Copy
www.vivnederland.nl
Toon deze email in de browser
Nieuwsbulletin

November 2014

INHOUDSOPGAVE

 • Zorgverzekeraars
 • Gezocht: commissieleden
 • Medische en psychosociale basiskennis
 • Nieuwe lidmaatschapsstructuur
 • Veranderingen in de zorg voor 2015
 • Knipselkrant
 • Facebook en LinkedIn
 • Agenda: nieuwe data in 2015!
log VIV

Vereniging
Integrale
Vitaliteitkunde


Secretariaat:
tel. 074 376 3041
info@vivnederland.nl
www.vivnederland.nl


Deze nieuwsbrief is een update van relevante zaken rond zorgverzekeraars, MBK en aanstaande veranderingen in de wetgeving. Het VIV-bestuur is er actief mee bezig en we doen erg ons best voorop te blijven lopen en ook voor 2015 weer een helder beleid te kunnen neerzetten. In het volgende nieuwsbulletin meer hierover.

Warme groet,
Ingrid - Voorzitter
6 november 2014


Zorgverzekeraars

 • Zoals het er nu naar uitziet, verandert er niets in de lijst van de zorgverzekeraars, die vergoeden. Alle zorgverzekeraars, die ook in 2015 weer vergoeden, staan op de website vermeld.
 • In oktober heeft onze voorzitter een gesprek gevoerd met VGZ. Zij blijven ook in 2015 VIV-leden vergoeden, die SRBAG-geregistreerd zijn en in de VGZ-Zorggids staan.
 

Gezocht commissieleden


We zoeken VIV-leden voor de commissie toelating en de commissie accreditatie. Verder ook leden voor de denktank.

Ben je geïnteresseerd, lees dan HIER verder.


Medische en psychosociale basiskennis
 

Dit blijft een onderwerp waar telkens aan gesleuteld wordt.
Begin oktober zijn wij bij een door Menzis georganiseerde bijeenkomst geweest, waarin de MBK uitgebreid aan de orde is gekomen.

Lees HIER verder.
 

Nieuwe lidmaatschapsstructuur


De afgelopen 3 jaar is het bestuur bezig geweest de VIV een eigen ‘stip op de horizon’ te geven. Een onderdeel daarvan is een vernieuwde lidmaatschapsstructuur, die aansluit bij de ontwikkelingen in de zorgbranche. Dit is belangrijk voor alle leden, dus lees dit artikel!

Lees HIER verder.


Veranderingen in de zorg voor 2015


Een overzicht wat er in 2015 in de zorg aan de orde is en waar kansen liggen om als VIV-therapeut aan te haken.

Lees HIER verder.
 

Knipselkrant


Het is voor iedereen van ons wel duidelijk dat voeding zeer belangrijk is voor het verkrijgen en behouden van vitaliteit. Er is echter ook een woud aan informatie beschikbaar. Hieronder een paar websites die een handvat zijn voor (nieuwe) inzichten. En er is nog veel meer; heb je goeie suggesties, laat het ons weten.

Interessante sites in het veld van voeding en gezondheid
 • https://www.voedingsgeneeskunde.nl/ bericht over de recentste ontwikkelingen in de nutritionele geneeskunde, de fytotherapie en andere goed onderbouwde niet-reguliere therapieën die relevant zijn voor de praktijk van de arts, de therapeut en de apotheker.
Lees HIER verder voor meer interessante links.


Facebook en LinkedIn


We willen, naast het maandelijks nieuwsbulletin en de website, ook meer Facebook en LinkedIn gaan gebruiken. Als VIV-lid kun je je aanmelden bij de besloten groep voor VIV-leden op LinkedIn.

Dus, voor actueel nieuws, zie de sociale media.
Uiteraard blijven we ook het nieuwsbulletin en de website gebruiken.
 

Agenda

 • 22 november 2014: toelatingsdag
 • 21 maart 2015: ALV en VIV-nascholingsdag
 • 13 juni 2015: VIV-nascholingsdag
 • 31 oktober 2015: VIV-nascholingsdag
Copyright © 2014 Vereniging Integrale Vitaliteitkunde, All rights reserved.


unsubscribe van deze lijst    update subscription gegevens

Email Marketing Powered by Mailchimp