Copy
View this email in your browser
Arnes mail 9.11.20 med 6 podcast-tilbud  fra https://flygtningeogfred.dk/  befri verden fra atomvåbenenes permanente terrortrussel. – Mindeord om Tove Krags indsats for fred og flygtninge, - Demo for Moria-børn og ibyrådet, - Chr. Friis Bach fredsrose for Warfair


Det er den enkelte persons bevidsthed vi skal vække for at vi kan få befriet verden fra atomvåbenenes permanente terrortrussel.
https://flygtningeogfred.dk/det-er-den-enkelte-persons-bevidsthed-vi-skal-vaekke-for-at-vi-kan-faa-befriet-verden-fra-atomvaabenenes-permanente-terrortrussel/
Danmark skal underskrive og ratificere FN-traktaten om forbud mod AtomvåbenJan Møller og Anders Sørensen, begge fra den buddhistiske organisation SGI, fremlægger deres syn på atomvåben, FN’s traktat der forbyder atomvåben og borgerforslaget om at Danmark skal tilslutte sig FN-traktaten der forbyder atomvåben – og hvad vi bør gøre for i sidste ende at få afskaffet atomvåben.
Især Jan Møller har i mange år i samarbejdet med naturvidenskabsmanden og fredsaktivisten John Scales Avery om at oplyse den danske befolkning om de konkrete farer der er ved at Danmark har lullet sig i søvn under den falske sikkerhed som USA’s ”atomparaply” er. Og er tilfældet fordi stater udenfor vores atomparaply, må opleve denne ensidige beskyttelse og den usårlighed den giver, som en aggressiv handling rettet mod dem i og med at usårligheden gør det umiddelbart omkostningsfrit at true med eller starte en atomkrig, som er NATOS strategi at være parat til at kunne.
Men Jan Møller og Anders Sørensen, fra SGI (Soka Gakkai International) i Danmark, vil også gerne ”befri” os fra den kyniske ”dem contra os-tankegang” som får os til at acceptere at vi bygger vores sikkerhed på at kunne bruge atomvåben med hundredemilioner af direkte mord samt global klima- og miljøødelæggelse med milliarder hungerdøde til følge. Og dette samtidig med en løbende risiko for fejludløsninger af atomvåbenbestykkede raketter, som vi f.eks. så under højspændingen i 1982 jf. filmen om Petrov ”Manden der reddede verden” .
Jan Møller og John Scales Avery har derfor siden 1982 bl.a. været aktiv i en kampagne for at få også danske byer til at tilmelde sig som en ”borgmestre for fred”-kommune, der vil af med atomvåben. Og i forlængelse heraf er der nu også ICAN Cities Appeal, hvor en by der tilslutter sig, opfordrer sin regering til at tilslutte sig FN-traktaten der forbyder atomvåben. Her kan din by stadig nå at blive den første, hvis altså du eller din organisation tager initiativet!
Men hør selv Jan Møller og Anders Sørensen fortælle om den filosofi der får dem til at tage afstand fra militarisme og dens ypperste udtryk, atombombetruslen, som vi alle lever under enten vi er opmærksomme på det eller ej, og som parallelt bør vises samme opmærksomhed og konkrete indsats, som den øvrige kamp for at bremse de klimagasudslip, der via opvarmningen på lang sigt også er en trussel mod vores klima og miljø.
Jan Møller og Anders Sørensen har så også ideer til hvad vi hver især og sammen kan og bør gøre for at ”afgifte” vores tanker og slippe fri af militarismens selvopfyldende negative fjendebilleder og gøre os parate til at kæmpe for bæredygtig fred igennem at medtænke andres (”fjendens”) sikkerhedsbehov. Altså må vi sammen med ”fjenderne”, og især menneskene i deres civilsamfund, arbejde på at skabe en fælles sikkerhed på vores fælles jordklode. Dobbeltinterviewet med Jan Møller og Anders Sørensen foregik d. 3. november 2020.
 

Mindeord om Mennesket Tove Krag og om hendes indsats for en fredelig verden for alle – Del 1.
https://flygtningeogfred.dk/mindeord-om-mennesket-tove-krag-og-om-hendes-indsats-for-en-fredelig-verden-for-alle-del-1/
Danmark mistede en stor kapacitet på freds- og flygtningeområdet da Tove Krag døde den 30. september 2020. Derfor giver Netradioen Flygtninge og Fred og Frederikshavn Lokalradio her ordet til Tove Krags tætte samarbejdspartner i bl.a Kvindernes Internationale Liga for Fred og Frihed, WILPF, Ida Harsløf. Ida fortæller med glæde om Tove Krag, for Ida betegner Tove som klog, varm, beskeden, en god ven og et menneske man umiddelbart hold af. Man var i godt selskab med Tove, fordi hun ville det bedste for alle. I Kvindefredsligaen var det naturligt nedrustning, freden, frihed for alle og kvindernes stilling i samfundet og verden, som optog hende, og hun fremhævede altid: »husk vi skal have kvindevinkel på alt vi laver – uden ligestilling ingen fred.«
Hun lod gerne andre komme frem, men kunne også sætte retningen når der var brug for det både principielt, i handling med gode ideer som med at engagere Krølle-bølletroldene til at vandre rundt på Folkemødet for at gøre opmærksom på de dårlige vilkår for børnene på Sjælsmark, og ved at tage ordet offentligt.
Således lægges der her nedenfor links til 4 optagelser hvor man stadig kan høre Tove Krags stemme for freden. Tove Krag var også meget engageret i Sikkerhedsrådets resolution 1325 om håndhævelse af kvindernes menneskerettigheder også på trods af krig mm. Men sagde nej til deltagelse i NATO-seminar herom for ligaen var jo imod NATO. Alt sammen og mere fortalte Ida Harsløf d. 23. oktober 2020.
 

Mindeord del 2 om Tove Krags væren og virke for flygtninge som del af bevægelsen Bedsteforældre for Asyl
https://flygtningeogfred.dk/mindeord-del-2-om-tove-krags-vaeren-og-virke-for-flygtninge-som-del-af-bevaegelsen-bedsteforaeldre-for-asyl/   
MINDEORD OM TOVE KRAG af Else Margrethe Holmberg:
“Tove døde den 30 september. Vi kan dårligt fatte, at hun ikke er her.
Igennem 12 år har vi – i Kongelundsgruppen, Bedsteforældre for asyl – haft det privilegium at arbejde sammen med Tove. Hendes virke i forhold til flygtninge og asylansøgere var båret af en stærk social indignation hånd i hånd med en stålsat tro på, at det nytter, når mennesker står sammen om at handle i en god sags tjeneste.
Der var, og er, al mulig grund til at harmes over de vilkår, som Danmark byder familier, børn og voksne, som søger asyl hos os. Det var den harme, som – i 2007 ved Sandholmlejren –  førte til dannelse af bevægelsen Bedsteforældre for Asyl. Tove arbejdede utrætteligt for at udbrede viden blandt medborgere om asylansøgeres fortvivlede vilkår, og at påvirke det politiske system. Hun holdt sig ajour med den evigt skiftende, uigennemskuelige og stadigt strammere lovgivning.
Men frem for alt var Tove en personlig forpligtet, vedholdende støtte til talrige voksne og børn, hvis tilværelse var stort set uden håb. De sørger med os over tabet.
Det var berigende at arbejde sammen med Tove, at hente inspiration hos hende og mærke hendes varme nærvær.
Æret være Toves minde.
Else Margrethe Holmberg”
 
 
Hvad får en pensionist til at lave en kreativ enmandsdemonstration foran byrødder på vej til møde?
https://flygtningeogfred.dk/hvad-faar-en-pensionist-til-at-lave-en-kreativ-enmandsdemonstration-foran-byroedder-paa-vej-til-moede/  
Ellen Brodersen-Hval fortæller herom til Dialog på Frederikshavn Lokalradio og netradioen Flygtninge og Fred, lige efter at hun havde mødt byrøddernes reaktioner på vej til byrådsmødet i Frederikshavn d. 28. oktober. Byrådsmødet  skulle bl.a. behandle punkt 7. som var et forslag af Christina Lykke om at Frederikshavn byråd skulle tilkendegive overfor regering og Folketing, at kommunen gerne ville tage 10 uledsagede børn fra den nedbrændte Moriaflygtningelejr på den græske ø Lesbos, hvis det blev aktuelt.
Der bliver talt om Frederikshavn kommunes forudsætninger med bl.a venligboerne til at tage i mod i 2015 og om en velfungerende inddragelse af  tidligere flygtninge fra Syrien. Og om hvilket signal om håb og mod på integration,  et ja vil sende til desillusionerede flygtninge i  Frederikshavn, der er blevet skræmt  af regeringens hårde love og retorik om ”hjemsendelse”. I øvrigt fortalte Ellen Brodersen-Hval, der som tidligere skolelærer har været med til at udvikle en pædagogik for 2-sproglige,  om at hun nu havde indsendt forslag til et integrationsprojekt for de små klasser.
 
 
Frederikshavn Byråds debat om forslag af Christina Lykke, SF, Om at tilbyde at tage imod uledsagede børn fra Morialejren.
https://flygtningeogfred.dk/frederikshavn-byraads-debat-om-forslag-af-christina-lykke-sf-om-at-tilbyde-at-tage-imod-uledsagede-boern-fra-morialejren/
Frederikshavn Byråds forhandling om punkt 7 forslag af Christina Lykke, SF,  Om at kommunen tilbyder at tage imod 10 uledsagede børn fra den nedbrændte flygtningelejr Moria på den græske ø Lesbos og som kun Ida Skov fra Enhedslisten tilsluttede sig. Opdatering: D. 1, november 2020 har nu 14 kommuner tilbudt Mette Frederiksen at tage imod flygtninge fra Morialejren!
 
 
Hør Chr. Friis Bach modtage Aldrig Mere Krigs Fredsrose for initiativet Warfair.
https://flygtningeogfred.dk/hoer-chr-friis-bach-modtage-aldrig-mere-krigs-fredsrose-for-initiativet-warfair/
Aldrig mere Krigs forperson Tom Vilmer Paamand uddeler her den pacifistiske fredsgruppe Aldrig mere Krigs fredsrose til Chr. Friis Bach, der har taget et risikabelt initiativ med at sætte sig i spidsen for at formidle salg af kvalitetsprodukter direkte fra producenter i krigsramte lande til partnere i EU-lande ud fra den filosofi, at det at få gang i økonomien igen i et krigsramt land vil være en god måde at overvinde krigens materielle og åndelige armod. Men hør her nedenfor, hvad Chr. Friis Bach selv sagde ved prisoverrækkelsen, som foregik d. 10. oktober 2020.
Hør gerne også Chr. Friis Bach uddybe mere i dette tidligere indslag på Flygtninge og Freds netside https://flygtningeogfred.dk/christian-friis-bach-om-hans-nye-initiativ-warfair-trade-for-peace/
Hjemmeside for Warfair: https://www.warfair.org/ hvor egen formulering er ”Warfair fremmer handel med kvalitetsprodukter fra konfliktramte lande sammen med europæiske partnere. Det gør vi, fordi handel er en værdig måde til at modvirke de ødelæggende effekter af krig og til at skabe indkomst, arbejdspladser og fred.”
Warfairs Facebookside: https://www.facebook.com/tradeforpeace 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::


Del, videresend og genbrug gerne hvad I kunne have lyst til af ovenstående indlæg.
 
”Arnes mail” handler især om emnerne flygtninge og fred - dels udgivelser med tekster og dels med podcasts fra Flygtninge og Fred
 
Ikke-abonnenter er velkomne til at abonnere på fremtidige ”Arnes mail” ved klik på nyhedsmail og se tidligere ”Arnes Mail” ved klik på  arkivet
Mht. podcast så ligger de fra 2020 på Flygtninge og Fred  og fra årene 2004-2019 ligger ca. 1.000 indlæg her.
Hvis du efter en prøveperiode fortryder tilmeldingen, så er du også velkommen til at afmelde dig fra ”Arnes mail” ved nederst på siden her at bruge Mailchips ”unsubscribe”-knap hertil.

Særligt for ”Flygtninge og Fred”s podcastlyttere:
Her er det nu muligt at abonnere på nyudgivelser ved at åbne et indlæg og nederst på linien ”tilmeld” at klikke på ”E-mail” for at modtage en E-mail med link til nye indlæg. På ”Tilmeld”-linjen ligger der også knapper til at abonnere på hhv. Apple Podcasts | Android | E-mail | Google Podcasts | Stitcher | TuneIn | Spotify | RSS , sådan at udgivelser på ”Flygtninge og Fred” også automatisk er tilgængelige i mobiltelefonernes podcast-apps.
De fleste nyudgivelser på  Flygtninge og Fred bliver også lagt på YouTube og på Facebooksiderne Dialog på Frederikshavn Lokalradio, Arne Nielsen Hansen og for freds-emner på Aldrig Mere Krig . Desuden deles nogle podcasts med Twitter fra adressen https://twitter.com/arnenhansen  Arne Nielsen Hansen og på LinkedIN fra https://www.linkedin.com/in/arne-hansen-44aa4b28/ Arne Hansen
Din mailadresse bruges kun til at sende nyheder på denne liste – medmindre andet skulle være aftalt. Evt. henvendelse til Arne Hansen  via post@arnehansen.net eller mobil 30420818  om f.eks. faktuelle fejl eller mangler og forslag og tilbud til indhold men også med tilbud om hjælp


Med venlig hilsen
Arne Hansen
Sønderjyllands Alle 35, 9900 Frederikshavn Danmark,
mobil (+45)30420818, E-mail post@arnehansen.net  ,
Podcast-netside Flygtninge og Fred
Facebook: Arne Nielsen HansenDialog på Frederikshavn Lokalradio og Aldrig Mere Krig like gerne (I øjeblikket kan jeg ikke tilgå min Facebookprofil, så beklager, at jeg ikke kan læse eller svare mine venner. Men mon andre kan godt se den?)
Twiter: Twitter
YouTube: YouTube
Støt Borgerforslaget:
Danmark skal tilslutte sig FN-traktaten om forbud mod atomvåben på https://www.borgerforslag.dk/se-og-stoet-forslag/?Id=FT-05087
 
 
 
 
 
 
Twitter
Facebook
Website
Arnes mail 9.11.20 med 6 podcast-tilbud  fra https://flygtningeogfred.dk/  befri verden fra atomvåbenenes permanente terrortrussel. – Mindeord om Tove Krags indsats for fred og flygtninge, - Demo for Moria-børn og ibyrådet, - Chr. Friis Bach fredsrose for Warfair
Det er den enkelte persons bevidsthed vi skal vække for at vi kan få befriet verden fra atomvåbenenes permanente terrortrussel.
https://flygtningeogfred.dk/det-er-den-enkelte-persons-bevidsthed-vi-skal-vaekke-for-at-vi-kan-faa-befriet-verden-fra-atomvaabenenes-permanente-terrortrussel/
Danmark skal underskrive og ratificere FN-traktaten om forbud mod AtomvåbenJan Møller og Anders Sørensen, begge fra den buddhistiske organisation SGI, fremlægger deres syn på atomvåben, FN’s traktat der forbyder atomvåben og borgerforslaget om at Danmark skal tilslutte sig FN-traktaten der forbyder atomvåben – og hvad vi bør gøre for i sidste ende at få afskaffet atomvåben.
Især Jan Møller har i mange år i samarbejdet med naturvidenskabsmanden og fredsaktivisten John Scales Avery om at oplyse den danske befolkning om de konkrete farer der er ved at Danmark har lullet sig i søvn under den falske sikkerhed som USA’s ”atomparaply” er. Og er tilfældet fordi stater udenfor vores atomparaply, må opleve denne ensidige beskyttelse og den usårlighed den giver, som en aggressiv handling rettet mod dem i og med at usårligheden gør det umiddelbart omkostningsfrit at true med eller starte en atomkrig, som er NATOS strategi at være parat til at kunne.
Men Jan Møller og Anders Sørensen, fra SGI (Soka Gakkai International) i Danmark, vil også gerne ”befri” os fra den kyniske ”dem contra os-tankegang” som får os til at acceptere at vi bygger vores sikkerhed på at kunne bruge atomvåben med hundredemilioner af direkte mord samt global klima- og miljøødelæggelse med milliarder hungerdøde til følge. Og dette samtidig med en løbende risiko for fejludløsninger af atomvåbenbestykkede raketter, som vi f.eks. så under højspændingen i 1982 jf. filmen om Petrov ”Manden der reddede verden” .
Jan Møller og John Scales Avery har derfor siden 1982 bl.a. været aktiv i en kampagne for at få også danske byer til at tilmelde sig som en ”borgmestre for fred”-kommune, der vil af med atomvåben. Og i forlængelse heraf er der nu også ICAN Cities Appeal, hvor en by der tilslutter sig, opfordrer sin regering til at tilslutte sig FN-traktaten der forbyder atomvåben. Her kan din by stadig nå at blive den første, hvis altså du eller din organisation tager initiativet!
Men hør selv Jan Møller og Anders Sørensen fortælle om den filosofi der får dem til at tage afstand fra militarisme og dens ypperste udtryk, atombombetruslen, som vi alle lever under enten vi er opmærksomme på det eller ej, og som parallelt bør vises samme opmærksomhed og konkrete indsats, som den øvrige kamp for at bremse de klimagasudslip, der via opvarmningen på lang sigt også er en trussel mod vores klima og miljø.
Jan Møller og Anders Sørensen har så også ideer til hvad vi hver især og sammen kan og bør gøre for at ”afgifte” vores tanker og slippe fri af militarismens selvopfyldende negative fjendebilleder og gøre os parate til at kæmpe for bæredygtig fred igennem at medtænke andres (”fjendens”) sikkerhedsbehov. Altså må vi sammen med ”fjenderne”, og især menneskene i deres civilsamfund, arbejde på at skabe en fælles sikkerhed på vores fælles jordklode. Dobbeltinterviewet med Jan Møller og Anders Sørensen foregik d. 3. november 2020.
 
Mindeord om Mennesket Tove Krag og om hendes indsats for en fredelig verden for alle – Del 1.
https://flygtningeogfred.dk/mindeord-om-mennesket-tove-krag-og-om-hendes-indsats-for-en-fredelig-verden-for-alle-del-1/
Danmark mistede en stor kapacitet på freds- og flygtningeområdet da Tove Krag døde den 30. september 2020. Derfor giver Netradioen Flygtninge og Fred og Frederikshavn Lokalradio her ordet til Tove Krags tætte samarbejdspartner i bl.a Kvindernes Internationale Liga for Fred og Frihed, WILPF, Ida Harsløf. Ida fortæller med glæde om Tove Krag, for Ida betegner Tove som klog, varm, beskeden, en god ven og et menneske man umiddelbart hold af. Man var i godt selskab med Tove, fordi hun ville det bedste for alle. I Kvindefredsligaen var det naturligt nedrustning, freden, frihed for alle og kvindernes stilling i samfundet og verden, som optog hende, og hun fremhævede altid: »husk vi skal have kvindevinkel på alt vi laver – uden ligestilling ingen fred.«
Hun lod gerne andre komme frem, men kunne også sætte retningen når der var brug for det både principielt, i handling med gode ideer som med at engagere Krølle-bølletroldene til at vandre rundt på Folkemødet for at gøre opmærksom på de dårlige vilkår for børnene på Sjælsmark, og ved at tage ordet offentligt.
Således lægges der her nedenfor links til 4 optagelser hvor man stadig kan høre Tove Krags stemme for freden. Tove Krag var også meget engageret i Sikkerhedsrådets resolution 1325 om håndhævelse af kvindernes menneskerettigheder også på trods af krig mm. Men sagde nej til deltagelse i NATO-seminar herom for ligaen var jo imod NATO. Alt sammen og mere fortalte Ida Harsløf d. 23. oktober 2020.
 
Mindeord del 2 om Tove Krags væren og virke for flygtninge som del af bevægelsen Bedsteforældre for Asyl
https://flygtningeogfred.dk/mindeord-del-2-om-tove-krags-vaeren-og-virke-for-flygtninge-som-del-af-bevaegelsen-bedsteforaeldre-for-asyl/   
MINDEORD OM TOVE KRAG af Else Margrethe Holmberg:
“Tove døde den 30 september. Vi kan dårligt fatte, at hun ikke er her.
Igennem 12 år har vi – i Kongelundsgruppen, Bedsteforældre for asyl – haft det privilegium at arbejde sammen med Tove. Hendes virke i forhold til flygtninge og asylansøgere var båret af en stærk social indignation hånd i hånd med en stålsat tro på, at det nytter, når mennesker står sammen om at handle i en god sags tjeneste.
Der var, og er, al mulig grund til at harmes over de vilkår, som Danmark byder familier, børn og voksne, som søger asyl hos os. Det var den harme, som – i 2007 ved Sandholmlejren –  førte til dannelse af bevægelsen Bedsteforældre for Asyl. Tove arbejdede utrætteligt for at udbrede viden blandt medborgere om asylansøgeres fortvivlede vilkår, og at påvirke det politiske system. Hun holdt sig ajour med den evigt skiftende, uigennemskuelige og stadigt strammere lovgivning.
Men frem for alt var Tove en personlig forpligtet, vedholdende støtte til talrige voksne og børn, hvis tilværelse var stort set uden håb. De sørger med os over tabet.
Det var berigende at arbejde sammen med Tove, at hente inspiration hos hende og mærke hendes varme nærvær.
Æret være Toves minde.
Else Margrethe Holmberg”
 
 
Hvad får en pensionist til at lave en kreativ enmandsdemonstration foran byrødder på vej til møde?
https://flygtningeogfred.dk/hvad-faar-en-pensionist-til-at-lave-en-kreativ-enmandsdemonstration-foran-byroedder-paa-vej-til-moede/  
Ellen Brodersen-Hval fortæller herom til Dialog på Frederikshavn Lokalradio og netradioen Flygtninge og Fred, lige efter at hun havde mødt byrøddernes reaktioner på vej til byrådsmødet i Frederikshavn d. 28. oktober. Byrådsmødet  skulle bl.a. behandle punkt 7. som var et forslag af Christina Lykke om at Frederikshavn byråd skulle tilkendegive overfor regering og Folketing, at kommunen gerne ville tage 10 uledsagede børn fra den nedbrændte Moriaflygtningelejr på den græske ø Lesbos, hvis det blev aktuelt.
Der bliver talt om Frederikshavn kommunes forudsætninger med bl.a venligboerne til at tage i mod i 2015 og om en velfungerende inddragelse af  tidligere flygtninge fra Syrien. Og om hvilket signal om håb og mod på integration,  et ja vil sende til desillusionerede flygtninge i  Frederikshavn, der er blevet skræmt  af regeringens hårde love og retorik om ”hjemsendelse”. I øvrigt fortalte Ellen Brodersen-Hval, der som tidligere skolelærer har været med til at udvikle en pædagogik for 2-sproglige,  om at hun nu havde indsendt forslag til et integrationsprojekt for de små klasser.
 
 
Frederikshavn Byråds debat om forslag af Christina Lykke, SF, Om at tilbyde at tage imod uledsagede børn fra Morialejren.
https://flygtningeogfred.dk/frederikshavn-byraads-debat-om-forslag-af-christina-lykke-sf-om-at-tilbyde-at-tage-imod-uledsagede-boern-fra-morialejren/
Frederikshavn Byråds forhandling om punkt 7 forslag af Christina Lykke, SF,  Om at kommunen tilbyder at tage imod 10 uledsagede børn fra den nedbrændte flygtningelejr Moria på den græske ø Lesbos og som kun Ida Skov fra Enhedslisten tilsluttede sig. Opdatering: D. 1, november 2020 har nu 14 kommuner tilbudt Mette Frederiksen at tage imod flygtninge fra Morialejren!
 
 
Hør Chr. Friis Bach modtage Aldrig Mere Krigs Fredsrose for initiativet Warfair.
https://flygtningeogfred.dk/hoer-chr-friis-bach-modtage-aldrig-mere-krigs-fredsrose-for-initiativet-warfair/
Aldrig mere Krigs forperson Tom Vilmer Paamand uddeler her den pacifistiske fredsgruppe Aldrig mere Krigs fredsrose til Chr. Friis Bach, der har taget et risikabelt initiativ med at sætte sig i spidsen for at formidle salg af kvalitetsprodukter direkte fra producenter i krigsramte lande til partnere i EU-lande ud fra den filosofi, at det at få gang i økonomien igen i et krigsramt land vil være en god måde at overvinde krigens materielle og åndelige armod. Men hør her nedenfor, hvad Chr. Friis Bach selv sagde ved prisoverrækkelsen, som foregik d. 10. oktober 2020.
Hør gerne også Chr. Friis Bach uddybe mere i dette tidligere indslag på Flygtninge og Freds netside https://flygtningeogfred.dk/christian-friis-bach-om-hans-nye-initiativ-warfair-trade-for-peace/
Hjemmeside for Warfair: https://www.warfair.org/ hvor egen formulering er ”Warfair fremmer handel med kvalitetsprodukter fra konfliktramte lande sammen med europæiske partnere. Det gør vi, fordi handel er en værdig måde til at modvirke de ødelæggende effekter af krig og til at skabe indkomst, arbejdspladser og fred.”
Warfairs Facebookside: https://www.facebook.com/tradeforpeace 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Del, videresend og genbrug gerne hvad I kunne have lyst til af ovenstående indlæg.
 
”Arnes mail” handler især om emnerne flygtninge og fred - dels udgivelser med tekster og dels med podcasts fra Flygtninge og Fred
 
Ikke-abonnenter er velkomne til at abonnere på fremtidige ”Arnes mail” ved klik på nyhedsmail og se tidligere ”Arnes Mail” ved klik på  arkivet
Mht. podcast så ligger de fra 2020 på Flygtninge og Fred  og fra årene 2004-2019 ligger ca. 1.000 indlæg her.
Hvis du efter en prøveperiode fortryder tilmeldingen, så er du også velkommen til at afmelde dig fra ”Arnes mail” ved nederst på siden her at bruge Mailchips ”unsubscribe”-knap hertil.

Særligt for ”Flygtninge og Fred”s podcastlyttere:
Her er det nu muligt at abonnere på nyudgivelser ved at åbne et indlæg og nederst på linien ”tilmeld” at klikke på ”E-mail” for at modtage en E-mail med link til nye indlæg. På ”Tilmeld”-linjen ligger der også knapper til at abonnere på hhv. Apple Podcasts | Android | E-mail | Google Podcasts | Stitcher | TuneIn | Spotify | RSS , sådan at udgivelser på ”Flygtninge og Fred” også automatisk er tilgængelige i mobiltelefonernes podcast-apps.
De fleste nyudgivelser på  Flygtninge og Fred bliver også lagt på YouTube og på Facebooksiderne Dialog på Frederikshavn Lokalradio, Arne Nielsen Hansen og for freds-emner på Aldrig Mere Krig . Desuden deles nogle podcasts med Twitter fra adressen https://twitter.com/arnenhansen  Arne Nielsen Hansen og på LinkedIN fra https://www.linkedin.com/in/arne-hansen-44aa4b28/ Arne Hansen
Din mailadresse bruges kun til at sende nyheder på denne liste – medmindre andet skulle være aftalt. Evt. henvendelse til Arne Hansen  via post@arnehansen.net eller mobil 30420818  om f.eks. faktuelle fejl eller mangler og forslag og tilbud til indhold men også med tilbud om hjælp


Med venlig hilsen
Arne Hansen
Sønderjyllands Alle 35, 9900 Frederikshavn Danmark,
mobil (+45)30420818, E-mail post@arnehansen.net  ,
Podcast-netside Flygtninge og Fred
Facebook: Arne Nielsen HansenDialog på Frederikshavn Lokalradio og Aldrig Mere Krig like gerne (I øjeblikket kan jeg ikke tilgå min Facebookprofil, så beklager, at jeg ikke kan læse eller svare mine venner. Men mon andre kan godt se den?)
Twiter: Twitter
YouTube: YouTube
Støt Borgerforslaget:
Danmark skal tilslutte sig FN-traktaten om forbud mod atomvåben på https://www.borgerforslag.dk/se-og-stoet-forslag/?Id=FT-05087
 
 
 
 
 
 
Our mailing address is:
Arne Hansen
Sønderjyllands Alle 35
Frederikshavn 9900
Denmark

Add us to your address book


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp