Copy
View this email in your browser

Arnes mail 25.06.22 Podcast: Lyt til Fredsministeriums folkemødeoptog gennem Allinges gader
- Podcast: Hør Tue Magnussen om Udenrigsministerens negative svar til Forbyd Atomvåben – ICAN i Danmark
- Toms klip om krig og fred 24. juni samt fra 15. juni.
+ alt for mange artikler om flygtninge og fred?
::::::::::::::::::
 
 
Podcast: Oplev Fredsministeriums folkemødeoptog gennem Allinges gader
Hør lydoptagelser og interviews under Fredsministriums pop-up-events med Henrik Ginderskovs egne guitar-akkompagnerede fredssange, Carsten Andersens taler om hvordan vi sammen stopper, at krig og oprustning ødelægger vores klima,  samt uddeling af løbesedler og snak med kendte og ukendte forbipasserende i Allinges menneskeproppede gader under Folkemødet d. 18. juni 2022. (klik på lyd-linket her nederst)
Bl.a hører vi et lidt længere interview med Mette Hardam, Venstres forperson i Frederikshavn Byråd og nyopstillet V-folketingskandidat i Frederikshavn-Læsøkredsen godt 6 minutter inde, samt en diskussion med Anita Bjoerkquist medlem af Det Konservative Folkeparti, godt 16 minutter inde.
Læs gerne om e
https://flygtningeogfred.dk/oplev-fredsministeriums-folkemoedeoptog-gennem-allinges-gader/
::::::::::::::::::::::
 
 
 
Tue Magnussen om Udenrigsministerens negative svar til Forbyd Atomvåben – ICAN i Danmark
Netradioen ”Flygtninge og Fred” bringer her et interview med cand mag Tue Magnussen som er aktiv i ”Forbyd atomvåben – ICAN i Danmark”. Tue Magnussen udtrykker her sin personlige begrundede mening om hvad man må opfatte som udenrigsministerens skuffende ikke-svar givet på hele regeringens vegne på ”Forbyd atomvåben – ICAN i Danmark”s opfordring til dansk deltagelse som observatør på Statspartsmødet i Wien for stater, som har tilsluttet sig FN-traktaten om forbud mod Atomvåben. (Lydlink er nederst)
Interviewet blev optaget d. 16. juni 2022 på Bornholm under Folkemødet, hvilket har forsinket udgivelsen til d. 24. juni.
24. juni er samtidigt afslutningsdagen for Statspartsmødet i Wien for de 65 stater, som (foreløbigt) har tilsluttet sig FN-traktaten om forbud mod Atomvåben, men som også er åben for andre stater som observatører, hvilket andre NATO-medlemslande som Norge, Tyskland, Holland og Belgien har valgt at gøre samt NATO-ansøgerlandene Sverige og Finland, men altså ikke Danmark, som dermed har valgt at isolere sig fra NATO-nabolandene men også at træde ud af det gode nordiske fællesskab.
Desuden fortæller Tue Magnussen om hele forløbet med ICAN, kampagnen for et globalt forbud mod atomvåben, som fik sin første succes med FNs generalforsamlings vedtagelse af en traktat om forbud med atomvåben tilbage i 2017 med et flertal på 122 medlemsstater, og som trådte i kraft d. 22. januar 2021 efter at 50 staters parlamenter også havde fået ratificeret forbudstraktaten og som siden da hidtil er blevet ratificeret af yderligere 15 stater. Og mange flere er på vej da indtil nu 86 regeringer har underskrevet traktaten med henblik på ratificering i parlamenterne.
https://flygtningeogfred.dk/tue-magnussen-om-udenrigsministerens-negative-svar-til-forbyd-atomvaaben-ican-i-danmark/
::::::::::::::::::::
 
 

Bashy Quraishy

UN says Israeli forces shot and killed Al Jazeera journalist Shireen Abu Akleh https://www.facebook.com/photo/?fbid=10159057385422075&set=a.87029442074
::::::::::::::::::::::
 
 
 
 
Bedsteforældre for Asyl - Avnstrup møde den 26 juni 2022
Tovholdere: Lillian Pagsberg og Mette Roerup
Dagsorden:
1 Siden sidst
a Forårsfest den 25 maj. Hvad mener beboerne om arrangementet?
Hvad fungerede ? Hvad kan vi gøre bedre?
b FN's flygtningedag den 20. juni. En god demonstration på Rådhuspladsen i København;
men alt for få deltagere. Hvordan får vi flere til at deltage?
2 Sommerferieaktiviteter for børnene på Avnstrup. Røde Kors arrangerer børnelejre i Borup.
Der arrangeres 2-dages ture til Lalandia for familierne.
De voksne må kun overnatte 2 døgn pr. måned udenfor centeret.
3 De afghanske flygtninge forlader Danmark grundet deres usikre fremtidsudsigter.
Der er dannet nye grupper til støtte for de afghanere, der stadig er her.
4 Er der kommet nye syriske familier til Avnstrup?
Giv os navnene og antal børn, så vi kan kontakte dem.
5 Kongelundsgruppen planlægger at indrykke en annonce
"TIDEN ER MODEN til at Danmark igen får en anstændig flygtningepolitik".
Det skal ske til august i samarbejde med flere store organisationer og BfA.
6 Evt.
Sjælsmark demo søndag d. 10. juli
Avnstrup møde LØRDAG d. 23. juli og Avnstrupmøde LØRDAG d. 27 august
::::::::::::::::::::
 
 
 
 
Aftale om amerikanske soldater på dansk grund kan udløse folkeafstemning
Hvis regeringen indgår en aftale med USA om at udstationere soldater på dansk grund og overlader udøvende magt til USA, skal danskerne tage stilling ved en folkeafstemning, vurderer dansk ekspert i folkeret.
https://arbejderen.dk/indland/aftale-om-amerikanske-soldater-paa-dansk-grund-kan-udloese-folkeafstemning/
:::::::::::::::::::::::::::
 
 
 
Professor Ole Wæver advarer: Meget vidtgående at tillade udenlandsk militær på dansk territorium
Professor i international politik og leder af fredsforskningscenter advarer om, at vigtige beslutninger ikke længere vil blive truffet i Danmark, hvis der åbnes op for udstationering af amerikansk militær på dansk grund.
https://arbejderen.dk/indland/professor-advarer-meget-vidtgaaende-at-tillade-udenlandsk-militaer-paa-dansk-territorium/
::::::::::::::::::::::::::::::::
 
 
 
 
Institut for Menneskerettigheder: Syriske flygtninges retssikkerhed er under pres
https://nyhedsbrev.menneskeret.dk/t/ViewEmail/r/C1A982BBC21922ED2540EF23F30FEDED/A015B6E89CE4626CBA4AF9908B8D85ED?
:::::::::::::::::::::::
 
 
 
 
Dansk folketingspolitiker udsat for israelsk apartheid på den besatte Vestbred Sikandar Siddique er rystet. Til daglig er han medlem af Folketinget for partiet Frie Grønne og taler flydende dansk. Men da han besøgte Vestbredden, blev han chokeret over israelske soldaters og bosætteres åbenlyse apartheid mod palæstinenserne. Han blev også selv stoppet af en bevæbnet israelsk soldat, der ville vide, om han var muslim.
https://arbejderen.dk/udland/dansk-folketingspolitiker-udsat-for-israelsk-apartheid-paa-den-besatte-vestbred/
::::::::::::::::::::::
 
 
 
Fra Ulla Klotzer, Kvinder for Fred, Finland:...
> The insane neoconservatives who have control over US foreign policy have prevailed on tiny, helpless Lithuania to violate the agreement with Russia for the provision of Kaliningrad, and now Lithuania has received a Russian ultimatum.

> Washington is determined to start World War 3, apparently the Biden regime sees this as the only means of preventing a massive defeat in the November elections . . . there won't be any elections if this continues.

> https://www.rt.com/.../557466-nato-engaged-direct.../

> 20 Jun, 2022 09:18
> HomeRussia & FSU
> NATO engaged in ‘direct aggression’ against Russia, Moscow
must defend itself – senator
> The bloc is forcing Moscow to apply adequate self-defense, Andrey Klimov said after Lithuania blocked the transit of sanctioned goods to the exclave of Kaliningrad
> NATO engaged in ‘direct aggression’ against Russia, Moscow must defend itself – senator
> © Ulrich Baumgarten via Getty Images

> NATO member state Lithuania is now effectively engaged in “direct aggression” against Russia, senator Andrey Klimov argued in a Telegram post on Monday, citing Vilnius’ decision to stop the transit of sanctioned goods to Russia’s exclave of Kaliningrad.

> According to the Russian politician, who heads a commission for the defense of state sovereignty, by refusing to let certain goods pass through its territory to the Russian region, Lithuania has violated a treaty signed between Moscow and Brussels 20 years ago.

> Unless the EU brings its member state to heel and forces it to respect the accord, a huge question mark would be hanging over the legal basis for Lithuania’s membership in the bloc, Klimov argued. The senator stressed that in this case, Moscow would have a free hand to “solve the problem of the Kaliningrad transit created by Lithuania by ANY means chosen by us.”
> READ MORE: Blockade of Russian region a breach of international law – Moscow

> Klimov went on to quote from the ‘Joint statement on transit between Kaliningrad Region and the rest of the Russian Federation’ dated November 11, 2002. The document, among other things, stated that the “parties acknowledge the unique position of Kaliningrad region as part of Russia separated from the rest of the Federation’s territory by other states.” Bearing this in mind, the signatories agreed to “make special efforts to allay both sides’ concerns with respect to the future transit of people and goods,” the senator pointed out.

> The Russian lawmaker added that the uninterrupted transit from mainland Russia to Kaliningrad Region was guaranteed when Lithuania joined NATO back in 2004.

> Klimov warned that the military alliance is “de jure starting with the hands of one of its member states an unacceptable blockade” of a Russian region.

> This could be construed as direct aggression against Russia, which is literally forcing us to immediately resort to adequate self-defense.

> Klimov’s sentiment was echoed by fellow senator Andrey Klishas, head of the Committee of Constitutional Legislation.

> “The attempt to effectively impose a blockade on Kaliningrad Region on the part of Lithuania is a violation of Russia’s sovereignty over that region, and could be the grounds for very tough and absolutely legal actions on the part of Russia,” the senator wrote in Telegram on Monday.

> On Saturday, Lithuanian authorities announced that goods subject to EU sanctions would no longer be allowed to pass through its territory to enter Kaliningrad Region. Among the items the transit of which is now being blocked are coal, metals, construction materials and advanced technology. The region’s governor, Anton Alikhanov, said the ban means that as much as 50% of all the goods destined for Kaliningrad Region would be affected.

> Lithuania’s state railway service, LTG Cargo, confirmed the same day that, according to clarifications from the European Commission, even if sanctioned goods and cargoes travel from one part of Russia to another, but through the territory of the EU, their transit should still be prohibited.

> --
> This is a listserve to discuss the building of a global nonviolent movement to end war and establish a just and sustainable peace.
>
> Participants on this list must be respectful toward each other, not advocate violence, and not promote electoral candidates.
> ---
...
> To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/.../CAH3wWgoWsspp_%3D....
PS:Linket fra RT.com er blokeret ifølge EU-beslutning som påstået russisk propaganda
::::::::::::::::::::
 
 
 
 

Europe-wide call for protection and asylum for deserters and conscientious objectors from Russia, Belarus and Ukraine

https://wri-irg.org/en/story/2022/europe-wide-call-protection-and-asylum-deserters-and-conscientious-objectors-russia
:::::::::::::::::::::::::
 
 
 
Så lang tid vi har atomvåben, er der en reel fare for, at en atomkrig kan starte ved en fejl.
Det er forrykt, at vi har indrette os, så verden kan ødelægges ved en fejl.
Jeg vil foreslå, at vi når vi taler mod oprustningen,
medtager vi, at øget oprustning gør det vanskeligere at afskaffet atomvåben.
Regan og Gorbatjov var enige om at atomvåben burde afskaffes,
dengang var der nogenlunde balance i de konventionelle styrker.
Hvis vi øger NATOs konventionelle styrker, der i forvejen er mange gange større end Ruslands,
mindsker vi Ruslands muligheder for at deltage i afskaffelse af atomvåben.
Kh
Poul Eck Sørensen, Esbjerg Fredsbevægelse
:::::::::::::::::::::::::
 
 
 
 

Sign the petition:

Biden, NATO, Negotiate an End to the Black Sea Blockade in Ukraine. STOP global starvation.
https://diy.rootsaction.org/petitions/biden-nato-negotiate-an-end-to-the-black-sea-blockade-in-ukraine?source=facebook-share-button&time=1655852311&utm_source=facebook&share=739c1956-3f3d-4d02-8521-52b7ef4540f5&fbclid=IwAR0HXGOebKsVpy5MSJnHOZznTqNWjAjf83Ov3ea5kVAefOtczTRXzskRfFs
::::::::::::::::::
 
 

Christian Juhl

Columbia: Venstrefløjen har vundet præsidentvalget med Gustavo Petro i spidsen.
https://www.facebook.com/photo/?fbid=445831710703286&set=a.266045112015281
:::::::::::::::::::::::
 
 
 

Marie VibeStøttegruppe - Alle Børnene skal hjem fra Syrien NU- aktivistgruppe

L I L L E / G U D S / B A R N

hvad skader dig?
Det gør bevidst politisk årelang faktaresistens
decideret, bevidst konventionsstridig, apartheids fornægtelse
af Statsborgerskabets unicitet.
Dermed liv.
Dermed Retsstaten.
Dermed al anstændighed.
Ingen burde kunne beklæde en toppost, og fastholde egen absurde uformåenhed, på denne baggrund.
Men: det gør de.
De går til valg på det.
Og børnene kan så kaldes...udanske imens.
— sammen med Knud Foldschack og 
8 andre

Repatriate the Children - Denmark

De danske børn i Syrien får det værre og værre. Det er fuldstændigt vanvittigt, at regeringen efterlader 5 danske børn i en fangelejr i Syrien.
Fageksperter og regeringens støttepartier mener, at der skal gøres noget nu!!!
Se hele nyhedsudsendelsen på dr.dk
#dkpol #bringallebørnenehjem
::::::::::::::::::::::::::
 
 
 

Elise Bjerkrheim

D. 16 juni 2022 blev min partileder, Sikandar Siddique, politisk leder af Frie Grønne, udsat for etnisk profilering til folkemødet på Bornholm lige efter en partilederdebat på DR2!
Lige siden har politikere fra Socialdemokratiet og blå blok haft travlt med at slå tvivl om, hvorvidt episoden var etnisk profilering eller bare godt politiarbejde. Det på trods af, at episoden blev filmet, og der er et uafhængigt vidne til at underbygge Sikandars version (se link nederst i opslaget).
I mit sind er der ingen tvivl. Det VAR etnisk profilering og så ovenikøbet rettet mod et folketingsmedlem, som til og med er leder af et politisk parti 💔
Det er meget chokerende og fuldstændigt uacceptabelt, at det kan foregå. Men hvad der er langt værre er, alle de politikere fra Socialdemokratiet og blå blok, der i de seneste dage ikke har taget afstand fra hændelsen, men tværtimod roser politiet for deres arbejde og går efter Sikandars troværdighed og integritet.
I en rapport fra Europarådets racismekommission fra den 9. juni 2022 står der, at diskrimination og hadsk tale rettet mod muslimer er på fremmarch i Danmark, og der gøres ikke nok for at bekæmpe det:
”Angående hadefulde ytringer bemærker kommissionen med beklagelse, at muslimer i Danmark, herunder gæstearbejdere og personer, der har fået asyl, i stigende grad, HERUNDER POLITIKERE FRA FORSKELLIGE POLITISKE PARTIER, fremstilles som en trussel mod danske værdier og kultur.
Konklusionen er altså klokkeklar: Politikere fra forskellige politiske partier i Danmark fremstiller i stigende grad muslimer som en trussel mod danske værdier og kultur og der gøres ikke nok for at bremse denne tendens fra de danske myndigheders side inkl. i politiet.
Det er på tide at vågne op af tornerosesøvnen. Danmark er blevet til et land, hvor racismen lever i bedste velgående. Dertil kommer, at en stor del af denne racisme og islamofobi bliver ledt an af politikerne fra regeringspartiet og blå blok. Det er ikke et synspunkt. Det er et faktum. Og det synes jeg, er ekstremt skæmmende for et demokratisk land som Danmark 💔
Racisme og islamofobi skal stoppes nu ‼️
DEL GERNE 🙏🏻
https://www.bt.dk/.../oejenvidne-sikandar-siddique-taler...
:::::::::::::::::::::::
 
 
 
 
 1
 
 FORBYD ATOMVÅBEN
ICAN i Danmark
11. maj 2022
 
 Til statsminister Mette Frederiksen, udenrigsminister Jeppe Kofoed, forsvarsminister Morten Bødskov og sundhedsminister Magnus Heunicke
Vi opfordrer regeringen til at gøre, hvad den kan for at forhindre en atomkrig mellem Rusland og USA og til at deltage som observatør i statspartsmødet om FN’s forbudstraktat om atomvåben i Wien til juni.
Folketinget behandlede den 22 januar sidste år et forslag fra Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti om dansk tilslutning til FN’s traktat om forbud mod atomvåben, som af stort flertal af verdens lande var blevet vedtaget på FN’s generalforsamling i 2017 og som trådte i kraft og blev del af folkeretten den 22. januar 2021.
På trods af en meningsmåling, der viste, at 78% af danskerne ønskede, at Danmark tilsluttede sig traktaten, blev forslaget afvist af et stort flertal af partierne i Folketinget. Man gjorde det med henvisning til, at de ni atommagter ikke havde tilsluttet sig forbudstraktaten, og at man derfor ville arbejde for ned- og afrustning i regi af FN’s ikke-spredningstraktat fra 1970.
Under debatten og i et efterfølgende samråd redegjorde udenrigsminister Jeppe Kofoed for de konkrete skridt til afrustning, han forud for den 10. gennemgangskonference for Ikke-spredningstraktaten ville opfordre atommagterne til at tage.
Vi blev opmuntret, da vi i forbindelse med lancering af den nye udenrigs- og sikkerhedspolitiske strategi kunne læse, at regeringen ville ”stemple Danmark ind i kampen for nedrustning og øget våbenkontrol” og ”fremme tidssvarende internationale aftaler, der sænker risikoen for militær eskalation mellem lande i verden med stadig flere våben.
Men så kom der en krig i vejen, og der er nu indgået et bredt nationalt kompromis om øgede forsvarsbevillinger angiveligt for at imødegå Ruslands trusler mod Danmarks sikkerhed.
Selv om vi mener, at USA og NATO bærer et politisk medansvar for, at krisen med Rusland er eskaleret, så fordømmer vi naturligvis Ruslands ulovlige angrebskrig og i særdeleshed landets trusler om at anvende atomvåben.
Den russiske regerings specifikke trussel om at anvende atomvåben, hvis USA og NATO overtræder en i øvrigt ubestemmelig grænse for indblanding i krigen, er en klar overtrædelse af FN-pagten, hvor man ikke må true med handlinger, der er ulovlige at føre ud i livet.
Vi frygter nu, at stormagtsrivaliseringen eskalerer til en 3. verdenskrig, der udkæmpes med atomvåben, derfor er det vigtigste at undgå yderligere eskalering.
Der er brug for direkte tillidsskabende kontakter mellem regeringerne i Rusland og USA - mellem præsident Putin og præsident Biden. Der er brug for diplomati og fredsforhandlinger, der også inkluderer det ukrainske folk, og her må Danmark bidrage mest muligt.
Stormagternes atomarsenaler forhindrer åbenlyst ikke krige, men bruges til at opnå politiske mål og eventuelt bane vej til militær sejr. Atommagternes afskrækkelsespolitik har siden 1945 været brugt som trusler og afpresning og har gjort alle konflikter og krige imellem dem farlige for alverdens befolkninger. I forlængelse af krigen efterlyser vi en debat om sikkerhed med udgangspunkt i de katastrofale humanitære konsekvenser af atomkrig. 2
 
Ruslands trussel om at bruge atomvåben har fået mange til at indse, at en verden med atomvåben er fundamental usikker og at kun et globalt forbud mod atomvåben kan forhindre fremtidige trusler.
Under folketingsdebatten i januar sidste år blev det tydeligt, at alle partierne ønsker en atomvåbenfri verden, og vi er overbevist om, at alle også er enige om at ville undgå en atomkrig. Hvis Folketinget og regeringen mener, at atomkrige ikke kan vindes og derfor heller ikke føres, så skal der handles resolut over for brug og trusler om brug af atomvåben.
Vi er enige med regering og Folketinget om, at det næste store globale forum om atomvåben – hvor også de ni atommagter deltager - er den 10. gennemgangskonference for Ikke-spredningstraktaten til august.
Derfor skal Danmark, som udenrigsministeren har lovet, lægge så meget pres som muligt på atommagterne til at tage skridt til afrustning og dermed aftale praktiske skridt til at reducere faren for atomkrig.
Som FN er indrettet, kan ingen presse Rusland og USA til atomar afrustning i øjeblikket. Danmark bør derfor tage initiativ til at samle det store flertal af ansvarsbevidste lande og foreslå, at USA og Rusland genopliver den strategiske dialog om atomar stabilitet. Man bør samtidig udarbejde en resolution, der med henvisning til atomvåbens katastrofale humanitære konsekvenser, fordømmer trusler om brug af dem – især trusler, der fremsættes for at intimidere, tvinge eller beskytte nøgen aggression imod ikke-atommagter.
FN’s forbudstraktat er blevet til som flertallets reaktion på, at ikke-spredningstraktaten har været frosset fast i årtier, fordi atommagterne ikke levede op til deres forpligtelser om fortsat gensidig afrustning, men tværtimod moderniserede og oprustede deres arsenaler.
Forbudstraktaten forbyder udvikling, test, afprøvning, produktion, lagring, overførsel, brug eller trussel om brug af atomvåben – og især på rund af det totale forbud også mod trusler om brug af atomvåben - udfylder den et tidligere stort hul i Folkeretten.
Vi har tidligere opfordret den danske regering og Folketinget til at følge opfordringen fra FN's generalsekretær António Guterres og den danske befolknings flertal om at tilslutte sig traktaten.
Den 21.-23. juni mødes de 60 stater, som indtil videre har ratificeret forbudstraktaten, til statspartsmøde i FN-regi for at udrulle traktatens mange artikler. Mødet foregår i Wien og dagen før har den østrigske regering arrangeret en ekspertkonference om de humanitære følger af atomkrig. Vi foreslår, at den danske regering deltager i disse møder som observatør i lighed med regeringerne i vores nabolande, Sverige, Norge og Tyskland.
Med venlig hilsen
Hasse Schneidermann
Koordinationsgruppen
Forbyd Atomvåben – ICAN i Danmark er et folkeligt samarbejde, der har til formål at oplyse om atomvåbens farlighed og arbejde for dansk tilslutning til FN’s traktat om forbud mod atomvåben. www.atomvaabenforbud.nu
ICAN - Den internationale kampagne til afskaffelse af kernevåben er en koalition af over 600 ikke-statslige organisationer i mere end hundrede lande, der virker for at fremme tilslutning til FN's traktat om forbud mod atomvåben. Denne epokegørende traktat blev vedtaget i FN's Generalforsamling den 7. juli 2017 og trådte i kraft den 22. januar 2021. www.icanw.org
:::::::::::::::::::::::::
 
 
 
Pierre Galand tidligere belgisk senator
23.juni 2022
Umiddelbart før NATOs topmøde er det presserende at minde om den sidste rapport fra SIPRI, der advarer os om det relancerede våbenkapløb, herunder en øgning på 9 % af atomvåbenarsenalet. I modsætning til – som anbefalet af NATO at øge militærbudgettet med 2 % - må vi som FNs generalsekretær, Antonio Guterres foreslår, kræve at hvert land står fast på at skære 10% af landets militærbudget for at afværge klimakrisen og de konsekvenser, der allerede har vist sig dramatiske for 1,8 milliarder mennesker.
Oversat fra fransk af Annette Kanstrup-Jensen
:::::::::::::::::::::
 
 
 
Studerende på Folkemødet: Jeg var lamslået, da politiet frihedsberøvede klimaaktivister
Håndteringen af klimaprotesterne er udtryk for en frustrerende og selektiv tilgang til demokratiet, hvor unge menneskers budskaber ties ihjel, skriver Nina Rask Skotte i denne replik til Folkemødets formand. 
https://www.altinget.dk/artikel/studerende-folkemoedet-er-blevet-synonymet-paa-falsk-inddragelse-og-youthwashing
;;;;;;::::::::::::::::
 
 

DERFOR SKAL FOSSILE REKLAMER FORBYDES

ADVARSEL! REKLAMER FOR FLYREJSER ESKALERER KLIMAKRISEN OG SKADER MENNESKERS SUNDHED.
Vidste du, at klimakrisen bliver værre? At vores forbrug af olie, kul og gas er den største årsag? Og, at luftforureningen fra de brændsler dræber flere mennesker om året end rygning? 👀
Skriv under på et forbud mod reklamer for flyrejser, biler, benzin og andre storsyndere bag seriøse klima- og sundhedsproblemer
https://www.greenpeace.org/denmark/vaer-med/stop-fossilreklamer/
::::::::::::::::::
 
 
 
 

Henrik Vestergaard Stokholm


S
e
t
s
r
d
o
o
n
p
.
1
n
i
3
8
9
7
t
1
g
 
k
 
j
5
u
1
0
 
1
f
.
8
u
2
8
m
2
0
.
c
m
2
1
c
0
l
3
  · 
DET ENDTE LYKKELIGT…🤩❤️
Men for snart fire år siden stod Roda og Ruwayda og hele deres dejlige familie til at blive sendt på udrejsecenter og tilbage til den visse død i Somalia. Deres liv blev smadret, og de kæmpede en ulige kamp i alt for mange år. Men i dag jeg så lykkelig! For i dag er de blevet studenter fra Nyborg Gymnasium, og må leve det liv de har kæmpet så indædt for. De er en fantastisk gave til os alle og til Danmark, og jeg er så stolt af dem.
#denlykkeligstedagimitliv #jegelskernyborggymnasium
:::::::::::::
 
 
 
The UK's Decision to Extradite Assange Shows Why The US/UK's Freedom Lectures Are a Farce
June 17, 2022: Information Clearing House --The Assange persecution is the greatest threat to Western press freedoms in years. It is also a shining monument to the fraud of American and British self-depictions.
By Glenn Greenwald
http://www.informationclearinghouse.info/57073.htm?fbclid=IwAR2T6GQRPRZ-62wtAXBLwtCFR-h82fNptuYynAeGnKBbVasM-JbEFZF8LbM
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
 
 
 
No Way Out But War
By Chris Hedges
The United States, as the near unanimous vote to provide nearly $40 billion in aid to Ukraine illustrates, is trapped in the death spiral of unchecked militarism.
No high speed trains. No universal health care. No viable Covid relief program. No respite from 8.3 percent inflation. No infrastructure programs to repair decaying roads and bridges, which require $41.8 billion to fix the 43,586 structurally deficient bridges, on average 68 years old.
No forgiveness of $1.7 trillion in student debt. No addressing income inequality. No program to feed the 17 million children who go to bed each night hungry. No rational gun control or curbing of the epidemic of nihilistic violence and mass shootings.
No help for the 100,000 Americans who die each year of drug overdoses. No minimum wage of $15 an hour to counter 44 years of wage stagnation. No respite from gas prices that are projected to hit $6 a gallon.
The permanent war economy, implanted since the end of World War II, has destroyed the private economy, bankrupted the nation, and squandered trillions of dollars of taxpayer money. The monopolization of capital by the military has driven the U.S. debt to $30 trillion, $6 trillion more than the U.S. GDP of $24 trillion. Servicing this debt costs $300 billion a year.
We spent more on the military, $813 billion for fiscal year 2023, than the next nine countries, including China and Russia, combined…..læs resten af denne væsentlige analyse på
http://www.informationclearinghouse.info/57076.htm?fbclid=IwAR32qK9AtaFe6HT7dtBWG5JQZyqo_yEFpehCcZjJRXOaJV-Ok6OwwA3i3y8
::::::::::::::::::
 
 
 
 

Henrik Vestergaard Stokholm

TAK FOR BENT MELCHIOR-PRISEN❤️🙏
Kære priskomité – kære venner her i salen. Tusind, tusind tak for prisen. Det ville virkelig være gusten og falsk beskedenhed at påstå, at jeg ikke er pavestolt af at modtage den her pris som den første. Jeg fatter faktisk ikke, at jeg står her lige nu, og jeg føler mig lidt som en lille bange dreng på 42 år…
Jeg syntes virkelig ikke, at mine sko er store nok til den her ærefulde pris. For jeg har ikke gjort noget særligt andet end at passe mit job som rektor, passe på mine elever og insistere på basal medmenneskelighed - og samtidig har jeg forsøgt at være et ordentligt menneske – lige som alle her i salen og mange i det her land. Det er ikke altid lykkedes mig, men jeg prøver sgu hver dag.
Så jeg er på ingen måde stolt af mig selv, men jeg er så ufattelig stolt over at modtage en pris, som bærer navnet på en mand, jeg altid har beundret - og som har været brobygger hele sit liv. En mand der altid har insisteret på dialog på trods af forskelle, på at vælge livet og på at handle og gøre noget – også selvom det kostede ham et liv med trusler. Som Bent sagde: Hvis ikke nu, hvornår så? Og med det spørgsmål mente han, at det er nu, der skal gøres noget – lige nu – og ikke, når det er holdt op med at regne, eller når ferien er forbi. Nej, vi skal handle mens tid er, og vi skal gøre det nu. Og så skal vi ikke gøre mod andre, hvad vi ikke selv vil have, de gør mod os. Bents mantraer er mine ledetråde.
Jeg har altid fulgt Bent på afstand, læst om ham og faktisk skrevet med ham for et par år siden, fordi den kærlige og dejlige mand sendte mig opbakning under de kampe, jeg har været gennem. Det var i en af de mørkeste og sværeste stunder i mit liv, og jeg har aldrig følt mig så taknemmelig og rørt. Bent er en kær ven, jeg desværre aldrig har mødt, og han er et lysende forbillede for mit arbejde og for den måde, jeg forsøger at være menneske på. Jeg er så ked af, at jeg aldrig mødte ham, men Bent er altid med mig.
Jeg har også fulgt Bent og Özlems fantastiske arbejde i Brobyggerne og meldte mig ind meget hurtigt efter organisationen blev dannet. Jeg læste i Bents biografi ”Så vælg da livet”, at han i slutningen af 1940´erne meldte sig ind i organisationen ”Én verden”, som var bygget på ønsket om at nedbryde de nationalistiske mure folkeslag imellem, men han konstaterede selv dengang, at drømmen forblev utopi. Brobyggerne kan ses som en direkte forlængelse af ”Én verden” med fokus på det nære. Men Brobyggerne, Bent og Özlem, har vist, at det ikke bare er en utopisk drøm at nedbryde mure og skabe dialog – det er virkelighed nu.
Brobyggerne er en enestående organisation, fordi både Bent og Özlem Cekic har trodset alle forskelle og sammen insisteret på at fokusere på det, vi alle har til fælles: At vi er mennesker - og at dialog, dialog og atter dialog kan flytte os fra had, ufred og splittelse. At vi skal lære hinanden at kende ved at tale sammen, også når vi er uenige – og netop når vi er uenige – for kendskab kan få fjendskab til at smuldre. Özlem er en fantastisk énmandshær og burde selv have prisen – det har jeg også sagt til hende. Hun er en kriger uden våben, for hun knokler hver dag for at skabe dialog og forståelse mellem mennesker. Og så kæmper hun indædt mod den største trussel i vores samfund: Mod hadets ekkokamre, mod fordommene, mod dehumaniseringen og mod ligegyldigheden overfor andre mennesker, der ikke ligner os selv. Det er er nemlig ikke bødlen, dødens riffelgange, hadet eller torturen, der gør os bange, men den nådesløse verdens blinde ligegyldighed, som Halfdan Rasmussen så smukt har formuleret det.
Özlem, du er også mit store forbillede, og jeg beundrer din evige kamp, som også har så mange personlige omkostninger for dig. Din stemme og din evige insisteren på dialogkaffe er ubetinget den vigtigste i de her alvorlige tider. Du giver håb hver dag, og du har inspireret mig og mit elskede Nyborg Gymnasium mere, end du aner. Du var forbi i november sidste år, og du gjorde et kæmpe indtryk på os alle.
For Nyborg Gymnasium er virkelig Brobygger-skolen, og alle mine elever på min skole er brobyggere, fordi vi har 40 nationaliteter i huset og elever på syv forskellige uddannelser. Vi har en fantastisk mangfoldighed af kulturer, etniciteter, religioner, hår- og hudfarver, seksualiteter og politiske overbevisninger. Det er et skønt sted, og eleverne beriger hinanden og os alle samen. De er tolerante, rummelige, frisindede og fantastiske.
Vi har derfor netop lanceret et menneskesyn som strategi i stedet for at lave en klassisk, røvsyg og menneskefjendsk strategi med kpi´er og bullshitord. Det menneskesyn er grundlaget for skolens retning, men også for alt hvad vi gør i det daglige - det er skolens grundlov. Og det er direkte i forlængelse af Brobyggerne, af Özlem og af Bent.
Det første og vigtigste der står er, at vi tror på det bedste i mennesker. Det er hele grundlaget for, hvordan vi ønsker at møde hinanden på Nyborg Gymnasium. Vi tror nemlig, at alle som udgangspunkt vil hinanden det godt. Vi tror på, at det smitter, hvis alle går ind i alle fællesskaber, dialoger og mødet med andre med den tilgang.
Et andet af udsagnene er, at vi tror på, at forandringer starter hos os selv, og at det er vigtigt at gå forrest med nye tanker, engagere sig i samfundet, udvise personligt mod og kæmpe for noget, der er større end os selv. Og eleverne kæmper virkelig – for Roda og Ruwayda, for Aya og for Røde Kors og alle mulige andre organisationer, der hjælper udsatte på kanten af samfundet.
Hannah Arendt har meget enkelt og smukt formuleret, hvad dannelse er og hvad det at holde skole og undervise går ud på. Hun siger det sådan her: Al undervisning går ud på at få eleverne til at elske verden i en sådan grad, at de også vil tage ansvar for den. I min optik er det den smukkeste og mest rigtige definition af dannelse, jeg nogensinde har læst. Og det er virkelig Nyborg Gymnasiums og mit mål med eleverne! Dannelse handler nemlig ikke kun om forløsning i åndernes rige, men om at udvikle en almen menneskelighed, at vokse og få et stadig bredere udsyn og at agere etisk, værdigt og med næstekærlighed. – og om at finde sin plads og at elske den forbandede verden.
Og så vil jeg vende tilbage til mig og mine små sko – og til Özlems begrundelse for, at jeg skal have prisen. For jeg er dybt, dybt taknemmelig, men jeg er virkelig ikke noget særligt. Som Bent skriver i sine erindringer, så var det et tilfælde, at han involverede sig i kampen for menneskerettigheder og dialog mellem mennesker. Det var fordi præsten fra Ordrup ringede og bad Bent deltage i et møde med en buddhistisk munk fra Vietnam tilbage i 1960´erne. Det startede den aktivisme, som kom til at præge Bent resten af hans liv. Det var et tilfælde.
Og det samme kan man sige om mig – uden at man overhovedet kan sammenligne det, jeg har lavet de sidste par år med det enorme og fantastiske arbejde, som Bent har lavet i en menneskealder. For jeg har levet en stor del af mit liv, som bedsteborgerlig ignorant, passet mit job og ungerne, slået græsplænen og levet jævnt og muntert med hovedet oppe i røven på mig selv. Så der er virkeligt intet ædelt over mig. Men mit wake-up-call kom, da jeg tilbage i 2018 pludselig fik besøg af en somalisk familie, hvis børn skulle meldes ud af skolen og samfundet to dage senere og sendes på udrejsecenter. Der vågnede jeg op til en ond drøm, for det ramte mig så hårdt i maven at sidde med de stakkels ulykkelige mennesker. Jeg traf en beslutning med maven – med min intuition – og lod pigerne blive i skolens 10.klasse og indledte en mangeårig kamp sammen med elever og lokalsamfund for at hjælpe familien til at blive i Nyborg. Det lykkedes, og jeg dimitterer faktisk Roda og Ruwayda d. 24. juni. Men den onde drøm og kamp gentog sig desværre sidste år med Aya, som skulle sendes tilbage til Syrien tre måneder før studentereksamen. Hun fik heldigvis lov til at blive, som I måske har set – i hvert fald indtil hendes sag genoptages om et år.
Roda, Ruweyda og Aya - tre elever fra Nyborg Gymnasium, der alle har det til fælles, at de blev fanget i og undsagt af en umenneskelig dansk udlændingepolitik. De alle tre påtog sig den ufrivillige men vigtige rolle at være ansigter på en kamp for ikke bare at sikre dem selv retten til at færdiggøre deres uddannelse og bevare et værdigt liv, men også en bred kamp for at gøre politikerne opmærksomme på de urimeligheder, der overgår alt for mange flygtninge i Danmark....
Det har sgu været hårde og vilde år, og jeg startede med at være hunderæd og bange, men blev siden fattet og dybt indigneret over den måde, vi behandler udsatte på i Danmark. Det har virkelig kostet undervejs. Jeg har fået ufatteligt mange grimme mails, beskeder og breve og tør ikke åbne messenger mere. Jeg er blevet kaldt landsforræder og har fået, at vide, at der bliver holdt øje med mig. Jeg er forsøgt fyret fra Folketingets talerstol, jeg er blevet indklaget til ombudsmanden, og der er stillet spørgsmål til udenrigsministeren om, hvorvidt jeg er værdig til at modtage priser. Jeg er blevet kaldt mange ting af både menige MF´ere, ordførere, partiformand og ministre, som bl.a. har ment, at jeg skulle fyres, at jeg var en selvgod og selvretfærdig farisæer, at jeg var medieliderlig, at jeg kun elskede mig selv, at jeg førte min egen udlændingepolitik og at jeg var radikal. Det sidste, tror jeg ikke var pænt ment, men jeg holder af mange radikale politikere og af politikere fra alle folketingets partier – jeg er bare selv blevet partiløs. Men hey i stedet for at kalde mig lidet flatterende ting, så kunne de alle som én bare have kaldt mig for Henrik. Det er det, jeg er – på godt og ondt.
Jeg har igen og igen gentaget, at jeg er sat i verden for at passe på mine elever – uanset hvor de kommer fra. For det bør være legitimt at mene noget og blande sig, når det handler om skolens elever og de værdier, dannelsesidealer og grundlæggende menneskerettigheder, som skolen bygger på – så længe det ikke er ren partipolitik. Det er sgu tankevækkende, at alle må mene noget om skolen, men skolen og en rektor som mig må ikke mene noget om noget. I dag skal tosser som mig helst passe deres job som servile embedsmænd uden meninger.
Jeg vil dog godt varmt takke den tidligere udlændingeordfører fra et regeringsbærende parti for én af de ting, han har kaldt mig i Politikens debatsektion. Han kaldte mig nemlig aktivist, og jeg tror ikke, at det var en ros, men jeg blev faktisk pavestolt.
For mig er ordet aktivist ikke en skældsord. Jeg er netop aktivist, for jeg kæmper for mine elever, men jeg prøver faktisk at gøre det på en ordentlig og saglig måde. Bent ville også være blevet stolt over at blive kaldt aktivist, for han brugte selv betegnelsen civiliseret ballademager som et adelsmærke. Rent faktisk, så indstiftede han for mange år siden et legat til eleverne på Frederiksberg Gymnasium, som blev givet til den mest civiliserede balladeklasse. Der er brug for mennesker, der taler Roma imod, men det skal gøres på en ordentlig måde. Derfor har jeg med inspiration fra Bent netop indstiftet et legat til den mest civiliserede ballademager på Nyborg Gymnasium, og det legat uddeles for første gang d. 24. juni til dimissionen. Så Bent, du lever videre på Nyborg Gymnasium, og jeg håber at kunne dimittere et utal af civiliserede ballademagere i de næste mange år..
I min dimissionstale kommer jeg til at tale om behovet for, at vi alle – og mine kommende studenter - gør modstand mod uretten og intolerancen og netop agerer som civiliserede ballademagere. Jeg håber, at I og vi alle vil gøre modstand mod det uretfærdige, mod hadet og mod manglende gensidig forståelse. At vi alle er med til at gøre Brobyggerne til en folkebevægelse – og fremtidens modstandsbevægelse. Vi skal ikke sprænge jernbaner eller tyske bunkers i stumper og stykker, men vi skal bortsprænge ligegyldigheden og intolerancen og kæmpe for dialog og forståelse mellem mennesker. Vi skal drikke dialogkaffe sammen. Özlem og Bent har vist vejen, og nu skal der handles. Hvis ikke nu, hvornår så – ville Bent spørge?
Jeg vil slutte af med et digt af modstandsmanden Poul Sørensen, som er skrevet i en anden tid og under en krig, som Bent oplevede og flygtede fra. Det er skræmmende relevant i 2022 både i den store og lille verden. Det hedder Til hver enkelt, og det lyder sådan her:
Der er en Front, som går Europa rundt,
Og der er Kampen blodig, vild og haard.
Vi Danske passer Dagens jævn dont;
Men husk, at ikke bare Drab og Saar
og Skud og Staal er Tegnet på en front!
Der er en Front i Danmark nu. Den gaar just her – just her hvor du staar.
Digtet er skrevet i en tid, hvor Danmark var besat af tyske soldater, og hvor unge modstandsfolk blev skudt ved daggry i Ryvangen eller tortureret til døde på Dagmarhus. I dag er Danmark en rolig andedam, men vi har alle et ansvar for at gøre noget, der hvor vi står. Vi har alle et ansvar for at tale pænt, gå i dialog og få fronterne til at mødes i samfundet og skabe gensidig forståelse - derhjemme, i skolen, på arbejdet og over alt i samfundet.
Det vil jeg kæmpe for, og jeg vil gøre det med fornyet energi og en enorm stolthed over, at jeg er den første modtager af Bent Melchiorprisen. I giver ikke bare den her pris til mig. I giver den til Nyborg Gymnasium, Rahima, Aya, Roda og Ruwayda og alle de mange andre, der har stillet sig op og taget kampen og dialogen. Til slut vil jeg nævne, at jeg selvfølgelig donerer hver en krone til Dansk Flygtningehjælps Ungdom og deres fantastiske forkvinde Rahima Abdullah, som hjælper unge mennesker på flugt. Tusind tak for prisen, kære venner.
:::::::::::::::::::::::
 
 
 

Elise Bjerkrheim

 ‘Racism by default’ 💔
Loven tilbød de afghanere, der har hjulpet Danmark i krigen mod Taliban, kun 2 års opholdstilladelse uden mulighed for forlængelse. Derefter kan de søge om asyl ligesom andre flygtninge. 10 mdr efter deres ankomst rejser 180 afghanere til USA, hvor de får permanent ophold.
Danmark er blevet et land for hvide mennesker, hvor det er blevet et erklæret mål fra regeringens side at begrænse flygtninge fra MENAPT landende. Western & white supremacy, apartheid, statsracisme - Fy for satan siger jeg bare. Jeg kan slet ikke være i mig selv 💔
https://politiken.dk/.../Evakuerede-afghanere-dropper...
::::::::::::::::::::::::
 
 
 
24.06.22 Toms klip om krig og fred
Fredsklipz: Et dansk forsvar, der arbejder for verdensfred?

--------------------------------------------------
- ALT: Hvad hvis vores forsvar var grønt og arbejdede for verdensfred?
https://olfi.dk/2022/06/23/hvad-nu-hvis-vores-forsvar-var-groent-og-arbejdede-for-verdensfreden/
- Ansatte ved Niels Bohr Institut: NATO-samarbejdet kan skade dansk forskning.
https://ing.dk/artikel/synspunkt-studerende-ansatte-ved-niels-bohr-institutet-samarbejdet-med-nato-risikerer-at
- Demilitariserade Åland som exempel inom NATO.
https://www.dagensarena.se/innehall/aland-kan-forega-med-exempel-inom-nato/
https://www.altinget.dk/forsvar/artikel/svensk-forsker-sveriges-og-finlands-medlemskab-af-nato-er-en-gamechanger-i-oestersoeen
- SF: Mere EU-militær er godt for klima og verdensfred.
https://solidaritet.dk/klimabelastende-eu-haer-og-oprustning-bekymrer-i-bevaegelserne-sf-afviser-kritikken/
https://globalnyt.dk/holger-k-faar-brug-for-en-mere-ambitioes-klimapolitik-hvis-danmark-skal-ind-i-fns-sikkerhedsraad/

- I stedet for at puste til krigen, bør vi arbejde mod en fredsløsning.
https://solidaritet.dk/replik-et-slag-for-freden/
https://piopio.dk/ukraine-maa-ikke-blive-min-generations-spanske-borgerkrig
https://www.kristeligt-dagblad.dk/danmark/danskeres-haab-om-forhandlingsfred-er-en-utopi-siger-major
- Hvad gør vi, når russerne vinder?
https://www.information.dk/debat/2022/06/goer-naar-russerne-vinder-vestens-strategi-komplet-udsigtsloes
https://www.19fortyfive.com/2022/06/there-is-no-military-path-for-ukraine-to-defeat-russia/
https://pov.international/russerne-kommer-europas-nyeste-slagmark/
- Han skriver Zelenskyjs taler.
https://journalisten.dk/andrej-sibiga-skriver-taler-som-faar-verden-til-at-hylde-zenskyj-vi-har-moedt-ham-i-kyiv/
https://www.theguardian.com/world/2022/jun/19/ukraine-mourns-our-golden-generation-killed-on-frontlines
https://nyheder.tv2.dk/udland/2022-06-19-britisk-topgeneral-til-soldater-goer-jer-klar-til-at-kaempe-mod-russerne

- Derussification: Ukraine restricts Russian books and music.
https://www.theguardian.com/world/2022/jun/20/ukraine-restricts-russian-books-and-music-in-latest-step-of-derussification
https://jyllands-posten.dk/debat/blogs/mikaeljalving/ECE14160488/toev-en-kende-med-romantiseringen-af-ukraine/
- Litauen stopper varer fra at komme ind i russisk enklave.
https://www.dr.dk/nyheder/udland/litauen-stoppede-varer-fra-komme-ind-i-russisk-enklave-nu-truer-putin-landet
https://jyllands-posten.dk/indland/ECE14161244/russisk-krigsskib-har-kraenket-dansk-farvand-nu-reagererruslands-ambassadoer/?st=1
- Navalnyj risikerer at blive likvideret i nyt fængsel.
https://www.dr.dk/nyheder/udland/navalnyj-overflyttet-til-nyt-faengsel-risikerer-blive-likvideret-siger-seniorforsker
https://www.information.dk/udland/2022/06/mystisk-netvaerk-firmaer-kontrollerer-milliardvaerdier-koblet-putin
- I 36 år har han jaget nazister, undersøger nu krigsforbrydelser i Ukraine.
https://www.berlingske.dk/internationalt/i-36-aar-har-han-jaget-nazister-nu-har-han-faaet-et-nyt-maal
https://journalisten.dk/manipulerede-videoer-er-et-farligt-vaaben-i-putins-krig/
--------------------------------------------------

- Husk også Uffe for, at han ønskede atomnedrustning.
https://aldrigmerekrig.dk/spred/?atomuffe-a22
https://www.dagbladet.no/meninger/sprenger-atomskalaen/76314534
https://www.klikk.no/historie/dette-var-en-av-verdens-mest-hemmelige-baser-4132829
- Atomvåben er ikke længere egnede til at forebygge krig.
https://www.information.dk/debat/2022/06/atomvaaben-laengere-egnede-forebygge-krig-lad-befri-verden
https://www.vl.no/meninger/leder/2022/06/07/atomkraftoptimismen/
- Kampen mot den svenska atombomben manar till efterföljd.
https://www.socialisterna.org/kampen-mot-den-svenska-atombomben-manar-till-efterfoljd/
https://sol.no/nyheter/atommakter-ruster-opp-de-er-storpolitiske-spillkort/76419624
- Fem dager for å avskaffe atomvåpen.
https://www.ba.no/fem-dager-for-a-avskaffe-atomvapen/o/5-8-1926020
https://www.rodekors.no/om/presse/pressemeldinger/atomvapen-virker/
https://www.vg.no/nyheter/utenriks/i/mrqm4E/auf-krever-at-ap-trosser-nato-motstand-om-atomvaapen

- Professor: Danmark med til at undergrave folkeretten.
https://www.altinget.dk/forsvar/artikel/professor-ligesom-putin-har-danmark-vaeret-at-undergrave-folkeretten
- Danmark beholder de 40 år gamle F-16 fly tre år frem.
https://nyheder.tv2.dk/samfund/2022-06-20-40-aar-gamle-f-16-fly-kan-sagtens-holdes-paa-vingerne-men-analytiker-oejner
https://www.dr.dk/nyheder/politik/efter-soldaters-opraab-om-mangel-paa-ammunition-paa-putin-mission-partier-kraever
https://www.tv2bornholm.dk/artikel/debat-en-ny-sikkerhedspolitisk-aera-for-bornholm
- EL: Udviklingen i Arktis afhænger af, at Putin stopper krigen i Ukraine.
https://www.altinget.dk/arktis/artikel/enhedslisten-udviklingen-i-arktis-afhaenger-af-at-putin-stopper-krigen-i-ukraine
https://www.dr.dk/nyheder/indland/dansk-fregat-skal-hjaelpe-amerikansk-hangarskib-med-afskraekke-russerne
- NATO's fremmarch i Afrika.
https://arbejderen.dk/udland/natos-fremmarch-i-afrika/

- Kunderne på verdens største militær-messe har travlt efter Ukraine-krigen.
https://www.dr.dk/nyheder/indland/shopper-amok-i-vaaben-i-paris-kunderne-paa-verdens-stoerste-militaer-messe-har
https://ing.dk/artikel/israel-afsloerer-ny-automatiseret-krigsteknologi-vil-teste-foererloes-robot-kampvogn-2023-0
- USA's højesteret fastslår ret til at bære våben offentligt.
https://politiken.dk/udland/art8852330/USAs-h%C3%B8jesteret-fastsl%C3%A5r-ret-til-at-b%C3%A6re-v%C3%A5ben-offentligt1
- Rwanda høster en milliard kroner på at overtage Storbritanniens asylansøgere.
https://www.dr.dk/nyheder/udland/rwanda-hoester-en-milliard-kroner-og-international-anerkendelse-overtage
https://piopio.dk/ny-maaling-halvdelen-af-danskerne-stoetter-kontroversiel-plan

- Russisk spion har forsøgt at få adgang til domstolen i Haag.
https://www.berlingske.dk/internationalt/holland-russisk-spion-har-forsoegt-at-faa-adgang-til-domstol-i-haag
- FE-sag: Bevidst mål at få mediernes kilder til at tie.
https://journalisten.dk/den-koelige-effekt-af-sagen-mod-fe-chefen-kilderne-er-ekstremt-bange/
https://nyheder.tv2.dk/udland/2022-06-17-storbritannien-vil-udlevere-julian-assange-til-usa
- Ulovlig masseovervågning skulle sikre demokratiet under verdenskrigene.
https://videnskab.dk/forskerzonen/kultur-samfund/ulovlig-masseovervaagning-skulle-sikre-demokratiet-under-verdenskrigene
https://finans.dk/tech/ECE14151939/akut-hovedpine-for-danske-virksomheder-i-kina-risikerer-faengsel-og-beslaglaeggelse/
--------------------------------------------------

- Aktivister lavede oprør for klimaet på Folkemødet.
https://www.altinget.dk/artikel/ungeordfoerer-i-replik-langt-ude-at-give-klimaaktivister-skylden-for-unges-mangelfulde-politiske-indflydelse
https://www.altinget.dk/transport/artikel/klimaaktivister-naar-trine-bramsen-kalder-os-udemokratiske-udstilles-den-ulige-adgang-til-det-politiske-system
- Danmark foregangsland i grøn kolonialisme.
https://www.diis.dk/publikationer/danmark-foregangsland-groen-kolonialisme
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/WjVeAQ/klimatstrejkaren-arsjak-makitjan-kan-bli-statslos
- FN’s flygtningeorganisation farvelægger fortidens billeder.
https://globalnyt.dk/farverne-bringer-os-taettere-paa-fortiden/
- Eritrea har stadig verdens største juicebar!
https://globalnyt.dk/eritrea-har-stadig-verdens-stoerste-juicebar/
- Et stille oprør mod Taliban 2.0.
https://www.dr.dk/nyheder/udland/taliban-20-flirter-med-fortiden
- USA indfører næsten totalt stop for landminer.
https://politiken.dk/udland/art8846464/USA-indf%C3%B8rer-n%C3%A6sten-totalt-stop-for-landminer
--------------------------------------------------
Fredsklipz bliver opsamlet her:
http://fred.dk/artikler/fredsklip/aktuel.htm
- se tips mod links bag mur, fx at bruge Privat-faneblad.
.tom
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
 
 
15.06.22
Toms klip om krig og fred:
Fredsklipz: Finsk-svensk militærpagt om at gennemføre ødelæggelser...

--------------------------------------------------
- Finsk-svensk militærpagt: Personel kan efter lov 'gennemføre ødelæggelser'.
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/kommittedirektiv/lag-2020782-om-operativt-militart-stod-mellan_H8B1782
- Er det på tide å finne fram faklene til generel motstand mot krig?
https://www.sva.no/2022/meninger/kommentar/er-vi-klare-til-a-berge-freden/
- Selvfølgelig blev det et ja. Men ønsker vi flere krige?
https://jyllands-posten.dk/debat/blogs/utkuguzel/ECE14111619/selvfoelgelig-blev-det-et-ja-men-oensker-vi-flere-krige/
https://www.raeson.dk/2022/morten-messerschmidt-df-krigen-i-ukraine-gjorde-udslaget/

- Danmarks Mali-udrykning kostede over 100 millioner.
https://ekstrabladet.dk/nyheder/politik/danskpolitik/mali-misere-koster-over-100-mio./9288725
https://www.ft.dk/samling/20211/almdel/fou/spm/242/svar/1888099/2582381.pdf
- Danmark vært for øgning af NATO's budget.
https://www.dr.dk/nyheder/udland/danmark-og-holland-samler-lille-nato-gruppe-syv-lande-enige-om-oege-natos-budget
https://www.berlingske.dk/internationalt/nato-vil-spaende-snubletraad-ud-for-rusland
https://nyheder.tv2.dk/2022-06-08-aftale-om-ny-radar-paa-faeroeerne-skaber-bekymring

- Professor: Ligesom Putin har Danmark været med til at undergrave det internationale retssystem.
https://www.altinget.dk/forsvar/artikel/professor-ligesom-putin-har-danmark-vaeret-at-undergrave-folkeretten
- NATO-medlemskapet får inte sänka Sveriges fredsambitioner.
https://www.dagensarena.se/opinion/natomedlemskapet-far-inte-sanka-sveriges-fredsambitioner/
https://arbejderen.dk/udland/fredsaktivister-vil-moede-nato-topmoede-i-madrid-med-protester/
https://www.aftenposten.no/verden/i/XqmAz7/tyrkias-nei-til-sverige-og-finland-kan-skape-troebbel-paa-nato-toppmoetet
- Behind NATO's defensive shield lies weakness and division.
https://www.theguardian.com/world/2022/jun/12/behind-natos-defensive-shield-lies-weakness-and-division-ukraine-will-pay-the-price
https://japantoday.com/category/politics/japan-nato-step-up-ties-amid-russia%27s-invasion-of-ukraine
--------------------------------------------------

- Fem grunde til, at Ukraine ikke bliver medlem af EU lige foreløbig.
https://www.nrk.no/urix/derfor-blir-ukraina-neppe-eu-medlem-no-1.15947076
https://liu.se/nyhet/ukrainakriget-nej-putin-ar-inte-galen
- Satellite images show scale of destruction of Ukrainian city.
https://www.abc.net.au/news/2022-06-08/satellite-images-of-destruction-in-sievierodonetsk-ukraine/101133912
- Rusland advarer: Hackerangreb kan udvikle sig til militær konfrontation.
https://www.berlingske.dk/virksomheder/rusland-advarer-hackerangreb-kan-udvikle-sig-til-militaer
https://www.dr.dk/nyheder/udland/dr-i-odesa-europas-broedkurv-er-spaerret-inde-bag-soeminer-og-russiske-krigsskibe

- Amnesty anklager Rusland for at bruge landminer og klyngebomber mod civile i Kharkiv.
https://www.dr.dk/nyheder/udland/amnesty-anklager-rusland-bruge-landminer-og-klyngebomber-mod-civile-i-kharkiv
https://www.theguardian.com/world/2022/jun/09/britons-sentenced-to-death-russian-occupied-ukraine-aiden-aslin-shaun-pinner
- Russiske eksiljournalister fører spøgelseskrig mod Putin fra Letland.
https://flemmingytzen.com/2022/06/14/russiske-eksiljournalister-forer-spogelseskrig-mod-putin-fra-letland/
https://journalisten.dk/putin-ville-draebe-meduza-men-siden-er-trafikken-steget-700-procent-i-holland/
- Kinesisk perspektiv: Europa har et historisk ansvar for Ukraine-krigen.
https://solidaritet.dk/debat-fra-et-kinesisk-perspektiv-har-europa-et-historisk-ansvar-for-ukraine-krigen/

- Kinas leder gør klar til særlige militæroperationer.
https://nyheder.tv2.dk/udland/2022-06-15-kinas-leder-goer-klar-til-saerlige-militaeroperationer
- Erdogan varsler ny militæroffensiv i Syria.
https://www.vg.no/nyheter/utenriks/i/47ag5R/erdogan-varsler-ny-militaeroffensiv-i-syria
https://globalnyt.dk/verdens-stoerste-flygtningekrise-er-stadig-den-syriske/
- Erdogan warns Greece in Greek its actions will lead it to regret.
https://www.trtworld.com/turkey/erdogan-warns-greece-in-greek-its-actions-will-lead-it-to-regret-57846
--------------------------------------------------

- Stortinget gir likevel støtte til arbeid mot atomvåpen.
https://kommunikasjon.ntb.no/pressemelding/glade-for-at-stortinget-gir-mer-stotte-til-arbeid-mot-atomvapen?publisherId=4602529&releaseId=17935593
https://www.dagbladet.no/meninger/sprenger-atomskalaen/76314534
https://slmk.org/nyheter/pressmeddelande-risk-for-fler-karnvapen-nu-kravs-att-sverige-agerar/
- Forskere ser risiko for brug af atomvåben som den største i årtier.
https://www.berlingske.dk/internationalt/forskere-ser-risiko-for-brug-af-atomvaaben-som-den-stoerste-i
https://www.bt.dk/udland/militaeranalytiker-flere-atomvaaben-goer-ikke-verden-farligere
https://www.sipri.org/media/press-release/2022/global-nuclear-arsenals-are-expected-grow-states-continue-modernize-new-sipri-yearbook-out-now

- Venstrefløjens ja til værnepligt for kvinder er misforstået ligestilling.
https://www.information.dk/debat/2022/06/venstrefloejens-ja-vaernepligt-kvinder-misforstaaet-ligestilling
https://www.axess.se/kommentar/vaga-prata-mer-om-krig-och-fred/
- Forsvarssjef om intern seksuell trakassering.
https://www.dagsavisen.no/nyheter/innenriks/2022/06/15/vi-kan-ikke-ha-en-indre-fiende/
- Ungdomspolitikere: Lad os feje for egen dør, før vi belærer andre lande om demokrati.
https://globalnyt.dk/ungdomspolitikere-lad-os-feje-for-egen-doer-foer-vi-belaerer-andre-lande-om-demokrati/
https://knr.gl/da/nyheder/afkolonisering-tvangsflytning-og-atomv%C3%A5ben-det-hele-h%C3%A6nger-sammen
https://globalnyt.dk/dansk-bahrainsk-aktivist-har-vaeret-faengslet-i-11-aar-nu-faar-han-menneskerettighedspris/

- 180 evakuerede afghanere forlader Danmark til fordel for USA.
https://www.bt.dk/samfund/180-evakuerede-afghanere-forlader-danmark-til-fordel-for-usa
https://jyllands-posten.dk/politik/ECE14119045/ny-racismerapport-danmark-faar-kritik-for-stigende-had-mod-muslimer/
- Dybvad ser ingen problemer efter Rwanda-koks.
https://ekstrabladet.dk/nyheder/politik/danskpolitik/kloer-paa-dybvad-ser-ingen-problemer-efter-rwanda-koks/9299571
https://www.dr.dk/nyheder/udland/britisk-migrantfly-til-rwanda-blev-stoppet-i-11-time
https://www.berlingske.dk/internationalt/amnesty-domstol-skaber-ogsaa-usikkerhed-om-danske-rwanda-planer
- Danmark får kritik for ikke at hjælpe ulovlige migranter.
https://politiken.dk/udland/art8814106/Danmark-f%C3%A5r-kritik-for-ikke-at-hj%C3%A6lpe-ulovlige-migranter
- USA: Motstander av diktatur, i noen tilfeller.
https://www.vl.no/nyheter/2022/06/10/biden-fortsetter-amerikansk-tradisjon-motstander-av-diktatur-i-noen-tilfeller/
- Israel: Ingen efterforskning af journalistdrab.
https://globalnyt.dk/licence-to-kill/
--------------------------------------------------

- Krigerske drivkrefter er ikke bygd inn i vårt DNA.
https://forskersonen.no/debattinnlegg-dna-krig-og-fred/er-krigerske-drivkrefter-bygd-inn-i-vart-dna/2038181
- Dansk grænsestrid løst på fredelig vis.
https://nyheder.tv2.dk/politik/2022-06-14-verdens-fredeligste-graensestrid-blev-indledt-med-en-flaske-cognac-nu-er-der
https://jyllands-posten.dk/debat/blogs/mikaeljalving/ECE14148716/har-du-laest-jens-munk-jeppe-kofod-danmark-gik-helt-til-hudsonbugten/
- Uden en ting som Folkemødet på Bornholm kunne benzin koste 18 kr. pr. liter.
https://finans.dk/debat/ECE14139632/uden-en-ting-som-folkemoedet-paa-bornholm-kunne-benzin-koste-18-kr-pr-liter/?ctxref=ext
- Kristen pacifist melder sig hos Konservative.
https://nyheder.tv2.dk/politik/2022-06-13-isabella-arendt-gaar-til-k-for-at-komme-nemmere-i-folketinget-siger-afloeser
https://ekstrabladet.dk/nyheder/politik/danskpolitik/internt-dokument-afsloerer-arendt-stik-imod-partilinjen/9295651
--------------------------------------------------
Fredsklipz bliver opsamlet her:
http://fred.dk/artikler/fredsklip/aktuel.htm
- se tips mod links bag mur, fx at bruge Privat-faneblad.
.tom
:::::::::::::::::::
 
 
 
 
 
 
 
Del, videresend og genbrug gerne
 
”Arnes mail” handler især om  flygtninge og fred - dels udgivelser med tekster og dels med podcasts fra Flygtninge og Fred https://flygtningeogfred.dk/
 
Ikke-abonnenter er velkomne til at abonnere på fremtidige ”Arnes mail” ved klik på nyhedsmail og til også at se tidligere ”Arnes Mail” ved klik på  https://flygtningeogfred.dk/mailarkiv/  for  2014-21 og for det seneste måned på arkivet

Mht. podcast så ligger de fra 2020 på Flygtninge og Fred (https://flygtningeogfred.dk) og fra årene 2004-2019 ligger ca. 1.000 indlæg herhttps://flygtningeogfred.dk/dialog/
Hvis du efter en prøveperiode fortryder tilmeldingen, så er du også velkommen til at afmelde dig fra ”Arnes mail” ved nederst på siden her at bruge Mailchips ”unsubscribe”-knap hertil.

Særligt for ”Flygtninge og Fred”s podcastlyttere:
Her er det nu muligt at abonnere på nyudgivelser ved at åbne et indlæg og nederst på linien ”tilmeld” at klikke på ”E-mail” for at modtage en E-mail med link til nye indlæg. På ”Tilmeld”-linjen ligger der også knapper til at abonnere på hhv. Apple Podcasts | Android | E-mail | Google Podcasts | Stitcher | TuneIn | Spotify | RSS , sådan at udgivelser på ”Flygtninge og Fred” også automatisk er tilgængelige i mobiltelefonernes podcast-apps.


Nyudgivne podcasts på  Flygtninge og Fred bliver også lagt på YouTube på adressen https://www.youtube.com/channel/UChsS996wxPJ9gcc6_hOlt6Q, og på  Twitter fra adressen https://twitter.com/arnenhansen  Arne Nielsen Hansen, - på LinkedIN fra https://www.linkedin.com/in/arne-hansen-44aa4b28/ Arne Hansen, -  og på Instagram: Arne Nielsen Hansen https://www.instagram.com/arnenielsenhansen/  Og endelig på h og Flag på Halv d. 5. september i sorg over militarismens ofre: https://www.facebook.com/Flag-p%C3%A5-Halv-d-5-september-i-sorg-over-militarismens-ofre-253600371327340
 
NB! Da jeg stadig er forment adgang til Facebook, så BEMÆRK venligst, at jeg nu har lavet en NY Facebookside https://www.facebook.com/arnenielsen.hansen, som jeg vil bede jer like og informere andre om, - på forhånd tak.

Din mailadresse bruges kun til at sende nyheder på denne liste – medmindre andet skulle være aftalt. Evt. henvendelse til Arne Hansen  via kommentarfelt på flygtningeogfred.dk,  post@arnehansen.net eller mobil 30420818  om f.eks. faktuelle fejl eller mangler og forslag og tilbud til indhold men også med tilbud om hjælp


Med venlig hilsen
Arne Hansen
Sønderjyllands Alle 35, 9900 Frederikshavn Danmark,
mobil: (+45)30420818, E-mail: post@arnehansen.net 
Netradio-podcasts fra 2020 og frem: "Flygtninge og Fred": https://flygtningeogfred.dk 
Netradio-podcastsarkiv  2004-19: https://flygtningeogfred.dk/dialog/  (tidl. arnehansen.net/dialog)
”Arnes mail” –arkiv fra 2014 og frem: https://flygtningeogfred.dk/mailarkiv/
Seneste "Arnes mail": https://us8.campaign-archive.com/home/?u=cdb675b8c1d6ec49f4edcc95a&id=8d4f52d190
YouTube: ”Flygtninge og Fred” på  https://www.youtube.com/channel/UChsS996wxPJ9gcc6_hOlt6Q
Twitter: Arne Nielsen Hansen på https://twitter.com/arnenhansen
Linkedin: Arne Hansen  på https://www.linkedin.com/in/arne-hansen-44aa4b28/
Instagram: Arne Nielsen Hansen https://www.instagram.com/arnenielsenhansen/
Facebook: Flygtninge og Fred https://www.facebook.com/Flygtninge-og-Fred-103392038395324
Facebook: Arne Nielsen Hansen https://www.facebook.com/arnenielsen.hansen  - er ny og gælder fremover – så jeg vil bede venner med mig på min gamle profil arne.n.hansen nu at bede om venskab her på min nye profil. Skiftet skyldes at Facebook siden oktober 2020 har blokeret min adgang til Facebook fra min gamle FB-profil!
Facebook: Dialog på Frederikshavn Lokalradio: https://www.facebook.com/DialogFrederikshavnLokalradio/ (IKKE længere Dialogpaafrederikshavnlokalradio/)  
Facebook: Aldrig Mere Krig: http://aldrigmerekrig.dk/
Facebook: Flag på Halv d. 5. september i sorg over militarismens ofre: https://www.facebook.com/Flag-p%C3%A5-Halv-d-5-september-i-sorg-over-militarismens-ofre-253600371327340
Facebook: Dansk Afghansk Humanitær Forening https://www.facebook.com/DanskAfghanskHumanitaerForening/
I øvrigt beklager jeg at Mailchimps layout ikke altid vil det jeg gerne vil
 

Twitter
Facebook
Website


Our mailing address is:
Arne Hansen
Sønderjyllands Alle 35
Frederikshavn 9900
Denmark

Add us to your address book


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp