Copy
Knovel Academic Challenge 2015
Nezobrazuje sa správne?
Pozrite si správu online
Viac o Knovel Academic Challenge 2015
Súťaž v kocke:
- Trvá do 31. 3. 2015.
- Zaregistrujte sa do súťaže
- Navrhnite súťažné otázky
- Súťažné podmienky
- Tipy pre pedagógov
- Ukážky otázok

Rýchle kroky:
- Vstup do Knovelu
- Manuály a príručky
- Knovel na Slovensku

Otázky? Školenie online alebo u vás? Napíšte alebo zavolajte:
ladislav.svrsek@aib.sk
02-529 324 50
0903-253 613
Viac o Knovel Academic Challenge 2015

 
Forward
Share
Vážená pani Kukučová,

v piatom týždni súťaže Knovel Academic Challenge je medzi víťazmi Dominik Ferencsik - študent Technickej univerzity v Košiciach. Medzi prvými päťdesiatimi vysokými školami z celého sveta s najvyššou účasťou sa umiestnili Univerzita Komenského (11.), Slovenská technická univerzita (25.) a Slovenská poľnohospodárska univerzita (34.). Blahoželáme!

Súťaž pokračuje do 31. 3. Každý týždeň sú vyhlásené nové otázky a študenti majú príležitosť vyhrať čiastkové ceny. Pedagógovia sa môžu i naďalej zapojiť do súťaže a navrhovať súťažné otázky.

Dajte mi prosím vedieť, ak máte otázky k súťaži alebo využívaniu Knovelu.

Neváhajte a zapojte sa aj s vašimi študentami. Držím palce!

S prianím pekného dňa,
Mgr. Ladislav Svršek

odborné informácie | online
Albertina icome Bratislava s.r.o. Cukrová 14 Bratislava 1 813 39 Slovakia
© 2015 Albertina icome Bratislava s.r.o., všetky práva vyhradené. Podľa zákona toto je obchodný oznam.

Dodávame e-knihy, e-časopisy a online zdroje zahraničných vydavateľstiev, ako sú BioOne, GeoScienceWorld, Institute of Physics, JoVE, Mc-Graw Hill, ProQuest, Royal Society of Chemistry, Springer, Taylor & Francis, Wiley-Blackwell a nástroje, ktoré uľahčujú sprístupnenie odbornej literatúry online. Spravujeme a administratívne zabezpečujeme prístupy pre vysoké školy, zdravotnícke zariadenia, výskumné ústavy, verejné knižnice a konzorciá, ako je Knovel a ProQuest pre NISPEZ.

Sme presvedčení, že tieto informácie napomáhajú rozvoju vedy, výskumu a moderných informačných metód.
odhlásiť sa zo zoznamu | aktualizovať profil

Email Marketing Powered by Mailchimp