Copy
www.vivnederland.nl
Toon deze email in de browser

Nieuwsbulletin
6 november 2015


In dit nummer:
  • Actieve klantenwerking van start
  • FAQ
  • Uitgaan van eigen kracht met behulp van zelfregulering
  • Agenda
log VIV

Vereniging
Integrale
Vitaliteitkunde


info@vivnederland.nl
www.vivnederland.nl

        


Actieve klantenwerving voor leden van start


Met de aankoop van professionele software worden allerlei secretariaatsprocedures geautomatiseerd. Daarnaast bevat het programma ook allerlei broodnodige Marketing- en Social Media-tools. Door deze tools kan eindelijk gestart worden met een actieve klantenwerving voor de leden d.m.v. gestructureerde online acties.
De op de afgelopen ALV gekozen secretaris Lilian Dekkers zal zich o.a. daarmee bezig gaan houden. Zelf is ze al heel actief op dat gebied. We zijn heel enthousiast over de vele kansen en mogelijkheden voor promotie van al onze leden, die deze aanschaf ons zal bieden, ongeacht of je nu therapeut, coach of trainer bent.
Nu kunnen de VIV, de talenten, professie(s) van de leden en de toegevoegde waarde van de vele integrale behandelmogelijkheden onder de aandacht van het grote publiek worden gebracht. Wil je op de hoogte gehouden worden? Volg dan de ontwikkelingen in de Nieuwsbulletins en kijk eens met regelmaat op de website.

 

Enkele FAQ

(Frequently Asked Questions – veelgestelde vragen) Over vergoeding, lidmaatschap en accreditatie(s) van bij/nascholing(en):
 
Omdat het secretariaat met regelmaat verontruste e-mails en telefoontjes ontvangt van leden die zich zorgen maken, worden hier enkele veel voorkomende zorgen en vragen uiteengezet. Alle informatie, die nodig is voor het beantwoorden van deze vragen, kunnen veelal gevonden worden in de nascholingsregels. Kijk daarvoor op de website onder kopje ‘Leden’ en vervolgens ‘Nascholingsregels’.
 
Ik voldoe niet aan de nascholing 2014 en/of 2015, word ik nu geroyeerd?
Nee, dit is niet het geval.
Je kunt gewoon de nascholing(en) inhalen binnen de termijn zoals aangegeven in de mail daarover.
Is de gestelde termijn voor jou een probleem, laat het ons dan even weten.
 
Mijn dure opleiding is geaccrediteerd, maar die accreditatie staat niet in jullie lijst en voldoet dus niet?
Jawel, hij kan voldoen.
De lijst met organisaties, die accreditatie verlenen, is alleen maar een voorbeeldlijst. Als de opleiding of nascholing een accreditatie of erkenning heeft, voldoet deze voor de nascholingsverplichting.
 
Ik voldoe niet aan de MBK/PSBK-eisen van de koepels of de verzekeraars, vervalt dan mijn lidmaatschap? 
Nee, dit is niet het geval.
Eisen van koepels of verzekeraars zijn niet de VIV-toelatingseisen, noch de eisen die in het nascholingsreglement worden gesteld. Als je voor vergoeding van zorgverzekeraars in aanmerking wilt komen, enkel dan zul je moeten voldoen aan de kwaliteitseisen die zij stellen.Uitgaan van eigen kracht m.b.v. zelfregulering
 

Met de invoering van het nieuwe klachtreglement en aangepaste tuchtreglement loopt de VIV volledig synchroon met de nieuwe Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen in de Zorg (Wkkgz), die vorige maand plenair werd behandeld in de Eerste Kamer.
Hoewel deze wet (nog) niet van toepassing is op de complementaire zorg heeft de VIV de keuze gemaakt mee te gaan in deze ontwikkeling. Dit op basis van ons uitgangspunt dat zowel cliënt als behandelaar gebaat zijn bij een goede klachtafhandeling.
Deze zelfregulering (onderlinge betrokkenheid; in dit geval onze betrokkenheid als VIV zijnde bij een maatschappelijke ontwikkeling als de nieuwe wet) wordt zeer gewaardeerd door overheden en de maatschappij.


Klik HIER om verder te lezen.

Agenda

 
  • 20 november: Toelatingsdag.
  • 12 december: Toelatingsdag.
  • 21 december t/m 3 januari: secretariaat gesloten
Copyright © 2015 Vereniging Integrale Vitaliteitkunde, All rights reserved.


unsubscribe van deze lijst    update subscription gegevens

Email Marketing Powered by Mailchimp