Copy
View this email in your browser

Arnes mail 4.08.22
Podcast: Med krig i Europa, hvordan opnår vi så fred og en verden uden våben?
- Aldrig mere Hiroshima - Forbyd Atomvåben, LØRDAG DEN 6. AUGUST KL. 12.00-14.00

- Hiroshimadag 6. august kl 19 i Domen Aarhus

- What could trigger nuclear war with Russia and China?

- En misforståelse kan betyde en atomkatastrofe
- John Pilger: The U.S. Is “Close To Getting Its Hands On Julian Assange”
-  Syrere forlader landet. "Danmarks asylpolitik har en indirekte afskrækkelseseffekt"
- Præsten Leif Bork Hansen som ulovligt skjulte flygtninge fyldte 3. august 80 år.

-Leif fortæller om da han i 1998 skjulte serbiske flygtninge fra Østslavonien i Kroatien

- Våben fra USA strømmer ind i voldsplagede lande – Mexico lægger sag an
- Klodens røde tal: I dag har vi brugt Jordens ressourcer for i år
- LIGESTILLING AF BARSELSREGLER

- EU’s lov om virksomheders ansvar udvandet af virksomheder

- Endnu et syrisk ægtepar har fået besked på at rejse til Syrien mens deres børn kan blive i DK.
- For en nordmand som mig fremstår Danmark ikke længere som et attraktivt land at bo i,

- Former Bolivian President Evo Morales Calls For a Global Campaign to Eliminate NATO

- Negotiations Now! Stop warfare in Ukraine! 

- Albert Hytteballe Pedersen: ALDRIG FØR.

::::::::::::::::::::::::
 
Podcast: Med krig i Europa, hvordan opnår vi så fred og en verden uden våben?
Netradioen Flygtninge og Fred bringer her en optagelse af et debatmøde på Folkemødet d. 17. juni 2022 med emnet ”Med krig i Europa, hvordan opnår vi så fred og en verden uden våben?
https://flygtningeogfred.dk/med-krig-i-europa-hvordan-opnaar-vi-saa-fred-og-en-verden-uden-vaaben/
:::::::::::::::::::::
 
 
 
Aldrig mere Hiroshima - Forbyd Atomvåben
LØRDAG DEN 6. AUGUST 2022 KL. 12.00-14.00
Mød op og vis din protest d. 6. august kl. 13.00.
Eller deltag i cykeldemonstrationen allerede fra kl. 12.00 ( ring 51414446)

FN-dagen til evig påmindelse om USA`s atombombeangreb over Hiroshima og Nagasaki i Japan i 1945, et angreb på civilbefolkningen, total ødelæggelse af byer, og en forgiftning af miljøet årtier frem.
Det må aldrig ske igen!
Bekymringen for den stigende konfrontation mellem verdens stormagter breder sig. I dag har Rusland, USA, Storbritannien, Frankrig, Kina, Indien, Pakistan, Israel og Nordkorea atomvåben. Siden 1945 er der foretaget mere end 2000 prøvesprængninger.
Der trues med anvendelse af atombomber i krige og konflikter. USA og Nordkorea har truet hinanden inden for de seneste år. Senest har Rusland truet med brug af atomvåben i krigen i Ukraine. Den udvikling kalder på handling og protester nu og her.
Kl. 12.00: Cykeldemonstration fra bydele i København.
Hvis du bor i Sydhavnen samles vi kl. 12.00 på pladsen v. brugsen og Irma.
Hvis du vil med fra Nørrebro og Østerbro samles vi på Nørrebros Runddel kl. 12.00 og fra Vesterbro samles vi på Enghave Plads kl. 12.00
Alle cykler kl 12.15 ind mod Christiansborg Slotsplads. her samles vi bruger vores cykelklokker og kører samlet over Knippelsbro, hvorefter vi lander kl. 13.00 ved Udenrigsministeriet.
Hvis du vil med så skal du ringe på 51414446 eller afvente mere info på denne side.
--------
Demonstrationen.
Kl. 13.00 samles alle der vil deltage i demonstrationen foran udenrigsministeriet, Asiatisk Plads nr. 2 på Christianshavn, lørdag d. 6. august kl.
13.00 -14.00.
 
Der vil være talere fra arrangørgruppen. Vi afleverer en udtalelse til Udenrigsministeren med protest af Danmarks manglende ratificering af FN-traktaten om forbud mod atomvåben. Vi sender vores budskab ud i verden:
Aldrig mere Hiroshima
" USA detonerede to atombomber over de japanske byer Hiroshima og Nagasaki henholdsvis d. 6 og d. 9 August 1945. De to bombninger dræbte mellem 129,000 og 226,000 mennesker, de fleste var civile. Bombningerne er fortsat den eneste anvendelse af "nuclear weapons" i væbnede konflikter." Wikipedia.
Sådan skal det fortsat forblive.
Arrangører: Foreningen Demos, Miljøbevægelsen NOAH, Forbyd Atomvåben, Fagforeningen BJMF.
Anbefalet af Fredsinitiativet Kbh. og Fredsministerium samt Nej til Oprustning - Ja til Bæredygtig Sikkerhedspolitik og Kommunistisk Parti København
https://www.facebook.com/events/443577107644206/?ref=newsfeed
::::::::::::::::
 
 
 
Aldrig mere et Hiroshima - aldrig mere et Nagasaki.
Kom med til cykeldemonstration i København lørdag d. 6. august kl. 12 til minde om Hiroshima og Nagasaki - og som protest mod kernevåbnene.
 

To atombomber detonerede over de japanske byer Hiroshima og Nagasaki henholdsvis den 6. og den 9. august 1945. De to bomber dræbte mellem 123.000 og 225.000 mennesker i løbet af de første fire måneder, de fleste var civile. Bombningerne er fortsat den eneste anvendelse af kernevåben i væbnede konflikter. Sådan skal det forblive.

I dag er der over 13.000 atom- og brintbomber - alle mange gange større end de to, som USA kastede ned over Hiroshima og Nagasaki.

Program for dagen
Kl. 12.00
: Cykeldemonstration fra bydele i København.
I Sydhavnen samles vi kl. 12.00 på pladsen v. Brugsen og Irma.
Hvis du vil med fra Nørrebro/Østerbro samles vi på Nørrebros Runddel kl. 12.00
- og fra Vesterbro samles vi på Enghave Plads kl. 12.00
Alle cykler kl 12.15 ind mod Christiansborg Slotsplads. Herfra kører vi samlet over Knippelsbro til Udenrigsministeriet, Asiatisk Plads 2.
Hvis du vil med til cykeldemonstrationen, så ring gerne på tlf. 51 41 44 46.
Ved Udenrigsministeriet kl. 13.00: Her vil der være talere - blandt andet Palle Bendsen fra NOAH. Vi afleverer en udtalelse til Udenrigsministeren med en opfordring til at Danmark tilslutter sig FN-traktaten om forbud mod atomvåben.

Arrangører:
Forbyd Atomvåben
Foreningen Demos
Miljøbevægelsen NOAH
PS: Vil du være med i en ny fredsgruppe i NOAH, så kontakt Palle på tlf. 30 13 76 95.  
::::::::::::::::::
 
 
 

 

 

Hiroshimadag 6. august kl 19 i Domen Aarhus

Domen - af Aarhus mod krig og Terror
Hiroshimadag 6. august
Debatmøde kl. 19 i Domen, Inge Lehmanns Gade 22, 8000 Aarhus C, om faren for atomkrig.
Mindearrangement for ofrene for atomvåben kl. 21, spejlbassinet ved Navitas.
Den 6. august er det 77 år siden Hiroshima blev udslettet med en atombombe. Siden har verden levet med frygten for og truslen om udslettelse i en atomkrig.
Århus mod Krig og Terror afholder sammen med Danske Læger mod Kernevåben, FN-forbundet og Kvindernes Internationale Liga for Fred og Frihed debatmøde og mindearrangement.
Krigen i Ukraine er også en konfrontation mellem Rusland og NATO. Derfor har det betydning for krigens udvikling, hvad vi gør. Kommer Rusland og NATO i krig med hinanden, risikerer det at føre til brug af atomvåben, og hermed til en omfattende atomkrig. De tusinder af døde og forfærdelige scener, vi allerede i dag kender fra Ukraine, vil være for intet at regne ved siden af de mange millioner døde og den ødelæggelse af samfund, klima og levevilkår, som en atomkrig vil føre til.
Klaus Krogsbæk fra 'Forbyd Atomvåben' fortæller om risikoen ved atomvåben og lægger op til debat om, hvad vi kan gøre, for at krigen i Ukraine ikke udvikler sig til en ødelæggende atomkrig.
Århus mod Krig og Terror. Kontaktperson Carsten Andersen, tlf. 22 38 52 34.
Støt Århus mod Krig og Terror på vores konto med reg. nr. 5394 konto. nr. 0254957 
https://www.facebook.com/events/3383939765162989/?ref=newsfeed
:::::::::::::::::::::
 
 
Kvinder for Fred, Gladsaxe
Vi afholder vores traditionelle arr på Gladsaxe Kirkegård. ‘Aldrig mere et Hiroshima’. Vi planter en rose hvert år, så massegraven bliver en Fredshave.  Massegraven er et areal som er pålagt hver kommune at afsætte, i tilfælde af krig og katastrofer.
I år kommer Elsebeth Melgaard fra Nej til oprustning - ja til bæredygtig sikkerheds politik.
 Vi er på Facebook
De bedste hilsner
Isabella Mørch, Kvinder for Fred, Gladsaxe.
PS. Lykkedes ikke mig at finde Facebookopslaget, men måske andre kan? Så send mig gerne linkadresssen, tak
::::::::::::::::
 
 

Webinar: What could trigger nuclear war with Russia and China?

Bästa fredsvänner - Dear peace friends
Jag deltog i Bruce Gagnon zoom föredraget 3.8.22 - otroligt täckande översikt av Ukraina-situationen - måste ses och höras.
Linkar till både Bruce föredraget och hans power points nedan.
Sprid gärna linken.
I attended the Bruce Gagnon zoom lecture 3.8.22 - incredibly professional coverage of the situation in Ukraine - must be seen and heard.
Links to both the Bruce lecture and his power points below.
Pls forward the link as broadly as possible
Bruce Gagnon is the Coordinator of the Global Network Against Weapons & Nuclear Power in Space. He was a co-founder of the Global Network when it was created in 1992.
Ulla från/from Finland
https://www.youtube.com/watch?v=0unEYRB7RAQ
::::::::::::::::::::
 
En misforståelse kan betyde en atomkatastrofe
6. august er 77 årsdagen for at amerikanerne kastede en atombomben over Hiroshima.
Siden da har 9 lande i verden anskaffet sig dette verdens voldsomste våben, nemlig USA, Kina, Frankrig, Storbritannien, Rusland, Indien, Israel, Pakistan og Nordkorea.
De råder tilsammen over 5.428 atomsprænghoveder, nok til at lægge al liv øde i alle klodens storbyer øde.
FN's generalsekretær, António Guterres, taler i disse dage med store bogstaver ved FNs konference for ikke-spredning af atomvåben i New York.
Menneskeheden er kun en misforståelse, en fejlberegning, væk fra atomar tilintetgørelse, udtalte António Guterres, der mener, at verden står overfor en atomtrussel, som ikke er set siden toppen af den kolde krig.
Han henviser til krigen i Ukraine, Mellemøsten og spændingerne på den koreanske halvø som situationer, der kan eskaleres ud i atomkrig.
Vores danske udenrigsminister Jeppe Kofod, deltager også i konferencen.
Vi ønsker en verden uden atomvåben, siger han. Men så længe, at eksempelvis Putin truer med at bruge atomvåben, så er vi nødt til at have dem som afskrækkelse over for, at han nogensinde kunne finde på at gøre det.
Han ignorerer, at FNs krav naturligvis er en forhandlet nedrustning, hvor alle 9 atomvåbenlande skal destruere deres våben balanceret og parallelt. Ingen taler om ensidig nedrustning.
Hvis ingen vil tage det første skridt til forhandlinger, fortsætter atomoprustningen.
Dermed er Jeppe Kofod og de andre udenrigsministre med til at fastholde risikoen for en dødbringende misforståelse.
Det er ikke nok, at kontrollere atomvåbnene og sikre ikke-spredning.
De nordiske lande bør går foran og støtter FN-generalsekretærens krav om forhandlinger om helt at forbyde atomvåben.
Christian Juhl
Udviklingsordfører for Enhedslisten
Mobil ­61 62 50 98
Bindslevs Plads 12, Silkeborg
::::::::::::::::::::::
 
 
John Pilger: The U.S. Is “Close To Getting Its Hands On Julian Assange”
http://informationclearinghouse.info/57143.htm?fbclid=IwAR0MbpIA8fMHWcgCPVdbp5S16PHxSp3gUMd8ygt1pxPGEFm_vQQcc2yyHC4
:::::::::::::::
 
 

Bashy Quraishy

  · 
Syrere forlader landet. "Danmarks asylpolitik har en indirekte afskrækkelseseffekt"
Danmark modtager i stigende grad anmodninger om at tilbagetage syrere, hvilket vidner om, at regeringens hjemsendelsespolitik indirekte afskrækker dem, mener eksperter.
Her får regeringens hjemsendelsespolitik flere syrere til at forlade Danmark for at søge asyl i andre lande. Det skriver Politiken på baggrund af en aktindsigt fra Udlændingestyrelsen.
Danmark har siden 2019 modtaget 593 anmodninger fra andre lande om at sende syrere retur. Tallet er højere end tidligere år.
Antallet af anmodninger vurderes som højt af eksperter – herunder juraprofessor Thomas Gammeltoft-Hansen.
"Det bekræfter, at Danmarks asylpolitik har en indirekte afskrækkelseseffekt. Det vil sige, at ved at stramme reglerne herhjemme forsøger vi ligesom at presse asylansøgere videre til andre lande. Men det rammer så også nogle, som er kommet ind i det danske asylsystem," siger han til Politiken.
::::::: 
 
 
Nordjyske Stiftstidende skriver d. 3. august 2022:
Præsten som ulovligt skjulte flygtninge
 
Leif Bork Hansen , præst, fylder i dag 3. august 80 år.
Det ses indimellem, at folkekirkens præster blander sig i den førte politik, men Leif Bork Hansen har uden tvivl været en af de mest vokale i sin kritik af særligt flygtningekursen.
Især har han været kritisk over for asylcentrene, som han mener har en nedbrydende virkning på mennesker, og selv er han kendt for at have skjult udviste flygtninge, hvilket han senere blev dømt for.
Leif Bork Hansen skjulte i 1999 29 serbiske flygtninge rundt omkring i Danmark, blandt andet i sit eget hjem og hos sin bror.
Som præst mente Leif Bork Hansen ikke, at han kunne prædike om den barmhjertige samaritaner og samtidig ikke lukke dem ind, der bankede på hans dør.
Handlingen delte vandene i den danske befolkning.
Der var dem, som så Leif Bork Hansen som en helt, og dem, som kritiserede ham for at underminere asylsystemet.
Nogle af hans største kritikere viste ikke kun deres utilfredshed verbalt, men også i form af hærværk mod hans hjem.
De udviste asylansøgere, som han holdt skjult, undgik at blive sendt tilbage til usikre forhold. Leif Bork Hansen endte med at blive dømt. 20 dages betinget hæftestraf og 7500 kroner i bødestraf lød dommen på.
Leif Bork Hansen lagde i 2012 sin præstekåbe på hylden og trak sig tilbage fra sit virke for at nyde tilværelsen som pensionist.
Han er siden da fortsat med at hjælpe asylansøgere i kontakten med myndighederne.
Det har han blandt andet gjort som medlem af foreningen Bedsteforældre for Asyl, og han er stadig aktiv i sin kritik af den danske flygtningepolitik.
Ud over asylengagementet har han brugt de sidste ti år som pensionist på at lære italiensk, og han nyder i dag at dykke ned i både sprog og kultur.
:::::::::::::::::::::::::::::::
 
 
Tillykke Leif Bork Hansen med de 80 år og tak for din store humanitære indsats for flygtninge i nød. Her bringes et interview fra 2020 hvor Leif fortæller om da hans samvittighed bød ham at skjule flygtninge for at redde dem:
Leif Bork Hansen fortæller om forløbet da han i 1998 skjulte serbiske flygtninge fra Østslavonien i Kroatien På forsiden af flygtningeogfred.dk kan man udvover denne fortælling af Leif Bork Hansen også ved at søge på "Leif Bork Hansen" finde 10 andre interviews med Leif Bork Hansen

 

Leif Bork Hansen fortæller om forløbet da han i 1998 skjulte serbiske flygtninge fra Østslavonien i Kroatien

https://flygtningeogfred.dk/leif-bork-hansen-fortaeller-om-forloebet-da-han-i-1998-skjulte-serbiske-flygtninge-fra-oestslavonien-i-kroatien/
::::::::::::::::
 
Våben fra USA strømmer ind i voldsplagede lande – Mexico lægger sag an
40 procent af de beslaglagte våben fra kriminelle bander i fire centralamerikanske lande stammer fra USA. Det er med til at øge volden i landene, og Mexico har lagt sag an mod amerikanske våbenproducenter med krav om en klækkelig erstatning.
https://globalnyt.dk/vaaben-fra-usa-stroemmer-ind-i-voldsplagede-lande-mexico-laegger-sag-an/
::::::::::::::::::::::::::::
 
 
Klodens røde tal: I dag har vi brugt Jordens ressourcer for i år
Vi bruger stadig hurtigere alle de ressourcer, som en bæredygtig klode kan nå at gendanne. Earth Overshoot Day falder i år den 28. juli, resten af året låner vi til overforbruget fra fremtidens ressourcer.
https://globalnyt.dk/klodens-roede-tal-vi-har-brugt-jordens-ressourcer-for-i-aar/
::::::::::::::::::::::::
 
 

Elise Bjerkrheim

LIGESTILLING AF BARSELSREGLER
https://www.facebook.com/photo/?fbid=3184650885080388&set=a.1492807814264712
::::::::::::::::::::::::::::
 
 

Ny rapport EU’s lov om virksomheders ansvar udvandet af virksomheder

Europa-Kommissionens forslag til en lov om virksomheders menneskerettighedsforpligtelser bærer skadelige afmærker fra en succesfuld kampagne, viser ny rapport.
 
https://noah.dk/nyheder/eus-lov-om-virksomheders-ansvar-udvandet-af-virksomheder?fbclid=IwAR19LXURSPZmhupUTzeRXXy4oqBoYzAJ5RuWLZ6etT27dq5_nncja6G13zE
::::::::::::::::::
 
 


Lene Kjær

Endnu et syrisk ægtepar har fået besked på at de kan rejse hjem til Syrien alt imens deres voksne børn har ret til at blive i Danmark.
https://www.facebook.com/photo/?fbid=5266459696802609&set=a.566499986798627
:::::::::::::::::::::::::
 
 
 

Elise Bjerkrheim

Fantastisk indlæg skrevet af HÅVARD SYVERTSEN, forfatter og oversætter, fra Oslo. Jeg er desværre enig i det hele 💔
Vi er mange, der ikke længere bliver forbavset over den danske indvandringsretorik og -politik. Ikke engang når ’nordmænd’ pludselig befinder sig i centrum af debatten, tilsyneladende ikke som personer, men som retoriske figurer, melder den vantro undren sig, sådan som den under normale, for ikke at sige anstændige omstændigheder ville gøre.
Vi forventer os ikke længere anstændighed af dansk indvandringspolitik. I årevis har vi set, hvordan dansk politik og retorik på det område er blevet opslugt af Dansk Folkepartis verdensbillede. Det er længe siden, at vi kunne omtale den socialdemokratiske regering uden anførselstegn: ’socialdemokratisk’.
Så nej, det overrasker os ikke, at folketingspolitikeren Rasmus Jarlov hellere vil have højtuddannede nordmænd end højtuddannede somaliere. Vi har læst om forholdene på Udrejsecenter Sjælsmark, hvor børn lever år ud og år ind under fængselslignende forhold.
Danmark fremstår som et brutalt land, indesluttet i sig selv. Det er, som om den store himmel er forsvundet
Vi har set billeder af Inger Støjberg, der fejrer nye stramninger i indvandringspolitikken med lagkage, vi har læst om Mattias Tesfayes rejser ud i verden for at finde et sted, hvor regeringen kan anbringe flygtninge.
Vi har læst om velintegrerede flygtninge fra Syrien, der rives ud af deres hverdag og sendes tilbage til Syrien. Sammen med den stadig mere højreautoritære Viktor Orban i Ungarn har Danmark taget førertrøjen i dette ’kapløb mod bunden’.
Socialdemokratisk?
Dette Danmark er så fjernt fra det land, jeg elskede i min ungdom og langt ind i mit voksne liv.
De vide, åbne landskaber, den store, store himmel. Danmark var Gasolin’, der sang om at se sin by fra tårnets top, »Absalon med mågelort på hatten/Går på Laurits hele natten/Ja livet skjuler mange løgne/Men vi er næsten ens når vi er nøgne«. Danmark var frisind og Tivoli og vind over heden. Danmark var det land, Trille sang så smukt om:
Danmarks krop er fuld af slemme ar,
mærket efter fødsler fuld af smerte.
Men det er nu den krop, som Danmark har,
og jeg behøver lyden af dens hjerte.
Åh, det er en sorg, at dette Danmark er borte. Danmark fremstår som et brutalt land, indesluttet i sig selv. Det er, som om den store himmel er forsvundet. Så nej, vi bliver desværre ikke overrasket over, at Rasmus Jarlov finder det betimeligt at måle nordmænd op mod somaliere.
Vi håber selvfølgelig stadig, at det Danmark, som Trille synger om i versets sidste fire linjer, vil genopstå
Men beklager, Rasmus, for mit vedkommende vil jeg betakke mig. For en nordmand som mig fremstår Danmark ikke længere som et attraktivt land at bo i, trods den store himmel, som i hvert fald vi udlændinge stadig ser, trods de venlige mennesker, vi kender der, og trods Venligboerne, som vi også har læst om, for vi ved jo, at Venligboerne er helt uden magt i et Folketing, der har samlet sig om Dansk Folkepartis retorik og politik i en sådan grad, at partiet selv er ved at forsvinde. Danmark ligner nu desværre indledningen på fjerde vers i Trilles Danmarkssang:
Vi kører langsomt ind i næste by
Jeg syn’s, de riges gader er så grimme,
og mens vi er der, ser jeg det på ny,
at det er ikke her, jeg selv har hjemme.
https://politiken.dk/.../For-en-nordmand-som-mig-fremst...
:::::::::::::::::::::::
 
 
 

Former Bolivian President Evo Morales Calls For a Global Campaign to Eliminate NATO

https://covertactionmagazine.com/2022/07/30/former-bolivian-president-evo-morales-calls-for-a-global-campaign-to-eliminate-nato/
::::::::::::::::::::::::::::::::
 
 
Negotiations Now! Stop warfare in Ukraine! 
http://www.berlin-gegen-krieg.de/ex/stop-warfare-in-ukraine/
::::::::::::::::::::::::
 
 
 

Albert Hytteballe Pedersen

ALDRIG FØR.
Aldrig før
Har vi haft
Så mange informationer
Og forstået så lidt.
Aldrig før
Har vi kommunikeret
Så meget
Og samtalet så lidt.
Aldrig før
Har vi så standhaftigt
Fortrængt dødens inferno
Vi blinde vandrer imod.
Aldrig før
Har vi klumpet os så meget
og mærket
så stor ensomhed.
Aldrig før
var demokrati så lovprist
og borgere
så magtesløse.
Aldrig før
Har vi bevæget os
Så hurtigt
Bort fra hinanden.
Aldrig før
Har stilheden været så trykkende
Og tegnene på stormvejr
Så tydelige.
:::::::::::::::::::::::::
 
 
 
 
 
 
Del, videresend og genbrug gerne
 
”Arnes mail” handler især om  flygtninge og fred - dels udgivelser med tekster og dels med podcasts fra Flygtninge og Fred https://flygtningeogfred.dk/
 
Ikke-abonnenter er velkomne til at abonnere på fremtidige ”Arnes mail” ved klik på nyhedsmail og til også at se tidligere ”Arnes Mail” ved klik på  https://flygtningeogfred.dk/mailarkiv/  for  2014-21 og for det seneste måned på arkivet

Mht. podcast så ligger de fra 2020 på Flygtninge og Fred (https://flygtningeogfred.dk) og fra årene 2004-2019 ligger ca. 1.000 indlæg herhttps://flygtningeogfred.dk/dialog/
Hvis du efter en prøveperiode fortryder tilmeldingen, så er du også velkommen til at afmelde dig fra ”Arnes mail” ved nederst på siden her at bruge Mailchips ”unsubscribe”-knap hertil.

Særligt for ”Flygtninge og Fred”s podcastlyttere:
Her er det nu muligt at abonnere på nyudgivelser ved at åbne et indlæg og nederst på linien ”tilmeld” at klikke på ”E-mail” for at modtage en E-mail med link til nye indlæg. På ”Tilmeld”-linjen ligger der også knapper til at abonnere på hhv. Apple Podcasts | Android | E-mail | Google Podcasts | Stitcher | TuneIn | Spotify | RSS , sådan at udgivelser på ”Flygtninge og Fred” også automatisk er tilgængelige i mobiltelefonernes podcast-apps.


Nyudgivne podcasts på  Flygtninge og Fred bliver også lagt på YouTube på adressen https://www.youtube.com/channel/UChsS996wxPJ9gcc6_hOlt6Q, og på  Twitter fra adressen https://twitter.com/arnenhansen  Arne Nielsen Hansen, - på LinkedIN fra https://www.linkedin.com/in/arne-hansen-44aa4b28/ Arne Hansen, -  og på Instagram: Arne Nielsen Hansen https://www.instagram.com/arnenielsenhansen/  Og endelig på h og Flag på Halv d. 5. september i sorg over militarismens ofre: https://www.facebook.com/Flag-p%C3%A5-Halv-d-5-september-i-sorg-over-militarismens-ofre-253600371327340
 
NB! Da jeg stadig er forment adgang til Facebook, så BEMÆRK venligst, at jeg nu har lavet en NY Facebookside https://www.facebook.com/arnenielsen.hansen, som jeg vil bede jer like og informere andre om, - på forhånd tak.

Din mailadresse bruges kun til at sende nyheder på denne liste – medmindre andet skulle være aftalt. Evt. henvendelse til Arne Hansen  via kommentarfelt på flygtningeogfred.dk,  post@arnehansen.net eller mobil 30420818  om f.eks. faktuelle fejl eller mangler og forslag og tilbud til indhold men også med tilbud om hjælp


Med venlig hilsen
Arne Hansen
Sønderjyllands Alle 35, 9900 Frederikshavn Danmark,
mobil: (+45)30420818, E-mail: post@arnehansen.net 
Netradio-podcasts fra 2020 og frem: "Flygtninge og Fred": https://flygtningeogfred.dk 
Netradio-podcastsarkiv  2004-19: https://flygtningeogfred.dk/dialog/  (tidl. arnehansen.net/dialog)
”Arnes mail” –arkiv fra 2014 og frem: https://flygtningeogfred.dk/mailarkiv/
Seneste "Arnes mail": https://us8.campaign-archive.com/home/?u=cdb675b8c1d6ec49f4edcc95a&id=8d4f52d190
YouTube: ”Flygtninge og Fred” på  https://www.youtube.com/channel/UChsS996wxPJ9gcc6_hOlt6Q
Twitter: Arne Nielsen Hansen på https://twitter.com/arnenhansen
Linkedin: Arne Hansen  på https://www.linkedin.com/in/arne-hansen-44aa4b28/
Instagram: Arne Nielsen Hansen https://www.instagram.com/arnenielsenhansen/
Facebook: Flygtninge og Fred https://www.facebook.com/Flygtninge-og-Fred-103392038395324
Facebook: Arne Nielsen Hansen https://www.facebook.com/arnenielsen.hansen  - er ny og gælder fremover – så jeg vil bede venner med mig på min gamle profil arne.n.hansen nu at bede om venskab her på min nye profil. Skiftet skyldes at Facebook siden oktober 2020 har blokeret min adgang til Facebook fra min gamle FB-profil!
Facebook: Dialog på Frederikshavn Lokalradio: https://www.facebook.com/DialogFrederikshavnLokalradio/ (IKKE længere Dialogpaafrederikshavnlokalradio/)  
Facebook: Aldrig Mere Krig: http://aldrigmerekrig.dk/
Facebook: Flag på Halv d. 5. september i sorg over militarismens ofre: https://www.facebook.com/Flag-p%C3%A5-Halv-d-5-september-i-sorg-over-militarismens-ofre-253600371327340
Facebook: Dansk Afghansk Humanitær Forening https://www.facebook.com/DanskAfghanskHumanitaerForening/
Pacifister er mennesker der kæmper ikkevoldeligt for en bedre verden
I øvrigt beklager jeg at Mailchimps layout ikke altid vil det jeg gerne vil
 
 
 
 

Twitter
Facebook
Website


Our mailing address is:
Arne Hansen
Sønderjyllands Alle 35
Frederikshavn 9900
Denmark

Add us to your address book


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp