Copy
View this email in your browser
Arnes mail 03.09.19 Flertal af verdens flygtningebørn får ikke en uddannelse, Aalborg 13/9 møde med Isabel Bramsen om Ny forskning i fred, Aarhus 20/9 Fred skabes med fredelige midlder – samtaler med Jan Øberg, Borgerforslag: Stop dansk støtte til volds- og dødsmilitser, Toms mange klip om krig og fred : Ingen tale om at sende militære styrker afsted mere... , USA, Sjælsmark, Ligeværdige møder i børnehaven, Hausgaard,, Arktis, Sikre reformramte, Shekho fik 11 .
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
 
UNHCR, FN’s Flygtningeorganisation 30.08.19:
 

Flygtningeuddannelse i krise: Mere end halvdelen af verdens flygtningebørn i skolealderen får ikke en uddannelse 

Ud af verdens 7,1 mio. flygtningebørn i skolealderen går 3,7 mio. af dem – mere end halvdelen – ikke i skole, fastslår UNHCR, FN’s Flygtningeorganisation, i en ny rapport, der offentliggøres i dag.

Rapporten Stepping Up: Refugee Education in Crisis viser, at jo ældre flygtningebørn bliver, jo sværere er det at overvinde de barrierer og udfordringer, der forhindrer dem i at få adgang til uddannelse og skolegang: Kun 63 pct. af flygtningebørn går i grundskole, sammenlignet med 91 pct af børn globalt. På verdensplan får 84 pct af alle unge en ungdomsuddannelse, mens det blot er 24 pct. af de unge flygtninge, der får den mulighed.

”Skolen er dét sted, hvor flygtninge kan få en ny chance,” siger Filippo Grandi, FNs Flygtningehøjkommissær. ”Vi svigter flygtninge ved ikke at give dem muligheden for at opbygge de færdigheder og den viden, de har brug for til at investere i deres fremtid.” 

Den markante nedgang, der ses mellem flygtninges adgang til grundskole og deres adgang til ungdomsuddannelse,  er et direkte resultat af manglende finansiering til flygtningeuddannelse. Derfor opfordrer UNHCR regeringer, den private sektor, uddannelsesorganisationer og donorer til at yde økonomiske støtte til et nyt initiativ, der sigter mod at kickstarte ungdomsuddannelse for flygtninge.

”Vi er nødt til at investere i flygtningeuddannelse eller betale prisen med en generation af børn, der er dømt til at vokse op uden muligheden for at leve uafhængigt, finde arbejde og fuldgyldigt bidrage til deres samfund,” tilføjer Filippo Grandi.

Ungdomsuddannelse-initiativet vil blive målrettet opførelse og renovering af skoler, uddannelse af lærere samt økonomisk støtte til flygtningefamilier, så de kan dække udgifterne, forbundet med at sende deres børn i skole.

Dette års rapport sender også en klar opfordring til, at flygtninge inkluderes i nationale uddannelsessystemer i stedet for at blive anbragt i uofficielle parallelle skoler – samt at de får lov til at følge officielle og anerkendte læseplaner hele vejen igennem deres uddannelse, fra førskole til grundskole og ungdomsuddannelse. Dette vil give dem de anerkendte kvalifikationer, der kan være deres springbræt til universitetsuddannelse eller en videregående erhvervsuddannelse. 

I dag er det sådan, at selv hvis flygtningeunge overkommer de svære odds og får en ungdomsuddannelse, vil kun 3 pct. af dem være heldige nok til at få en plads på en eller anden form for videregående uddannelse. Dette tal blegner i sammenligning med den globale andel på 37 pct. af alle unge.

UNHCR opfordrer desuden til en mere realistisk tilgang fra skoler, universiteter og uddannelsesministerier, når det drejer sig om dokumentation. Mange flygtninge udelukkes fra klasseværelser, fordi de måtte efterlade eksamens- og kursusbeviser, såvel som ID-papirer, da de blev tvunget på flugt fra deres hjem. Selv når disse dokumenter er tilgængelige, nægter nogle værtslande at anerkende eksamensbeviser, udstedt i flygtninges oprindelsesland.
 
Adgang til uddannelse for verdens flygtningebørn er et presserende tema. Ved udgangen af ​​2018 var verden vidne til mere end 25,9 mio. flygtninge, herunder 20,4 mio. under UNHCR’s mandat. Cirka halvdelen af dem er under 18 år, og millioner lever i langvarige flygtningesituationer med sparsomt håb om at kunne vende hjem i den nærmeste fremtid.

Ambitionen om at samle støtte til ungdomsuddannelse-initiativet bliver et vigtigt element i det kommende globale flygtningeforum, Global Refugee Forum, der finder sted i december 2019 og bliver en afgørende anledning til at styrke det internationale samfunds kollektive respons på flygtningesituationer.
 
 
https://mailchi.mp/4e13e7210326/pressemeddelelse-flygtningeuddannelse-i-krise-mere-end-halvdelen-af-verdens-flygtningebrn-iskolealderen-fr-ikke-en-uddannelse?e=bf62359318&fbclid=IwAR1sQg3BfF2USZ3Ahl3f98UaCV4lpleF2kGZNKoWqwG9eOvDPWCal7f_gQc
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
 
Og HUSK så dette væsentlige møde i Aalborg:
Kom og hør om og debatter Ny forskning i fred – nordisk samarbejde omkring fred og konfliktløsning med Isabel Bramsen og Anine Hagemann
Fredag d. 13. september Kl. 17.00-19.00, Badehusvej 21, over gården, 9000 Aalborg. Om Tilmelding: se nederst


Fredsby Aalborg og Folkeuniversitetet præsenterer den sidste nye forskning.
Isabel Bramsen og Anine Hagemann er begge tilknyttet Center for Løsning af International Konflikt (CRIC) ved Københavns Universitet. De har sammen udgivet rapporten New Nordic Peace hvor de peger på det nordiske samarbejde om fred og konfliktløsning som vigtigere end nogensinde.
Arbejdet er udført på foranledning af Nordisk Ministerråd og bl.a. forelagt det danske Folketing.
Glæd jer til aktuel indsigt i Verdensmål nr. 16.
Studerende og unge under 25 år gratis adgang, øvrige kr. 50,-


Tilmelding på  
https://fuaalborg.dk/aalborg/program/kultur-sociologi-og-samfund/ny-forskning-i-fred-nordisk-samarbejde-omkring-fred-og-konfliktloesning-1921-213
Jeg håber at vi er mange der tilmelder sig . Der er mere end nogensinde brug for fredsforskerne Isabel Bramsen og Anine Hagemanns perspektiver . Med venlig hilsen Arne
 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
 
 Fred skabes med fredelige midler
 
Mød Jan Øberg fredag 20. september 19.00 – 21.00
Domen, Inge Lehmans Gade, Pier 2, 8000 Aarhus C

 
I anledning af FN’s fredsdag inviterer vi til samtale med den kendte freds- og fremtidsforsker Jan Øberg om alternativer til krigspolitikken og om hvordan der kan skabes fred i Mellemøsten – aktuelt i Iran
 
Danmarks nye regering blev hurtigt mødt med invitationer til nye krige. USA vil have danske elitesoldater til Syrien og Storbritannien danske krigsskibe med på togt i Den persiske Bugt.
 
I alt for mange år har en aktivistisk udenrigspolitik været ensbetydende med at Folketinget har støttet dansk deltagelse i den ene krig efter den anden: Afghanistan, Irak, Libyen, Syrien. Ofte har danske politikere valgt at ”løse konflikter” ved at alliere sig med den ene part, og sende soldater, bombefly og krigsskibe mod den anden. Det har ikke virket, men skabt død og lemlæstelse af uskyldige mennesker, ødelagte samfund, flere flygt­ninge og mere had.
 
Den ny regering kører tilsyneladende videre på automatikken, blottet for nytænkning og vision. Danmarks militært ensrettede aktive udenrigspolitik er ikke til diskussion og at gå i krig er nu så dagligdags, at vedtagelsen hverken bliver fremlagt eller drøftet i Folketinget. Beslutningerne handles af partierne imellem og bag lukkede døre, langt fra tidligere tiders besværlige offentlige debat. Angrebsmålet denne gang er Iran, og selv om krigsherren ikke formelt er USA, men Storbritannien, så er metoderne og de militære værktøjer de samme.
 
Det er på høje tid med selvstændig nytænkning, så kom og hør hvordan man skaber fred med fredelige midler - for det har Danmark forpligtet sig til, som medlem af FN.
 
Mødet er arrangeret af Fredsministerium og der er gratis adgang.
FN’s Fredsdag er ikke bare en markering af ønsket om fred; men også en dag, hvor FN opfordrer til global våbenhvile. Det er ottende år i træk, at Fredsministerium markerer dagen. I år med møde i Domen i Aarhus om fredagen, og Fredsrundfart i Københavns Havn på selve fredsdagen, lørdag den 21. september.
 
Jan Øberg er en dansk fredsforsker, ph.d. i sociologi og med et omfattende forfatterskab bag sig. Bedst kendte bøger er Myter om vor sikkerhed i 1981, og Forudsigelig Fiasko. Om Irak-konflikten og Danmark som besættelses­magt fra 2004. Øberg har arbejdet som fredsforsker i 40 år, dels som gæsteprofessor, dels som konfliktanalytiker, mægler og rådgiver i konfliktområder som det tidligere Jugoslavien, Israel og Palæstina, Georgien, Burundi, Somalia, Irak og Iran. Jan Øberg er direktør i den uafhængige tænketank, Den Transnationale Stiftelse for Freds- og Fremtidsforskning.
 
Fredsministerium er et netværk af fredsgrupper, der siden 2012 har arbejdet sammen for at få oprettet et fredsministerium i statsligt regi. Vi præsenterer samtidig befolkning og politikere for fredelige alternativer til nutidens militaristiske forsvars-, udenrigs- og sikkerhedspolitik.
 
Efter alt for mange år som krigsførende land handler debatten om dansk tryghed og sikkerhed efterhånden kun om flere penge til forsvaret. Vi mener at frygten og krigstruslen er overdrevet og at Danmark skal afvise NATOs krav om øget militærbudget og støtte til atomvåben. Verden har ikke brug for mere dødeligt isenkram og våbenkapløbet er farligt. Fortsat dansk oprustning truer vores egen og andre folks sikkerhed og kan føre til atomkrig - også i Europa.
 
Vi foreslår i første omgang, at Danmark tager angrebet ud af forsvaret og etablerer en fredsaktivistisk udenrigspolitik, så vores internationale indsats i højere grad lever op til dens eget erklæret fredelige mål og med en helt anderledes, selvstændig og virkelig aktivistisk præstation på den internationale scene, fokuseret på ikkemilitære konfliktløsninger, diplomati, human migrationspolitik, humanitær bistand og effektive klimapolitiske løsninger.
Verden er overoprustet, mens FN's verdensmål er underfinansierede
– det forhold må vendes helt om!

Fredsministerium er den danske afdeling af GAMIP
- The Global Alliance for Ministries and Infrastructures for Peace.
 
Fredsminsterium.dk        Facebook.com/Fredsministerium.dk         Gamip.org
 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
 
 
Stop dansk støtte til volds- og dødsmilitser
Vi er nogle stykker, der sammen har oprettet et borgerforslag til folketinget om, at Danmark omgående skal standse alle økonomiske bidrag til de libyske militser.
Vi opfordrer dig til at støtte forslaget med din underskrift klik på linket her.
https://www.borgerforslag.dk/se-og-stoet-forslag/?Id=FT-03357
https://www.mitasyl.dk/borgerforslag/?fbclid=IwAR2sMSJrjsCzuM8bu2Obt7jLshIujgvWysHeN9tZU97POaMW4ZvcoeSXspQ
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
 
29.08.19: En ny stak klip om krig og fred fra Tom: Ingen tale om at sende militære styrker afsted mere... bortset fra til Baltikum.
-----------------------------------------------------------

- Danmark sender igen F16-kampfly til Baltikum i 2021.
https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/f-16-kampfly-til-air-policing-i-baltikum?publisherId=2012662&releaseId=13578364
https://www.ft.dk/da/aktuelt/nyheder/2019/07/20190829_upn-mode
- Russiske kampfly kan operere uhindret i luftrummet over Grønland...
https://www.berlingske.dk/samfund/forsvarsminister-vil-ikke-udelukke-kampfly-i-groenland-jeg-vil-ikke-paa

- KU-formand: USA har forladt os. Så hvad gør vi nu?
https://www.raeson.dk/2019/anders-storgaard-ku-usa-har-forladt-os
- Trump er ustyrlig, og har han set sig gal på Danmark.
https://www.raeson.dk/2019/lars-bangert-struwe-trump-er-ustyrlig
- Why, actually, do USA need Denmark?.
https://www.washingtonpost.com/opinions/global-opinions/why-actually-do-we-need-denmark/2019/08/23/cf922440-c5ba-11e9-b72f-b31dfaa77212_story.html
https://www.thedailybeast.com/carla-sands-us-denmark-relations-are-now-in-the-hands-of-a-conspiracy-loving-climate-denying-ex-actress

- Kejseren af USAs magt udgør en trussel mod vort ordentlige liv.
https://jyllands-posten.dk/premium/kommentar/undervejs/ECE11570413
https://www.berlingske.dk/kommentatorer/stop-snakken-om-groenlands-loesrivelse-det-er-vejen-til-brutal
- DIIS-forsker: Trump-aflysning er et wakeupcall for dansk udenrigspolitik.
https://www.altinget.dk/artikel/diis-forsker-trump-aflysning-er-et-wake-up-call-for-dansk-udenrigspolitik
- Center for Militære Studier: Hvad vil USA egentlig med Grønland?
https://jyllands-posten.dk/debat/international/ECE11573647
- Grønland og Færøerne skal inddrages mere i forsvarspolitik.
https://jyllands-posten.dk/politik/ECE11570277

- Trump: Mette Frederiksen er en vidunderlig kvinde.
https://www.berlingske.dk/internationalt/trump-mette-frederiksen-er-en-vidunderlig-kvinde
- USA vil genåbne sit konsulat i Grønland for at øge tilstedeværelsen i Arktis.
https://www.berlingske.dk/politik/medie-usa-vil-genaabne-sit-konsulat-i-groenland
- U.S. Navy destroyer transits with Danish navy ship during exercise off the coast of Greenland.
https://twitter.com/US2ndFleet/status/1163098181158277121/photo/1
https://www.oceannews.com/news/defense/gravely-conducts-passex-with-royal-danish-navy
- Grønlands løsrivelse vil være vejen til brutal amerikanisering.
https://www.berlingske.dk/kommentatorer/stop-snakken-om-groenlands-loesrivelse-det-er-vejen-til-brutal
- Russerne affyrer interkontinentale missiler i Arktis.
https://www.berlingske.dk/internationalt/efter-groenlandsk-ballade-med-trump-og-frederiksen-russerne-affyrer
-----------------------------------------------------------

- Hærchef sigtet for nepotisme fortsat på lønningslisten.
https://jyllands-posten.dk/indland/ECE11570812
https://www.berlingske.dk/politik/haerchefs-advokat-raser-over-forsvarets-top

- Dansk firma solgte for 342 millioner kroner jetbrændstof til russiske kampfly i Syrien.
https://www.information.dk/telegram/2019/08/dansk-sag-jetbraendstof-syrien-kan-vaere-tre-gange-stoerre
- 41-årig kæmpede mod IS i Syrien. Nu skal han seks måneder i fængsel.
https://www.tv2ostjylland.dk/artikel/41-aarig-kaempede-mod-i-syrien-nu-skal-han-seks-maaneder-i-faengsel
- Estimated 100,000 people missing in Syria since war began, UN says.
https://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/syria-war-missing-united-nations-prisons-un-a9046751.html
- Amnesty International's "Kangaroo Report" on Human Rights in Syria.
https://www.globalresearch.ca/amnesty-internationals-kangaroo-report-on-human-rights-in-syria/5574195

- Kinas militær kører over grænsen til Hongkong, officielt på rutineøvelse.
https://jyllands-posten.dk/international/asien/ECE11582235
-----------------------------------------------------------

- Det iranske tankskib og dets olie er solgt til unavngiven køber i Tyrkiet.
https://jyllands-posten.dk/international/ECE11574260
- Der er forskel på landmilitære og maritime bidrag.
https://olfi.dk/2019/08/12/ogsaa-i-hormuz-straedet-er-horisonten-kun-en-times-sejlads-vaek/

- Macron inviterede Irans udenrigsminister med til topmøde.
https://www.berlingske.dk/internationalt/macron-gamblede-og-inviterede-saerlig-gaest-til-topmoede-trump
- Israel optrapper konflikt og bomber iransk mål i Irak.
https://jyllands-posten.dk/international/mideast/ECE11571370
https://jyllands-posten.dk/international/mideast/ECE11572729
- Iran satellite launch looms despite US criticism.
https://www.militarytimes.com/news/pentagon-congress/2019/08/18/images-show-iran-satellite-launch-looms-despite-us-criticism/

- Russiske prøver viser radioaktivitet efter voldsom ulykke.
https://jyllands-posten.dk/international/ECE11574192
https://www.businessinsider.sg/russian-missile-disaster-shows-signs-nuke-reactor-blew-up-experts-2019-8/
https://www.forbes.com/sites/hisutton/2019/08/17/russia-testing-nuclear-powered-mega-torpedo-near-where-deadly-explosion-occurred
https://thediplomat.com/tag/ocean-multipurpose-system-status-6/
-----------------------------------------------------------

- USA and the Taliban have agreed on a 15-month gradual withdrawal of US forces.
https://www.tolonews.com/afghanistan/us-not-seeking-permanent-military-presence-afghanistan-pompeo
- Trump vil lade 8600 soldater blive i Afghanistan.
https://jyllands-posten.dk/international/ECE11583790

- Trump overvejer at stoppe militær hjælp til Ukraine.
https://jyllands-posten.dk/international/ECE11583896
https://www.politico.com/story/2019/08/28/trump-ukraine-military-aid-russia-1689531

- US Navy quietly ends Obama climate change task force.
https://www.navytimes.com/off-duty/military-culture/2019/08/26/navy-quietly-ends-climate-change-task-force-reversing-obama-initiative/
- Trump vil smadre orkaner med atombomber.
https://ekstrabladet.dk/nyheder/politik/medie-trump-vil-smadre-dem-med-atombomber/7764713
https://www.livescience.com/24383-can-you-stop-a-hurricane-by-nuking-it.html
-----------------------------------------------------------

- Balternes frihedskamp lagde Sovjetunionen i graven.
https://jyllands-posten.dk/debat/blogs/jenslutken/ECE11570506

- Video graph of the 15 countries with largest share of military spending from 1914 to 2018.
https://www.youtube.com/watch?v=cw2Wm8T6tio

- Lad denne højreradikale terrorbølge lære os, at verden ikke er sort-hvid.
https://jyllands-posten.dk/debat/breve/ECE11553499

- Falske nyheder giver dig falske minder, især hvis løgnen stemmer med din overbevisning.
https://politiken.dk/kultur/medier/art7348935
-----------------------------------------------------------

Fredsklipperierne ligger opsamlet her:
http://fred.dk/artikler/fredsklip/
.tom
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
 
USA – den skamløse kriger

USA’s hovedsagelige bidrag til dagens verden er trusler og politiske, psykologisk, økonomisk og kulturelle krige, regimeforandringer, fuldspektrumsdominans, specialtropper og 600+ baser i 130+ lande.
Den amerikanske ambassadør i Danmark, Carla Sands, tweetede den 22. august, at “det er en fornøjelse at være vært for amerikanske og danske krigsveteraner til en barbecue og for at ære #WounderWarrior”-ugen. Disse forsamlinger minder os om de dybe bånd mellem vore to lande – @USAmbDenmark .”
https://arbejderen.dk/blog-indl%C3%A6g/jan-%C3%B8berg/usa-%E2%80%93-den-skaml%C3%B8se-kriger?fbclid=IwAR0QbCvhqxRvzY_EONzoSmrtt6OPgQFb94_rlj8FIeVtGy2u3jPYGRnfy48
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
 
Sjælsmark - Referat25. august 2019 Referent: Birgitte Kjersgaard Tovholder: Leif Bork Hansen
1.Børnene ud af Sjælsmark – men hvorhen?EL kræver en løsning inden nytår.Indlæg i Politiken: Bente Richs brev til Else Lidegaard/Knud Vilby / Stormødet. Brevet blev læst op. Børnene skal have amnesti. Ligesom i Sverige. Det er ikke nok, de kommer tæt på deres skole. Børnene har psykiske traumer, der kræver behandling af de rette fagfolk.
 
2.Islamisk Stats børn. Børnene i Al-Hol-lejren i Syrien.Lejren betegnes som et helvede, Børn dør af sult. Børnekonventionen siger at beslutningen tages med hensyn til børnenes tarv og ikke deres forældres gerninger. Der sidder stadig 13 danske børn i alderen 0-12 år i den kurdiske lejr. 10 vestlige lande har hjemtaget et varierende antal af deres statsborgere, hovedsageligt børn.Hvem skal vi sige undskyld til i 2050?Børnene skal hjem til Danmark. De er danske statsborgere, handling nu, det er bedre end en undskyldning senere..
 
3.Kvoteflygtninge.Kvoteflygtninge kan ikke sendes hjem eller vende tilbage til det land, de er flygtet fra. De er udvalgt af FN for at få et liv og en fremtid.De har ikke noget hjem at sendes hjem til, deres fremtid er her.Afklaring af begrebet kvoteflygtninge og FN-flygtninge.
 
4.Undskyld Sjælsmark. (Mette Roerup Politikken)
 
5.10-året for asylansøgere i Brorsons kirkenBog udarbejdet af Bedsteforældre for Asyls Irakergruppe.Irakere i Danmark. En beretning i anledning af 10-året for, at irakerne søgte tilflugt i Brorson kirken maj-august 2009, og om hvordan det senere gik dem.
 
6.Evt.Lørdag den 7. september kl. 13-17.30Fra Stillehavet til Sjælsmark I forbindelse med udstillingen Homeless souls inviterer Louisiana til en film- og litteraturdag om asyl- go flygtningeproblematik rundt om i verden. Reserver plads.Legat til arrangementer søges. En familie i Sjælsmark mangler en støvsuger, er der nogen der har en overflødig stående?
 
7.Næste møde: Søndag den 8. september kl.14 Referent: Birgitte Kjersgaard Tovholder: Leif Bork
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
 

A thawing Arctic is heating up a new Cold War

Nations—and their militaries—are scrambling to control long-frozen resources and new shipping routes.

https://www.nationalgeographic.com/adventure/2019/08/how-climate-change-is-setting-the-stage-for-the-new-arctic-cold-war-feature/
 
Global Network Against Weapons & Nuclear Power in Space
PO Box 652
Brunswick, ME 04011
(207) 607-4255
http://www.space4peace.org 
http://space4peace.blogspot.com  (blog)
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
 

’Det er en kæmpe frihed at blive bevidst om sine fordomme’

Dialogisk integration: Som leder af en flerkulturel børnehave begyndte Karen Nørskov at eksperimentere med at inddrage børnenes kulturelle baggrund og opdagede, at det skabte nye ligeværdige møder, der opløste opdelinger i ’dem og os’. Oa. Artikler i
https://sameksistens.dk/
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
 
Tillykke
Niels Hausgaard fylder 75 år
Sangeren og satirikeren med de på forhånd udsolgte koncerter og politiske svirp til de krigsliderlige og de EU-oppustede fylder 75 år i dag. Efter 50 år i branchen griber han stadig guitaren i solidaritet med dem, der bliver sorteret fra i samfundet.
https://arbejderen.dk/navne/niels-hausgaard-fylder-75-%C3%A5r?fbclid=IwAR1mzGdmduAL7L8B0aKz8WIVFzKy7fCmCYrwu8s_76nSFPzvguuqILkzEzA
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
 
Victoria Velásquez
28. august kl. 15.46
Vi skal sikre reformramte værdighed, retssikkerhed og reel hjælp og støtte ❤️
Er du klar på det?
Er du også utålmodig, når det kommer til en oprydning i reformerne for fleksjob og førtidspension?
Så håber jeg, at du vil være med til at presse på! 💪🏽
Der er, trods en meget langvarig evalueringsproces, endnu ikke fremlagt forslag til forbedringer, der kan sikre, at mennesker med lille eller slet ingen arbejdsevne hurtigt bliver tilkendt førtidspension og derfor ikke skal tvinges ud i udsigtsløse arbejdsprøvninger og langvarige ressourceforløb.
Der er endnu ikke kommet forslag, der skal sikre, at mennesker ikke skal tvinges ud i at bruge deres sparsomme overskud og energi på en kamp mod et system, der modarbejder en istedet for at hjælpe og støtte en.
Der er ikke kommet forslag til forbedringer, der kan give alvorligt syge og mennesker med alvorlige handicap en øget retssikkerhed.
Det lyder sympatisk, at man som politiker lige skal få vejret og tænke sig ordentligt om før man tager en beslutning, men når det bliver ved og ved, så virker det som en forhaling og fordi der går økonomisk besparelses-tankegang i den.
Der er allerede tænkt mange gode tanker og lavet god politik på området.
I Enhedslisten støtter vi de krav, det følger med i udspillet “VærdigReform” fra over 60 organisationer (bl.a. fagforeninger og handicaporganisationer).
På nogle områder er vi klar til at gå længere ❤️
Helt kort, hvad VærdigReform foreslår:
- hvis arbejdsevnen er nedsat til 7 timer eller derunder, skal borgeren have et retskrav på førtidspension og dermed et frit valg mellem ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension.
- ressourceforløb må maksimalt have en samlet periode på 5 år. Herefter skal borgeren have et retskrav på at vælge mellem revalidering, fleksjob, ressourceforløb eller førtidspension (vi foreslår, at den samlede sagsbehandlingstid højst må være 2 år).
- at borgeren selv skal kunne søge om ressourceforløb og dermed kunne klage over et eventuelt afslag.
- at adgangen til fastholdelsesfleksjob på samme virksomhed skal lettes, og at 12-månederskarantænen skal fjernes.
- at ressourceforløbsydelsen skal være på niveau med sygedagpenge, og at der ikke skal modregnes for indtægter fra arbejdsmarkedspensioner og andre ordninger, der fungerer som kompensation for mistet arbejdsevne.
- at fleksjobbernes løn- og arbejdsvilkår skal fastsættes i samarbejde med de faglige organisationer og efter de kollektive overenskomster på området eller tilsvarende (vi vil have indskrevet en egentlig forhandlingsret til de faglige organisationer i forbindelse med ansættelse af fleksjobberne).
Gennem tiden har vi i Enhedslisten foreslået en lang række opstramninger og forbedringer af reglerne om ressourceforløb:
- Erklæringer fra praktiserende læger og speciallæger skal have en langt stærkere placering i loven.
- Kommunerne skal ikke kunne iværksætte arbejdsprøvninger, ressourceforløb eller fleksjob imod lægernes anvisninger.
Vi har fremsat forslag om at styrke revalideringsordningen, som er det ubetinget bedste redskab til at hjælpe mennesker tilbage på arbejdsmarkedet.
Vi vil have, at der indføres en rettighed til at blive afklaret, så kontanthjælpsmodtagere har en garanti, som bl.a. vil betyde, at syge kontanthjælpsmodtagere ikke skal sendes i endeløse arbejdsprøvninger i årevis, for derefter at blive sendt ud i et eller flere ressourceforløb oveni. Det skal være sådan, at inden 1 år skal det afklares, om kontanthjælpsmodtagere skal have ressourceforløb eller førtidspension eller revalidering.
De forslag kunne vi gå i gang med nu.
Hvis vi skal sikre en værdig behandling af syge borgere og mennesker med handicap, så er det sådanne tiltag, der skal til.
Og desto længere tid, der går - desto flere mister vigtige år i deres liv eller måske i værste fald, så dør de før de får tilkæmpet deres retsmæssige førtidspension eller fleksjob.
Udover ministeren, så var de andre partier, der er med i forligene tavse.
Jeg havde håbet, at de ville være med til at presse på.
Så vidt jeg ved, så bakker bl.a. SF faktisk også op om VærdigReform.
Du kan se samrådet her: https://www.ft.dk/aktuelt/…/video/20182/beu/td.1583453.aspx…
Det er tid til, at vi handler nu ❤️
Tak til alle de fremmødte ❤️ Tak til Torsten Gejl for indkaldelsen 💚
#Værdighed #ReformRamt #Retssikkerhed #Tryghed #Enhedslisten Victoria
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
 

Flygtning blev student med det højeste gennemsnit

Syrisk-kurdiske Noreddin Shekho har på få år lært flydende dansk og er blevet student fra Kolding HF og VUC med det højeste gennemsnit på 11,0.

 
https://jiyan.dk/kurdisk-flygtning-blev-student-med-det-hoejeste-gennemsnit-paa-kolding-hf-og-vuc/?fbclid=IwAR3ZQxUwYuQ9VVbzg97t2JO0fhEZvQfs0H_Mw27P58LfXHGd-A43UOmyUqI
flot præstation og at du vil uddanne dig til at hjælpe de medmennesker med størst behov
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
 
 
Del, videresend og genbrug gerne hvad I kunne have lyst til af ovenstående indlæg og for nye her tilmeld jer gerne listen ”Arnes mail” hos Mailchimp nedenfor (her har man også mulighed for evt. selv at afmelde sig igen.)

Man finder tidligere ”Arnes Mail” via linket https://us8.campaign-archive.com/home/?u=cdb675b8c1d6ec49f4edcc95a&id=8d4f52d190
OG mht tidligere Dialogudsendelser kan man vælge imellem nok halvandet tusind indslag i Dialogs indholdsoversigt http://www.arnehansen.net/dialog  
Det er muligt at høre fremtidige Dialogudsendelser på den ugentlige radioprogram-opdatering mandag morgen på http://www.arnehansen.net/dialogprogram.htm
 
Din mailadresse bruges kun til at sende nyheder på denne liste. Hvis du som modtager ikke længere ønsker disse Arnes Mail-nyheder så er du velkommen til at at afmelde dig via Mailchimps afmeldingsrubrik nederst på mailen. Nederst på Mailchimp er nye interesserede også velkommen til at tilmelde sig.
 Evt. henvendelse til Arne Hansen (FB: Arne Nielsen Hansen) via post@arnehansen.net eller 30420818  om f.eks. faktuelle fejl eller mangler og forslag og tilbud til indhold men også med tilbud om hjælp til bedre opsætning af billeder på Mailchimp
--
Med venlig hilsen
Arne Hansen
Sønderjyllands Alle 35, 9900 Frederikshavn Danmark,
mobil (+45)30420818, post@arnehansen.net ,
www.arnehansen.net/dialog/
http://da-dk.facebook.com/arne.n.hansen  
Like gerne https://www.facebook.com/Dialogpaafrederikshavnlokalradio  

Køb gerne bogen "International konfliktløsning" på forlaget Samfundslitteratur
http://samfundslitteratur.dk/bog/international-konfliktl%C3%B8sning
 
Twitter
Facebook
Website


Our mailing address is:
Arne Hansen
Sønderjyllands Alle 35
Frederikshavn 9900
Denmark

Add us to your address book


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp