Copy
View this email in your browser

Arnes mail 17.01.22 

Podcast: Kampen for dansk ja til FN-forbudstraktaten mod atomvåben med møde 22/1 på årsdagen

-  Podcast: Hør Europaparlamentets høring af Tesfaye om Dansk flygtningepolitiks lovlighed

+ masse klip om flygtninge og fred med aktivitetstilbud, nyheder, analyser, perspektiver og løsningsforslag inkl. Toms klip
:::::::::::::::::::::::
 

Podcast: Kampen for dansk ja til FN-forbudstraktaten mod atomvåben med møde 22/1 på årsdagen

Helge Ratzer fra Århus mod Krig og Terror fortæller her om baggrunden for at Århus mod Krig og Terror med støtte fra netværket ”Forbyd Atomvåben – ICAN i Danmark” afholder møde d. 22. januar på 1-årsdagen for ikrafttrædelsen af FNs traktat om forbud mod atomvåben, som nu er ratificeret af 59 lande.
Interviewet foregik d. 11. januar 2022 om kom bl.a. ind på danskernes støtte til forbud mod atomvåben, og netværket Forbyd Atomvåben – ICAN i Danmarks løbende kampagne for at få den danske regering til at følge ønsket fra den befolkning, der har valgt dem, som drejer sig om lobbyarbejde overfor folketingsmedlemmer og folketingsdebatter, og byrådsmedlemmer og byråd, påvirkning af investorer som pensionskasser og banker til at undlade investeringer i firmaer som har at gøre med firmaer der producerer atomvåben eller er underleverandører hertil. Vi hører også om forberedelser til FN-forbudstraktatlandenes første konference i arbejdet på at lægge pres på de lande som Danmark der endnu ikke har tilsluttet sig kampagnen og end ikke vil deltage som observatør i modsætning til NATO-landene Norge og Tyskland.
https://flygtningeogfred.dk/kampen-for-dansk-ja-til-fn-forbudstraktaten-mod-atomvaaben-med-moede-22-1-paa-aarsdag/
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
 
 
 

Podcast: Hør Europaparlamentets høring af Tesfaye om Dansk flygtningepolitiks lovlighed

Netradioen Flygtninge og Fred bringer her en fuld optagelse af europaparlaments-komiteen for borgerrettigheder og retlige og indre anliggenders høring af den danske udlændingeminister Mattias Tesfaye omkring Danmarks flygtningepolitiks lovlighed mht dels udlicitering af asylbehandling til tredjelande og dels fratagelse af syriske flygtninges opholdstilladelser…. Høringen af Mattias Tesfaye fandt sted d. 13. januar 2022. Mattias Tesfaye taler de første 16 minutter om Danmarks fremragende flygtningepolitik inden eurpaparlamentarikere kan få ordet for kritik, som Tesfaye så efter hvert kritisk indlæg får lejlighed til at svare på. Kun Peter Kofod fra DF og en anden MEPer fra yderste højre støttede Mattias Tesfaye.
https://flygtningeogfred.dk/hoer-europaparlamentets-hoering-af-tesfaye-om-dansk-flygtningepolitiks-lovlighed/
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
 
 
 
 
Markering af 1-årsdagen for FN’s forbudstraktat mod atomvåben d. 22.1.2022 kl. 13.30 - 15.30 på Dokk1, mødelokale 1, i Aarhus.
 
 
  AtomvaabenForbud.NU? Skriv under! ... en Aldrig Mere Krig kommentar

Århus mod Krig og Terror markerer 1-årsdagen for ikrafttrædelsen af FN’s forbudstraktat mod atomvåben med et video-indslag fra én af overleverne fra atombomben over Hiroshima i samarbejde med Louise og Rika fra Peace Boat organisationen i Japan.
Desuden oplæg om arbejdet med FN’s forbudstraktat internationalt og i Danmark samt lokalt om fredsbevægelsens indsats for at få Aarhus Byråd til at tiltræde ICAN Cities Appeal til alle byer i verden om at lægge pres på deres landes regeringer for at få dem til at underskrive FN’s forbudstraktat:
"Vores kommune er dybt bekymret over den alvorlige trussel, som atomvåben udgør mod lokalsamfund overalt. Vores borgere har ret til at leve i en verden fri for atomvåben. Al brug af atomvåben, hvad enten det sker bevidst eller som følge af fejl eller uheld, vil have katastrofale, omfattende og langvarige konsekvenser for mennesker, samfund og miljø.
Derfor støtter vi FN-traktaten, der forbyder atomvåben og opfordrer den danske regering til at tilslutte sig traktaten."
Gratis adgang. Alle er velkomne! Begivenheden kan også følges online på Zoom:
https://us02web.zoom.us/j/86168185579?pwd=TEtiK0NNYzlFUHBGUnVhTDhrRm5qUT09
Begivenheden er arrangeret af Århus mod Krig og Terror, som er medlem af ICAN og aktiv i ICAN Denmark. (20+) 1-årsdagen for FN’s forbudstraktat mod atomvåben | Facebook
:::::::::::::::::::::::::::::::::
 
 
 
 
 
Byrådsbehandling og debatmøde om atomvåbenforbud
Onsdag den 19. januar kl. 15-16 foran Rådhuset i Aarhus
Århus Byråd behandler på onsdag den 19. januar et forslag fra Enhedslisten om Tilslutning til ICAN Cities appeal.
Århus mod Krig og Terror vil derfor stille op foran byrådet med bannere og løbesedler.
Kom og vær med på onsdag den 19. januar kl. 15 til 16 foran rådhuset.
Århus mod Krig og Terror holder debatmøde om atomvåbenforbuddet.
Kom og vær med til fysisk møde på Dokken lørdag den 22. januar kl. 13.30.
Mødet kan også følges online på Zoom: https://us02web.zoom.us/j/86168185579.
Baggrund
Atomkapløbet, som vi kendte det fra den kolde krig, er genoptaget. Vigtige nedrustningsaftaler er opsagt. Der er fuld kraft på oprustningen bl.a. med missilskjold. Atommagterne moderniserer deres atomvåben, bl.a. med nye supersoniske raketter. Det øger faren for en katastrofe.
Derfor har et stort flertal i FN vedtaget en traktat om forbud mod atomvåben. 86 lande har underskrevet og 59 lande har ratificeret traktaten, som i snart 1 år har været gældende. Atomvåben er nu ulovlige ligesom giftgas og andre forfærdelige våbentyper.
Desværre tøver nogle lande, heriblandt Danmark med at tiltræde traktaten. Derfor har ICAN iværksat en international kampagne, Cities Appeal, for at få alle med. Gennem Cities Appeal kan byråd opfordre deres regering til at tilslutte sig traktaten.
Appellen lyder:
"Vores kommune er dybt bekymret over den alvorlige trussel, som atomvåben udgør mod lokalsamfund overalt. Vores borgere har ret til at leve i en verden fri for atomvåben. Al brug af atomvåben, hvad enten det sker bevidst eller som følge af fejl eller uheld, vil have katastrofale, omfattende og langvarige konsekvenser for mennesker, samfund og miljø. Derfor støtter vi FN-traktaten, der forbyder atomvåben og opfordrer den danske regering til at tilslutte sig traktaten."
Foreløbig har over 50 norske byer har tilsluttet sig appellen, blandt andet Bergen og Oslo. Over 70 tyske byer har tilsluttet sig, blandt andet Berlin, Bremen og Flensburg. 4 delstater og over 60 byer i USA har tilsluttet sig, blandt andet New York, Washington og Los Angeles.
Se den samlede liste over tilsluttede byer her https://cities.icanw.org/list_of_cities
Med den konfliktoptrapning, der i øjeblikket sker, er det påtrængende, at alle, også byrådet, gør noget for at fremme dialog i stedet for optrapning.
Debatmødet den 22. markerer 1-årsdagen for ikrafttrædelsen af FN’s forbudstraktat mod atomvåben med et video-indslag fra én af overleverne fra atombomben over Hiroshima i samarbejde med Louise og Rika fra Peace Boat organisationen i Japan.
Desuden oplæg om arbejdet med FN’s forbudstraktat internationalt og i Danmark samt lokalt om indsatsen for at få Aarhus Byråd til at tiltræde ICAN Cities Appeal til alle byer i verden om at lægge pres på deres landes regeringer for at få dem til at underskrive FN’s forbudstraktat. Gratis adgang. Alle er velkomne!
Begivenheden kan også følges online på Zoom: https://us02web.zoom.us/j/86168185579.
Begivenhederne er også på Facebook:
Onsdag ved byrådsbehandling https://fb.me/e/4vDChGVBr.
Lørdag imod atomvåben https://fb.me/e/27oxlf0TG.
Begivenheden er arrangeret af Århus mod Krig og Terror, som er medlem af ICAN og aktiv i ICAN Denmark.
Dette er klip fra Enhedslistens Nyhedsbrev – 16. januar 2022
Udgivet af Enhedslisten, Århus, Gammel Munkegade 11, st., 8000 Århus C. Tlf. 28 56 77 79
E-mail: aarhus.enhedslisten@gmail.com – Hjemmeside: http://aarhus.enhedslisten.dk/ – Facebook-gruppe: Se her! – Mail-service: Se her! – Møder / andre aktiviteter: Se hjemmesiden!
:::::::::::::::::::::::::::::
 
 
 

SØNDAG DEN 30. JANUAR 2022 KL. 17.00-20.00

Velgørenhedsaften for Afghanistan

Café Mellemfolk Begivenhed af Dansk Afghansk Humanitær Forening
Vi har oprettet dette event for at hjælpe kriseramte familier i Afghanistan.
Den økonomiske krise, tørke i landet, vintersæsonen og COVID-19 hersker og bidrager til den humanitære krise der findes i øjeblikket.
Ifølge World Food Programme har 22,8 mio. (>50% af befolkningen) ikke adgang til basalt fødebehov. Næsten 50% af børn under 5 er fejlernæret i 25/34 provinser(!) og mangler akut hjælp.
Forældre tager desperate beslutninger såsom at sælge deres børn for sølle 100-200 kr, så de kan brødføde resten af familien. Det er i sandhed desperate tider i landet.
Dansk Afghansk Humanitær Forening inviterer jer til en kulturel aften fyldt med spændende indslag i form af oplæg, traditionel afghansk mad, live musik, folkedans mm.
Vi har været så heldige at Café Mellemfolk har haft lyst til at samarbejde om dette event.
Programmet opdateres løbende:
- 17.00 - 17.05 Præsentation af program
- 17.05 - 17.30 Om Afghanistan og nuværende situation
- 17.30 - 17.35 Kort pause
- 17.35 - 18.00 Tidligere projekter og indsamling
- 18.15 - 19.00 Mad
- 19.00 - 19.30 Musikindslag ved Kristoffer Lundholm
- 19.30 - 19.45 Fælles Attan, Afghansk national dans
- 19.45 - 20.00 Afslutning og spørgsmål
Der er gratis entré men maden skal købes.
Pris:
100 kr for ikke medlemmer
75 kr for medlemmer af foreningen
Når I køber maden, er I med til at støtte vores indsamling, hvor pengene ubeskåret går til at hjælpe de afghanske familier.
HUSK coronapas, der er plads til maks 75 i caféen, så det bliver efter først til mølle princippet.
https://www.facebook.com/events/298373092245740/?ref=newsfeed
::::::::::::::::::::::
 


 
STORmøde i Bedsteforældre for Asyl tirsdag d. 1. februar 2022 kl. 11-14
Netværkshuset Ericavej 149, Gentofte - nær S-tog: Kildebakken
OBS. Husk Coronapas
ordstyrer Knud Vilby referent Alice Gielfeldt
DAGSORDEN
1. Oplæg ved dir. Claes Nilas, Hjemrejsestyrelsen om styrelsens arbejde.
2. De sidste børn i Syrien skal hjem nu. Orientering v. Finn Parbst
3. Opfølgning af longstayers ved arbejdsgruppen
4. Hvor skal BfA være synlige?
    Diskussion om mulige andre steder. Erfaringer fra Odense og Københavns indre by.
5. Nyt fra arbejdsgrupperne.
6. Økonomi /Årsregnskab – v. henrik mottlau.
7. Eventuelt - næste Stormøde torsdag d. 19. maj kl. 11-14
kaffe og the samt lidt fortæring som sædvanlig    på gensyn / koordinationsgruppen
Efter STORmødet afholdes et FolkemødeMønmøde
---------------
Hvis du ikke fik set filmen "Children of the enemy" (på dansk: Fjendens børn) om den svenske morfar,
som hentede sine 7 børnebørn hjem fra Syrien, så vises den på DR2 Tirsdag den 18. kl. 20.50
--------
Se EUpalamentets møde med Mattias Tesfaye:
https://www.altinget.dk/artikel/tillykke-danmark-vi-vandt-raeset-mod-bunden-men-er-vi-klar-til-prisen Sig ikke, at du er dansker, når du er ude i den store verden. Tag Dannebrog af rygsækken ...
:::::::::::::::::::::::::
 
 

Nahid Riazi: MIN BOG MED TITLEN ”FREMMEDGJORT I IRAN, FREMMED I DANMARK” UDKOMMER D. 10. FEBRUAR 2022

 
Læs om bogen på min facebookside: (1) Nahid Riazi | Facebook  
eller min hjemmeside: www.nahid.dk   eller nedenunder.
Du kan også tilmelde dig til onlinebegivenheden, hvor jeg holder et kort oplæg om bogen i anledning af udgivelsen torsdag d. 10. feb. kl. 19 (se linket til begivenheden nederst på mit Facebookopslag).
Kærlig hilsen
Nahid 
-----------------------------------------------
MIN BOG MED TITLEN ”FREMMEDGJORT I IRAN, FREMMED I DANMARK” UDKOMMER D. 10. FEBRUAR 2022.
Når folk i Danmark og andre vestlige lande hører om Mellemøsten og de arabiske lande, er det ofte i forbindelse med konflikter og magtkampe mellem korrupte og diktatoriske regimer – eller om krig, som de vestlige stormagter har iværksat eller har været involveret i. Når man hører om islamiske kræfter som ISIS eller om det iranske islamiske regime, er der som regel kun fokus på disse kræfters fare for vesten og de vestlige landes interesser. De millioner af mennesker, som bor i de konfliktramte områder, deres lidelse og kamp, bliver ofte overset af magthaverne og glemt i mediebilledet.
Jeg var knap 13 år, da verdens første islamiske stat tog magten i Iran i 1979. Med vold og brutalitet nedkæmpede Khomeinis regime den generation af unge, som væltede den diktatoriske konge af Iran, Shahen, og som havde drømt om frihed og en bedre fremtid. I første del af bogen fortæller jeg om mine oplevelser og erindringer efter Khomeini-regimets magtovertagelse, og om millioner af menneskers kamp for at ændre på deres forhold i Iran, og den pris, de betaler.
Da jeg flygtede til Danmark, opdagede jeg mange ligheder mellem det, jeg havde oplevet i Iran og det der forgik i visse traditionelle indvandrermiljøer i forhold til kvinder og børn. Jeg så hvordan formørkede kræfter fastholdt mennesker i den undertrykkende kultur, og hvordan en ligegyldighed herskede i samfundet og hos politikerne, når disse børn og kvinders rettigheder blev overtrådt i religionens og traditionens navn.
Jeg og en gruppe kvinder tog kampen op. Vores kamp blev dog vanskeliggjort med højrekræfternes fremmarch i Europa og Danmark efter 11. september 2001 og en udbredelse af hetz og hadefuld politik mod borgere med en fremmed eller muslimsk baggrund. En farlig udvikling for os alle samfundsborgere, uanset vores etniske baggrund og hudfarve! Min historie vil forhåbentlig bidrage til mere menneskeliggørelse af os ”fremmede” og nuancere det billede, som ofte blive tegnet af os.
Jeg håber, at min bog vil blive taget godt imod af jer!
Bogen kan allerede nu forudbestilles via linket.
I er meget velkommen til at dele med jeres netværk:  
https://www.forfatterskabet.dk/produkt/fremmedgjort-fremmed/
 
Nahid Riazi
www.nahid.dk
Nahid Riazi | Facebook  
::::::::::::::::::::::::::::
 
 
 
Dansk Flygtningehjælp: Usolidarisk asylpolitik giver Danmark forklaringsproblemer
Danmark tiltrækker negativ opmærksomhed i Europa for sin usolidariske og uansvarlige asylpolitik. I stedet for at unddrage sig sit globale ansvar bør regeringen begynde at søge løsninger, som reelt vil kunne sikre beskyttelse og bedre forhold for verdens flygtninge, skriver generalsekretær Charlotte Slente.
https://www.altinget.dk/artikel/drc-dansk-flygtningehjaelp-usolidarisk-asylpolitik-giver-danmark-forklaringsproblemer?JhudiRwdhm7ex_9bfh3Qgvwm2fTJzvziiaY
:::::::::::::::::::::::::::::
 
 
 
Anne Sofie Allarp

Tillykke Danmark, vi vandt ræset mod bunden. Men er vi klar til prisen?

Efter det monumentale kultursammenstød i Europa-Parlamentet er alles øjne rettet imod dansk asylpolitik. Men kan og vil den danske regering eksekvere?
https://www.altinget.dk/udvikling/artikel/tillykke-danmark-vi-vandt-raeset-mod-bunden-men-er-vi-klar-til-prisen?
::::::::::::::::::::::::::::::::
 
 
Af Tim Whyte, MS.
"I virkelighedens verden ved alle, at meget få flygtninge ville ende på det center, hvis det nogensinde blev oprettet. Regeringens mål med planerne er, at flygtninge og migranter fremover helt vil vælge Danmark fra, når det ude på flygtningeruterne rygtes, at de bliver fløjet til Afrika. På den måde bliver der reelt ikke rigtig brug for det planlagte modtagecenter – og hokuspokus og vupti, således flytter regeringen ansvaret for at beskytte flygtninge væk fra Danmark. Og det bliver ikke til et land i Afrika. Det bliver i stedet til andre lande i EU, som vil skulle håndtere de af verdens flygtninge og migranter, der søger uden om Danmark. Derfor kan det ikke overraske, at EU-Kommissionen har udtrykt stærk kritik af ideen – og opfordret Danmark til at samarbejde i stedet."
"Jeg er – som de fleste andre formentlig, ikke mindst de mange flygtninge med beskyttelsesbehov – enig med Mattias Tesfaye i, at det nuværende asylsystem er uholdbart og inhumant. Flygtninge og migranter betaler menneskesmuglere store beløb for at komme ind i Europa – oftest ad dødsensfarlige ruter, der bliver mere og mere farlige.
Og hvorfor gør de så det? Fordi landene langs Europas ydre grænser – med Danmarks opbakning – barrikaderer sig bag mure og pigtråd og skubber flygtningene tilbage på åbent hav. Og fordi regeringerne i Europa har afskaffet flygtningene og migranters muligheder for at søge om lovligt asyl fra de europæiske ambassader rundtomkring i verden. For Danmarks vedkommende skete det helt tilbage i 2002, og den problemstilling, som i den grad har været vand på menneskesmuglernes mølle, forholder ministeren sig ikke til.
Sandheden er, at der er andre muligheder og samarbejder, som Danmark kunne gå ind i, hvis det i virkeligheden handlede om at sikre et bedre og mere retfærdigt asylsystem. Men det ville kræve, at Danmark, ligesom andre lande i Europa og verden, ville tage vores del af ansvaret for at beskytte mennesker på flugt – også inden for vores egne grænser.":
:::::::::::::::::
 
 
 
Debatten 13.01.22 Kold krig med Putin?
https://www.dr.dk/drtv/se/debatten_-kold-krig-med-putin_292706
:::::::::::::::::::::::::::::
 
 

Fjendebilleder Kan være forberedelse til krig.

https://www.peaceweb.dk/fjendebilleder.htm
:::::::::::::::::::::::::::::::::::
 
 
 
Referat fra BfA-Demonstration foran Sjælsmark 9. januar 2022
https://www.bedsteforaeldreforasyl.dk/filer/Sjaelsmark%20090122%20Referat.pdf
::::::::::::::::::
 
 
 
 
Historisk dom over syrisk torturbøddel styrker international retsforfølgelse af tortur
En historisk dom i Tyskland har givet livstid i fængsel til en af den syriske diktator Bashar al-Assads tidligere torturbødler. Dommen kommer på baggrund af, at en tysk domstol har anvendt princippet om universel jurisdiktion , som giver mulighed for at retsforfølge personer uanset hvor forbrydelsen er begået.
https://solidaritet.dk/historisk-dom-over-syrisk-torturboeddel-styrker-international-retsforfoelgelse-af-tortur/?fbclid=IwAR11CxBnYCzjJ4TQshaIxggyfNL77-9LPGjFp66CXxogbm7aMYstQh9lWd0
:::::::::::::::::::::::::
 
 

Albert Hytteballe Pedersen

NEMESIS AT BLIVE ÆDT AF DEN HYDRA MAN FODREDE
Claus Hjort Frederiksen skal, ifølge ØF-Tidende, her i eftermiddag være flygtet til Rusland. Det er sket fordi FE anklager ham for at have offentliggjort hvad Snowden forlængst har fortalt os. Og som vi alle har kunnet læse i Information. At vi alle er overvåget af imperiet. Det er nu kriminelt at sige noget alle ved. Vores tidligere forsvarsminister risikerer 12 års fængsel, ifølge ØF-Tidende. Håber CHF og Snowden får nogle gode samtaler i Moskva.
ØF
:::::::::::::::::
 
 
Lene Kjær
Jeg undrede mig, da børnene blev flyttet fra Sjælsmark til Avnstrup over, at Røde Kors med flytningen havde sagt ja til at være driftsansvarlig for et udrejsecenter, hvor man med magt, vold, konventionsbrud og en fuldstændig vanvittig og uhørt lovgivning forsøger at stresse og presse mennesker ud af det her land.
Tidligere har Røde Kors udelukkende været operatør på udrejsecentre - de er normalt drevet af Kriminalforsorgen, der som driftsansvarlige har til pligt at udøve den politisk bestemte magt-tyrani overfor de her mennesker.
En graverjournalist burde sætte sig ned og undersøge til bunds, hvad det er for en driftsaftale Anders Ladekarl og Røde Kors har indgået med Udlændingestyrelsen. Røde Kors hævder på deres hjemmeside "Vi er en neutral organisation, der er uafhængig af partipolitik. Men vi har holdninger og taler de sårbares sag".
Beboerne på Udrejsecenter Avnstrup føler absolut ikke at Røde Kors taler deres sag. Da de var i Sjælsmark havde de tillid til Røde Kors, som de kunne gå til, når de driftsansvarlige i Kriminalforsorgen udøvede magten.
Nu er det Røde Kors der er blevet magtudøvere og det er klart, at tilliden forsvinder helt og aldeles hos beboerne, når de igen og igen oplever Røde Kors uniformer deltage ved virkeligt voldsomme tvangsdeportationer af børn og når de oplever gang på gang Røde Kors uniformerede mennesker udtale "jeg kan ikke hjælpe dig, du er her fordi du skal rejse hjem" - et svar der nærmest er sat på repeat af de damer, der arbejder i receptionen i hverdagene.
Når en lille 4-årig pige på udrejsecenter Avnstrup efter mere end to års ophold på udrejsecenter pludseligt nægtes mad og børnehave, så er det #AndersAnsvar! Og det er en sag, hvor man er nødt til at spørge Anders, hvor langt han vil være med?
Bevares, jeg er helt med på, at det ikke er Anders og Røde Kors der har truffet afgørelse om, at den her pige ikke længere må få mad og børnehave, men som driftsansvarlige er det Røde Kors der udøver magten for Udlændingestyrelsen og Hjemrejsestyrelsen, når de træffer de her afgørelser.
Problematikken om den 4-årige pige er opstået, fordi hun har lovligt ophold i Danmark - hendes far er engelsk statsborger og hun har således ophold via hendes fars lovlige ophold. Hendes 5-årige storesøster og mor må ikke være i Danmark - de skal rejse hjem til Cameroun (et af verdens farligste lande for enlige kvinder med børn). Sagen er en af mange sager, hvor man tvangsadskiller familier og hvor man på ingen måder tager højde for Børnekonventionen og barnets ret til en mor og en far.
I de mere end to år hvor pigens mor er blevet tvunget fra sin mand i Esbjerg og interneret på udrejsecenter, har familien nægtet at lade de to børn blive skilt ad. De to piger er tætte som ærtehalm, og hvilken mor lader sig frivilligt tvangsadskille fra sit dengang to-årige barn?
For noget tid siden får mor besked om, at der nu er truffet afgørelse om, at hun ikke længere i Røde Kors online madbestillingssystem vil få midler til rådighed til at kunne bestille mad til tre. Vi taler om en kvinde, der får 0,00 kroner om måneden og et system, hvor det i forvejen er rigtigt svært for familierne at få tilstrækkeligt mad på bordet, for det beløb de må handle for online i Røde Kors shop to gange ugentligt.
I forgårs bliver mor så indkaldt til møde med Røde Kors socialkoordinator og leder fra børnehaven. Der er nu truffet afgørelse om, at den 4-årige pige ikke længere må komme i børnehaven!
Forstil jer lige at være mor i den her situation. At skulle følge sin 5-årige pige i børnehave hver dag, alt imens hun må sige til sit 4-årige barn, at hun må sætte sig tilbage på værelset og sulte.
Med den nye Hjemrejselov kommer vi til at se rigtigt meget af den her slags. Ren magtudøvelse for at presse mennesker til at give op! Det ville klæde Anders at sige fra, at tale de svages sag og at sørge for, at pigen får børnehave og mad! For det er alt andet lige ret vildt, at jeg igen igen skal ty til venligboernes store hjerter for at sørge for, at et barn på et Røde Kors Center kan få mad!
Dn faste hånd i ryggen Mattias Tesfaye har lovet med sin nye Hjemrejselov er iført Røde Kors uniform - det er skammeligt!
#AndersAnsvar
::::::::::::::::::::::
 
 
 
Afghanistan in Freefall: Deadly U.S. Sanctions Blamed for Shocking Humanitarian Crisis
https://www.democracynow.org/2022/1/14/afghanistan_crisis_deepens_from_us_sanctions?fbclid=IwAR2cV4q9vaNa1n5-dCNQvSMuf2F0KkNiJepDyFDJFIkS3BXFw3r7YHFhNxE
:::::::::::::::::::::::
 
 
 
Dobbeltmoralen I Danmarks Udlændingepolitik - af Elise Bjerkrheim
EU parlamentet har bedt den danske udlændingeminister Mattias Tesfaye forklare den nye danske udlændingepolitik og Flygtningenævnets praksis med hjemsendelse af syrere, som har medført at flere hundrede syrere i Danmark er søgt til andre europæiske lande. FlygtningebørnDK bringer i den anledning en kronik fra Elise Bjerkreims, som opsummerer udviklingen i dansk politik.
I forbindelse med, at Danmark lige har afsluttet sit treårige medlemskab af FN’s Menneskerettighedsråd, siger Jeppe Kofoed i hhv. avisendanmark.dk d. 10.12.20 og i Information d. 30.12.202, at ”Danmark har været ’bannerfører’ og taget ’ansvar for menneskerettighederne’ med et særligt fokus på ’danske kerneværdier’ via medlemskabet”. Han siger endvidere at ”Danmark har spillet en ledende rolle i FN’s Menneskerettighedsråd i at skubbe rådet til handling i bl.a. Hviderusland, Etiopien, Afghanistan og Myanmar for at beskytte menneskerettighederne og for at sende et budskab til magthaverne om, at verdenssamfundet følger med. Og ikke mindst for at stille de ansvarlige til ansvar”. Han konkluderer, at Danmark ”vil fortsætte med at arbejde for en mere sikker, retfærdig og regelbaseret verden.”
Men hvad med Danmarks involvering i krigen i Yemen og krigen i Syrien? ”Det danske firma Terma har produceret ’elektronisk selvbeskyttelsesudstyr’ til de F16-fly, der bliver brugt i krigen i Yemen og siden leveret reservedele til flyene. De danske myndigheder har ifølge Terma været fuldt ud indforståede med handlen.” skrev Oxfam IBIS den 13.11.2018. Det samme med krigen i Syrien, hvor den danske virksomhed Dan-Bunkering og ejerselskabet Bunker Holding har fået en dom i byretten den 14.12.2021 for at overtræde EU's sanktioner ved at levere jetbrændstof til russiske kampfly i Syrien fra 2015 til 2017 (DR). Med den ene hånd giver Danmark penge til hjælpeorganisationer i både Yemen og Syrien for at redde liv, og med den anden hånd tillader regeringen, at danske firmaer kaster benzin på bålet. Ikke at forglemme, at så sent som ti dage før Taleban indtog Kabul, pressede den danske regering på for at få genoptaget tvangshjemsendelser til Afghanistan (Information). Hvordan harmonerer alt dette med, at Danmark har været ”bannerfører” for menneskerettighederne via medlemskabet med "særligt fokus på danske kerneværdier"?
Hvordan ser det ud herhjemme? Er Danmark den ’bannerfører’ som Jeppe Kofoed hævder? Desværre er det langt fra tilfældet! Lige nu bliver syriske flygtninge udvist på baggrund af en rapport, der vurderer, at den generelle sikkerhed i Damaskus er forbedret. Imidlertid undsiger flere af kilderne til rapporten sig hovedkonklusionerne, der udgør grundlaget for udsendelserne (HRW). Eksperter i asylret vurderer, at mange af afgørelserne er truffet på et utilstrækkeligt grundlag, og at sagerne bør tages op igen (Information).
FN’s Flygtningehøjkommissariat, EU’s Asylagentur, Human Rights Watch og Amnesty International har alle i rapporter fra 2021 konkluderet, at ingen flygtninge kan vide sig sikre på, at de ikke vil blive forfulgt, vilkårligt fængslet eller tortureret, hvis de vender hjem til Syrien. På trods dette, valgte regeringen og blå blok at nedstemme lovforslaget om stop for tilbagesendelsen af syriske flygtninge den 17.12.21. Det skal siges, at Danmark er det eneste land i EU, udover Ungarn, der vurderer Syrien som sikkert! Et land vi ellers ikke ynder at sammenligne os med! Udlændingestyrelsen i Tyskland, Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, har tilkendt syrere, der ellers skulle rejse tilbage til Syrien, en beskyttelsesstatus i Tyskland. Endvidere ser de ikke længere Danmark som et sikkert sted at sende asylansøgere tilbage til (Zetland). Kan regeringen og EU virkelig sidde dette overhørig?
Eftersom Danmark ikke har nogen aftale med Assad regimet, kan de afviste syriske flygtninge imidlertid ikke tvangsudsendes. Derfor er de placeret på udrejsecentre på ubestemt tid under yderst kritisable forhold med bl.a. rotter og dårlig adgang til sundhedsydelser. Disse forhold, uvisheden om fremtiden samt adskillelsen fra familien kan føre til psykiske lidelser såsom stress, depression, apati og reaktivering af traumer. Også de pårørende udenfor centrere, særligt børn, risikerer mistrivsel, angst og depression. Den danske stat er blevet dømt ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol for ikke at overholde ventetiden for familiesammenføring. Det forventes at Danmark skal fremsætte et lovforslag, der reducerer ventetiden på familiesammenføring fra tre til to år. Dette står i skærende kontrast med Jeppe Kofoeds udtalelser og med målsætningen i Danmarks nye udviklingspolitiske strategi 'Fælles om Verden' hvori der står: ”Danmark vil fortsat arbejde for styrket beskyttelse af flygtninge med afsæt i international flygtningeret, herunder FN’s Flygtningekonvention af 1951 samt internationale menneskerettighedskonventioner”!
Et andet område, hvor Danmark går på grænsen af konventionerne, er ghettoloven fra 2018, hvis formål er at bekæmpe parallelsamfund og social kontrol. Resultatet er, at mennesker af ”anden etnisk oprindelse” som primært er muslimer, bliver tvangsflyttet. Det er diskrimination baseret på etnicitet skriver FN’s komité for afskaffelse af racediskrimination i en rapport udgivet d. 24.11.2021. Rapporten peger endvidere på håndteringen af hadforbrydelser samt mangel på et klart forbud og retningslinjer imod etnisk profilering i politiet. Beboere fra Mjølnerparken har desuden lagt sag an mod staten for etnisk diskrimination. Hvordan rimer det på Danmarks nye udviklingspolitiske strategi, hvori der står: ” Vi vil arbejde for at bekæmpe diskrimination, stigma og forfølgelse af minoritetsgrupper”?
Et tredje område er skærpelsen af reglerne for dansk statsborgerskab, som blev vedtaget den 20. april 2021 af regeringen og blå blok. I de nye regler stilles der bl.a. krav om beskæftigelse i mindst 3,5 år ud af de seneste 4 år. Ansøgningen om statsborgerskab bliver afvist ved forfalden gæld. Indfødsretsprøven indeholder nu 5 ekstra spørgsmål om ”danske værdier”. Ansøgerne skal endvidere inddeles i grupper efter ansøgeres oprindelsesland, så man klart kan se, hvem der stammer fra MENAPT landene (POV International). Disse regler er i strid med Danmarks internationale forpligtelser, vurderer Institut for Menneskerettigheder. Grundtanken med statsborgerskab er netop, at man skal have det i det land, som man har tættest tilknytning til. I den nye aftale er det ikke længere muligt for personer med en betinget eller ubetinget dom at få dansk statsborgerskab, hvilket betyder at en enkelt dumhed i en ung alder på den måde får konsekvenser resten af livet (Altinget). Ydermere kan man risikere at blive udvist, hvis man begår noget kriminelt, for så er man pludselig en ”kriminel udlænding”, selvom man både er født og vokset op i Danmark.
Et fjerde område er aftalen om at leje 300 pladser i Kosovo til udvisningsdømte udlændinge, som blev indgået den 15.12.21 af regeringen, SF, K og DF (Altinget). Denne ”Kosovo-aftale” er problematisk set ud fra et rettighedsperspektiv. Der er to principper, som skal være opfyldt, for at man kan tale om en retsstat: 1/ Lovene (på forfatningsniveau) binder magthaverne. 2/ Alle er lige for loven. Det betyder, at alle indsatte har krav på ligebehandling, uagtet om de har dansk statsborgerskab eller ej. Indsatte har krav på at være tæt på deres pårørende, når de afsoner. Det står i både i danske og internationale regler, som Danmark har forpligtet sig til at efterleve. Ved at gøre forskel på danske og ikke-danske statsborgere respekterer denne aftale ikke principperne for en retsstat eller menneskerettighederne og er derfor diskrimination baseret på statsborgerskab.
Så når Udenrigsministeren siger, at ”Danmark tager ansvar for menneskerettighederne” og ”vil fortsætte med at arbejde for en mere sikker, retfærdig og regelbaseret verden” klinger det forfærdeligt hult, da en stor gruppe mennesker i Danmark i disse år får frataget deres grundlæggende demokratiske rettigheder. Eller mener Jeppe Kofoed at diskrimination og brud på menneskerettighederne er blevet de nye ”danske kerneværdier”? Dobbeltmoralen skriger mod himlen - hvornår siger vi fra?
‍Elise Bjerkrheim har arbejdet 13 år i Røde Kors, hvor hun bl.a. har tilset krigsfanger i fængsler i Afrika og har undervist i Geneve konvention. Hun arbejder i dag i Red Barnet, hvor hun er ansvarlig for Red Barnets projekter i Vestafrika.
::::::::::::::::::::
 
 
 
 

Lene Kjær

Alle mine syriske venner går amok i deres nye hashtag #hvordan_kan_du_sove_om_natten_tesfaye?
I går fik de endelig massiv opbakning til deres sag i Europaparlamentet - det er en sejr 💪
Syrerne har gjort rigtigt meget for selv at gøre opmærksom på deres sag internationalt - jeg har sat et hav af journalister i kontakt med syrere og det ved jeg også andre har! Det er deres sejr, at vores vanvid politik nu er blevet tydeliggjort helt og aldeles i Europaparlamentet💪
Den opbakning vores syrere fik i går i Europaparlamentet burde kunne høres hver eneste dag i Folketinget fra regeringens støttepartier - men det kan den desværre ikke! Det er kun Sikandar Siddique man hører klart, højt og tydeligt italesætte svineriet!
Hvordan kan regeringens støttepartier egentlig sove om natten?
::::::::::::::::::::::::
 
 
 
Martin Lemberg
I denne uge har Mattias Tesfaye turneret medier som Politiken og Deadline med en såkaldt “hvidbog” der beskriver hvorfor Danmark - af humanitære hensyn - bør lukke ned for asylbehandlingen på dansk jord, og sende den udenfor Europa til et “modtagecenter” i et unavngivent land. Lyder det bekendt? Nok fordi mediemøllen også fik et ordentlig tryk med samme plan for næsten et år siden, da regeringen gik i offensiven for at presse lovforslaget L226 igennem i juni ‘21. Du husker måske lidt snak om Rwanda…?
Så hvad er det nye? Har regeringen besluttet sig mellem model 1 eller 2? Er de juridiske uklarheder og selvmodsigelser udredt? Eller er der lavet en aftale med et land? Det virkede sådan da Tesfaye og ministerkollega Møller Mortensen med ekstremt kort varsel indbød 8 civilsamfunds-organisationer, inkl. Amnesty, til briefing i tirsdags, om eksternaliserings-politiken.
Men dagen før fik organisationerne så ud af det blå også tilsendt en såkaldt hvidbog. Og over dens 9(!) sider - inkl grafikker - måtte man bare konstatere den virkelig nyhed: At regeringen i løbet af det seneste års tid ikke var kommet nogle som helst vegne. Hvidbogen var om muligt endnu mere ukonkret end lovforslaget i ‘21.
Selve briefingen var også en ultratynd kop the, framet som en fantastisk, givende og respektfuld dialog med civilsamfundet, hvis argumenter man skam var ekstremt interesseret i at lære at kende. Men den dialog har jo været en illusion. Man ignorerer stadig den historisk skarpe kritik som civilsamfundets aktører afgav over 150 siders høringssvar sidste år. Derfor bad stort set alle organisationer simpelthen ministrene om at gå tilbage og genlæse høringssvarene. Samme aften tog Tesfaye så i Deadline og gentog hele smøren.
Det bekræfter billedet af at regeringen siden 2016, da man låste sig fast på eksternaliserings-politiken, har tromlet henover kritikken fra Amnesty, Dansk Flygtningehjælp, Mellemfolkeligt Samvirke, UNHCR, Refugees Welcome, Globalt Fokus, Dignity, Dansk Røde Kors. Og også henover kritikken fra internationale aktører som Europakommissionen, Europaparlamentet og den Afrikanske Union.
Kritikken af regeringens ekstreme asylpolitik, fra eksternalisering til fraatagelse af syreres opholdstilladelser, er desværre ved at forstumme fra dansk politisk hold. Flere og flere partier beslutter - af taktiske overvejelser forstås - at lægge den udlændingepolitiske kritik død. At undgå udlændingepolitiske valg, som en politiker formulerede det. Senest illustreret ved de Radikales opsigtsvækkende frasigelse af egne vælgeres stemmer afgivet ved sidste valg - der blev givet til løftet om at fortsat kritik af S-regeringens asylpolitik.
Men fravalg er også jo et valg, og det stigende dødvande i dansk asylpolitisk debat blev klart illustreret da Tesfaye igår rejste til Europaparlamentet. Hér havde man længe ventet på at ministeren skulle indfinde sig, og der blev lynhurtigt set igennem det humanitære gavepapir som politiken rutinemæssigt pakkes ind i. Den socialdemokratiske gruppe afviste klart at politiken skulle være socialist eller demokratisk og de Grønne mente det var ansvarsforflygtelse af et rigt land som Danmark. En parlamentariker blev trist over hvordan Tesfaye “paid lipservice” til rettigheder og konventioner, og ellers rask væk undergravede dem. Flere andre mente at regeringen underminerede idéen om at kunne flygte og søge asyl og beskyttelse, samt international solidaritet, og at Danmark i øvrigt ikke kan forblive i Dublin-samarbejdet når man så åbenlyst spekulerer imod det.
Det er lang tid siden udlændinge- og integrationsministeren har måtte stå skoleret på en sådan måde - ihvertfald fra politisk hold. Og det er en vigtig reminder om at når det kommer til komplicerede, internationale politiske emner som asylpolitik, så er verden altså større end de luftkasteller der kan klappes af på Christiansborg, mens man tæller til 90. Hvis politikerne virkelig er seriøse om at se efter løsninger, er der masser af konkrete værktøjer der - modsat eksternaliserings-fantasier - faktisk er tried and tested og har en track record. Vi anbefaler både ministre, og andre folketingsmedlemmer med behov herfor, at læse Amnesty’s høringssvar igen, samt svarene fra de mange andre organisationer, der kom til eksternaliseringsloven sidste år, hvor mange af redskaberne er opremset.
https://amnesty.dk/.../hoeringssvar-lovforslag-om-at.../
https://www.ft.dk/.../lovforslag/l226/bilag/1/index.htm
::::::::::::::::::::
 
 
 
Dino Copelj
Le Pen “Fantastisk” og noget som Danmark og den danske regering bør være “stolte” over.
Le Pen, hvis to partifæller, deltog i fejringen af Republika Srpskas-dag den 9. januar i Bosnien. En dato og fejring, som i Bosnien er blevet erklæret for forfatningsstridig, da det var dagen, hvor folkemord, etnisk udrensning og krigsforbrydelserne begyndte.
::::::::::::::::
 
 
Vestens fejlfortolkning af opstande i Kasakhstan, Belarus og Ukraine
https://pov.international/fejlfortolkning-kasakhstan-belarus-ukraine/?fbclid=IwAR2cV4q9vaNa1n5-dCNQvSMuf2F0KkNiJepDyFDJFIkS3BXFw3r7YHFhNxE
:::::::::::::::::::
 
 
FN-rapportører og Menneskeretsinstitut bakker op om retssag mod ghettoloven
To FN-rapportører og Institut for Menneskerettigheder bliver nu en del af 11 beboeres retssag mod ghettoloven. Beboerne mener, at ghettoloven er diskriminerende – og det vil både FN og Institut for Menneskerettigheder gerne hjælpe beboerne med at bevise.
https://arbejderen.dk/indland/fn-og-menneskeretsinstitut-bakker-op-om-retssag-mod-ghettoloven/?fbclid=IwAR0WVgk4WJ9ujEIy65HJkVhbKHENj3DJbOS8GQ8ix2cH3APqt0MKpDZ8TXg
:::::::::::::::::::::::
 
 
 
EU-parlamentarikere kalder dansk asylpolitik “moralsk lavpunkt”: Hvordan kan du sove om natten, Tesfaye?
Mattias Tesfaye måtte igen og igen forsvare den danske regering, da EU-politikere udfrittede ham om modtagelejr-planer og hjemsendelse af syrere. 
https://www.altinget.dk/artikel/eu-parlamentarikere-kalder-dansk-asylpolitik-moralsk-lavpunkt-hvordan-kan-du-sove-om-natten-tesfaye?
:::::::::::::::::::
 
 
 
Eksperter kritiserer fremstilling af data i asylrapport: “De blander æbler og pærer”
De penge, vi bruger på flygtninge i Danmark, kan give hjælp til langt flere i nærområderne. Det er logikken i de tal, som bliver præsenteret i den publikation Udenrigsministeriet og Udlændinge- og Integrationsministeriet offentliggjorde tirsdag. Men sådan kan det ikke stilles op, siger eksperter.
https://www.altinget.dk/udvikling/artikel/eksperter-kritiserer-fremstilling-af-data-i-asylrapport-de-blander-aebler-og-paerer?fbclid=IwAR0eKZ_LwkRkevVGvPRcG2n_eex-rYv8twst_sgp0t8cKpO2HlPgM1ijlko
:::::::::::::::::::::::::::
 
 
 
Jeanette Christensen  Borgere der IKKE støtter regeringens udlændingepolitik !r
Strategigruppens henvendelse af dags dato til Mai Villadsen, Rosa Lund, Sofie Carsten Nielsen, Kathrine Olldag, Andreas Steenberg, Pia Olsen Dyhr, Carl Valentin, Jens Rohde, Isabella Arendt, Sikandar Siddique og Torsten Gejl:
Kære alle.
Til orientering vedhæftes vores klage til EU-Kommissionen som fremsendt igår. Klagen fremsendes reelt som en formular, så vedhæftede er alene hovedindholdet af klagen. Vi har anmodet Kommissionen om at anmode Danmark om at blive et sikkert land for syriske flygtninge og om indtil da at give asyl til syriske flygtninge fra Danmark, som har fået en endelig og negativ afgørelse vedrørende opholdstilladelse i Danmark.
Under den seneste debat i Folketinget om borgerforslaget om at ændre reglerne om inddragelse af (bl.a. syriske) ikke-konventionsflygtninges opholdstilladelse, var vi glade for at høre, at flere af jer nævnte, at det var dejligt at mærke, at I nu var en del, som alle havde meldt ud, at loven skal ændres, og at det var godt at være enige om det. Vi håber, at I nu tager det næste skridt, og at I alle finder sammen om at sige til regeringen, at I ikke stemmer for yderligere lovforslag, førend regeringen har tilkendegivet, at de tidligere ændringer af udlændingelovens inddragelsesregler skal rulles tilbage. (Det drejer sig om, at praksis efter udlændingelovens § 19 skal ændres, så inddragelse af ikke-konventionsflygtninge opholdsgrundlag alene kan ske, hvis der er sket fundamentale, stabile og vedvarende forbedringer i hjemlandet og at de i § 26 nævnte hensyn igen skal indgå i vurderingen af om en inddragelse af en flygtnings opholdstilladelse må anses at virke særligt belastende.)
Det kan ikke være rigtigt, at det er udlandet, der skal rydde op i vores umenneskelige regler. Det håber vi, at vi har folketingspolitikere, der har indset alvoren af selv at sikre.
Med venlig hilsen
Søren Torrild, Stella Randal og Jeanette Christensen
Medlemmer af FaceBook-gruppen “Borgere der IKKE støtter regeringens udlændingepolitik!”
(39.200 medlemmer)
::::::::::::::::::::::
 
 
Ulla Klötzer, Women for Peace, Women Against Nuclear Power – Finland : Extremely informative video on the militarisation of the Arctic region produced by STOPP Nato in Norway. Speech in Norwegian - ENGLISH SUBTITLES
Temaer som berøres i video: Økt militarisering og spenning i nordområdene; Farer ved atomvåpen og opprustning; Norges rolle knyttet til militarisering og allianse- (NATO) og sikkerhetspolitikk
https://stoppnato.no/2021/05/09/ny-video-fra-stopp-nato/?fbclid=IwAR3l_bF_Zm14YwlDPqnrnmyBI_PWqLb2DQv5KJYOQTGc6zjSaDixbyioDuE
::::::::::::::::
 
 
 


 
 
Sikandar Siddique: Trods rødt flertal er der stadig ikke blevet taget et opgør med racismen
Selvom Danmark på papiret har en rød regering, fortsætter den diskriminerende lovgivning. Det er en menneskelig og demokratisk falliterklæring, skriver Sikandar Siddique fra Frie Grønne.
https://solidaritet.dk/sikandar-siddique-trods-roedt-flertal-er-der-stadig-ikke-blevet-taget-et-opgoer-med-racismen/?
::::::::::::::
 
 
 
Anne Marie Helger skrev 2.januar: "Den enestående store geniale danske skuespiller Peter Larsen fylder 66 år. Vi skylder ham stor tak! Heldigvis fik Peter filmet denne forestilling: “ Mens vi venter på retfærdigheden om Irakkommissionen”. Bogen med tekst af Jens Kløft er udkommet. Tillykke kære Peter og tak fordi vi blev et makkerpar professionelt som privat! Ræverøde hjerter og to 6 tals balloner fra din Patina Slitaschnia (det kalder Peter mig)"
Jeg vil gerne ønske Peter og Anne Marie Helger tillykke med denne amatørvideo optaget på Folkemødet på Bornholm i 2016 hvor de optrådte i samarbejde med fredsfolk i Fredsministerium mvh Arne Nielsen Hansen
https://flygtningeogfred.dk/dialog/billeder/20160616153405.m2ts.mp4?fbclid=IwAR0PCVngEymG698bmix7hV_MkxEDcCcXjuKKRqrLhXEXGqh-KJH2g9dbFjw
::::::::::::::::::::
 
 

Cuba’s vaccine success story sails past mark set by rich world’s Covid efforts
https://www.theguardian.com/world/2022/jan/05/cuba-coronavirus-covid-vaccines-success-story?fbclid=IwAR2u8IwXNF8dvGEoCN7zxBUPPKT4oFQX94z47K0UIlPflMNFmSm8DZQCqJM
::::::::::::::::::::::::
 
 
 
 
Ukraine crisis shows a new way to peace is needed after the failure of nation-state and collective security
Posted on May 12, 2021 by tine
by Yurii Sheliazhenko
My main point is to urge you against seeing whole problem only in the Ukraine crisis. Let’s see the big picture. War in Ukraine started in the interests of superpowers. It is a war for status quo, for a cold-war-like world.
United States and Russia treat Ukraine and European Union like a chessboard using local actors for petty battles between themselves, demonstratively mistrusting and disregarding (or manipulatively using) any independent and peace-loving voices and initiatives.
We observe hybrid multi-layered conflict each side of which tells the world less than a half-truth, many powerful stakeholders hide quietly in the shadow of popular unawareness and deafening propaganda, such as those involved in arms production and fossil trade.
Discussing the politically dangerous situation in the world and in Ukraine today, we should rely on facts, not on fears.
There are, indeed, more and more ceasefire violations in Eastern Ukrainian armed conflict between NATO-backed government forces and Russian-backed separatist forces. However, the Special Monitoring Mission to Ukraine, ad-hoc branch of the Organization for Security and Co-Operation in Europe (OSCE), reported more than 60 000 ceasefire violations between January and March in 2020 and less than 9 000 ceasefire violations in 2021 for the same months.
Relative reduction of hostilities is a result of measures to strengthen the ceasefire agreed in summer last year. It was a miraculous achievement of European diplomacy against all odds, despite Minsk peace agreements are instrumentalized for apologetics of war, despite Ukraine refuses to negotiate with separatist republics of Donbass as Russia demand.
From August to November 2020, there were less than a thousand breaches of ceasefire per month. Now, as we see, conflict escalates again in the focus of international media, telling about Russian aggression, struggle between superpowers, and threat of nuclear war.
In return, Russia accuses the West in organization of fascist coup d’état against former Ukrainian regime loyal to Russia.
And here we are, discussing dangerous maneuvers of Russian, Ukrainian and NATO military forces accompanied by propaganda of war, sanctions, mutual threats, and soothing promises that nobody willing to begin a full-scale war.
All this is threatening, but we should not lose our minds.
When I read on antiwar resources that half of Ukrainian budget is spent on weapons, or when I see photo of German lieutenant-general Reinhard Gehlen mistakenly described as Stepan Bandera in Nazi uniform, it is contrary to the facts and it undermines trust in well-informed, constructive world peace movement.
Truth-seeking should be the first and foremost response of pacifists to loud warmongering lies. We should not allow the truth to become a victim of war or, even worse, its weapon.
We know painful truths about Ukraine. There are indeed neo-nazi with torchlights marching at our streets like during the shameful commemoration of Waffen SS war criminals from Galicia Division in Kyiv on 28 April 2021.
In January, a fascist mob attacked pacifist and conscientious objector Ruslan Kotsaba, his mother and his lawyer near the Kolomyia City District Court of Ivano-Frankivsk Region where his internationally condemned retrial is continued for video blog criticizing military mobilization to armed conflict in Eastern Ukraine. Prosecution calls Ruslan a traitor and demands to sentence him to 13 years of imprisonment with confiscation of property. Neo-nazi attackers were not arrested.
We know that president Zelensky changed his politics from promotion of peace to warmongering and mobilization under neo-nazi pressure, street riots after any peaceful gestures, their hate speech when so-called protesters of “No to Capitulation” movement turned into dirty word Steinmeier Formula of peace process proposed by the Federal President of Germany.
Neo-nazi hate the word PEACE. Illegal nationalist armed groups on the frontline refused to president Zelensky in his request to stop shooting. He doesn’t dare to make them accountable. Zelensky took their side!
Ukrainian military spending is indeed on the rise, our government intends to buy in United States patrol boats with a total cost of 600 million dollars, which is comparable with all Ukrainian public spending on culture, or one and half of Odessa city budget.
NATO supports plans to build two naval military bases in the Black Sea region. U.S. Congress approved annual military aid for Ukraine in the sum of 300 million dollars, and we know that Raytheon and the other merchants of death are interested to profit from war in our homeland.
Don’t forget about the Russian military-industrial complex; Reiner Braun has a point when he mentioned Russian militaristic policies in his article. And even if the Russian economy and military many times weaker than the U.S. vis-à-vis, we should remember that Putin controls a strong shadow economy and secret military infrastructure ready to pursue illiberal imperialist agenda, trying to hold Ukraine as a Russian colony.
In our realm of poverty costs of war are more flesh and blood than money.
Conscription in Ukraine and in Russia profoundly disregarding the human right to conscientious objection to military service is a barbarous legacy of Soviet militarism very similar to its Third Reich counterpart.
Of course, the conscription fuels the war. But international law, calling for peace, also allows conscription and allows so-called just war.
So we have three dubious versions of peace:
– saber-rattling Pax Americana, or collective security of Western nations, buying weapons in the United States, trusting in NATO and common market;
– saber-rattling Russian peace, ambition to lead into authoritarian traditionalist heaven post-soviet space, maintaining economic, cultural, and geopolitical hegemony in Eurasia;
– and saber-rattling Ukrainian peace, asking to let us alone when we build for American money our proud ethnic nation-state and shut up all critical voices with the help of neo-fascists whose parents and heroes were agents of Gestapo, SS, SD, and later picked up by CIA.
I don’t think, though, that Ukraine is failed state, at least more failed than other states.
Almost all nation-states today are machines of war and legal robbery, propaganda of hatred, structural violence, and predatory taxation for the sake of insanely abundant military spending. They are unable and, frankly, unwilling to stop violent corporations intending to divide and conquer the world. Furthermore, neo-imperial superpower nation-states provide expedient cover-up for private war enterprises, deceptively advertising the ultimate greed as peacemaking ambitions in populist campaigns. Smaller nation states usually follow superpowers like remora attach to sharks.
We should understand that fossil concepts of the nation state and collective security are morally bankrupt. Any state which has army, conscription, nuclear weapons is a morally failed state.
All nation-states and international organizations feeding merchants of death, military contractors, are evidence of moral bankruptcy of so-called ideals of peace in a nation state or through collective security.
To conclude, the war in Ukraine is a failure of superpower politics status-quo, the projects of continental hegemony of Russia in Eurasia and global hegemony of United States, domination of Western military alliance over the world, profiteering from bloodshed.
We know alternatives, but are we taking it seriously? Remember Bart de Ligt’s Plan of the campaign against all war and all preparation for war. Remember Kantian project of perpetual peace based on personal autonomy, universal moral reasoning, and world citizenship. These peace plans are starting point.
We need a new plan for peace as dynamics of life free from violence based on peace in our minds, science and technologies of peace, peace culture, peace politics, peace economics.
We need groundbreaking innovations to change the status quo, state of war, permanent competition of powers, and war of all against all mistakenly called just war. We need peoples of peace instead of aggressive nations and sources of peace instead of war-inflaming markets fueled by blood.
No superpower, no nation-state, no military or authoritarian alliance can bring us peace on Earth. Only universal movement of free minds, active and peace-loving, can manage to organize universal peace.
We need a realistic plan of building universal peace by nonviolent means as an answer to many war strategies poisoning humanity.
So, instead of fear and awe before superpower struggles, let us think and discuss a contemporary strategy of perpetual peace.
*Yurii Sheliazhenko, LL.M., executive secretary of Ukrainian Pacifist Movement (section of War Resisters’ International)
Transcript of a presentation delivered at the International Peace Bureau’s webinar on the dangerous US/NATO/Russia/Ukraine maneuvers 5 May 2021. (Video from the webinar: webinar-discussion-about-the-dangerous-us-nato-russia-ukraine-maneuvers-2021-05-05-video/)
:::::::::::::::::::::::::::::::
 
 
 
 
 
Guantanamo-fængslet: Et trist jubilæum – 20 år med tortur og fanger uden retssikkerhed
Selvom Danmark traditionelt har været et foregangsland i arbejdet mod tortur, har man svigtet, når det gælder torturkamrene i Guantánamo, skriver Tue Magnussen, cand.mag., koordinator, Rehabiliterings- og Forskningscentret for Torturofre, 1999-2011
Der er ikke grund til fejring, når det 11. januar er 20 år siden, USA åbnede fangelejren ved Guantánamobugten i Cuba. Om kun få dage er det ét år siden, at Joe Biden overtog præsidentposten. Som vicepræsident udtalte Joe Biden i 2009: »Vi vil lukke fangelejren ved Guantánamo Bay.«
Men siden sin tiltræden har Biden skruet ned for en lukning af den berygtede torturlejr. Biden-administrationen løslod i juli 2021 den første fange i fem år og bragte antallet af fanger ned på 39. Samtidig bebudede han, at man planlægger at lukke det berygtede fængsel inden udgangen af 2024. Det er uvist, hvorfor det skal vare så længe, og sporene fra præsident Obama viser, at løfter bestemt ikke altid holdes.
Barack Obama lovede ved sin tiltræden at lukke Guantánamo-lejren inden for ét år. Det skete som bekendt ikke. Tværtimod undlod han at retsforfølge torturbødler og dem, der var ansvarlige for de åbne brud på menneskerettighederne.
Guantánamo-fangelejren blev oprettet i kølvandet på terrorangrebet i USA 11. september 2001, og den blev hurtigt et symbol på de omfattende menneskerettighedsbrud som kendetegnede USAs påståede »krig mod terror«. Lejren er blevet brugt til at kunne afhøre og torturere vilkårligt fængslede personer uden nogen juridisk beskyttelse fra det amerikanske retssystem. Tværtimod. Waterboarding og andre bestialske torturmetoder har hørt til dagens orden.
I en rapport sidste år dokumenterede Amnesty International de fortsatte brud på menneskerettighederne, som har fundet sted mod de indespærrede i den berygtede fangelejr, hvor 39 mennesker fortsat er tilbageholdt i USAs mest berygtede militærfængsel. Men det handler om mere end de 39. Det handler også om de brud på international ret, som er begået de seneste 20 år – og om den manglende placering af et ansvar.
Udstrakt brug af tortur og utilstrækkelig medicinsk behandling er nogle af de eksempler, som den 52-sider lange rapport, »USA: RIGHT THE WRONG«, opregner. Fangerne tilbageholdes fortsat i lejren på ubestemt tid, selvom de egentlig skulle være løsladt.
Nogle fanger har været tilbageholdt i mere end 17-19 år – uden sigtelse eller adgang til en forsvarer og udsat for årelang systematisk tortur. Flere har i årenes forløb forsøgt at begå selvmord, og man må frygte, at de fleste er torturofre, mærket for livet.
Skiftende danske regeringer har – især tidligere – nok taget afstand fra Guantánamo, men reelt ikke gjort noget aktivt. Ganske vist fik man løsladt den danske Guantánamo-fange, Slimane, men kritikken af USA forblev yderst spag. Selvom Danmark traditionelt har været et foregangsland i arbejdet mod tortur, har man svigtet, når det gælder torturkamrene i Guantánamo.
Herhjemme afviste VK-regeringen, at Danmark skulle modtage nogle af de fanger, som ikke havde noget sted at rejse hen, hvis Guantánamo lukkede. Man sagde, at det var USAs ansvar. Ansvaret for Guantánamo ligger hos USA. Ingen tvivl om det. Men den øvrige verden bør hjælpe eller presse på for at få afviklet fængselslejren og få retsforfulgt de ansvarlige for tortur.
Ansvaret for torturen
De daværende oppositionspartier S og SF erklærede sig villige til at tage imod fanger, fordi »alle må bidrage til at få ryddet op i dette triste kapitel i historien«. Men da de to partier var blevet regeringspartier, ændrede de holdning. I september 2012 skiftede udenrigsmister Villy Søvndal (SF) holdning og udtalte, at »problemet i sit udgangspunkt er amerikansk, og derfor er det oplagt, at de selv løser det«. Siden regeringsskiftet i 2019 har både statsminister Mette Frederiksen og udenrigsminister Jeppe Kofod været helt tavse om Guantánamo.
Den danske regering bør bruge 20-året for Guantánamo til at opfordre USA til straks at få lukket torturlejren. Men Danmark bør tillige række USA en hjælpende hånd med at få afviklet Guantánamo. Danmark har om noget land årelang ekspertise i tværfaglig rehabilitering af torturofre. Allerede for 40 siden åbnede Inge Genefke Rehabiliteringscentret for Torturofre (RCT) ved Rigshospitalet i København som et af de første centre i verden mod tortur. Samtidig førte en dansk diplomatisk indsats til vedtagelsen af FNs konvention mod tortur i 1984.
FNs konvention mod tortur pålægger de lande, der har ratificeret konventionen – heriblandt USA – at retsforfølge tortur. Derfor bør Danmark samtidig opfordre USA til at få undersøgt anklagerne mod Bush-administrationen for ansvar for tortur på Guantánamo. Det haster med et retsopgør. I juli døde tidligere forsvarsminister Donald Rumsfeld, uden at han inden var blevet retsforfulgt, dømt eller straffet som torturbøddel for sit ansvar for systematisk brug af tortur i form af de såkaldte udvidede afhøringsteknikker, en omskrivning og hvidvaskning af tortur.
Når Guantánamo er afviklet, de tilbageholdte er kommet for en dommer og har fået en fair rettergang – hvad enten de bliver dømt eller løsladt – samt har fået et tilbud om rehabilitering, og ikke mindst når der er indledt en retsforfølgning, som kan placere ansvaret for overgrebene, er der grund til med en lukning af Guantánamo at fejre en historisk milepæl i arbejdet mod tortur.
Tue Magnussen er cand.mag. og koordinator på Rehabiliterings- og Forskningscentret for Torturofre (RCT) 1999-2011
Artiklen har været offentliggjort i Berlingske Tidende
:::::::::::::::::::::::::::
 
 
 
 
 
 
 
Kaaremand  Djuraas
I anledning af at engagementet i forskellige debatgrupper omkring dansk flygtningepolitik kan rejse spørgsmål til det kritiske, og hvordan det kan forvaltes, så …
Fra min tid som voksenunderviser i et fag, der dengang i 1980’erne hed Formidling og herunder, hvad kritik kan være, arbejdedes med tre K’er:
- Kærlig
- Konkret
- Konstruktivt
Hele fagets grundtanke var det prisværdige, at enhver formidling i ønskede relationer kun var lykkedes, hvis både afsender og modtager kan lade det blive en del af ens “mig” (følelser, tænkning, kropslighed, personlige historie, indgåede fællesskabers historie mm) kort sagt: internaliserer det formidlede, og derved gøre det formidlede til ens eget, stadigvæk med udgangspunkt i de tre k’er.
Det er også interessant (synes jeg), da det lægger sig tæt op ad f.eks. Billedkunstnerne Paul Klee’s og Andy Warhol’s formidlingssyn og for så vidt indgår i den danske filosof og teolog K E Løgstrups tænkning omkring “Talens åbenhed” og “De suveræne livsytringe” (hans tanker kan tolkes både religiøst men også naturalistisk / a-religiøst)
Hvis så det hele tilføres Filmmageren og entertaineren Erik Clausens tanker om mødet med “anderledesheden” (det, der er anderledes end selv / fremmed for en selv forstås) hvor mødet dybest set er et møde med ikke blot et andet menneske men IKKE MINDST EN SELV. I Erik Clausens optik kan dette møde vise, hvad man selv rummer og kan indse.
:::::::::::::::::
 
 
 
 
 
Vigtig artikel i Dagbladet Information, der sår tvivl om den rapport, der ligger til grund for udsendelsen af de #syriske #flygtninge
https://www.information.dk/.../set-naermere-paa-central...
Vi har set nærmere på en central påstand fra Flygtningenævnet i sager om syriske asylansøgere. Og dokumentationen er tynd
Selve det forhold, at asylansøgere er flygtet fra det syriske regime, betyder ikke i sig selv, at de risikerer overgreb ved en tilbagevenden, vurderer Flygtningenævnet. Informations undersøgelse viser, at der er begrænset og tvivlsom dokumentation bag den påstand
<img src="https://www.information.dk/.../2022/01/07/damaskus.jpg..." />
Selv om hverdagen er vendt tilbage i Damaskus, mener flere eksperter, at det kan være farligt for syrere at vende tilbage til landet, netop af den grund at de er flygtet under borgerkrigen. Flygtningenævnet mener ikke, det har konsekvenser for en tilbagevendende syrer, at vedkommende forlod landet under krigen.
YOUSSEF BADAWI
INDLAND
8. januar 2022
Når syriske flygtninge sidder foran Flygtningenævnet og skal forklare, hvorfor de frygter at vende hjem, kommer mange af dem med en simpel forklaring. Alene fordi de flygtede fra deres hjemland under konflikten og søgte beskyttelse i udlandet, risikerer de at blive forfulgt af det syriske regime.
I referaterne af nævnets afgørelser lyder det eksempelvis sådan her:
»Klageren har som asylmotiv i forbindelse med sagen om nægtelse af forlængelse henvist til, at han ved en tilbagevenden til Syrien frygter at blive tilbageholdt, idet han er udrejst af Syrien og dermed betragtes som en forræder af de syriske myndigheder.«
Det argument, mener nævnet dog ikke, at der er hold i. De sidste to år har det således været praksis i nævnet at afvise, at flugten fra Syrien i sig selv kan være årsag til, at en syrisk flygtning bliver udsat for overgreb ved tilbagevenden.
Indtil videre har Flygtningenævnet nægtet asyl til godt 100 syrere fra Damaskus, der har mistet deres midlertidige beskyttelsesstatus.
Information har gennem de sidste måneder nærstuderet nævnets afslag på asyl for at finde frem til, hvilket grundlag de bygger på. Den første del af undersøgelsen blev bragt i november og viste, at der ifølge eksperter i udlændingeret ikke var et tilstrækkeligt grundlag for nævnets afvisning af, at familiemedlemmer til militærnægtere og desertører risikerer forfølgelse i deres hjemland.
Dette er den anden del af undersøgelsen, som fokuserer på et argument, der har betydning for alle de sager om syrere fra Damaskus, som kommer for nævnet. Og det viser sig, at der kun er tyndt og tvivlsomt belæg for dette argument.
Ingen fare på færde
I Flygtningenævnets afgørelser henviser nævnet hovedsageligt til en såkaldt landerapport fra Udlændingestyrelsen fra februar 2019 som belæg for dets vurdering. Det gælder også i forhold til spørgsmålet om, hvad det kan få af konsekvenser for syrere, at de er flygtet fra landet og har søgt asyl i udlandet.
»Det fremgår af Udlændingestyrelsens landerapport fra februar 2019, at det siden begyndelsen af 2018 har tydet på, at det ikke har konsekvenser for en tilbagevendende syrer, at vedkommende forlod landet under krigen«, lyder et typisk svar fra nævnet i dets afgørelser.
På dette punkt trækker den danske landerapport på få af dens i alt 12 kilder. Ifølge Dansk Flygtningehjælp, som var med til at udarbejde rapporten, kunne de fleste af kilderne ikke sige noget konkret om, hvad der skete med hjemvendte flygtninge. Da kilderne blev interviewet, var der nemlig endnu meget få, som var vendt hjem.
To af de kilder, som bliver inddraget, fremstår ikke som uafhængige. Det drejer sig om en general og en advokat, som Udlændingestyrelsen talte med under dets besøg i Damaskus, hvor det kun kunne komme til at tale med regimevenlige kilder. De to kilder siger begge, at det ikke får konsekvenser for flygtninge, at de har søgt asyl i udlandet.
En anden kilde, som optræder prominent, er Syrien-ekspert Sara Kayyali fra Human Rights Watch. Hun bliver citeret for, at »siden 2018 tyder det ikke på, at det længere får nogen konsekvenser at have forladt landet under konflikten«. Det er nærmest ordret den samme formulering, som Flygtningenævnet mest hyppigt anvender i dets afgørelser.
Men læser man Sara Kayyalis udtalelse i sin helhed, fremstår den mere mudret. Hun fortæller, at regimet har ændret retorik og har sagt til visse aktivister, at de godt kunne rejse hjem. Men hun siger også, at hendes opfattelse er, at den nye retorik ikke »modsvares af en ændring i politik«.
Over for Information forklarer Sara Kayyali i dag, at det alene var for syriske flygtninge i eksil, at »det tydede på«, at forholdene havde forandret sig på grund af de nye toner fra regimet. Hun havde på tidspunktet for interviewet med Udlændingestyrelsen ingen konkret viden fra hjemvendte flygtninge om, at der var sket en ændring i praksis, og troede ikke det ville ske.
»Ikke lang tid efter, da flygtninge begyndte at vende hjem, stod det klart, at intet havde forandret sig i praksis. Ingen tror i dag, at regimet tager imod flygtninge med åbne arme«, siger Sara Kayyali.
Ikke den rette til at svare
Det fremgår også af udtalelserne fra en fjerde kilde, som bliver citeret af Udlændingestyrelsen i landerapporten, at der i praksis er en risiko for flygtninge ved at vende tilbage efter at være flygtet. Det er Rami Abdurrahman, som arbejder for den syriske menneskeretsorganisation SOHR. Han forklarer, at det afhænger af den enkelte officer, som den hjemsendte asylansøgere kommer i berøring med, om selve flugten bliver et problem for vedkommende.
»Hvis officeren eksempelvis er en stærk støtte af regimet, kan han tage ens fravær under krigen meget personligt«, siger han.
En upartisk kilde i rapporten giver dog udtryk for, at flugt og asyl ikke får nogen konsekvenser. Det er researchinstituttet COAR Global.
»Alene det faktum, at en person har opholdt sig udenlands under den syriske borgerkrig, skaber ikke problemer ved hjemkomst«, lyder instituttets vurdering.
Det fremgår ikke af rapporten, hvad den vurdering bygger på. Mens COAR bliver citeret udbyggende på de fleste spørgsmål, bliver instituttet kun citeret for en enkelt sætning på dette afgørende punkt. Andetsteds fremgår det dog af COAR’s svar, at instituttet ikke arbejder med at indsamle informationer om, hvad der sker med hjemvendte flygtninge.
Over for Information forklarer COAR i dag, at citatet skulle give udtryk for, at det ikke rent juridisk er ulovligt at have søgt tilflugt i udlandet.
»Vi arbejder med konfliktanalyse, ikke med at indsamle informationer om krænkelser af menneskerettigheder. Derfor er vi ikke den rette til at svare på det spørgsmål. Vi forklarede styrelsen, at det ifølge lovene ikke er strafbart at forlade landet. Men vi fortalte dem også, at i Syrien er den største risiko netop alt det, som regimet gør uden at have lovhjemmel til det«, siger researcheren Hani Altelfah fra COAR.
Regimet ændrer retorik
Flygtningenævnet har flere gange fremhævet, at det i sine afgørelser ikke blot trækker på danske rapporter, men også på udenlandsk research fra andre landes myndigheder og fra internationale organisationer.
Der er imidlertid også mange udenlandske rapporter, som beskriver, at det syriske regime ved flere lejligheder har truet flygtninge og givet udtryk for, at det ikke ønsker, at de vender tilbage. FN’s Flygtningehøjkommissariat, UNHCR, henviser eksempelvis til en syrisk general, som »gentagne gange har udtalt, at de, som flygtede fra Syrien, bør frygte at vende tilbage«.
Det syriske regime har de seneste år ændret retorik og giver nu udtryk for, at flygtninge er velkomne. Der er dog ingen rapporter, der kan finde beviser for, at flygtninge trygt kan vende hjem.
Derimod har flere menneskeretsorganisationer dokumenteret, at der er hjemvendte flygtninge, som bliver udsat for overgreb. Mange af dem har tilsyneladende ikke været politisk aktive og har ikke haft nogen konflikter med regimet. Alligevel bliver de anholdt, torteret og forsvinder i fængslerne.
Ifølge rapporterne står det ikke klart, præcis hvorfor disse flygtninge bliver forfulgt, og hvorfor andre slipper fri. Hovedkonklusionen i rapporter fra eksempelvis EU’s asylkontor, EASO, og FN’s Flygtningehøjkommisariat, UNHCR, er, at det ikke synes muligt at forudse, hvordan de syriske myndigheder vil tage imod en hjemvendt flygtning.
»Det er vanskeligt, hvis ikke umuligt, for en syrer at fastslå, hvordan han eller hun vil stå i forhold til det syriske sikkerhedsapparat,« skrev EU’s asylkontor, EASO, i juni.
Om lige netop flugten fra landet kan være årsag til at hjemvendte syrere bliver forfulgt, afholder de fleste rapporter sig fra at konkludere noget om.
Mor og datter blev arresteret
Indtil for nylig fandtes der ikke nogen detaljeret undersøgelse af, hvilke syriske flygtninge der bliver udsat for overgreb ved hjemkomst, og hvorfor de bliver det. Det er meget vanskeligt at undersøge, fordi de hjemvendte syrere nødigt vil kommunikere med omverdenen af frygt for, at det kan give dem problemer med regimet.
I september udgav Amnesty International en rapport, der bygger på et helt års arbejde med at indsamle beretninger fra flygtninge og deres slægtninge. I rapporten fremlægger organisationen sine konklusioner baseret på 66 konkrete tilfælde, hvor flygtninge blev udsat for overgreb, da de rejste hjem.
Flygtningene beretter blandt andet, at officerer fra sikkerhedsapparatet beskyldte dem for at have sviget deres hjemland ved at forlade Syrien og søge beskyttelse i udlandet. Havde de været i eksil i nationer, der er imod Bashar al-Asads regime, blev de også anklaget for at have allieret sig med Syriens fjender.
»Syriske officerer anser hjemvendte flygtninge som havende været illoyale over for deres hjemland, enten fordi de flygtede eller på grund af det sted, hvor de søgte tilflugt. Som et resultat heraf opfatter de syriske myndigheder generelt individer, som forlod landet, som værende støtter af oppositionen eller af væbnede grupper«, konkluderer Amnesty International på baggrund af undersøgelsen.
Amnesty viderebringer blandt andet et vidnesbyrd fra en kvinde, som blev arresteret, da hun og hendes datter forsøgte at krydse grænsen til Syrien. Hun erindrer, at betjenten sagde til hende:
»Hvorfor har du forladt Syrien? Fordi du ikke kan lide Bashar al-Assad og ikke kan lide Syrien? Du er en terrorist. Syrien er ikke et hotel, som du bare kan forlade og vende tilbage til, når det passer dig.«
Betjenten voldtog efterfølgende både kvinden og hendes femårige datter.
Human Rights Watch udgav i oktober en rapport, som ligeledes bygger på et omfattende arbejde med at indsamle information om hjemvendte flygtninges skæbner. Organisationen når frem til mange af de samme konklusioner som Amnesty.
»Flygtninge interviewet af Human Rights Watch blev mødt med mistro af de syriske myndigheder, fordi de havde forladt Syrien, og de blev udsat for trusler og overgreb ved deres tilbagevenden,« skriver Human Rights Watch.
Umuligt at forudsige
På et møde i september diskuterede Flygtningenævnets såkaldte Koordinationsudvalg Amnestys rapport. Udvalget fandt, at den »ikke giver anledning til at ændre nævnets praksis«.
I en skriftlig kommentar til Information fremhæver Flygtningenævnet, at rapporterne fra Amnesty og andre organisationer ikke siger, at samtlige syriske flygtninge bliver forfulgt, fordi de forlod landet under konflikten.
»Ingen kilder udtaler, at alle syrere, der vender hjem fra udlandet, er i risiko for forfølgelse, alene af den grund at de forlod landet. Flygtningenævnet må derfor ved afgørelsen af de sager, der skal behandles i nævnet, foretage en konkret og individuel vurdering af risikoen for forfølgelse,« skriver nævnet til Information.
Dermed synes nævnet at anerkende, at hjemvendte syrere kan blive forfulgt på grund af flugten. Men nævnet fastholder, at det i den konkrete sag er i stand til at vurdere, om den enkelte flygtning vil løbe denne risiko eller ej.
Hos Dansk Flygtningehjælp mener man ikke, at det på baggrund af hverken danske eller udenlandske rapporter er muligt at vide, om en syrisk flygtning kan undgå at blive straffet for sin flugt.
»Det er ikke et holdbart argument, at det ikke nødvendigvis er alle, der bliver udsat for overgreb ved en hjemvenden. Der er mange års dokumentation for, at der er en stor vilkårlighed i den måde, sikkerhedsapparatet agerer på. Det synes derfor umuligt, at de danske myndigheder skulle kunne forudsige, hvilke personer der ikke er i risiko«, siger asylchef Eva Singer.
Professor i udlændingeret på Aarhus Universitet Jens Vedsted-Hansen, der er forhenværende medlem af Flygtningenævnets Koordinationsudvalg, er forbløffet over nævnets udmelding:
»Hvis man på den måde bortforklarer eksisterende risiko med, at den ikke omfatter alle, er der jo reelt ikke tale om en risikovurdering, men snarere et krav om at der skal være sikkerhed for overlast. Det er i strid med grundlæggende asylretlige principper, og man må håbe, at dette udsagn ikke afspejler Flygtningenævnets faktiske tilgang«, siger professoren.
::::::::::::::::::::
 
 
 
 
Jeg har bestilt mig selv en gave - endda helt fra Norge😍
Det er en gave enhver flygtningeaktivist, ja enhver europæer bør læse!
Noget af det, der har gjort størst indtryk på mig igennem årene i mit møde med flygtninge er mødet med dem, der har mistet pårørende i Middelhavet - set en bror, søster, mor, far, søn eller datter forsvinde i bølgerne😭
Jeg har i årevis fulgt Budbringeren fra Helvete alias Kristina Quintano og må læse hendes bog - uanfægtet hvor barsk den er!
Min norske ven Kaare Alme har givet bogen en flot anmeldelse her:
«Jeg har de siste dagene lest meg så og si ferdig med Budbringeren fra Helvete av Kristina Quintano og vil få dele min omtale med dere. Denne blir publisert på GoodReads senere i dag. Dette er den lengste omtalen jeg hittil har skrevet og dere er alle velkommen til å dele den videre for å øke kjennskapen til dette viktige dokumentarverket. En ekstra honnør går til Gutenberg Press LTD på Malta for en utgivelse av ekstraordinær kvalitet. Honnør også til Gazelle Pezeshkmehr for et omslagsbilde som fungerer som et knyttneveslag i magen hver gang jeg løfter opp boken.
Lik og del som det sies...
Dette er den sterkeste og viktigste boken utgitt i 2021!
Kristina Quintano skriver, som mange av oss vet så godt, enkelt og fengende. De viktige øyene Malta, Lampedusa og Lesvos beskrives på en vakker måte sammen med resten av Middelhavet som viser en sterk kjærlighet til området. Boken er også rent fysisk en estetisk nytelse. Trykket på Malta med høy kvalitet på både papir og innbinding. Omslagsbildet er basert på verket Alive, lagd av fotokunstneren Gazelle Pezeshkmehr, og føles som et knyttneveslag i magen hver gang jeg løfter opp boken.
De ubeskrivelig triste historene om båtflyktningene beskrives nøkternt og realistisk. Vi får lese historiene til mange av dem som kommer over havet i små og livsfarlige båter med håp om et nytt, bedre og tryggere liv i Europa i form av personlige intervjuer.
Mange hjelpearbeidere, sjøfolk, helikopterpiloter og andre berørte er også intervjuet. Forfatteren sine egne beretninger etter redningsaksjoner både på Malta og Lesvos gir et rystende inntrykk. Nettverkene som hjelper folk på flukt er også grundig beskrevet.
Intervjuer med speidere, tilretteleggere, smuglere og andre rolleinnehavere er utført med empati og forståelse. Noe som gir et helt annet bilde på geskjeften enn vestlige politikere gir. Vi får også lese hvordan norsk kystvakt og Kripos, som en del av det europeiske grensepolitiet, feilinformerer oss i det trygge nord om sin "redningsinnsats".
Vi får høre historiene om flukt fra Afghanistan, Iran, Syria og andre land av dem som har tatt den tunge reisen. Vi får høre om bestefaren fra Damaskus, bosatt i Norge, som via en norsk journalist ettersøker sin familie som har tatt turen fra Tyrkia mot Lesvos.
Og forfatteren/bistandsarbeideren/hjelperen/medmennesket Kristina ikke vet om hun har samvittighet til å fortelle at ja, hun har sett dem i kveld. På et bilde av 8 døde mennesker. Vi får høre om mennesker som fryser ihjel på vandring over fjellene mellom Iran og Tyrkia og blir isskulpturer. Vi får beskrevet hvordan døde barn ser ut når de ligger i vannet. Vi får beskrevet smerten i ropene til en mor som sitter på en strand og roper utover havet etter sine barn som ikke overlevde ferden.
Forfatteren viser også en inngående kunnskap om FN sine konvensjoner, EU-reglement og storpolitikk. Bivirkningene av Schengen-reglementet, Dublinavtalen og internasjonal bistandspolitikk blant annet i Afrika beskrives med et grundig blikk på detaljer. Hun viser oss hvordan politikk som kanskje er godt ment og fundamentert feiler gang etter gang med ødelagte menneskeliv som resultat. EU og også Norge tar aktivt del i et flytende folkemord gjennom avtalene de har med blant annet Tyrkia og Libya.
Dette er en dokumentar om flukt over Middelhavet de siste 20 årene som gjør meg flau over å være europeisk. Jeg har allerede ubeskrivelig lyst til å besøke Malta men tviler sterkt på om jeg noensinne kan spise fisk fra Middelhavet igjen. Paella frister ikke nå 😪
Jeg har lest utallige førstehånds skildringer sv krigshandlinger i to verdenskriger, Korea, Vietnam, Midt-Østen og Afrika i tillegg til romaner basert på de samme krigene. Jeg har lest bestialske skildringer sv tortur og drap i utallige krimromaner. Men dette er verre enn noen av dem fordi det som beskrives er så unødvendig og det er VÅR, den vestlige verden, sin skyld.
Dette er en bok som burde oversettes til flere språk og politikere og maktmennesker i alle europeiske land burde tvinges til å lese den!
"I norsk tale opplever jeg at de som er mer skeptiske til innvandring, antyder at de som ikke flykter på grunn av krig, men fra sult og generell nød, ikke har like stor verdi, fordi de bare er migranter. Noen ganger er de som omtales i denne boken, både flyktninger, migranter og asylsøkere, men først og fremst er de alle sammen mennesker.»
Boken kan selvsagt fortsatt bestilles på kristina@quintano.no om du ønsker en hilsen eller i alle landets bokhandlere❤️🕊
:::::::::::::::::::::::
 
 
 
Stop Prosecuting the Press: Biden’s Persecution of Julian Assange
 
https://www.democracynow.org/2022/1/6/stop_prosecuting_the_press_biden_s?fbclid=IwAR2u8IwXNF8dvGEoCN7zxBUPPKT4oFQX94z47K0UIlPflMNFmSm8DZQCqJM
::::::::::::::::::::
 
 
 
Mindeord: Desmond Tutu kæmpede for menneskerettigheder – og mod apartheid – hele sit liv
https://solidaritet.dk/mindeord-desmond-tutu-kaempede-for-menneskerettigheder-og-mod-apartheid-hele-sit-liv/?fbclid=IwAR3UfmXF40olGfybGsz2BcknPd8hhKygOBZWc4QckPchungVqjkyH7lqXew
:::::::::::::
 
 

---------------

16.01.22 Tom Paamands klip om krig og fred:
Efter 1989 lovede vesten Europa ny sikkerhedsstruktur
...
--------------------------------------------------
- Efter 1989 lovede vesten Europa ny sikkerhedsstruktur. Skal vi bygge den nu?
https://www.raeson.dk/2022/poul-villaume-efter-1989-lovede-vesten-at-europa-skulle-have-en-ny-sikkerhedsstruktur
- RIKO: Danmark har ingen interesse i at deltage i oprustningen mod Rusland.
https://arbejderen.dk/indland/riko-danmark-har-ingen-interesse-i-at-deltage-i-oprustningen-mod-rusland/
https://forsvaretsforum.no/meninger-nato-russland/roberts-moods-forunderlige-historiefortelling/239499
- Med 116 ord gøder Mette Frederiksen jorden for flere forsvarsmilliarder.
https://www.altinget.dk/forsvar/artikel/mette-frederiksen-fortsaetter-med-at-goede-jorden-for-folkelig-accept-af-flere-penge-til-forsvaret
https://www.altinget.dk/forsvar/artikel/forskere-efter-usas-tilbagetraekning-fra-afghanistan-arktis-kan-vaere-danmark-nye-sikkerhedspolitiske-niche
- EU-lande gør klar til afgørende forsvarsvalg.
https://www.dr.dk/nyheder/udland/eu-landene-goer-klar-til-afgoerende-forsvarsvalg-skal-europaeerne-sidde-med-ved

- Danmark sender krigsskib og kampfly mod øst.
https://www.berlingske.dk/internationalt/her-er-det-danske-svar-paa-russisk-opmarch-danmark-sender-krigsskib
https://www.berlingske.dk/danmark/bred-politisk-opbakning-til-trine-bramsens-forsvar-for-de-baltiske-lande
https://www.dr.dk/nyheder/udland/det-hvide-hus-vi-frygter-rusland-forbereder-en-invasion-af-ukraine
https://politikenhistorie.dk/art8557425/Ukraine-er-russisk-territorium-og-Polen-var-selv-skyld-i-Anden-Verdenskrig
- Sverige har sendt soldater i gaderne på grund af Ruslands ageren.
https://jyllands-posten.dk/international/europa/ECE13639667
https://www.dr.dk/nyheder/udland/rusland-truer-og-jere-hietala-vil-gerne-have-finland-med-i-nato-det-ville-give-os-en
- Ukraine ramt af omfattende cyberangreb.
https://www.dr.dk/nyheder/udland/ukraine-ramt-af-omfattende-cyberangreb-hoej-sandsynlighed-rusland-staar-bag
- Putin har taget første stik hjem.
https://www.dr.dk/nyheder/udland/i-dag-moedes-rusland-og-usa-diskutere-ukraine-men-putin-har-allerede-taget-foerste
https://www.berlingske.dk/internationalt/nato-chef-holder-doeren-aaben-for-ukraine
https://jyllands-posten.dk/international/europa/ECE13635074/nato-overvejer-at-udsende-soldater-ved-russisk-offensiv/
--------------------------------------------------

- Claus Hjort sigtet for at røbe statshemmeligheder.
https://ekstrabladet.dk/nyheder/politik/danskpolitik/engell-om-sigtet-hjort-historisk/9082550
https://www.berlingske.dk/samfund/med-fe-sagerne-er-danskerne-blevet-vaekket-af-tornerosesoevnen-og-staar-nu
- Danmarks spionchef fængslet som mulig landsforræder.
https://www.dr.dk/nyheder/indland/dommer-ophaever-navneforbud-fe-chef-gennem-seks-aar-er-faengslet-i-sag-om-laek
https://ekstrabladet.dk/nyheder/samfund/kasakhstans-tidligere-spionchef-mistaenkes-for-forraederi/9073837
https://jyllands-posten.dk/indland/ECE13626986/overblik-tidslinje-i-fesagen/
- Hemmelig PET-taskforce aflyttede spionchefen i månedsvis.
https://www.dr.dk/nyheder/indland/hemmelig-pet-taskforce-aflyttede-spionchef-lars-findsen-i-maanedsvis-afsloere-laek
https://www.altinget.dk/forsvar/artikel/tidligere-chef-i-fe-forsvarsministerens-tavshed-skader-danmarks-sikkerhed
- PET-rapport: Vurdering af spionagetruslen mod Danmark.
https://www.pet.dk/Nyheder/2021/VSD2022.aspx
https://www.berlingske.dk/samfund/pet-chef-rusland-udgoer-den-stoerste-trussel-mod-danmark
- Efterlyst kvinde gjorde rent for Sveriges statsminister.
https://jyllands-posten.dk/international/europa/ECE13632666

- Milliondyr piratjagt fortsætter.
https://ekstrabladet.dk/nyheder/politik/danskpolitik/milliondyr-piratjagt/9074834
https://www.dr.dk/nyheder/udland/italien-har-ogsaa-patruljeret-i-guineabugten-og-de-havde-ladet-piraterne-sejle-videre
https://ekstrabladet.dk/nyheder/politik/danskpolitik/ville-ikke-have-dem-til-danmark-haekkerup-tog-stoevet-paragraf-i-brug/9073477
- Danmark giver millioner til at træne afrikanske soldater i piratindsats.
https://politiken.dk/indland/art8568949
https://jyllands-posten.dk/indland/politiretsvaesen/ECE13622389/etbenet-nigerianer-naegter-sig-skyldig
--------------------------------------------------

- Kritiske EU-politikere gik i kødet på Danmarks asylpolitik.
https://www.dr.dk/nyheder/udland/hvordan-kan-du-sove-om-natten-kritiske-eu-politikere-gik-i-koedet-paa-regeringens
- USA: New domestic terrorism unit after treath has doubled in two years.
https://edition.cnn.com/2022/01/11/politics/justice-department-forms-new-domestic-terrorism-unit/index.html
https://www.theglobeandmail.com/opinion/article-the-american-polity-is-cracked-and-might-collapse-canada-must-prepare/
https://www.motherjones.com/environment/2021/12/this-coastal-town-needs-federal-aid-for-climate-adaptation-instead-itll-get-a-military-truck/
- Kasakhstan: Folk er holdt op med at stole på magthaverne.
https://www.dr.dk/nyheder/udland/demonstrant-i-kasakhstan-folk-er-simpelthen-holdt-op-med-stole-paa-magthaverne
- Rusland har fantomsmerter efter Sovjets sammenbrud.
https://www.dr.dk/nyheder/udland/putin-presser-gamle-sovjetrepublikker-rusland-har-fantomsmerter-efter-sovjetunionens
https://solidaritet.dk/10-dage-der-rystede-kasakhstan/
- At undgå dialog med Beijing er virkelighedsflugt.
https://flemmingytzen.com/2022/01/13/lad-krysterne-boykotte-ol/

- Guantánamo-lejren fylder 20 år i dag.
https://solidaritet.dk/orange-fangedragter-waterboarding-og-tortur-uden-rettergang
- Lithuania pays Guantánamo prisoner €100,000 after CIA torture.
https://www.theguardian.com/us-news/2022/jan/10/lithuania-pays-guantanamo-forever-prisoner-abu-zubaydah-100000-cia-torture
- Livstid til flygtet syrisk oberst for forbrydelser mod menneskeheden.
https://www.dr.dk/nyheder/udland/han-levede-i-aarevis-som-flygtning-i-berlin-nu-er-afhoppet-syrisk-oberst-idoemt
- White House announces $308M in humanitarian assistance to Afghanistan.
https://thehill.com/homenews/administration/589138-white-house-announces-308m-in-humanitarian-assistance-to-afghanistan
- Canada: 550 mio. kr i erstatning for iransk nedskydning.
https://www.bt.dk/udland/canadisk-ret-tilkender-550-mio-kr-i-erstatning-for-flyofre
- Bosniske serbere fejrer egen republik i strid med fredsaftale.
https://jyllands-posten.dk/international/europa/ECE13624569
- Etiopia frigir politiske fanger, men små utsikter til våpenhvile og fred.
https://www.bistandsaktuelt.no/nyheter/2022/etiopia-frigir-politiske-fanger-men-sma-utsikter-til-vapenhvile-og-fred-lovise-aalen-cmi/
- Nicaragua: Nej til USA-kontrolleret højrefløj og Ortegas nepotisme.
https://solidaritet.dk/nicaragua-nej-til-baade-den-amerikansk-kontrollerede-hoejrefloej-og-ortegas-autoritaere-nepotisme/
--------------------------------------------------

- Sara skapar hållbar fred.
https://www.fhs.se/arkiv/berattelser/2022-01-13-sara-skapar-hallbar-fred.html
- Lars Løkke: Ny social værnepligt skal sikre sammenhængskraft.
https://www.weekendavisen.dk/2022-2/samfund/et-halvt-aar-for-danmark
- Ny film spidder den vidensfattige medieverden.
https://www.information.dk/debat/2022/01/dont-look-up-spidder-ogsaa-vidensfattige-medieverden-derfor-journalisterne-sure?lst_dbt#comments-open
- The hero rat that hunted land mines.
https://www.nytimes.com/2022/01/11/world/europe/magawa-landmine-hero-rat-dead.html
- Våbenfirmaet Systematic får nul ansøgere på jobopslag.
https://www.computerworld.dk/art/259346/rift-om-it-medarbejdere-systematic-faar-nul-ansoegere-paa-jobopslag
- Da Taleban indtog Kabul, blev en baby givet til amerikanske soldater...
https://www.berlingske.dk/globalt/i-knap-fem-maaneder-har-drengen-boet-hos-en-lokal-taxachauffoer-men-saa
- Afrika har svært ved at slippe for uønsket genbrugstøj.
https://globalnyt.dk/afrika-har-svaert-ved-at-slippe-for-uoensket-genbrugstoej/
--------------------------------------------------
Fredsklipz bliver opsamlet her:
http://fred.dk/artikler/fredsklip/aktuel.htm
- med tips om blokerede links, fx at bruge Privat-faneblad.
.tom
::::::::::::::::::::::::::::::::
 
 
Fra Margrethe Auken MEP
Human Rights Watch’ årlige rapport om Israels besættelse er chokerende læsning!
Verdens mest anerkendte menneskerettighedsorganisation, Human Rights Watch (HRW), har offentliggjort sin årlige rapport over situationen for menneskerettigheder rundt omkring i verden.
HRW slår endnu en gang fast: Israels politik med at fastholde jødiske israeleres dominans over palæstinensere i selve Israel; i det besatte palæstinensiske område (OPT) er der oveni en voldsom undertrykkelse af palæstinenserne.
Israels behandling af palæstinenserne svarer til definitionen af apartheid, det vil sige forbrydelser mod menneskeheden.
For at tage et par nedslag:
1️⃣I årets første 8 måneder blev 666 palæstinensiske hjem revet ned og 958 personer gjort hjemløse. Det er en stigning på 38% siden sidste år.
2️⃣Uden nogen former for beviser har Israel stemplet de 6 mest respekterede menneskerettighedsorganisationer som terrorsympatisører, en beslutning der har betydet fængsling af ansatte, nedlukninger af kontorer og tilbageholdelse af midler som forhindrer samme organisationer i at afrapportere fx. brud på menneskerettighederne.
3️⃣2.400 huse i Gaza er gjort ubeboelige som konsekvens af bombardementer, og 8250 mennesker er gjort hjemløse. I følge verdensbanken løber skaderne op i 380 millioner dollars.
4️⃣1. oktober 2021 sad 200 børn i forvaring for b.la. at have kastet med sten, 492 palæstinensere i administrativ detention uden at være anklaget eller have en retssag ventende.
5️⃣Planer om at opføre yderligere 667.000 bosættelser på Vestbredden er blevet godkendt og meget mere.
Nedslående, men vigtigt.
:::::::::::::::::::::::::::::
 
 
Del, videresend og genbrug gerne
 
”Arnes mail” handler især om  flygtninge og fred - dels udgivelser med tekster og dels med podcasts fra Flygtninge og Fred https://flygtningeogfred.dk/
 
Ikke-abonnenter er velkomne til at abonnere på fremtidige ”Arnes mail” ved klik på nyhedsmail og til også at se tidligere ”Arnes Mail” ved klik på  https://flygtningeogfred.dk/mailarkiv/  for  2014-21 og for det seneste måned på arkivet

Mht. podcast så ligger de fra 2020 på Flygtninge og Fred (https://flygtningeogfred.dk) og fra årene 2004-2019 ligger ca. 1.000 indlæg herhttps://flygtningeogfred.dk/dialog/
Hvis du efter en prøveperiode fortryder tilmeldingen, så er du også velkommen til at afmelde dig fra ”Arnes mail” ved nederst på siden her at bruge Mailchips ”unsubscribe”-knap hertil.

Særligt for ”Flygtninge og Fred”s podcastlyttere:
Her er det nu muligt at abonnere på nyudgivelser ved at åbne et indlæg og nederst på linien ”tilmeld” at klikke på ”E-mail” for at modtage en E-mail med link til nye indlæg. På ”Tilmeld”-linjen ligger der også knapper til at abonnere på hhv. Apple Podcasts | Android | E-mail | Google Podcasts | Stitcher | TuneIn | Spotify | RSS , sådan at udgivelser på ”Flygtninge og Fred” også automatisk er tilgængelige i mobiltelefonernes podcast-apps.


Nyudgivne podcasts på  Flygtninge og Fred bliver også lagt på YouTube på adressen https://www.youtube.com/channel/UChsS996wxPJ9gcc6_hOlt6Q, og på  Twitter fra adressen https://twitter.com/arnenhansen  Arne Nielsen Hansen, - på LinkedIN fra https://www.linkedin.com/in/arne-hansen-44aa4b28/ Arne Hansen, -  og på Instagram: Arne Nielsen Hansen https://www.instagram.com/arnenielsenhansen/  Og endelig på h og Flag på Halv d. 5. september i sorg over militarismens ofre: https://www.facebook.com/Flag-p%C3%A5-Halv-d-5-september-i-sorg-over-militarismens-ofre-253600371327340
 
NB! Da jeg stadig er forment adgang til Facebook, så BEMÆRK venligst, at jeg nu har lavet en NY Facebookside https://www.facebook.com/arnenielsen.hansen, som jeg vil bede jer like og informere andre om, - på forhånd tak.

Din mailadresse bruges kun til at sende nyheder på denne liste – medmindre andet skulle være aftalt. Evt. henvendelse til Arne Hansen  via kommentarfelt på flygtningeogfred.dk,  post@arnehansen.net eller mobil 30420818  om f.eks. faktuelle fejl eller mangler og forslag og tilbud til indhold men også med tilbud om hjælp


Med venlig hilsen
Arne Hansen
Sønderjyllands Alle 35, 9900 Frederikshavn Danmark,
mobil: (+45)30420818, E-mail: post@arnehansen.net 
Netradio-podcasts fra 2020 og frem: "Flygtninge og Fred": https://flygtningeogfred.dk 
Netradio-podcastsarkiv  2004-19: https://flygtningeogfred.dk/dialog/  (tidl. arnehansen.net/dialog)
”Arnes mail” –arkiv fra 2014 og frem: https://flygtningeogfred.dk/mailarkiv/
Seneste "Arnes mail": https://us8.campaign-archive.com/home/?u=cdb675b8c1d6ec49f4edcc95a&id=8d4f52d190
YouTube: ”Flygtninge og Fred” på  https://www.youtube.com/channel/UChsS996wxPJ9gcc6_hOlt6Q
Twitter: Arne Nielsen Hansen på https://twitter.com/arnenhansen
Linkedin: Arne Hansen  på https://www.linkedin.com/in/arne-hansen-44aa4b28/
Instagram: Arne Nielsen Hansen https://www.instagram.com/arnenielsenhansen/
Facebook: Flygtninge og Fred https://www.facebook.com/Flygtninge-og-Fred-103392038395324
Facebook: Arne Nielsen Hansen https://www.facebook.com/arnenielsen.hansen  - er ny og gælder fremover – så jeg vil bede venner med mig på min gamle profil arne.n.hansen nu at bede om venskab her på min nye profil. Skiftet skyldes at Facebook siden oktober 2020 har blokeret min adgang til Facebook fra min gamle FB-profil!
Facebook: Dialog på Frederikshavn Lokalradio: https://www.facebook.com/DialogFrederikshavnLokalradio/ (IKKE længere Dialogpaafrederikshavnlokalradio/)  
Facebook: Aldrig Mere Krig: http://aldrigmerekrig.dk/
Facebook: Flag på Halv d. 5. september i sorg over militarismens ofre: https://www.facebook.com/Flag-p%C3%A5-Halv-d-5-september-i-sorg-over-militarismens-ofre-253600371327340
Facebook: Dansk Afghansk Humanitær Forening https://www.facebook.com/DanskAfghanskHumanitaerForening/
 

Twitter
Facebook
Website


Our mailing address is:
Arne Hansen
Sønderjyllands Alle 35
Frederikshavn 9900
Denmark

Add us to your address book


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp