Copy
View this email in your browser
Arnes mail med Dialog 19.10.23. Teknologidebat, Giv Liv-kursus, Danskhed?, Udligningsbattle, Strategier i klimakampen?, Jan Øberg mui. Iran: Fred skabes med fredelige midler.
 
Til teknologidebat på Frederikshavn bibliotek d. 8. oktober 2019.
Dialog bringer her en optagelse fra en paneldebat med deltagelse af aktivisten Peter Kofod som var levende bombeskjold i Irak under USAs invasion i Irak i 2003 og var den første der interviewede NSA-whistlebloweren Edward Snowden. De følgende paneldeltagere får navnene nævnt og præsenterer sig selv i optagelsen. Det er psykolog Ulla Dyrløv, borgmester Birgit S. Hansen, erhvervsmanden Jakob Risgaard, forsker ved Aalborg Universitet Simon Bøgh, ejer af NS-system Niels Rask og byrådsmedlem og samfundsfagslærer Anders Broholm. Under debatten blev fremdraget såvel positive som negative sider ved kunstig intelligens og at det farligste i sidste ende var bevidst eller ubevidst uansvarlig destruktiv brug af teknologien så det i sidste ende måtte dreje sig om at udvikle og opdrage til en etisk anvendelse.
((Lagt på nettet d. 17. oktober og sendt d. 30. oktober? på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Optagelse d 8. oktober 2019 af paneldebat med Peter Kofod, Ulla Dyrløv, Birgit S. Hansen, Jakob Risgaard, Simon Bøgh, Niels Rask og Anders Broholm.

Til Giv Liv-kursus for byrådsmedlemmer .
Dialog var med da Hjerteforeningen i Frederikshavn d. 1. oktober 2019 afholdt førstehjælpskursus med hjerte-lungeredningi og brug af hjertestarter samt måling af blodtryk med deltagelse af byrådsmedlemmerne Mette Hardam, Jytte Høyrup, Bent Hieronimus Pedersen og Ida Skov. Og hvor Ida og Mette prøvede på instruktøren Erik Seerups medbragte dukke. Formanden for hjerteforeningen Jørgen Christensen bød velkommen og introducerede den erfarne førstehjælps-instruktør Erik Seerup fra Frederikshavn, som gav klare instrukser og øste fra sine mange erfaringer og lidt statistik om betydningen af hurtig førstehjælp, samt besvarede de mange spørgsmål fra byrådsmedlemmerne, hvoraf nogle kunne fortælle om egne oplevelser, hvilket Hjerteforeningens kursusarrangør Jørgen Christensen også i høj grad kunne.
((Lagt på nettet d. 17. oktober og sendt d. 16. oktober 2019 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Optagelse fra den 1. oktober 2019 med Erik Serups instruktion med deltagelse af byrådsmedlemmerne Mette Hardam, Jytte Høyrup, Bent Hieronimus Pedersen og Ida Skov

Til dialogmøde om danskhed hos Muslimer for Fred .
Her kommer en optagelse fra Muslimer for freds telt på Folkemødet d. 15. juni 2019
Muslimer for Fred præsenterer sig selv sådan:
” MUSLIMER FOR FRED VIL BYGGE BRO OG STYRKE FÆLLESSKABET I DANMARK. Muslimer for fred er et initiativ taget af Danmarks ældste muslimske organisation (Islams Ahmadiyya Menighed) for at udbrede islams budskab om kærlighed og fred til alle uanset tro. Muslimer for fred er loyale over for Danmark, tager afstand fra en hver form for terrorisme og radikalisering og er engageret i at skabe dialog og fred i samfundet.”
Vi hører skolelærer Hamojo Bud som tage udgangspunkt i begrebet danskhed som der er mange definitioner på og læggere op til dialog omkring begrebet. Fred tager for Hamojo Bud udgangspunkt i det nære, hvorfra freden så skal brede sig
((Lagt på nettet d. 14. oktober og sendt d. 16. oktober 2019 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Optagelse fra den 15. juni 2019 hvor vi hører Hamojo Bud fra Muslimer for Fred.

Udligningsbattle - provins vs. hovedstad
Arrangør: Landdistrikternes Fællesråd
Skal landkommuner have flere penge til borgernær kernevelfærd eller er det hovedstadens tur?
Det nuværende udligningssystem er flere steder ved at rive tæppet væk under økonomien i kommunerne uden for hovedstaden, mener borgmestre. Den svære økonomiske situation i landdistrikterne svækker den borgernære kernevelfærd og kan betyde lukning af skoler og daginstitutioner, ringere ældrepleje og dårligere infrastruktur, der kan mærkes på bosætningen. Hvad mener borgmestre fra hovedstaden og provinsen, hvordan kan en rimelig udligningsreform skrues sammen? Deltagere:
John Brædder, Borgmester, Guldborgsund Kommune
Holger Schou Rasmussen, Borgmester, Lolland Kommune
Michael Zieler, borgmester i Taastrup
og som ordstyrer Steffen Damsgaard, formand, Landdistrikternes Fællesråd

((Lagt på nettet d. 15. oktober og sendt d. 30. oktober på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Optagelse d 15. juni 2019 med John Brædder, Holger Schou Rasmussen, Michael Zieler, og og som ordstyrer Steffen Damsgaard

Hvilke strategier virker bedst i kampen for klimaet? .
Dialog bringer her en optagelse fra 350-klimabevægelsens møde med paneldebat hvor 5 bevægelser fremlægger deres mere vellykkede erfaringer med brug deres forskellige strategier (alle ikkevoldelige) for at opnå deres mål især klima og miljø. Det er Mads fra Greenpeace, Karsten fra Extinction Rebellion, Eva fra rødstrømpebevægelsen, Jan Rosenkrantz om Skifergas Nej tak, Frederik fra Den grønne Studenterbevægelse. Optagelsen er fra d. 14. juni 2019 i klimateltet på Folkemødet.
((Lagt på nettet d. 14. oktober og sendt d. 16. oktober 2019 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Optagelse fra den 15. juni 2019 hvor vi hører Mads fra Greenpeace, Karsten fra Extinction Rebellion, Eva fra rødstrømpebevægelsen, Jan Rosenkrantz om Skifergas Nej tak, Frederik fra Den grønne Studenterbevægelse.

Foredrag af fredsforsker Jan Øberg: Fred skabes med fredelige midler .
Det er Fredsministerium.dk som i anledning af FNs fredsdag har inviteret den kendte freds- og konfliktforsker til Aarhus til en samtale om alternativer til krigspolitikken og hvordan man kan skabe fred i mellemøsten – aktuelt i Iran jf evt dansk militær deltagelse. Og samtalepartneren er så Hasse Schneidermann fra Fredsministerium.dk. Vi får at vide at det er Trumps USA der opfører sig kriminelt ved ensidigt at bryde en international traktat om atomvåbenfrit Iran, som er underskrevet i FNs Sikkerhedsråd. Og oven i købet forlanger at USA's selvbestaltede sanktioner, som efterhånden vil nærme sig folkemord, også skal gælde alle andre lande inklusive EU som villigt accepterer konsekvensen at europæiske virksomheder ikke tør handle med Iran, selvom EU siger de stadig holder fast i aftalen med Iran om Atomvåbenforbud. Således nægtede Nordea at overføre Øbergs støtte til Irans Røde Halvmånes arbejde for de mange jordskælvsofre.

Europa må frigøre sig fra USA, som kun er interesseret i samarbejde for at kunne sikre at en fremtidig krig kan udkæmpes med Europa som slagmark, frem for at følge USA i at ignorere alle iranske forhandlingsudspil. I stedet for at følge den faldende imperialistiske supermagt USA bør vi i Danmark og EU satse på også at samarbejde med alle de lande USA har frastødt som fjender og ikke mindst med Kina som vil blive fremtidens største internationale økonomi jf. silkevejsprojektet. Det er også den måde vi kan prøve at påvirke så Kina ikke kun værdsætter de økonomiske og sociale menneskerettigheder og også undgår kinesisk storhedsvanvid. I en mere afspændt multipolær verden vil der kunne blive plads til at bruge de ikkevoldsværktøjer til at skabe fred uden militær vold, som vi så udmærket kender(opremses) men som saboteres af amerikansk militaristisk selvforståelse jf. at USA med CIA har været med i alle krige siden 2. verdenskrig. Det velbesøgte møde i Domen afsluttedes med debat.
((Lagt på nettet 10. oktober og sendt d. 10. oktober 2019 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Optagelse af foredrag d. 14. juni 2019 af fredsforsker Jan Øberg direktør for den transnationale Stiftelse for Freds- og Fremtidsforskning i Lund.
 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Del, videresend og genbrug gerne hvad I kunne have lyst til af ovenstående indlæg og for nye her tilmeld jer gerne listen ”Arnes mail” hos Mailchimp nedenfor (her har man også mulighed for evt. selv at afmelde sig igen.)

Man finder tidligere ”Arnes Mail” via linket https://us8.campaign-archive.com/home/?u=cdb675b8c1d6ec49f4edcc95a&id=8d4f52d190
OG mht tidligere Dialogudsendelser kan man vælge imellem nok halvandet tusind indslag i Dialogs indholdsoversigt http://www.arnehansen.net/dialog  
Det er muligt at høre fremtidige Dialogudsendelser på den ugentlige radioprogram-opdatering mandag morgen på http://www.arnehansen.net/dialogprogram.htm
 
Din mailadresse bruges kun til at sende nyheder på denne liste. Hvis du som modtager ikke længere ønsker disse Arnes Mail-nyheder så er du velkommen til at at afmelde dig via Mailchimps afmeldingsrubrik nederst på mailen. Nederst på Mailchimp er nye interesserede også velkommen til at tilmelde sig.
 Evt. henvendelse til Arne Hansen (FB: Arne Nielsen Hansen) via post@arnehansen.net eller 30420818  om f.eks. faktuelle fejl eller mangler og forslag og tilbud til indhold men også med tilbud om hjælp til bedre opsætning af billeder på Mailchimp
--
Med venlig hilsen
Arne Hansen
Sønderjyllands Alle 35, 9900 Frederikshavn Danmark,
mobil (+45)30420818, post@arnehansen.net ,
www.arnehansen.net/dialog/
http://da-dk.facebook.com/arne.n.hansen  
Like gerne https://www.facebook.com/Dialogpaafrederikshavnlokalradio  

Køb gerne bogen "International konfliktløsning" på forlaget Samfundslitteratur
http://samfundslitteratur.dk/bog/international-konfliktl%C3%B8sning
 
 
Twitter
Facebook
Website


Our mailing address is:
Arne Hansen
Sønderjyllands Alle 35
Frederikshavn 9900
Denmark

Add us to your address book


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp