Copy
View this email in your browser
  • Arnes mail 22.08.19 med møde i Aalborg d. 13. sept. med fredsforsker Isabel Bramsen om nordisk samarbejde, 20. sept i Aarhus Jan Øberg om fred ved fredelige midler, Borgerforslag om stop for dansk støtte til mishandling i Libyen, MS-underskriftsindsamling for kvoteflygtninge, Break for climate 27/9,  BfA demo 27/9, Giv Morten Goll fællesskabsprisen, Demilitariser polarområdet og Afri zone, Fariha valgt bedste fra 2 verdener, Syriske flygtninge lider, Palæstinensiske og israelske kvinder marcherer for fred, Muslimer udelukkes fra statsborgerskab, Danske soldater øver bombning af byer, October 5-12 Keep Space for Peace Week
 
 
 
Fredag d. 13. september i Aalborg

Ny forskning i fred – nordisk samarbejde omkring fred og konfliktløsning
Kl. 17.00-19.00, Badehusvej 21, over gården, 9000 Aalborg
 
Fredsby Aalborg og Folkeuniversitetet præsenterer den sidste nye forskning.
Isabel Bramsen og Anine Hagemann er begge tilknyttet Center for Løsning af International Konflikt (CRIC) ved Københavns Universitet. De har sammen udgivet rapporten New Nordic Peace hvor de peger på det nordiske samarbejde om fred og konfliktløsning som vigtigere end nogensinde.
Arbejdet er udført på foranledning af Nordisk Ministerråd og bl.a. forelagt det danske Folketing.
Glæd jer til aktuel indsigt i Verdensmål nr. 16.
Studerende og unge under 25 år gratis adgang, øvrige kr. 50,-


Tilmelding på  
https://fuaalborg.dk/aalborg/program/kultur-sociologi-og-samfund/ny-forskning-i-fred-nordisk-samarbejde-omkring-fred-og-konfliktloesning-1921-213
Jeg håber at vi er mange der tilmelder sig . Der er mere end nogensinde brug for fredsforskerne Isabel Bramsen og Anine Hagemanns perspektiver . Med venlig hilsen Arne
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
 Fred skabes med fredelige midler
Mød Jan Øberg fredag 20. september
19.00 – 21.00 Domen, Inge Lehmans Gade, Pier 2, 8000 Aarhus C
I anledning af FN’s fredsdag inviterer vi til samtale med den kendte freds- og fremtidsforsker Jan Øberg om alternativer til krigspolitikken og om hvordan der kan skabes fred i Mellemøsten – aktuelt i Iran
Danmarks nye regering blev hurtigt mødt med invitationer til nye krige. USA vil have danske elitesoldater til Syrien og Storbritannien danske krigsskibe med på togt i Den persiske Bugt.
I alt for mange år har en aktivistisk udenrigspolitik været ensbetydende med at Folketinget har støttet dansk deltagelse i den ene krig efter den anden: Afghanistan, Irak, Libyen, Syrien. Ofte har danske politikere valgt at ”løse konflikter” ved at alliere sig med den ene part, og sende soldater, bombefly og krigsskibe mod den anden. Det har ikke virket, men skabt død og lemlæstelse af uskyldige mennesker, ødelagte samfund, flere flygtninge og mere had.
Den ny regering kører tilsyneladende videre på automatikken, blottet for nytænkning og vision. Danmarks militært ensrettede aktive udenrigspolitik er ikke til diskussion og at gå i krig er nu så dagligdags, at vedtagelsen hverken bliver fremlagt eller drøftet i Folketinget.
Beslutningerne handles af partierne imellem og bag lukkede døre, langt fra tidligere tiders besværlige offentlige debat. Angrebsmålet denne gang er Iran, og selv om krigsherren ikke formelt er USA, men Storbritannien, så er metoderne og de militære værktøjer de samme.
Det er på høje tid med selvstændig nytænkning, så kom og hør hvordan man skaber
fred med fredelige midler - for det har Danmark forpligtet sig til, som medlem af FN.
Mødet er arrangeret af Fredsministerium og der er gratis adgang.
FN’s Fredsdag er ikke bare en markering af ønsket om fred; men også en dag, hvor FN opfordrer til global våbenhvile. Det er ottende år i træk, at Fredsministerium markerer dagen. I år med møde i Domen i Aarhus om fredagen, og Fredsrundfart i Københavns Havn på selve fredsdagen, lørdag den 21. september.
Jan Øberg er en dansk fredsforsker, ph.d. i sociologi og med et omfattende forfatterskab bag sig. Bedst kendte bøger er Myter om vor sikkerhed i 1981, og Forudsigelig Fiasko. Om Irak- konflikten og Danmark som besættelsesmagt fra 2004. Øberg har arbejdet som fredsforsker i 40 år, dels som gæsteprofessor, dels som konfliktanalytiker, mægler og rådgiver i konfliktområder som det tidligere Jugoslavien, Israel og Palæstina, Georgien, Burundi, Somalia, Irak og Iran. Jan Øberg er direktør i den uafhængige tænketank, Den Transnationale Stiftelse for Freds- og Fremtidsforskning.
Fredsministerium er et netværk af fredsgrupper, der siden 2012 har arbejdet sammen for at få oprettet et fredsministerium i statsligt regi. Vi præsenterer samtidig befolkning og politikere for fredelige alternativer til nutidens militaristiske forsvars-, udenrigs- og sikkerhedspolitik.
Efter alt for mange år som krigsførende land handler debatten om dansk tryghed og sikkerhed efterhånden kun om flere penge til forsvaret. Vi mener at frygten og krigstruslen er overdrevet og at Danmark skal afvise NATOs krav om øget militærbudget og støtte til atomvåben. Verden har ikke brug for mere dødeligt isenkram og våbenkapløbet er farligt. Fortsat dansk oprustning truer vores egen og andre folks sikkerhed og kan føre til atomkrig - også i Europa.
Vi foreslår i første omgang, at Danmark tager angrebet ud af forsvaret og etablerer en fredsaktivistisk udenrigspolitik, så vores internationale indsats i højere grad lever op til dens eget erklæret fredelige mål og med en helt anderledes, selvstændig og virkelig aktivistisk præstation på den internationale scene, fokuseret på ikkemilitære konfliktløsninger, diplomati, human migrationspolitik, humanitær bistand og effektive klimapolitiske løsninger.
Verden er overoprustet, mens FN's verdensmål er underfinansierede
– det forhold må vendes helt om!
Fredsministerium er den danske afdeling af GAMIP
- The Global Alliance for Ministries and Infrastructures for Peace.
fredsminsterium.dk facebook.com/fredsministerium.dk gamip.org
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
 
Skriv gerne under på dette Borgerforslag:
Danmark skal standse alle økonomisk bidrag til Libyens jagt og mishandling af mennesker, der forsøger at nå til Europa.
I følge researchcentret Danwatch.dk, er Danmark 3. største økonomiske bidragsyder til det libyske mishandlingssystem af flygtninge og migranter. De libyske militser jager og tilbageholder mennesker på flugt fra krig, forfølgelse i hjemland og/eller på flugt fra fattigdom. Militserne indespærrer dem i fængsler, hvor de udsættes for udsultning, psykisk og fysisk nedbrydning, tortur, voldtægter og slaveri.
Faktuelt ved ingen, hvor mange tusinder af mennesker, der er blevet handlet som slaver i Libyen, er døde af sult, dræbt under tortur i fængslerne af de libyske militser. I følge recearchcentret Danwatch.dk er der på "nuværende" tidspunkt 6000 mennesker fanget i Libyens tortur- og dødslejre.
 
Danwatch.dk er et undersøgende reseachbureau, der har insamlet dokumentation om de libyske tilfangetagelser og grusomheder mod flygtninge og migranter, og om Danmarks og EU's økonomiske støtte til foretagendet. Du kan læse mere på deres webside under seneste undersøgelser. I et borgerforslag må man desværre ikke lægge et direkte link, men selvfølgelig gerne oplyse kilden til oplysningerne i forslaget.
 
Løsningen af flygtninges problemer er ikke døds- og voldslejre.
 
På denne baggrund fremsættes borgerforslag om, at Danmark omgående standser al økonomisk støtte, der går til de libyske dødsmilitser og lejre.
 
Klik på linket her og skriv under:
 
https://www.borgerforslag.dk/se-og-stoet-forslag/?Id=FT-03357&fbclid=IwAR02100PuTBbsl4enE6_hIhwJtvgbwo1caG4qC8vYdh4MFq0HM314eojUHA
 
Det er Mona Ljungberg som har taget initiativ til borgerforslaget, som jeg som underskriver vil opfordre til at dele vidt og bredt. Med venlig hilsen Arne.
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Mellemfolkeligt Samvirke:
Kvoteflygtninge: Tag så det ansvar, Danmark! Og skriv Under
Udlændinge- og integrationsminister, Mattias Tesfaye, meddelte den 11. juli 2019, at Danmark igen vil tage imod kvoteflygtninge i 2019. Det drejer sig dog kun om en mindre gruppe særligt behandlingskrævende kvoteflygtninge. Regeringen har endnu ikke meldt ud, hvornår og hvor mange kvoteflygtninge Danmark tager imod i 2019.
En måned senere er ministerens holdning til kvoteflygtninge skærpet yderligere. Fremover får de kvoteflygtninge, der får lov at komme til Danmark, kun midlertidig opholdstilladelse og skal derfor kunne sendes hjem. Det er i direkte strid med den internationale aftale, som indebærer, at kvoteflygtninge bliver genbosat i modtagerlandet.

Ønsker du også et Danmark med hjerterum?

Så skriv under her og forlang, at:
  • Danmark fortsætter med at tage imod kvoteflygtninge på mindst samme niveau som før 2016 – dvs. 500 om året
  • Danmark går forrest – ikke bagerst – i kampen for at lave internationale flygtningeaftaler
  • Danmark overholder alle internationale aftaler og konventioner om flygtninge og menneskerettigheder 
https://www.ms.dk/ansvar?utm_source=fb1508&fbclid=IwAR3lupKUjfXmm_35XKODHmT339oAOB1vflNgcc-XiWR1thXZYUGP-h1NL3c
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Break For Climate - 27. September 2019

https://www.facebook.com/events/859597554424612/
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Dagsorden for Bedsteforældre for Asyl's demonstration foran Sjælsmark Søndag den 25. august
kl.14-15       Adr: Sjælsmarkvej 10,2970 Hørsholm
Referent: Birgitte Kjersgaard                   Tovholder: Leif Bork Hansen

Jesper Jensens sang til Bedsteforældre for Asyl         
1.     Børnene ud af Sjælsmark – men hvorhen?
Enhedslisten: "Børnene skal ud af Sjælsmark inden nytår" (Politiken 22.august 2019) 
2.     Islamisk Stats børn. Børnene i Al-Hol-lejren i Syrien.
Lejren betegnes som et helvede, Børn dør af sult. 
Børnekonventionen siger at beslutningen tages med hensyn til børnenes tarv og ikke deres forældres gerninger. 
Der sidder stadig 13 danske børn i alderen 0-12 år i den kurdiske lejr.
10 vestlige lande har hjemtaget et varierende antal af deres statsborgere, hovedsageligt børn.
          Hvem skal vi sige undskyld til i 2050?
3.     Kvoteflygtninge.
Kvoteflygtninge kan ikke sendes hjem eller vende tilbage til det land, de er flygtet fra. 
De er udvalgt af FN for at få et liv og en fremtid.
4.        Undskyld Sjælsmark. (Mette Roerup i Politiken) 
5.       10-året for asylansøgere i Brorson Kirke
6.       Husk Bedsteforældre for Asyls Stormøde onsdag den 28.august!
7.       Evt. 
8.      Næste møde: Søndag den 8. september kl.14  -   Referent ?     Tovholder?
Benny Andersen: Barndommens land.
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Nabila Saidi skriver: Fællesskabsprisen
Kære venner. Jeg har nomineret Morten Goll, som er leder af trampolinenhuset til fællespris 2019. fordi ham og andre fra trampolinehuset har kæmpet meget for fremmetide,tryghed,frihed og rettigheder til både asylansøger og flytning så de kan føle sig velkomne og en del af det dansk samfund. Hvis I synes at Morten fortjener at vinde publikumprisen så skal I bare 'like' og dele indstillingen med din venner på Facebook1
Fællesskabets forkæmper
Morten Goll/ Trampolinhuset i Hovedstaden
Indstillet 14. Aug, 2019
Jeg indstiller Morten Goll, der sammen med mig, er en af flere grundlæggere af Trampolinhuset. Morten kæmper utrætteligt for, at flygtninge og asylansøgere skal være en del af det danske fællesskab fra første færd. Alle ugens dage arbejder Morten - sammen med alle os frivillige og brugerne i Trampolinhuset i Københavns Nordvestkvarter for at udbrede og styrke demokratiet i det danske samfund. Morten underviser, konfliktløser og skaber de bedste betingelser for, at alle mennesker - uanset religion og oprindelse -med afsæt i Trampolinhuset, hver i sær kan blive bedre til at få job, læring og socialt netværk.
 
https://faellesskabsprisen.dk/indstillede/fllesskabets-forkmper_morten-goll-trampolinhuset?fbclid=IwAR2nA3PuL7hkDhpjPwlfhnAY8s7jkifuiy9KR3l2ztJqZkAuwkXZVWFwl7E
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
 
Demilitariser polarområdet og gør til atomvåbenfri zone…
I stedet for at vores nyslåede statsminister på et pressemøde under Grønlandsbesøget tilsyneladende kapitulerede overfor Trump-USAs ønsker om militarisering af nordpolen, så bør de nordiske lande gøre en ekstra indsats for at få gjort nordpolen til en atomvåbenfri zone og arbejde for en demilitarisering af området for at forebygge konfliktoptrapninger og vold.
Dette på samme måde som at de nordiske lande nu vil gå foran i forebyggelse på klimaområdet. Faktisk er det jo 2 sider af samme sag da militær optrapning med stigende spænding og risiko for krig med co2-forurening til følge, vil virke direkte ødelæggende tilbage på klimaet og lægger samtidig med de oppustede gensidige fjendebilleder mental gift for det nødvendige globale samarbejde for at redde klimaet. Og økonomisk kan alle jo tjene penge på denne både fysiske og psykiske miljøforanstaltning.
Og dette for slet ikke at tale om at aomvåbenoprustning i sig selv med risikoen for en atomvinter udgør en eksistentiel trussel mod os alle, hvilket igen er udgangspunktet for FNsforbud mod atomvåben, som Danmark bør tilslutte sig.
Arne Hansen, Sønderjyllands Alle 35, Frederikshavn
Sendt til dagblade og pt bragt i Nordjyske
 
 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
 
Fariha Olawi:– Jeg har valgt det bedste fra de to verdener
Fariha Olawis historie er et eksempel på, hvordan integrationen lykkes uden at ende med assimilation.
http://netavisnord.dk/hovedhistorie/jeg-har-valgt-det-bedste-fra-de-to-verdener/
Dette interview af Paul Rode Andersen er et klip fra Netavisnord.dk, som det er muligt at abonnere på ved at tilmelde sig inde på www.netavisnord.dk. I øvrigt er Fariha Olawi forkvinde for Dansk Afghansk Humanitær Forening, derindsamler genbrugsudstyr til (pige)skoler, hospitaler og handicapinstitutioner i Afghanistan
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
https://gallery.mailchimp.com/6b98d3cfcdfc4371afccbc94a/images/8770b214-3753-4d4d-b70f-5788966ce29a.jpg
22.08.19
https://sameksistens.dk/
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Christian Juhl
29 min. ·
En dansk fregat skal efter min mening ikke til Hormuzstrædet.
Hvor truet er den danske skibstrafik gennem Hormuzstrædet?
- Den vil være mere truet, hvis en dansk fregat sendes derned, vurderer seniorforsker Lars Erslev Andersen, Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS). #dkpol
https://www.soefart.dk/article/view/671967/forsker_dansk_fregat_i_hormuzstraedet_vil_give_falsk_tryghed?fbclid=IwAR17PrLoPnqqsv2zgU4r4QgBZEV_9FAN9Hy3FlIIXruxU0-BBBCzvPspgVY
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Arne Nielsen Hansen
20. august kl. 23.17
Det var en glæde i aften at deltage i et velbesøgt, iderigt og forventningsfuldt planlægningsmøde for eventen "Hele verden i Frederikshavn kommune" som afholdes lørdag d. 14. september kl 12-17 i Maskinhallen, Skolegade 8 i Frederikshavn.. - Fotoet blev taget inden mødet hvorfor ikke alle kom med på billedet, der er taget i Tankegang's lokaler venligt udlånt til formålet
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
 
Danmark bør modtage 2000 FN-kvoteflygtninge næste år
BLOG. Det er yderst glædeligt, at regeringen igen vil modtage FN-kvoteflygtninge, så Danmark kan leve op til sit globale ansvar.
https://globalnyt.dk/content/danmark-boer-modtage-2000-fn-kvoteflygtninge-naeste-aar?fbclid=IwAR0dTL9yUFTIrBhEDP0zMJq30cvI5mL8Y8KyFkVjTNXpkBaYObQyPVSjPK8
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Syriske flygtninge har det stadigt sværere i nærområderne
Gæstfriheden er ved at være tyndslidt i Tyrkiet og Libanon, Irak og Jordan. De fire lande huser over fem millioner syriske flygtninge. Og som det sker i Europa, vokser presset på flygtningene for at få dem til at vende hjem. Det til trods for, at FN’s Flygtningehøjkommissariat igen og igen advarer om, at det er for tidligt at sende tilbage.
https://globalnyt.dk/node/62537?fbclid=IwAR27BRjQrSEBgWiEs-jd4BJ4ZWhGWG9jT8ZW2A7QyQgxRwdqpZUs5Cp1R3U
Skal læses af alle med medansvar for Danmarks flygtningepolitik
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Syriske hospitaler bombes efter FN’s liste
FN’s forsøg på at beskytte syriske hospitaler mod bombeangreb ser ud til at være totalt mislykket.  Måske er hospitalerne endda blevet ekstra udsat for angreb fra syriske og russiske fly, efter at hospitalerne har ladet FN dele deres nøjagtige position med alle krigens parter. Det tyder rapporter fra Idlib-provinsen på.
https://globalnyt.dk/node/62551?fbclid=IwAR23FoEv9HxsmzLlyp_ckXKJtaVfFRdMArX2ydl0CZE-oSyMfWAtS2mVmcg
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Palestinske og israelske kvinner marsjerer sammen og krever fred

– Vi er hverken palestinere eller israelere. Vi er mødre som vil gjøre hva som helst for at våre barn skal få en bedre fremtid, sier Huda Ibn Akrov fra Hebron.
https://www.aftenposten.no/verden/i/ykn1e/Palestinske-og-israelske-kvinner-marsjerer-sammen-og-krever-fred
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
 
20.08.2019
Muslimer udelukkes fra statsborgerskab
Medlemmer af Folketingets indfødsretsudvalg fortæller, at de konsekvent stemmer nej til ansøgere fra muslimske lande. Det udgør et brud på menneskeretlige principper om diskrimination og på Grundloven
http://refugees.dk/aktuelt/2019/august/muslimer-udelukkes-fra-statsborgerskab/?fbclid=IwAR1i6lzpHz8XzbsTlC9HNcBfjichX2t7bj2dH_pDeEmTz79NaaDWqHacBoUv
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Klar til krig.

Danske soldater træner i at bombe i bebyggede områder

Kampfly brager i disse dage igennem luften over fire jyske byer – og på landjorden sniger bevæbnede soldater sig rundt med laserudstyr for at lede "bomber" og "missiler" mod mål i bebyggede områder.

https://arbejderen.dk/node/178767?fbclid=IwAR1lSmi7suAYUBxJYzugMxxlYxwjPGez1NgKnmHQwf4abVb7soLkYBnZJV4
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
October 5-12, 2019
 
Keep Space for Peace Week
International Week of Protest to
Stop the Militarization of Space
 
 
No Space Force
No Missile Defense
Close U.S./NATO Bases Worldwide
Stop Drones Surveillance & Killing
End Privatization of Foreign/Military Policy
Convert the Military Industrial Complex
Deal with climate change and global poverty
Support the Green New Deal
 
 
 
List in formation
 
·       Bath Iron Works, Maine (Oct 5) Vigil across from administration building on Washington Street (Navy Aegis destroyers outfitted with “missile defense” systems built at BIW) 11:30-12:30 am   Smilin’ Trees Disarmament Farm (207) 763-4062
 
·       Creech Air Force Base, Indian Springs, Nevada (Sept 29-Oct 5) 10 YEARS of DRONE RESISTANCE at Creech.  Drone resistance mass mobilization. The U.S. Racist Drone Wars continue to expand around the globe, terrorizing and murdering the most vulnerable and poorest of communities, violating the national sovereignty of people and threatening us all into a much higher chance for an all-out nuclear confrontation.  These are covert wars. Much is censored and hidden from the public, but it doesn’t mean it isn’t happening! Contact: Toby Blomé:  atherbenyckeling@comcast.net  or Eleanor Levine:  eastbaycodepink@gmail.com
 
·       USAF Croughton, England (Oct 5) USAF Croughton is about to undergo one of the biggest redevelopments since it was constructed by the USAF almost 70 years ago. The new ‘Joint Intelligence Analysis Complex’ will put the site at the heart of a web of military and intelligence networks stretching from the USA to Europe, North Africa and the Middle East. March & rally at main gate from 12-4 pm. Oxfordshire Peace Campaign, oxonpeace@yahoo.co.uk
 
·       Kathmandu, Nepal (Oct 16-17) Global Network Coordinator Bruce Gagnon will speak on space issues at various colleges across Kathmandu.  For details bhurtung@yahoo.com
 
·       Limerick, Ireland (Oct 5-6) World BEYOND War’s fourth annual global conference on the abolition of war will be held on October 5th and 6th and include a rally on the 6th at Shannon Airport, where U.S. military forces routinely pass through in violation of Irish neutrality and of laws against war.  https://worldbeyondwar.org
 
·       Milwaukee, Wisconsin (Oct 12) Peace Action will hold an event.  Details TBD. pamrichard35@gmail.com
 
·       Pentagon, Arlington, Virginia (Oct 11) March to stop the bipartisan war machine. The nuclear clock is at two minutes to midnight - we must unite for peace and against the war machine. For more info https://marchonpentagon.com/2019-march
 
·       Toronto, Canada (Oct 9) Vigil, outside the NATO Association of Canada office, 48 Yonge Street, from 12-1pm. Organized by the Canadian Voice of Women for Peace. tlorincz@dal.ca
 
·       Visakhapatnam, India (Oct 12-13) International Conference on Super Powers' Dominion in Outer Space & Global Sustainable Development. Co-Sponsored by Damodaram Sanjivayya National Law University and the Global Network. Speakers will include Professor Peter Kuznick, Subrata Ghoshroy from MIT, Lindis Percy from UK, Professor Aruna Kammila and Bruce Gagnon. People of our planet must consider the question of the kind of seed one carries from earth into the heavens.  The essential objective of this Conference is to give a stage to exhibit emerging issues and challenges in outer space, including legal, political, economic as well as scientific in order to ensure peace and security in the international sphere with concern to outer space. For details intconf@dsnlu.ac.in
 
 Space Week Co-Sponsors:
  • No to War – No to NATO
  • US Peace Council
  • Veterans For Peace
  • Women’s International League for Peace & Freedom
  • WorldBeyondWar.org
 
Space Week poster http://www.space4peace.org/actions/Save%20Space%20for%20Peace%20Week%20Poster%202019.pdf
 
 
Global Network Against Weapons & Nuclear Power in Space
PO Box 652
Brunswick, ME 04011
(207) 607-4255
http://www.space4peace.org 
http://space4peace.blogspot.com  (blog)
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Og så lige her også en varm tak til alle der på hver sin måde og sine steder bidrog til at jeg sidst i juli oplevede den skønneste glade 80-års fødselsdag - lige fra de mange likes og over hele paletten…med en kærlig hilsen fra Arne.
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Del, videresend og genbrug gerne hvad I kunne have lyst til af ovenstående indlæg

Man finder tidligere ”Arnes Mail” via linket https://us8.campaign-archive.com/home/?u=cdb675b8c1d6ec49f4edcc95a&id=8d4f52d190
OG mht tidligere Dialogudsendelser kan man vælge imellem nok halvandet tusind indslag i Dialogs indholdsoversigt http://www.arnehansen.net/dialog  
Det er muligt at høre fremtidige Dialogudsendelser på den ugentlige radioprogram-opdatering mandag morgen på http://www.arnehansen.net/dialogprogram.htm
 
Din mailadresse bruges kun til at sende nyheder på denne liste. Hvis du som modtager ikke længere ønsker disse Arnes Mail-nyheder så er du velkommen til at at afmelde dig via Mailchimps afmeldingsrubrik nederst på mailen. Nederst på Mailchimp er nye interesserede også velkommen til at tilmelde sig.
 Evt. henvendelse til Arne Hansen (FB: Arne Nielsen Hansen) via post@arnehansen.net eller 30420818
 om f.eks. faktuelle fejl eller mangler og forslag og tilbud til indhold men også med tilbud om hjælp til bedre opsætning  af billeder på Mailchimp
--
Med venlig hilsen
Arne Hansen
Sønderjyllands Alle 35, 9900 Frederikshavn Danmark,
mobil (+45)30420818, post@arnehansen.net ,
www.arnehansen.net/dialog/
http://da-dk.facebook.com/arne.n.hansen  
Like gerne https://www.facebook.com/Dialogpaafrederikshavnlokalradio  

Køb gerne bogen "International konfliktløsning" på forlaget Samfundslitteratur
http://samfundslitteratur.dk/bog/international-konfliktl%C3%B8sning
 
 
 
 
Twitter
Facebook
Website

Our mailing address is:
Arne Hansen
Sønderjyllands Alle 35
Frederikshavn 9900
Denmark

Add us to your address book


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp