Copy
View this email in your browser
Jönköping Academy bedriver praktiknära forskning och utbildning i kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd.
Vi jobbar i nära samverkan med praktiken, nära den vardag där kunskaperna ska användas och komma till nytta.
Arbetet berikas genom ett stort kontaktnät som stäcker sig från Jönköping och ut över vår värld.
Den nya mötesplatsen Arena for co-production blev en succé. Syftet var att skapa en plats för kunskap- och erfarenhetsutbyte kring co-production inom hälsa och välfärd. Under webinariet i slutet av oktober presenterades många exempel på co-productionprojekt som äger rum inom ramarna för Centre for Co-production vid Jönköping Academy.
Missade du webinariet, eller vill höra inslagen igen? Här finns presentationerna samt även en del bonusmaterial >>
https://ju.se/center/ja/om-oss/centre-for-co-production/arena-for-co-production/presentationer-och-bonusmaterial.html
Boka redan nu den 20 oktober 2021 i almanackan, då går nästa Arena for co-production av stapeln. Vi ses då!
En fröjdefull jul tillönskar vi på
Jönköping Academy!
Var rädda om varandra. 
Share Share
Tweet Tweet
Forward Forward
Twitter
Facebook
Website
Copyright © *|2020|* *|Jönköping University|*, All rights reserved.

Our mailing address is:
jonkopingacademy@ju.se
Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.