Copy
View this email in your browser

Arnes mail 02.02.22
Podcast: Ruslandskyndig ser USA/NATO-Ruslandkonflikten om Ukraine i fugleperspektiv

- svar til Stoklund,

 -MENINGSMÅLING OM DANSKERNES HOLDNING TIL ASYL- OG FLYGTNINGEPOLITIK

- Mishti Dixit fra 3.x på Frederiksberg Gymnasium
-Regeringens nye udenrigsstrategi,  Frederiksen-regeringen har nu – skæbnesvangert – placeret Danmark solidt i fortidens konfrontative verden.
-Fremmedpas
-Statement of Peace Supporters against the Party of War in the Russian leadership
-Toms klip om krig og fred
:::::::::::::::::::::::::::::::::
 

Podcast: Ruslandskyndig ser USA/NATO-Ruslandkonflikten om Ukraine i fugleperspektiv

Flygtninge og Fred har her bedt journalisten og historikeren Jens Jørgen Nielsen, der bl.a. taler russisk, har rejst i og for nyligt udgivet bogen Rusland på tværs, om at prøve at anskue konflikten omkring Ukraine ovenfra i et fugleperspektiv med lige stor afstand til parterne på alle sider af fronten og også i det nødvendige historiske lys og på tværs af de gensidigt ophobede højspændte fjendebilleder. Det kan forhåbentligt bidrage til at gøre os klogere på hvad der aktuelt sker og således også inspirere til at finde alternative løsninger til den krig – med
fare for atomkrig -, som vi alle i øjeblikket med god grund må frygte. Jens Jørgen Nielsen, som blev interviewet d. 25. januar 2022 giver os også bud på løsninger. Hør HER:
https://flygtningeogfred.dk/ruslandskyndig-ser-usa-nato-ruslandkonflikten-om-ukraine-i-fugleperspektiv/
 
Sofia Dahlgaard skriver:
26. januar 2022 kl. 12:36
Fremragende indslag, som er værd at lytte til i sin helhed. Der er desværre langt imellem sådanne nuancerede og indsigtsfulde indlæg i det offentlige rum om det komplekse emne NATO-Rusland-Ukraine. Almindelige mennesker er hundeangst for at ytre sig på grund af de primitive fjendebilleder, der i dag har taget magten. Det første skridt til ægte konfliktnedtrapning/ -løsning må vist være en oprigtig vilje til at lytte til en modpart. Som redaktør i partiet Venstre i gamle dage underviste jeg altid kandidater og tillidsfolk i, at ytringsfrihed (også) betyder, at man må forsvare andres ret til at mene noget andet end een selv. Dette indlysende – men menneskeligt udfordrende – demokratiske princip må naturligvis også gælde i internationale forhold. (skrevet under interviewet i kommentarfeltet på Flygtninge og Fred )
::::::::::::::::::::::::
 
 

Podcast: Menneskeretskyndig om fratagelse af syriske flygtninges opholdstilladelser (genuds.)

Vi genudsender Elise Bjerkrheims foredrag her fordi der nu er tilføjet links til en række væsentlige dokumenter, der giver dybere indsigt:
Det er links til de referencer som Elise Bjerkrheim brugte i interviewet og som Elise Bjerkrheim selv har skrevet eller videresendt til den danske offentlighed, medier og EU-myndigheder vedrørende sagen om den danske fratagelse af syriske flygtninges opholdstilladelser – de første på dansk og sidste på english.
Elise Bjerkrheim, København, den 18.01.2022 til danske medier om fratagelse af syriske flygtninges opholdstilladelser 220127Udvisning af de syriske flygtninge_pitch til pressen_Elise Bjerkrheim_18.01.2022
 
Elise Bjerkrheims kronik om dobbeltmoralen i Danmarks udlændingepolitik  220127Kronik_Dobbeltmoralen I Danmarks Udlændingepolitik
 
Elises input til samråd med Tesfaye udarbejdet til de Frie Grønne 220127Input til samråd med Tesfaye sendt til de Frie Grønne_27.01.2022
 
Video hvor  udenrigsminister Jeppe Kofod fortæller om hvor farlig situationen er i Assads
Syrien https://studio.youtube.com/video/ELBeFC8SmAw/edit
 
The Danish Refugee Council: Briefing on the Danisk asylum policy, january 2022  220127Briefing on the Danish asylum policy (FOR EXTERNAL DISTRIBUTION)
 
Briefing paper on the expelling of Syrian refugees 17.01.22 written by Elise Bjerkrheim 220127Briefing paper on the expelling of Syrian refugees_17.01.2022_written by Elise Bjerkrheim
 
Letter to EU Parlement and EU Commission 12.01.22 written by Elise Bjerkrheim  220127Letter to EU Parlement and EU Comission_12.01.2022_written by Elise Bjerkrheim
Og det hele ligger på https://flygtningeogfred.dk/menneskeretskyndig-om-fratagelse-af-syriske-flygtninges-opholdstilladelser/
::::::::::::::::::::::::::::::::
 
 
 


Arne Nielsen Hansen

FLYGTNINGE: Stoklund, vi kan da hente de flygtninge, vi svigter.
”I Socialdemokratiet mener vi ikke, at asylsystemet er retfærdigt. Vi hjælper et ganske lille antal af verdens mest ressourcestærke flygtninge... Samtidig lader vi verdens dårligst stillede sejle deres egen sø i nærområderne”.
Sådan skriver Rasmus Stoklund (28.1.).
Jamen, i stedet for bare at lukke muligheden for asyl i Danmark gennem at skræmme med en fremtidsløs asylbehandling og opbevaring i en kummerlig afrikansk lejr uden nok sikring af fred, uddannelse og levebrød, så resultatet nu er, at der faktisk næsten ingen spontanflygtninge kommer; - ja, så kan den socialdemokratiske regering da bare selv lave en ”hvide busser-aktion” og hente mange af disse syge og forkomne ”dårligt stillede flygtninge” til Danmark og give dem den fornødne omsorg, noget som vi er gode til i Danmark.
 
Dette vil jeg se ske, før jeg vil tro på Stoklunds retorik om at tage kvoteflygtninge i stedet.
Og det er utroværdigt, så længe situationen er, at S-regeringen end ikke vil hente det antal FN-kvoteflygtninge til Danmark, som blev lovet i forståelsespapiret.
 
Og jeg vil for det tredje se ophøret af en torturlignende behandling af syriske flygtninge; jævnfør , at der i EU-lande og Europaparlamentet er kritik af Danmarks fratagelse af syriske flygtninges opholdstilladelser samt krav om at smide Danmark ud af Dublin-ordningen, fordi Danmark ikke længere kan betragtes som et sikkert tredjeland.
Således har bl.a. Tyskland nu givet asyl til syriske flygtninge, som rædselsslagne er flygtet fra et Danmark, der har stillet dem overfor det umulige valg mellem at rejse tilbage til Syrien og risikere Assad-terrorregimets vilkårligheder eller fremtidsløst at rådne op i uvirksomhed i en dansk udvisningslejr.
Og hvor begge alternativer yderligere umuliggøres af at de kan indebære splittelse af familier.
 
Stoklund gør et stort nummer ud af menneskesmuglerne.
Men de er jo blot er en konsekvens af Europas lukkede grænser samt af, at majoriteten af verdens 82 millioner flygtninge har et beskyttelsesbehov. Dette som følge af vi rige landes accept af verdens ulighed og vore krige for at bevare magten.
Disse uretfærdigheder i verden har skabt et presserende overlevelsesbehov, som kvikke iværksættere på det højtbesungne frie marked kan tilbyde ”smuglerløsninger” på. Og jo højere mure jo højere profit.
 
I stedet bør vi igen åbne for at søge asyl på danske ambassader i udlandet og på den måde gå i spidsen for at alle EU-lande giver mulighed for at søge asyl på deres ambassader udenfor EU. På denne måde kunne vi 447 millioner europæere sagtens have reddet de 22.000 liv, som rører Stoklund så dybt.
Flygtninge skyldes vores uretfærdige verden. Altså er den eneste bæredygtige løsning, at vi skaber en retfærdig verden.
Løsningen er ikke blot at udlicitere flygtninge efter devisen ude af syne – ude af vores sind.
Arne Hansen
Flygtninge og Fred, Sønderjyllands Alle 35, 9900 Frederikshavn post@arnehansen.net
Bragt i Nordjyske Stiftstidende d. 1. februar 2022
Brug gerne linket her til deling:
 220201AH-laeserbrev-iNJ-Svar-til-Stoklund-Jamen-Hent-daarligst-stillede
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
 
 
Voxmeter meningsmåling om udlændingepolitik
Denne pressemeddelelse, er idag blevet sendt ud til medier, presse, organisationer og enkeltpersoner sammen med den officielle Voxmeter meningsmåling.
PRESSEMEDDELELSE 27/1-22

MENINGSMÅLING OM DANSKERNES HOLDNING TIL ASYL- OG FLYGTNINGEPOLITIK

Bag undersøgelsen står Facebookgruppen ‘Borgere der IKKEstøtter regeringens udlændingepolitik’.
Formålet er at afdække danskernes holdninger til regeringens asyl- og flygtningepolitik. Vi ønsker med undersøgelsen at få af- eller bekræftet de mange påstande om danskernes holdninger, der florerer i Folketinget og særligt på de sociale medier, hvor de sjældent bakkes op af fakta eller data men alligevel tages for pålydende af mange. Desuden ønsker vi indsigt i, om Socialdemokratiets egne vælgere bakker op om den kurs, regeringen har lagt på området.
Resultater
Overordnet kan vi konstatere, at Facebookgruppens 40.000 medlemmer ikke står alene. Generelt er kun 38% af Danmarks befolkning enige i Danmarks asyl- og flygtningepolitik. Undersøgelsen bekræfter på flere måder, at gruppen af danskere, der bakker op om den stramme kurs overfor flygtninge er i mindretal.
F.eks. mener kun 17% af den danske befolkning, at det er ok at flygtningefamilier adskilles ved udvisning fra Danmark. Kun 31% synes det er ok, at lovlydige flygtninge placeres i udrejsecentre og kun 19% af Danmarks befolkning er enig med regeringen i, at syriske flygtninge skal udvises nu.
Undersøgelsens resultater bekræfter også, at Socialdemokratiets ’strammerkurs’ ikke har overbevisende opbakning blandt partiets egne vælgere. Blandt de vælgere, der stemte på Socialdemokratiet ved sidste folketingsvalg, svarer 66% nej til, at det er ok,at flygtningefamilier bliver adskilt ved udvisning fra Danmark. 53% af de socialdemokratiske vælgere er imod placeringen af lovlydige flygtninge i udrejsecentre og kun 15% af de socialdemokratiske vælgere er enige med regeringen i, at syriske flygtninge skal udvises på nuværende tidspunkt.
Asyl- og flygtningepolitik handler primært om, hvordan vi i Danmark forvalter meget udsatte menneskers liv. Både mennesker, vi allerede har inviteret eller givet asyl til i vort land og dermed påtaget os et ansvar for, og de mange mennesker der stadig er på flugt, og som den siddende regering ikke ønsker at tilbyde et liv i sikkerhed, svarende til de lande vi tidligere har samarbejdet med. Det virker tankevækkende, også i lyset af Folketingets stadige fokus på flygtninge og indvandrere, at op mod 23% af den danske befolkning ikke kan/vil tilkendegive en holdning til Danmarks asyl- og flygtningepolitik, og at 36% af befolkningen ikke synes asyl- og flygtningepolitikken har nogen særlig betydning for, hvor de sætter deres kryds ved næste folketingsvalg.
Medlemmerne af Facebook-gruppen ’Borgere der IKKE støtter regeringens udlændingepolik’ finder, at undersøgelsen har bekræftet formodningen om, at mediebilledet er helt skævt i forhold til virkeligheden.
Stella Randal udtaler: ’Jeg gik rundt med en mavefornemmelse, der sagde mig, at det var under en fjerdedel af befolkningen, der støtter den udlændingepolitik, som højrefløjen og Socialdemokratiet har fået igennem i Folketinget, herunder den ødelæggende, midlertidige opholdsstatus, der splitter flygtningefamilier i forbindelse med udvisning og den overraskende politik, der vedblivende udviser velfungerende, integrerede flygtninge, uanset om de er i arbejde eller under uddannelse. Jeg ønskede derfor denne undersøgelse gennemført for at finde ud af, om jeg – og vi i gruppen – var helt alene med vort syn på asyl og flygtningepolikken, og heldigvis viste det sig, at det er vi ikke. Medierne flyder dagligt over med højrefløjens usandfærdige ytringer om brune medborgere i vort samfund, og politiske ordførere og borgere tillader sig i stigende grad at lægge små-racistiske opslag op på de sociale medier, mens de ansvarlige ministre, ordførere og politikere fralægger sig ansvaret for politikken og henviser til styrelser og nævn. Heldigvis viser undersøgelsen, at den danske befolkning fortsat hylder ordentlighed og medmenneskelighed.
Om undersøgelsen
Meningsmålingen er gennemført af Voxmeter, i forbindelse med analyseinstituttets ugentlige telefonomnibus. Undersøgelsen er repræsentativ for hele den danske befolkning 18 år+.
Dataindsamlingen er gennemført i perioden d. 15.-22. december 2021.
Bilag Tabelrapport fra Voxmeter
Kontaktpersoner
Fra Facebook-gruppen ‘Borgere der IKKEstøtter regeringens udlændingepolitik’, Stella Randal, srandal@outlook.com

Oversigt Voxmeter meningsmålingen
Voxmeter undersøgelsen omkring syriske flygtninge.
Her gentages links til den officielle rapport og den "interne" der kommenterer dele af rapporten:

https://www.facebook.com/.../nyudl.../posts/670715557455379/
og
https://www.facebook.com/.../permalink/671275050732763/
 

Er man ikke på Facebook kan man i stedet bruge linket her til
Voxmeter meningsmåling om udlændingepolitik – intern rapport KONKLUSIONER, 27.JANUAR 2022 og del gerne
220128Voxmeter-meningsmaaling-syriske-flygtninge-mest
 
Samt også Tabelrapport Meningsmåling om udlændingepolitik (med konfidensintervaller)
220127BDI-Meningsmaaling-om-udlaendingepol.Tabel-Dec.21
:::::::::::::::::::::
 
 
 
 

Dansk Afghansk Humanitær Forening er sammen med Olawi Zahra og 

7 andre

Vi afholdte et velgørenhedsevent d. 30/01/22 for at samle ind til kriseramte familier i Afghanistan.
Tak til alle der deltog til eventet - vi hyggede os rigtigt meget - og håber også at I gjorde! Vi samlede ca. 8000 kr ind! Tusinde tak for jeres støtte, det kommer til at betyde meget for de afghanske familier! 🙏❤
Tak til Café Mellemfolk for at lade os låne caféen til dette event.
Tak til Restaurant Zafran for at have doneret varerne til maden.
Tak til vores frivillige kokke ,som har brugt mange timer på at lave maden, tak til Kristoffer Lundholm for at ville synge for os og selvfølgelig tak til alle vores frivillige i foreningen.
Vi håber, at vi ses igen en anden gang. ❤
:::::::::::::::::::::::::
 
 
 
 
Aleksandor Pauli Voss Hansen
De sidste 15-20 år har jeg flere gange tænkt over, hvor groteske det er, at dengang da min far, og hans landsmænd, sidst i halvtredserne, kom til Danmark, pga urolighederne i Ungarn. Dengang var Danmark, og danskerne stolte over at hjælpe mennesker der måtte flygte fra deres hjemland. Dengang bød man de fremmede velkommen til vores land, og man sørgede for at de fremmede fik et sted at sove, at de fik mad at spise og varmt tøj. Og når jeg så ser, hvordan Danmark, staten, og, mange, danskere opføre sig over for de fremmede der kommer til landet, så græmmes jeg og tænker, at det sgu er grotesk, hvordan vi som land, og som folk, har ændret os…Og det er desværre, for mange, ikke til det bedre.
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
 
 
 

Elise Bjerkrheim

Denne smukke og kloge unge pige Mishti Dixit fra 3.x på Frederiksberg Gymnasium  skal nu udvises 💔Umenneskeligt - Utilgiveligt. Alle har ret til et liv i sikkerhed! Også Mishti ❤️
Regeringen og Socialdemokraterne - altid bedst for Danmark (What a joke) lukker bare øjnene 💔Syrierne bliver sendt hjem til drab, årelange tilbageholdelser, tortur og voldtægt 💔Unge mennesker bliver gjort udanske og nogle skal udsendes 💔
Men en dag Mattias Tesfaye, så er du ikke minister eller ft-medlem mere. Så skal du leve med de overgreb, du stod i spidsen for. Kan du det?
#stormandlillehjerte
#IkkeIMitNavn
#ikkemitdanmark
#dkpol
:::::::::::::::::::::::
 
 

Özlem Cekic 

Skuffende! Jeg var i P1 debat i dag for at tale om de syriske flygtninge, der bliver udvist i øjeblikket. P1 debat har udvidet deres sendetid. Det betyder at debatten varer fem kvarter, hvor det tidligere var “kun” tre kvarter. Samtidig har de sørget for at antallet af mennesker, som skal deltage også er nærmest fordoblet.
Desværre var der ikke plads til nuancer eller dilemmaer. Maratonløbet var umuligt at stoppe.
Jeg var i dag i Skanderborg for at holde en tale om den svære samtale i Skanderup Kirke og derfor kunne være med i P1 debat over telefonen fra kl 12.15-13.
Jeg sluttede mit foredrag præcis kl 12 Det er ellers meget normalt, at jeg går lidt over tid, hvis der er mange spørgsmål eller bliver lidt ekstra, hvis folk gerne vil tale bagefter. Folk var meget forstående. Jeg valgte at blive på kirken en time ekstra, frem for at tage toget en time tidligere til København, så forbindelsen i radioen var god. Jeg havde så meget på hjertet som jeg gerne ville dele.
Første halve time ventede jeg bare i røret, fordi alle andre gæster skulle sige noget. Sådan er det. Alle får ikke samme taletid.
Da jeg endelig fik lov til at sige noget, var journalisten kun interesseret i at høre min kritik af SF. Jeg skrev igår en opdatering, hvor jeg undrede mig over, hvorfor SF ikke presser regeringen mere ift udvisningerne.
Jeg fortalte om min frustration over de historier, vi læser om i øjeblikket, hvor syriske flygtninge får udvisningsbreve. Samtidig med at Mathias Tesfaye udtaler, at han og regering arbejder for at tvangshjemmesende mennesker, trods for, EUs rapporten understreger, at de hjemmevendte bliver fængslet, tilbageholdt og tvunget i millitæret.
Spørgsmålene til mig lød på “synes du man skal vælte regeringen”
Jeg fortalte, at det spørgsmål bliver lidt ligesom at trække kaninen op af hatten. Villy Søvndal sagde det tit til gruppemøderne, da SF sad i regering, hvis nogen var uenig med de vedtagne love eller forslag SSFRV regering kom med. Han spurgte altid om man ønskede Pia Kjærsgaard tilbage til magten. Argumentationen er nonsens, fordi den indikerer, at der er ikke plads til forbedringer eller kritik. Enten skal man accepterer alt eller være indstillet på at miste magten. Men hvad er magten værd, hvis man ikke tør at gribe den til at skabe forbedringer? Man kan presse regeringen også uden at vælte den fortalte jeg, og ville uddybe mine eksempler men journalisten var allerede videre.
Han spurgte Rasmus Stoklund om han følte sig truet af SF. Fordi inden da havde Carl Valentin fortalt, at SF følte at de pressede regeringen. Ja, sagde Stoklund. SF presser os og stiller spørgsmål og får os i samråd.
Så ventede jeg en halv time mere på at jeg kunne få ordet anden gang, mens nogle i studiet fortalte om, hvorfor vi ikke skulle tage flere indvandrere. De kunne ikke integreres kunne man forstå. Andre talte om kriminelle. Nogle mente oven i købet, at der skulle være en nytteværdi, når man talte om flygtninge.
Desværre fik jeg ikke ordet igen. Det blev i alt til ca. 2 min taletid mens jeg lyttede i 43 minutter. Markerede en del gange. Men som altid blev debatten afsporet og desværre bidrog journalisten heller ikke til at holde fokus.
Jeg er ked af, at jeg deltog. Det var spild af min tid og bidrog på ingen måder til en samtale. Det var en debat med en klar mål om, at der var vindere og tabere.
Men er det en konstruktiv måde at lave journalistik på? Er det den måde vi skal tale om utrolig komplicerede emner? Hvad ville der endelig ske, hvis der var færre inviterede, og det var muligt at få ordet mere end et par gange? Er journalistens eneste opgave at være ordstyrer eller har personen også et ansvar ift. fakta? Hvorfor giver medierne ikke plads til nuancer, men er mest optaget af at gøre mange debatter til boksekampe eller maratonløb? Eller til et show!
For mens vi debatterede flygtninge, var der én flygtning med på telefon. Hendes far var nemlig i Flygtningenævnet for at få den endelige besked på, hvorvidt de skulle udvises. Giv os gerne besked, sagde journalisten, når du har hørt fra din far. Ja, svarede datteren.
Andres ulykker blev vores underholdning til p1debatten.
Så trist!
::::::::::::::::::
 
Mogens Bang
I Orientering hørte jeg her i dag "vores" udenrigsminister med alvorstung stemme udbrede sig om menneskerettighedernes tilstand i Rusland og Kina. Det var helt tydeligt, at her var noget, vi bør være opmærksomme på og holde et vagtsomt øje med. Deri har han ganske sikkert ret; men hvordan er det lige med menneskerettighedernes overholdelse her i landet, så umenneskeligt vi behandler syriske flygtninge? Her er der noget at tage fat på, hr. Kofod.
::::::::::::::::::::
 
 

Værdidiplomati, mere Nato og helt ind i hjertet af EU: Her er regeringens nye udenrigsstrategi

https://www.altinget.dk/artikel/vaerdidiplomati-mere-nato-og-helt-ind-i-hjertet-af-eu-her-er-regeringens-nye-udenrigsstrategi?SNSubscribed=true&ref=newsletter&refid=altinget-dk-01-02-2022-08-16-40&utm_campaign=Altinget.dk&utm_content=Altinget.dk%2001-02-2022%2008%3A16%3A40&utm_medium=e-mail&utm_source=nyhedsbrev&fbclid=IwAR2qW6w6JWzHrHG0QxfGnNR3yO23dna1ebfJDvLAQCkDfI7jPMVeW736oCU
Læs også Jan Øbergs opfattelse af den socialdemokratiske regerings udenrigspolitiske strategi, som bidrag til at forstå hvad strategien drejer sig om. Og som der også lægges link til her nedenfor
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
 
 
Frederiksen-regeringen har nu – skæbnesvangert – placeret Danmark solidt i fortidens konfrontative verden.
Den værdibaserede udenrigspolitiske strategi af 31. januar 2022 er selvbekræftende og ubrugelig hvad angår både værdier, analyse og global forståelse. Omsat til politisk handling vil den forringe Danmarks sikkerhed. Dette mm. skriver freds- og konfliktforskeren Jan Øberg
https://janoberg.me/2022/02/01/frederiksen-regeringen-har-nu-skaebnesvangert-placeret-danmark-solidt-i-fortidens-konfrontative-verden/?fbclid=IwAR0sYE9Jme7csiCfB1UOE4c_x-kIgJ0i9w5fAVPQIIHT69es1ShQfcumGXk
:::::::::::::::::::::::
 
 
 
 
Ali Fayez Al-Nasiri skriver i Jyllands-Posten:
Fremmedpas. Jeg græmmes over et retssamfund, som undergraver demokratiet på denne måde og behandler dets egne borgere som »fremmede«. Mennesker, der er født og opvokset i Danmark, er uønskede – og hvis de nogensinde får den frække idé at søge om statsborgerskab, så er der en jungle af paragraffer, som de skal igennem.
HØRT!
Du har i den grad ret, Ali Fayez Al-Nasiri. Tak for dine ord. I Fair Statsborgerskab kæmper vi for at unge mennesker, født og opvokset i Danmark, får statsborgerskabet uden alle mulige forhindringer.
Her kan man læse hele indlægget fra den 25. januar:
Jyllands-Posten
Ali Fayez jurastuderende, Aarhus
Fra 2017-2020 har antallet af udstedte fremmedpas ligget over 14.000. Grunden til, at mange ikke kan opnå statsborgerskab, er ikke mindst de meget stramme regler om statsborgerskab, som selv politikerne ikke helt kan finde hoved og hale i. Hvorfor skal unge have fuldstidarbejde i tre år og seks måneder ud af fire år – som hovedregel – for at søge om statsborgerskab? Det er lidt svært at have fuldtidsarbejde, når man går i skole og skal analysere og fortolke Albert Camus’ »Den fremmede« og løse andengradsligninger.
Er det mon, fordi disse regler skal ramme en bestemt gruppe mennesker af politiske grunde? Før sommerferien stemte Socialdemokratiet imod et forslag fra Radikale Venstre, der ville gøre det lettere for unge født og opvokset i Danmark at blive en del af Danmark. Danmark har nemlig en forpligtelse til at lette adgangen til dansk statsborgerskab for personer, som er født og/eller opvokset i Danmark efter den europæiske konvention om statsborgerrets artikel 6, stk. 4, litra e og f. For Tesfaye er det øjensynligt vigtigere at tilfredsstille et vælgersegment.
Konsekvensen er, at mange føler sig som andenrangsborgere. En evig (og ubehagelig) påmindelse om, at du ikke er som alle andre. En stiv, kold, sarkastisk og nådesløs politisk diskurs, hvis formål er at høste billige stemmer på at ydmyge og stigmatisere mennesker. Det er ikke uden grund, at de franske nationalkonservative hylder den danske model. Det er næppe misundelse over, hvordan det danske arbejdsmarked er indrettet..
Jeg husker selv, da jeg engang rejste med mit fremmedpas. Jeg var 13 år. Politibetjenten, som rutinemæssigt skulle kontrollere mit pas, kiggede mig dybt i øjnene. »Hvor kommer du fra?« spurgte han. Jeg svarede prompte og stolt, at jeg kom fra Danmark.
Mit svar fik politibetjenten til at fnise, og han hævede øjenbrynene. »Hvor henne i Danmark?« spurgte han, som om han ikke kunne få »passeport d’étranger« til at stemme overens med mit svar.
Jeg vidste ikke, hvad jeg skulle svare, og blev reddet af min far, som sagde meget koncist, at jeg ikke er fra Danmark. I det moment mærkede jeg en opslugende sorg, som knuste mig indeni. Jeg var fra Danmark, men alligevel ikke. Jeg var fremmedgjort i mit eget land. Det velkendte og trygge var i mit uformående blik blevet til det utrygge.
»Undskyld, jeg er fra Irak,« måtte jeg lakonisk svare betjenten, hvis fniseri var blevet tiltagende. Jeg kunne ikke skjule min skam. Balling var skiftet ud med Bagdad
Partisoldaterne fra særligt Dansk Folkeparti, Nye Borgerlige og Socialdemokratiet plæderer med, at man ikke »bare« kan få dansk statsborgerskab. Det giver jeg dem ret i, men giver det nogen mening, at personer, der er født og opvokset i Danmark, er forhindret i at søge statsborgerskab grundet uforståelige og ugennemtænkte beslutninger fra Christiansborg? For mig at se er det ikke et retssamfund værdigt.
Ifølge Marie Krarup skal mennesker med fremmedpas »hjem til det land, som deres forældre kommer fra, også selv om de ikke kender det«. Krarup burde – om nogen – som tidligere gymnasielærer vide, at hendes udtalelser ikke harmonerer med kristen etik. Løgstrup ville vende sig i graven af skræk. Krarups ord er i hvert fald ikke en suveræn livsytring, som Løgstrup beskrev det. Derimod er Krarups en suveræn katastrofe. Marie Krarup forstår ikke, at Danmark er et land, som skal henholde sig til de demokratiske principper. Lovgivningsmagten – dvs. politikerne – bør ikke basere lovgivning på hadske og stigmatiserende grunde. Det er ikke et demokrati værdigt.
Det er systematisk ondskab. Nye Borgerliges Mette Thiesen mener, at hun ikke kan se problemet med manglende statsborgerskab. Man kan jo altid opleve Den Gamle By, selv om man ikke har et statsborgerskab.
Det er jo meget ejendommeligt for Thiesen at sige, men det er en ringe trøst for mennesker, som gerne vil accepteres som ligeværdige i det danske samfund. Men det undrer mig egentlig ikke. For Thiesen og co. er disse mennesker en fodnote i det store politiske skuespil. Kvintessensen af det hele er, at den yderste højrefløjs partisoldater (og Socialdemokratiet) nærer en fuldstændig idiosynkratisk aversion mod at give flere mennesker statsborgerskab. Jo færre, jo bedre. Og helst ingen fra ikkevestlige lande.
Når jeg ser på mit grå fremmedpas, står der med store versaler »ALIEN’S PASSPORT«.
Aliens eksisterer ikke kun i Netflix-serier, men de befinder sig også i Danmark. Jeg var engang en alien med et fremmedpas. Passet minder mig om følelsen af fremmedgørelse i mit eget land. Thi kendes for ret, du er en alien!
 
::::::::::::::::::::::::::::::::::
 
 
 Elise Bjerkrheim
JEG SIGER FRA OVERFOR UDVISNINGEN AF DE SYRISKE FLYGTNINGE ✊🏻♥️ENIG? SÅ DEL – DEL – DEL 💚🙌🏻
#IkkeIMitNavn #TidenErIndeNu #lillelandstorthjerte #dkpol
:::::::::::::::::::
 

Fewer Than 1 in 6 Americans Want U.S. Soldiers in Any Ukraine-Russia War: Poll

Fewer than one in six Americans want U.S. soldiers deployed to defend Ukraine if Russia invades the country, according to a new poll published on Friday,
https://www.msn.com/en-us/news/world/fewer-than-1-in-6-americans-want-u-s-soldiers-in-any-ukraine-russia-war-poll/ar-AAT0EBu?fbclid=IwAR2zKTzL1qSEve1XzJE2nSOlAP67p1Uku3kBDIW9M3NmDeVfG3sBOIXvwkQ
:::::::::::::::::::::::::::::
 
 
 
 
 
"If only the war will not happen"
Statement of Peace Supporters against the Party of War in the Russian leadership
Original in Russian: https://echo.msk.ru/blog/echomsk/2972500-echo/
Automatic translation to English: https://echo-msk-ru.translate.goog/.../2972500-echo/...
Traducción automática al español: https://echo-msk-ru.translate.goog/.../2972500-echo/...
"If only the war will not happen"
Statement of Peace Supporters against the Party of War in the Russian leadership
The flow of disturbing information about a possible Russian invasion of Ukraine is intensifying. There are reports of intensive recruitment of mercenaries in Russia and the transfer of fuel and military equipment to the territory of the Donetsk and Luhansk regions of Ukraine. In response, Ukraine is intensively arming, NATO is sending additional forces to Eastern Europe. The tension does not subside, but on the contrary, it only grows.
Citizens of Russia are actually becoming hostages of criminal adventurism, which is turning Russia's foreign policy line. They not only live in uncertainty - whether a big war will begin, but also observe a sharp rise in prices and a fall in the national currency. Do Russians need such a policy? Do they want war, and are they ready to bear its burden? Did they give the authorities the right to play such a game with their destinies?
But no one asks the citizens of Russia. There is no public discussion. Only one point of view is presented on state television, and that is the point of view of the supporters of the war. Direct military threats are heard from there, aggression and hatred towards Ukraine, America and Western countries are exuded. But the most dangerous thing is that the war is presented as an acceptable and inevitable course of events. It is an attempt to deceive and corrupt the people, impose on them the idea of a holy war with the West instead of developing the country and raising the standard of living of its citizens. The question of price is not discussed, but it is ordinary people who will have to pay this price - a huge and bloody price.
We, responsible citizens of Russia and patriots of our country, appeal to the political leadership of Russia, and throw down an open and public challenge to the War Party, which has been formed within the government.
We express the point of view of that part of Russian society that hates war and considers even the use of a military threat and criminal style in foreign policy rhetoric a crime.
We hate war, but you think it is acceptable. We stand up for peace and prosperity for all citizens of Russia, but you put their lives and destinies on the line in your political game. You are deceiving and using people, but we are telling the truth to people. We are speaking on behalf of Russia, but not you, because the peoples of Russia, having lost millions of killed in the wars of the past, for many decades live by the proverb "If only the war will not happen." Have you forgotten about it?
Our position is extremely simple: Russia does not need a war with Ukraine and the West. Nobody threatens us, nobody attacks us. A policy based on promoting the idea of such a war is immoral, irresponsible and criminal, and cannot be carried out on behalf of the peoples of Russia. Such a war can have neither legitimate nor moral goals. The diplomacy of the country cannot take any other position than the categorical rejection of such a war.
The war not only does not correspond to the interests of Russia, but also carries a threat to its very existence. The insane actions of the political leadership of the country, pushing us to this point, will inevitably lead to the formation of a mass anti-war movement in Russia. Each of us naturally becomes a part of it.
We will do everything possible to prevent, and if necessary, stop the war.
Congress of Intelligentsia collects signatures here
The full list of signatories is available here.
Lev Ponomarev*, human rights activist
Valery Borshchev, human rights activist
Svetlana Gannushkina, human rights activist
Leonid Gozman, politician
Liya Akhedzhakova, actress, People's Artist of the Russian Federation
Andrey Makarevich, musician
Harry Bardin, director
Viktor Shenderovich*, writer
Tatyana Lazareva, TV presenter
Andrey Zubov, historian, politician
Andrey Nechaev , politician
Alina Vitukhnovskaya, writer
Alexander Belavin, physicist
Nikolai Rozanov, corresponding member of the Russian Academy of Sciences
Natalia Evdokimova, executive secretary of the Human Rights Council of St. Petersburg
Efim Khazanov, academician of the Russian Academy of Sciences
Ilya Ginzburg, physicist, professor
Zoya Svetova, journalist
Grigory Yavlinsky, politician
Lev Shlosberg, politician
Boris Vishnevsky, politician
Lev Gudkov, sociologist, Doctor of Philosophy, Professor
Igor Chubais, philosopher
Tatyana Voltskaya*, poet, journalist
Boris Sokolov, historian, writer
Mikhail Krieger, civic activist
Veronika Dolina, poet
Vladimir Mirzoev , director
Ksenia Larina, journalist
Andrey Piontkovsky, publicist,
Mark Urnov, HSE professor
Mikhail Lavrenov, writer
Nikolai Prokudin, writer
Elena Fanailova, poet, journalist
Grigory Mikhnov-Vaitenko, clergyman
Lev Levinson, human rights activist
Sergei Germann, writer
Vladimir Alex, civil activist
Yuri Gimmelfarb, journalist
Yuri Samodurov, human rights activist
Yevgeny Tsymbal, civil activist
Vitaly Dixon, writer
Natalia Mavlevich, translator
Ashraf Fattakhov, lawyer
Viktor Yunak, writer
Valeria Prikhodkina, human rights activist
Elena Grigorieva, children's poet
Vera Shabelnikova, editor
Mair Makhaev, philosopher, linguist
Amnuel Grigory, producer, director, publicist, politician.
Sergei Krivenko, human rights activist
Yaroslav Nikitenko, environmental and civil activist, scientist
Tatyana Yankelevich Bonner, human rights activist
Nikita Sokolov, historian
Anatoly Golubovsky, historian
Nikolai Rekubratsky, researcher
Vitold Abankin, human rights activist
Elena Bukvareva, Doctor of Biology
Igor Toporkov, human rights
activist Yevgeny Kalakin, director
Lyudmila Alpern, human rights activist
Nina Katerli, writer
Vladimir Zalishchak, municipal deputy
Olga Mazurova, doctor
Oleg Motkov, director
Natalya Pakhsaryan, professor of Moscow State University
Elena Volkova, philologist, culturologist
Valery Otstavnykh, director, journalist
Georgy Karetnikov, civic activist
Marina Boroditskaya, writer
Sergei German, member of the Writers' Union of Russia
Sergei Lutsenko. animation supervisor
Alexey Diveev programmer
Tatyana Vorozheikina, lecturer at the Free University of Moscow
Tatyana Kotlyar, human rights activist
Anatoly Barmin, pharmacist
Valentin Skvortsov, professor at Moscow State University
Lev Ingel, physicist
Mikhail Mints, historian
Leonid Chubarov, professor
Katya-Anna Taguti, artist
Elena Efros, civic activist
Anna Shapiro, director
Tatyana Dorutina, member of the Human Rights Council of St. Petersburg
Arkady Konikov, programmer
Sergei Pechenkin, civil activist
Anatoly Razumov, historian
Alexander Sannikov, retired Colonel of the Armed Forces of the Russian Federation
Anatoly Tsirlin. Professor
Karen Hakobyan, Doctor of Philosophy, Professor
* Lev Ponomarev - an individual recognized as a foreign agent. Viktor Shenderovich is an individual recognized as a foreign agent. Tatyana Voltskaya - Media, recognized as a foreign agent.
****************************
"¡Si tan solo la guerra no sucederá!"…
https://echo.msk.ru/blog/echomsk/2972500-echo/?fbclid=IwAR360Si5EeBa-2Prrcg-Odfue9vTvHfWP5Oax6LhdLxUXDUJc6yMRHHH3zY .
:::::::::::::::::::::::::::::::
 
 
 

Marie Vibe Støttegruppe - Alle Børnene skal hjem fra Syrien NU- aktivistgruppe

#ViGlemmerIngen ❤️
Tak til RTCD.
Ny Info. TV2. Hård og sand. Regeringen er UTVIVLSOMT vidende om dette!
Ved de nylige IS flugter, oprør og kampe fra fangelejre andre steder i Syrien, anvendtes børn. Som skjolde.
Uanset afgørelsen af retssagen om statsborgerskab i dag, ER det et uomtvisteligt faktum, at de danske børn er, og altid har været, i livsfare. Mere nu end nogensinde. De har RET til familiesammenføring.
Sagen...der ikke burde være en sag, er spin. Bevidst glemsel.
Af liv. Fordi man demagogisk hævder en forældres skyld i en evt. Forbrydelse. Mens man selv begår en med fuldt overlæg.
Afgørelsen falder den 28 marts. Endnu en måned - hvor samtlige børn og kvinder i de lejre; UANSET nationalitet; vil eksistere på randen af eksistens.

::::::::::::::::::::::::
 
 
Bedsteforældre for Asyl: Resultat af ”Gruppesamtale på Stormødet den 24.11.21 om de fastlåste asylansøgeres situation. Hvordan får vi sat fornyet spot på problematikken?” Fem grupper har givet svar ved deres referent.
https://www.bedsteforaeldreforasyl.dk/filer/om%20longstayers.pdf?fbclid=IwAR3jDighiFG5hFjrNRxFmMxo-X67z2CO37nf5BcRuqY_IGIRei1nA3emfHE
:::::::::::::::::::::
 
 
 
Referat fra BfA møde Avnstrup d. 23. januar 2022
https://www.bedsteforaeldreforasyl.dk/filer/Avnstrup%20230122%20Referat.pdf?fbclid=IwAR2xbZSZ-0eCYOkFVnmHzlHLDIbLVb5igiiHB8Z27cFdsel1ZhlhVt43OGU
::::::::::::::::::::::::::::
 
 
 

 

Dino Copelj  Borgere der IKKE støtter regeringens udlændingepolitik !

Det må være frygtelig at have mellemøstlig eller nordafrikansk baggrund i dagens Danmark.
Politikerne er ved at gøre racisme og islamofobi mainstream.
Seneste bevis på denne udvikling er de fire blå partiers eget lovforslag om sænkning af beløbsgrænsen, der direkte sorterer mennesker fra lande med overvejende muslimske befolkninger fra.
Pernille Vermund siger, "Men med migranter fra de muslimske lande i Nordafrika og Mellemøsten er vores erfaringer ganske frygtelige. Dem vil vi under ingen omstændigheder have flere af."
Det er ikke sjovt at have f.eks. arabisk, somalisk baggrund eller i det hele taget at være muslim i dagens Danmark.

Blå partier sendte et klart budskab med deres lovforslag.
Det er ligegyldigt hvem du er og hvad du kan, så længe du har bestemte biologiske og kulturelle karakteristika, er du ikke velkommen i Danmark.
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
 


 
Lund, Sweden, January 28, 2022
Dear friend,
The US/NATO party to the Ukraine conflict has turned down Russia's essential and legitimate security concerns. If NATO were a peace alliance, it would not do so. It thereby endangers the future of us all. The fact is that Clinton, in 1994, broke all earlier promises to President Gorbachev that NATO would not expand an inch eastward. That is the main cause explaining the present very high war risk.....https://preview.mailerlite.com/a9n5l1p7q3/1873216206769494156/f8k1/?fbclid=IwAR0p4DkKSOhqyPTrIRO0kfzrS220SYhzSgqcAC-SxyLkDWfCMbF2cFNmuX8
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
 
 

AnneLise Marstrand-Jørgensen

Center Avnstrup er et udrejsecenter for børnefamilier, der enten har fået afslag på asyl i Danmark eller har fået inddraget deres opholdstilladelse. Det er ikke muntert sted og dem, der tror at alt kom i orden, da familierne efter massivt pres blev flyttet ud af Sjælsmark, kan godt tro om igen. Det kunne man skrive meget om, og det skal jeg nok gøre senere.
En af beboerne i Avnstrup er en mor med to dejlige piger på 4 og 5 år. Søstrene er bedste venner og går som regel rundt med hinanden i hånden. Moren har pigerne med to forskellige mænd. Den yngstes far er hun kæreste med. Han bor og arbejder i det aller-vestligste Jylland, og da han er engelsk statsborger, er datteren det også.
Af den grund er det ikke lovligt at tvangsudvise den yngste pige. Mor og storesøster kan derimod godt tvangsudvises, og derfor blev de for to år siden tvunget til at flytte væk fra far og hele vejen til Avnstrup i Lejre Kommune på Sjælland.
Det siger sig selv, at mor ikke kunne bære at forlade sin ene datter og skille de to piger ad. Far arbejder i øvrigt om natten, så det var heller ikke en mulighed. Så mor tog begge sine piger med, mens far knokler hjemme i Jylland. Han tjener ikke meget, og en god del af hans løn går til, at hans kæreste og piger kan besøge ham, når det er muligt.
De seneste to år har mor og døtre boet i Avnstrup. Dér får man et lille og nøje afmålt beløb til at købe mad for. Udregnet pr. næse. Der er også en børnehave, og den er selvfølgelig en vigtig del af den lille families liv. I børnehaven kan man næsten føle sig som et almindeligt barn med et almindeligt liv, og mor kan få en lille pause i en stresset og angstfuld hverdag.
Den danske stat vil have, at mor rejser til sit hjemland med den ældste pige. Og efterlader den yngste hos farmand. Det tror jeg selv de halvhårde hunde kan forstå ikke er en særlig god idé. Det kan Danmark imidlertid ikke begribe, men de registrerer dog, at mor ikke er med på den. Og svarer igen med at presse hende yderligere.
Efter to år i Avnstrup vil myndighederne nu ikke længere give mor madpenge til den yngste. De vil heller ikke have, at hun kommer i børnehaven. Børnehaven vil ellers gerne have hende, de er jo også pædagogisk uddannede og kan sikkert let se, at det ikke går an, at forskelsbehandle de to piger på den måde. Det er ikke de store beløb, der skal til for at sørge for mad til en 4-årig. Men det er mere end hvad mor har, for hun må jo ikke arbejde så meget som en time, når hun bor i udrejsecenter.
De seneste måneder er der blevet samlet ind til den lille familie. Så ingen skal gå sultne i seng. Heller ikke denne lille pige. I Danmark. Børnehaven må fortsat ikke tage imod hende og det kan man ikke løse gennem en indsamling.
Hvad tænker I? Er det mon en banal fejl? Regelrytteri? Eller er det bare dansk politik først at skille familier ad, siden forsøge at presse en mor til at forlade sit ene barn?
::::::::::::::::::::::::::::::::::::
 
Dansk Afghansk Humanitær Forening har en vision om en lysere fremtid i Afghanistan. Se med her for at lære os og vores projekter bedre at kende!🇦🇫 og se foto af deltagerne 
https://www.facebook.com/DanskAfghanskHumanitaerForening
Arne: Det er Frederikshavn Multietniske Forening der har forvandlet sig til en fugl Føniks af den skønneste slags
::::::::::::::::::::::
 
 
Danmarks bistand til Ukraine går fra udviklingsbistanden
DEBAT: Det er i orden at støtte Ukraine, men lad være med at kalde det udviklingsbistand.
https://globalnyt.dk/danmarks-bistand-til-ukraine-gaar-fra-udviklingsbistanden/?fbclid=IwAR1Nb456e0q394tUAmEgasNbLsGvfZqubwicVKrYMS6PJlj55Mm2U4E14MI
Tak Knud Vilby for analyse og væsentlig kritik af udvilingsbistandens forvaltning og lukkethed
:::::::::::::::::::::::::::
 
 
 

Christian Juhl

Det undrer mig, at mange politikere har behov for at dele verden op i skurke og helte, når det drejer sig om internationale kriser og krige. "Vi" er heltene og "de andre" er skurkene.
Fhv. mf'er Søren Pind skriver på sociale medier at "Enhedslisten er 5. kolonne for Rusland", fordi vi tillader os at se nuanceret på Ukrainekrisen og fokuserer på, om der kan findes en fredelige veje ud af krisen.
Jeg uddyber vores synspunkter i dagens Politiken:
::::::::::::::::::::::::::::::::::::
 
 

Leila Stockmarr

Det er ekstremt positivt, at Danmark har fået en handlingsplan mod antisemitisme. Jeg har nu læst den, og den indeholder rigtig mange kloge og gode initiativer.
Der har de sidste år været en del debat, om hvorvidt regeringen ville adoptere IHRA-definitionen (International Holocaust Remembrance Alliance) af antisemitisme:
“Antisemitism is a certain perception of Jews, which may be expressed as hatred toward Jews. Rhetorical and physical manifestations of antisemitism are directed toward Jewish or non-Jewish individuals and/or their property, toward Jewish community institutions and religious facilities.”
Det er nu sket. Definitionen, som er ret bred og dermed desværre vag har været meget omdiskuteret i mange lande i et ytringsfrihedsperspektiv. Flere af de lande fx Storbritannien, som har adopteret definitionen har også medtaget eksempler på brug af definitionen, som inkluderer kritik af Israel eller zionisme og derpå har givet anledning til hetz mod pro-palæstinensiske grupper. Det er selvsagt problematisk, al den stund en stat ikke kan eller skal repræsentere en religion. Og endnu mere kritisk bliver det, hvis anklager om antisemitisme misbruges til at censurere kritik af Israel – faktisk kan det jo puste til den anti-semitiske ild. Og det gør det ikke bedre, når Israel ofte forsøger at monopolisere jødedommen.
Regeringen skriver indledende, at man har adopteret IHRA definition, men så vidt jeg umiddelbart kan se ikke de konkrete eksempler – som kan forkludre. Faktisk indeholder strategien et afsnit, som understreger, at det forsat skal være tilladt at kritisere Israel (og alle andre stater) og vigtigheden af at værne om ytringsfriheden – hvorfor planen heller ikke kommer til at foreslå en ny juridisk afgrænsning af antisemitiske handlinger og ytringer. Det er rigtig godt. Selvom man kan undre sig over at valget er faldet netop på IHRA-definitionen, som er blevet brugt så politisk. Men godt at få ovenstående fastslået.
Hvis jeg skal putte lidt malurt i bægeret er der stor chance for, at IHRA vil bruge den danske tilslutning til definitionen politisk i andre sammenhænge. Og så synes jeg, at det er en mangel, at strategien ikke tager livtag med Israel-Palæstina konflikten. Hvorfor er undervisning og oplysning om konflikten og dens rødder ikke en del af billedet? Ikke for at opildne polarisering, men fordi vi jo ved, at konflikten og særligt Israels besættelse er med til at fremildne og forme antisemitiske billeder og holdninger – som måske kunne være forebygget, hvis flere fik mere viden og et klarere sprog for konflikten og blev bedre til at adskille Israel fra jøder/jødedommen. For jeg skal skal være den første til at sige, at jeg har oplevet anti-semitisme i debatten om Israel, men jeg har også selv oplevet af blive beskyldt for antisemitisme i min kritik af Israel.
Naturligvis skal en strategi ikke være udenrigspolitik, men ligesom den nødvendige lære om holocaust – som nu gøres obligatorisk - er det også vigtigt, at vi ikke ignorer en igangværende og helt central konflikt, som desværre er behæftet med antisemitisk propaganda, men også misbrug af anklager om antisemitisme. Jeg tror ikke vi kommer anti-semitismen til livs, hvis vi ikke finder en god og klog måde at adressere elefanten i rummet på.
Kampen mod anti-semitismen finder bedst sted med reference til international lov og menneskerettigheder og som et led i den bredere kamp mod racisme globalt.
::::::::::::::::::::::::::::
 
 
220124
Men hvad kræver russerne helt præcist i deres udkast? Få overblikket her:
 

Ruslands krav til NATO

 
 1. Rusland og NATO skal have en relation ud fra principper om samarbejde samt lige og udelelig sikkerhed. De skal ikke styrke egen sikkerhed på den anden parts bekostning. Alle internationale tvister skal løses fredeligt, og parterne skal afstå fra magtanvendelse. De skal ikke skabe situationer, som kan udgøre eller anses som en sikkerhedstrussel for den anden part.
 2. Parterne skal løbende udveksle vurderinger af aktuelle trusler og sikkerhedsudfordringer og informere hinanden om militærøvelser og -manøvrer. Der skal etableres telefonhotlines til nødsituationer, og i tilfælde af stridigheder skal parterne benytte bilaterale eller multilaterale konsultationer.
 3. Parterne genbekræfter, at de ikke anser hinanden som modstandere. De skal fastholde dialog og handlinger, der har til formål at forhindre hændelser på åbent hav (primært i Østersø- og Sortehavs-regionerne).
 4. Rusland og alle lande, der var medlem af NATO før 27. maj 1997, må ikke indsætte militære styrker og våben i nogen andre lande i Europa, udover styrker udsendt inden den dato. I ekstraordinære tilfælde kan det ske med godkendelse fra alle parter.
 5. Parterne må ikke indsætte mellem- og kortdistancemissiler på jorden i områder, der giver dem mulighed for at nå den anden parts territorium.
 6. Alle medlemslande i NATO forpligter sig selv til at afstå fra enhver yderligere udvidelse af NATO, herunder optagelse af Ukraine eller andre stater.
 7. NATO-lande må ikke gennemføre nogen militæraktiviteter i Ukraine eller i andre lande i Østeuropa, det sydlige Kaukasus eller Centralasien. For at undgå hændelser må Rusland og NATO-landene ikke gennemføre militærøvelser og -aktiviteter over brigadeniveau i en aftalt zone på grænserne mellem Rusland, lande i militæralliance med Rusland samt NATO-lande.
 8. Denne aftale må ikke påvirke og må ikke tolkes som havende indvirkning på, at FN's Sikkerhedsråd har det primære ansvar for at opretholde international fred og sikkerhed, eller på rettighederne og forpligtelserne i De Forenede Nationers Pagt.
 9. Aftalen skal træde i kraft fra den dato, der er indgivet et ratificeret samtykke til at efterleve den. Alle parter i denne aftale kan træde ud af den ved at give passende meddelelse til depositaren, hvorved den ophører for parten 30 dage senere.
Ruslands krav til USA
 1. USA og Rusland skal samarbejde ud fra principperne om udelelig, lige og uformindsket sikkerhed. Ingen af landene skal derfor foretage handlinger eller deltage i aktiviteter, der påvirker sikkerheden for den anden part.
 2. Parterne skal søge at sikre, at alle internationale organisationer, militæralliancer og koalitioner, som mindst en af parterne er en del af, følger principperne i De Forenede Nationers Pagt.
 3. Parterne må ikke bruge andre staters territorier med henblik på at forberede eller udføre et væbnet angreb mod den anden part eller andre handlinger, der påvirker den anden parts centrale sikkerhedsinteresser.
 4. USA forpligter sig til at forhindre yderligere udvidelse af NATO mod øst og at nægte tidligere sovjetstater tiltrædelse af alliancen. Derudover må USA ikke etablere militærbaser i tidligere sovjetstater, som ikke er medlemmer NATO, bruge deres infrastruktur til militære aktiviteter eller udvikle direkte militært samarbejde med dem.
 5. Parterne må ikke indsætte væbnede styrker i områder, hvor det kan opfattes som en trussel mode den anden part. De skal afholde sig fra at flyve bombefly og at indsætte krigsskibe i områder, hvorfra de kan angribe mål på den anden parts territorium.
 6. Parterne forpligter sig til ikke fra jorden at affyre mellem- og kortdistancemissiler uden for deres nationale territorier, hvorfra sådanne våben kan angribe mål på den anden parts nationale territorium.
 7. Parterne skal afstå fra at placere atomvåben uden for deres nationale territorier og returnere atomvåben, som allerede er placeret der. Parterne skal skille sig af med al eksisterende infrastruktur til at afsende atomvåben uden for deres nationale territorier og må ikke gennemføre øvelser, som omfatter scenarier med brug af atomvåben.
 8. Traktaten skal træde i kraft fra den dato, hvor man modtager den sidste skriftlige meddelelse om, at begge parter har gennemført de nødvendige procedurer.
 9. ::::::::::::::::::::::::::::::
 
 
 
 

TUE MAGNUSSEN i Jyllands-Posten 23. januar 2022
Det nye Aarhus Byråd starter strudseagtigt, ahistorisk og provinsielt
Aarhus Byråd afviser at støtte FN's traktat mod atomvåben, selv om man tidligere har erklæret sig som atomvåbenfri zone.
Aarhus Byråd afviste på sit første møde at tage stilling til et forslag fra Enhedslisten om, at byrådet skal opfordre regeringen til at underskrive FN-traktaten om forbud mod atomvåben.
TUE MAGNUSSEN cand.mag., historiker
Aarhus Byråd skulle onsdag tage stilling til et forslag fra Enhedslisten om at tilslutte sig FN’s traktat mod atomvåben. En række fredsgrupper havde fundet inspiration til initiativet i Norge, hvor Bergen – Aarhus’ venskabsby – allerede bakker op om traktaten.
Mens spændingerne i Europa har genopvakt frygten for krig og atomvåben som under Den Kolde Krig, valgte et flertal i byrådet at bekræfte myten om, at en struds stikker hovedet i en busk, når den møder en uoverskuelig udfordring eller fare.
Aarhus Byråd afviste simpelthen, da det nye byråd mødtes til sit første møde, overraskende at tage stilling til et forslag fra Enhedslisten om, at byrådet skal opfordre regeringen til at underskrive FN-traktaten om forbud mod atomvåben.
Enhedslisten havde stillet følgende forslag til beslutning i Aarhus Byråd: »Vores kommune er dybt bekymret over den alvorlige trussel, som atomvåben udgør mod lokalsamfund overalt. Vores borgere har ret til at leve i en verden fri for atomvåben. Al brug af atomvåben, hvad enten det sker bevidst eller som følge af fejl eller uheld, vil have katastrofale, omfattende og langvarige konsekvenser for mennesker, samfund og miljø. Derfor støtter vi FN-traktaten, der forbyder atomvåben, og opfordrer den danske regering til at tilslutte sig traktaten.«
Baggrund for forslaget er, at to tredjedele af medlemslandene i FN i juli 2017 vedtog en traktat om forbud mod atomvåben. Traktaten forbyder udvikling, test, afprøvning, produktion, lagring, overførsel, brug eller trussel om brug af atomvåben og udfylder dermed et stort hul i Folkeretten.
Den trådte i kraft for et år siden – den 22. januar 2021 – og er nu en del af Folkeretten. Siden har flere stater tilsluttet sig traktaten, så man nu er oppe på 59 lande. I Danmark har traktaten fået opbakning fra tre tidligere udenrigsministre, bl.a. Mogens Lykketoft, og det tværpolitiske FN-forbundet.
Ican, The International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, der i 2017 modtog Nobels fredspris, har gennem en Cities Appeal opfordret byråd verden over til at deltage i den internationale kampagne for støtte til FN’s traktat om forbud mod atomvåben. Aarhus’ venskabsby Bergen tilsluttede sig i 2019 Icans by-appel og opfordrede Norges regering til at ratificere FN traktaten. Siden har adskille norske byer, bl.a. Oslo, tilsluttet sig. Bl.a. i kraft af by-appellen er der i Norge en stor opbakning bag FN-traktaten.
Det har senest betydet, at den ny Arbejderparti-ledede regering har meddelt, at Norge som observatør træder ind i kredsen af regeringer, der vil deltage i den kommende konference i Wien den 22.- 24. marts 2022 om udrulning og implementering af traktaten. Også den nye socialdemokratisk-ledede koalitionsregering i et andet Nato-land Tyskland har bebudet at ville deltage som observatør i Wien.
Men i Aarhus mente borgmester Jacob Bundsgaard (S), at det lå uden for det ny byråds kompetenceområde og henviste spørgsmålet til Christiansborg. Det fik uden debat om forslaget opslutning fra de øvrige partier, bortset fra EL og SF. Det er både en ahistorisk og provinsiel beslutning truffet på et forkert grundlag.
Det er forkert, at Aarhus og andre danske kommuner ikke kan behandle spørgsmål med udenrigspolitiske implikationer. Aarhus Kommune bakker f.eks. op om FN’s verdensmål, erklærer sig for en klimapolitik, der vil bidrage til at gøre Danmark til et foregangsland i den store verden og har tidligere været fri-by for udenlandske forfulgte forfattere.
Onsdagens beslutning er tillige ahistorisk: Når det gælder atomvåben, erklærede Aarhus Byråd – ifølge Stadsarkivet – i oktober 1985 Aarhus for en atomvåbenfri zone, og tidligere borgmester Nikolai Wammen (S) tilsluttede sig i oktober 2009 den fra Hiroshima inspirerede ”Borgmester for fred”-kampagne for afskaffelse af atomvåben.
Endelig er byrådsbeslutningen provinsiel. Ordet provinsiel betyder – ifølge synonymordbogen – småstadsagtig, småborgerlig, småtskåren, snæversynet og fra den hjemlige andedam. Det lever det nye byråds første beslutning til fulde op til.
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
 
 

Asmaa Abdol-Hamid

Det er dokumenteret at besættelsesstaten Israel udøver terror, apartheid og undertrykker palæstinenserne. Det er ingen hemmelighed, at Israel overtræder FN konventioner og forsøger dagligt og systematisk, at kvæle et helt folk.
Det er absolut ikke i orden, at danske universiteter investerer danske penge i ulovlige israelske besættelser på Vestbredden.
Jeg har fået en henvendelse fra Studerende mod Besættelsen som oplyser, at de gentagne gange har opfordret Københavns Universitet til at trække investeringerne, men uden held! De har derfor igangsat en underskriftsindsamling, som har til formål endnu en gang, at presse KU til at trække investeringerne. Et intiativ, som jeg klart vil opfordre alle til at hjælpe med:
�linket til underskriftsindsamlingen:
https://www.gopetition.com/signatures/københavns-universitet-ud-af-den-besatte-vestbred.html
OBS: Hvis man tilgår underskriftsindsamlingen via sin telefon, skal du scrolle helt ned forbi både tekst og reklamer for at underskrive.
Lad os - jøder, muslimer, kristne, ateister and What so ever, stå sammen mod den israelske undertrykkelse, apartheid og terror.
#BoykotIsrael
:::::::::::::::::::::::::::::
 
 

Leila Stockmarr

Har vi seriøst INTET lært af Irak og Afghanistan?
Da et bredt flertal i Folketinget - stort set alle partier undtagen Ø - stemte ja til udvidelse af krigsmandatet i Mali var alle jo nok godt klar over, at den var hel gal i landet. Det skete i maj netop som militærjuntaen var i færd med det andet militære kup på et år. Dermed vidste vi godt, at vi sagde ja til at deltage i den fransk-ledede mission på et uhyre problematisk grundlag. Det gav dog ikke det store stof til eftertanke for det brede flertal- alle partier (undtaget Ø, Nb, KD og ALT) stemte ja. Faktisk blev mandatet behandlet som en formsag - så meget en formsag, at man ligefrem havde valgt at sambehandle missionen i Mali med en anden uklar mission i Guinea-bugten (https://www.ft.dk/.../beslutningsforslag/b297/index.htm) - som kan to SÅ forskellige indsatser sammenlignes. Så skulle det da lige være fordi, begge missioners mandat er så hullet. Horribelt arrogant og symptomatisk at behandle udenrigspolitik, som var det en pølsefabrik.
De sidste måneder - efter vedtagelsen, men før den faktisk udsendelse af det danske bidrag for kun et par uger siden - har situationen i Mali udviklet sig i den helt forkerte retning. Regimet har aflyst bebudede valg i fem år, vi hører om flere og flere overgreb på civile fra styrets side (https://www.thenewhumanitarian.org/.../Europe-military...) og militærregimet har efter sigende hyret russiske lejesoldater til indsatsen overfor militante grupper (https://www.bbc.com/news/world-africa-58751423) altså ud over det formelle stat-til-stats samarbejde med Rusland. Det har dog ikke ændret regeringens kurs og nu er det danske bidrag sendt afsted.
Altså: Danmark arbejder nu - uden for FN-mandatet (MINUSMA) sammen med et brutalt militærstyre, som bruger lejesoldater under fransk ledelse, som flere gange er blevet beskyldt for at bryde krigens regler, ligesom Frankrig har været under kritik for sin håndtering af fanger og brud på krigens regler.
Nu er det så kommet frem, at regimet måske slet ikke ønsker dansk tilstedeværelse i Mali og deltagelse i Takuba-missionen.
Har vi seriøst INTET lært af Irak og Afghanistan?
Det er simpelthen så himmelråbende, at vi fører udenrigs- og forsvarspolitik på den måde. For få uger siden var det missionen i Guinea-bugten, som viste sig i bedste fald uigennemtænkt ad hoc politik og i værste fald kalkuleret politisk ansvarsfralæggelse.
Jeg begynder at hælde til det sidste. Så meget for at føre en værdibaseret udenrigspolitik. Enhedslisten har stillet besluntingsforslag om at trække bidraget hjem NU.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
 
 
31.01.22 Tom Paamands klip om krig og fred:
Irske fiskere tvinger Putin til at flytte militærøvelse
--------------------------------------------------
- Putin surrenders to Irish fisherman, and moves military exercise.
https://www.bbc.com/news/world-europe-60184843
- På randen af krig må vi holde fast i anti-militarismen.
https://solidaritet.dk/leder-paa-randen-af-krig-maa-vi-holde-fast-i-anti-militarismen/
https://arbejderen.dk/leder/mon-russerne-virkelig-kommer/
- Ukrainske ledere maner til ro: Russerne er ikke på vej.
https://www.berlingske.dk/internationalt/ukrainske-ledere-maner-til-ro-russerne-er-ikke-paa-vej
https://www.theguardian.com/world/2022/jan/28/german-intelligence-chief-bruno-kahl-russia-has-not-decided-whether-to-attack-ukraine
- USA anmoder om møde i FN om Ukraine.
https://www.berlingske.dk/internationalt/usa-anmoder-om-moede-i-fn-og-genbekraefter-stoette-til-ukraine
https://www.pbs.org/newshour/world/us-pledges-to-put-russia-on-defensive-at-un-security-council
- EU: Både kæp og gulerod skal afskrække Rusland fra invasion.
https://nyheder.tv2.dk/2022-01-24-sanktioner-skal-afskraekke-rusland-fra-invasion-af-ukraine
https://www.raeson.dk/2022/erik-boel-danmark-har-pludselig-faaet-en-ny-helt-ny-udenrigsminister/

- DIIS: Ukraine redder NATO, men NATO redder ikke Ukraine.
https://www.altinget.dk/forsvar/artikel/diis-forsker-situationen-i-ukraine-forbedrer-sammenholdet-i-nato-men-nato-kommer-ikke-til-at-redde-ukraine
https://www.altinget.dk/forsvar/artikel/ekspert-ukraine-boer-droppe-urealistisk-nato-droem-og-rette-fokus-mod-eu
- Netherlands and Ukraine take Russia to European human rights court.
https://apnews.com/ff98b54807f2f6c74902504f3ba0db03
- forsvarsministeren og forsvarschefen: En krise i Danmarks forhave.
https://www.dr.dk/nyheder/indland/minister-og-oeverste-general-om-krig-i-ukraine-vi-goer-os-klar-til-klare-en-krise-i
https://ekstrabladet.dk/nyheder/politik/statsministeren-er-klar-til-at-stoette-ukraine-med-militaert-udstyr/9104793
https://www.nytimes.com/interactive/2022/01/07/world/europe/ukraine-maps.html

- Sverige: Fortsat godt tilfreds med at stå uden for NATO.
https://www.berlingske.dk/internationalt/sverige-er-fortsat-godt-tilfreds-med-at-staa-uden-for-nato
- NATO’s fremtid: Pejlemærker for nyt strategisk koncept.
https://cms.polsci.ku.dk/publikationer/natos-fremtid---pejlemaerker-for-et-nyt-strategisk-koncept/
https://www.altinget.dk/forsvar/artikel/uden-nato-kunne-danmark-vaere-en-republik-i-sovjet
- Efterretningstjenester skal være bundet af lovgivning.
https://www.information.dk/debat/2022/01/stor-misforstaaelse-efterretningstjenesterne-vaere-bundet-lovgivning
https://www.berlingske.dk/politik/snowden-om-dansk-spionsag-det-er-en-demokratisk-skandale
https://www.altinget.dk/forsvar/artikel/tidligere-chef-i-fe-trine-bramsens-mulige-magtmisbrug-f%C3%A5r-danmark-til-at-ligne-en-bananrepublik
--------------------------------------------------

- Regeringen mener tortur skal bekæmpes. Hvad med Guantánamo?
https://arbejderen.dk/debat/regeringen-mener-straffrihed-for-tortur-skal-bekaempes-det-maa-saa-ogsaa-gaelde-for-usas-guantanamo-lejr/
- Biden pledged to make Saudi crown prince a pariah. He hasn’t.
https://www.vox.com/22881937/biden-saudi-arabia-mbs-khashoggi-yemen-human-rights
- Yemen: UN urges investigation into Saudi-led coalition air raids.
https://www.aljazeera.com/news/2022/1/22/un-chief-calls-for-probe-into-saudi-led-air-raids-in-yemen
- Norge: Klare krav til Taleban-møde om nødhjælp.
https://forsvaretsforum.no/afghanistan-norge-oslo/store-om-taliban-na-kommer-den-store-testen-om-de-kan-levere/243047
https://subjekt.no/2022/01/29/for-noen-er-dialog-simpelthen-et-instrument-i-politisk-krigforing/
https://www.berlingske.dk/internationalt/fn-rapport-taliban-har-draebt-soldater-og-regeringsansatte

- Det de ikke forteller om atomvåpen på norsk jord.
https://spartakus.no/2022/01/24/det-de-ikke-forteller-deg-om-atomvapen-pa-norsk-jord/
- Støre vil snakke med NATO-allierte før omstridt atom-konferanse.
https://www.vg.no/nyheter/utenriks/i/rE3Vz0/stoere-vil-snakke-med-nato-allierte-foer-omstridt-konferanse
https://www.vl.no/nyheter/2022/01/28/fredsprisvinner-stillingskrigen-i-ukraina-oker-faren-for-atomkrig/
- Rusland foreslår ny missilaftale.
https://jyllands-posten.dk/international/ECE13682074/rusland-missilkonflikt-er-uundgaaelig-uden-vaabenaftale/

- Interview: Danmark trækker tropper ud af Mali.
https://ekstrabladet.dk/nyheder/politik/danskpolitik/danmark-traekker-tropper-ud-af-mali/9101231
https://jyllands-posten.dk/politik/ECE13671050/el-danske-soldater-i-mali-burde-vaere-hjemtaget-for-laengst/
- Danmark vil bygge fængsel i Nigeria, efter etbenet pirat i byretten.
https://www.berlingske.dk/danmark/lokale-frygter-at-danske-faengselspladser-i-nigeria-goer-faengslerne-endnu
https://olfi.dk/2022/01/22/doede-pirater-fra-fregatten-esbern-snare-overdraget-til-nigerianske-myndigheder/
- DIIS: Diplomati er ikke en skandinavisk spidskompetence.
https://tidsskriftet-ip.no/index.php/intpol/article/view/3078/6186
--------------------------------------------------

- DI: Kæmpe mulighed at få NATO kvantecenter til Danmark.
https://www.danskindustri.dk/di-business/arkiv/nyheder/2022/1/di-kampe-mulighed-at-fa-nato-kvantecenter-til-danmark/
- EU åbner WTO-sag mod Kina efter økonomisk boykot af Litauen.
https://jyllands-posten.dk/international/ECE13680133/eu-aabner-sag-mod-kina-efter-oekonomisk-boykot-af-litauen/
https://www.berlingske.dk/internationalt/usa-er-i-kaploeb-med-tiden-for-at-naa-sunket-kampfly-foer-kina
- US blocks military aid to Egypt in rare punishment of ally.
https://www.jpost.com/breaking-news/article-694897

- Norsk LO: Norge må hjelpe til å bygge demokrati i Swaziland.
https://frifagbevegelse.no/ntlmagasinet/slik-kan-norge-hjelpe-til-med-a-bygge-demokrati-i-swaziland-mener-lo-og-auf-6.158.849230.9e5bee8617
- Nu kan generalerna i Myanmar åtalas internationellt.
http://www.amnestypress.se/fran-tidningsarkivet/reportage/26772/sa-kan-generalerna-i-myanmar-atalas-internationell/
- Burkina Fasos demokratiet på retur, men folket danser.
https://www.bistandsaktuelt.no/nyheter/2022/militarkupp-og-demokrati-pa-retur--i-afrika-morten-boas-kommenterer/
https://globalnyt.dk/tchads-paradoks-et-nationalt-fallitbo-med-lokal-opblomstring/
- Cubas regering slår hårdt ned på demonstranter.
https://jyllands-posten.dk/international/ECE13676856/
- DR Congo dømmer over 50 til døden for drab på FN-eksperter.
https://jyllands-posten.dk/international/Afrika/ECE13688193/
- Massakre: Indisk delstat kræver hærens straffrihed ophører.
https://feedlawn.com/indiens-militariserede-nagaland-kraever-at-haerens-straffrihed-ophorer/

- Pingstkyrkan var majoriteten av religiösa vapenvägrare.
https://helapingsten.com/2022/01/27/hur-svenska-pingstvanner-forenade-pacifism-med-visioner-om-apokalyptiska-folkmord/
- Verdenskendt buddhistisk munk og fredsaktivist er død.
https://www.berlingske.dk/internationalt/buddhistisk-munk-aktivist-og-mindfulness-mester-er-doed
- Netflix-serie: Når soldaterne har forladt slagmarken.
https://www.berlingske.dk/skaerm/du-kan-faa-fred-eller-faa-haevn-ikke-begge-dele-netflix-serie-viser-den
https://www.vg.no/rampelys/tv/i/9K0MlM/tv-anmeldelse-omgitt-av-fiender-kringsatt-av-hat
- Obligatorisk at undervise i Holocaust.
https://jyllands-posten.dk/politik/ECE13671336/paa-aarsdagen-for-krystalnatten-blev-80-joediske-gravsteder-vandaliseret-nu-bliver-det-obligatorisk-at-undervise-i-holocaust/
- Report: Investigative journalists against global kleptocracy.
https://cdn.thesentry.org/wp-content/uploads/2021/12/TheSentry-2021-Annual-Impact-Report.pdf
--------------------------------------------------
Fredsklipz bliver opsamlet her:
http://fred.dk/artikler/fredsklip/aktuel.htm
- se tips mod links bag mur, fx at bruge Privat-faneblad.
.tom
:::::::::::::::::::::::::

 
 
Del, videresend og genbrug gerne
 
”Arnes mail” handler især om  flygtninge og fred - dels udgivelser med tekster og dels med podcasts fra Flygtninge og Fred https://flygtningeogfred.dk/
 
Ikke-abonnenter er velkomne til at abonnere på fremtidige ”Arnes mail” ved klik på nyhedsmail og til også at se tidligere ”Arnes Mail” ved klik på  https://flygtningeogfred.dk/mailarkiv/  for  2014-21 og for det seneste måned på arkivet

Mht. podcast så ligger de fra 2020 på Flygtninge og Fred (https://flygtningeogfred.dk) og fra årene 2004-2019 ligger ca. 1.000 indlæg herhttps://flygtningeogfred.dk/dialog/
Hvis du efter en prøveperiode fortryder tilmeldingen, så er du også velkommen til at afmelde dig fra ”Arnes mail” ved nederst på siden her at bruge Mailchips ”unsubscribe”-knap hertil.

Særligt for ”Flygtninge og Fred”s podcastlyttere:
Her er det nu muligt at abonnere på nyudgivelser ved at åbne et indlæg og nederst på linien ”tilmeld” at klikke på ”E-mail” for at modtage en E-mail med link til nye indlæg. På ”Tilmeld”-linjen ligger der også knapper til at abonnere på hhv. Apple Podcasts | Android | E-mail | Google Podcasts | Stitcher | TuneIn | Spotify | RSS , sådan at udgivelser på ”Flygtninge og Fred” også automatisk er tilgængelige i mobiltelefonernes podcast-apps.


Nyudgivne podcasts på  Flygtninge og Fred bliver også lagt på YouTube på adressen https://www.youtube.com/channel/UChsS996wxPJ9gcc6_hOlt6Q, og på  Twitter fra adressen https://twitter.com/arnenhansen  Arne Nielsen Hansen, - på LinkedIN fra https://www.linkedin.com/in/arne-hansen-44aa4b28/ Arne Hansen, -  og på Instagram: Arne Nielsen Hansen https://www.instagram.com/arnenielsenhansen/  Og endelig på h og Flag på Halv d. 5. september i sorg over militarismens ofre: https://www.facebook.com/Flag-p%C3%A5-Halv-d-5-september-i-sorg-over-militarismens-ofre-253600371327340
 
NB! Da jeg stadig er forment adgang til Facebook, så BEMÆRK venligst, at jeg nu har lavet en NY Facebookside https://www.facebook.com/arnenielsen.hansen, som jeg vil bede jer like og informere andre om, - på forhånd tak.

Din mailadresse bruges kun til at sende nyheder på denne liste – medmindre andet skulle være aftalt. Evt. henvendelse til Arne Hansen  via kommentarfelt på flygtningeogfred.dk,  post@arnehansen.net eller mobil 30420818  om f.eks. faktuelle fejl eller mangler og forslag og tilbud til indhold men også med tilbud om hjælp


Med venlig hilsen
Arne Hansen
Sønderjyllands Alle 35, 9900 Frederikshavn Danmark,
mobil: (+45)30420818, E-mail: post@arnehansen.net 
Netradio-podcasts fra 2020 og frem: "Flygtninge og Fred": https://flygtningeogfred.dk 
Netradio-podcastsarkiv  2004-19: https://flygtningeogfred.dk/dialog/  (tidl. arnehansen.net/dialog)
”Arnes mail” –arkiv fra 2014 og frem: https://flygtningeogfred.dk/mailarkiv/
Seneste "Arnes mail": https://us8.campaign-archive.com/home/?u=cdb675b8c1d6ec49f4edcc95a&id=8d4f52d190
YouTube: ”Flygtninge og Fred” på  https://www.youtube.com/channel/UChsS996wxPJ9gcc6_hOlt6Q
Twitter: Arne Nielsen Hansen på https://twitter.com/arnenhansen
Linkedin: Arne Hansen  på https://www.linkedin.com/in/arne-hansen-44aa4b28/
Instagram: Arne Nielsen Hansen https://www.instagram.com/arnenielsenhansen/
Facebook: Flygtninge og Fred https://www.facebook.com/Flygtninge-og-Fred-103392038395324
Facebook: Arne Nielsen Hansen https://www.facebook.com/arnenielsen.hansen  - er ny og gælder fremover – så jeg vil bede venner med mig på min gamle profil arne.n.hansen nu at bede om venskab her på min nye profil. Skiftet skyldes at Facebook siden oktober 2020 har blokeret min adgang til Facebook fra min gamle FB-profil!
Facebook: Dialog på Frederikshavn Lokalradio: https://www.facebook.com/DialogFrederikshavnLokalradio/ (IKKE længere Dialogpaafrederikshavnlokalradio/)  
Facebook: Aldrig Mere Krig: http://aldrigmerekrig.dk/
Facebook: Flag på Halv d. 5. september i sorg over militarismens ofre: https://www.facebook.com/Flag-p%C3%A5-Halv-d-5-september-i-sorg-over-militarismens-ofre-253600371327340
Facebook: Dansk Afghansk Humanitær Forening https://www.facebook.com/DanskAfghanskHumanitaerForening/
 Our mailing address is:
Arne Hansen
Sønderjyllands Alle 35
Frederikshavn 9900
Denmark

Add us to your address book


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp