Copy
View this email in your browser

Arnes mail 09.05.22 Podcast: EU-forsvarsforbeholdet analyseret med Folkebevægelsens øjne

- HVORDAN KAN VI UNDGÅ ATOMKRIG?
- Gå hjem Lennon. Giv krigen en chance
- for en traktatændring, der blandt andet kan føre til kvalificerede flertalsvedtagelser på forsvarsområdet.
- Jeg er så bange for at mine forældre bliver udvist til Syrien.
- Endnu en unge kvinde. Endnu en familie. Endnu en Aya.
- Princippet om ”non-refoulement”.

- STOP UDVISNINGERNE

- Politik er ikke noget, man kan stille sig udenfor
- How They Have Lied to You about the Russian Threat for the Last 30 Years
- Hvis Herlufsholm havde været en muslimsk friskole,
- DEN SIDSTE TALE, JEG HOLDT, FØR JEG BLEV KRIMINEL
- SÅDAN ER DET AT VÆRE I FÆNGSEL
- NATO is responsible for the conflict. Russia for the war.
- Det er en sort dag for Afghanistan..
- Europe will be democratised, once the oligarchy is overthrown!
- Vort Danmark, stem nu nej !

- Dehumaniseringen af flygtninge sætter nye bundrekorder i Danmark

- Kagen var fra Venligboernes kagekonto og til hele holdet i Dansk Flygtningehjælp,
- Bedsteforældre for Asyl meddeler:
- vil løse udfordringen, stopper I med at bruge minoritetsborgere som syndebukke i jeres politiske magtspil
- Rosenkjærprisen uddelt: Eva Smith får DR’s store formidlingspris

- Når man skaber sig et fjendebillede,
- Regeringens garanti mod overstatsligt EU-militær er ikke bindende

- Tom Paamands klip om krig og fred:
-Militære EU-missioner kun med bredt flertal

::::::::::::::::::::
 
 

Podcast: EU-forsvarsforbeholdet analyseret med Folkebevægelsens øjne

Her høres en optagelse af Susanna Dyre-Greenside fra Folkebevægelsen imod EU, som redegør kompetent og grundigt for hvad hun mener at forskellen er på,
– om Danmark, som nu, har et forsvarsforbehold i sit EU-medlemskab overfor EU’s militære dimension, altså stemmer nej og beholder forsvarsforbeholdet
– eller Danmark stemmer ja til at blive fuldt medlemskab i EU også mht. forsvarsområdets militære dimension.
 
Når du lytter til Susanna Dyre-Greensides foredrag så åbn gerne samtidigt linket 220424Susanna-SlidesN-Forsvarsforbeholdet-og-freden og følg her med i de slides med grafik som Susanna brugte til at understøtte hendes foredrag om med og uden EU-forsvarsforbeholdet. Foredraget blev holdt på Fredsinitiativets møde hos 3F d. 24. april 2022
Folkebevægelsen mod EU har hjemmesideadressen https://www.folkebevaegelsen.dk/
https://flygtningeogfred.dk/eu-forsvarsforbeholdet-analyseret-med-folkebevaegelsens-oejne/
:::::::::::::::::::::::::
 
 
 
TIRSDAG DEN 17. MAJ 2022 KL. 16.00-18.00
HVORDAN KAN VI UNDGÅ ATOMKRIG?
Mellemfolkeligt Samvirke, Community Hall, 1. sal over gården, Fælledvej 12, 2200 København N
Mød fredsforsker og atomnedrustningsekspert Finsk-danske TARJA CRONBERG
https://www.facebook.com/events/404271791298995/?ref=newsfeed
:::::::::::::::::::::::
 
 
Både EU-Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, og EU-Parlamentets formand, Roberta Metsola, taler mandag for en traktatændring, der blandt andet kan føre til kvalificerede flertalsvedtagelser på forsvarsområdet.
https://nyheder.tv2.dk/politik/2022-05-09-eu-institutioner-taler-for-aendring-af-traktat-paa-forsvarsomraadet?fbclid=IwAR3ZneL1INDhbNXrMl5NAjPijFwtnNJLGQk8wM36d8tUZwV1D6MaGdWMtD4
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
 
 
 

Peter Tudvad

Gå hjem Lennon. Giv krigen en chance
Solen skinner, og det er forår. Alt åndede fred, og det var for vitalisterne ikke til at holde ud. Vi skriver 1914, og ...

Putin har roterende fis i bøtten, men det er han sandt for dyden ikke ene om at have. Nu siger man ikke Yankee, go home, men kom hid, alle I Amis, we need you, your weaponry and your war skills. Vi siger ikke gå hjem, Ivan - Běž domů, Ivane - men gå hjem, John Lennon. Give peace a chance opfattes som dumt og naivt, mens krig, krudt og kugler er indbegrebet af realitetssans.

Afghanerne måtte godt tabe til Taliban, men ukrainerne må ikke tabe til Putin. Altså er vi nu i krig, også selvom vi kun bidrager med våben, informationer og uddannelse. Putin kan med stor ret hævde, at Vesten, NATO, Tyskland, USA, Holland, Danmark de facto er gået i krig. Selv erklærede han ikke krig, da han indledte sin såkaldte "specielle militæroperation" den 24. februar, men vi erklærer heller ikke krig, selvom vores informationer bidrager til at sænke russiske krigsskibe, selvom ukrainske soldater skal til Tyskland for at uddannes i brug af panserhaubitser, selvom osv.

Og hvorfor skal John Lennon nu holde for? Hvem af storpolitisk relevans har de sidste mange årtier sunget med på Give peace a chance? Har alle ikke advokeret sikkerhed frem for fred? Er det da en freds- og ikke en sikkerhedskonference, der hvert år finder sted i München, hvor der forresten forhandles godt med våbenleverancer?

I mellemkrigstiden - altså den første, den mellem Første og Anden Verdenskrig, ikke den mellem Anden og Tredje - talte man også bestandigt om sikkerhed, om sécurité, man mødtes, ikke i München, men i Genève, og det kom der en masse ud af, masser af våben og en mægtig krig. Vitalisterne og våbenproducenterne er glade for sikkerhed, for sikkerhed kan ikke opnås, og det er godt for vitalismen og våbenhandlen.

"Der gives ingen vej over sikkerhed til fred. For fred må voves, er det største vovestykke og lader sig aldrig nogensinde sikre. Fred er modsætningen til sikkerhed. At kræve sikkerhed er at nære mistro, og denne mistro kræver krig."

Sådan sagde den tyske teolog og modstandsmand Dietrich Bonhoeffer i en tale på Fanø den 28. august 1934, men det er der næppe nogen, der gider høre om i dag. At det i Indien lykkedes Gandhi at vinde subkontinentets frihed fra det engelske koloniherredømme uden at gribe til våben og vold, gider man heller ikke høre om. Det betragtes som en langt større succes, at det med indsatsen af snesevis af millioner af menneskeliv og opbydelsen af al menneskets snilde til opfindelse af nye og langt mere dræbende og ødelæggende våben efter seks år lykkedes at knække og knægte Hitlers Tyskland. Også i dag kan våben afslutte en krig, atomvåben.

Selvfølgelig skal der kæmpes mod ondskaben, når den viser sig, og det mente også Dietrich Bonhoeffer, der selv for sin kamp mod Hitler måtte lade livet på skafottet den 9. april 1945. Men han glemte aldrig, at sikkerhedsbesættelsen havde bidraget til krigen, og at reduktionen af fred til en liturgisk frase i kirketiden om søndagen var og blev den største trussel mod selvsamme fred.
So let's give peace a chance.
https://www.facebook.com/photo/?fbid=4931934580188544&set=a.104337446281639
::::::::::::::::::::::::::::::
 
 

Israa Raai Albalha

Kære alle, vi lever i angst og frygt.
Vi gennemlever tiden i Syrien og vores flugt. Jeg er så bange for at mine forældre bliver udvist til Syrien. Det kommer de ikke til at overleve 

Mine forældre skal udvises til Syrien selvom min far er blevet tortureret i Assads fængsler og har fået klippet 2 fingre af og 2 fingre knust. Jeg har opholdstilladelse. De danske myndigheder tror, at Syrien er sikker, men det er stadig de samme bødler, der er ved magten.
Det er en virkelig trist, frygtelig og hård situation som min familie og mig sidder i. Vi lever i usikkerhed hele tiden, fordi vi ikke ved hvad vil der ske i fremtiden 😔

Jeg er bange fra fremtiden, jeg har aldrig været bange fra fremtiden, men lige nu er jeg det. Jeg kan overhovedet ikke sove om natten, fordi mine tanker kredser kun om den ene ting. Om de vil udvise mine forældre og rive min familie fra hinanden.
Del venligst min historie 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1600807753645743&set=gm.733577204502547
:::::::::::::::::::
 


Rahima Abdullah

Sidste uge ønskede statsministeren muslimerne i Danmark en god Eid med familien og vennerne. Hun ønskede, at højtiden skulle bringe glæde, godt samvær og håb. Men hvilken Eid oplever rigtig mange syriske familier?
Og er det virkelig håbet og glæden der fylder? Hvor skal disse mennesker finde håbet og glæden når Mette Frederiksens handlinger og politik fører til det modsatte af det hun ifølge sin Facebook-opslag ønsker?

Jeg har modtaget dette brev fra modige Aya Fares, der skriver om sin og sin families situation.
Endnu en unge kvinde. Endnu en familie. Endnu en Aya.

“Mit navn er Aya Fares og jeg er 21 år gammel. Jeg flygtede fra Damaskus til Danmark sammen med min far, da jeg var 13 år gammel. Det var tilbage i 2014. Dengang søgte vi asyl og fik opholdstilladelse efter paragraf 7/2. Derefter blev mine søskende og mor familiesammenført til os.

Vi troede at det var slutningen på frygt og usikkerhed. Indtil vi fem år senere skulle søge om forlængelse af vores opholdstilladelser.

Den 31. august 2020 blev jeg indkaldt til en samtale vedrørende min sag om forlængelse af opholdstilladelse i Sandholmlejren. Samtalen varede fra kl. 09:00 til 17:00.
Det handlede mest om mit liv i Syrien og meget lidt om Danmark. Selvom jeg følte at det skulle have været omvendt, da det er Danmark der fylder i mit liv nu. For jeg var meget ung, da jeg kom til Danmark. Jeg skulle åbenbart huske alt om Syrien.

Jeg kan slet ikke forstå, hvordan alt det jeg har gjort for at lære sprog, integrere mig i samfundet og blive en del af det, er blevet så ligegyldigt at det engang fyldte i samtalen på Sandholmlejren. At det ingen betydning havde.
Jeg kan slet ikke forstå, hvordan de skal udvise mig og min familie til krigsforbryderen og diktatoren Assad.
Jeg kan slet ikke forstå hvordan den danske regering, som den eneste i Europa har vurderet Damaskus sikkert. I ingen andre steder i Europa udviser man folk til Damaskus. Det er af den meget simple grund, at hverken Damaskus eller andre dele af Syrien er sikkert. Ingen steder på den jord hvor krigsforbryderen og diktatoren Assad har magten er sikkert for mennesker der flygtede fra diktatoren og valgte demokratiet.

Den 25. februar 2021 fik vi et brev i min E-Boks, hvor der stod at udlændingestyrelsen ikke kan forlænge vores opholdstilladelser længere, fordi vi kommer fra Damaskus og udlændingestyrelsen vurderer den som sikkert.
Brevet har betydet for min familie og jeg at vi skulle leve i konstant frygt hver eneste dag. Frygten for hvad der vil ske med os. Uvisheden og magtløsheden.

Vi valgte at flygte til Holland i håb om at kunne få etableret et sikkert liv igen og få asyl. Vi var bange for at vi skulle kastet på et udrejsecenter i Danmark eller ende i Syrien. Vi sagt vores lejlighed op og rejste til Holland. Men det lykkedes os ikke at få asyl i Holland, da de danske myndigheder indkaldte os tilbage til Danmark.
Da vi kom tilbage til Danmark havde vi ingen steder at bo i. Den eneste mulighed var et asylcenter. Det er der hvor vi lige nu bor. Et asylcenter i en meget lille by, Ranum

Jeg var en helt almindelig velfungerende unge kvinde i samfundet, inden jeg modtog det brev. Jeg gik på Frederikssund handelsgymnasium. Jeg havde et arbejdet. Jeg havde danske venner og veninder.
Jeg har desværre mistet mit gamle liv og bor nu på et asylcenter. Det er ikke sjovt at være her. Min familie og jeg er konstant bange for risikoen for at vi bliver udvist til Assad’s Syrien. Eller risikoen for at ende i et udrejsecenter. Vi lever hverdage i usikkerhed for at blive sendt tilbage.

I de sidste otte år har jeg boet i Danmark, så jeg har intet tilbage derover.

Vi ved alle sammen hvad vil der ske med os hvis vi vender tilbage. Vi kan risiker enten tortur, fængsling eller voldtægt. Det er helt forfærdeligt.

Siden 2019 har jeg, min familie og sikkert mange andre syriske familie i Danmark, ikke kunne føle os trygge og sikker.
Vi venter lige nu på den sidste afgørelse fra Flygtningenævnet. Hvis vi nu får den sidste afslag fra Flygtningenævnet, ender vi enten på et udrejsecenter eller bliver sendt tilbage til den sammen diktator som vi flygtede fra. Jeg er en unge kvinde på 21 år som kun ønsker et helt almindelige og normal liv, ligesom dem på min alder der lever i dag. Det samme liv ønsker min søster, bror og forældre.

Jeg vil aldrig glemme de 11 dage i havet i en lille gummibåd, hvor min og min fars chance for at overleve var lige så høj som risikoen for at dø. Jeg så døden med mine øjne. Dengang var min trøst at der er lys i enden af vejen. At det hele ville ende godt. For vi var på vej til sikkerheden. Vi var på vej til Danmark. Lige nu føler jeg endnu engang at jeg ser døden med mine øjne. Men den her gang kan jeg ikke længere trøste mig med at vi er på vej til sikkerheden. For i virkeligheden er vi på vej væk fra sikkerheden”.

På billedet ser I Aya (med det lyserøde tørklæde) og hendes familie.

Opslaget og billedet må gerne deles
https://www.facebook.com/photo/?fbid=354111803367297&set=a.117219593723187
::::::::::::::::::::::::::::::
 
 
 

Elise Bjerkrheim

Et fundamentalt princip i alle konventioner er Princippet om ”non-refoulement”. En stat må IKKE udsende enkeltpersoner, der vil være i fare for uoprettelig skade ved hjemkomsten, såsom, tortur, mishandling, voldtægt og andre alvorlige menneskerettighedskrænkelser 👇🏻
https://www.facebook.com/photo/?fbid=3118990868313057&set=a.1492807814264712
::::::::::::::::::::::::
 
 

Lene Kjær

Velkommen til Asylhelvede Holstebro!

Du ved et af de centre, hvor vi nu ligger brune B flygtninge i lag, så vi har plads til de hvide A flygtninge!

De fleste mennesker ude på vores almindelige asylcentre har rådnet op i det system i årevis - nu presses de sammen på sovesale med 12 - 16 personer i hvert rum!

Manden her trængte til fred og ro, så han har lagt sig udenfor døren for at få lidt søvn!

Det er rent ud sagt forbandet skammeligt hvordan vi behandler de her mennesker! 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=5022749577840290&set=a.566499986798627
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
 
 

STOP UDVISNINGERNE

https://www.ms.dk/stopudvisningerne?fbclid=IwAR3_2uDDtyMHbpVR7-CQDjx8YNVjwPVKTzvqqDOf00pcXs12UfcL5LWqHDY
::::::::::::::::::::::::::
 
 
Svar på kirkeministerens kritik af at biskopper blander sig i politik:
Politik er ikke noget, man kan stille sig udenfor, og vi er nødt til at bevare en politisk debat og styrke et håb, der får os til at række ud efter modstanderen, når det bliver muligt, skriver biskop Peter Skov-Jakobsen.
https://www.altinget.dk/artikel/koebenhavns-biskop-politik-er-ikke-noget-man-kan-stille-sig-uden-for
::::::::::::::::::::::::::::::::
 
 

Flemming Chr Nielsen

Bare i høflig korthed: Hvis Herlufsholm havde været en muslimsk friskole, ville der af regeringen senest kl. 18.00 i aften være iværksat en rydning så effektiv som på en minkfarm.
:::::::::::::::::::
 
 
 

Asmaa Abdol-Hamid

Hvad har vi lært af sagen omkring Herlufsholm?
- Vold, krænkelser og primitiv adfærd er ikke et resultat af etnicitet eller religion. Vi har i den her sag, ikke fået “danskhed” eller “kristendom/ateisme”, som mulige årsagsforklaringer. Faktisk kender vi slet intet til elevernes religiøse tilhørsforhold - af den simple grund: det er irrelevant.

- Politikere og journalister, kan tilsyneladende godt finde ud af, at behandle sagerne fra et socialt og adfærdspsykologisk perspektiv. Det gør de i øvrigt ret fint uden, at generalisere. Det handler om den enkelte kostskole. Og ikke de andre eller øvrige kostskoler eller privatskoler.

- Det er i den grad på tide, at mediehuse og politikere skal gå til selvrengsagelse når det handler om skildring og behandling af udfordringerne i minoritetsmiljøer. For vi ved alle sammen, hvordan piben havde lydt, hvis Herlufsholm, var en minoritetsetnisk privatskole.

Billedet: Min indre svinehund, 2012, Jens Galschiøt
https://www.facebook.com/photo/?fbid=10159586665290783&set=a.10150731676660783
:::::::::::::::
 
 
Jan Øberg: NATO is responsible for the conflict. Russia for the war.
Conflict and peace competent people talk about both. But neither the mainstream media nor politicians have the civil courage to address the conflict. It's all about the war and all about Russia's fault.
https://preview.mailerlite.com/c8u0d9v5y1/1944883893517686835/j0r7/
::::::::::::::::::::::::::::::::
 
 
 
Carsten Jensen: DEN SIDSTE TALE, JEG HOLDT, FØR JEG BLEV KRIMINEL
I går var jeg inviteret til at tale ved begyndelsen på klima-bevægelsernes aktivist-uge kaldet Vendepunktet. Aktivisterne havde besat den lille Højbro midt i København. Der er ikke meget biltrafik på broen, men alligevel kunne politiet ikke tolerere demonstrationen. En halv time, efter at jeg havde holdt min tale, blev jeg arresteret sammen med mange andre.
Her er min tale før arrestationen og en masse links til begivenheden.
Senere i dag vil jeg skrive en lille beretning om, hvordan det er at blive arresteret, når myndighederne mister sansen for proportionerne og glemmer, at en bilfyldt by ikke er så vigtig som kampen mod den globale opvarmning.
Hvis du tror, at du kan leve, som du altid har gjort, tager du fejl.
Hvis du tror, at dine børn vil få et liv, der minder om dit, tager du fejl.
Hvis du tror, at du kan bremse den globale opvarmning ved at holde en skåltale for dansk landbrug og industri, tager du fejl.
Hvis du tror, at Mette Frederiksen virkelig prioriterer klimaet og ikke anser bilerne, landbruget, container- og flytrafikken for langt vigtigere, tager du fejl.
Hvis du tror, at politikerne har en større horisont end næste valg, tager du fejl.
Hvis du tror, at de problemer, du ikke vil løse i dag, løser sig selv i morgen tager du fejl.
Hvis du tror, at vi har tid nok, tager du fejl.
Hvis du tror, at der er nogen, der vil frelse verden for dig, tager du fejl.
Hvis du tror, at verden ikke trænger til at frelses, tager du fejl.
Hvis du tror, at den tøende tundra i Sibirien ikke vil påvirke dit liv, tager du fejl.
Hvis du tror, at de milliarder der bor i planetens tropiske bælter, dagligt kan leve med temperaturer på halvtreds graders varme, tager du fejl.
Hvis du tror, at de ikke kommer her, tager du fejl.
Hvis du tror, at Indlandsisen, der smelter, og Antarktis, der brækker i stykker, bare vil give varmere badevand om sommeren, tager du fejl.
Hvis du tror, at Danmark er sin helt egen planet, hvis indbyggere ikke deler skæbne med Jordens øvrige beboere tager du fejl.
Hvis du tror, at planeten er stum og medgørlig og ikke dagligt taler til dig, tager du fejl.
Hvis du tror, at naturen ikke har et sprog, du bliver nødt til at lære, tager du fejl.
Hvis du tror, at mennesket har undertvunget naturen, og at den ikke er stærkere end dig, tager du fejl.
Hvis du tror, at du er verdens herre, når du ser dig selv i spejlet, tager du fejl.
Hvis du tror, at insekternes forsvinden ikke kan få imperier til at styrte i grus, tager du fejl.
Hvis du tror, at mennesker aldrig kan komme til at leve som rotter, tager du fejl.
Hvis du tror, at planetens tålmodighed er uendelig, og fordi den har udholdt din arts tilstedeværelse i et par millioner år, har du stadig en frist, tager du fejl.
Hvis du tror, at de milliarder af dyr, der skrigende må overgive sig til flammerne over alt på kloden, fra Australien til New Mexico, ikke har et budskab til dig, tager du fejl.
Hvis du tror, at svinenes, kalvenes og kvægets lidelser, sygdomsbefængte i passiv venten på døden i overfyldte stalde, ikke skyldes dine hyggeritualer lørdag aften, tager du fejl.
Hvis du tror, du er uskyldig, når dine børnebørn en dag forbander dig, tager du fejl.
Hvis du tror, du kan gemme dig bort for fremtiden, tager du fejl.
Hvis du tror, at de, der forsikrer, de har styr på det, ikke er rystende ligeglade med dig, tager du fejl.
Hvis du tror, at mennesker med magt ikke i selvforblindelse kan styre os alle ind i undergangen, tager du fejl.
Hvis du tror, at det i fremtidens verden vil være et privilegium at være dansker, tager du fejl.
Hvis du tror, at der i fremtidens verden vil være et beskyttet værksted for fodslæberne i klimapolitikken, tager du fejl.
Hvis du tror, at det i fremtiden stadig vil give mening at tale nationer og grænser og smykkelov og asylansøgere, der skal sendes til Rwanda, tager du fejl.
Hvis du tror, at bevæbnede grænsevagter, maskingeværreder og Rasmus Stoklund kan beskytte dig mod stigende have og stigende temperaturer, tager du fejl.
Hvis du tror, at en dansker aldrig kan blive bådflygtning, tager du fejl.
Hvis du tror, at det er ulovligt at blokere en bro og for et øjeblik standse trafikkens hostende strøm for at minde om planetens nødsituation, tager du fejl.
Hvis du tror, det samfund, du lever i, ikke bryder med naturens mest fundamentale love, tager du fejl.
Hvis du tror, at vores undladelser i klimapolitikken i dag, ikke i morgen vil vokse til katastrofer, tager du fejl.
Hvis du tror, at vores handlinger i dette øjeblik ikke vil påvirke livet på planeten tusinder af år frem, tager du fejl.
Vi står her på en tilfældig bro, vej eller plads i verden, fordi vi elsker livet på jorden.
Det er derfor, vi vil stå her igen og igen.
I kan ikke standse os.
https://politiken.dk/.../Kendt-dansk-forfatter-endte-som...
https://ekstrabladet.dk/krimi/forfatter-tilbageholdt/9243153
https://www.bt.dk/krimi/forfatter-tilbageholdt-af-politiet
https://www.bt.dk/.../masseanholdelse-ved-klimademo-kendt...
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
 
 
 
 
Carsten Jensen
SÅDAN ER DET AT VÆRE I FÆNGSEL
- EN BEDSTEBORGERS BEKENDELSER
Hvad nu, hvis jeg kommer i fængsel? spurgte jeg mig selv, da Extinction Rebellion bad mig holde en tale ved åbningen af gruppens aktionsuge. For det er jo dertil, det er kommet. Man har i Danmark en større chance for at blive arresteret som klimademonstrant end som skattesvindler.
Jeg tænkte på forfatteren til Pelle Erobreren, Martin Andersen Nexøs kommentar, da han under den tyske besættelse blev anbragt i Vester Fængsel. “Nu giver den danske stat mig omsider den æresbolig, jeg har fortjent.”
Jeg sagde ja til Extinction Rebellion af den simple grund, at jeg har mistet tilliden til politikernes vilje til at handle. Der sker små fremskridt, men ellers er det i lammende grad business as usual. Lobbyisterne fra landbrug og industri får deres vilje. Der bygges nye motorveje og gøres alt for lidt ved den offentlige transport. Vi har så kort tid, og dog handler politikerne, som om vi havde årtier til beskedne justeringer. Ingen, sidst af alle politikerne selv, tror, at vi i 2030 når i hus i med den lovede reduktion på 70 procent af vores CO2-udslip. Noget helt nyt må ske, hvis vi skal bremse den globale opvarmning.
Extinction Rebellion blokerede i fredags alle broer omkring Slotsholmen, hvor Christiansborg ligger. En efter en blev broerne ryddet af politiet, indtil kun den lille, ringe trafikerede Højbro var tilbage. Det var her, jeg holdt min tale. Bagefter satte jeg mig sammen med de andre tilhørere, der blokerede vejen. Der var alle aldersklasser, men flest unge og gamle. En efter en blev demonstranterne slæbt bort af politiet, mens mængden fredeligt protesterede med opmuntrende tilråb: “You are not alone”.
To betjente bøjede sig over mig og kommanderede mig til at følge med. “Det har jeg ikke lyst til,” svarede jeg. Så blev jeg løftet op, båret væk og var nu officielt arresteret.
Jeg blev kropsvisiteret og fik i en brysk tone at vide, at jeg ikke skulle prøve på at være morsom, da jeg spurgte, om de troede, jeg gik med kniv i inderlommen. Så fik jeg strips på, håndjern af plastik, og hænderne anbragt på ryggen. Det er ret ubekvemt, når man skal sidde opret i en stol, og i sådan position kom jeg til at befinde mig de næste mange timer. Med fuld udrykning blev jeg sammen med tre andre arrestanter, Sebastian, Oscar og Anna, der alle var i tyverne, kørt gennem Københavns fredagsfyldte gader.
Jeg har aldrig oplevet en modtagelse som den, jeg fik på Bellahøj Politistation, og her tænker jeg ikke på betjentenes noget kølige goddag. Omkring 70 mennesker med hænderne tøjret på ryggen er anbragt ved siden af hinanden på en træbænk i en 40 meter lang, vinduesløs korridor, og i det øjeblik en ny arrestant træder ind bryder jublen løs, trampende fødder og en råbende hyldest. Jeg har aldrig følt mig så velkommen, som her blandt alle disse idealistiske klimakæmpere.
Jeg genkender flere, Kristina Stolz og Maja Lucas fra vores lille gruppe af klima-bevidste forfattere, der kalder sig “Forfattere ser grønt”. Og der kommer filosoffen Esther M. Kjeldahl, forfatter til en banebrydende, helt vidunderlig bog om klima-aktivisme, “Vi er sammen om at mærke det”. Esther er også drivkraft i bandet Klimahystaden, som også optrådte ved aktionen med morsomme, rammende tekster. Timerne går. Vi synger i kor og når vidt omkring fra “Jeg ved en lærkerede” til “We shall overcome”, og vi har hinanden, i et varmende, meningsfuldt fællesskab.
Så hen på aftenen, efter fire timer på en smal træbænk med hænderne i strips og ryggen mod en mur, bliver vi kaldt ud én efter én. Betjenten, der siddende bag en høj skranke tager sig af min sag, ved tydeligvis, hvem jeg er. Og det er lige så tydeligt, at han ikke er fan. Han forklarer mig med en vis triumf i stemmen, at jeg nu er at betragte som kriminel, for jeg rejste mig ikke op, da jeg blev kommanderet til det. “Men du må jo have lavet en cost-benefit-analyse, før du besluttede dig,” siger han med slet skjult skadefryd. Han forklarer mig, at politiet har travlt i aften, og at jeg sagtens kan risikere at blive hængende til dagen efter. Jeg vil nu blive overført til en celle, hvor jeg skal afvente “efterforskerne”. Jeg har svært ved ikke at grine ad ordet.
De andre “kriminelle” klimaaktivister bliver i bundter stuvet sammen i cellerne. Jeg er privilegeret. Jeg får enecelle, en suite helt for mig selv, et otte kvadratmeter stort, nøgent rum med hvide vægge og et gråmalet betongulv, der ikke har set hverken kost eller skrubbe i ugevis. Jeg får besked på at klæde mig af. Da jeg står nøgen foran betjenten, beordrer han mig til at løfte op i pungen. Jeg er sikker på, at det kun skyldes grov pligtforsømmelse, at han ikke også stikker en finger op i endetarmen på mig.
Jeg ved ikke, om Martin Andersen Nexø var ude for det samme, da han blev indsat i Vester Fængsel for 80 år siden, men det var han sikkert, for staters opførsel ændrer sig ikke, når de føler deres magt anfægtet og skal sætte dem på plads, der har sagt fra.
Jeg får lov at tage sokker, underbukser, bukser og t-shirt på igen. Ikke andet i det halvkolde, nøgne rum. Der er intet toilet, ingen stol, ingen briks, intet. Jeg kan vandre hvileløst rundt i cirkler eller overgive mig til det snavsede gulv.
Jeg gør opmærksom på min grundlovssikrede ret til et opkald til mine pårørende. Den bliver mig nægtet. Det er “efterforskerne”, der skal bestemme. Det kunne jo være, jeg prøvede at påvirke mine pårørende til skade for sagens udfald, og så må det i stedet blive “efterforskerne”, der foretager opkaldet på mine vegne. Engang i en uvis fremtid. Jeg får aldrig mit opkald.
På væggen sidder der en ringeklokke. Den kan jeg benytte mig af, hvis jeg skal på toilettet. Det skal jeg. Jeg ringer 23 gange. Intet sker. Der er et hul i gulvet. Er det her, jeg skal besørge? Jeg giver mig til at sparke på døren. En betjent dukker op efter flere minutters udmattende sparken (jeg er stadig øm i højre fodsål) og meddeler mig i et truende tonefald, at toilettet vil være optaget i lang tid fremover. Jeg beder ikke om en dato eller et årstal på, hvornår toilettet bliver ledigt, men øver mig i stedet i at klemme ballerne sammen. Tiden skal jo gå med noget. På den anden side af døren hører jeg ham spørge, om der er nogen, der skal på toilettet, som åbenbart er ledigt for alle andre end mig. Jeg hører ikke til “nogen”. Halvanden time senere sker der et vagtskifte, og jeg kan omsider følge naturens bud.
Så endelig, henad ved midnat, efter snart otte timer i politiets hænder, dukker “efterforskerne” op til et behageligt anti-klimaks. De er ganske uinteresserede i min sag og vil bare have mig ud af vagten, så vi har i den grad noget til fælles. Først skal jeg dog igennem fotografering, fingeraftryk og DNA-test. Betjenten, der tager mine fingeraftryk, meddeler mig, at jeg står til halvandet års fængsel. Så tilføjer han i en forsonlig tone, at jeg nok slipper med mindre, for “du er jo en rigtig bedsteborger”. Jeg retter mig op. “Tak for komplimenten,” siger jeg.
Uden for politistationen venter unge aktivister i midnatsmørket med vand og sandwich. Jeg får en varm omfavnelse, og de fortæller, at der nu indtil nu er blevet løsladt 124, men der er stadig 15 derinde. Politiet har arresteret næsten 150 demonstranter. Det er flere end under den berygtede COP15 i 2009, hvor politiet senere måtte irettesættes af højesteret for sine overgreb på demonstranter.
Jeg tænker igen på betjentens kompliment. Jeg burde takke ham for mere end den. Jeg burde også takke ham for den ide, han netop har givet mig. Ja, jeg er en sand bedsteborger, en ældre gentleman, der gerne af de kommende generationer vil mindes som en god forfader, der indså farerne ved klimaforandringerne i tide og gjorde, hvad han kunne for at skabe bedre vilkår for mennesker i en uvis fremtid.
Er vi ikke alle bedsteborgere? Lad os skille ordet i to. Bedste borger. Jeg har netop tilbragt en aften i selskab med mit lands bedste borgere, alle de vidunderlige klimaaktivister, unge og gamle, men flest unge, der vil have os til at vågne og vover alt i forsøget. Er de ikke vores rollemodeller, disse vidunderlige unge bedste borgere?
Skal vi ikke skabe en massebevægelse af bedste borgere, arrestations-parate bedste borgere. Lad os fylde politistationerne og fængslerne med bedste borgere. Lad os sprænge straffesystemets kapacitet, og lad os så sprænge hele det system, der forhindrer de livsnødvendige forandringer.
Jeg kunne se det i kropssproget på betjentene. De ved selv, hvilket absurd ressourcespild det er at bruge kostbare arbejdstimer på at arrestere deres egne børn og en enkelt onkel eller bedstemor. Klimanølerne blandt politikerne vil miste deres sidste legitimitet, når fængslerne fyldes, og selv politiet siger pas.
Som frie fugle vil vi flyve gennem vinduerne på Christiansborg og lægge vores æg. Forestil dig dette: Vores folketing som en rede, hvor flyvske ideer udklækkes. Ja, vi bedste borgere kan også være flyvske. Det er måske vores mest fortrængte, men vigtigste egenskab, og lige nu er det de unge, der giver os vinger.
Når den første betjent lægger hånd på dig, så erklær dig med det samme skyldig. Ja, skal du sige, jeg er skyldig i at ville være en god forfader eller formoder for de mange generationer, der kommer efter os og skal leve et godt liv på planeten.
En ting ved jeg: de mange arresterede unge, jeg sad sammen med på bænken i den lange korridor på Bellahøj Politistation, tilhører verdenshistoriens mest ansvarsbevidste generation.
Jeg gik dybt bevæget fra mødet med dem. Vi skylder dem alle en tak.
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

 

 Nagieb Khaja

Det er en sort dag for Afghanistan..

Taliban har i dag erklæret, at kvinder påtvinges niqab dvs ansigtstildækning ved lov. Hvis de ikke makker ret, vil deres mandlige værge dvs ægtefælle, far eller bror i yderste fald blive straffet med fængsel og måske også andre sanktioner.

Det er et kæmpe tilbageskridt for de afghanske kvinder og endnu et tegn på, at Taliban er fuldstændig ligeglade med ikke kun kvinders rettigheder men også den afghanske befolkning, der lider under sanktioner, som er blevet påført landet bl.a pga deres manglende respekt for basale menneskerettigheder.

Ved at indføre en lov om, at kvindernes mandlige familiemedlemmer bliver straffet, vil kvindelige aktivister, som dem jeg mødte under en demonstration i Kabul i sommer, blive afpresset til at makke ret.

Hvis kvinderne protesterer og begår civil ulydighed, risikerer de at blive ansvarlige for, at deres familiemedlemmer bliver straffet. En meget gennemtænkt og kynisk metode, hvor deres familiemedlemmer bogstaveligt talt, vil blive taget som gidsler i fængsler
 
https://www.facebook.com/nagieb.khaja/photos/a.1663448227194483/1833527606853210/
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
 
 
How They Have Lied to You about the Russian Threat for the Last 30 Years
TRANSCEND MEMBERS, 9 May 2022
Jan Oberg, Ph.D. | The Transnational – TRANSCEND Media Service
https://www.transcend.org/tms/2022/05/how-they-have-lied-to-you-about-the-russian-threat-for-the-last-30-years/
:::::::::::::::::::
 
 
 
 
DiEMers have an answer: Europe will be democratised, once the oligarchy is overthrown!
https://mailchi.mp/tr.diem25.org/its-a-new-dawn-its-a-new-diem25-lets-seize-the-day?e=864ae044f3&fbclid=IwAR2AVuMVePSi4SK5g67lqFx_DGuTo2zZBs8Z0eHoQXcVAg-PAk_y376bmss
:::::::::::::::::::::::::::::
 
 
 
Jørgen Manniche:

Melodi: Desertøren:

Vort Danmark, stem nu nej !
1. Til Putin og Macron
vi disse ord må skrive,
De synes kan naive,
men ej som der´s facon.

De syn´s nok det er godt,
at vi skal krige ville,
krigsindustriens grille
og føje spe til spot.

Men vi må tænke sel´
Krig er vi ikke født til,
og tiden er ej nødt til
at slå mennesker ihjel.

Hvis Danmark stemmer nej,
fortæller vi jo verden,
at vi vil være ærten,
til fred en anden vej.

2. Vor militærkultur,
Bru´r CO2 som vilde,
Ce ne plu un facille
At redde vor natur.

Næh, vi må lære sprog,
Der gi´r os frihed, fællesskab
og lidenskab ud’n drukkentab
og ikke trælleåg.

En sprudlende facon
med kærlighed til alle,
hvor overfald ej kalde
fra nogen pavillon.


Messeurs les presidents,
Vort nej gi´r jer en chance,
og verden en balance,
Circ’ les solei en France.


Fredelig kamp,

Hjælp mit franske og danske og føj til og del:

Jørgen Manniche. 6.05.22
https://www.facebook.com/photo?fbid=355735529871266&set=a.106505218127633
;::::::::::::::::::::::::::
 
 
 
 

Dehumaniseringen af flygtninge sætter nye bundrekorder i Danmark

Det kan være svært at forstå, hvorfor afviste asylansøgere foretrækker de mest nedbrydende og rettighedsløse livsbetingelser her i Danmark på ubestemt tid frem for at blive sendt tilbage. Men sådan er det. Vi er vidne til flere og flere menneskelige tragedier på grund af Danmarks kyniske flygtningepolitik
http://socialister.dk/dehumaniseringen-af-flygtninge-saetter-nye-bundrekorder-i-danmark/?
:::::::::::::::::::::::::
 
 
 

Lene Kjær

I dag har jeg været på visit hos Dansk Flygtningehjælp sammen med Siroos Azizi Zadeh og Reza Asoodeh - Vi havde bagt (eller bragt:)) kage til dem - vi forsøgte at lave en Inger Støjberg "look a like", men vi syntes da selv, at vores blev meget flottere😍🤩🥳
Vi ville gerne sige tak for den kæmpe store indsats de har lagt i Ghadam og Siroos sag fra første dag, hvor de danske myndigheder forsøgte at deportere Ghadam og børnene. Der har været mange rygter om hvem der har reddet Ghadam fra et fly til Iran, men os der kender sagsakterne og processen ved, at det helt og aldeles er Dansk Flygtningehjælps fortjeneste og at der har ligget et stort arbejde i sagen. Familien er også helt trygge ved og har bedt om, at det er dem, der kæmper videre for dem 💪
Kagen var fra Venligboernes kagekonto og til hele holdet i Dansk Flygtningehjælp, fordi vi ved, de ofte gør en stor forskel i rigtigt mange sager uden at det hverken ses eller høres!
Rigtigt tit når en asylsag genoptages ligger der hårdt slid bag fra Dansk Flygtningehjælps jurister. De har også gjort en kæmpe stor og uvurderlig indsats i de syriske inddragelsessager og de kæmper på alle de parametre, det er dem muligt og samarbejder med alle de gode Udlændingeretsadvokater.
Ved siden af bruger de ofte rigtigt meget tid på at besvare spørgsmål og rådgive os frivillige ude i Asylhelvede Danmark - det skal de have kæmpe stort tak for og det var så hyggeligt lige at hilse på alle de damer, man kun kender fra telefonen ❤
PS. Vi beklager, vi ikke havde råd til et ekstra "g"
https://www.facebook.com/photo/?fbid=5013823355399579&set=a.566499986798627
::::::::::::::::::::::
 
 
 
 
Bedsteforældre for Asyl meddeler:
STORmøde torsdag d. 19. maj 2022 kl. 11-14 Netværkshuset Ericavej 149, Gentofte - nær S-tog: Kildebakken
ordstyrer Knud Vilby referent Alice Gielfeldt
DAGSORDEN
1. Dignity – Dansk Institut Mod Tortur. Oplæg ved direktør Rasmus Grue Christensen. Der bliver tid til spørgsmål
2. De sidste børn i Syrien skal hjem nu. Orientering v. Finn Parbst
3. Opfølgning af punktet om afviste og fastlåste asylansøgeres situation v. arbejdsgruppen
4. BfA’s deltagelse i demonstrationer? Ved Mette Roerup.
5. Nyt fra arbejdsgrupperne.
6. Valg til Koordinationsgruppen.
7. Økonomi – v. henrik mottlau.
8. Eventuelt - næste Stormøde tirsdag d. 20. sep. 11-14 onsdag d. 23. nov. 11-14
kaffe og the samt lidt fortæring som sædvanlig på gensyn / koordinationsgruppen
-----------------
Sjælsmark - demo søndag d. 8. maj kl. 14-15
tovholder Arne Normann - referent birgitte Kjersgaard
Dagsorden
1. Om Ghadams situation
2. Ny Udlændingeminister Kåre Dybvad og ny socialdemokratisk udlændingeordfører Kasper Sand Kjær
3. Nye aktivitetsformer
4. Aktion for at få Børnekonventionen indskrevet i dansk lov
5. BBC sender en journalist til Danmark, for at se på hvordan Danmark har skruet asylpolitikken sammen,
alt efter om der er tale om en ukrainsk eller en syrisk flygtning
6. Ideen om asyl i Rwanda er et nyt lavpunkt for moral i regeringen.
---------------------
Avnstrupgruppen skriver:
Kære BfA'ere og alle I andre
Forårsfest på Avnstrup søndag d. 22. maj kl 14 – 16.30. Vi håber at se mange af jer.
I må meget gerne melde pr. sms eller mail til Nina tlf 2095 2168 - nloerring@gmail.com , om I kommer,
og hvad I evt. vil medbringe til bespisning: Der er brug for fx. Vandmelon , melon skåret i stykker, jordbær
muffins , anden kage, små boller, små pizza snegle - kaffe, te, saftevand …..
Vi starter på pladsen med det store røde hjerte og musik og går derefter om i haven, hvor vi hygger, spiser, drikker og leger.
Tag evt en campingstol med til eget brug – eller tæppe til græsset På gensyn
:::::::::::::::::::::::::::::::::::
 


Sikandar Siddique

Jeg kan huske, da du, Inger Støjberg, blev rød af raseri over nogle unge drenge i en biograf? Dengang handlede den uskønne opførsel ifølge dig om drengenes etnicitet.

Eller hvad med dig, Mette Frederiksen, og de utryghedsskabende dynejakke-unge på S-togsstationerne? Det handlede også om, at det var “indvandrerdrenge”, som skabte utryghed.

Er det også den forklaring I går med, når I skal forklare den forfærdelige kultur på Herlufsholm, hvor elever bliver udsat for vold, seksuelle krænkelser og dominanskultur, nu hvor det er etniske danskere, der går på Herlufsholm? Eller kan vi måske efterhånden blive enige om, at det ikke handler om hudfarve, etnicitet eller religiøs baggrund, men om nogle dybt indlejrede destruktive maskulinitetsnormer?
For det er det, der er galt.
Så Mette og Inger, hvis I rent faktisk vil løse udfordringen, stopper I med at bruge minoritetsborgere som syndebukke i jeres politiske magtspil, hvor alting handler om at splitte befolkningen, og så tager I i stedet fat om problemets rod - en forældet og ødelæggende idé om, hvad maskulinitet er.

 https://www.facebook.com/photo/?fbid=405523311577882&set=a.237123328417882
:::::::::::::::::::::::::
 
 
 
Rosenkjærprisen uddelt: Eva Smith får DR’s store formidlingspris
https://www.dr.dk/om-dr/nyheder/rosenkjaerprisen-uddelt-eva-smith-faar-drs-store-formidlingspris?ywZ4ggy97gE
:::::::::::::::::::::
 
 

Albert Hytteballe Pedersen

 Filosoffen Merab Mamardashvili der døde i 1990, og som i mange år blev chikaneret af sovjet styret, men af mange blev kaldt Georgiens Sokrates, har en kommentar, der efter min mening rammer de sidste 25 års mediedækning af Rusland i Danmark:
"Når man skaber sig et fjendebillede,
slipper man en ødelæggende kraft løs.
For det er ikke fjenden, der skaber mistroen,
men mistroen, der skaber fjenden."
https://www.facebook.com/photo/?fbid=10160180626543459&set=a.425553683458
::::::::::::::::::::::::
 
 
 

Regeringens garanti mod overstatsligt EU-militær er ikke bindende

Regeringen har op til folkeafstemningen om Forsvarsforbeholdet lovet vælgerne, at de vil blive spurgt igen, hvis EU's militære samarbejde bliver overstatsligt. Men der er ikke tale om en juridisk garanti – blot et politisk løfte, der binder den nuværende regering og ikke kommende folketingsflertal, advarer EU-modstandere.
https://arbejderen.dk/indland/regeringens-garanti-mod-overstatsligt-eu-militaer-er-ikke-bindende/?
:::::::::::::::::::::
 
 
 
Forsvarsforbeholdets afskaffelse – på vej mod en EU-hær?
af Paul Rode Andersen
Benjamin Jørgensen, FT-kandidat for SF i Nordjyllands Storkreds og opstillet i Frederikshavnskredsen, svarer på spørgsmålet om, hvorfor et EU forsvarssamarbejde er nødvendigt, når vi er medlem af Nato:
https://netavisnord.dk/hovedhistorie/forsvarsforbeholdets-afskaffelse-paa-vej-mod-en-eu-haer/
:::::::::::::::::::::
 
 
 
 
08.05.22.
 Tom Paamands klip om krig og fred:
Fredsklipz: Militære EU-missioner kun med bredt flertal

--------------------------------------------------
- EL: Soldater skal kun på EU-mission med et bredt flertal i ryggen.
https://www.dr.dk/nyheder/politik/folkeafstemning/forslag-fra-enhedslisten-soldater-skal-kun-paa-eu-missioner-med-et
https://www.dr.dk/nyheder/detektor/kan-messerschmidts-forestilling-om-en-eu-haer-lade-sig-goere-nej-siger-eksperter
- Morten Helvegs militære EU-eventyr er en illusion.
https://www.altinget.dk/forsvar/artikel/nikolaj-villumsen-helvegs-militaere-eu-eventyr-er-en-illusion
https://www.marxist.com/ukraine-zelenskyjs-regering-bruger-invasion-som-undskyldning-for-politisk-undertrykkelse.htm
- Ubevæbnet modstand kunne virke i Ukraine.
http://fred.dk/artikler/fredkult/20220402.htm
- Ekstra Bladet: Stemmer vi kun, fordi der er krig?
https://www.berlingske.dk/politik/ekstra-bladets-chefredaktoer-i-modvind-tror-du-selv-paa-det-vroevl
https://www.dr.dk/nyheder/detektor/8-gange-sagde-s-minister-der-vil-vaere-krav-om-stille-med-soldater-uden-eu
- SF vil afskaffe forsvarsforbeholdet, men splittede lokalafdelinger vil ikke føre valgkamp.
https://www.dr.dk/nyheder/politik/folkeafstemning/sf-vil-afskaffe-forsvarsforbeholdet-men-splittede-lokalafdelinger
https://www.altinget.dk/forsvar/artikel/hverken-ja-eller-nej-siden-er-aerlige-i-debatten-om-forsvarsforbeholdet

- Forsvarsminister: Voldsomt forsvarsbudget giver jobs for Terma.
https://norddjurs.lokalavisen.dk/erhverv/ECE13951918/imponeret-forsvarsminister-terma-er-dansk-spydspids/
- Nedrustning er mulig og helt nødvendig.
https://www.information.dk/debat/2022/05/nedrustning-mulig-helt-noedvendig#comments-open
https://piopio.dk/comment/23061
https://www.dagen.se/debatt/2022/05/03/ocksa-for-att-skydda-var-egen-mor-ar-det-fel-att-doda-angriparen/
- Russisk propaganda hænger Astrid Lindgren ud som nazist.
https://jyllands-posten.dk/international/europa/ECE13982422/russisk-propaganda-haenger-astrid-lindgren-ud-for-at-vaere-nazist/
https://www.astridlindgren.com/en/about-astrid-lindgren/career/world-war-2
https://www.france24.com/en/live-news/20220507-moscow-museum-chronicles-nato-cruelty-amid-ukraine-campaign

- Rusland anser NATO-våbentransporter i Ukraine som mål.
https://www.berlingske.dk/internationalt/rusland-anser-nato-vaabentransporter-i-ukraine-som-maal
https://www.berlingske.dk/internationalt/arrogant-russisk-strategi-har-overrasket-britisk-forsvarschef
- Danmark genåbner ambassade trods nylige raketangreb.
https://www.berlingske.dk/internationalt/et-staerkt-symbol-danmark-genaabner-ambassade-trods-nylige
https://www.dr.dk/nyheder/udland/danske-diplomater-smidt-paa-porten-af-rusland-helt-forventelig-gengaeldelsesaktion
- Lukashenko: No occupation of Belarus as long as I am president.
https://eng.belta.by/president/view/lukashenko-no-occupation-of-belarus-as-long-as-i-am-president-147142-2022/
- Sabotage i Rusland, og russiske desertører slutter sig til Ukraine.
https://solidaritet.dk/sabotagen-fortsaetter-i-rusland-mens-flere-desertoerer-slutter-sig-til-ukraine/
- U.S. Intelligence Is Helping Ukraine Kill Russian Generals.
https://www.nytimes.com/2022/05/04/us/politics/russia-generals-killed-ukraine.html
https://www.berlingske.dk/internationalt/medie-usa-haaber-at-kastrere-ruslands-haer-over-det-naeste-aarti
https://jyllands-posten.dk/international/ECE13998205/volodymyr-zelenskyj-vil-nulstille-krigen-men-betyder-det-et-endegyldigt-ukrainsk-farvel-til-krim/
- Mærsk-chef med kras kritik af danske virksomheder i Rusland.
https://www.berlingske.dk/virksomheder/maersk-chef-med-kras-kritik-af-danske-virksomheder-i-rusland-man
https://www.dr.dk/nyheder/udland/eu-vil-stoppe-indkoeb-af-russisk-olie-det-er-putins-eget-land-som-han-oedelaegger
--------------------------------------------------

- Berlingske mener: Regeringen er ved at bygge en censurmaskine.
https://www.berlingske.dk/ledere/berlingske-mener-regeringen-er-ved-at-bygge-en-ny-censurmaskine
https://www.berlingske.dk/internationalt/danmark-kravler-op-paa-andenplads-i-indeks-for-pressefrihed
https://www.berlingske.dk/aok/saerligt-en-del-af-danmarkshistorien-mangler-danskerne-viden-om-jeg-er-ikke
- Russiske styrker forfølger journalister og udgiver falske aviser.
https://journalisten.dk/russiske-styrker-forfoelger-journalister-og-udgiver-falske-aviser/
https://www.version2.dk/artikel/cyberkrigen-i-rusland-begge-sider-saboterer-hinanden-med-digitale-haandgranater
- Danmark sender panserminer til Ukraine.
https://www.dr.dk/nyheder/indland/danmark-sender-panserminer-mandskabsvogne-og-mortergranater-til-ukraine
https://nyheder.tv2.dk/udland/2022-04-21-danmark-vil-hjaelpe-ukraine-med-at-fjerne-russiske-miner
https://historienet.dk/teknik/vaaben/vaabenkaploeb-under-jorden

- Rusland giver garanti mod atomvåben til Ukraine.
https://nyheder.tv2.dk/udland/2022-05-06-rusland-giver-atomvabengaranti-til-ukraine
https://www.fla.de/tyskland/nyheder/43151/tyske-kendisser-advarer-scholz-om-tredje-verdenskrig-i-abent-brev
https://nyheder.tv2.dk/samfund/2022-05-03-krigen-i-ukraine-havde-intet-at-goere-med-danske-jodtabletter-nu-kommer-styrelse
- Hva kan vi gjøre for å hindre bruk av atomvåpen?
https://www.midtnorskdebatt.no/meninger/ordetfritt/2022/05/03/Hva-kan-vi-gj%C3%B8re-for-%C3%A5-hindre-bruk-av-atomv%C3%A5pen-25428054.ece
https://www.svt.se/nyheter/inrikes/sverige-saknar-lag-mot-karnvapen
https://www.rb.no/pa-randen-av-atomkrig/o/5-43-1784940
- NATO och kärnvapen i Sverige – nej tack!
https://www.etc.se/debatt/nato-och-kaernvapen-i-sverige-nej-tack
https://www.nsk.se/nyheter/nato-far-sla-forst-med-karnvapen-0f9847ce/

- Højesteret skal afgøre irakiske torturofres sag mod Danmark.
https://www.dignity.dk/nyheder/hoejesteret-skal-afgoere-irakiske-torturofres-sag-mod-danmark/
- Efter grønlandsk modstand mod lufthavnsplan, vil USA have ny radar.
https://www.altinget.dk/forsvar/artikel/usa-dropper-lufthavnsplaner-og-kigger-mod-opstilling-af-nato-radarer-i-groenland
- Hvordan kan Indiens Modi forventes at skabe fred, men opildner til had.
https://solidaritet.dk/debat-hvordan-kan-narendra-modi-opildne-til-had-i-indien-og-forventes-at-skabe-fred-ude-i-verden/
https://www.dr.dk/nyheder/udland/i-aarevis-havde-indiens-leder-et-blakket-ry-i-vesten-i-dag-besoeger-han
https://solidaritet.dk/frie-groenne-naar-der-kommer-penge-paa-bordet-ryger-menneskerettighederne-i-skraldespanden/
- Flere end hver femte elev i 8. klasse udsat for vold i hjemmet.
https://bornsvilkar.dk/nyheder/flere-end-hver-femte-elev-i-8-klasse-har-vaeret-udsat-for-vold-i-hjemmet/
https://www.berlingske.dk/aok/jan-guillou-er-ikke-overrasket-over-historier-om-vold-paa-herlufsholm-volden
- Afsløring: Fortsat ustraffede danskere bag naziforbrydelser.
https://www.berlingske.dk/aok/rystende-afsloeringer-nogle-af-danmarkshistoriens-mest-horrible-forbrydelser
--------------------------------------------------

- Paven: Vestens militære oprustning er vanvid.
https://www.dagen.se/nyheter/2022/05/05/patriark-kirill-i-ryssland-med-pa-eus-nya-sanktionslista/
- Lisa redder ukrainske liv i Ukraines metro.
https://www.dr.dk/nyheder/udland/lisa-redder-ukrainske-liv-i-kharkivs-metro-nogle-har-ikke-set-sollys-i-uger-og-endda
- Svindler narrede USAs forsvarsministerium for 165 millioner kroner.
https://www.version2.dk/artikel/phishing-svindler-narrede-usas-forsvarsministerium-165-millioner-kroner
- Klimademo førte til højeste antal frihedsberøvelser i flere år.
https://www.tv2lorry.dk/koebenhavn/klimademo-foerte-til-hoejeste-antal-frihedsberoevelser-i-flere-aar
- Rapport: Ukraine-krigen har ikke rykket ved vores tryghed.
https://www.tryghed.dk/viden/nyheder/2022/ukraine-krigen-har-ikke-rykket-ved-vores-tryghed
- Trump Proposed Launching Missiles Into Mexico to Destroy the Drug Labs.
https://www.nytimes.com/2022/05/05/us/politics/mark-esper-book-trump.html
- Anmeldelse: Ny forklaring på hele verdenshistorien!
https://solidaritet.dk/anmeldelse-ny-bog-udfordrer-forklaringen-paa-hele-verdenshistorien/
--------------------------------------------------
Fredsklipz bliver opsamlet her:
http://fred.dk/artikler/fredsklip/aktuel.htm
- se tips mod links bag mur, fx at bruge Privat-faneblad.
.tom
::::::::::::::::::::::::::::::::::
 
 
 
 
 
Del, videresend og genbrug gerne
 
”Arnes mail” handler især om  flygtninge og fred - dels udgivelser med tekster og dels med podcasts fra Flygtninge og Fred https://flygtningeogfred.dk/
 
Ikke-abonnenter er velkomne til at abonnere på fremtidige ”Arnes mail” ved klik på nyhedsmail og til også at se tidligere ”Arnes Mail” ved klik på  https://flygtningeogfred.dk/mailarkiv/  for  2014-21 og for det seneste måned på arkivet

Mht. podcast så ligger de fra 2020 på Flygtninge og Fred (https://flygtningeogfred.dk) og fra årene 2004-2019 ligger ca. 1.000 indlæg herhttps://flygtningeogfred.dk/dialog/
Hvis du efter en prøveperiode fortryder tilmeldingen, så er du også velkommen til at afmelde dig fra ”Arnes mail” ved nederst på siden her at bruge Mailchips ”unsubscribe”-knap hertil.

Særligt for ”Flygtninge og Fred”s podcastlyttere:
Her er det nu muligt at abonnere på nyudgivelser ved at åbne et indlæg og nederst på linien ”tilmeld” at klikke på ”E-mail” for at modtage en E-mail med link til nye indlæg. På ”Tilmeld”-linjen ligger der også knapper til at abonnere på hhv. Apple Podcasts | Android | E-mail | Google Podcasts | Stitcher | TuneIn | Spotify | RSS , sådan at udgivelser på ”Flygtninge og Fred” også automatisk er tilgængelige i mobiltelefonernes podcast-apps.


Nyudgivne podcasts på  Flygtninge og Fred bliver også lagt på YouTube på adressen https://www.youtube.com/channel/UChsS996wxPJ9gcc6_hOlt6Q, og på  Twitter fra adressen https://twitter.com/arnenhansen  Arne Nielsen Hansen, - på LinkedIN fra https://www.linkedin.com/in/arne-hansen-44aa4b28/ Arne Hansen, -  og på Instagram: Arne Nielsen Hansen https://www.instagram.com/arnenielsenhansen/  Og endelig på h og Flag på Halv d. 5. september i sorg over militarismens ofre: https://www.facebook.com/Flag-p%C3%A5-Halv-d-5-september-i-sorg-over-militarismens-ofre-253600371327340
 
NB! Da jeg stadig er forment adgang til Facebook, så BEMÆRK venligst, at jeg nu har lavet en NY Facebookside https://www.facebook.com/arnenielsen.hansen, som jeg vil bede jer like og informere andre om, - på forhånd tak.

Din mailadresse bruges kun til at sende nyheder på denne liste – medmindre andet skulle være aftalt. Evt. henvendelse til Arne Hansen  via kommentarfelt på flygtningeogfred.dk,  post@arnehansen.net eller mobil 30420818  om f.eks. faktuelle fejl eller mangler og forslag og tilbud til indhold men også med tilbud om hjælp


Med venlig hilsen
Arne Hansen
Sønderjyllands Alle 35, 9900 Frederikshavn Danmark,
mobil: (+45)30420818, E-mail: post@arnehansen.net 
Netradio-podcasts fra 2020 og frem: "Flygtninge og Fred": https://flygtningeogfred.dk 
Netradio-podcastsarkiv  2004-19: https://flygtningeogfred.dk/dialog/  (tidl. arnehansen.net/dialog)
”Arnes mail” –arkiv fra 2014 og frem: https://flygtningeogfred.dk/mailarkiv/
Seneste "Arnes mail": https://us8.campaign-archive.com/home/?u=cdb675b8c1d6ec49f4edcc95a&id=8d4f52d190
YouTube: ”Flygtninge og Fred” på  https://www.youtube.com/channel/UChsS996wxPJ9gcc6_hOlt6Q
Twitter: Arne Nielsen Hansen på https://twitter.com/arnenhansen
Linkedin: Arne Hansen  på https://www.linkedin.com/in/arne-hansen-44aa4b28/
Instagram: Arne Nielsen Hansen https://www.instagram.com/arnenielsenhansen/
Facebook: Flygtninge og Fred https://www.facebook.com/Flygtninge-og-Fred-103392038395324
Facebook: Arne Nielsen Hansen https://www.facebook.com/arnenielsen.hansen  - er ny og gælder fremover – så jeg vil bede venner med mig på min gamle profil arne.n.hansen nu at bede om venskab her på min nye profil. Skiftet skyldes at Facebook siden oktober 2020 har blokeret min adgang til Facebook fra min gamle FB-profil!
Facebook: Dialog på Frederikshavn Lokalradio: https://www.facebook.com/DialogFrederikshavnLokalradio/ (IKKE længere Dialogpaafrederikshavnlokalradio/)  
Facebook: Aldrig Mere Krig: http://aldrigmerekrig.dk/
Facebook: Flag på Halv d. 5. september i sorg over militarismens ofre: https://www.facebook.com/Flag-p%C3%A5-Halv-d-5-september-i-sorg-over-militarismens-ofre-253600371327340
Facebook: Dansk Afghansk Humanitær Forening https://www.facebook.com/DanskAfghanskHumanitaerForening/
I øvrigt beklager jeg at Mailchimps layout ikke altid vil det jeg gerne vil
 

Twitter
Facebook
Website


Our mailing address is:
Arne Hansen
Sønderjyllands Alle 35
Frederikshavn 9900
Denmark

Add us to your address book


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp