Copy
www.vivnederland.nl
Toon deze email in de browser

Nieuwsbulletin
27 november 2015


In dit nummer:
  • Streep door BTW?
  • Samenwerking met koepels
  • Vergoeding van Zilveren Kruis
  • Agenda
log VIV

Vereniging
Integrale
Vitaliteitkunde


info@vivnederland.nl
www.vivnederland.nl

        


Streep door BTW voor therapeuten?


De Hoge Raad heeft recent een uitspraak gedaan over het al dan niet heffen van BTW over geleverde diensten door niet BIG-geregistreerde therapeuten. Dit heeft bij de belastingdienst enige onrust veroorzaakt over de interpretatie van deze uitspraak. Uit verschillende bronnen hebben we begrepen dat belastinginspecteurs in de belastingdistricten de uitspraak verschillend uitleggen.
Dit is natuurlijk erg verwarrend. Dat is dan ook de reden dat het bestuur zich geroepen voelt hier iets aan te doen en een collectieve maatregel na te streven.

Klik HIER om verder te lezen.

 

Samenwerking met koepels

De RBCZ heeft eerder aangegeven dat de leden van de VIV niet integraal in aanmerking komen voor opname in hun register. Dit was ook niet de intentie van het bestuur. Zoals eerder aangegeven willen we vooral de onafhankelijkheid van de VIV in stand houden en een eigen koers varen.

Na ons verzoek wie er wel opgenomen wil worden in het register van de RBCZ hebben 40 leden positief gereageerd. De RBCZ heeft eerder al aangegeven dat zich tenminste 50 leden aan dienen te melden. Wij meenden dat we de RBCZ toch van de wens van deze 40 leden op de hoogte moesten stellen. Daar hebben we op het moment van schrijven nog geen reactie op ontvangen. Ondertussen voert het bestuur gesprekken met andere beroepsverenigingen die in dezelfde situatie verkeren, om te kijken of krachten gebundeld kunnen worden op dit dossier om zo aan het minimum aantal van 50 te komen. Het bestuur houdt dus nog even vol om gehoor te kunnen geven aan de wens van de eerder genoemde leden.

De SRBAG overlegt deze week nog met de KAB om de samenwerking definitief te maken. Vooral voor het voortbestaan van de SRBAG is het van essentieel belang dat hierover positief besloten wordt.

Zodra over de koepels nieuws te melden is laten we jullie dit terstond weten.Vergoeding van Zilveren Kruis in 2016
 

De naam Zilveren Kruis vervangt de naam Achmea. Wordt Zilveren Kruis genoemd, dan gaat het ook over Avéro Achmea, Interpolis, Pro Life, OZF en FBTO.
 
Via onderstaande link lees je alles over vergoeding voor VIV-leden in 2016, gebruik van prestatiecodes, het beleid van Zilveren Kruis over de jeugdwet en hoe het zit met vergoeding van een consult met de ouders voor hun kind.

Heb je vragen n.a.v. dit artikel, stuur het VIV-secretariaat een mail. We verzamelen de vragen en beantwoorden deze in het volgende nieuwsbulletin.

Klik HIER om verder te lezen.

Agenda

 
  • 12 december: Toelatingsdag
  • 21 december t/m 3 januari: secretariaat gesloten
  • 9 januari: Toelatingsdag
Copyright © 2015 Vereniging Integrale Vitaliteitkunde, All rights reserved.


unsubscribe van deze lijst    update subscription gegevens

Email Marketing Powered by Mailchimp