Nieuwsbrief 1, jaargang 1, Mei 2020

In deze nieuwsbrief:

 

Eerste nieuwsbrief een feit!
Jawel, u ziet het goed. Onze eerste nieuwsbrief is een feit. We communiceerden tot nu toe voornamelijk over onze postcoderoosprojecten. Maar we doen meer. Veel meer. Om u daarvan op de hoogte te houden brengen we vanaf nu een nieuwsbrief uit. We beginnen eens per kwartaal. Maar als er meer projecten bijkomen gaan we over naar eens per maand. Daar hebben we ook uw hulp bij nodig. Hebt u een leuk duurzaam initiatief en wilt u daar iets over kwijt? Stuur dit dan naar info@gcnieuwkoop.nl. In onze volgende nieuwsbrief, die eind augustus verschijnt, nemen we dit dan mee, onder voorbehoud van goedkeuring door het bestuur.
 

Project Harsweg 17, Ter Aar


Nieuwkoop verduurzamen is onze doelstelling. Dat doen we met grote én kleine projecten. Dit is een mooi voorbeeld van een wat kleiner maar wel bijzonder project.  Op deze locatie in Ter Aar kunnen ongeveer 180 zonnepanelen op het dak voor een postcoderoosproject. Afhankelijk van de aansluiting op het elektriciteitsnet kan dit project nog deze zomer gerealiseerd worden.

Daarnaast wil de ondernemer de gevel van het pand benutten voor zonnepanelen voor eigen gebruik. Bijzonder aan dit project is dat we samen met de eigenaar van de panden en twee externe professionele partijen de technische mogelijkheden onderzoeken om geheel of gedeeltelijk “off-the-grid”, te kunnen opereren. Lees meer.......
 
Wie komt ons versterken?

Nieuwe communicatiemanager gezocht.

 
Binnen ons bestuur is Hans van den Berg verantwoordelijk voor communicatie. Maar wellicht had u het al gemerkt aan de frequentie van de berichten op Facebook, Hans heeft steeds minder tijd voor de Gebiedscoöperatie. We zoeken dus een nieuwe communicatieman of vrouw. Lees meer.......

 

‘Food Talks’: duurzaamheid en voeding

‘Food Talks’ is een internationaal initiatief dat wil bijdragen aan een duurzame catering sector. In totaal doen er zeven landen mee en het initiatief wordt ondersteund door de Europese Unie. Er wordt o.a. gewerkt aan:
  • het vergroten van kennis op het gebied van duurzame voeding;
  • het ontwikkelen van een Voedselvisie die past bij het deelnemende bedrijf of instelling;
  • het bedenken en uitvoeren van concrete verbeteracties, waaronder het tegengaan van voedselverspilling;
  • het positief betrekken van collega’s, gasten of bewoners;
  • het meten van de duurzame impact (milieu, sociaal en financieel).
 
Ellen van den Adel is één van de deelnemers aan een postcoderoosproject van de Gebiedscoöperatie en projectleider van ‘Food Talks’ in Nederland. In het Groene Hart werkt ‘Food Talks’ samen met Gebiedscoöperatie Nieuwkoop om de lokale catering sector te helpen met concrete stappen om gezond eten hand in hand te laten gaan met duurzaamheid. Lees meer…..
 

Stand van zaken derde postcoderoos

Op dit moment hebben wij twee postcoderozen operationeel en werken we hard aan ons derde project. We onderzoeken daarvoor de mogelijkheden van vier daken. Eén daarvan is het dak aan de Harsweg 17. Het lijkt erop dat de aansluiting door de netbeheerder voor deze locatie al binnen enkele maanden gerealiseerd kan worden.

Een ander dak waar wij al zeer ver mee gevorderd waren is op een locatie met twee daken: één dak is bestemd voor de eigenaar van de daken. Lees meer....

Stikstofdepositie in de Nieuwkoopse plassen

Binnen de doelstelling van de Gebiedscoöperatie past ook een goede samenwerking met onderwijsinstituten op een veelheid van gebieden, waaronder het recht. Om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn die het recht biedt heeft GCN in samenspraak met de Gemeente een onderzoek opgezet naar de stikstofproblematiek in Nieuwkoop. Een juridische analyse van de situatie is daarbij van groot belang. 
 
Sanne Krempel is student aan de vakgroep rechten van INHolland in Rotterdam. Sanne is bezig met haar afstudeeropdracht die gaat over de stikstofdepositie die Schiphol, zonder natuurvergunning, veroorzaakt in en rondom de Nieuwkoopse plassen: “Met mijn onderzoek wil ik een bijdrage leveren aan de vermindering van de stikstofuitstoot in de Nieuwkoopse plassen. Lees meer….
 

Uitstel Algemene ledenvergadering


Volgens onze statuten zou de algemene ledenvergadering in de eerste helft van het kalenderjaar gehouden moeten worden. Daarom was onze planning om deze op 23 april jl. houden. De statuten bieden in bijzondere gevallen de mogelijkheid hier een uitzondering op te maken. De coronacrisis is zo een bijzonder geval. Ook de landelijke regelgeving geeft de mogelijkheid aan organisaties om een eventueel verplichte voorjaarsvergadering op een later tijdstip te houden.

Omdat nog niet duidelijk is wanneer er weer bijeenkomsten met meer dan 30 personen gehouden mogen worden hebben we als bestuur nog geen nieuwe datum vastgelegd. We steven ernaar om de algemene ledenvergadering in september te houden, maar dit is onder voorbehoud van het verloop van de coronacrisis.  Zodra er een nieuwe datum bekend is zullen we dit uiteraard direct communiceren. Alle leden zullen dan persoonlijk via de mail een uitnodiging ontvangen.
 
Meer informatie over de Gebiedscooperatie Nieuwkoop vindt u op onze website
Copyright © Gebiedscoöperatie Nieuwkoop.


Ons e-mailadres is
info@gcnieuwkoop.nl

Wilt u uw e-mailadres wijzigen of u afmelden voor deze nieuwsbrief? Klik dan op een van onderstaande links.
update your preferences or unsubscribe from this list.

 


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Gebiedscooperatie Nieuwkoop · Roggeveldweg 62 · Nieuwkoop, Zh 2441BM · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp