Copy
View this email in your browser

Arnes mail d. 26.10.20 podcasts med Ole Wæver om atomvåbens øjeblikkelige farlighed, - Hvordan skal kampagnen “Forbyd Atomvåben” arbejde? - Christina Lykke, SF, foreslår Frederikshavn byråd at tage mod børn fra Morialejren
 
Hør konfliktforsker Ole Wæver om atomvåbens øjeblikkelige farlighed og debat herom.
Den verdenskendte fredsforsker Ole Wæver, professor på Københavns Universitet og leder af Forskningscenter for Løsning af Internationale Konflikter (CRIC) mener, at faren for at atomvåben bliver brugt er større end nogensinde, og at alt for få – også af politikerne – forstår alvoren i dette.
Der er så megen indsigt og væsentlige pointer i Ole Wævers foredrag, at de ikke kan ydes retfærdighed ved et kort resume. Hør derfor straks her Ole Wæver udrede  facts og sammenhænge med  egne klare ord, som det skete d. 10. Oktober 2020 på Aldrig Mere Krigs årsmøde i Ubuntuhuset, hvorfra der også gengives en saglig dialog.
https://flygtningeogfred.dk/hoer-konfliktforsker-ole-waever-om-atomvaabens-oejeblikkelige-farlighed-og-debat-herom/

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
 
 
Hvordan skal kampagnen “Forbyd Atomvåben” arbejde? Oplæg af Hasse Schneidermann på dialog-møde med bl.a. Ole Wæver
Vi hører Hasse Schneidermanns  oplæg om Hvordan skal kampagnen “Forbyd Atomvåben” arbejde? Det drejede sig bl.a. om hvad man kan gøre, når nu det har vist sig nærmest  umuligt at få de danske medier til at bringe indlæg, der nævner borgerforslaget ” Danmark skal tilslutte sig FN-traktaten om forbud mod atomvåben”. På trods af de barske medievilkår,  var der på mødet stemning for at satse på at opnå momentum når nu 50 lande har ratificeret FN’s forbudstraktat mod atomvåben, som så træder i kraft d. 22. januar 2021 og ulovliggør atomvåben i alle henseender. Og i samme måned hvor d. 10. statuskonference om FN’s ikke-spredningstraktat fra 1968/1970, skal finde sted og hvor den nyvedtagne forbudstraktat kan sikre fremdrift for atomafrustningsdelen, som atommagterne hidtil har syltet. Dette og Hasses omtale af appel fra 56 tidligere ansvarlige politikere fra NATO-lande om at tilslutte sig FN-traktaten med globalt forbud mod atomvåben(bl.a. Mogens Lykketoft og Holger K. Nielsen og Kjeld Olesen) – samt ICAN Cities Appeal – blev inddraget i mødets strategiske overvejelser. Men også at inddrage andre NATO-lande med en stærkere opinion for afskaffelse af atomvåben, til at vække et nok dansk men passivt flertal til at skrive under på borgerforslaget, hvilket imidlertid krævede mange flere fredsengagerede mennesker til at få sat i værk. Men en god ide var at videregive information om borgerforslaget og dets underskrivelse til 5 bekendte og så bede de 5 modtagere om hver især  også at videresende borgerforslaget osv. Dette og meget mere fra et konstruktivt møde kan altså straks høres her nedenfor.
https://flygtningeogfred.dk/hvordan-skal-kampagnen-forbyd-atomvaaben-arbejde-oplaeg-af-hasse-schneidermann-paa-dialog-moede-med-bl-a-ole-waever/
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
 
 

Om hvorfor Christina Lykke, SF, foreslår Frederikshavn byråd at tilbyde at tage mod flygtningebørn fra den nedbrændte Morialejr
Udgivet af Arne Hansen på 26. oktober 2020 i DemokratiFlygtningeNordjylland
Frederikshavn lokalradio og netradioen Flygtninge og Fred har stillet Christina Lykke, SF, spørgsmålet om hvorfor Frederikshavn bør tage imod nødstedte flygtninge når der tilsyneladende er et kæmpeflertal i folketinget der stritter imod. Hør hvad SF-byrådsmedlem Christina Lykke, svarer  d. 26. oktober 2020 2 dage før byrådet onsdag d. 28. oktober skal behandle forslaget, som på forhånd har støtte fra Enhedslistens Ida Skov.….

https://flygtningeogfred.dk/om-hvorfor-christina-lykke-sf-foreslaar-frederikshavn-byraad-at-tilbyde-at-tage-mod-flygtningeboern-fra-den-nedbraendte-morialejr/
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::


Del, videresend og genbrug gerne hvad I kunne have lyst til af ovenstående indlæg.
 
”Arnes mail” handler især om emnerne flygtninge og fred - dels udgivelser med tekster og dels med podcasts fra Flygtninge og Fred
 
Ikke-abonnenter er velkomne til at abonnere på fremtidige ”Arnes mail” ved klik på nyhedsmail og se tidligere ”Arnes Mail” ved klik på  arkivet
Mht. podcast så ligger de fra 2020 på Flygtninge og Fred  og fra årene 2004-2019 ligger ca. 1.000 indlæg her.
Hvis du efter en prøveperiode fortryder tilmeldingen, så er du også velkommen til at afmelde dig fra ”Arnes mail” ved nederst på siden her at bruge Mailchips ”unsubscribe”-knap hertil.

Særligt for ”Flygtninge og Fred”s podcastlyttere:
Her er det nu muligt at abonnere på nyudgivelser ved at åbne et indlæg og nederst på linien ”tilmeld” at klikke på ”E-mail” for at modtage en E-mail med link til nye indlæg. På ”Tilmeld”-linjen ligger der også knapper til at abonnere på hhv. Apple Podcasts | Android | E-mail | Google Podcasts | Stitcher | TuneIn | Spotify | RSS , sådan at udgivelser på ”Flygtninge og Fred” også automatisk er tilgængelige i mobiltelefonernes podcast-apps.
De fleste nyudgivelser på  Flygtninge og Fred bliver også lagt på YouTube og på Facebooksiderne Dialog på Frederikshavn Lokalradio, Arne Nielsen Hansen og for freds-emner på Aldrig Mere Krig . Desuden deles nogle podcasts med Twitter
 
Din mailadresse bruges kun til at sende nyheder på denne liste – medmindre andet skulle være aftalt. Evt. henvendelse til Arne Hansen  via post@arnehansen.net eller mobil 30420818  om f.eks. faktuelle fejl eller mangler og forslag og tilbud til indhold men også med tilbud om hjælp
 t
Med venlig hilsen
Arne Hansen
Sønderjyllands Alle 35, 9900 Frederikshavn Danmark,
mobil (+45)30420818, E-mail post@arnehansen.net  ,
Podcast-netside Flygtninge og Fred
Facebook: Arne Nielsen HansenDialog på Frederikshavn Lokalradio og Aldrig Mere Krig like gerne
Twiter: Twitter
YouTube: YouTube
Støt Borgerforslaget:
Danmark skal tilslutte sig FN-traktaten om forbud mod atomvåben på https://www.borgerforslag.dk/se-og-stoet-forslag/?Id=FT-05087
 
 

 

Twitter
Facebook
Website

Our mailing address is:
Arne Hansen
Sønderjyllands Alle 35
Frederikshavn 9900
Denmark

Add us to your address book


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp