Copy
View this email in your browser

Arnes mail 13.04.22 Demo 17. april Lad Ghadam blive! Stop splittelsen af familier!

- Podcast: Hør om forholdet mellem Rusland og NATO - som baggrund for situationen i Ukraine.

- Podcast: Knud Vilby om regeringens udhulning af udviklingsbistanden

- Podcast: Racismens ansigter i Danmark – hør debatmødet i Aarhus

- Fredsministerium  10-års jubilæum
- Seminarium -  nordiskt samarbete för Fred och hållbar utveckling
- Sympati med alle militærnægtere
- tættere på kontroversiel asylaftale med Rwanda
- og mange flere indslag om flygtmninge og fred
+ Toms mange klip om krig og Fred
- Ukrainere straffes for forsøg på udrejse
::::::::::::::::::

 
 
Demo SØNDAG d. 17. april  KL. 14.00-17.00

Lad Ghadam blive! Stop splittelsen af familier!

Begivenhed af Stop Diskrimination Christiansborg Slotsplads
Christiansborg Slotsplads
Amnesty International oplyser, at tvangsudsendelser af afviste asylansøgere til lande som Iran indebærer en risiko for, at vedkommende kan blive udsat for menneskerettighedskrænkelser i hjemlandet.
På organisationen virker det som en meget voldsom tvangsudsendelse, og sagen rejser derfor også spørgsmålet, hvor grænsen for magtanvendelse går i sager om tvangsudsendelser, skriver Amnesty i en mail.
Den udsendte kvinde nåede ikke til Iran. Flyet mellemlandede i Istanbul i Tyrkiet. Herfra ringede hun til Danmark.
Flygtningenævnet har truffet afgørelse om at udsætte hendes udrejsefrist til d. 19. april imens de behandler genoptagelsesanmodningen fra Dansk Flygtningehjælp!
#dkpol
Medorganisatorer
Muslim Lives Matter DK
Fair Play
Kaos TV
Nok er nok - Stop fremmedfjendsk retorik
Trampolinhuset
Fællesinitiativet mod Racisme og Diskrimination
SOS Racisme
Kurdiske Socialister
Talere og Kunstnere, mere detaljeret program er ved at blive lavet og programmet bliver løbende opdateret 😊
AbdelRahman Mustafa - Konferencier
Fri Galaxe - Musikband
Carsten Jensen - Forfatter og samfundsdebattør
Reza Asoodeh og Siroos Azizi Zadeh (ægtemanden til Ghadam)
Yadvinder Singh Sekhon - Folketingskandidat FG, jurastuderende
Kadikadizza - Sangerinde
Elise Bjerkrheim - Samfundskritiker og Menneskerettighedsforkæmper
Ilias Berrhili - Poet/Digter
Jonas Bengtson - Medstifter af Velkomstalliancen og aktiv i Repatriate the Children
Jan Hoby - Næstformand i LFS ( Landsforeningen for Socialpædagoger) Hovedstadens største pædagogiske fagforening og Danmarks eneste enhedspædagogiske fagforening
Asham Agha - Folketingskandidat FG
Tone Olaf Nielsen - Trampolinhuset
AbdelRahman Mustafa - Nok er Nok - Stop Den Fremmedfjendske Retorik
Mozhdeh Ghasemiyani - Psykolog
Saime Bilen Inanc - Kurdisk aktivist og lokalpolitiker i Ballerup
Tawfiki
https://www.facebook.com/events/1326309124446798?ref=newsfeed
:::::::::::::::::::::::::::::::::
 

Laila Belhaj

Mød også Elise Bjerkrheim den 17/4 ❤️

Elise Bjerkrheim er en menneskerettighedsforkæmper, samfundskritiker, debattør, humanist og feminist.

Hun har arbejdet i Internationalt Røde Kors, hvor hun bl.a. har tilset krigsfanger i fængsler i Afrika, undervist krigens parter i Geneve konventionen og fundamentale menneskerettigheder samt arbejdet i flygtningelejre.

Elise kæmper for bedre rettigheder og en værdig behandling af flygtninge, minoriteter og andre sårbare grupper uanset religion, hudfarve, køn, politisk anskuelse, seksuel orientering, alder, handicap eller national, social eller etnisk oprindelse.

Hun er meget bekymret over udviklingen i Danmark med den manglende retssikkerhed, respekt for internationale konventioner samt dehumanisering af mennesker med den ”forkerte” hudfarve, religion og oprindelsesland, hvor mennesker gradbøjes og inddeles i A og B hold med forskellige rettigheder. Hun mener tiden er inde til at sige fra!
https://www.facebook.com/photo/?fbid=10159040369883920&set=gm.1328995027511541
::::::::::::::::::::::::
 
Podcast: Hør om forholdet mellem Rusland og NATO - som baggrund for situationen i Ukraine.
Det drejer sig om et interview med cand mag i historie Emil Lisborg med udgangspunkt i hans specialeafhandling herom og i den aktuelle krise omkring Ukraine." Bemærk at interviewene er tilbage fra d. 15. juni 2016
https://flygtningeogfred.dk/dialog/fred/160615EmilLisborg-Rusland-NATO96.htm
:::::::::::::::::::::::::
 
 
 

Podcast: Knud Vilby om regeringens udhulning af udviklingsbistanden

Udgivet af Arne Hansen på 12. april 2022
”En stærkt og utroligt nødvendig samlet og gennemtænkt kritik af en regering, der tænker kortsigtet uansvarligt og på alle måder usolidarisk i forhold til de store globale problemer.” lyder det fra den erfarne Knud Vilby som kommentar til 175 ulandsorganisationers åbne brev til regeringen: ”Stop udhulningen af udviklingsbistanden. Det er kortsigtet at undergrave den langsigtede udviklingsbistand for at afhjælpe den akutte krise i Ukraine. Vi skal huske helheden og det lange perspektiv”, lyder det.
https://flygtningeogfred.dk/knud-vilby-om-regeringens-udhulning-af-udviklingsbistanden/
::::::::::::::::::::::::::::::::
 
 
 

Podcast: Racismens ansigter i Danmark – hør debatmødet i Aarhus

Netradioen Flygtninge og Fred optog d. 19.3.2022 I anledning af FN’s internationale dag mod Racisme  et debatmøde på Café Mellemfolk i Aarhus med overskriften Racismens ansigter i Danmark jf også at Folketinget i øjeblikket arbejder på en national handleplan mod racisme, som mødet skal inspirere til.
Program:  
  • Velkomst – præsentation af mødets emne og mødedeltagere ved Lissi Bagge
  • Solveig Munk – fortæller om FNs racediskriminationsudvalg CERD, hvor den danske stat har været til eksamen  (1:20)
  • Jakob Krogh – Fra Randers mod Racisme – Hvordan kan vi definere racisme 2022 og hvad kommer den ”Nye Handleplan”, der er på vej” til at betyde?  (17:30-)
  • Yasin Rostami – fortæller om sine oplevelser med at bo på udrejsecentret Kærshovedgaard og besvarer spørgsmål  (30:36-51:20)
https://flygtningeogfred.dk/racismens-ansigter-i-danmark-hoer-debatmoedet-i-aarhus/
::::::::::::::::::::::::::::::
 
 
 
Fredsministerium
FRED PÅ JORDEN & FRED MED JORDEN
VELKOMMEN TIL FREDSMINISTERIUMS 10-ÅRS JUBILÆUM LØRDAG 23. APRIL 13.00 – 22.00
KRYPTEN I JERUSALEMSKIRKEN, RIGENSGADE 19, KØBENHAVN
 
13.00: Velkomst af Hasse Schneidermann, Frants Villadsen og Jørgen Thaarup Fredssalme
13.15: Fra krig til frugtbar fred
Om de ustyrlige krige og den besværlige fred – om international konfliktløsning
Gorm Harste og Isabel Bramsen
 
13 45: Fra kold krig til fælles sikkerhed og fred
Om oprustningen, det nationale kompromis og folkeafstemningen
Jan Øberg og Jens Jørgen Nielsen
 
14.15: Pause og fællessang v. Arne Würgler, Bo Richardt og Henrik Ginderskov
 
14.45: Atomvåben, Militæret & Miljøet
Om faren for atomkrig, oprustningen og militærets miljø- og klimaødelæggelse
Palle Bendsen og Klaus Arnung
 
15.15: Pause og fællessang v. Arne Würgler, Bo Richardt og Henrik Ginderskov
 
15.45: Fredsbevægelsens fremtid og aktuelle opgaver
Jan Øberg og Ole Wæver
 
16.15: Kvindernes Internationale Liga for Fred og Frihed - Ida Harsløf 16.30: Aldrig Mere Krig - Tom Vilmer Paamand
16.45: Pause og fællessang – v. Arne Würgler, Bo Richardt og Henrik Ginderskov 17.00: Almindelige mennesker for fred - Marcel Rose
17.15: Nyt dansk samarbejde for fred
Om ”Fredsinitiativet” v. Helge Bo Jensen og ” Nej til oprustning” v. Steen Folke
 
17.30: Pause og fællessang – v. Arne Würgler, Bo Richardt og Henrik Ginderskov
 
17.45: Fredsministeriums udviklingsprojekter
  • Medieplatformen Fredshåbet - Tove Jensen, DEMOS
  • Nordisk Fredsråd – Hasse Schneidermann
  • Fredsbevægelsens historie – intro & spørgeskema
  • GAMIP, Europæisk samarbejde om fredsministerier – Birger Norup
 
18.30: Afslutning og fællessang v. Arne Würgler, Bo Richardt og Henrik Ginderskov
 
19.00 – 22.00 Festmiddag -
Her mødes indbudte fredsvenner fra det udvidede fredsmiljø og samarbejdspartnere. Under middagen vil der være taler og musiske indslag fra nogle af dem.
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
 
 
 
INBJUDAN
Seminarium -  nordiskt samarbete för
Fred och hållbar utveckling
Lördagen 14.5.2022
 
Se programmet nedan.
 
Vänligen skicka anmälan om deltagande - fysiskt eller via zoom - till:
 
Ulla Klötzer – Kvinnor Mot Atomkraft, Finland -  ullaklotzer@yahoo.com
eller
Lea Launokari –Kvinnor för Fred, Finland – lea.launokari@nettilinja.fi
 
före den 7.5.2022
 
Vi skickar ut zoom-länken vecka 19.
 
Fredshälsningar
 
Ulla och Lea
 
-----------------------
 
NORDISKT SAMARBETE FÖR FRED OCH HÅLLBAR UTVECKLING
 
PROGRAM 14.5.2022
 
 
 
Arrangörer - organisers:
Kvinnor för Fred – Women for Peace - Finland
 
Plats – venue: Luckan Helsingfors,Georgsgatan 27, Verandan
 
Språk - languages: svenska, delvis engelska – Swedish and English
Tidtabellen – time schedule: följer finsk tid – Finnish time
 
 
Världen idag – hot och utmaningar
the World Today – Threats and Challenges
 
Moderator: Vanessa Ryan (Kvinnor för Fred – Women for Peace)
10.00 – 10.20 
 
Finlands FN-ungdom – UN Youth of Finland
Linda Omodara,  skolningskoordinerare - training coordinator
En utmaning – fred och hållbar utveckling  - A Challenge – Peace and Sustainable Development (engelska – English)
 
 
10.20 – 10.40 
 
Lars Drake, f.d. adjungerad professor i naturresurs- och miljöekonomi, aktiv inom fredsrörelsen – former adjunct professor of natural resources and environmental economics, active in the Swedish peace movement
 
En helhetsbild av de globala hoten -  An overall picture of the global threats - (svenska - Swedish) (zoom eller fysisisk närvaro – zoom or physical presence)
 
 
10.40 – 11.00 
 
Raila Knuuttila, avhandlingsforskare, Lapin yliopisto/Lapplands universitet, en av Ecocide Finlands grundare – dissertation researcher, Lapland University, Co-founder Ecocide Law Finland (engelska – English) (zoom)
 
Ecocide-lagstiftningen – en nödvändighet – The Ecocide law – a necessity
 
 
11.00 – 11.20 
 
K-G Hammar, tidigare ärkebiskop i Svenska kyrkan, akademisk forskare emeritius - former Archbishop of the Church of Sweden, academic researcher emeritus
 
Alternativt försvar och fredsbygge - Alternative defence and peacebuilding (svenska - Swedish)
 
 
11.20 – 12.00  
 
Diskussion - discussion (svenska – engelska /Swedish - English)
 
12.00 – 13.00   Lunchpaus – lunch break
 
Ministerium/Departement för Fred och Hållbar Utveckling
Ministries/Departments for Peace and Sustainable Development
 
Moderator: Antti Seppänen, Konstnärer för fred - Artists for Peace PAND
13.00 – 13.20  
 
Presentation of GAMIP (Global Alliance for Ministries and Infrastructures for Peace)
Paul Maillet, Canada, GAMIP board of directors (English) (zoom)
 
 
13.20 – 13.35
(15 min./talare/speaker)
 
Fredsministerium/departement - situationen i Danmark – Ministeries/departments for Peace - the situation in Denmark (15 min.)
 
Hasse Schneidermann – organisationen/the organisation Fredsministerium (Member of GAMIP) – Danmark/Denmark (English) (zoom)
 
13.35 – 13.50  
 
Fredsministerium/departement - situationen i Sverige
Ministeries/departments for Peace - the situation in Sweden
Annika Lillemets –  tidigare riksdagsledamot för Miljöpartiet (MP)  former Member of Parliament for the Green Party (MP) -  Sverige/Sweden (svenska - Swedish) (zoom)
 
13.50 – 14.05  
Fredsministerium/departement - situationen i Norge
Ministeries/departments for Peace - the situation in Norway
Liss Schanke  -  IKFF/Wilpf – Norge/Norway (norska - Norwegian) (zoom)
 
 
14.05 – 14.20
Fredsministerium/departement - situationen i Finland
Ministeries/departments for Peace - the situation in Finland
Ulla Klötzer, Lea Launokari, Kvinnor för Fred – Women for Peace - Finland (medlemmar i/members of GAMIP) (svenska - Swedish)
 
 
14.20 – 15.00
Diskussion (svenska – engelska /Swedish - English)
 
 
15.00 – 15.30   Kaffepaus – coffee break
 
Hur gå vidare? – Utmaningar – Förhoppningar – Samarbete
How to proceed? – Challenges –Expectations - Cooperation
 
Moderator: Vanessa Ryan (Kvinnor för Fred – Women for Peace - Finland)
 
15.30 – 16.10
 
Kommentarer från regeringspartiernas ungdomsorganisationer -Finland (10 min./org.)
Comments from youth organisations of the political parties in the Finnish government
 
-      Ellinor Juth, ordförande för Svensk Ungdoms internationella utskott – chairperson for the Swedish People’s Party (Svenska folkpartiet) (svenska - Swedish)
 
-      Miikka Jauhiainen, sekreterare för internationella ärenden, Centerungdomens förbund – secretary of international affairs of the Finnish Centre Party Youth (svenska - Swedish)
 
-      Hanna Kivimäki, ordf. för arbetsgrupp för internationell politik - Finlands Socialdemokratiska Ungdom rf – chairperson for the working group for international politics of Social Democratic Youth (engelska - English)
 
-      Ava Dahlvik, vikarierande ordf. – Vänsterunga -  acting chairperson – the Left Youth of Finland (svenska - Swedish)
 
 
16.10– 16.30 
Enhetschef Katja Ahlfors, Center för Fredsmedling, Director of the Centre for Peace Mediation
 
Finlands utrikesministeriums vision - The vision of the Foreign Ministry of Finland (svenska - Swedish)
 
 
16.30 – 16.40 
Statssekreterare Terhi Lehtonen -  secretary to the Minister
Finlands miljöministeriums vision – The vision of the Environmental Ministry of Finland (engelska - English)
 
16.40 -17.00
Kanslichef Anita Lehikoinen -  Permanent Secretary of the Ministry of Education and Culture. ( ? )
Finlands utbildningsministeriums vision - The vision of the Ministry of Education
17.00 – 17.40 
Diskussion – discussion (svenska – engelska/Swedish - English)
 
 
17.40 – 18.00 
Kaarina Kailo, professor i kvinnoforskning - professor of women's studies
A feminist view of peace and sustainable development - Peace on Earth and Peace with Earth - En feministisk syn på fred och hållbar utveckling – fred på Jorden och fred med Jorden (engelska - English)
 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
 
 

A Love Letter To All Draft Dodgers af Caitlin Johnstone

Modtaget fra formanden for de ukrainske pacifister Yurii Sheliazhenko yuriy.sheliazhenko@gmail.com
The New York Times is naming and shaming Ukrainian men who've fled the country rather than stay and kill Russians for Washington, because it was illegal for men of military age to leave, and because their countrymen are angry at them, and because it's the New York Times.
https://caitlinjohnstone.substack.com/p/a-love-letter-to-all-draft-dodgers?s=r&fbclid=IwAR27hrJhDZ_FN6qblkGOGe0qP7fi5HCl31lwkTHKciU1XWeoOP-EyCFIt4g
::::::::::::::::
 
 
 
Til afveksling fra den daglige monotome mainstream-fortælling er her en alternativ forklaring til at tænke lidt over om der kan være noget rigtigt heri?

Keld Lund Andersen

Den første verdenskrig var et total henfald til barbariet. Og pacifismen blomstrede op efter denne. Det var den krig som var så frygteligt et slagteri og total menigsløshed at det skulle blive krigen der endte alle krige. Svor man. Men så kom fascismen og skabte en politisk vold og en ny imperialistisk krig og frygtelige krigsforbrydelser. Et endnu større henfald til en politisk ideologi som havde barbariet som ideal og her slog pacifismen ikke til. De to verdenskrige var faktisk en lang krig med en fascistisk mellemkrigstid. Efter 2 verdenskrig kom en ny stor imperialistisk magt til.. USA som ville hævde sin ret til verdensherredømme via sin militære styrke. Den blev så delvist tøjlet af Sovjets og østblokkens militære styrke og krigene blev afviklet som stedfortræder krige i kolonilandene hvor USA og Frankrig og Storbrittanien i kolonierne påtvang befolkningerne et regimeskift og underlægning under Vesten. En strategi de stadig kører og fik held til i Ukraine. Og nu vil Biden prøve at arbejde for at Rusland skifter den genstridige Putin ud med en ny Jeltsin type som de kunne skalte og valte som de ville og få åbent Rusland op for deres penge og varer og adgang til deres råstoffer. At omdanne Rusland til en afhængig koloni.
Men Kina er ved at erstatte petro dollar med kinesisk mønt og gøre sig fri af USAs styring af finanserne og seddelpressen. Og alliancen mellem Kina, Rusland og Indien bliver stærk. Ligeså anlæggelsen af nye handelsruter og handelssamarbejde verden over også med Europa. Og USA ser at deres verdensherredømme udfordret på økonomi, handel og militær og ønsker kun Kina knækket og adgang til deres markeder. Og det er Bidens og USAs næste træk når man har lader Europa tage tæskene med Rusland rent økonomisk. For lukkes adgangen til russisk energi ryger Europa i ressesion og Europa svækkes mens USA tjener på det. Et svækket Europa og EU vil så tvinges til at danse efter USAs piber. USA samarbejder ikke. De rådfører sig ikke og de bøjer sig ikke selv ikke for vennerne. Det er America first og deres system er i egen selvforståelse det bedste i verden og skal udbredes selv med våben i hånd
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
 
 


Dino Copelj

POLITISK UDVIDELSE AF MELLEMØSTEN VIA “DET NYE SPROG”
Det er altid stærkt bekymrende, når politikerne forsøger at fremstille mennesker med etnisk minoritetsbaggrund i Mellemøsten som en homogen gruppe - en ensartet masse, der styres af en overordnet kultur og religion.
https://pov.international/dansk-kultur-dino-copelj-om.../

Måske har den seneste udvikling i politikersproget, hvor nye selvskabte begreber som “nærområde” og “Stormellemøsten” eller den særlige danske definition af MENAPT, der afviger fra den internationale definition ved kun at omfatte lande med overvejende muslimsk befolkning, har til formål, at udvide Mellemøsten indtil det bliver et “nærområde” til Rwanda.
https://pov.international/menapt-det-nyopfundne-begreb.../

Om lige præcis denne type sprogbrug, lige præcis på dette tidspunkt, er tilfældigt eller ej, det må tiden vise, men jeg vil ikke være overrasket, hvis der snart popper argumenter op, der i ramme alvor vil forsøge at understøtte fortællingen om, at Rwanda, der ligger ca. 6.000 km fra Syrien, er Syriens nærområde.

Nogen vil måske sige, at det her er udtryk for spekulationer. Tja, måske!

Regeringens forslag om et modtagecenter i Rwanda, som mennesker på flugt skal sendes til, hvis de når Danmarks grænser, overlader dog ikke ret meget plads til spekulationer og fantasi.
https://jyllands-posten.dk/.../spekulationer-har-varet-i.../

Resultatet af en eventuel vedtagelse af forslaget ville være klart, tydeligt og ganske håndgribeligt - særligt for dem, tiltaget kommer til at gå ud over.

Jyllands Posten skriver, at det er “det mest vidtgående og kontroversielle forslag i dansk udlændingepolitik i årtier” samt erfarer, “at regeringen er rykket tættere på en aftale med det lille centralafrikanske land Rwanda om at huse et modtagecenter”.

Tidsånden og den seneste udvikling, der understøtter den fremmedfjendske og islamofobiske kontekst, er en klar indikator for, hvem dette tiltag er designet for og hvem magten ønsker at ramme med forslaget. Og måske ligeså vigtigt, hvem magten ikke ønsker at ramme!

Og magten mener, at forskelsbehandling er noget legitimt noget! Det har vi alle sammen været vidner til på det seneste.
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1017293085878553&set=a.121408848800319
::::::::::::::::::
 
 
 
 

Elise Bjerkrheim

DANMARK SKAL VÆRE VERDENS BEDSTE LAND AT VÆRE BARN I siger Socialdemokratiet
Pånær hvis man er er flygtningebarn med den “forkerte” oprindelse, religion og hudfarve, så er der tale om en “legitim forskelsbehandling” jf. Rasmus Stoklund
::::::::::::::::::::::::::::::::
 
 
 

Dino Copelj

MADAGASKARPLANEN
Seneste politiske udvikling vedr. Rwanda mindede mig om, at det ikke var første gang, at folk, som magten betragtede som uønskede, blev set som et problem, der skulle eksporteres til Afrika.
Det er selvfølgeligt ikke tale om en direkte sammenligning og to identiske situationer, men jeg kan bare ikke lade være med at tænke på diverse lighedspunkter, særligt når man tager i betragtning, at de, der skal forflyttes, bliver ofte betegnet som de uforenelige andre på baggrund af deres kulturelle og biologiske karakteristika.
Madagaskarplanen var en plan, som nazisterne arbejdede med sidst i 30’erne og i starten af 40’erne.
Planen gik ud på at forflytte de europæiske jøder til øen Madagaskar ud for Afrikas østkyst.
Hvorfor er det her relevant at nævne?
Vel, jøderne var også betragtet som et problem pga. deres biologiske og kulturelle karakteristika.
Jødedommen blev altid omtalt og beskrevet i en negativ kontekst.
Jøderne blev set som de uforenelige andre, der var direkte trussel mod samfundet og majoriteten.
Det enkelte jøde var også dehumaniseret og var ikke betragtet som et individ, men som en del af en homogen gruppe.
Der fandtes regler og love, hvor jødedommen blev gjort til et hovedparameter.
Lyder alt det her bekendt?
Pga. flere komplekse årsager, der ramte verden samtidigt, blev planen ikke til noget, og jøderne blev i stedet flyttet til koncentrationslejre i Østpolen.
::::::::::::::::::::::::::::::::::
 
 
Epinion: Hver tredje dansker er klar til at give asyl til alle de ukrainske flygtninge, der kommer
32 procent svarer i måling, at der ingen øvre grænse er for, hvor mange ukrainske flygtninge Danmark bør give asyl.
https://www.dr.dk/nyheder/politik/epinion-viser-hver-tredje-vil-tage-imod-masser-af-flygtninge?
::::::::::::
 
 
 

Albert Hytteballe Pedersen

Så har Paven igen ordet. Hvor er de protestantiske præster?
Læste at italienske arbejdere havde nægtet at laste et fly med våben til Ukraine.
"- Læg våbnene! Lad en påske-våbenhvile begynde. Men tag ikke våbnene op igen og begynd ikke at føre krig igen, sagde han og tilføjede:
- Indled en våbenhvile, som kan føre til fred gennem reelle forhandlinger."
https://www.facebook.com/photo/?fbid=10160141380003459&set=a.425553683458
:::::::::::::::::::::
 
 
 
 
Spekulationer har varet i årevis, men nu bekræfter Mattias Tesfaye: Regeringen rykker tættere på kontroversiel asylaftale med Rwanda
En potentielt skelsættende aftale i dansk udlændingepolitik rykker nu nærmere. Ifølge Jyllands-Postens oplysninger er regeringen kommet tættere på at lande en aftale om asyllejre i Rwanda, og for første gang bekræfter regeringen dialog med landet. Allerede i næste uge er flere partier i Folketinget indkaldt til møde om sagen.
https://jyllands-posten.dk/politik/ECE13923001/spekulationer-har-varet-i-aarevis-men-nu-bekraefter-mattias-tesfaye-regeringen-rykker-taettere-paa-kontroversiel-asylaftale-med-rwanda/
::::::::::::::::
 
 
 

Knut Høibraaten

Kvinnene fra Estland som stilte seg opp utenfor den russiske ambassaden i Tallinn i morges, i protest mot de groteske voldtektene i Ukraina, er potensielt den sterkeste demonstrasjonen jeg har sett
https://www.facebook.com/photo/?fbid=10158953748562066&set=a.10151582445107066
:::::::::::::::::::
 
 
 


Dino Copelj

SLAVA PALESTINI … ELLER HVAD?

Meanwhile in Palestina, business as usual.

Fem unge civile palæstinensiske mænd er blevet dræbt det seneste døgn af det israelske militær på ulovligt besatte Vestbredden.

Disse drab er ret interessante, for de illustrerer den måde, som medierne bruger sproget til at beskrive og dermed skabe virkelighed ifm. verdens brændpunkter.

Sprogets anvendelse og terminologi ændrer sig alt efter konteksten, der indirekte afspejler det elastiske begreb “objektivitet”, hvor den subjektive opfattelse af verdens tilstand præsenteres som skinbarlig sandhed, som vi skal forstå som vores virkelighed.

Disse fem civile palæstinsere er blevet dræbt i det, som bl.a. DR kalder for “israelske aktioner på Vestbredden.”

Samtidig forventes det, at vi skal blive forargede over de manipulerende, indoktrinerende russiske medier, der konsekvent bruger begrebet “specialoperation”, når de beskriver de russiske blodudgydelser i Ukraine. Ja, stakkels russere, der bliver hjernevasket … det ved jeg.

Vi må hellere introducere et nyt og mere skånsomt vaskeprogram for dem, så deres samvittighed kan beholde de farver, som vi har produceret specielt for vores egen medievaskemaskine. Og tørretumbler!

Indtil videre må vi bare konstatere, at det, med at kalde en spade for en spade, er åbenbart forbeholdt kun dem, der har magt og agt til at definere, hvad en spade er
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1017372602537268&set=a.175373470070523
::::::::::::::::
 

Carsten Jensen

BLIVER DEMOKRATIET VOR TIDS STORE TABER?

Når vi ser på Rusland i dag, er der et spørgsmål, der trænger sig på: Hvor blev demokratiet af?

Tænk 30 år tilbage. Murens fald, opløsningen af Sovjetunionen, demokratiet ankommer omsider til Østeuropas totalitære regimer. Jeg husker stadig jubelsangen, vestlige kommentarer brød ud i, da McDonalds åbnede i Moskva. Det var, som om burgeren var inkarnationen af demokratiet selv. Alle havde råd. Alle var lige velkomne. Der var ikke forskel på høj og lav, når du gik ind i en McDonalds. Hvis det ikke var demokrati, hvad var så?

Jeg var i Moskva i november 1992. Fortovene var fyldt med dårligt klædte mennesker, der med sammenbidte tænder udholdt den russiske vinterkulde, imens de falbød deres varer. Også det var frihed. Ingen statslig kontrol, en blomstrende markedsøkonomi, der inddrog almindelige mennesker, der hele deres liv havde været undertrykt af staten. Nu var de optaget af den helligste af alle menneskelige aktiviteter, den frie handel. Det var sådan, vi i Vesten så på dem. De handlende i gaderne var budbringere for en lykkelig fremtid. Markedsøkonomien var demokratiets fundament.

Da jeg gik tættere på, så jeg noget andet. Det var sælgernes egne personlige ejendele, der blev falbudt, ikke overflødige genstande fra overfyldte pulterkamre, men livsnødvendige ejendele, fra stuer, soveværelser og køkkener bragt direkte ud på gaden i et desperat forsøg på at overleve. Mennesker, der i forvejen havde alt for lidt, solgte ud af den smule, de endnu havde.

Nej, alle disse tidligere sovjetborgere var ingen budbringere for en lykkelig fremtid. Det var demokratiets kommende nederlag, de i stedet bebudede. Det var i Moskvas gader, at demokratiet tabte.

Det var her, almindelige russere fik deres første lektion i vestlig frihed og lærte, at demokrati ikke var noget for dem, for demokrati bestod ikke i andet end en brutal, hæmningsløs markedsøkonomi, hvor kun den nøgne magt, som end ikke besværede sig med noget ideologisk alibi, herskede.

Der var selvfølgelig mennesker, der berigede sig på Sovjet-styrets kollaps. Jeg interviewede en rådgiver til en af de første oligarker, milliardæren Mikhail Khodorovskij. “I Rusland bliver man kun rig ved hjælp af metoder, I i Vesten ville kalde kriminelle,” sagde han til mig.

Det var Vestens monumentale fejltagelse i 1989. Neoliberalismen var på sit højdepunkt, og markedsøkonomien blev hyldet som demokratiets fundament. Og ifølge den tankegang havde McDonalds mere med demokrati at gøre end de statslige institutioner, der med et socialt sikkerhedsnet garanterede borgerne et eksistensminimum, gratis undervisning og gratis sundhed. Den slags var kun for tabere. Men i det nye Rusland var det store flertal tabere, og sådan blev døren åbnet for den tidligere KGB-agent Vladimir Putin.

Putin gav russerne det, de savnede så fortvivlet, en garanti for økonomisk sikkerhed og tryghed. Prisen var den underdanighed, der i forvejen var indøvet gennem århundreders russisk historie. Men det sker, at overlevelsesviljen dikterer et bøjet hoved frem for et oprejst. Ikke mindst, når demokratiet som i Rusland har miskrediteret sig selv.

I dag ved vi det: Markedsøkonomien opdrager ingen til demokrati. Putins magt baserer sig på hans handel med olie og gas. Uden hans adgang til verdensmarkedet, ikke mindst det europæiske marked, ville han slet ikke kunne finansiere sin bestialske krig i Ukraine. Markedsøkonomien er her en autoritær statsleders allierede, ikke hans fjende.

Præsidentvalget i Frankrig får mig til at tænke på Rusland. To kandidater står over for hinanden. Neoliberalisten Emmanuel Macron, de riges præsident, der har fjernet formueskatten for de velhavende, og til gengæld sætter pensionsalderen i vejret, så udslidte mennesker for lave lønninger må arbejde deres alderdom væk i det samme land, som lider under en tårnhøj ungdomsarbejdsløshed.

Overfor Macron står højrepopulisten Marine le Pen, der med krav om minimumslønninger og bevarelse af den lave pensionalder appellerer til Frankrigs mange fattige og marginaliserede. Hun spiller samme rolle som Putin, da det spæde russiske demokrati kuldsejlede. Le Pen tilbyder tryghed og økonomisk sikkerhed til det store flertal, og sympatien mellem hende og Putin er stor, selv om hun lige nu af taktiske grunde fordømmer invasionen af Ukraine. Deres fællesskab rækker fra fremmedhadet til visionerne for EU, som le Pen vil have Frankrig meldt ud af, en udmeldelse, der kun vil styrke Putin. Putins drøm, som han aktivt arbejder for i et tæt samspil med Europas højrepopulister, er et splittet og svækket EU.

Det er det tragiske og farlige ved præsidentvalget i Frankrig. Endnu en gang bliver det en folkeafstemning om demokratiet. Men demokrati handler ikke kun om frihed, men også om menneskers mulighed for at sikre sig trygge livsomstændigheder, og så længe demokratiets forsvarer, Macron, ikke tilbyder andet end neoliberalismens tomme fraser, vil undermineringen af demokratiet fortsætte, indtil også dets mest loyale støtter falder bort, og vi en dag må stille spørgsmålet: Hvem tabte Frankrig?
https://www.facebook.com/photo/?fbid=535855907898749&set=a.281218720029137
:::::::::::::::::::::
 
 
 
 

Lyngbypræst: Forholdet til hinanden er vigtigere end forholdet til loven

Palmesøndags PILGRIM-udsendelse med Anders Laugesen, Søren Peder Sørensen og Leif Bork Hansen blev en dagsaktuel påmindelse om medmenneskelighed trods fjendens uniform.
https://www.sameksistens.com/post/lyngbypr%C3%A6st-forholdet-til-hinanden-er-vigtigere-end-forholdet-til-loven?fbclid=IwAR2IXpjHMYQPstcPce_eynGdWMtPsK9rF_SBUHBW3CpTCFh26uneBSGlaFM
::::::::::::::::::::::::
 
 
 
 

Frie Grønne - Danmarks Nye Venstrefløjsparti 

Flygtningebørn BLIVER diskrimineret i Danmark.
Det er jo desværre konsekvensen af særloven. Den gør, at ukrainske flygtningebørn, til forskel fra alle andre flygtningebørn, for eksempel kan komme direkte ind i en dansk skole.
Det betyder, at Danmark diskriminerer mellem flygtningebørn. En modbydelig praksis som ikke er i orden.
Det her handler ikke om, at ukrainske flygtningebørn skal have færre rettigheder. Det handler om, at alle flygtningebørn skal have et godt liv. Det handler om, at vi ikke må forskelsbehandle børn på den her måde
https://www.facebook.com/photo/?fbid=353883060120651&set=a.210198504489108
:::::::::::::::::::::::::::
 
 
 Anne Sofie Allarp - cand.jur., journalist og forfatter - bruger overskriften: "Vi vil grine langt ind i 2030erne over den med "børnenes statsminister"" - i dag i Berlingske Tidende. Og hun fortsætter: "Når regeringen så nu i endnu en kovending planlægger at evakuere fem børn med dansk statsborgerskab, som befinder sig i al-Roj-lejren i Syrien, som er i en sundhedsmæssigt meget bekymrende tilstand, uden deres mødre, må vi fortolke det således, at dette ikke er af hensyn til børnene, men af hensyn til regeringen. ... Det rigtige for børnene ville naturligvis være ikke at bedrive indenrigspolitik med deres skæbner, men at tage dem og deres mødre hjem. Det rigtige for Danmark som land ville også have været ikke at dumpe sine statsborgere i favnen på vores kurdiske allierede for al evighed, men at vi påtog os ansvaret for egne statsborgere og for eventuel retsforfølgelse af de voksne."
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
 
 

FAIR FLYGTNINGEPOLITIK FOR ALLE!

https://www.ms.dk/flygtning?fbclid=IwAR3YQAxhXDiJF52j_ZPD2Zyc3AOlJpdAiwS3SUpQIxyYtVmY_r-1HyvK6Pg
::::::::::::::::::::
 
 
 
 

Henrik Vestergaard Stokholm

ELEVER FORSVINDER HVER DAG, MENS ANDRE KOMMER TIL. ELEVER ER ELEVER OG FLYGTNINGE ER FLYGTNINGE!😥
Det er lige præcist et år siden, at Nyborg Gymnasium kæmpede for Aya Abo Daher, der skulle sendes tilbage til Syrien midt i studentereksamen. Kampen endte heldigvis med, at Aya og hendes familie fik lov til at blive. Det holdt sgu hårdt!
Det tragiske er, at hver eneste dag får elever og familier fra Syrien stadig de samme breve fra Udlændingestyrelsen, som Aya fik. Hver eneste dag forsvinder der elever fra skolerne i Danmark, som sendes på udrejsecentre på ubestemt tid. Det sker samtidig med, at der kommer mange nye elever til skolerne, som er flygtet fra en anden krig, men fra de samme russiske missiler.
Jeg vil virkelig gøre alt for både ukrainske og syriske flygtninge (det tror jeg I ved), men jeg ville ønske at de stakkels mennesker blev behandlet på samme måde. Flygtninge er flygtninge, elever er elever, og det her clasher både i Henrik og rektor-Henrik
::::::::::::::::::::::::::::::::::::
 

EU’s fredsfond finansierer våbeneksport og militære interventioner

EU er klar til at sende våben og militært udstyr til skrøbelige stater og konfliktområder i Afrika og resten af verden for at sikre fred og sikkerhed. Men freds- og ulandsorganisationer advarer om, at flere våben vil skabe flere konflikter.
https://arbejderen.dk/indland/eus-fredsfond-finansierer-vaabeneksport-og-militaere-interventioner/
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
 
 

Statement on risks of trafficking and exploitation facing refugees from Ukraine attributed to UNHCR’s Assistant High Commissioner for Protection

https://mailchi.mp/unhcr/unhcr-press-release-the-1961-statelessness-convention-60-years-of-promoting-and-protecting-the-right-to-a-nationality-5166689?e=bf62359318
::::::::::::::::::::::
 
 

Bandera -Ukraines mest omstridte mand

Præsident Putins begrundelse for at iværksætte den såkaldte 'special operation' i Ukraine - det vi andre kalder for krig - handler som bekendt om, at ukrainerne skal 'afnazificeres'. Den historieinteresserede Putin sigter specifikt til den ukrainske nationalismes mest omstridte figur, Stepan Bandera. Det er hans tanker, som i den russiske udlægning er identiske med nazisme.
I denne uges udgave af Kampen om historien zoomer Adam Holm ind på en mand, som ikke er så kendt herhjemme, men som har heltestatus i hjemlandet. Gæst i studiet er Ukrainekender Harald Harvig Jepsen.
https://www.dr.dk/lyd/p1/kampen-om-historien-3/kampen-om-historien-34
:::::::::::::::::::::::::::::::::
 
 
 
Flugten fra Rusland efterlader danske virksomheder med et dilemma til fremtiden
Presset på virksomhederne har på ny sat gang i etiske overvejelser. For hvad skal de gøre i Kina, Saudi Arabien eller andre lande, hvor menneskerettighederne krænkes og det hurtigt kan blive endnu værre? 
https://preview.mailerlite.com/o1s9g9m7s5/1927361557818251203/b7f9/?fbclid=IwAR0fEQ5_N9n8TIuOfo_JZvRzth6dFK_XjgnZ8eguf3kLK4QAXyke5HV19Qg
::::::::::::::::::::::::::::
 
 


Klaus Riskær Pedersen

Jeg er bange for at krigen i Ukraine kan blive meget langvarig. Det vil påvirke mere end vi umiddelbart forventer, herunder for de mange Ukrainske statsborgere der opholder sig i Danmark. Der vil også komme et tidspunkt hvor deres ægtefæller dukker op i takt med at krigen ændrer karakter til en langtrukken gurillia-krig i de store byer og den Ukraniske hær er passiveret.
Vi må indse - og forstå - det spil vi er blevet rodet ind i her i Europa og i Danmark…
https://www.facebook.com/photo?fbid=5431991840162826&set=a.398850806810313
::::::::::::::::::::::::::::::::::
 
 

Dino Copelj

Medierne viser billeder af døde mennesker og flygtninge i Ukraine, så vi kan blive chokerede og føle med det ukrainske folk i deres kamp mod den russiske despot, Putin og hans mægtige hær. Fair nok, jeg er chokeret og føler med!


Men jeg er også dybt chokeret over mordet på den ubevæbnede 47-årige palæstinensiske kvinde, som israelske soldater skød på åben gade.
Hendes navn var Ghada Sbatein. Hun var enke og mor til seks børn.

Men vi skal åbenbart ikke se og læse om denne forbrydelse, der gjorde seks børn forældreløse.

Skal vi kun chokeres og vise medfølelse, når der foregår forbrydelser, der støtter et bestemt narrativ og en bestemt dagsorden, spørger jeg bare, eller om en forbrydelse er en forbrydelse; om et mord er et mord; om et menneske er et menneske; om en mor er en mor.
https://www.facebook.com/photo?fbid=1015954639345731&set=a.175373470070523
::::::::::::::::::::::::::
 
 
”Putin is a war Criminal”
https://www.facebook.com/photo?fbid=1322363371505658&set=a.187568848318455
:::::::::::::::::::::::
 
 

Albert Hytteballe Pedersen

Der har været en demonstration på Rådhuspladsen til støtte for Ukraine. Her holdt en af Enhedslistens ledere en tale, uden at nævne ordene forhandling, kompromis, fred eller nedrustning, hans hovedkrav var FJERN PUTIN. Det får mig til at tænke på optakten til 1 Verdenskrig, alle Europas arbejderpartier talte for fred. Men da først krigen brød ud, så bøjede næste alle arbejderlederne sig for krigshysteriet, og opildnede til galskaben. Bagefter da ligstanken fra skyttegravene bredte sig ud over Europa og en hel generation af arbejder drenge var døde, forsøgte man at glemme forræderiet.
Får vi ikke stoppet galskaben i Ukraine, får vi ikke virkelige fredsforhandlinger, og får vi ikke skabt sikkerhedsaftaler, men fortsat eskalerer, fortsætter til Putin er afsat. Så vil Europa fortryde det, og venstrefløjen vil glemme at også den deltog i krigshysteriet, og ikke var den antikrigs stemme, man skulle have forventet.
https://www.facebook.com/photo/?fbid=10160142283008459&set=a.425553683458
::::::::::::::::::::
 
 
 

Anne Marie Helger

Kom og se “Pomp og Pragt”så det brager på Danmarks Kostumarium i Svendborg! 87 eksklusive kostumer af Kostumekongen Kostumie Lars Andersen! Denne udstilling er en hyldest til geniet. Jeg græd af begejstring da jeg ankom til Kostumariet Palmesøndag. I bliver blæst bagover. Selvom i ikke bor på Fyn. Hvis I trænger til at blive løftet ud af krigens og hverdagens rædsler så lover jeg jer- når I står overfor så megen kunstkostumistisk eventyrlig herlighed, så svæver man. Se fotoserien her og kom med til åbningen. KH AMH fotos: Jeppe Helweg
:::::::::::::::::::::::::::::
 
 

Svend Vestergaard Jensen

Ingen krig - hverken i Ukraine eller andre steder. Tegning herfra.
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1050677755515267&set=a.106266923289693
:::::::::::::::::::::::::::
 
 
Støttepartier vil have danske børn i fangelejre i Syrien hjem efter ny lægerapport
https://www.dr.dk/nyheder/seneste/stoettepartier-vil-have-syrien-boern-hjem-efter-ny-laegerapport?fbclid=IwAR3jGtcf2WxF6-08qGN1O9KQuQDrYb4hwSQ_peLtUkzsURUZZENOowq3kZM
Morten Dahlberg Nielsen
Lidt dobbeltmoralske med den ene hånde gør vi alt for at hjælpe Ukraine, og med den siden lader vi 5 stakkels børn gå til grunde, fordi deres 5 mødre er til fare for Danmarks sikkerhed. Man skal godt nok have en ret veludviklet hjerne for at forstå det. Så her giver jeg op.
:::::::::::::::::::::::::
 
 
 


Naderah Parwani

Tænk lige over den og sidestil det med "demokratiske værdier" og "kampen for menneskerettigheder".

Jeg har set så mange opslag her på det sidste, der hylder den kapitalisme, der skaber arbejdskraft. Det er ikke arbejdskraften i sig selv, men omfanget af magtmisbruget, den økonomiske ulighed, krigsforbrydelser, der sætter flygtningebølger i gang, udnyttelse af ofre for disse krige og rovdrift på vores natur og miljø. Alt dette retfærdiggjort under fanen "demokrati".

Den måde krigene er blevet perspektiveret på i de danske medier uden en sammenhængsperspektiv. Og vi tror stadig på, at vi har ytringsfrihed og kritisk journalistik i Danmark. Den ene efter den anden journalist og fotograf sendes afsted og de vender tilbage med en masse beretninger, men vender aldrig tilbage med en oprigtig sammenhængsforståelse. De er gjort tavse og sandheden censureres væk. Den ene efter den anden interviewes i Godaften eller Godmorgen Danmark, hvor de beretter historier, der kan dehumanisere ofrene, men de fortæller ikke sandheden - den smertefulde sandhed, der kan ryste den nationale selvforståelse, censureres væk.

Vi har kæmpet så længe for en ytringsfrihed, der dehumaniserede andre, legitimerede racistiske ytringer, ja selv over for børn, imens den ytringsfrihed, der sikrer os alle adgang til virkeligheden, er blevet pillet fra hinanden og sandheden censureret væk, vigtige stemmer censureres væk og hvor så mange danskere træffer beslutninger på forkert grundlag og fake news. 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1596729270700813&set=a.172240839816337
:::::::::::::::::::::::
 
 

Repatriate the Children - Denmark

De danske børn i de syriske fangelejre er nu så syge, at de bør hentes hjem NU.
De er alvorligt underernæret, har PTSD, kronisk diarré og øre- næse, hals infektioner.
Speciallæger udpeget af regeringen, der har tilset børnene, anbefaler, at de evakueres til Danmark sammen med deres mødre.
Det er et spørgsmål om tid før det er for sent. Derfor håber vi, at Danmark henter alle børnene hjem med deres familier NU!
#BringAlleBørneneHjem #dkpol
https://www.facebook.com/RTCdenmark/photos/a.138172211358393/521170346391909/
::::::::::::::::::::::
 
 

Steffen Groth

39 SFU'ere med forkvinden Anna Amalie Kühne Kjær i spidsen har skrevet en kronik om SFs - og den generelle - højredrejning i integrationspolitikken. De peger bla. på det ofte ensidigt negative fokus, de forsimplede forklaringsmodeller og tendensen til at overbetone omvendt racisme (altså racisme mod majoriteten). Samtidig lægger de op til at integration ikke bør reduceres til minoritetens problem og ansvar, men skal opfattes som en proces, hvor majoriteten spiller en vigtig rolle.

DSUs formand Frederik Vad Nielsen spørger på Facebook om ikke kronikken placerer SFU til venstre for Enhedslisten. Det må i DSUs begrebsverden opfattes som en anklage om ekstremisme. En reaktion som cementerer kronikkens billede af den generelle højredrejning I integrationspolitikken.

I den seneste tid har både S og SF skelet meget til de tyske socialdemokraters, SPDs, forsvarspolitik. Jeg tænkte derfor, det kunne være interessant også at se hvordan SPDs integrationspolitik så ud. Læser man deres regeringsprogram fra 2021 er der en nærmest chokagtig forskel fra S og SF, hvorimod samklangen med SFU er stor om end SFU fremhæver problemer med social kontrol og religiøs ortodoksi, som SPD ikke nævner. En karakteristisk formulering i SPDs program lyder:

"Integration er en aldrig afsluttet opgave, både for samfundet og for staten. Vi ønsker at garantere integrations-muligheder og retten til deltagelse for alle som har gjort Tyskland til deres nye hjem".

Det er nok det DSU ville kalde ekstremisme. Jeg synes det er et befriende pusterum, at et langt større socialdemokrati end det danske ikke konstant problematiserer minoriteterne. Måske skulle SF se mod SFU og SPD for inspiration i integrationspolitikken.

Kronikken fra SFU: https://www.information.dk/.../sf-ungdom-sf-rykket-langt...
https://www.facebook.com/photo/?fbid=10227114000867123&set=a.10201353244744320
:::::::::::::::::::::::::::
 
 
 

Elise Bjerkrheim Borgere der IKKE støtter regeringens udlændingepolitik !

Det er en meget trist dag for retssikkerheden og demokratiet. De principper testes nemlig, når vi har med mennesker at gøre, der sigtes for at have brudt loven. De skal have samme adgang til retsstaten som alle andre uanset karakteren af anklagerne og forbrydelserne. Alle er lige for loven og alle skal behandles ens. Straffeloven sørger for straffen. Det er principperne i en retsstat og i et demokrati.
Tiden er inde til at sige fra - Danmark skal ikke være et totalitært regime! Del gerne 🙏🏻
https://www.facebook.com/photo/?fbid=536322031181702&set=a.268372681309973
::::::::::::::::::::::::
 
 
 


Frie Grønne - Danmarks Nye Venstrefløjsparti

I Danmark river vi boliger ned, fordi mennesker med en bestemt hudfarve bor der. Det er statsracisme.

Ifølge ghettopakken skal et område betegnes som en ghetto, hvis mere end halvdelen af beboerne er indvandrere eller efterkommere af indvandrere.

40% af de familier, der bor i de områder, der betegnes som ’hårde ghettoer’, får deres hjem nedrevet.

Her ses nedrivningerne i Vollsmose. 1.000 almene boliger rives ned så 1600 private boliger kan opføres. Det er statsracisme, og det er noget svineri.

Afskaf ghettopakken. Enig?
https://www.facebook.com/photo/?fbid=353127976862826&set=a.210198507822441
::::::::::::::::::::::::::::
 
 
 
Socialdemokraten Svend Auken
https://www.facebook.com/photo/?fbid=10228200518905037&set=gm.717494162777518
:::::::::::::::::::::::::::::::
 
 
 

War Abolition 101: Apr 18 - May 29, 2022 online course registration

https://act.worldbeyondwar.org/war-abolition-101/?link_id=0&can_id=e10a979d6ae67f2b4184545da45d48d6&source=email-war-abolition-101-we-all-need-it&email_referrer=email_1507127&email_subject=war-abolition-101-we-all-need-it&fbclid=IwAR00zQ-15M1e1uQZ93EFh6I7EHkSeRHS3-gTuohHyH1uxKYI-JsSHHIbWeU
:::::::::::::::::::::::::
 
 
 

Når civile blive fjenden: Krigens rædsler i Ukraine - af Claus Kold

KRIGEN I UKRAINE // BAGGRUND – Hvad får værnepligtige soldater til at udøve vilkårlig vold, tortur og drab – også på civile? Sociolog og seniorforsker Claus Kold beskriver nogle af de komplekse og voldsomme dynamikker, som også er til stede under krigshandlingerne i Ukraine, og spørger, hvordan krigskonventionerne kan overholdes i en verden i forandring.

https://pov.international/nar-civile-blive-fjenden-ukraine/
:::::::::::::::::::::::::::::
 
 
 
Civilsamfundet under pres
BOGANMELDELSE: I sin nye bog kigger Knud Vilby på, hvordan det danske civilsamfunds rolle og indflydelse på socialpolitikken og udviklingspolitikken er blevet stækket gennem de sidste årtier. Bogen er gennemresearchet, engagerede og giver stof til eftertanke.
https://globalnyt.dk/civilsamfundet-under-pres/
::::::::::::::::::::
 
 

Elise Bjerkrheim

Kære Mette Frederiksen
Du er statsminister og socialdemokrat, men du er også mor. Gør det slet ikke indtryk på dig, at børn er underernærede og er blevet blinde i en fangelejr? De risikerer at dø. Hvordan kan du leve med dig selv?

Ville du selv tage afsked med dit barn, der kun kender dig, overlevere det og aldrig se det igen? Det eneste faste holdepunkt og tryghed i dit barns liv, nemlig dig, der har båret dit barn, født det og ammet det, trøstet det, skiftet det, stået op om natten - ja alt det, en mor gør af kærlighed til sit barn, som er det bedste man har i verden.

Intet er stærkere end en mors kærlighed til sit barn og et barns kærlighed til sin mor. Bed ikke en anden mor om at opgive sit barn. Det skaber traumer for livet og sår som aldrig heler for både barn og mor 
Kærlig hilsen,
en mor
https://www.facebook.com/photo/?fbid=3098451370367007&set=a.1492807814264712
::::::::::::::::::::::::
 
 
 

Thomas Piketty: Venstrefløjen har et medansvar for den franske højredrejning

For den franske stjerneøkonom Thomas Piketty bærer den franske venstrefløj et historisk medansvar for højredrejningen i Frankrig. Den nuværende franske præsident Emmanuel Macron har nok flyttet tyngdepunktet i fransk politik ved gennem sin præsidentperiode at glide mere og mere til højre. Men også andre forhold har spillet ind, forklarer Thomas Piketty.
https://solidaritet.dk/thomas-piketty-venstrefloejen-har-et-medansvar-for-fransk-hoejredrejning/
::::::::::::::::
 
 

Rune Lund

18 mia. kr. mere om året til militæret.
En meget, meget voldsom oprustning, der tager midler, som jeg gerne ville have brugt på velfærd, fx en reform af handicapområdet, til psykiatrien, et opgør med tjenestemandsreformen og til gratis tandlæge.
Det bliver altså virkelig et nej tak!
https://www.facebook.com/photo/?fbid=5065540260176342&set=a.224399914290425
::::::::::::::::::::::
 
 
13.04.22
Tom Paamands klip om krig og fred:
Ukrainere straffes for forsøg på udrejse

--------------------------------------------------
- 2200 ukrainske mænd straffes som desertører for udrejse under krigen.
https://aldrigmerekrig.dk/spred/?ukraflugt-a22
https://ekstrabladet.dk/nyheder/krigogkatastrofer/dansk-hotelejer-hjaelper-russere-idiot/9204126
- 870.000 krigsflygtninge er vendt tilbage til Ukraine.
https://ekstrabladet.dk/nyheder/politik/870.000-krigsflygtninge-er-vendt-tilbage-til-ukraine/9212567
https://www.amnesty.org.uk/press-releases/poland-racist-pushbacks-belarus-border-are-stark-contrast-welcome-ukrainian-refugees
- Russian soldiers forcibly conscripting Mariupol men, says Ukraine.
https://www.telegraph.co.uk/world-news/2022/04/08/russian-soldiers-forcibly-conscripting-mariupol-men-says-ukraine/
https://pov.international/nar-civile-blive-fjenden-ukraine/

- Zelenskyj: Enhver krig er nødt til å ende i fred.
https://www.vg.no/nyheter/utenriks/i/dn9gPj/zelenskyj-enhver-krig-er-noedt-til-aa-ende-i-fred
https://nyheder.tv2.dk/udland/2022-04-09-voldsomme-krigsbilleder-og-russisk-afstraffelse-kan-tvinge-vesten-i-krig-mener
- Those who stay silent bear collective responsibility for what their state is doing.
https://carnegieendowment.org/2022/04/06/how-silent-assent-made-bucha-possible-pub-86822
https://news.sky.com/story/ukraine-war-russia-living-in-a-parallel-universe-12584856
https://nyheder.tv2.dk/udland/2022-04-08-rusland-lukker-ned-for-amnesty-og-human-rights-watch

- Regeringen lover ny folkeafstemning hvis der kommer overstatslig hær.
https://www.berlingske.dk/internationalt/regeringen-lover-ny-folkeafstemning-hvis-der-kommer-overstatslig
https://www.altinget.dk/forsvar/artikel/trads-om-forsvarsforbeholdet-hvorfor-pokker-forsoeger-ja-siden-altid-at-begaa-politisk-selvmord
- Sverige og Finland drøfter alternativ til NATO.
https://politiken.dk/udland/art8718370/Sverige-og-Finland-dr%C3%B8fter-Nato-alternativ
https://forsvaretsforum.no/analyse-finland-nato/nato-derfor-noler-stores-partisostre-i-sverige-og-finland/260492
https://www.hbl.fi/artikel/drommen-om-sakerhet-genom-nato-ar-en-farlig-onskedrom/
--------------------------------------------------

- Kommunikation kan dæmpe atomtrusler.
https://www.weekendavisen.dk/2022-14/ideer/atomkrig-20
https://www.di.se/ledare/neutraliteten-och-atombomben/
- Norsk atomberedskap som omhandler bruk av atomvåpen i Norges nærområder.
https://www.dagbladet.no/nyheter/norge-lager-nytt-scenario/75794521
https://www.dr.dk/nyheder/politik/forsvarsminister-beskyttelsesrum-og-civilt-beredskab-bliver-en-del-af
- Sundhedsstyrelsen: To millioner jodtabletter har intet med krigen at gøre.
https://ekstrabladet.dk/nyheder/samfund/efter-kaempe-jod-indkoeb-handler-ikke-om-ukraine/9211026
https://nyheder.tv2.dk/udland/2022-04-09-danske-eksperter-tvivler-paa-ildevarslende-atom-advarsel-fra-ukraine
- Blev danskerne spurgt i morgen, vil de sige nej til atomkraft.
https://politiken.dk/underholdning/bagsiden/art8718253/Blev-danskerne-spurgt-i-morgen-vil-de-sige-nej-til-atomkraft

- EU drøfter krigsforbrydelser med Haag-domstol.
https://politiken.dk/udland/art8718331/
https://nyheder.tv2.dk/udland/2022-04-07-russiske-krigsfanger-bliver-henrettet-i-ukraine-fortaeller-dansker
https://www.dr.dk/nyheder/udland/minerydningschef-efter-meldinger-om-minerede-lig-i-ukraine-nu-kan-vi-starte-forfra
- Putin is a war criminal, but whether he actually fits the bill...
https://www.news9live.com/world/biden-eager-to-declare-putin-as-war-criminal-whether-he-actually-fits-the-bill-remains-to-be-seen-159564
https://nyheder.tv2.dk/udland/2022-04-12-vesten-undersoeger-meldinger-om-russisk-brug-af-kemiske-vaaben-men-analytiker-er
- Criminal complaint: US Airstrike Killed 11 Libyan Civilians in 2018.
https://theintercept.com/2022/04/03/libya-airstrike-civilian-deaths-lawsuit/
--------------------------------------------------

- Putins propagandamaskine: Sådan ser krigen ud på russisk stats-tv.
https://www.dr.dk/nyheder/udland/hvilke-loegnhistorier-fortaeller-russiske-medier
https://jyllands-posten.dk/indland/ECE13906435/protestbannere-fjernet-inden-statsministerbesoeg/
https://www.berlingske.dk/internationalt/rusland-stemmes-ud-af-menneskerettighedsraad-i-fn
- Putin smadrede oppositionen, før han startede krigen.
https://www.autonominfoservice.net/2022/04/07/rusland-putin-smadrede-hele-oppositionen-f%C3%B8r-han-startede-krigen/
https://www.berlingske.dk/skaerm/dokumentarfilm-om-putins-vaerste-fjende-er-spaendende-som-en-spionthriller
https://amnesty.dk/amnesty-korrigerer-aleksei-navalny-er-samvittighedsfange/
- Ligheder og forskelle: Krig i Ukraine og i det tidligere Jugoslavien.
https://danmarkshistorien.dk/vis/materiale/krigen-i-ukraine-og-krigene-i-det-tidligere-jugoslavien-i-1990erne-ligheder-og-forskelle/
https://www.berlingske.dk/samfund/er-vi-ved-at-gentage-90ernes-fejl-nej-dette-er-anderledes-siger-en-ekspert

- Keld Albrechtsen: Venstrefløjen, krigen og dens følger.
https://solidaritet.dk/kronik-venstrefloejen-krigen-og-dens-foelger/
- EL-ideologer giver svar på tiltale.
https://piopio.dk/el-ideolog-giver-svar-paa-tiltale-veltilrettelagt-smudskampagne
https://ekstrabladet.dk/nyheder/politik/danskpolitik/pissede-mette-af-nu-forklarer-han-sig/9207098
- Forsker: Krigen i Ukraine giver dystre udsigter for samarbejde og fred i Arktis.
https://www.altinget.dk/artikel/forsker-krigen-i-ukraine-giver-dystre-udsigter-for-samarbejde-og-fred-i-arkis
https://nyheder.tv2.dk/udland/2022-04-06-kan-kina-blive-noeglen-til-fred-i-ukraine
- USA presser Kina med hypersoniske missiler i ny alliance.
https://www.berlingske.dk/internationalt/usa-presser-kina-med-hypersoniske-missiler-i-ny-alliance
https://flemmingytzen.com/2022/04/06/mens-krigen-raser-skal-der-taenkes-langsigtet/

- Danskerne bakker op om udviklingssamarbejdet – men mangler viden om det.
https://globalnyt.dk/danskerne-bakker-op-om-udviklingssamarbejdet-men-mangler-viden-om-det/
https://globalnyt.dk/aabent-brev-til-regeringen-stop-udhulningen-af-udviklingsbistanden/
- Knud Vilby: Civilsamfundet er under pres.
https://globalnyt.dk/civilsamfundet-under-pres/
https://www.altinget.se/artikel/oka-bistaandet-till-demokrater-som-staar-upp-mot-putin
- Kritik af evakuering af børn fra Syrien.
https://www.berlingske.dk/politik/advokat-beskylder-kofod-for-magtfordrejning
--------------------------------------------------

- Politiet vil bekæmpe bandeskyderier med trick fra Boston.
https://www.dr.dk/nyheder/indland/politiet-vil-bekaempe-bandeskyderier-i-koebenhavn-med-trick-fra-boston-og-nordens
- Kan atferd i dyreriket kaste lys over erobringskriger?
https://forskersonen.no/evolusjon-krig-og-fred-kronikk/krigens-drivkrefter-har-evolusjonen-spilt-en-rolle/2008015
- Krig kan føre til mer likestilling, men også mer tradisjonelle kjønnsroller.
https://kjonnsforskning.no/nb/2022/04/krig-kan-fore-til-mer-likestilling-men-ogsa-mer-tradisjonelle-kjonnsroller
- Kamtjatka: Ukraine ønsker dansk vejnavn ændret.
https://ekstrabladet.dk/nyheder/samfund/kamtjatka-oensker-dansk-vejnavn-aendret/9205551
- Tre løgne, der har fået krig og konflikt til at rase.
https://videnskab.dk/kultur-samfund/tre-loegne-der-har-faaet-krige-og-konflikter-til-at-rase
https://jyllands-posten.dk/debat/blogs/mariehoegh/ECE13907931/billederne-fra-butja-laerer-os-ikke-noget-for-alvor/
- Laver panser og kalder sig pacifister.
https://lystrupliv.dk/soeg?keywords=Composhield
http://kpnet.dk/2022/04/09/graeske-arbejdere-naegter-at-transportere-amerikanske-vaaben/
--------------------------------------------------
Fredsklipz bliver opsamlet her:
http://fred.dk/artikler/fredsklip/aktuel.htm
- se tips mod links bag mur, fx at bruge Privat-faneblad.
.tom
::::::::::::::::::::
 
 
 
Beklager Mailchimps ujævne lay-out
 
Del, videresend og genbrug gerne
 
”Arnes mail” handler især om  flygtninge og fred - dels udgivelser med tekster og dels med podcasts fra Flygtninge og Fred https://flygtningeogfred.dk/
 
Ikke-abonnenter er velkomne til at abonnere på fremtidige ”Arnes mail” ved klik på nyhedsmail og til også at se tidligere ”Arnes Mail” ved klik på  https://flygtningeogfred.dk/mailarkiv/  for  2014-21 og for det seneste måned på arkivet

Mht. podcast så ligger de fra 2020 på Flygtninge og Fred (https://flygtningeogfred.dk) og fra årene 2004-2019 ligger ca. 1.000 indlæg herhttps://flygtningeogfred.dk/dialog/
Hvis du efter en prøveperiode fortryder tilmeldingen, så er du også velkommen til at afmelde dig fra ”Arnes mail” ved nederst på siden her at bruge Mailchips ”unsubscribe”-knap hertil.

Særligt for ”Flygtninge og Fred”s podcastlyttere:
Her er det nu muligt at abonnere på nyudgivelser ved at åbne et indlæg og nederst på linien ”tilmeld” at klikke på ”E-mail” for at modtage en E-mail med link til nye indlæg. På ”Tilmeld”-linjen ligger der også knapper til at abonnere på hhv. Apple Podcasts | Android | E-mail | Google Podcasts | Stitcher | TuneIn | Spotify | RSS , sådan at udgivelser på ”Flygtninge og Fred” også automatisk er tilgængelige i mobiltelefonernes podcast-apps.


Nyudgivne podcasts på  Flygtninge og Fred bliver også lagt på YouTube på adressen https://www.youtube.com/channel/UChsS996wxPJ9gcc6_hOlt6Q, og på  Twitter fra adressen https://twitter.com/arnenhansen  Arne Nielsen Hansen, - på LinkedIN fra https://www.linkedin.com/in/arne-hansen-44aa4b28/ Arne Hansen, -  og på Instagram: Arne Nielsen Hansen https://www.instagram.com/arnenielsenhansen/  Og endelig på h og Flag på Halv d. 5. september i sorg over militarismens ofre: https://www.facebook.com/Flag-p%C3%A5-Halv-d-5-september-i-sorg-over-militarismens-ofre-253600371327340
 
NB! Da jeg stadig er forment adgang til Facebook, så BEMÆRK venligst, at jeg nu har lavet en NY Facebookside https://www.facebook.com/arnenielsen.hansen, som jeg vil bede jer like og informere andre om, - på forhånd tak.

Din mailadresse bruges kun til at sende nyheder på denne liste – medmindre andet skulle være aftalt. Evt. henvendelse til Arne Hansen  via kommentarfelt på flygtningeogfred.dk,  post@arnehansen.net eller mobil 30420818  om f.eks. faktuelle fejl eller mangler og forslag og tilbud til indhold men også med tilbud om hjælp


Med venlig hilsen
Arne Hansen
Sønderjyllands Alle 35, 9900 Frederikshavn Danmark,
mobil: (+45)30420818, E-mail: post@arnehansen.net 
Netradio-podcasts fra 2020 og frem: "Flygtninge og Fred": https://flygtningeogfred.dk 
Netradio-podcastsarkiv  2004-19: https://flygtningeogfred.dk/dialog/  (tidl. arnehansen.net/dialog)
”Arnes mail” –arkiv fra 2014 og frem: https://flygtningeogfred.dk/mailarkiv/
Seneste "Arnes mail": https://us8.campaign-archive.com/home/?u=cdb675b8c1d6ec49f4edcc95a&id=8d4f52d190
YouTube: ”Flygtninge og Fred” på  https://www.youtube.com/channel/UChsS996wxPJ9gcc6_hOlt6Q
Twitter: Arne Nielsen Hansen på https://twitter.com/arnenhansen
Linkedin: Arne Hansen  på https://www.linkedin.com/in/arne-hansen-44aa4b28/
Instagram: Arne Nielsen Hansen https://www.instagram.com/arnenielsenhansen/
Facebook: Flygtninge og Fred https://www.facebook.com/Flygtninge-og-Fred-103392038395324
Facebook: Arne Nielsen Hansen https://www.facebook.com/arnenielsen.hansen  - er ny og gælder fremover – så jeg vil bede venner med mig på min gamle profil arne.n.hansen nu at bede om venskab her på min nye profil. Skiftet skyldes at Facebook siden oktober 2020 har blokeret min adgang til Facebook fra min gamle FB-profil!
Facebook: Dialog på Frederikshavn Lokalradio: https://www.facebook.com/DialogFrederikshavnLokalradio/ (IKKE længere Dialogpaafrederikshavnlokalradio/)  
Facebook: Aldrig Mere Krig: http://aldrigmerekrig.dk/
Facebook: Flag på Halv d. 5. september i sorg over militarismens ofre: https://www.facebook.com/Flag-p%C3%A5-Halv-d-5-september-i-sorg-over-militarismens-ofre-253600371327340
Facebook: Dansk Afghansk Humanitær Forening https://www.facebook.com/DanskAfghanskHumanitaerForening/
 
 
 

Twitter
Facebook
Website


Our mailing address is:
Arne Hansen
Sønderjyllands Alle 35
Frederikshavn 9900
Denmark

Add us to your address book


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp