Copy
nieuwsbrief
Nutrient Platform

Nieuws in deze nieuwsbrief is gerelateerd aan activiteiten van het Nutrient Platform en/of haar leden.
Meer informatie over het Nutrient Platform is te vinden via www.nutrientplatform.org of stuur een e-mail naar info@nutrientplatform.org. Volg ons ook op twitter @NutrientP

Ledenvergadering Nutrient Platform

De laatste ledenbijeenkomst van 2014 is donderdag 4 december gehouden bij de Suiker Unie (Royal Cosun) te Dinteloord. De vergadering stond grotendeels in het teken van de activiteiten van het Nutrient Platform in 2015. Na afloop van de vergadering werd door de Suiker Unie een levendige rondleiding verzorgd.

Bekijk hier de foto’s

Wilt u lid worden van het Nutrient Platform? Kijk op www.nutrientplatform.org voor meer informatie over het lidmaatschap of neem contact op met het secretariaat van het platform, tel. 070-304 3700

Het Nutrient Platform in 2015

In 2015 gaat het Nutrient Platform de diepte in, hier een kleine greep uit de activiteiten:

  1. De markt voor gerecyclede fosfaatproducten wordt aangewakkerd door de vraagkant scherp in beeld te brengen: welke kwaliteits- en kwantiteitseisen stellen de afnemers, en wat kan het aanbod leveren? Een 'afzetkaart' ontwikkeld door de leden gaat helpen vraag en aanbod bij elkaar te brengen.
  2. Daarnaast ontwikkelen we een Roadmap Nutriënten 2030 die ketenpartijen en beleidsmakers houvast geeft om fosfaatrecycling ook op de langere termijn te prioriteren. Om dit kracht bij te zetten wordt een bijeenkomst georganiseerd voor politici en een brief aan de Tweede Kamer gestuurd.
  3. Verder verbreden we onze focus van fosfaat naar andere macro- en micro nutriënten: welke mogelijkheden zijn er om andere schaarse nutriënten efficiënter te gebruiken en te recyclen?
  4. Ten slotte zetten we volop in op het versnellen van mestverwerking door het zichtbaar maken van bestaande initiatieven en het helpen wegnemen van de belemmeringen die mestverwerking tegenwerken.


Meer weten? Lees het volledige jaarplan hier

Bepaal nu online: afval of grondstof

Voor een circulaire economie is het essentieel: wanneer wordt afval een grondstof. Een online tool geeft de ondernemer nu snel duidelijkheid en eventueel ook zekerheid. 

Lees meer

Fosfaatketens Zuid-Nederland worden ingericht

Er is al veel gepubliceerd over het in de kringloop houden van fosfaat. Er zijn talloze mogelijkheden geïdentificeerd hoe we fosfaat uit rioolsib, mest en slachtafval kunnen hergebruiken. Een aantal initiatieven heeft inmiddels de markt bereikt, maar het potentieel is veel groter. De Provinciale Ontwikkelingsmaatschappijen in Zuid-Nederland (BOM, LIOF en Impuls-Zeeland, i.s.m. REWIN) zetten nu een volgende stap. In het project Fosfaat Retour worden marktpartijen aan elkaar gekoppeld met als doel een aantal kringlooproutes op te starten, of op weg te helpen. Technologieleveranciers, afnemers, grondstofeigenaren en andere relevante partijen worden bijeen gebracht, waarbij wordt aangestuurd op de meest kansrijke ketens. De focus ligt op Zuid-Nederland, waar een grote concentratie aan de aanbodkant ligt en behoefte is aan slimme oplossingen.

Lees meer

Royal Cosun lanceert films Nutrient Recycling

100% nutriëntenrecycling door Royal Cosun! Deze film geeft een beeld van de inspanningen die Coöperatie Koninklijke Cosun, via haar bedrijven Suiker Unie, Sensus en Aviko, uitvoert naar nutriënt en mineralen hergebruik in de keten van teelt, oogst en verwerking van akkerbouwgewassen:

Bekijk hier de film

Tijd rijp voor precisiebemesting

Op 28 november heeft de Dag van de Precisiebemesting plaatsgevonden in Wageningen. Het grote aantal deelnemers onderstreepte de interesse in moderne bemestingstechnieken. De presentaties zijn te vinden via deze link. Verder kunt via de website van de in oprichting zijnde bemestingsketenorganisatie het inititatief steunen met een adhesiebetuiging.  

Pionier in de precisiebemesting Herre Bartlema komt deze maand ook uitgebreid aan het woord in een achtergrondartikel over het belang en de ontwikkelingen in precisiebemesting in vakblad Grondig. Lees meer

Call for papers now open

 2-6 november 2015
‘Integrated solutions for a circular economy and resilient cities’

Does your idea deserve to be heard at the unique cross cutting international platform for integrated water solutions? Submit your paper to the AIWW conference, part of the Amsterdam International Water Week. Read more.

Interessante links

 

Agenda

Phosphorus in Agriculture: Where are we going?
15 - 16 januari 2015, Zurich
The International Green Week: Recycled Phosphate Marketing Event
21 januari 2015, Berlijn
2nd European Sustainable Phosphorus Conference
3 - 4 maart 2015, Berlijn
Environmental Technology for Impact 2015 Conference
29 - 30 april 2015, Wageningenl
Mineral Resource and Mine Development
27 - 28 mei 2015, Aachen

The Nutrient Platform

The Nutrient Platform

Phosphorus Challenge

The Phosphorus Challenge
 

Volg ons

 

Het Nutrient Platform, opgericht in 2011, is een cross-sectoraal netwerk van Nederlandse organisaties die samenwerken om de nutriëntenkringloop te sluiten. U ontvangt deze email email omdat u zich geregistreerd heeft voor deze nieuwsbrief via onze website www.nutrientplatform.org
Om u aan te melden klik hier.
Als u de nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen kunt u zich hier uitschrijven.