske atomvåben.
Det er tid til at besinde sig på alle sider!
::::::::::::::::
 
 
 
 

Grund til optimisme for freden...

... for ligesom folkestemningen slog om på et splitsekund til oprustning, kan og vil den slå om igen.

Af Tom Vilmer Paamand, formand for Aldrig Mere Krig - april 2022

http://fred.dk/artikler/fredkult/20220423.htm?fbclid=IwAR1xhxlMOL3hbCh5osP4qzrOcSWfYLUkG-o1Nro6jTwX7Sbwc9dv5WMr9Bw
::::::::::::::::
 
 
 
 
 


Våbenmagt er intet krav

NATOs forpligtigelse er at bilægge enhver strid ved fredelige midler. Våbenmagt er intet krav, men blot en mulighed!

Af Tom Vilmer Paamand - 2022

http://fred.dk/artikler/krigrisk/NATOfakta.htm?fbclid=IwAR2-5Kijlr_gI78WWT3wBsPdaHhe66wpRJuxoO-xHuXKY6t8AlBVWxuw1p8#notebox
::::::::::::::::::::
 
 
 
Tåbeligt at Finland og Sverige går med i NATO og ignorerer både de virkelige årsager og konsekvenser
Man kan kun beklage, at Sverige og Finland ikke har den intellektuelle styrke til at se det større billede i tid og rum. NATO har siden 1949 haft tid til at bevise, at det kan skabe fred. Vi ved nu, at det kan det ikke. Derfor er medlemskab af NATO en stor gave til militarismen og den fremtidige krigsførelse.
https://arbejderen.dk/udland/taabeligt-at-finland-og-sverige-gaar-med-i-nato-og-ignorerer-baade-de-virkelige-aarsager-og-konsekvenser/
::::::::::::::::
 
 
Tyskland trækker sig fra militær EU-mission efter “uacceptabel” og “ulovlig” adfærd
Den danske regering vil ikke svare på, om danske soldater skal sendes til militære EU-missioner i Afrika. Imens har Tyskland netop meddelt, at landet trækker sig fra EU's træningsmission i Libyen efter meldinger om systematisk vold og krænkelser af menneskerettigheder.
https://arbejderen.dk/indland/tyskland-traekker-sig-fra-militaer-eu-mission-efter-uacceptabel-og-ulovlig-adfaerd/
::::::::::::::::::::::::
 
 
24.05.2022 Toms klip om krig og fred:
Fredsklipz: Vesten bryder selv folkeretten efter behov

--------------------------------------------------
- DIIS: Vesten bryder selv folkeretten efter behov.
https://www.diis.dk/publikationer/vesten-retten-paa-side
https://www.altinget.dk/artikel/historiker-eus-vaerdimaessige-splittelse-er-vores-stoerste-svaghed-overfor-rusland
- War resistance in Russia: Standing against the military.
https://wri-irg.org/en/story/2022/russia-standing-against-militarist-festival
- Putin må ikke være årsag til, at venstrefløjen støtter endnu mere afskyelig krig.
https://solidaritet.dk/at-ride-en-tiger-i-fuld-galop-svar-til-teser-om-anti-imperialisme/
https://solidaritet.dk/selvbestemmelse-og-krigen-i-ukraine/
- Pas på med koldkrigsretorikken.
https://www.mm.dk/artikel/pas-paa-med-koldkrigsretorikken
https://forskersonen.no/krig-og-fred-kronikk-politikk/er-krigen-i-ukraina-vestens-eller-putins-skyld/2026049
https://www.altinget.dk/forsvar/artikel/der-gik-ikke-en-maaned-foer-den-udenrigs-og-sikkerhedspolitiske-strategi-blev-overhalet-af-virkeligheden

- EU sponsor for våbeneksport til Rusland på trods af sanktioner.
https://solidaritet.dk/nikolaj-villumsen-eu-sponsorerer-vaabeneksport-til-rusland/
https://videnskab.dk/forskerzonen/teknologi-innovation/kunstig-intelligens-kan-blive-vor-tids-atombombe
- Tyskland trækker sig fra militær EU-mission efter "uacceptabel" og "ulovlig" adfærd.
https://arbejderen.dk/indland/tyskland-traekker-sig-fra-militaer-eu-mission-efter-uacceptabel-og-ulovlig-adfaerd/
https://solidaritet.dk/militariseringen-af-eu-koerer-paa-hoejtryk/
- Hvor er Danmark egentlig, når der diskuteres forsvar i EU?
https://pov.international/hvor-er-danmark-nar-der-diskuteres-forsvar-eu/
https://www.dr.dk/engagement/taet-paa/stil-spoergsmaal-til-enhedslisten-2022
- Hvad sker der, hvis vi stemmer NEJ?.
https://www.dr.dk/nyheder/politik/folkeafstemning/hvad-sker-der-hvis-vi-stemmer-nej
https://www.berlingske.dk/internationalt/boedskov-danmark-maa-staa-uden-for-hvis-eu-vil-traene-ukrainske
- EU’s militære projekter: Spionskole, robotkampvogne og dronefly.
https://www.altinget.dk/forsvar/artikel/spionskole-robotkampvogne-dronefly-og-hightech-luftskibe-her-er-eus-militaere-fremtidsprojekter
https://www.dr.dk/nyheder/politik/folkeafstemning/ja-partierne-vil-sende-danske-soldater-afsted-med-eu-men-forsvaret

- Danmark er klar til at gå i krig for Sverige og Finland, siger forsvarsministeren.
https://nyheder.tv2.dk/politik/2022-05-18-danmark-er-klar-til-at-gaa-i-krig-for-sverige-og-finland-siger-forsvarsministeren
https://piopio.dk/dansk-skal-vaere-militaert-knudepunkt
- Putin: No problems with Finland, Sweden in NATO, but with expansion of military.
https://www.politico.eu/article/putin-russia-no-problem-finland-sweden-join-nato/
https://www.hbl.fi/artikel/riksdagen-skickar-budskap-pa-ryska-vi-hoppas-att-ryssland-inte-vander-ryggen-mot-framtiden/
- Socialdemokraternas NATO-valg gör medlemmar och väljare till åskådare.
https://omeuropa.se/s-ledningens-munkavlestrategi-om-nato-gor-medlemmar-och-valjare-till-askadare/
http://flamman.se/a/sa-har-vansterns-fredspolitik-forandrats
--------------------------------------------------

- Kroatien: Veto mot Sverige i NATO.
https://www.dn.se/varlden/kroatiens-president-jag-lagger-in-veto-mot-svenskt-natomedlemskap/
https://arbejderen.dk/udland/freden-vil-vinde-selv-om-finland-gaar-ind-i-nato-mener-finske-kommunister/
https://www.altinget.dk/forsvar/artikel/tidligere-nato-ambassadoer-finland-og-sverige-udfordrer-forestillingen-om-liberale-demokratiers-forsvarspolitik
- Erdoğan vil have svenske indrømmelser.
https://olfi.dk/2022/05/17/erdogan-vil-bevare-forholdet-til-putin-og-have-svenske-indroemmelser/
https://www.altinget.dk/forsvar/artikel/politikere-frygter-comeback-til-islamisk-stat-hvis-erdogan-faar-sin-vilje
- Rusland varsler nye militærbaser som svar på NATO-udvidelse.
https://jyllands-posten.dk/international/ECE14048404/rusland-varsler-nye-militaerbaser-som-svar-paa-natoudvidelse/
https://www.berlingske.dk/internationalt/rusland-lukker-for-gashanerne-til-finland
- Detta måste med i NATO-förhandlingarna.
https://www.dagensarena.se/opinion/detta-maste-med-nato-forhandlingarna/
https://www.nationen.no/motkultur/kronikk/farene-ved-svensk-og-finsk-nato-medlemskap/

- USAs og Ruslands topgeneraler taler for første gang under krigen.
https://www.berlingske.dk/internationalt/usas-og-ruslands-topgeneraler-taler-for-foerste-gang-i-krigen
https://www.dr.dk/nyheder/udland/rusland-rykker-frem-i-luhansk-men-ukraine-vil-ikke-snakke-vaabenhvile
- Den russiske hær vil hæve aldersgrænse.
https://www.berlingske.dk/internationalt/den-russiske-haer-kaemper-med-lav-moral-og-tab-paa-slagmarken-nu
- Stormagterne bliver trukket ind i konflikten i Ukraine.
https://pov.international/stormagterne-konflikten-rusland-og-ukraine/
https://www.russiamatters.org/analysis/experts-weigh-diplomatic-solutions-ukraine

- Krigsforbrydelser: Russerne holdt 350 civile i kælder i 28 dage.
https://nyheder.tv2.dk/udland/2022-05-18-russerne-holdt-350-civile-indespaerret-i-kaelder-i-28-dage-afsloerer-rapport-fra
https://www.dr.dk/nyheder/udland/foerste-dom-krigsforbrydelser-starter-med-livstid-til-menig-soldat-men-ender-hos
https://www.nrk.no/urix/russisk-propaganda_-fremstiller-sonderbombede-mariupol-som-smilende-idyll-1.15971998
- Ukrainian troops surrendering registered as POWs by the Red Cross.
https://apnews.com/article/russia-ukraine-putin-kyiv-nato-4cf194da8b1870d26cbedc0a7ec69ed6
- Zelensky rejects petition for men aged 18 to 60 freely to leave the country.
https://en.lb.ua/news/2022/05/22/15247_up_hundred_ukrainian_servicemen.html
--------------------------------------------------

- Ny nordisk blok i NATO mod atomvåben!
https://aldrigmerekrig.dk/spred/?atomblok-k22
https://www.palmecenter.se/vi-maste-lagstifta-mot-karnvapen-i-sverige/
- EL peger på atomvåben som en fordel ved NATO.
https://jyllands-posten.dk/politik/ECE14056308/mai-villadsen-peger-paa-atomvaaben-som-en-fordel-ved-nato/
- Norge: Reduseret støtte til organisasjoner som arbeider mot atomvåpen.
https://www.dagsavisen.no/nyheter/politikk/2022/05/19/regjeringen-sa-nei-til-atomvapen-rapport-prosjektet-kan-bidra-til-en-ytterligere-polarisering/
- USA vil opgradere Thulebasen for milliarder.
https://avisendanmark.dk/artikel/usa-vil-investere-i-thulebasen-i-gr%C3%B8nland
- US military finds no wrongdoing in deadly Syria air strike by the US military.
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-61492436
- Overlever Libanons demokrati?.
https://pov.international/overlever-libanons-demokrati/
- Dette har Claus Hjort sagt offentligt om spionsamarbejde.
https://www.altinget.dk/forsvar/artikel/saa-maa-jeg-jo-risikere-faengselsstraf-det-har-claus-hjort-sagt-offentligt-om-spionsamarbejde
--------------------------------------------------

- Norges grænse: Som et nyt jerntæppe, fra den ene dag til den anden.
https://pov.international/som-et-nyt-jerntaeppe/
- Udstilling: Hvordan arkitekter undersøger krigsforbrydelser.
https://www.idoart.dk/kalender/forensic-architecture-vidner
- På Nørrebro: Ja eller nej til forsvarsforbeholdet.
https://solidaritet.dk/ja-eller-nej-til-at-fjerne-eu-forsvarsforbeholdet-hvad-siger-folk-paa-noerrebros-gader/
- Bred aftale om styrkelse af dansk diplomati.
https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/bred-aftale-om-styrkelse-af-dansk-diplomati?publisherId=2012662&releaseId=13651775
--------------------------------------------------
Fredsklipz bliver opsamlet her:
http://fred.dk/artikler/fredsklip/aktuel.htm
- se tips mod links bag mur, fx at bruge Privat-faneblad.
.tom
:::::::::::::::::::::::::::
 
 
 
 
 
Del, videresend og genbrug gerne
 
”Arnes mail” handler især om  flygtninge og fred - dels udgivelser med tekster og dels med podcasts fra Flygtninge og Fred https://flygtningeogfred.dk/
 
Ikke-abonnenter er velkomne til at abonnere på fremtidige ”Arnes mail” ved klik på nyhedsmail og til også at se tidligere ”Arnes Mail” ved klik på  https://flygtningeogfred.dk/mailarkiv/  for  2014-21 og for det seneste måned på arkivet

Mht. podcast så ligger de fra 2020 på Flygtninge og Fred (https://flygtningeogfred.dk) og fra årene 2004-2019 ligger ca. 1.000 indlæg herhttps://flygtningeogfred.dk/dialog/
Hvis du efter en prøveperiode fortryder tilmeldingen, så er du også velkommen til at afmelde dig fra ”Arnes mail” ved nederst på siden her at bruge Mailchips ”unsubscribe”-knap hertil.

Særligt for ”Flygtninge og Fred”s podcastlyttere:
Her er det nu muligt at abonnere på nyudgivelser ved at åbne et indlæg og nederst på linien ”tilmeld” at klikke på ”E-mail” for at modtage en E-mail med link til nye indlæg. På ”Tilmeld”-linjen ligger der også knapper til at abonnere på hhv. Apple Podcasts | Android | E-mail | Google Podcasts | Stitcher | TuneIn | Spotify | RSS , sådan at udgivelser på ”Flygtninge og Fred” også automatisk er tilgængelige i mobiltelefonernes podcast-apps.


Nyudgivne podcasts på  Flygtninge og Fred bliver også lagt på YouTube på adressen https://www.youtube.com/channel/UChsS996wxPJ9gcc6_hOlt6Q, og på  Twitter fra adressen https://twitter.com/arnenhansen  Arne Nielsen Hansen, - på LinkedIN fra https://www.linkedin.com/in/arne-hansen-44aa4b28/ Arne Hansen, -  og på Instagram: Arne Nielsen Hansen https://www.instagram.com/arnenielsenhansen/  Og endelig på h og Flag på Halv d. 5. september i sorg over militarismens ofre: https://www.facebook.com/Flag-p%C3%A5-Halv-d-5-september-i-sorg-over-militarismens-ofre-253600371327340
 
NB! Da jeg stadig er forment adgang til Facebook, så BEMÆRK venligst, at jeg nu har lavet en NY Facebookside https://www.facebook.com/arnenielsen.hansen, som jeg vil bede jer like og informere andre om, - på forhånd tak.

Din mailadresse bruges kun til at sende nyheder på denne liste – medmindre andet skulle være aftalt. Evt. henvendelse til Arne Hansen  via kommentarfelt på flygtningeogfred.dk,  post@arnehansen.net eller mobil 30420818  om f.eks. faktuelle fejl eller mangler og forslag og tilbud til indhold men også med tilbud om hjælp


Med venlig hilsen
Arne Hansen
Sønderjyllands Alle 35, 9900 Frederikshavn Danmark,
mobil: (+45)30420818, E-mail: post@arnehansen.net 
Netradio-podcasts fra 2020 og frem: "Flygtninge og Fred": https://flygtningeogfred.dk 
Netradio-podcastsarkiv  2004-19: https://flygtningeogfred.dk/dialog/  (tidl. arnehansen.net/dialog)
”Arnes mail” –arkiv fra 2014 og frem: https://flygtningeogfred.dk/mailarkiv/
Seneste "Arnes mail": https://us8.campaign-archive.com/home/?u=cdb675b8c1d6ec49f4edcc95a&id=8d4f52d190
YouTube: ”Flygtninge og Fred” på  https://www.youtube.com/channel/UChsS996wxPJ9gcc6_hOlt6Q
Twitter: Arne Nielsen Hansen på https://twitter.com/arnenhansen
Linkedin: Arne Hansen  på https://www.linkedin.com/in/arne-hansen-44aa4b28/
Instagram: Arne Nielsen Hansen https://www.instagram.com/arnenielsenhansen/
Facebook: Flygtninge og Fred https://www.facebook.com/Flygtninge-og-Fred-103392038395324
Facebook: Arne Nielsen Hansen https://www.facebook.com/arnenielsen.hansen  - er ny og gælder fremover – så jeg vil bede venner med mig på min gamle profil arne.n.hansen nu at bede om venskab her på min nye profil. Skiftet skyldes at Facebook siden oktober 2020 har blokeret min adgang til Facebook fra min gamle FB-profil!
Facebook: Dialog på Frederikshavn Lokalradio: https://www.facebook.com/DialogFrederikshavnLokalradio/ (IKKE længere Dialogpaafrederikshavnlokalradio/)  
Facebook: Aldrig Mere Krig: http://aldrigmerekrig.dk/
Facebook: Flag på Halv d. 5. september i sorg over militarismens ofre: https://www.facebook.com/Flag-p%C3%A5-Halv-d-5-september-i-sorg-over-militarismens-ofre-253600371327340
Facebook: Dansk Afghansk Humanitær Forening https://www.facebook.com/DanskAfghanskHumanitaerForening/
I øvrigt beklager jeg at Mailchimps layout ikke altid vil det jeg gerne vil
 

Twitter
Facebook
Website


Our mailing address is:
Arne Hansen
Sønderjyllands Alle 35
Frederikshavn 9900
Denmark

Add us to your address book


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp