Copy
www.vivnederland.nl
Toon deze email in de browser
Nieuwsbulletin

Vereniging Integrale Vitaliteitkunde - Juni 2014

INHOUDSOPGAVE

  • Gefraudeerd, geroyeerd
  • Ethiek en integriteit
  • Beleidzaken - stand van zaken
  • Profiel VIV-lid
  • Agenda
log VIV

Vereniging
Integrale
Vitaliteitkunde


Secretariaat:
tel. 074 376 3041
info@vivnederland.nl
www.vivnederland.nl

VIV-nieuws - nieuwe stijl


Hierbij presenteren wij het VIV-nieuws in een nieuw jasje. Dit nieuwsbulletin wordt gestuurd naar onze leden en ook naar alle geïnteresseerden, die zich hebben opgegeven om onze gratis nieuwsbrief te ontvangen.
Sommige artikelen zijn uitsluitend voor onze leden bedoeld en wil je het hele artikel kunnen lezen, moet je inloggen in het ledendeel van onze website.
Andere artikelen zijn openbaar en dan is inloggen niet nodig om het gehele artikel te kunnen lezen.

De VIV wil met deze vorm van nieuws presenteren sneller op de actualiteiten in kunnen gaan en jullie op de hoogte houden wat er speelt binnen de VIV, maar ook binnen onze beroepsgroep of anderszins.

Gefraudeerd, geroyeerd - VIV en beroepsgroep besmet


"Daar zijn jullie toch voor", meende een inmiddels geroyeerd lid. We wezen deze therapeut, die tevens opleider is van een door de VIV geaccrediteerde opleiding, op de kosten die de VIV aan deze kwestie kwijt is. De opleider bleek consulten te declareren daar waar het in werkelijkheid opleidingskosten betrof.
Lees HIER verder.

Ethiek en integriteit in de complementaire zorg


Bijna dagelijks worden we geconfronteerd met verhalen in het nieuws uit de vastgoedbranche, de politiek en recentelijk zelfs de NMA dat mensen op bepaalde posities op een oneigenlijke manier misbruik maken van hun positie en zichzelf ten koste van de gemeenschap verrijken. Er is niet altijd gelijk sprake van een overtreding of nog erger “fraude”. Wel kan je dan spreken van “ingaan tegen hoe het bedoeld is”.
Lees HIER verder.

Beleidszaken - stand van zaken


Op de ALV jl. is een aantal beleidszaken gepresenteerd; graag houden we jullie op de hoogte van de voortgang van deze zaken over de afgelopen periode. In het schema zien jullie een beschrijving van het onderwerp, met daarachter de stand van zaken.
Ook in de toekomst zullen we jullie zoveel mogelijk op de hoogte houden van de lopende zaken en nieuwe ontwikkelingen. Lees HIER verder.

 

Profiel VIV-lid


De markt om ons heen is sterk aan het veranderen; de trouwe lezer onder jullie en/of bezoeker van de ALV is er de afgelopen jaren voortdurend op gewezen!
Het beleid van de VIV is de afgelopen jaren gericht op het uitdragen van kwaliteit; steeds helderder staat ons voor ogen wat dat betekent voor de vereniging, voor jullie als leden, voor de positie in de markt en voor de marktwerking.
Lees HIER verder.

Agenda

  • 21 juni: toelatingsdag voor nieuwe leden
  • 24 juni: bijeenkomst VIV-denktank
  • 19 juli: toelatingsdag voor nieuwe leden
  • 15 september: VIV-nascholing over Vergeving
Copyright © 2014 Vereniging Integrale Vitaliteitkunde, All rights reserved.


unsubscribe van deze lijst    update subscription gegevens

Email Marketing Powered by Mailchimp