Copy
Nyhedsbrev fra DAJOLKA
View this email in your browser
DAJOLKA
v/Niels Ansø
Dalmosevej 2
DK-9330 Dronninglund
CVR nr. 20448636
Tlf.: +45 4241 5139
Hej <<Fornavn *>> <<Efternavn>>, <<Firma / Organisation>> 
Det er længe siden at vi har udsendt nyhedsbrev fra DAJOLKA. Den lange pause skyldes, at vi har haft travlt med mange spændende projekter og aktiviteter i Danmark og i udviklingslande. Med dette nyhedsbrev tager vi hul på at fortælle lidt om alt det spændende der er sket siden sidst. Du modtager dette nyhedsbrev fordi du tidligere er registreret til at modtage vores nyheder, eller fordi du har handlet hos os. Du kan afmelde nyhedsbrevet nederst på siden.
Dronninglund
20/12 2014

 
Indhold
DAJOLKA WebShop
For ca. 1 år siden lancerede vi en WebShop på www.DAJOLKA.net. På WebShoppen finder du mange af de produkter vi arbejder med til daglig i vores arbejde indenfor Vedvarende Energi & Bæredygtig udvikling. Vi arbejder løbende på at ligge vores over 2000 varenumre ind i webshoppen. Vi handler med private, virksomheder, offentlige institutioner og eksporterer.
DOJOLKA WebShop
Vi har følgende varekategorier
·         Partikelfiltre til eftermontering
·         Palletanke og tilbehør
·         Pumper og Tilbehør
·         Planteolieteknologi (PPO) 
·         Auto Reservedele
·         OFF-GRID
Besøg WebShoppen
Partikeltre til eftermontering.
GRØN miljøzoemærke
Siden januar 2010 har vi solgt partikelfiltre til eftermontering på person- og varevogne, minibusser, og autocampere, fra de 2 anerkendte tyske producenter TWINTEC og OBERLAND-MANGOLD. Filtrene er af den såkaldt åbne type.

Eftermontering af partikelfilter er interessant hvis du vil spare partikeludledningsafgiften på 1000kr/år, eller hvis du har en EURO3 bil med GUL miljøzonemærke, som du gerne vil have opgraderet til GRØN miljøzonemærke, f.eks. for at kunne køre i Tyske storbyer.
FAKTA om eftermontering af åbne partikelfiltre fra TWINTEC og OBERLAND-MANGOLD:
 • Priser fra ca. 2.600kr inkl. moms, eks. montering
 • Monteres på ca. 1 time - på værksted eller Gør-Det-Selv
 • Filtrene leveres med tysk typegodkendelse, som anvendes som dokumentation til syn i Danmark
 • Filtrene kan i danmark godkendes til biler under 3.500kg totalvægt
 • Filtrene kan ikke godkendes til biler der har originalt monteret partikelfilter
 • Filtrene leveres med installationsmaterialer der skal bruges til montering
 • Skal ikke kobles sammen med nogen styring
 • Filtrene regenererer automatisk ved almindelig kørsel
 • Filtrene kan ikke tilstoppe
 • Motorkraft reduceres ikke ved eftermontering af filter
 • Brændstofforbruges øges ikke ved eftermontering af filter
 • Filtrene bruger ikke additiver
 • Designet til at holde i bilens levetid. 3 år eller 80.000km garanti
 • Ingen særlige krav til motorolie eller brændstof
Læs mere om eftermontering af partikelfilter på vores hjemmeside
Planteolieteknologi:
Ny afgift på rapsolie til opvarmning
Fra 1. januar 2015 bliver der lagt afgift på ren rapsolie og andre naturlige bioolier der anvendes til opvarmningsformål i oliebrændere, eller som anvendes til kombineret elektricitet- og varmeproduktion i kraftvarmemotorer. Naturlige bioolier er dem der falder ind under position 1507-1518 i EU’s Kombinerede Nomenklatur. Ren biodiesel, dvs. kemisk modificeret planteolie/fedt, falder derimod ikke ind under denne gruppe, og er derfor ikke omfattet af den nye afgift.

Hidtil har man kun skullet betale fuld mineralolieafgift for biobrændstoffer der anvendes som motorbrændstof, mens rene biobrændstoffer anvendt til opvarmningsformål har været afgiftsfritaget. 
Afgiftssatserne for biobrændstof anvendt i motorer indenfor transport specificeres for hhv. dieselækvivalenter og benzinækvivalenter, alt efter om biobrændstofferne erstatter diesel eller benzin. Afgiften for ren rapsolie anvendt til motorbrændstof udgør 73,2 kr/GJ, svarende 3,14 kr/liter inkl. moms for 2014, og 74,6 kr/GJ svarende til 3,20 kr/liter inkl. moms i 2015.

Den nye afgift for bioolier til opvarmningsformål beregnes ligeledes ud fra energiindholdet, og udgør 54,5kr/GJ, svarende til 2,34 kr/liter inkl. moms for koldpresset rapsolie.
Rapsolie i IBC
DAJOLKA sælger koldpresset rapsolie til forskellige tekniske formål, herunder også til opvarmning. Men langt den største del af rapsolien sælger vi som råvare til asfalt industri og råvare til fremstilling af biologisk nedbrydelige smøre- og korrosions-beskyttelsesmidler, til direkte smøring, f.eks. kædesave og savværker, og antiskummiddel til biogasanlæg.
Vi har forhørt os hos SKAT om præcist hvornår de nye regler træder i kraft. Ifølge SKAT kan rapsolie til opvarmningsformål afgiftsfrit sælges/købes såfremt det både faktureres og leveres til slutbruger senest 31/12 2014. Den rapsolie som slutbruger har fået købt og fået leveret senest denne dato kan fortsat anvendes afgiftsfrit efter 1/1 2015.

Efter 1/1 2015 vil vi fortsat sælge rapsolie til afgiftsfrie tekniske formål, men vi stopper salg af rapsolie til opvarmningsformål, ligesom vi heller ikke sælger rapsolie til motorbrændstof. Det skyldes alene at vi forventer at afsætningen af rapsolie med afgift vil være så lille, at det ikke kan betale sig at være registreret hos SKAT for indbetaling af mineralolieafgift.

Nyttige links:
Planteolieteknologi:
Fra England til Mongoliet på planteolie.
The Mongol Rally 2013 startede i England med et dansk hold, som deltog med en Skoda Fabia, som DAJOLKA har ombygget til Ren Planteolie. Efter 17.300km over stok og sten, kom The Rolling Potato Wagon godt i mål i Ulaan Batar - hele vejen på planteolie. Holdet havde skaffet planteolie fra lokale markeder hele vejen, og oplevede at det i nogle områder var nemmere af skaffe planteolie end diesel.
Rolling Potato Wagon
Billedet viser den ombyggede Skoda Fabia efter overnatning i de fri ved Almaty, Kazakhstan.

Læs om de danske deltageres tur på:
Planteolieteknologi:
2. generations biobrændstof projekt - friture olie
I september 2013 konverterede DAJOLKA 2 stk. VW T5 2,5TDI kassevogne fra 2 firmaer i Københavnsområdet. Bilerne blev konverteret med henblik på at kunne køre på renset brugt fritureolie i ren form.
Den ene bil tilhører firmaet Get Green ToDay (GG2D), der indsamler brugt fritureolie fra restauranter, og den anden bil tilhører firmaet Grøn Cater, der leverer grønne fødevareprodukter. Begge firmaer ønskede at styrke deres grønne image ved helt konkret at køre på CO2 neutralt brændstof, frem for at købe sig til et grønt image i form af CO2 kvoter o.l.
Bilerne blev ombygget med et såkaldt 1-tank system, som betyder at motorerne starter direkte på planteolie. I vinterhalvåret er det en fordel hvis bilerne har monteret oliefyr, som tændes ca. 10 minutter før koldstart. Begge biler har siden kørt meget fint på det lokale brændstof - GG2D´s vogn har i skrivende stund allerede kørt ca. 80.000km efter ombygning.

Samarbejdet mellem DAJOLKA og GG2D startede i 2011 og DAJOLKA har leveret pumper og filtreringsudstyr til rensnings af olien, analyser af olieprøver og bidraget med erfaring opbygget gennem mange år med arbejdet med ren planteolie. Samarbejdet har givet os mulighed opbygge erfaring med brugt fritureolie på professionelt plan. Det har givet os mulighed for i længere perioder at køre vores egne biler på brugt fritureolie fra GG2D. Det har rykket vores opfattelse fra at brugt fritureolie generelt er af meget dårligt kvalitet, anvendt direkte som motorbrændstof, til at kvaliteten faktisk næsten kan være på højde med ny planteolie.
 
Læs hele artiklen her.
Planteolieteknologi:
PPO generatoranlæg til hybrid-drift af multifunktionskøretøj.
I februar 2014 konverterede vi et 6kW Kubota generatoranlæg til planteoliedrift. Generatoranlægget skal drive et helt unikt multifunktionskøretøj vha. nyudviklet Diesel/PPO-Elektrisk hybrid teknologi.
gt 4
Det unikke køretøj er udviklet af Nordmanden Svein Olav Lie, der ejer firmaet Greentrac. Køretøjet findes i flere udgaver fra 4 til 8 tons totalvægt, og er specielt designet til at udføre transportopgaver i meget uvejsomt terræn. Køretøjet bærer navnet GT, der er en forkortelse Getting There, underforstået at køretøjet kommer frem selv der hvor almindelige Off-Road køretøjer må give op.
Idéen er at køretøjet kan udføre transportopgaver i udviklingslande, så fattige bønder kan transportere deres varer frem til lokale markeder, hvor varerne kan blive solgt til en bedre pris end bønderne ellers kan få. I den nyeste udgave med Diesel/PPO-Elektrisk hybrid teknologi, kan køretøjet ligeledes fungere som energiforsyning om aftenen, når der er brug for strøm til belysning i de ellers mørke landsbyer, eller til drift af maskiner på værksteder eller forarbejdning af landbrugsafgrøder. Køretøjet er udstyret med en batteripakke, som kan klare energiforsyningen når behovet er meget lille, således at diesel/PPO motoren kan slukkes, og dermed spare store mængder brændstof, som det koster at have traditionelle generatoranlæg til at køre tomgang. Batteripakken giver samtidigt mulighed for at energi fra vindmøller eller solceller kan gemmes og anvendes senere. Hybridteknologien er udviklet at det Svenske firma Thordab, og markedsføres af Elforest.

GT køretøjet er unikt på mange måder, heraf kan fremhæves:
 • Uafhængigt permanent 4-hjulstræk vha. elektriske navmotorer i hvert enkelt hjul.
 • Ingen mekaniske dele i transmission eller styring.
 • Stor frihøjde kombineret med meget fleksibel hjulophæng, og alligevel forholdsvis lav lastehøjde.
 • Meget stabilt i skrånende terræn pga. lavt tyngdepunkt.
 • Lav vægt men alligevel stor lasteevne.
 • Kan fungere som stationær energiforsyning af strøm.
 • Kan lagre strøm fra vedvarende energikilder.
Læs mere her, hvor du kan se Video der demonstrerer GT4 i hhv. batteridrift og motordrift, video der demonstrerer en fjernstyret GT8 i batteridrift, samt video viser GT4 kører op ad 40° stigning
Planteolieteknologi:
Høring over opdatering af Energistyrelsens Alternativ Drivmiddelmodel
Energistyrelsen sendte d. 16/10 2014 den seneste opdatering af deres Alternativ Drivmiddelmodel (version 3,0) i høring. Modellen benyttes til at vurdere effekten af anvendelsen af forskellige alternative drivmidler. Vi har konstateret at Ren Planteolie anvendt i modificerede dieselmotorer slet ikke er medtaget i beregningsmodellen.

DAJOLKA og C&J Bugge har derfor indsendt høringssvar for at gøre opmærksom på dette. I modellen er f.eks. medtaget RME, dvs. biodiesel produceret fra rapsolie, og det fremhæves at CO2 besparelsen ved anvendelse af RME reduceres betragteligt pga. negative CO2 bidrag pga. energiforbrug og forbrug af fossilt fremstillet metanol i omstillingsprocessen fra ren planteolie til biodiesel.

Energiforbruget til fremstilling af ren rapsolie fra rapsfrø er meget beskedent – kun ca. 3% ift. energi udbyttet, og der anvendes ingen kemikalier. Dertil skal ligges ca. 10% energiforbrug til hele dyrkningsprocessen, dvs. at det samlede energiforbrug til fremstilling af ren rapsolie er ca. 13%, hvilket er langt mindre end energiforbruget til fremstilling af fossilt diesel og alle andre alternative drivmidler.
 
Vi har de seneste år ligeledes haft særdeles gode erfaringer med at køre på brugt fritureolie, hvor det med den rette omhu er muligt at frembringe et produkt der som motorbrændstof kvalitetsmæssigt svarer til ny rapsolie. Mht. energiforbrug til fremstilling af brugt fritureolie til motorbrændstof, så er forskellen ift. ny rapsolie, at energiforbruget til fremstilling af råvaren allerede er afskrevet ved den første anvendelse af olien til tilberedning af mad. Dermed bliver energiforbruget til fremstilling beregningsmæssigt meget lavt, i det det kun skal dække indsamling og filtrering. Den beregnede CO2 besparelse bliver tilsvarende meget stor.
 
Læs DAJOLKA og J&C Bugge´s høringssvar her.

Læs mere om Energistyrelsens Alternativ Drivmiddelmodel her
(AD model 3,0 er endnu ikke publiceret)

Internationalt
Vi arbejder jævnligt på spændende projekter i Afrika og andre udviklingslande i Asien og Mellemamerika. Arbejdet omfatter undervisning og praktisk implementering af Planteolie teknologi, biogas, vindenergi, Solceller, solvarme.

KUBOTA PPO genset Didini Mali
Billedet viser arbejdet med at installere et generator i Mali. Vi konverterede generatoranlægget til Jatropha olie, som bliver produceret i bygningen i baggrunden. Generatoranlægget leverer strøm til drift af produktionsanlægget, som vi ligeledes har hjulpet med af designe, indkøbe og installere.
 
Yderligere information om projekter publiceres snarest via nyhedsbrevets kategori ”Internationalt”, samt på 
hjemmesiden under referencer

Nyt fra os selv:
15 år og > 800.000km med vores biler på ren planteolie.

Niels med GOLF i Østrig

Vi har kørt alle vores biler på ren planteolie siden september 1999. Det er efterhånden blevet til over 830.000km ialt med 4 biler. Vores nuværende 2 biler er udstyret med eftermontering partikelfilter. Vi har endnu ikke oplevet tekniske problemer med planteoliedrift.

Læs mere om vores rapsbiler her.

Nyt fra os selv:
Solcelleanlæg gør os selvforsynende med strøm
I 2013 installerede vi solcelleanlæg med henblik på at kunne producere strøm nok til at dække vores eget forbrug, som er ca. 8.000kWh om året. Anlægget består af 60m2 solpaneler med max effekt 9,36kWp, som er tilsluttet en 8 kW inverter med 6kW effektbegrænsning. Anlægget er begrænset til 6kWp for at kunne overholde reglerne for små net-tilsluttede VE anlæg.

DAJOLKA PV første årsproduktion

Vi har netop modtaget den årsopgørelse fra elselskabet, som viser at solcelleanlægget har produceret 8.700kWh og har dermed kunnet dække hele vores forbrug på 8.200kWh, og endda give et lille overskud. Knap 26% af solcelleanlæggets produktion blev brugt direkte på husstanden, og de resterende 74% blev leveret ud på elnettet.

Læs mere om vores solcelleanlæg her.

Vi ønsker alle vores kunder, samarbejdspartnere og læsere
God jul & Godt Nytår
Med venlig hilsen
Niels Ansø
Find DAJOLKA på nettet
Facebook
Facebook
WebShop
WebShop
Twitter
Twitter
Email
Email
Del dette nyhedsbrev med dine venner
Share
Tweet
Forward
Share
+1
Nyhedsbrevet er sendt til denne email adresse: <<Email adresse *>>
Afmeld nyhedsbrev  eller Opdater dine indstillinger for modtagelse af nyhedsbrev