Nieuwsbrief 2, jaargang 1, September 2020

In deze nieuwsbrief:

In deze nieuwsbrief praten we u graag weer bij over de projecten waar we mee bezig zijn. Zo kunt u onder meer lezen over de gesprekken die we voeren met een ondernemer over autodelen, circulair ondernemen, de nieuwe datum voor onze algemene ledenvergadering én hoe onze drie postcoderoosprojecten het doen. U ziet; er gebeurt van alles op weg naar een duurzaam Nieuwkoop. Maar dat bereiken we alleen met uw hulp. Hebt u ideeën hoe we Nieuwkoop kunnen verduurzamen of wilt u reageren op een van de artikelen stuur dan een mailtje naar info@gcnieuwkoop.nl. 

Inschrijven vierde Postcoderoosproject!

 
Donderdag 17 september is onze installateur gestart met de aanleg van een vierde productie-installatie. De zonnepanelen worden geplaatst op het dak van een pand van de firma Kuijf aan de Bedrijfsweg 19-21, 2421 LE in Nieuwkoop. Het gaat om 394 panelen van 335 Wp met een verwachte opbrengst van tenminste 285 kWh per jaar. De panelen/participaties kosten € 275,- per stuk. Inschrijven kan via onze website: www.gcnieuwkoop.nl/postcoderoos/inschrijven. Lees meer.....

‘Ik wil dit najaar starten met elektrische deelauto’s in Nieuwkoop’

Hij komt uit de autotechniek en garagewereld; begon zijn eerste bedrijf in Noordwijk, een tweede in Lisse en de derde – ABS vd Weijden, Bosch Car Service - in Nieuwkoop. In een gesprek over duurzame mobiliteit adviseerde Theo Agterof van de VON ons met hem contact op te nemen. Aan het woord is Peter Engels.
 

Haalbare businesscase

‘De autobranche is niet alleen erg gevoelig voor de verandering van fossiele naar duurzame energie, de coronacrisis maakte de markt extra volatiel: na de lockdown werd er veel minder gereden en daalde de omzet dramatisch, maar met het opheffen van een aantal reisbeperkingen steeg deze weer meer dan verwacht. Uit veiligheidsoverwegingen nemen mensen nu kennelijk liever wat eerder de auto dan de trein. Lees meer....

Dronefoto van het project Harsweg 17, Ter Aar

Update postcoderoosprojecten

Ons eerste project op de Noordenseweg 39 draait nu ruim een jaar en heeft tot nu toe meer dan 98 MWh opgewekt. Deze opbrengst is ruim op plan en met dit project hebben we ruim 38 ton CO2 bespaard. Lees meer......
 

Wie wil helpen de communicatie van de Gebiedscoöperatie Nieuwkoop te verzorgen?

We zoeken één of meerdere personen voor de communicatie- en informatievoorziening.

U kent ons al van onze postcoderoosprojecten. Maar we werken aan veel meer dan dat zoals bijvoorbeeld: 
  • Adviseren over zowel minder als duurzaam gebruik van warmte en elektriciteit;
  • Duurzame mobiliteit door het realiseren van elektrische deelauto’s;
  • Verduurzaming van voedsel door verspilling tegen te gaan;
  • In samenwerking met ondernemers verkennen en realiseren van haalbare en betaalbare verduurzamingsmogelijkheden bij bedrijven en op bedrijventerreinen;
  • Samenwerken met de gemeente om alle inwoners, bedrijven en instellingen enthousiast te maken voor een duurzame toekomst en daar ook naar te handelen.
Bij het realiseren van deze activiteiten speelt communicatie een belangrijke rol: zowel intern met leden, als extern met inwoners, bedrijven, instellingen, gemeente en verschillende netwerken. Lees meer….
 

Ondernemer en innovator in verduurzaming

De Gebiedscoöperatie mocht zijn bedrijfsdak vol panelen leggen. Dat werd ons tweede postcoderoosproject. Maar vanuit zijn bredere kijk naar zijn omgeving en naar de toekomst onderneemt Dizzy Soederhuizen veel meer duurzame activiteiten en initiatieven. Daarover praten we met hem.
 

Samenwerkingsverbanden

“Johan Cruyff zei: je begrijpt het pas als je het door hebt. Dan heb je iets leren inzien en je eigen gemaakt, op grond waarvan je verder wilt denken en werken. Zo denk ik dat we met elkaar anders moeten omgaan met energie en grondstoffen om de aarde leefbaar te houden. Lees meer....

Naar een circulaire economie in Nieuwkoop


Met circulaire economie wordt beoogd veel minder energie en grondstoffen te verbruiken. Het gaat om een omslag van verbruik naar gebruik door kringlopen te sluiten. Rest- en bijproducten in alle fasen van productie- en consumptieprocessen zijn dan geen afval meer maar kunnen ook weer als grondstof worden gebruikt. Dat kan sterk bevorderd worden als we daar vanaf de ontwerpfase van producten en productieprocessen al rekening mee leren houden en ons niet slechts richten op huidig afval van huidige productie en consumptie. Lees meer....
 

Nieuwe datum algemene ledenvergadering

 
Graag hadden wij in het eerste halfjaar van 2020 een algemene ledenvergadering gehouden. Door de coronamaatregelen was dit echter niet mogelijk. Omdat ook de statuten onder bijzondere omstandigheden een latere datum toestaan, hebben we een nieuwe datum vastgelegd en wel woensdag 7 oktober. De locatie is Partycentrum ’t Trefpunt, S. van Drielstraat 4, 2435 XZ Zevenhoven. Een en ander wel onder voorbehoud dat een bijeenkomst van een groot aantal personen op dat moment is toegestaan. In deze vergadering komt o.a. het jaarverslag van secretaris en penningmeester aan de orde en de vaststelling van de hoogte van de winstuitkering voor onze participanten. We streven ernaar om na de pauze een algemeen duurzaamheidsonderwerp te bespreken met deskundige van buiten de coöperatie. Hopelijk zien wij elkaar daar. Zet hem alvast (met potlood) in uw agenda. Als de vergadering doorgaat dan krijgen alle leden via de mail een uitnodiging voor deze vergadering.
 
Meer informatie over de Gebiedscooperatie Nieuwkoop vindt u op onze website
Copyright © Gebiedscoöperatie Nieuwkoop, All rights reserved.


Our mailing address is:
info@gcnieuwkoop.nl

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

 


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Gebiedscooperatie Nieuwkoop · Roggeveldweg 62 · Nieuwkoop, Zh 2441BM · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp