Nieuwsbrief 3, jaargang 1, december 2020

In deze nieuwsbrief:

We zitten in een rare periode. Het coronavirus zorgt ervoor dat we zoveel mogelijk thuis moeten blijven en de kerstdagen en oud en nieuw waarschijnlijk anders vieren dan iedereen het zich had voorgenomen. Laat deze nieuwsbrief dan een klein lichtpuntje zijn in deze donkere dagen. Want we vertellen u graag wat het resultaat is van onze vijf postcoderoosprojecten. Dat we met een spannend project bezig zijn om uit lokale biomassa energie te halen zonder CO2 uitstoot. Dat er sectortafels zijn ingericht waarin bedrijven, maatschappelijke organisaties en instellingen, de gemeente en GCN samen aan duurzame ontwikkelingen werken en dat deze sectortafels de gemeente tevens adviseren over de Regionale EnergieStrategie (RES). Daarnaast werken we, samen met ondernemers, al hard aan het realiseren van nieuwe postcoderoosprojecten na de jaarwisseling.
 
Kortom, wij blijven ons inspannen voor een duurzaam Nieuwkoop. Hebt u ideeën, suggesties of plannen voor verdere verduurzaming van uw activiteiten of uw omgeving en kunt u hulp gebruiken? Stuur dan een mailtje naar info@gcnieuwkoop.nl. We kijken graag of we u kunnen helpen. Omgekeerd mag overigens ook: bent u geïnteresseerd in het werk van de Gebiedscoöperatie en wilt u zich daar in het nieuwe jaar voor inzetten, aarzel ook dan niet contact met ons op te nemen.
 
Wij wensen u fijne feestdagen en een gezond en duurzaam 2021.
 
Bestuur Gebiedscoöperatie Nieuwkoop

Update postcoderoosprojecten.

Toen we begonnen met onze Gebiedscoöperatie was ons doel om binnen twee jaar vijf postcoderoosprojecten gerealiseerd te hebben. Daarin zijn we geslaagd. Onderstaand een korte update van onze postcoderoosprojecten. De algemene conclusie: samen met alle participanten in onze vijf projecten zijn we trots op wat we bereikt hebben. Lees meer….

Wie wil ons komen versterken?

Wij zoeken meerdere personen die onze informatie- en communicatievoorziening willen verzorgen, waaronder iemand die als bestuurslid communicatie- en informatievoorziening in portefeuille wil nemen. Lees meer....

Pilot project torrefactie van biomassa.

Bekende duurzame energiebronnen zijn zon, wind en water. Toch komt 60 procent van de duurzame energie die in Nederland geproduceerd wordt (2019) van biomassa. Energie uit biomassa wordt opgewekt door vooral verbranding. Biomassa bestaat uit alle materialen van plantaardige en dierlijke oorsprong, zoals hout gras en stro, handels- en voedselgewassen en reststromen daarvan, waaronder gft-afval en mest. Lees meer…….
 
Als gevolg van het corona-virus zijn de feestelijke openingen van onze recent gerealiseerde postcoderoosprojecten tot nader order uitgesteld. Het gaat daarbij om de Harsweg 17, de Bedrijfsweg 19-21 en daar is nu ook ’t Anker in Nieuwveen bijgekomen. Het bestuur zal dit oppakken zodra zulke activiteiten weer mogelijk zijn. Hopelijk kan dat nog voor de zomer 2021 gebeuren.
Ook projecten als elektrische deelauto’s en voedselverspilling liggen op dit moment stil als gevolg van de corona-virus maatregelen. Zodra de omstandigheden het toelaten zal de uitvoering van deze projecten voortgezet worden.

Samenwerking gemeente met Gebiedscoöperatie.  

De Gebiedscoöperatie Nieuwkoop (GCN) en de gemeente Nieuwkoop gaan samenwerken aan de Regionale EnergieStrategie (RES). In deze strategie staat onder andere hoe duurzame elektriciteit opgewekt kan worden. Lees meer.....
 

Sectortafels energietransitie en duurzame ontwikkeling van start.

Vanuit het klimaatakkoord is Nederland opgedeeld in 30 regio’s om regionale energiestrategieën (RES) te ontwikkelen op het gebied van energiebesparing, opwek door zon en wind, warmte en mobiliteit. Nieuwkoop is een van de gemeenten in de regio Holland Rijnland (HR). De gemeente wil haar inbreng in de RES mede baseren op een participatieproces van zowel inwoners als bedrijven, organisaties en instellingen. Lees meer....
 

Terugblik jaarvergadering 7 oktober 2020.

Op 7 oktober jl. heeft de coöperatie haar tweede jaarvergadering gehouden in het Trefpunt te Zevenhoven. Inclusief het bestuur waren er 25 leden aanwezig. Bij de opstelling van de stoelen en tafels was met de coronaregels rekening gehouden. We mogen terugzien op een plezierige vergadering waarbij de aanwezige leden de nodige feedback gaven op de agendapunten. Lees meer....
Meer informatie over de Gebiedscooperatie Nieuwkoop vindt u op onze website
Copyright © Gebiedscoöperatie Nieuwkoop, All rights reserved.


Our mailing address is:
info@gcnieuwkoop.nl

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

 


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Gebiedscooperatie Nieuwkoop · Roggeveldweg 62 · Nieuwkoop, Zh 2441BM · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp