Copy
View this email in your browser

Arnes mail 13.07.22 Podcast: Opinionsundersøgelse af befolkningens mening om regeringens flygtningepolitik
- Podcast: Undergraver Fredsministeriums folkemødeaktiviteter demokratiet?
- Podcast: Kan erfaringerne fra det dansk-tyske grænseland bruges i Ukraine?
- Podcast: Lydbilleder med sang, musik, taler og samtaler fra Fredsministeriums optog på Folkemødet 16. juni
- klip om Europas flygtningepolitik
- Flere bestialske forsøg på deportation af syriske flygtninge
::::::::::::::::::

Podcast: Opinionsundersøgelse af befolkningens mening om regeringens flygtningepolitik
Udgivet af Arne Hansen på 10. juli 2022
Vi hører her Stella Randal fra Facebook-gruppen ”Human udlændingepolitik – borgere der IKKE støtter regeringens udlændingepolitik” fortælle om de væsentligste resultater fra den opinionsundersøgelse som medlemmer af gruppen skillingede sammen til at betale opinionsmålingsinstituttet Voxmeter for at lave i efteråret 2021. Interviewet med Stella Randal blev lavet d. 9. juni 2022
Undersøgelsen viser, at kun 19% af den samlede danske befolkning er enig i regeringens udvisning af syriske flygtninge i den nuværende situation.
 
Men studer venligst selv det skriftlige materiale fra den opinionsundersøgelse som Stella Randal fortæller om:
 NY MENINGSMÅLING: DANSKERNE BAKKER  IKKE OP OM DEN STRAMME ASYLPOLITIK
Opsigtsvækkende tal tyder på, at den socialdemokratiske regering er ude af trit med vælgerne læs om undersøgelsen her::
http://refugees.dk/aktuelt/2022/februar/ny-meningsmaaling-danskerne-bakker-ikke-op-om-den-stramme-asylpolitik/
 
Her er også en supplerende undersøgelse om forskelsbehandling af flygtninge samt  om hjemtagelse af danske børn og deres mødre fra flygtningelejre i Syrien (altså  mødre med dansk statsborgerskab, som var rejst til Syrien for at tilslutte sig IS, men senere administrativt fik frataget deres danske statsborgerskab)
Denne undersøgelse kan man læse om her: 220609Notat-Voxmeter-Meningsmaaling-om-udlaendingepolitik-Marts-2022
 
I forlængelse af opinionsundersøgelsen redegøres der for og drøftes de mest skøre og inhumane dele af folketingsflertallets stramme flygtningepolitik og hvordan konkrete regler virker nedbrydende på de uskyldige mennesker de rammer og samfundsøkonomisk set er tåbelige. Og også hvordan det kan gå til, at  den danske befolkning lader deres folkevalgte politikere føre deres internationalt berygtede inhumane politik fortsætte og endda forværre år efter år. Samt hvorfor gruppen  ”Human udlændingepolitik…” med dens mange mangfoldige aktiviteter ikke rigtig lykkes og hvor meget mediernes ligegyldighed betyder herfor. Og endelig hvad man kan gøre for at få den umenneskelige og økonomisk set skøre flygtningepolitik sat dagsordenen i den kommende valgkamp. Et folketingsvalg der i sig selv bliver udemokratisk som resultat af,  at nu over 400.000 eller næsten 10% af befolkningen er blevet frataget deres demokratiske ret til at stemme pga. de stadigt strengere krav for at få permanent opholdstilladelse  og senere statsborgerskab.
Facebookgruppen  ”Human udlændingepolitik – borgere der IKKE støtter regeringens udlændingepolitik” findes på adressen:   https://www.facebook.com/groups/nyudlaendingepolitik
 https://flygtningeogfred.dk/opinionsundersoegelse-af-befolkningens-mening-om-regeringens-flygtningepolitik/
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
 
Podcast: Undergraver Fredsministeriums folkemødeaktiviteter demokratiet?
Udgivet af Arne Hansen på 9. juli 2022
Netradioen Flygtninge og Fred bringer her et interview med Jan Henningsen, som er aktiv i Fredsministerium og som sådan deltog i Folkemødet på Bornholm. Interviewet blev optaget d. 19. juni 2022 lige efter Folkemødet. Jan fortalte især om sin deltagelse i et møde med titlen ” Sikkerhedssituationen i Østersøregionen.” afholdt lørdag d. 18. juni kl. 14.
Her hørte Jan sit netværk Fredsministerium beskrevet som udøver af undergravende virksomhed, hvilket han opponerede imod og opnåede en fornuftig dialog herom. Resten af udsendelsen drejede sig så om hvorvidt Jan Henningsen igennem som dykker at levere dokumentation på forringelse af havmiljøet til forskellige aktivistiske miljøgrupper var en uundværlig støtte for den nødvendige demokratiske proces eller hans virke såvel henholdsvis som fredsaktivist og dokumentarist var en undergravning af demokratiet. Hør her:https://flygtningeogfred.dk/undergraver-fredsministeriums-folkemoedeaktiviteter-demokratiet/
::::::::::::::::
 
 
Kan erfaringerne fra det dansk-tyske grænseland bruges i Ukraine?
Udgivet af Arne Hansen på 8. juli 2022
Vi hører her en optagelse fra Folkemødet på Bornholm arrangeret af Grænseforeningen, hvis direktør Hanne Sundin leder debatten på mødet med deltagelse af folketingsmedlem Chr. Juhl fra Enhedslisten og formand for Sydslesvigudvalget, mindretalsforsker og Jørgen Kühl, professor ved Europauniversitet i Flensborg samt Jes F. Christiansen generalsekretær i Sydslesvigsk Forening.
Alle er enige i at mange af erfaringerne fra det dansk-tyske grænseland vil kunne bruges i Ukraine – med udgangspunkt i de konkrete lokale forhold -, når krigen er slut. Især fremhæves vigtigheden af gensidige mindretalsrettigheder, mindretalsbefolkningernes må respektere hinandens valg af identitet og tilhørsforhold inklusive en dobbeltidentitet, samt en åben dialog hvor mindretallene inviteres med ind hvor samfundsudviklingen drøftes.
https://flygtningeogfred.dk/kan-erfaringerne-fra-det-dansk-tyske-graenseland-bruges-i-ukraine/
:::::::::::::::
 
 
 
Podcast: Lydbilleder med sang, musik, taler og samtaler fra Fredsministeriums optog på Folkemødet 16. juni
Udgivet af Arne Hansen på 8. juli 2022
Udsendelsen her er sammenklippet fra Fredsministeriums optog med fredsflag og uddeling af løbesedler i forbindelse med Carsten Andersens taler  og Henrik Ginderskovs fredssange og –musik gennem Allinges gader på Folkemødets første dag torsdag d. 16. juni 2022. På grund af folkemødet ofte øredøvende baggrundstøj fremstår Henrik Ginderskovs smukke fredssange som ellers fik mange klapsalver, her desværre stærkt beklippet styret af baggrundsstøjens styrke. Vi hører også nogle få korte korte samtaler med forbipasserende. (lyd-linket ligger nederst)
Emnet for Carsten Andersens taler på pop-up-arrangementet torsdag d. 16. juni var ” Krige har ingen vindere, så det må freden have!” og ”hvorfor det netop er sammenmed fjenden, at fred og forsoning skal findes”som man kan læse mere om her:
220612Fredsministerium-på Folkemødet-2022-præsentation
Her er links til korte videoer også optaget under Fredsministerieums optog gennem Allinge:
Nr 0: Henrik Ginderskov med hustruen Tove i spidsen for fredsdemonstrationen ved start fra røgeriet på Kæmpestranden https://www.youtube.com/watch?v=1rAquGxj5CQ
Nr 1: Henrik Ginderskov spiller og andre deler foldere ud og er i dialog med forbipasserende: https://www.youtube.com/watch?v=Z8uo3EPBupI
Nr 2: Carsten Andersen tale om at det er sammen med fjenden at fred og forsoning skal findes: https://www.youtube.com/watch?v=uB-UDVfl9XM&t=14s
Nr 3: Henrik Ginderskov synger egne fredssange under Fredsministeriums Folkemødeoptog: https://www.youtube.com/watch?v=xEU4I723RTU
https://flygtningeogfred.dk/lydbilleder-med-sang-musik-taler-og-samtaler-fra-fredsministeriums-optog-paa-folkemoedet/
:::::::::::::::::
 
 
Hør i DR P1 Orientering d. 13.07.22 om Europas flygtningepolitik
https://www.dr.dk/lyd/p1/orientering/orientering-2022-07-13
35:57 minutter inde: Interview med Martin Lemberg, AI om  De flygtninge via Belarus, som  EU ikke vil have
01:30:26 EUs kommissær på flygtningeområdet tror på forandring af EUs tilgang til asyl og migration 
01:34:40 Tyskland - EU's store indvandrernation - men sådan har det ikke altid set ud
::::::::::::::::::::::::::::::::::::
 
 
 
DEFUSE NUCLEAR WAR
Help build a movement to prevent nuclear war
Today we’re excited to release the first episodes in a brand new podcast and YouTube series featuring Pentagon Papers whistleblower Daniel Ellsberg.
 
Directed by Oscar-nominee Judith Ehrlich, this series explores the dangers of nuclear weapons and the politics that drive their existence. Hear firsthand accounts from Ellsberg about his time as a nuclear war planner for the U.S. military and learn hidden truth about realities of nuclear weapons.
Right now is a crucial time in the imperative struggle to prevent nuclear war. Judith Ehrlich explains:
“The Russian invasion of Ukraine has heightened the nuclear threat as a real and present danger. We have so much to worry about: climate change, a pandemic that just won’t go away, and now a Supreme Court that is out of control… for starters. None of us want to contemplate yet another existential threat to our lives and our very planet, but the nuclear threat has never really gone away.”
Now, we’re proud to be releasing the premiere of this powerful podcast. “Ellsberg is a national treasure and a brilliant thinker about things most of us would like to turn away from,” Judith says. “Dan looks the ugliness of war in the face — and imagines how to reduce the nuclear threat he once planned, and use nonviolence as a powerful antidote.”
The team at RootsAction Education Fund and Defuse Nuclear War couldn’t be more proud of this podcast. Our hope is for it to be far more than infotainment — while inspiring and motivating people to take a stand against the threat of nuclear war.
“I’d like it to be a tool that helps to build a movement that expands and puts into practice specific methods to defuse nuclear war,” Judith said about the series. “The time is right to just say NO to nuclear weapons, and I’m thrilled to be supporting RootsAction and the new Defuse Nuclear War movement.” https://defusenuclearwar.org/
Watch the videos and listen to the podcast here. https://defusenuclearwar.org/podcast/
Thank you,
The teams at DefuseNuclearWar.org and the RootsAction Education Fund
RootsActionEducationFund.org
https://defusenuclearwar.org/?fbclid=IwAR1Suqeecu2zMyWaCrqCKtTGKdR2RhtSD_Nhw8aXkGqKs8Ewu9_hCh-lTsc
:::::::::::::::::
 
 
 
 
Domstol forbyder Ukraines Kommunistiske Parti og overdrager alle dets aktiver til staten
Den 8. appeldomstol har stadfæstet justitsministeriets krav om at forbyde UKP og beslaglægge dets ejendom, midler og andre aktiver. Også 10 andre partier er blevet forbudt på under et år.
https://arbejderen.dk/udland/ukraines-kommunistiske-parti-forbudt-og-alle-dets-aktiver-beslaglagt-af-staten/
::::::::::::::::::::::::::::
 

Gerda Abildgaard

Dejlig nyhed❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
Jeg ved, at mange af mine FB venner følger interesseret med i, små og store begivenheder blandt mine flygtningevenner.
For et par år siden var jeg initiativtager til høringen “Hvor er min mor?” på Århus universitet. Mange af jer var berørt at de historier,som blev fortalt under høringen.
I dag har den unge mor, der i snart seks år har siddet på Kærshovedgård, lige siden hendes mindste barn var et år, fået sin udvisningsdom ophævet.
Vi har ikke ord for, hvad det betyder for den lille familie.
Lige nu er vi glade, men samtidig også triste over, hvor lang tid der skulle gå, og hvor meget familien skulle igennem❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
Jeg skal lige understrege, at udvisningen ene og alene var på grund af overtrædelse af meldepligten.
(Arne: som skyldtes moderen valgte at blive hos sist syge barn)
:::::::::::::::::::::::::
 
 
 

Henrik Vestergaard Stokholm


SENDER VI VIRKELIG HF-ELEVER PÅ UDREJSECENTRE PÅ UBESTEMT TID I DANMARK?😢
Nu sker tragedien igen! Sahar fra Aabenraa er 21 år og skulle starte på andet år af HF efter sommerferien. Hun bor sammen med sin mor, to brødre og to mindre søskende, men hun skal nu som den eneste fra familien sendes tilbage til Assads terrorregime, fordi Danmark, som det eneste land mener, at der er sikkert i området omkring Damaskus. Sahar kan selvfølgelig ikke tage tilbage, fordi hun vil blive forfulgt af regimet - bl.a fordi hendes to brødre er flygtet fra militærtjeneste i Assads brutale hær.
De danske udlændingemyndigheder har ikke en aftale med de syriske myndigheder, så Sahar kommer nu til at rådne op og spilde sit liv på Kærshovedgaard, som mest af alt minder om en kz-lejr. Hun fik brev med dommen d.7.juli og venter nu i uvished. På at tilbringe resten af sit liv på et udrejsecenter…
Det her er så vanvittigt og hjerteløst! Med åbne øjne splitter de danske myndigheder en familie, agerer på en afstumpet og brutal måde, som intet andet land og smadrer en ung piges liv. Sahar vil være ingeniør og bidrage til samfundet, men nu destruerer det samme samfund hendes liv og drømme.
Læs om tragedien her:
https://www.tvsyd.dk/.../21-aarig-efterladt-med-to...
Gør modstand, gå til jeres lokalpolitikere og del historien, så vi kan få stoppet det her inhumane vanvid! Det er ikke mit Danmark! Det er ikke vores Danmark!😢
#JegStårSammenMedSahar #IkkemitDanmark
https://www.facebook.com/photo/?fbid=10158666697991766&set=a.10151336967766766
:::::::::::::::::
 
 
 
 
Sverige: Dra tillbaka Natoansökan
Amineh Kakabaveh gjorde en utmärkt insats i samband med misstroendeomröstningen om Morgan Johansson. Hon fäste uppmärksamheten på den orimliga politik Natos näst starkaste militärmakt, Turkiet, bedriver. Erdogan har angripit grannlandet Syrien och bekämpat de kurder, som på marken lyckades besegra terrorsekten IS. Dessutom har Turkiet av allt att döma aktivt stött IS, dels genom att släppa igenom europeiska IS-terrorister och dels genom att hjälpa IS att sälja olja, som IS stal från Syrien, och på så sätt finansiera IS.
Ett annat starkt Nato-land, Storbritannien har beslutat utlämna en journalist, som avslöjat en mängd krigsförbrytelser, som det militärt starkaste Nato-landet, USA, gjort sig skyldig till. Där riskerar han (Julian Assange) 175 år i fängelse. Nato är inte en organisation, som värnar fred, demokrati och mänskliga rättigheter. När Nato bildades 1949 blev Portugal medlem trots att det var en fascistisk diktatur under Salazar.
När USA spred död och fasa över Vietnam med mer bomber än under andra världskriget, förgiftade mark och dödade miljontals var det ingen, som förordade något så idiotiskt som att vi borde gå med i Warszawapakten. När nu Ryssland bär sig fruktansvärt åt, finns det inte heller någon anledning att gå med i Nato.
Ge inte efter för Turkiets krav. Istället för att vänta på Turkiets veto, borde Sverige dra tillbaka sin ansökan om medlemskap i Nato.
Stig Broqvist, svensk
::::::::::::::::::
 
 
 
Hur få stopp på kriget i Ukraina?
Hur ska man få stopp på det fruktansvärda kriget i Ukraina? En del tycks tro på mer vapen. Att den ena eller andra sidan skulle vinna en total seger verkar mycket osannolikt. Det gäller att snarast få till stånd förhandlingar, där båda parter kan tillmötesgå den andra något. Zelrenskyj har framfört att Ukraina kanske skulle förbli alliansfritt. Då borde Sverige och Finland i solidaritet med Ukraina bilda en neutral zon på tre länder mellan Nato och Ryssland.
I en kompromiss skulle rimligen kunna ingå att folkviljan får råda på Krim och Donbas, även om befolkningen där inte vill tillhöra Ukraina. Det är viktigt att väst inklusive Nato, Ukraina och Sverige accepterar det. Dessutom måste Ryssland acceptera nuvarande styre i Ukraina och dra tillbaka sin militär.
Sanningen är krigets första offer. Ryssland påstår att nazister styr Ukraina, vilken är en grov överdrift. Massmedia i väst säger ofta att det inte finns något nazistiskt inflytande i Ukraina, men sanningen är att beväpnade nazister, en del av Maidanaktivisterna, var avgörande vid det illegala maktövertagandet i Ukraina 22 februari 2014. Efter det förbjöds flera partier till vänster, partilokaler slogs sönder och toppkandidater mördades. Det fick många i östra Ukraina att kräva regionalt självstyre. Då de angreps militärt av styret i Kiev startade det inbördeskrig som pågått sedan dess. Donbas fick stöd av Ryssland och Kievregeringen fick stöd av västländer. Nazister har fortfarande ett betydligt större inflytande i Ukraina än t.ex. i Sverige, men de styr inte Ukraina.
Rysslands annektering av Krim 2014 stred mot folkrätten liksom när Nato 1999 ryckte loss Kosovo från det som återstod av Jugoslavien. Likheten var att gränsändringarna skedde med en stor majoritet av folkets vilja i Kosovo och på Krim. Skillnaden var att Nato 1999 dödade 2000 serber, men annekteringen av Krim endast medförde två personers död. Det krig mot Ukraina, som Ryssland startade 24 februari i år, dödar uppenbarligen många tusentals människor. Putins angrepp är illegalt, oförsvarligt men inte oprovocerat. Biden och andra västledare verkar hellre kämpa till den siste ukrainaren än att låta folkviljan avgöra framtiden för Krim och Donbas.
Man säger att Ukraina är demokrati. Visst man får liksom i Iran och Ryssland rösta på olika kandidater, som är godkända eller inte förbjudna. Den som i Ryssland avslöjar ryska krigsförbrytelser riskerar 15 års fängelse. Skrämmande! Den som avslöjar USA:s krigsförbrytelser (Julian Assange) riskerar 175 års fängelse. Vilket ord ska användas om detta som är mer än 10 gånger värre? Gå inte med i Nato! Nu när hotet om tredje världskrig ökar, är det viktigare än någonsin att Sverige skriver på och ratificerar FN:s förbud mot kärnvapen.
Stig Broqvist, Sverige (Helsingborg)
:::::::::::::::
 
 
 

Albert Hytteballe Pedersen

ER FRED BLEVET ET SKÆLDSORD
Anders Fogh udtaler: "Jeg tror, ​​vi har lavet to fejlberegninger. Vi har overvurderet styrken af ​​det russiske militær. På trods af enorme investeringer i militært udstyr og genåbningen af ​​gamle sovjetiske baser har vi set et meget svagt russisk militær. Set tilbage, hvorfor er det sådan. Jeg tror, ​​korruption kan være en af ​​årsagerne." Den anden ting han nævner, er at han ikke troede Putin ville angribe Ukraine.
Altså Rusland er meget militært svage, så må vi spørge, hvorfor opruster vi så som sindsyge i NATO, alene Tysklands nye oprustning er næsten dobbelt så stor som Ruslands forsvarsbudget.
Bortset fra at man kunne komme med historiske paralleller, både Napoleons store arme og Hitlers endnu større arme, måtte sande at Rusland ikke var så svag som man troede.
Så kan det da godt være at et overbevæbnet NATO kan sætte Rusland på plads. At Rusland vil tabe hvis vi fortsat eskalerer konflikten i Ukraine, men det sindssyge er, at vi i atombombens tid må indse, at det vil føre til verdenskrig, hundrede af millioner menneskers død og et ødelagt Europa.
Uanset hvad vi synes om Rusland og Putin, så er der kun en fornuftig vej, at søge en forhandlingsløsning med Rusland, der giver bjørnen nogle sikkerhedsgarantier.
Men det er ikke fornuft eller fredsvilje der styrer vores politikere.
:::::::::::::::
 
 

Mellemfolkeligt Samvirke

Sig NEJ til udvisningerne af syriske flygtninge. De har været igennem nok! Skriv under på www.ms.dk/stopudvisningerne ❤️

27-årige Shahd flygtede i 2015 med sine mindre søskende til Danmark og blev genforenet med sin mor og bedsteforældre. Siden da har hun gjort alt for at skabe et liv. Hun taler flydende dansk, har været på højskole, været frivillig på en sommerlejr, uddanner sig til sosu-assistent og har flere gange brugt sin demokratiske ret i Danmark til at demonstrere mod og kritisere diktatoren Assad.

Men nu vil de danske myndigheder sende hende ud af landet og splitte familien ad igen. De vurderer at det er sikkert for Shahd, som den eneste i familien, at blive sendt tilbage til Syrien. Det giver INGEN mening! Nu skal Shahd leve i usikkerhed, mens hun venter på den endelige dom. Det er helt utilgiveligt. Det er spild af liv, og hun er langtfra den eneste i den situation.

Hvor mange familier skal splittes ad, før dette vanvid hører op? Hvornår anerkender de danske myndigheder at det ikke er sikkert at sende flygtninge til Syrien?

Syrien er ikke sikkert, så længe Assad er ved magten, så lad os give beskyttelse og værdighed til vores medmennesker, der har valgt at søge til Danmark. De har været igennem nok
https://www.facebook.com/photo/?fbid=407175281445739&set=a.374711651358769
::::::::::::::::::::
 
 
 

Pia Bjerre Christensen

 Jeg ved ikke, hvad det hedder juridisk, men i praksis udsætter den danske stat både enkeltindivider, familier og en hel befolkningsgruppe for psykisk tortur, når de plukker et enkelt eller to sårbare familiemedlemmer ud, som skal kastes for bødlerne ved først givne lejlighed.
Det handler ikke længere om, at Syrien ikke er sikker. Det ved alle. Det handler om, at ingen dansk-syrer skal kunne føle sig sikker. Vi henviser dem bevidst til at leve i rædsel. Og det er faktisk terrorens intention. Det er terrorens middel til at opnå et mål. Ingen dansk-syrer skal føle sig værdsat her. https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=407175304779070&id=100064598117304
:::::::::::::::
 
 
 
 

Elise Bjerkrheim i Kommentarserien:

Har Enhedslisten mon glemt udlændingepolitikken?

09.07.2022


Argumentet lyder, at Enhedslisten hellere vil sidde med ved bordet og søge indflydelse – omend det kun er krummer – end at vælte regeringen. Lige nu agerer Enhedslisten parlamentarisk grundlag for en regering, der fører racistisk politik, bryder konventioner og ser stort på retsstatens principper.
https://www.raeson.dk/2022/elise-bjerkrheim-i-kommentarserien-har-enhedslisten-mon-glemt-udlaendingepolitikken/
:::::::::::::::
 
 
 

Asmaa Abdol-Hamid

I Danmark destruerer vi mennesker BEVIDST OG MED ÅBNE ØJNE.

Hendes navn er Sahar Elrifai. Hun er 21 år. Kom til Danmark i 2015. Bor sammen med sin familie i den sønderjydske by Aabenraa.

Sahar er i gang med HF og forventede, at iføre sig studenterhuen næste år. Men nu er alt det gået i vasken. For vi har en regering, der så gerne vil virke “konsekvent, stram og hård”, hvor hun, som den ENESTE i sin familie, er blevet udvist til Syrien. Enhver ved sin fulde fem ved, at hun selvfølgelig ikke kan tage til Syrien - og da slet ikke alene! Det betyder, at systemet Danmark, vil rive hende op fra sin rod i Aabenraa-, tage hende ud af skolen og væk fra alt det der får hende til at vokse og blomstre, og placere hende på et udrejsendescenter i Ikast, til passivitet og destruktion. Det er netop hvad vi, i vores civiliseret samfund gør ved mennesker - vi ødelægger dem med åbne øjne!

Jeg begriber slet ikke, at støttepartierne på det grundlag, ikke får revet tæppet væk under den regering….
https://www.facebook.com/photo/?fbid=10159698209555783&set=a.10150731676660783
:::::::::::::::
 
 

34 parties and movements in North-East Syria stand against Turkish invasion

34 political parties and movements released a joint statement against the invasion attacks of the Turkish state, demanding closure of north-eastern Syria’s airspace.
 
https://anfenglish.com/rojava-syria/34-parties-and-movements-in-north-east-syria-stand-against-turkish-invasion-60849
:::::::::::::::::
 
 
 
BfA møde på Avnstrup d. 26 juni 2022 REFERAT
https://www.bedsteforaeldreforasyl.dk/filer/Avnstrup%20260622%20Referat.pdf
:::::::::::::::::
 
 
 

Christian Juhl

Solidaritet med syrerne.
Hver torsdag kl. 16.00 mødes vi på Torvet i Silkeborg for at protestere mod regeringens hjemsendelse af syriske flygtninge, til en farlig og ukendt fremtid.
Torsdag var det spejderlederen Julie Bjergbakke, der holdt en god tale.
Er du turist i Silkeborg, er du også velkomne
:::::::::::::
 
 
 
Del, videresend og genbrug gerne
 
”Arnes mail” handler især om  flygtninge og fred - dels udgivelser med tekster og dels med podcasts fra Flygtninge og Fred https://flygtningeogfred.dk/
 
Ikke-abonnenter er velkomne til at abonnere på fremtidige ”Arnes mail” ved klik på nyhedsmail og til også at se tidligere ”Arnes Mail” ved klik på  https://flygtningeogfred.dk/mailarkiv/  for  2014-21 og for det seneste måned på arkivet

Mht. podcast så ligger de fra 2020 på Flygtninge og Fred (https://flygtningeogfred.dk) og fra årene 2004-2019 ligger ca. 1.000 indlæg herhttps://flygtningeogfred.dk/dialog/
Hvis du efter en prøveperiode fortryder tilmeldingen, så er du også velkommen til at afmelde dig fra ”Arnes mail” ved nederst på siden her at bruge Mailchips ”unsubscribe”-knap hertil.

Særligt for ”Flygtninge og Fred”s podcastlyttere:
Her er det nu muligt at abonnere på nyudgivelser ved at åbne et indlæg og nederst på linien ”tilmeld” at klikke på ”E-mail” for at modtage en E-mail med link til nye indlæg. På ”Tilmeld”-linjen ligger der også knapper til at abonnere på hhv. Apple Podcasts | Android | E-mail | Google Podcasts | Stitcher | TuneIn | Spotify | RSS , sådan at udgivelser på ”Flygtninge og Fred” også automatisk er tilgængelige i mobiltelefonernes podcast-apps.


Nyudgivne podcasts på  Flygtninge og Fred bliver også lagt på YouTube på adressen https://www.youtube.com/channel/UChsS996wxPJ9gcc6_hOlt6Q, og på  Twitter fra adressen https://twitter.com/arnenhansen  Arne Nielsen Hansen, - på LinkedIN fra https://www.linkedin.com/in/arne-hansen-44aa4b28/ Arne Hansen, -  og på Instagram: Arne Nielsen Hansen https://www.instagram.com/arnenielsenhansen/  Og endelig på h og Flag på Halv d. 5. september i sorg over militarismens ofre: https://www.facebook.com/Flag-p%C3%A5-Halv-d-5-september-i-sorg-over-militarismens-ofre-253600371327340
 
NB! Da jeg stadig er forment adgang til Facebook, så BEMÆRK venligst, at jeg nu har lavet en NY Facebookside https://www.facebook.com/arnenielsen.hansen, som jeg vil bede jer like og informere andre om, - på forhånd tak.

Din mailadresse bruges kun til at sende nyheder på denne liste – medmindre andet skulle være aftalt. Evt. henvendelse til Arne Hansen  via kommentarfelt på flygtningeogfred.dk,  post@arnehansen.net eller mobil 30420818  om f.eks. faktuelle fejl eller mangler og forslag og tilbud til indhold men også med tilbud om hjælp


Med venlig hilsen
Arne Hansen
Sønderjyllands Alle 35, 9900 Frederikshavn Danmark,
mobil: (+45)30420818, E-mail: post@arnehansen.net 
Netradio-podcasts fra 2020 og frem: "Flygtninge og Fred": https://flygtningeogfred.dk 
Netradio-podcastsarkiv  2004-19: https://flygtningeogfred.dk/dialog/  (tidl. arnehansen.net/dialog)
”Arnes mail” –arkiv fra 2014 og frem: https://flygtningeogfred.dk/mailarkiv/
Seneste "Arnes mail": https://us8.campaign-archive.com/home/?u=cdb675b8c1d6ec49f4edcc95a&id=8d4f52d190
YouTube: ”Flygtninge og Fred” på  https://www.youtube.com/channel/UChsS996wxPJ9gcc6_hOlt6Q
Twitter: Arne Nielsen Hansen på https://twitter.com/arnenhansen
Linkedin: Arne Hansen  på https://www.linkedin.com/in/arne-hansen-44aa4b28/
Instagram: Arne Nielsen Hansen https://www.instagram.com/arnenielsenhansen/
Facebook: Flygtninge og Fred https://www.facebook.com/Flygtninge-og-Fred-103392038395324
Facebook: Arne Nielsen Hansen https://www.facebook.com/arnenielsen.hansen  - er ny og gælder fremover – så jeg vil bede venner med mig på min gamle profil arne.n.hansen nu at bede om venskab her på min nye profil. Skiftet skyldes at Facebook siden oktober 2020 har blokeret min adgang til Facebook fra min gamle FB-profil!
Facebook: Dialog på Frederikshavn Lokalradio: https://www.facebook.com/DialogFrederikshavnLokalradio/ (IKKE længere Dialogpaafrederikshavnlokalradio/)  
Facebook: Aldrig Mere Krig: http://aldrigmerekrig.dk/
Facebook: Flag på Halv d. 5. september i sorg over militarismens ofre: https://www.facebook.com/Flag-p%C3%A5-Halv-d-5-september-i-sorg-over-militarismens-ofre-253600371327340
Facebook: Dansk Afghansk Humanitær Forening https://www.facebook.com/DanskAfghanskHumanitaerForening/
Pacifister er mennesker der kæmper ikkevoldeligt for en bedre verden
I øvrigt beklager jeg at Mailchimps layout ikke altid vil det jeg gerne vil
 

Twitter
Facebook
Website


Our mailing address is:
Arne Hansen
Sønderjyllands Alle 35
Frederikshavn 9900
Denmark

Add us to your address book


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp