Copy
View this email in your browser

Arnes mail 10.12.20 Aldrig Mere Krigs nyhedsbrev dec. – TFF: Convert Military Expenditures To Global Problem-Solving, - ICAN, BfA, Tidsskrift: Sameksistens, Nordjyskes ukritiske syn på Natos 2%’s krav, Ghettolov, Webinar, Krig mod terror: 37 mill. På flugt, Ole Espersen, Flykten til Sverige +  mm

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Aldrig Mere Krigs Nyhedsbrev - December 2020
Redigeret af journalist Tom Vilmer Paamand
---------------------------------------------------

Læs i bladet om:

Hundrede sten for fred
- Svensk stenhugger hugger ordene Aldrig Mere Krig i sten på alverdens sprog.

FN-forbud mod a-våben træder snart i kraft
- FNs traktat er nu ratificeret i 50 lande, og træder derfor i kraft den 22. januar 2021.

Hop på - trods træg start for Borgerforslaget!
Arne:Støt Borgerforslaget: Danmark skal tilslutte sig FN-traktaten om forbud mod atomvåben på https://www.borgerforslag.dk/se-og-stoet-forslag/?Id=FT-05087
- En mulig debat i Folketinget får ikke kvikt Danmark tilsluttet atomtraktat, men kan starte processen.

Tysklands luftvåben træner atomkrig
- Selvfølgelig trænes der. Det nye er at de store medier denne gang skriver om øvelsen.

Klø til NATO for militærbedrag
- Danmark burde presse NATO til at følge dets erklærede formål: At bilægge strid ved fredelige midler!

Civilregionernes Hygiejniske Beredskab
- I slutningen af 1970erne udpegede alle kommuner områder til atomkrigens forventede massegrave.

Konstruktiv ikkevoldskamp skaber alternativer
- Større fokus på allerede nu at etablere de institutioner, man forestiller sig skal styre i fremtiden.

Folkepres skabte etiske investeringer
- Et kvantespring, at såkaldt ansvarlige investeringer nu kan trumfe rent økonomisk udbytte.

Christian Friis Bach hædret for hjælp til krigsramte
- Projektet Warfair hjælper krigs- og konfliktramte lande til at afsætte varer.

Krig er en tværpolitisk indsats i USA
- Græsrøddernes kamp for retfærdighed og fred er vigtigere end Det Hvide Hus.

... samt meget andet godt og fredeligt.
---------------------------------------------------
Læs hele nyhedsbrevet på http://aldrigmerekrig.dk/nybreve/AMK_Nyhedsbrev_2020-12.pdf

Både dette og alle tidligere numre kan findes på AMKs hjemmeside. Husk at artiklerne i vedlagte PDF ofte indeholder gode links til endnu flere oplysninger, samt at foreningens hjemmeside
http://AldrigMereKrig.dk/
holdes opdateret med aktuelle nyheder. Materiale på hjemmesiden finder ikke altid plads i Nyhedsbrevet, så kik forbi. AMK er også meget aktiv på Facebook:
http://Facebook.com/aldrigmerekrig
Bliv medlem:
http://aldrigmerekrig.dk/kontor/#medlem
eller støt via MobilePay 128443, så AMK kan arbejde for pacifismen!
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

 
 BREAKING: TFF Statement – “Convert Military Expenditures To Global Problem-Solving”
Today is both Human Rights Day and the Nobel Peace Prize day.
Warfare is one huge violation of human rights. And there is better peace work carried out in accordance with Alfred Nobel's radical than that generally rewarded by the politicized, non-expert Nobel Committee.
TFF has chosen this day very deliberately to launch its Global Conversion Campaign. Because humanity's biggest curse is military violence - which paradoxically is financed by citizens' tax money.
Is it a bigger curse than climate change? Yes, its ability to destroy the earth is bigger and faster. And it is bigger because there is virtually no awareness and no debate about militarism while climate change is on everybody's mind. And the intimate connections between them are hardly ever made either.
The Campaign's ideas are simple and common sense:
1) Forget about all the disarmament and arms control negotiations. They have, at best, regulated the arms races but never stopped it, and...
2) Use the Corona crisis - now it has documented that every and each government worldwide cared more about getting new useless weapons against imagined, self-appointed enemies than about civil emergencies and the health of their citizens.
And therefore:
3) Cut every country's military expenditures immediately by 50% and free the resources (about US$ 1000 billion annually!! ) to solve the real problems that threaten the very survival of humanity.
4) Re-allocate this gigantic sum to human development, global infrastructure, eradication of poverty and environmental destruction, etc.
All that is needed is a long-term vision, a global perspective, serious political will plus ethical and intellectual re-armament.
Governments always decide nationally about their armament and military expenditures. Whereas dis-armament must be collective and inter-national - to guarantee that "we will disarm when everybody else has" which everybody knows shall bring us nowhere.
What a bizarre red herring - only to serve militarism!
Public pressure in each and every country around the world would be much more effective. Humanity must demand a UN resolution where all members accept the same: 50% reduction of military expenditures ASAP. And the saved funds go into an UN-administered fund for global problem-solving.
TFF's Global Conversion Campaign statement is no oneliner slogan or appeal. It's an argument, a new way of reasoning. And a constructive vision out of the terrible multi-crisis we face.
This is common sense in a world wi 
This is common sense in a world with perversely wrong and anti-people priorities. Go here now, read, SIGN and SHARE as widely as you can!
https://transnational.live/2020/12/10/tff-statement-convert-military-expenditures-to-global-problem-solving/
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
 
Webinar: Divest from War through Farming, Permaculture, & Simple Living
https://actionnetwork.org/events/webinar-divest-from-war-through-farming-permaculture-simple-living?clear_id=true
::::::::::::::::::::::::::::::::::
 
 

Nordjyskes ukritiske syn på Natos 2%’s krav

Author profile
Paul Rode Andersen Netavisnord
https://netavisnord.dk/hovedhistorie/nordjyskes-ukritiske-syn-paa-natos-2s-krav/
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
 
 
Referat fra demo ved Center Avnstrup 22. nov. 2020
https://www.bedsteforaeldreforasyl.dk/filer/Avnstrup%20221120%20Referat.pdf
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
 
 
OPBAKNING TIL BORGERFORSLAG

50.000 underskrifter tvinger Folketinget til at tage stilling til ghettolov

På en uge har Almen Modstand samlet 26.000 underskrifter ind til deres borgerforslag om at skrotte ghettoloven og ghettolisterne. Det betyder, at Folketinget nu skal tage stilling til ghettolovgivningen igen: Er det en god ide at nedrive og sælge almene boliger – eller skal man droppe ideen og lade beboerne blive boende.

https://arbejderen.dk/indland/50000-underskrifter-tvinger-folketinget-til-tage-stilling-til-ghettolov?utm_source=Arbejderens+nyhedsbrev&utm_campaign=51b3c96c18-EMAIL_CAMPAIGN_2020_12_09_10_31&utm_medium=email&utm_term=0_0c2870a0a3-51b3c96c18-94528787
:::::::::::::::::::::::::::::::::
 

THE SOFTENING RHETORIC BY NUCLEAR-ARMED STATES AND NATO ALLIES ON THE TREATY ON THE PROHIBITION OF NUCLEAR WEAPONS

TOM SAUER AND CLAIRE NARDON
https://warontherocks.com/2020/12/the-softening-rhetoric-by-nuclear-armed-states-and-nato-allies-on-the-treaty-on-the-prohibition-of-nuclear-weapons/
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
 

The U.S. ‘War on Terror’ Has Displaced 37 Million People

By Severine Renard on December 7, 2020No Comment
https://transnational.live/2020/12/07/the-u-s-war-on-terror-has-displaced-37-million-people/
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
 
Mindeord: Ole Espersen – tak for indsatsen
Nu er juristen, professoren, socialdemokraten, justitsministeren, bornholmeren, familiefaren og ikke mindst menneskeretsforkæmperen Ole Espersen gået fra borde. Æret være hans minde.
https://globalnyt.dk/content/mindeord-ole-espersen-tak-indsatsen
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
 
Tidskriftet Sameksistens
https://sameksistens.dk/
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
 
 
TFF PressInfo # 606 - New letter & world campaign heralding 2021
https://preview.mailerlite.com/v9e9p4/1572397528870033462/m3s2/
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
 
 
Flykten till Sverige
Bokförlaget Irene Publishing i Sparsnäs är i dagarna ute med en ny bok om politisk och freds-relevant historia.
Författare är Lars Hansson som nyligen disputerade vid Göteborg Universitet. Nu är avhandlingen publicerad och utvidgad till en mycket läsvärd bok om hur flyktingarna från Nazismen tog sig till Sverige 1940-45. Judar, tyska desertörer, aktiva medlemmar i den norska motståndsrörelsen och andra lämnade Norge och fick hjälp av enskilda människor och organiserade nätverk för att komma till säkerheten i Sverige.
 
Professorn i Kriminologi, Janne Flyghed skriver om boken:
Lars Hanssons bok Flykten till Sverige skildrar med ett unikt material en bristfälligt belyst aspekt av Sverige under andra världskriget: flyktingproblematiken vid gränsen till Norge. Vi får ta del av ett stort antal mycket dramatiska skildringar av situationen vid gränsen under krigsåren. Vi möter såväl de som flydde från Nazistyret i Norge, som de som tog emot flyktingarna på den svenska sidan. På båda sidor av gränsen fanns personer som tog stora risker och visade stort civilkurage. Men det fanns även de som uppvisade motsatsen, som t.ex. den nazianstuckne landsfiskal som skickade tillbaks personer som ingick i norska motståndsrörelsen. Vissa av dem greps vid återkomsten till Norge, vilket innebar förhör och tortyr hos Gestapo och i några fall även arkebusering. Hansson har med sin läsvärda bok fyllt en lucka i svensk historieforskning.
Stiftsadjunkt Henrik Frykberg, vid Göteborgs stift skriver:
Genom Lars Hanssons bok Flykten till Sverige blir det uppenbart hur lätt den enskilda människan på flykt väger i jämförelse med storpolitiska positioneringar. Samtidigt visar Hansson också hur människor kunde räddas genom enskilda människors och organisationers modiga beslut i komplexa situationer. Vi får i några fall berättelser om hur mottagandet framgångsrikt organiserades av civilsamhället och vilken betydelse det fick för flyktingarnas fortsatta liv. Boken blir på detta sätt en inspirationskälla för den kamp som ständigt måste föras för individens rätt och för en human flykting och integrationspolitik.
 
Boken kan  beställas på ett av följande vis:
 
Pris 300 Skr,- (inkl porto)

För leverans i Sverige: bankgiro 204-0459 eller Swisha till 0761481011
 
För leverans till Norge: kontonummer 1105.12.16794 eller Vipps: 917 44 367
Kom ihåg att skriva ditt namn och
din adress vid betalning

--
J. Johansen, Irene Publishing, Sparsnäs 1010, 66891 Ed, Sweden
E-mail: irene.publishing@gmail.com
www.irenepublishing.com/
Bor man I Danmark så kan man bestille bogen ved at maile til irene.publishing@gmail.com (husk navn og postadresse) og vil så modtage en faktura via Paypal. Man kan også købe bogen direkte via Paypal

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
 
Del, videresend og genbrug gerne hvad I kunne have lyst til af ovenstående indlæg.
 
”Arnes mail” handler især om emnerne flygtninge og fred - dels udgivelser med tekster og dels med podcasts fra Flygtninge og Fred
 
Ikke-abonnenter er velkomne til at abonnere på fremtidige ”Arnes mail” ved klik på nyhedsmail og se tidligere ”Arnes Mail” ved klik på  arkivet
Mht. podcast så ligger de fra 2020 på Flygtninge og Fred  og fra årene 2004-2019 ligger ca. 1.000 indlæg her.
Hvis du efter en prøveperiode fortryder tilmeldingen, så er du også velkommen til at afmelde dig fra ”Arnes mail” ved nederst på siden her at bruge Mailchips ”unsubscribe”-knap hertil.

Særligt for ”Flygtninge og Fred”s podcastlyttere:
Her er det nu muligt at abonnere på nyudgivelser ved at åbne et indlæg og nederst på linien ”tilmeld” at klikke på ”E-mail” for at modtage en E-mail med link til nye indlæg. På ”Tilmeld”-linjen ligger der også knapper til at abonnere på hhv. Apple Podcasts | Android | E-mail | Google Podcasts | Stitcher | TuneIn | Spotify | RSS , sådan at udgivelser på ”Flygtninge og Fred” også automatisk er tilgængelige i mobiltelefonernes podcast-apps.
De fleste nyudgivelser på  Flygtninge og Fred bliver også lagt på YouTube og på Facebooksiderne Dialog på Frederikshavn Lokalradio, Arne Nielsen Hansen og for freds-emner på Aldrig Mere Krig . Desuden deles nogle podcasts med Twitter fra adressen https://twitter.com/arnenhansen  Arne Nielsen Hansen og på LinkedIN fra https://www.linkedin.com/in/arne-hansen-44aa4b28/ Arne Hansen
Din mailadresse bruges kun til at sende nyheder på denne liste – medmindre andet skulle være aftalt. Evt. henvendelse til Arne Hansen  via post@arnehansen.net eller mobil 30420818  om f.eks. faktuelle fejl eller mangler og forslag og tilbud til indhold men også med tilbud om hjælp


Med venlig hilsen
Arne Hansen
Sønderjyllands Alle 35, 9900 Frederikshavn Danmark,
mobil (+45)30420818, E-mail post@arnehansen.net  ,
Podcast-netside Flygtninge og Fred
Facebook: Arne Nielsen HansenDialog på Frederikshavn Lokalradio og Aldrig Mere Krig like gerne (I øjeblikket kan jeg ikke tilgå min Facebookprofil, så beklager, at jeg ikke kan læse eller svare mine venner. Men mon andre kan godt se den?)
Twiter: Twitter
YouTube: YouTube

Støt Borgerforslaget:
Danmark skal tilslutte sig FN-traktaten om forbud mod atomvåben på
https://www.borgerforslag.dk/se-og-stoet-forslag/?Id=FT-05087 og del det

Twitter
Facebook
Website

Our mailing address is:
Arne Hansen
Sønderjyllands Alle 35
Frederikshavn 9900
Denmark

Add us to your address book


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp