Copy
View this email in your browser

Arnes mail 21.03.22  Debat om årsager til krigen i Ukraine og hvordan skabe fred,
- Omkring Særloven for mennesker fordrevet fra Ukraine – og ikke andre flygtninge,
- Kampen for klimaet og for afskaffelse af atomvåben
- Toms klip om krig og fred
:::::::::::::::::::
 
 
 
Podcast: Debat om årsager til krigen og hvordan skabe fred på Aarhus mod Krig og Terrors møde 5. marts
Udgivet af Arne Hansen på 20. marts 2022
Denne fredsdebat med Carsten Andersen som mødeleder er det sidste indslag fra Aarhus mod Krig og Terrors fredsmanifestation med demonstration på Klostertorvet og møde i Huset på Trøjborg d 5. marts 2022.
Tidligere sendte indslag og som på mødet skulle inspirere debatten var:
Hør Fredsmanifestation mod oprustning og krig 5. marts i Aarhus
https://flygtningeogfred.dk/hoer-fredsmanifestation-mod-oprustning-og-krig-5-marts-i-aarhus/
Jens Jørgen Nielsen om hvad der sker i og omkring Ukraine?
https://flygtningeogfred.dk/jens-joergen-nielsen-om-hvad-der-sker-i-og-omkring-ukraine/
Hør Aarhus: Krig og oprustning er klimaødelæggende og truer velfærden.
https://flygtningeogfred.dk/hoer-aarhus-krig-og-oprustning-er-klimaoedelaeggende-og-truer-velfaerden/
https://flygtningeogfred.dk/debat-om-aarsager-til-krigen-og-hvordan-skabe-fred-paa-aarhus-mod-krig-og-terrors-moede-5-marts/
::::::::::::::::::::::::::::::::::::
 
Martin Lemberg: Særloven for mennesker fordrevet fra Ukraine kan på den ene side ses som et nødvendigt skift hen imod en ny realisme i dansk flygtningepolitik, sådan den geares til rent faktisk at modtage folk på flugt i det danske samfund, og give dem mulighed for adgang til bolig, sundhed, familiesammenføring og uddannelse. Det er et dramatisk og tiltrængt skift i dansk politik, som vi i Amnesty hilser velkomment.
På den anden siden afslører dette politiske kursskifte to store udfordringer som kommer til at præge dansk flygtningepolitik de næste år:
Den første udfordring er, at det danske asylsystem efterhånden er så lukket, at fordrevne fra Ukraine formentlig ikke ville kunne få beskyttelse i Danmark uden lappeløsningen i form af (endnu en) særlov. Den kontroversielle §7.3, der i 2015 blev indført i forbindelse med den syriske fordrivelse, viser eksempelvis at systemet efterhånden er blevet designet med henblik på at sende folk tilbage til usikre, ustabile og farlige forhold. Den anden udfordring er at særloven kun gælder for ukrainere og folk med beskyttelsesstatus i landet (ca. 2000 mennesker), samt deres familier. Hundrede tusinder af udenlandske studerende, migrantarbejdere samt asylansøgere afskæres dermed fra beskyttelse i Europa og Danmark.
Men russiske bomber mod civilbefolkningen skelner ikke mellem de mennesker, der befinder sig på jorden. Det gjorde de ikke i Syrien, og det gør de ikke i Ukraine. Alle på flugt fra krig har behov for midlertidig beskyttelse, og alles rettigheder bør veje lige tungt i det danske asylsystem. Der er behov for en fair flygtningepolitik for ALLE!
Særloven er symptombehandling på en langvarig politisk indsats, der har forvandlet det danske asylsystem fra et beskyttelses-værktøj til et diskriminerende afskrækkelses-redskab. Derfor hilser Amnesty det velkomment at støttepartierne er kommet med et beslutningsforslag om at det danske beskyttelsessystem skal yde den samme beskyttelse for ALLE på flugt.
Kom med på tirsdag til en stor demonstration for en fair flygtningepolitik for alle! Det er på Christiansborg Slotsplads kl.16:30.
Vel mødt!

Demonstration tirsdag d. 22. marts KL. 16.30-18.00

Fair flygtningepolitik for ALLE

Christiansborg Slotsplads, 1218 København K, Danmark
https://www.facebook.com/events/697873207910028?ref=newsfeed
::::::::::::::::::::::
 
 
Borgerforslag: De specielundtagelser fra de generelle flygtningeregler der laves til de Ukrainske flygningestrømme skal ophøjes til generel lov.
ID: FT-10562
https://www.borgerforslag.dk/se-og-stoet-forslag/?Id=FT-10562&fbclid=IwAR0LUXgbcrkGihU0zJ7GcDrskCpWKd7F-
j:::::::::::::::::::::::::::::::
 
 
Ultimatum to Putin and Zelensky: stop the war
European nonviolent pacifists issue an ultimatum to the warring parties:
– stop the war immediately, declare a cease-fire, allow humanitarian organisations to come to the rescue
– start all-out negotiations to resolve the dispute between Russia and Ukraine.
https://www.pressenza.com/2022/03/ultimatum-to-putin-and-zelensky-stop-the-war/?fbclid=IwAR0fxiTWjBJjQxfJk5pT1Sg2X6MLlHfq0-ueOzkmO_HB-QWLRq8HW-7FMhA
::::::::::::::::::::::::::::
 
 
Jan Øberg: MEDIEKRITIK/UKRAINE
Den Uafhængige taleradios forsøg på at “frame” mig som Ruslands nyttige idiot
21 March, 2022
Arne: Jeg vil dog også rose journalisterne for at stille Jan Øberg nogle skarpe spørgsmål som mange lyttere må kunne få udbytte af takket være Jan Øberg evne til til at give klare svar på og på den måde får mulighed for at forholde sig til hvorvidt den kritik som Øberg udsættes for i mainstreammedierne har noget på sig. Så hør radioudsendelsen fra 1 time og 45 minutter inde fredeligst Arne
https://janoberg.me/2022/03/21/den-uafhaengige-taleradios-forsog-pa-at-frame-mig-som-ruslands-nyttige-idiot/?fbclid=IwAR16YQmXoGFrMT0J8-3VGDHX-NYzzsGZJN2t897JQxY8vLAUoiJw1EIeW8g
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::
 
 
Jeg deler dette indslag også fordi det også - inkl. med links til Facebook - giver anledning til en længere væsentlig debat om forhold der til daglig undgår vores opmærksomhed. Men det er også vigtigt at påpege når man læser den hårde til tider uforsonlige debat at der ikke er nogen der er ufejlbarlige.. Fredeligst Arne.
Jan Øberg: Identitet, inkvisition, intellektualitet og idioti
20 March, 2022
Og et par ord om militarismen som Gud.
https://janoberg.me/2022/03/20/identitet-inkvisition-intellektualitet-og-idioti/?fbclid=IwAR2E8FWVM14snur4rxVtaomV_cijG3oerMApRAGSpZBUUtJR9Tv3HAX69dU
:::::::::::::::::::::::::::::
 
 

Lene Kjær

I dag er det 19 år siden at Bush, Blair og Fogh invaderede Irak trods massive protester!
Den ulovlige krig, de aldrig er blevet straffet for, hvor man antager at op imod 1 million mennesker blev dræbt! Nogle af dem tortureret til døde af danske?, amerikanske og britiske soldater i Abu Ghraib fængslet!
Danmark var 3. største part i det ulovlige svineri og vi har efterladt landet i en tilstand, hvor det i dag vurderes som værende et af verdens mest ustabile og farlige lande. Men at få asyl i Danmark som iraker er umuligt!
Med tanke på den store fordømmelse af Putin i disse tider, skulle vi måske starte med at kigge på os selv og al vores ulovlige krigsdeltagelse ude i verden de seneste 20 år!
Jeg var én af mange mange aktivister der gik på gaden den 20 marts 2003 og protesterede og fordømte Danmarks JA til invasionen af Irak!
https://www.facebook.com/photo/?fbid=4888664107915505&set=a.566499986798627
::::::::::::::::::::
 
 
June 21 to 23, 2022 have been announced as the new dates for the first Meeting of States Parties to the UN Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons (TPNW). The events in Vienna will be a unique opportunity for the world to respond to the current threat of nuclear war and bring together all actors that want to permanently stop the nuclear weapons threat.
https://www.icanw.org/tpnw_first_meeting_of_states_parties_june_2022?fbclid=IwAR38lhOuq7masHXhauOKwvBK1bh1AIzmHAy4lL3XR2di4LVQB17544RP0nk
:::::::::::::::::::::::::::::
 
 
 
Don't lie like Boris Johnson - Say i Ukrainian pacifist
The UK Prime minister lied three times about the war in Ukraine in the video "FYI Kids Q&A with Boris Johnson," streamed by Sky News. Putin's invasion to Ukraine indeed is evil, but Putin is not a war criminal convicted by the court for perpetrating genocide. Also, the West and Ukraine are not innocent victims who did nothing wrong. Current two-layer conflict between the West and East and between Russia and Ukraine happened in the first place because of the widespread wrong view that good guys should wage just war and kill bad guys. In this video, I explain how lies incite war, describe hardships of war resisters' life in Ukraine under Russian attack, and advocate peace talks instead of shooting.
--
Wish you peace and happiness.
Yurii Sheliazhenko, Ph.D. (Law)
+380973179326
Executive secretary, Ukrainian Pacifist Movement
Board member, European Bureau for Conscientious Objection (Brussels, Belgium)
Member of the Board of Directors, World BEYOND War (Charlottesville, VA, United States)
Lecturer and Research associate, KROK University (Kyiv, Ukraine)
LL.M., B.Math, Master of Mediation and Conflict Management
https://www.youtube.com/watch?v=qTLmd5og0U0
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
 
 

Birgitte Rahbek

På Al Jazeera hørte jeg, at også den ukrainske hær bomber beboelseskvarterer og hospitaler i Donetsk, så måske er det ikke kun russere, der ikke får den fulde sandhed om krigen.
::::::::::::::::::::::::
 
 
 
Putin truer med atomvåben: FN-forbud er svaret
Forbud mod atomvåben bør gøres til et bredt folkeligt krav som modsvar til krig og oprustning, skriver Tue Magnussen.
TUE MAGNUSSEN, KØBENHAVNMEDLEM AF FN-FORBUNDETS FREDS- OG KONFLIKTLØSNINGSUDVALG
05. MARTS 2022 | 05:00
Krisen i og omkring Ukraine samt Ruslands og USA’s militære optrapning har med Ruslands invasion af Ukraine igen skabt krig i Europa. Den folkeretsstridige invasion er blevet bredt fordømt. Men det er ikke nok. Der må skabes en bred, folkelig, landsdækkende fredsbevægelse. Alt må sættes ind på, at krigen ikke eskalerer yderligere. Ruslands præsident Vladimir Putin truer med brug af atomvåben.
Rusland har op til invasionen gennemført militærøvelser med atommissiler overvåget af Putin. Både Rusland og USA har igangsat en oprustningsspiral. USA vil oprette udenlandske militære baser – blandt andet i Danmark – uden at ville fortælle om de også omfatter atomvåben.
I stedet for yderligere militæroprustning bør Danmark fremme et globalt forbud mod atomvåben for at undgå, at invasionen og krigsoprustningen fører til en altødelæggende atomkrig. Det kan bedst ske ved aktivt at arbejde for fremme af FN’s traktat om forbud mod atomvåben.
Herhjemme har Forbyd Atomvåben – ICAN i Danmark i de seneste par år fungeret som et netværk for fredsbevægelsens stigende fokusering på FN’s forbudstraktat. ICAN er forkortelsen for International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, som i 2017 lidt overraskende blev tildelt Nobels fredspris. Da havde kun tre lande ratificeret.
Selvom atomvåben ikke har fået megen opmærksomhed … er modstanden mod atomvåben i Danmark fortsat udtalt.
ICAN har som international fredsorganisation formået at mobilisere græsrødder, politiske partier, fagbevægelser, kirkelige kredse og mange andre globalt i et fælles pres på verdens stater for med 50 ratificerende lande at sikre traktatens ikrafttræden for godt et år siden, som ifølge ICAN var “en historisk milepæl i kampen for en atomvåbenfri verden”.
I dag har ni lande atomvåben. De råder ifølge det svenske fredsforskningsinstitut Sipri over 13.000 atomsprængladninger. Det er nok til at ødelægge alle større byer og gøre kloden ubeboelig ved radioaktiv stråling.
Trods underminering af internationale konventioner i kølvandet på terrorangrebet 11. september 2001 vedtog 122 lande – to tredjedele af FN’s medlemslande – 7. juli 2017 en ny FN-traktat om forbud mod atomvåben. Traktaten trådte i kraft 22. januar sidste år.
Aftalen forbyder udvikling, test, produktion, lagring, overførsel, brug eller trussel om brug af atomvåben. Atomvåben er med aftalen det sidste masseødelæggelsesvåben, der nu er blevet omfattet af et internationalt absolut forbud. Siden vedtagelsen af traktaten i juli 2017 har 59 lande indtil nu underskrevet og ratificeret traktaten, der nu er en del af folkeretten.
Faren for atomkrig er større end under Den Kolde Krig
Siden Den Kolde Krigs ophør og især terrorangrebet 11. september 2001 er atomvåben blevet fortrængt fra den aktuelle politiske dagsorden i Danmark. Selvom antallet af atombomber er faldet, mener sikkerhedseksperter, at faren for atomkrig ved et uheld eller som en bevidst fjendtlig handling i dag er større end under Den Kolde Krig.
Med de seneste ugers eskalation af Ukraine-konflikten, som foreløbig er kulmineret med den russiske invasion af og krig i Ukraine, er faren for, at krigshandlingerne spreder sig og ultimativt kan føre til en atomkrig, vokset faretruende.
Selvom atomvåben ikke har fået megen opmærksomhed de seneste par årtier, er modstanden mod atomvåben i Danmark fortsat udtalt. I en opinionsmåling gennemført af YouGov sidste år svarede 92 procent af dem, der har taget stilling, ja til, at Danmark skal tilslutte sig FN’s traktat med forbud mod atomvåben, mens 8 procent sagde nej. Alle de 1008 adspurgte fordeler sig med 78 procent ja, 7 procent nej og 16 procent ved ikke.
Trods folkestemningen har den danske regering hidtil afvist, at Danmark skal tilslutte sig traktaten, fordi den angiveligt vil modarbejde regeringens målsætning om atomafrustning inden for ikke-spredningsaftalen NPT.
Men argumentet holder ikke: Forbudstraktaten supplerer og understøtter tværtimod ikke-spredningsaftalen. FN’s traktat om forbud mod atomvåben er en reaktion på, at ikke-spredningsaftalen fra 1970 har været frosset fast i årtier, alt imens atommagterne har udviklet og oprustet deres arsenaler af atomvåben.
Desuden begrundes afvisningen af forbudstraktaten med Danmarks medlemskab af NATO. På et åbent samråd i Udenrigsudvalget i juni erklærede udenrigsminister Jeppe Kofod (S) sig dog enig i, at der ikke er juridiske forhindringer i Atlantpagten for, at NATO-lande kan gå med i den nye traktat. Han mente dog, at det ville mudre dansk ‘alliance-solidaritet‘.
Ruslands invasion af Ukraine og faren for en eskalerende international konflikt aktualiserer spørgsmålet om dansk ratifikation af FN’s traktat om forbud mod atomvåben.
FN-forbundet har netop henvendt sig til regeringen og Folketinget om at følge opfordringen fra FN’s generalsekretær António Guterres til snarest at tage skridt til at ratificere FN’s traktat om forbud mod atomvåben og deltage som observatør i FN-konferencen i Wien, hvor landene bag skal diskutere udrulningen af FN’s forbudstraktat mod atomvåben.
Burde være en fælles dansk mærkesag
Både den nye norske og den nye tyske koalitionsregering har i deres respektive regeringsgrundlag slået fast, at de begge – som de første NATO-lande – vil deltage som observatører, når landene bag FN’s forbudstraktat mod atomvåben mødes i Wien. Også Sverige og Finland vil deltage.
Udenrigsminister Jeppe Kofod bebudede kort efter sin tiltræden, at regeringen ville fremlægge en ny dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik baseret på socialdemokratiske værdier. Men både den danske modstand mod atomvåben og den nordiske samhørighed i udenrigspolitik samt den traditionelle opbakning til FN, der traditionelt er blevet understreget af Socialdemokratiet, er markant nedtonet i den netop fremlagte strategi.
Danmarks kandidatur til en plads i FN’s Sikkerhedsråd burde ellers tale for en aktiv dansk opbakning til FN-traktaten om forbud mod atomvåben, der netop vil kunne kvalificere Danmark til en plads. Man må håbe, at Jeppe Kofod vil bruge henvendelsen fra FN-forbundet til at melde ud, at Danmark i lighed med sine naboer vil deltage på konferencen i Wien om FN’s traktat om forbud mod atomvåben.
Nedrustning og forbud mod atomvåben er de bedste svar på den voksende trussel om, at Ruslands invasion i Ukraine ultimativt kan medføre en atomkrig. Det er ikke alene socialdemokratiske værdier, et forbud mod atomvåben burde være en fælles dansk mærkesag for både regeringen, støttepartierne og oppositionen.
Når den begyndende fredsbevægelse på lørdag (i dag, red.) kalder til demonstrationer landet over i i hvert fald foreløbig fem byer, bør der i paroler og taler sættes fokus på FN-forbuddet mod atomvåben. Forbud mod atomvåben bør gøres til et bredt folkeligt krav som modsvar til krig og oprustning.
:::::::::::::::::::::::::::
 
Kiev's protesters: Ukraine uprising was no neo-Nazi power-grab
This article is more than 8 years old
As life returns to normal in Kiev, Luke Harding encounters frustration over Russian claims of a fascist coup
Thu 13 Mar 2014 20.14 GMT altså 8 år gammel fra kort efter Maydan
Arne: Tom Paamand har sendt denne kortere artikel. Han er mere enig i denne lige så kritiserede, som Aaron Maté fra March 18, 2022
 men bedre nuancerende artikel:
Og så må læserne efter egen læsning selv bedømme og afgøre hvad man skal mene
https://www.theguardian.com/world/2014/mar/13/ukraine-uprising-fascist-coup-grassroots-movement?fbclid=IwAR12C90wMySbg325m1tKlPAMVtynrd2Nstl7SOEShVVXPvhBPbj8mmATvNo
::::::::::::::::::::::::
 
 
 

Aron Maté: By using Ukraine to fight Russia, the US provoked Putin’s war

https://transnational.live/2022/03/18/aron-mate-by-using-ukraine-to-fight-russia-the-us-provoked-putins-war/?fbclid=IwAR0H3mlEV9w_nN5VQ24eQmtxRiz0ocO1TUV3q7XpsULwqq_SxLMyKdFh-wk
 
Er der nogen som har en mere retvisende redegørelse for Ukraines nyere historie og USA's indblanding end denne artikel fra March 18, 2022?
Men US-indblanding kan ikke undskylde Putins ulovlige krig. Men Aron Mate's redegørelse er væsentlig for at vi kan forstå, at begge stormagter er skurke og at vi SKAL stoppe med historieløst at anskue konflikten der nu er endt i Putins barbariske krig mod Ukraine, som en sort-hvid konflikt med USA som den uskyldsrene helt som vores medier (Jeg holder Information) bare mener at vi skal lytte til og følge og opruste for til den bitre ende - næsten. Fredeligst Arne Hansen
Sidste: Bemærk artiklen lige ovenover
::::::::::::::::
 
 
 

Derfor er der udbrudt totalt kaos i Ukraine

Efter statskuppet i 2014 besluttede parlamentet i Kijev, at russisk ikke længere skal være officielt sprog i det sydlige og østlige Ukraine. Så brød konflikten ud, siger Heorhii Buiko der er næstformand i det forbudte Ukraines Kommunistiske Parti under et besøg i Danmark. Fra 29. sep. 2016 

https://arkiv.arbejderen.dk/udland/derfor-er-der-udbrudt-totalt-kaos-i-ukraine?fbclid=IwAR3LauvBLvQfhDPlrXSDopglN__kIuSKWkuBiKbb_LuyRgIy8tFulGmw5UI
:::::::::::::::
 
 
Syrisk flygtning på udrejsecentret Kærshøjgård “ vi må ingenting, og vi må ikke arbejde”!
https://www.facebook.com/photo/?fbid=10228386422824871&set=a.1561997969087
:::::::::::::::::::::::::::::::::
 
 
 

Kenn Orphan 

Næsten 4.000 akademikere, studerende og dimittender fra det prestigefyldte Moskva State University, Ruslands ældste universitet, har underskrevet et brev, hvor de "kategorisk fordømmer den krig, som vores land udløste i Ukraine".
I brevet står der:
Vi, studerende, kandidatstuderende, lærere, medarbejdere og dimittender fra det ældste universitet i Rusland, Moskva statsuniversitet opkaldt efter M.V. Lomonosov, vi fordømmer kategorisk den krig, som vores land udløste i Ukraine.
Rusland og vores forældre gav os en stærk uddannelse, hvis sande værdi ligger i kritisk at kunne vurdere, hvad der sker rundt omkring, veje argumenter, høre hinanden og være tro mod sandheden - videnskabeligt og humanistisk. Vi ved, hvordan man kalder en spade for en spade, og vi kan ikke stå til side.
At handle på vegne af Den Russiske Føderation, som dens ledelse kalder en "særlig militær operation", er krig, og i denne situation er der ikke plads til eufemismer eller undskyldninger. Krig er vold, grusomhed, død, tab af kære, magtesløshed og frygt, der ikke kan retfærdiggøres med noget mål. Krig er den mest grusomme handling af dehumanisering, som vi studerede inden for skolernes og universitetets vægge, aldrig bør gentages. Værdierne om det absolutte menneskeliv, humanisme, diplomati og fredelig løsning af modsætninger, som vi indtog på universitetet, blev trampet på og smidt væk på et øjeblik, da Rusland forræderisk invaderede Ukraines område. Millioner af ukrainere er blevet truet hver time siden invasionen af Den Russiske Føderations militære styrker i Ukraine.
Vi udtrykker vores støtte til Ukraines befolkning og fordømmer kategorisk den krig, som Rusland udløste mod ukrainerne.
Som dimittender fra det ældste universitet i Rusland ved vi, at tabene i løbet af de seks dage med en blodig krig - først og fremmest menneskelige, men også sociale, økonomiske, kulturelle - er uoprettelige. Vi ved også, at krig er en humanitær katastrofe, men vi kan ikke forestille os dybden af det sår, som vi som Ruslands befolkning påfører Ukraines befolkning og os selv lige nu.
Vi kræver, at Ruslands ledelse øjeblikkeligt indstiller skydningen, forlader den suveræne stat Ukraines område og afslutter denne skammelige krig.
Vi beder alle russiske borgere, der bekymrer sig om dens fremtid, om at deltage i fredsbevægelsen.
Vi er imod krig!
#NoWar
https://www.facebook.com/photo/?fbid=10225082207896081&set=a.1075144792580
:::::::::::
 
 

Marie Vibe

M E D I E R

journalister, aktivister, fagfolk; TV 2 NEWS Deadline - DR DR Vejr
"N O / W A R " , var fantastiske Marinas budskab - til russerne og verden. Fred. I en umådelig stor satsning - med sin egen person som indsats; rejste hun sig.
Og fortalte sandheden.
Jeg efterlyser i den stigende temperatur-grad; samme fredelige oprør; placeret i den snarest kommende Nyhedsudsendelse. Del gerne.
Medier og politikere; sover. De færreste dækker på nogen måde adækvat de klimaforandringer, der har nået tipping Points.
"N O / W A R - against the Earth. Stop neglecting facts! We have an instant #Climateemergency - and I deeply apologize for my share in the medias and most politicins yearlong agenda; deniyng, underestimating or covering - all the impacts from misusing fossil fuels, and the western style of life"
Jeg vil fremhæve DR Vejr som forbilledligt. HVER ENESTE DAG; viser de konsekvenserne af den menneskeskabte opvarmning. Og opdaterer med seneste viden fra IPCC og UN.
Jeg efterlyser akut at den viden I deler, baner sig vej til spørgsmål og de temaer I ellers behandler.* *
*Hvornår: rejser du dig, Vejrvært: med dit eget skilt? Hvornår, bevidste Reporter i de direkte Tv-aviser, shows og magasiner: siger I fra? Spørger I direkte? "At intet konkret regeringen hidtil har gjort eller foreslået, imødegår klimakatastrofens konsekvenser? Eller blot dette; Jorden har nået adskillige Tipping points. Vi kan intet gøre for at ændre dette; men vi kan gøre ALT for at mindske de allerværste konsekvenser?" *
Jeg beder om, at du gør det: nu.
https://www.facebook.com/photo/?fbid=10226684553680797&set=gm.10159675234161390
::::::::::::::::::::::
 
 

Petia Todorova

Dette er gårsdagens billede af USA og Saudi Arabien, der bomber Yemen
Men eftersom amerikanske bomber ikke er så slemme som russiske, er der ingen, der bekymrer sig.
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1023438088527862&set=a.154571255414554
::::::::::::::::::
 

Fathi El-Abed

Den store ven af retfærdighed ❤️
Den Chilenske præsident Gabriel Boric er kendt som den store ven af Palæstina OG retfærdighed. Han også kritiserer det internationale samfunds manglende evne OG vilje til at vise samme solidaritet med – f.eks. - Palæstina, som over for Ukraine!
https://www.facebook.com/photo/?fbid=10160686007217590&set=a.452685772589
::::::::::::::::
 
 
 

Dino Copelj

NOGET OM SYRISKE OG UKRAINSKE MÆND
Mennesker, der sammenligner syriske og ukrainske mænd, med det formål at stigmatisere de syriske mænd ved at fremstille dem som kujoner, der flygter fra deres land, hvorimod ukrainske mænd hyldes som helte, burde indstilles til “Den gyldne Goebbels”-pris.
Et mere hjernedødt og racistisk argument, der både er vildledende og uvæsentligt, skal man lede længe efter.
Hvordan i alverden kan man sammenligne mænd, der har mulighed for at slutte sig til sit lands regulære hær og forsvare eget land mod en ydre fjende med mænd, der er nødt til at flygte fra eget land, fordi deres eget lands hær er efter dem?
Det kan man åbenbart godt, hvis man enten vil manipulere eller bare udstille sin uvidenhed i forsøg på at retfærdiggøre sit racistiske menneskesyn.
::::::::::::::::::::::::::::::::::
 
 

Mellemfolkeligt Samvirke

RIGTIG GOD IDÉ! 💪 Radikale VenstreEnhedslistenSFAlternativet og Frie Grønne - Danmarks Nye Venstrefløjsparti vil ikke sende flygtninge tilbage til usikre forhold. Partierne mener, at der skal være “fundamentale, stabile og varige ændringer” i hjemlandet.
Derfor stiller de på onsdag et forslag om at ændre i udlændingeloven, så Danmark ikke længere kan sende flygtninge tilbage til alvorlige, skrøbelige og uforudsigelige forhold.
Synes du også, at flygtninge skal have bedre beskyttelse i Danmark? Vis din støtte på www.ms.dk/flygtning 
https://www.facebook.com/msactionaid/photos/a.110234199398/10159748742794399/
:::::::::::
 
 

Skriv under - bevar udviklingsbistanden

https://oxfamibis.dk/skriv-under-bevar-udviklingsbistanden/?fbclid=IwAR0iCKBnOTjoVa9bnScLg42_f7Ya174m0tmqm05gHmTOm3PBgK-P5Q_71us
::::::::::::::::::::::::
 
 

AnneLise Marstrand-Jørgensen

I går blev den meget omtalte særlov for ukrainske flygtninge vedtaget.
Jeg har brugt morgenen på at læse den igennem, og jeg synes det er afsindigt. Og vigtigt, at vi forbliver skarpe, når vi taler om, hvad loven går ud på og hvad den kommer til at betyde også hvad der er galt, selv når loven er rigtig. Hæng på til slut.
Det er ikke i sig selv diskriminerende at lave en særlov for bestemte flygtningegrupper. Det kan der være mange gode grunde til at gøre, og krigen i Ukraine er én af dem. At krigen i Syrien også kunne have været en god grund til at lave en særlov, der gav syrere hurtig adgang til asyl, er en anden sag. Eller situationen i Afghanistan, da Taliban overtog magten også kunne. Og så videre.
Formålet med loven er i udgangspunktet ikke beskrevet som et hensyn til ukrainerne, men til det danske asylsystem.
Loven er ganske enkelt lavet med henblik på hurtigt at kunne tildele administrativ opholdstilladelse i mindst to år til alle ukrainske statsborgere. Så skal man ikke bruge tid på andet end at forholde sig til statsborgerskab, og det vil i sagens natur lette processen og sørge for at systemet ikke bryder sammen under massivt øget sagsbehandling. Det vil også betyde, at man kan få familiesammenføring med det samme, da ægtefæller og børn er omfattet af samme lov og derfor straks kan få ophold uafhængigt af deres ægtefælle.
Selvom vi før Ukraine har haft et historisk lavt antal nytilkomne asylansøgere i Danmark, venter folk lige nu i evigheder på at få deres sag behandlet. Det er uværdigt og nedbrydende at holde mennesker i asylsystemets limbo i årevis. Forklaringen er umulig at få og intet hænger sammen. Da syrerne ankom, blev der ansat flere medarbejdere i Udlændingestyrelsen - de er formentlig skåret væk igen. Dengang ventede flygtninge stadigvæk i horribelt lang tid på familiesammenføring. Intet servicemål blev overholdt. Hvorfor? Fordi de sjuskede og - med politikernes velsignelse - gjorde livet surt for folk på enhver tænkelig måde. Det gik - og går - ikke kun ud over syrere. Eritreanere havde det endnu værre: Ofte fik de afslag på familiesammenføring, selvom de havde levet sammen i årevis og havde adskillige børn sammen. Og afghanerne, iranerne, irakerne: De fik som regel bare afslag på det hele.
STATUS: Når enhver flygtning først HAR fået asyl har vedkommende ret til at arbejde på lige fod med danskere. De fleste må også tage uddannelser. Og børnene må gå i skole. Man får også et Cpr-nummer og har samme adgang som andre til sundhedssystemet osv.
NY LOV: For ukrainerne gælder det samme. Blot springer de det lange led mellem ankomst og ophold over.
STATUS: Når en flygtning har fået ophold og får tildelt en midlertidig bolig skal vedkommende underskrive en integrationskontrakt. Ordlyden er dels praktisk, dels meget mærkelig og værdibaseret (takket været DF). Man forpligter sig til med det samme at blive aktiveret i 37 timer om ugen for en ekstremt lav ydelse, som er næsten umulig at leve af og som er væsentligt lavere end kontanthjælp. Man har ikke ret til familieydelser med det samme. De fleste sendes primært i praktik, mindre på sprogskole. Det er sjældent at praktik fører til job. Til gengæld får arbejdspladserne tilskud, hvis de har en flygtning i praktik og får dermed adgang til meget gratis arbejdskraft. Jeg har sagt det før og siger det gerne igen: Det minder om slavearbejde, og det er særdeles udbredt også blandt store kæder. Derudover er det meget voldsomt for nogle, at blive presset på den måde, Er man f.eks traumatiseret og familiesammenført ægtefælle med børn, betyder det i praksis, at man bliver sendt i praktik og børnene i daginstitution øjeblikkeligt.
NY LOV: Ukrainere skal også omfattes af integrationskontrakter. Om ordlyden bliver den samme vil tiden vide. Den store forskel er at de fredes i tre måneder (og reelt op til 6 måneder) efter ankomst til kommunen. Så kan de lande og sunde sig og vænne sig til den nye tilværelse.
STATUS: Smykkeloven. Tesfaye forsøger at lade som om det er en and. Det er det ikke. Den findes og den er grim. Bruges nærmest aldrig i praksis, fordi den ikke afspejler flygtninges vilkår. Det er symbollovgivning der har indbragt Danmark meget kritik.
NY LOV: Ukrainere er ikke omfattet af smykkeloven.
STATUS: Når flygtninge får ophold bliver de fordelt til kommuner rundt omkring i landet efter et særligt kvotesystem. Man får tildelt midlertidig bolig - det betyder ikke nødvendigvis at den ER midlertidig, men at den ikke skal leve op til boliglovens almindelige bestemmelser. Folk kan indkvarteres steder, hvor andre ikke må bo - ofte på meget lidt plads og under meget ringe forhold. Man er derudover bundet til sin kommune i tre år. Har man job eller nær familie vil det ofte kunne få betydning for, hvilken kommune man havner i.
NY LOV: Det samme gælder her. Dog må ukrainere straks indkvartere sig hos slægtninge eller andre, da de er fritaget visumkrav og har tre måneders lovligt ophold i forvejen. De kan dog også vælge at flytte ind på et asylcenter indtil de får deres 2-årige opholdstilladelse.
KONKLUSION: Loven holder sig givetvis indenfor rammerne af, hvad der er tilladt. Eneste undtagelse kunne være smykkeloven. Den vil gøre en forskel for ukrainere her og nu, men i det lange løb er Danmark ikke mere ret meget mere attraktivt som asylland end det hele tiden har været. I øvrigt afvises ukrainere i disse dage på mystisk vis ved den danske grænse, når de vil bruge Danmark som transitland til fx Norge - det burde ellers være helt lovligt og tilmed gratis med DSB. Der er masser af varm luft i velviljen. Til gengæld går det ud over nogle af verdens fattigste: Loven finansieres ved at tage 2 milliarder fra udviklingsbistanden og den er ikke prangende i forvejen.
Men selvom man kan argumentere for at loven er på sin plads, er der alligevel noget helt, helt galt. Vores politikeres velvilje og varme modtagelse af ukrainere er velkommen. Det er den svinske kontrast til hvordan andre flygtningegrupper italesættes, presses og behandles, der gør det hele så forfærdeligt alligevel.
Jeg ved ikke om støttepartierne - Enhedslisten i særdeleshed - virkelig tror og mener, at en særlov vil få positiv betydning for andre grupper. Det virker ekstremt naivt. Faktisk helt urealistisk.
For behandlingen af andre grupper handler ikke kun om lovgivning. Det er rendyrket racisme, fremmedhad og diskrimination. Vores politikeres hæmningsløse stemmejagt i de mørkeste kroge af menneskesindet, deres ublu stigmatisering af mennesker på baggrund af oprindelse, kultur og tro smitter af og bliver til en perverteret norm mange steder. Det er indarbejdet i andre love: Ghettopakke, midlertidig beskyttelsesstatus manglende rettigheder, fattigdomsydelser osv.
Selv had kan absorberes og forklædes som noget, der ser helt almindeligt ud: Små bemærkninger, kollektiv mobning, mere eller mindre utilslørede antydninger af at bestemte trosretninger og terrorisme er synonymer, at man skal søge mange flere jobs hvis man ikke hedder et traditionelt dansk navn, at man må finde sig i at blive standset af politiet, at skoler er uoplyste i forhold til antiracistiske handleplaner, at en flygtnings etnicitet pludselig afgør, hvordan private virksomheder agerer.
Leos legeland giver gratis billetter til ukrainere (men ikke andre flygtninge), dansk cyklistforbund vil finde ukrainske cykelvenner (men ikke til andre flygtninge), Jobindex vil skabe jobformidlingsbase målrettet ukrainere (men ikke andre flygtninge), barnevognsforhandlere udlåner gratis barnevogne til ukrainere (men ikke til andre flygtninge) osv.
Der bliver nok for ligebehandlingsnævnet at tage sig af vil jeg tro.
Under vi ikke vores ukrainske brødre og søstre det, som visse politikere antyder? Selvfølgelig gør vi det! Udbred det dog! Gør det til normen at tale om og behandle flygtninge med værdighed. Gør asylbehandlingen smidig og enkel. Få fingeren ud. Tal ordentligt om flygtninge fra alle lande. Gør ikke forskel.
Det burde være indlysende. Det er det ikke. Hvorfor? Racisme og diskrimination. Så enkelt er det jo. Uanset hvor meget ingen bryder sig om at blive beskyldt for det.
I min indbakke fik jeg i går særligt to beskeder, der gjorde indtryk på mig:
Den ene fra min ven Mariam Alang, der kom til Danmark som flygtning, da hun var 8 år gammel. "Siden dengang har jeg ikke følt mig som en flygtning," skrev hun. "Det gjorde jeg i dag. Som en andenrangsflygtning."
Den anden er fra en afghansk kvinderetsforkæmper. Hun kom til Danmark ved evakueringen. Veluddannet, politisk aktiv, engageret. Hun skrev fordi hun har fået afslag på asyl. Det kommer I til at høre meget mere om.
:::::::::::::::::::::
 
 

Lene Kjær

Flygtningenævnet har i dag besluttet at en cirka 30 årig afghansk mand der ikke har været i Afghanistan siden han var spæd, dårligt taler sproget og i øvrigt ikke er muslim kan udsendes til Afghanistan. Han har absolut ingen familie i Afghanistan!
Han har haft ophold i Danmark siden han var 6 år gammel og han har en del kroniske lidelser, herunder alvorlige psykiske lidelser!
Det her land er simpelthen bare vanvittigt! 🤬🤬🤬
Hvordan skal man have tillid til det Flygtningenævn, når de træffer så vanvittige beslutninger😤
::::::::::::::::::
 
 

Jette Aaroe Clausen

Jeg har svært ved at rumme det. Medens Folketinget fejret vedtagelsen af ukrainer særloven, er en ung Iransk mand døende på Udrejsecenter Kjærshovedgård. Han gik i sultestrejke for omkring 85 dage siden. Den udløsende faktor var, at Udlændingestyrelsen bekendtgjorde, at han ikke mere havde tilladelse til at deltage i centerets aktiviteter. Ikke fordi manden havde gjort noget grimt, men en konsekvens af Folketingets sidste stramning for at utålelig gøre livet for mennesker på Udrejsecentre. Livsgnisten blev kvalt, han sultestrejker i stilhed, pressen har vendt det døve øje og øre til. Mon pressen vil tale om hans død? #detsortestedanmarkfåkende
https://www.facebook.com/photo/?fbid=7115048361900910&set=a.790522574353552
::::::::::::::::::::
 
 
Cæcilie Kongsgaard BalleStøttegruppe - Alle Børnene skal hjem fra Syrien NU- aktivistgruppe
Jeg har fået lov at dele Johannes Pedersen opslag som giver et overblik over hvordan det står til med børnene
Kære familie og venner, incl Facebook venner. Vindinge, marts 22.
Da jeg ofte har haft lejlighed til at diskutere sagen om de danske fanger i syriske fangelejre med mange af jer, men af forskellige grunde ikke har haft mulighed for at følge sagen op med dig/jer, har jeg sat mig for at prøve at give dig/jer en opdatering af sagen.
Som I sikkert alle ved, så besluttede den danske regering, hårdt presset at hjemtage 14 af de i alt 19 danske børn fra lejrene allerede i maj måned 2021. Dette skete så d. 7. oktober sidste år. Det blev en meget dyr og vanskelig sag, fordi staten ville sikre sig på alle måder. Der blev ikke taget unødvendige risici, så der blev sendt dansk politi og andet personel til Syrien til at ledsage de danske fanger hjem til Danmark – der blev indgået aftaler med de lokale myndigheder i Syrien – og Amerika hjalp til med transport af de danske fanger. Der blev hyret et amerikansk transport fly til opgaven – og via Kuwait blev de 14 ”farlige” børn samt deres 3 endnu ”farligere” mødre transporteret til Karups militære lufthavn. Mødrene har måttet skrive under på, at de er villige til at betale alle udgifter i forbindelse med evakueringen. Hvordan de nogensinde skal kunne leve op til dette løfte svæver i det uvisse – amerikanske militære transportfly er sikkert ikke billige.
Som mange af jer ved er jeg med i en arbejdsgruppe i regi af Bedsteforældre for Asyl. Sammen med vore gode venner i RTC (Repatriate the Children var vi meget glade for, at det endelig lykkedes at få de 14 børn og deres mødre hjem til Danmark!
Glæden er dog begrænset af 2 grunde. Den første er, at der stadig befinder sig 5 børn og deres 3 mødre samt en søster til èn af mødrene i Al-Roys lejren i Syrien. Mere her om nedenfor.
Den anden grund er, at børnene blev adskilt fra deres mødre, straks efter landingen i Karup. Selv om RTC med advokat Knud Foldschack i spidsen havde fået rigspolitiets accept af, at de nærmeste pårørende ville få mulighed for at komme i kontakt med børnene og mødrene, når de ankom til Danmark, så blev det modsatte tilfældet. De pårørende blev henvist til at stå uden for og uden at få nærkontakt de børn, som de ikke havde set i mange år – ja de yngste af børnene havde de aldrig set, da er født i Syrien. Kun et enkelt barn, der brød helt sammen, da moderen blev ført bort af politiet, fik lov til at blive trøstet af et familiemedlem.
Det var sindsoprivende scener, som udspandt sig i situationen.
Forud havde alle de eksperter som regeringen havde haft kontakt med – også regeringens egne eksperter - rådet den danske regering til at undlade at adskille de i forvejen meget traumatiserede børn fra deres mødre, ikke mindst fordi eksperterne påpegede, at disse børn var meget knyttet til deres mødre, som havde været deres eneste voksne kontakt person i den tid (for nogle) flere år, hvor de har opholdt sig i de forfærdelige fangelejre. Børnene har gennem disse år set og oplevet mange frygtelige hændelser. Nogle af børnene har overlevet bombeangreb og set deres nærmeste blive dræbt. Andre var syge og rædselsslagne på grund af, at de har været vidner til andre grusomme hændelser. Nogle af børnene var så skræmte, at de ikke kunne sove om natten, men vågnede op og skreg i mareridts anfald. En 4-årig pige blev konstateret ramt af posttraumatisk stres. Alle har de lidt på grund af henholdsvis kulde i de gamle udslidte og ofte uopvarmede telte om vinteren, hvor der kan være ned til 5 graders frost – og tilsvarende lidt af ekstrem varme om sommeren med temperaturer op til 50 grader. Samtidig har de lidt, fordi madforsyningerne var for små og rent drikke vand ikke altid var til stede, oliestanken fra de mange små oliebrønde i og udenfor lejrene hænger kvælende tungt over området, adgang til lægebehandling er næsten ikke eksisterende.
De danske myndigheder – nu de danske domstole – fandt altså ikke, at disse forfærdelige forhold var nok til at børnene skulle have lov til at forblive sammen med deres mødre, selv om der jo i dag er andre former for fængsling, f. eks. en fodlænke, som muliggør, at statens frygt for de 3 kvinder kunne tilgodeses samtidig med at børnene, nogle under 3 år gamle - samtidig kunne forblive sammen med deres mødre.
For nogle af børnene betød det, at de kun kunne få lov til at være sammen med mødrene 1 time om ugen, og de skulle transporteres i bil ca. 1½ time frem og tilbage til fængslet! I fængslet er der foruden moderen også fængselsbetjente til stede.
RTC kæmper en brav kamp for at disse urimelige forhold snarest muligt forbedres.
I Sverige er de fleste af mødrene på fri fod, imens deres sager bliver efterforsket, hvilket betyder, at en del af dem har kunnet være sammen med deres børn.
Hvorfor skal de danske børn fortsat straffes yderligere? Har flere års ophold i de forfærdelige lejre ikke været straf nok?
Hvad er det Danmark har udviklet sig til med en socialdemokratisk ledet regering? Skal Dansk Folkepartis negative indflydelse virkelig fortsat være årsag til, at uskyldige danske børn straffes for handlinger, som deres mødre MÅSKE har udført??
De rædselsfulde forhold i Al Roys fangelejren gør sig altså stadig gældende for de sidste 9 danske fanger i lejren.
Fredag d. 28. januar fandt den sidste retshandling sted i Østre Landsret i den sag som én af mødrene har anlagt mod den danske regering. Kvinden er sammen med sine 2 små børn fængslet i AL-Roys lejren. Men der falder ikke dom i sagen før den 28. marts.
Så fremt kvinden vinder sagen, mener advokat Foldschack, at den vil danne præcedens for de øvrige 2 mødre og deres tilsammen 3 børn.
For RTC og BFA gælder det, at vor kamp fortsætter, indtil ALLE de danske børn og kvinder er i sikkerhed i Danmark.
HVORDAN KAN JEG HJÆLPE??
Jeg har ofte fået det spørgsmål, og skal derfor prøve at svare bedst muligt!
RTC og BFA har 2 gange lavet indsamlinger til fordel for børnene.
Første gang var lige efter, at de 14 børn og deres 3 mødre kom hjem til Danmark i oktober måned sidste år. For nogle af familierne var der akutte behov for børnenes mest basale behov for varmt tøj og fodtøj, senge, madrasser, skoletasker m. m.
Gennem en anden velgørende forening lykkedes det at hjælpe med diverse brugte effekter.
Men det var RTCs og BFAs ønske, at vi også gerne ville give børnene en velkomstgave. Der blev lavet en hurtig indsamling af penge i RTC regi, som vi støttede op om i BFA. I løbet af bare et par dage, blev der samlet så mange penge ind, at de 14 børn – og storebroderen til 7 af børnene, der kom hjem hårdt såret i 2019. Alle fik en pæn velkomstgave.
Igen her i starten af året har fik alle 15 børn samt en forældreløs lille dreng, der ligeledes blev hentet hjem i 2019 og yderligere 3 børn, der kom hjem for nyligt fra Afganistan kan få en pæn gave. Alle børnene har muslimske forældre, så vi kaldte det ikke en julegave.
I begge tilfælde er det repræsentanter fra RTC, som overrækker gaverne, og efterfølgende har de videresendt en varm tak fra børnene og deres familier til BFAs donorer.
Pengene fra BFA kom ind fra private donatorer, og det var dejligt at mærke den store interesse for at være med til at støtte de hjemvendte familier.
TAK TIL ALLE, som medvirkede.
Er der behov for økonomisk støtte nu. ??????
=================================
RTC er begyndt at lave en del arrangementer for børnene, så de kan få nogle gode oplevelser og få muligheden for at ses, selv om de bor langt fra hinanden, og så arbejder man intenst på at få de sidste 5 børn til Danmark. På lidt længere sigt arbejder man på at støtte børnene uddannelsesmæssigt og helbredsmæssigt. RTC udtaler, at der er akut behov for støtte og vejledning, efter at børnene kom hjem. Nogle af børnene kom jo syge og skrøbelige hjem fra deres uforskyldte ophold i fangelejrene.
Hvis der er nogle af jer, som vil være med til at hjælpe økonomisk, kan det ske via RTCs mobil Pay konto, nr 888307 eller på RTCs konto nr: 9570 13233276.
I vedhæftet fil kan du få et overblik over, hvor de ca. 30 børn nu befinder sig.
Tak fordi du orkede at læse min orientering. Jeg er gerne til rådighed, hvis nogle af jer ønsker det. Håber, at jeg senere får mulighed for at følge op med nye oplysninger.
Med venlig hilsen Johannes Pedersen, med Bedsteforældre for Asyls arbejdsgruppe: ”Alle danske børn og deres mødre skal hjem til Danmark”.
::::::::::::::::
 
 

Bryce Greene: Calling Russia’s attack ‘unprovoked’ lets the US off the hook

https://transnational.live/2022/03/18/bryce-greene-calling-russias-attack-unprovoked-lets-the-us-off-the-hook/?fbclid=IwAR2TSX5Y4kpAoD6yrKgoo5Y3YYy72bukdoUPgOht2IIKWK6qZMYZP3pf3J8
:::::::::::::::::::::::::::::
 
 
UNHCR warns of rising needs in Ukraine and neighbouring countries, calls for cessation of hostilities
https://mailchi.mp/unhcr/unhcr-press-release-the-1961-statelessness-convention-60-years-of-promoting-and-protecting-the-right-to-a-nationality-5130645?e=bf62359318
::::::::::::::::::::::
 
 
Særlov for ukrainere skærer to milliarder af bistanden
Langt størstedelen af det beløb, det vil koste at huse flygtninge fra Ukraine, tages fra udviklingsbistanden. Finansieringen møder kraftig kritik fra støttepartier og hjælpeorganisationer.
https://globalnyt.dk/saerlov-for-ukrainere-skaerer-to-milliarder-af-bistanden/?fbclid=IwAR1ZXILCnBdXBL-XsupJ7GskSb3-opeDzswTW-UMPkkI8v0WqcNJzc50_F4
:::::::::::::::::
 
 
By Amy Goodman & Denis Moynihan
If international law is to count for anything, it must be enforced equally.
https://soundcloud.com/democracynow/column-war-criminals-must-be?fbclid=IwAR12C90wMySbg325m1tKlPAMVtynrd2Nstl7SOEShVVXPvhBPbj8mmATvNo
;;;;;;;;;;
 
 
 

Isabel Bramsen

OK, jeg begynder at tro, at der er en fair chance for, at Rusland og Ukraine kan nå til en fredsaftale inden for de kommende uger - måske endda dage. Jeg er klar over, at der er stor risiko for, at det ikke er tilfældet, og at alting bare bliver værre. Ikke desto mindre finder jeg det relevant at spørge: Hvordan ville en fredsaftale se ud for begge parter på nuværende tidspunkt?
Lige nu har forhandlerne daglige møder virtuelt. Jeg tror ikke, de bare mødes om en våbenhvile 1) fordi de mødes i flere undergrupper (og våbenhvile-snak kunne forhandles i en) og 2) fordi chancerne for, at en våbenhvile ville vare i et yderst militariseret og besat samfund y er meget begrænset. Jeg tror snarere, at der diskuteres en mere omfattende fredsaftale, en aftale, der kan være "næsten klar til at underskrive" på et møde mellem Putin og Zelensky, formodentlig i Israel.
Hvad angår en fredsaftale, tror jeg, at vi begynder at se konturerne af, hvordan en sådan aftale kunne se ud. Mit eget bedste gæt ville være at:
1) Rusland trækker deres tropper tilbage
2) Ukraine vil opgive deres NATO-medlemskabshambitioner, men vil få sikkerhedsgarantier fra alliancer med andre lande (måske var det derfor, MFA'erne mødtes i Tyrkiet? ).
3) Donetsk og Luhansk får selvstyre og måske endda uafhængighed - eller noget midt imellem? (Rusland vil i hvert tilfælde have behov for garantier for, at dette vil blive gennemført, for at undgå en post-Minsk-aftale-situation).
4) Krimi er særligt svært. Mit gæt er, at forhandlerne vil finde en tvetydig formulering om Krim, så Ukraine undgår at anerkende det som en del af Rusland, mens de ikke modsætter sig, at det de Alternativt udskydes problemet. I Colombia og Nordirland var forhandlingerne styret af princippet "intet er aftalt, før alt er aftalt" - men det var f.eks. ikke tilfældet i Oslo-aftalerne, hvor væsentlige elementer blev udskudt. Kunne man forestille sig, at spørgsmålet om Krim afgøres senere? Måske gennem en folkeafstemning med internationale observatører (hvor man forventer, at Rusland vinder med demografien efter annekteringen)?
Hvad synes du? Jeg er nysgerrig efter at høre, hvad Isak Svensson , Jens Jørgen Nielsen , @TAG@TAG , @TAG, Lisa Strömbom , Anders Wivel , Anine Hagemann , @TAG, , ️ , -4261303 7416 , Jørn Boye Nielsen , Poul Villaume Mathilde KJ @TAG, Brian Martin Ian Manners Elsa Hedling , Torunn L. Tryggestad Kristoffer Lidén @TAG, Elisabeth Slattum Marte Heian-Engdal og andre kunne forestille sig? Hvad tror du ville være de grundlæggende elementer i en fredsaftale - hvis der kan indgås nogen aftale?
::::::::::::::::::::
 
 

Phyllis Bennis: The Best Way to Help Ukraine Is Diplomacy, Not War & Increased Militarization

https://www.democracynow.org/2022/3/17/biden_new_military_aid_ukraine_drones?fbclid=IwAR3JPGei75XbMx6hHbZBxTDEt9RNA7O59tZfeIS-rM9wEbpsR1QFqCUaIKk
:::::::::::::::::::
 
 

Carsten Jensen

TRO IKKE PÅ PROPAGANDAEN.
HAN LYVER FOR JER!
I går aftes så jeg Mattias Tesfaye i Aftenshowet, og hvor jeg dog savnede Marina Ovsyannikova.
https://www.facebook.com/photo/?fbid=518400786310928&set=a.281218720029137
:::::::::::::::::
 
 
Jørgen Randløv Madsen skriver:
Hvis magt altid besvares med mere magt ender man i magtesløshed.
Hvis den stærkes ret altid trumfer den svages ret ender man i retsløshed.
Hvis mine holdninger altid er vigtigere end andres holdninger ender det i holdningsløshed.
Hvis den gordiske knude altid løses med sværdet ender det med at der ikke er noget at holde fast i.
Derfor håber jeg, at den vestlige verden ikke bare bruger trusler, men også inddragelse, information og konstruktive forslag i forhold til vores 'modparter'.
Derfor håber jeg, at den almindelige vestlige befolkning indgår i dialog med informationer og ikke bare holdninger og pres i forhold til 'modpartens' befolkning.
Jørgen Randløv Madsen
Dianalund
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
 
 
 
 
 
 

Christian Juhl

 
DESERTØR.
Jeg tænker på desertørernes skæbne i Ruslands i disse uger.
De risikerer dødsstraf.
Hvis de kommer til vores grænse, må vi lukke dem ind.
Til Dem, Hr. præsident
jeg disse ord vil skrive
som måske er naive
men læs i allenfald.
Igen fik jeg et brev
med ordre til at stille
men da jeg ikke ville
jeg disse linjer skrev.
Jeg tænkte ved mig selv,
det er jeg ikke nødt til
for jeg er ikke født til at
slå mennesker ihjel.
Så bliv nu ikke vred,
jeg har da lov at mene
at krige er gemene
at verden vil ha fred.
 
Det' over min forstand
at landre skal gøres øde
at men'sker skal forbløde
og slås til sidste mand,
at der endnu er nogen
der har så lidt af krig forstået
trods kvinders sorg og barnegråd,
at de bevarer roen.
Bag fangelejrens hegn
er mænd med sjæl berøvet
hvis bedste år er røvet,
hvis kære lider savn.
Imorgen før det gryr
forlader jeg mit barndomshjem
hr. præsident, og det er Dem
og Deres krig, jeg skyr.
 
Mit ønske det er blot
at jeg må gå i verden
og prøve på at lære den
at vi ku' ha' det godt.
Lad os bruge det liv, vi har
til at kæmpe mod den nød, der gør
at bro'r vil slås med broder
gør men'sket til barbar.
Hr. præsident, farvel,
hvis De vil kræve heltemod
hvis der skal ofres helteblod,
så må De gøre det selv.
En desertør, javel,
men jeg er ikke bange
og før jeg la'r mig fange,
må De slå mig ihjel.
::::::::::::::::::::::::::::::::
 
 
 
Verden er én. Også når den går ad Helvede til
BLOG: Dansk bistand er på 20 år skåret til det halve målt i andel af BNI. Nu trækker vi igen milliarder af kroner til verdens fattige tilbage til Danmark til brug for flygtningemodtagelse. Der er ikke meget tilovers til en langsigtet, fattigdomsbekæmpende indsats.
Knud Vilby
 
https://globalnyt.dk/verden-er-en-ogsaa-naar-den-gaar-ad-helvede-til/?fbclid=IwAR3eO9fhEizMq0UtuZp3939Hpn5TwjGFJRi4AMiw0tC3q3N4FFCqQoxZPIM
:::::::::::::::::::::::::
 
 
20.03.22
Toms klip om krig og fred:
Fredsklipz: Hovedkulds radikalisering gør danskere voldsparate

--------------------------------------------------
- Tenk om Ukrainas president hade valt ulydighet og ikkevold.
https://www.dt.no/naivt-ja-vel-men-nar-og-hvor-har-militarmakt-lost-konflikter-og-skapt-fred/o/5-57-1863719
https://agendamagasin.no/kommentarer/kan-vi-ruste-ned-please/
- I mødet med krig skal vi turde satse på fred og forhandling.
https://solidaritet.dk/sinem-demir-i-moedet-med-krig-skal-vi-turde-satse-paa-fred-og-forhandling/
https://arbejderen.dk/debat/kikkerten-maa-tages-vaek-fra-det-blinde-oeje/
- Intet som krig viser hierarkiet mellem kvinder og mænd.
https://konmuseum.dk/kon-og-krig-der-er-intet-som-krig-der-viser-hierarkiet-mellem-kvinder-og-maend/#
https://aarhusstift.dk/biskoppen/biskoppens-klummer/marts-2022-reflektion-krigen-der-kom-taet-paa
- Why banning men from leaving Ukraine violates their human rights.
https://theconversation.com/why-banning-men-from-leaving-ukraine-violates-their-human-rights-178411
- Partier vil kun hjælpe afhoppere fra Kreml og den russiske hær.
https://politiken.dk/udland/art8666216/Partier-vil-hj%C3%A6lpe-afhoppere-fra-Kreml-og-den-russiske-h%C3%A6r
https://www.information.dk/indland/2022/03/brug-mere-hjaelp-russere-belarusere-paa-flugt-siger-juridiske-eksperter
https://www.berlingske.dk/aok/hans-lejlighed-er-fyldt-med-ukrainske-flygtninge-interviewet-sluttede-med-en
- Ukraine Needs a Global Antiwar Movement.
https://jacobinmag.com/2022/03/ukraine-kharkiv-global-antiwar-movement-russia-putin-invasion
https://www.kristeligt-dagblad.dk/danmark/fredsforsker-nato-har-uden-grund-ekspanderet-helt-op-under-ruslands-skoerter

- Bättre att verka för fred än att gå med i kärnvapenalliansen NATO.
https://www.hbl.fi/artikel/battre-att-verka-for-fred-an-att-ga-med-i-karnvapenalliansen-nato/
https://www.information.dk/moti/2022/03/sverige-finland-sikkerhedspolitisk-limbo-hvordan-naermer-nato-uden-paakalde-putins-vrede
- Venstrefløjen i Sverige med på våbenstøtte til Ukraine.
https://solidaritet.dk/venstrefloejen-i-sverige-diskuterer-vaabenstoette-til-ukraine-vi-skal-overleve-indtil-fredsforhandlingerne-begynder/
http://flamman.se/a/ukrainska-vanstern-om-vs-vapenkval-det-gar-inte-att-vara-pacifist-nar-en-stridsvagn-kor-over-en
- Bidrar NATO-tilslutning til fred i verden?
https://www.vol.no/meninger/i/MLk97K/bidrar-venstres-nato-tilslutning-til-fred-i-verden
https://www.berlingske.dk/internationalt/stoltenberg-sverige-kan-hurtigt-blive-et-nato-land
https://www.aftenposten.no/norge/i/47gQpa/i-generasjoner-har-oest-finnmark-elsket-russland-naa-blir-nedlagte-bomb

- NATOs krav kan opfyldes uden våben.
https://aldrigmerekrig.dk/spred/?afpres-k22
https://pov.international/hvilken-forskel-gor-forsvarsmilliarderne/
- SF slagter forslag om nej til mere militær.
https://www.dr.dk/nyheder/politik/uro-i-sf-foer-landsmoede-pia-olsen-dyhr-banker-forslag-om-nej-til-flere-kampvogne-og
https://www.dr.dk/nyheder/politik/sf-modstand-mod-amerikanske-soldater-i-danmark-kan-give-dem-problemer
- 11 argumenter til forsvar for forbeholdet.
https://www.folkebevaegelsen.dk/11-argumenter-til-forsvar-for-forbeholdet/
https://www.altinget.dk/forsvar/artikel/forsker-hold-oeje-med-disse-tre-myter-i-debatten-om-det-danske-forsvarsforbehold
https://www.dr.dk/engagement/taet-paa/stil-spoergsmaal-hvem-forsvarer-freden
- EL: Stem nej, hvis du er i tvivl om forsvarsforbeholdet.
https://www.altinget.dk/forsvar/artikel/enhedslisten-i-eu-stem-nej-hvis-du-er-det-mindste-i-tvivl-om-forsvarsforbeholdet
https://jyllands-posten.dk/politik/ECE13838187/el-vil-frede-udviklingsbistand-med-oeremaerket-milliard-til-ukraine/
--------------------------------------------------

- Indsamlingskomité vil ikke kontrollere støtten til Ukraine-våben.
https://www.altinget.dk/forsvar/artikel/dansk-komite-vil-ikke-foere-kontrol-med-ukraine-vaaben-de-finansierer
https://ekstrabladet.dk/nyheder/samfund/justitsministeriet-klar-med-lovgivning-om-deltagelse-i-ukraines-it-haer/9172594
- Many EU member states exported weapons to Russia after the 2014 embargo.
https://www.investigate-europe.eu/en/2022/eu-states-exported-weapons-to-russia/
https://arbejderen.dk/udland/vaabenfirmaer-har-presset-paa-for-at-udvide-nato-og-skabe-konflikt/
- Hvilken rolle spiller olie for at stoppe krig.
https://www.greenpeace.org/denmark/vi-arbejder-med/klima/hvilken-rolle-spiller-olie-over-for-vores-evne-til-at-stoppe-krig/

- Putin: Forrædere skal spyttes ud som insekter.
https://www.dr.dk/nyheder/udland/putins-tale-til-rusland-forraedere-skal-spyttes-ud-som-et-insekt
https://www.berlingske.dk/aok/madblogger-er-blandt-de-foerste-sigtede-under-putins-fake-news-lov
https://pov.international/ondskabens-imperium-ukrainekrigen/
- Putin er en moderne diktator.
https://pov.international/putin-er-en-moderne-diktator/
https://www.argumentagder.no/post/om-%C3%A5-ta-standpunkt-mot-en-okkupant
- Krigsforbrydelser: Vi skal samle beviserne nu.
https://www.dr.dk/nyheder/udland/han-holder-oeje-med-putins-krigsforbrydelser-tiktok-og-telegram-har-vaeret-en-stor
https://www.dr.dk/nyheder/politik/kaptajnloejtnant-konsekvenser-kan-vaere-store-danskere-der-rejser-i-kamp-i-ukraine
- Vanskeligt at stille Putin for domstol.
https://www.information.dk/udland/2022/03/international-domstol-undersoeger-potentielle-krigsforbrydelser-ukraine-vanskeligt-stille-putin-ansvar
https://www.berlingske.dk/internationalt/fns-oeverste-domstol-beordrer-rusland-til-at-stoppe-invasion
- Jurist: Begge parter bryder krigens love, men Rusland flest.
https://olfi.dk/2022/03/15/militaerjurist-begge-parter-bryder-krigens-love-men-rusland-staar-for-flest-brud/
https://jyllands-posten.dk/international/ECE13830493/rusland-traekker-sig-fra-europaraadet-efter-udvisning/

- Med fjender som Rusland behøver man åbenbart en ven som Venezuela.
https://www.information.dk/udland/leder/2022/03/fjender-rusland-behoever-aabenbart-ven-venezuela
https://pov.international/bolsonaro-putin-ukraine/
- Pandora Papers Reveal Offshore Holdings of Ukrainian President.
https://www.occrp.org/en/the-pandora-papers/pandora-papers-reveal-offshore-holdings-of-ukrainian-president-and-his-inner-circle
- Hvad vidste Xi om Putins invasion i Ukraine?
https://pov.international/hvad-vidste-xi-om-putins-invasion-i-ukraine/
https://www.information.dk/udland/2022/03/ruslands-invasion-ukraine-stiger-frygten-kinesisk-invasion-taiwan
- 12 ballistiske missiler rammer Iraks kurdiske hovedstad.
https://ekstrabladet.dk/nyheder/krigogkatastrofer/12-ballistiske-missiler-rammer-iraks-kurdiske-hovedstad/9170389
--------------------------------------------------

- Bæredygtig fred: Sådan sluttes krige.
https://www.zetland.dk/historie/segJkj9J-a8dQKjjz-84967
- Vi vil hellere latterliggøre sølvpapirshatte end bygge bro.
https://pov.international/vi-latterliggor-solvpapirshatte-bygge-bro/
- Aktivister besatte oligarks London-palæ til flygtninge.
https://nyheder.tv2.dk/udland/2022-03-14-aktivister-besatte-milliardaers-london-palae-og-kom-med-advarsel-til-andre
- Student flygtede til Norge og blev straks bistandschef.
https://www.bistandsaktuelt.no/bistandsbransjen-bistandsorganisasjoner-demokrati/fra-dodstrusler-til-seiersbrol/306139
- Lasse Marker: Hvis vi ønsker en fri verden, må vi hjælpe de kunstnere, der kæmper for den.
https://www.berlingske.dk/kulturkommentar/lasse-marker-hvis-vi-oensker-en-fri-verden-maa-vi-hjaelpe-de
https://www.berlingske.dk/kultur/frederiksbergpolitiker-vil-sende-buste-af-dagmar-til-den-russiske-ambassade
- Socialt medie influerer protest og social forandring i Belarus.
https://magasinetroest.dk/2022/03/17/revolution-hvordan-det-sociale-medie-telegram-influerer-civile-protester-og-social-forandring-i-belarus/
- Fransk erstatning til krigsofre i Algier, 60 år senere.
https://pov.international/franskmaendenes-traume-fra-algierkrigen/
--------------------------------------------------
Fredsklipz bliver opsamlet her:
http://fred.dk/artikler/fredsklip/aktuel.htm
- se tips mod links bag mur, fx at bruge Privat-faneblad.
.tom
::::::::::::::::::::::::::
 
 
Del, videresend og genbrug gerne
 
”Arnes mail” handler især om  flygtninge og fred - dels udgivelser med tekster og dels med podcasts fra Flygtninge og Fred https://flygtningeogfred.dk/
 
Ikke-abonnenter er velkomne til at abonnere på fremtidige ”Arnes mail” ved klik på nyhedsmail og til også at se tidligere ”Arnes Mail” ved klik på  https://flygtningeogfred.dk/mailarkiv/  for  2014-21 og for det seneste måned på arkivet

Mht. podcast så ligger de fra 2020 på Flygtninge og Fred (https://flygtningeogfred.dk) og fra årene 2004-2019 ligger ca. 1.000 indlæg herhttps://flygtningeogfred.dk/dialog/
Hvis du efter en prøveperiode fortryder tilmeldingen, så er du også velkommen til at afmelde dig fra ”Arnes mail” ved nederst på siden her at bruge Mailchips ”unsubscribe”-knap hertil.

Særligt for ”Flygtninge og Fred”s podcastlyttere:
Her er det nu muligt at abonnere på nyudgivelser ved at åbne et indlæg og nederst på linien ”tilmeld” at klikke på ”E-mail” for at modtage en E-mail med link til nye indlæg. På ”Tilmeld”-linjen ligger der også knapper til at abonnere på hhv. Apple Podcasts | Android | E-mail | Google Podcasts | Stitcher | TuneIn | Spotify | RSS , sådan at udgivelser på ”Flygtninge og Fred” også automatisk er tilgængelige i mobiltelefonernes podcast-apps.


Nyudgivne podcasts på  Flygtninge og Fred bliver også lagt på YouTube på adressen https://www.youtube.com/channel/UChsS996wxPJ9gcc6_hOlt6Q, og på  Twitter fra adressen https://twitter.com/arnenhansen  Arne Nielsen Hansen, - på LinkedIN fra https://www.linkedin.com/in/arne-hansen-44aa4b28/ Arne Hansen, -  og på Instagram: Arne Nielsen Hansen https://www.instagram.com/arnenielsenhansen/  Og endelig på h og Flag på Halv d. 5. september i sorg over militarismens ofre: https://www.facebook.com/Flag-p%C3%A5-Halv-d-5-september-i-sorg-over-militarismens-ofre-253600371327340
 
NB! Da jeg stadig er forment adgang til Facebook, så BEMÆRK venligst, at jeg nu har lavet en NY Facebookside https://www.facebook.com/arnenielsen.hansen, som jeg vil bede jer like og informere andre om, - på forhånd tak.

Din mailadresse bruges kun til at sende nyheder på denne liste – medmindre andet skulle være aftalt. Evt. henvendelse til Arne Hansen  via kommentarfelt på flygtningeogfred.dk,  post@arnehansen.net eller mobil 30420818  om f.eks. faktuelle fejl eller mangler og forslag og tilbud til indhold men også med tilbud om hjælp


Med venlig hilsen
Arne Hansen
Sønderjyllands Alle 35, 9900 Frederikshavn Danmark,
mobil: (+45)30420818, E-mail: post@arnehansen.net 
Netradio-podcasts fra 2020 og frem: "Flygtninge og Fred": https://flygtningeogfred.dk 
Netradio-podcastsarkiv  2004-19: https://flygtningeogfred.dk/dialog/  (tidl. arnehansen.net/dialog)
”Arnes mail” –arkiv fra 2014 og frem: https://flygtningeogfred.dk/mailarkiv/
Seneste "Arnes mail": https://us8.campaign-archive.com/home/?u=cdb675b8c1d6ec49f4edcc95a&id=8d4f52d190
YouTube: ”Flygtninge og Fred” på  https://www.youtube.com/channel/UChsS996wxPJ9gcc6_hOlt6Q
Twitter: Arne Nielsen Hansen på https://twitter.com/arnenhansen
Linkedin: Arne Hansen  på https://www.linkedin.com/in/arne-hansen-44aa4b28/
Instagram: Arne Nielsen Hansen https://www.instagram.com/arnenielsenhansen/
Facebook: Flygtninge og Fred https://www.facebook.com/Flygtninge-og-Fred-103392038395324
Facebook: Arne Nielsen Hansen https://www.facebook.com/arnenielsen.hansen  - er ny og gælder fremover – så jeg vil bede venner med mig på min gamle profil arne.n.hansen nu at bede om venskab her på min nye profil. Skiftet skyldes at Facebook siden oktober 2020 har blokeret min adgang til Facebook fra min gamle FB-profil!
Facebook: Dialog på Frederikshavn Lokalradio: https://www.facebook.com/DialogFrederikshavnLokalradio/ (IKKE længere Dialogpaafrederikshavnlokalradio/)  
Facebook: Aldrig Mere Krig: http://aldrigmerekrig.dk/
Facebook: Flag på Halv d. 5. september i sorg over militarismens ofre: https://www.facebook.com/Flag-p%C3%A5-Halv-d-5-september-i-sorg-over-militarismens-ofre-253600371327340
Facebook: Dansk Afghansk Humanitær Forening https://www.facebook.com/DanskAfghanskHumanitaerForening/
 

Twitter
Facebook
Website


Our mailing address is:
Arne Hansen
Sønderjyllands Alle 35
Frederikshavn 9900
Denmark

Add us to your address book


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp