Copy
In deze Update het laatste nieuws over de projecten uit Ghana
View this email in your browser

Dromen…. durven... doen


De  titel van het boek van Ben Tiggelaar, onderzoeker en publicist van ' Dromen,durven,doen' geeft je de moed en de inspiratie om te gaan doen wat je wilt en dit ook in de praktijk te brengen. Vlak voor de vakantie wil ik daarom ook even stil staan bij de missie en visie van SOKPO. Om te werken voor onze projecten, moet je een hoog gehalte dromen en durven hebben, die uiteindelijk resulteren in het doen. In het bestuur komt telkens weer de passie, plezier en prestatie van ieder individueel lid naar boven drijven in alles wat er gedaan wordt of gedaan moet worden. Tot nu toe is er geen brug te ver voor de bestuursleden van SOKPO.

Als wij kritisch kijken naar ons werk de laatste maanden kunnen wij terugkijken naar een geslaagde periode met z’n ups en downs, waarin wij toch steeds  weer aan de wind varen en op koers blijven. Zowel op de dovenschool als bij het Job Creation and Training Centre for the Deaf mag de vlag gehesen worden. Het streven naar blijvende verbetering in het leven van de jeugdige doven zit progressie. Wij blijven vorderingen maken.Mede dankzij uw steun, zowel financieel, materieel als anders. Wij hebben nog steeds veel energie om te blijven dromen, durven en doen.

Hubert Fermina, voorzitter SOKPO

Vlag in top op de Meeting Hall in Kumasi


Op 8 mei 2014 is SOKPO gestart met de bouw van de Meeting Hall for the Deaf in Kumasi. De Ghanese aannemer Ernest Eronogyan werkt daarbij samen met onze projectleider Jan Quak en de het bestuur van het JCTC. Het is een flitsende start. Door een goede coördinatie en volledige inzet van de werkers op de bouwplaats kon op 16 juni 2014 reeds de Ghanese en Nederlandse vlag op het dak van de Meeting Hall worden gehesen. Een geweldige prestatie van de aannemer en zijn werkers op de bouwplaats. De bouw wordt mogelijk gemaakt door Cordaid en vele donateurs van SOKPO.  Lees verder

 

Meer Nieuws vanuit het JCTC in Kumasi:

Strategisch plan voor het Job Creation and Trainings Centre. 

De Ghanese consultant van Cordaid, Yao Yeboah heeft met het bestuur van JCTC een “Strategic plan 2014-2018” met korte – middellange- en lange termijn doelstellingen ontwikkeld. Dit hebben ze de afgelopen maanden in een vijftal vergaderingen doorgesproken. Het project ‘Meet the Deaf’ moet hun project worden. Ze gaan ook op zoek naar fondsen in Ghana. Ook SOKPO neemt deel aan de discussies rondom het Strategic plan. We komen hier later op terug.
Er is een huurcontract tussen SOKPO en de Ghanese grondeigenaar Francopat. Dit zal binnenkort getekend worden. Daarbinnen komt een overeenkomst voor het gebruik van het terrein tussen SOKPO en JCTC.
Het SOKPO bestuur is blij met deze positieve ontwikkeling. Ondanks deze positieve geluiden krijgen we ook signalen dat het op dit ogenblik minder goed gaat met het runnen van de bedrijfjes. Door de constante devaluatie van de Ghanese cedie en de economische crisis in Ghana houden de mensen de hand op hun lege knip. Wordt vervolgd.
 

Nieuws van de Ashanti School for the Deaf in Jamasi
 

Lekker slapen 
De fam. Remkes uit Epe heeft voor de nieuwe slaapzaal een aantal bedden en matrassen gedoneerd. De leerlingen kunnen nu uitgerust aan de schooldag beginnen. Onze hartelijke dank hiervoor.

Schoolreisje voor 100 leerlingen
Een geweldige belevenis was het schoolreisje naar de dierentuin en het volkskunst museum in Kumasi. De wereld voor de meeste dove kinderen speelt zich normaliter af binnen de muren van de veilige schoolcompound. Een busreisje, dieren kijken, museumbezoek en de traktaties onderweg maken deze dag voor de kinderen tot een onvergetelijke dag. Het geeft dove leerlingen nieuwe impulsen en het laat hen beseffen dat ze er ook toedoen. Dank aan de Hr R.Weijts en Mevr.. L.van der Neut uit Nieuwkoop, die dit mogelijk hebben gemaakt. Onze man in Ghana, Jan Quak die dit evenement initieerde bericht hierover en zegt toe dat ook het volgend jaar er weer een dergelijke activiteit wordt gehouden. Lees meer

Moederhuis
SOKPO draagt bij aan de bouw van een nieuw moederhuis tussen de 2 nieuwe slaapzalen, die wij in 2012 met hulp van Wilde Ganzen hebben gebouwd.De bouw vordert gestaag. De fa. Interfer uit Nijkerk heeft voor alle deuren van het moederhuis en voor een aantal leslokalen sloten gedoneerd. Wij zijn erg blij met deze donatie. 

SOKPO nieuws

Verantwoording:

Het financieel jaarverslag en het algemeen jaarverslag van 2013 staan op onze website onder het kopje “Verantwoording”. Lees verder

Samenwerking met vrijwilligers:
Het is een lang gekoesterde wens van het SOKPO bestuur  om met een of meer vrijwilligers (repats of repatrianten) te kunnen samenwerken in ons project ’Meet the Deaf ‘in Kumasi. Wij hopen dat voor het Job and Training Centre for the Deaf zich vanuit Nederland een vrijwilliger (repat) aanmeldt om zich in Ghana te stationeren. Van daaruit moet hij of zij van dichtbij de ontwikkelingen volgen, stimuleren en rapporteren.
Wij denken aan een afgestudeerde of een repat (Nederlandse Ghanees) die hun opgedane ervaring in Nederland  goed gaan gebruiken in het moederland Ghana. Bent u geïnteresseerd neem dan contact met ons op: info@sokpo.nl
 
Publicatie
In het blad Dichterbij van de Rabobank Amersfoort stond in de zomer editie van juni een goed artikel van Harry Bijl over het Job Creation and Training Centre te Kumasi.
Zie blad Dichterbij Rabobank Amersfoort zomereditie 2014.
 
Bezoek Ghana
Van 9 juli tot 30 juli gaat Anneke Schnieders, secretaris van SOKPO samen met haar zoon, schoondochter, de kleinkinderen en de andere oma een rondreis maken door Ghana. Uiteraard zal een bezoek van een paar dagen aan de Ashanti school en het Job Creation and Training Centre niet op het programma ontbreken. Ook zal zij zich uitvoerig laten bijpraten door de headmaster en de staff van de Ashanti School, de board van het JCTC, Jan Quak en de aannemer.
Jammer genoeg kan het bestuurslid Gerard Schnieders dit keer niet mee vanwege gezondheidsproblemen.
 
In oktober zullen de voorzitter SOKPO Hubert Fermina en de pennigmeester Ries Beerthuijzen ook de projecten bezoeken. Later meer daarover.

Donaties
We hebben van PCI. St. Lucas een ruime donatie  ontvangen  voor ons project: ‘Meet the Deaf’ in Kumasi. Hiermee is  de continuïteit van het project gewaarborgd. Onze dank.
Ook onze hartelijke dank voor de steun van onze vaste donateurs, eenmalige donateurs  en een welkome donatie van € 100,- voor de timmerwerkplaats.

U wilt SOKPO steunen
U wilt  een eigen actie opzetten.
U gaat deelnemen aan  een loop –fiets- of wandel evenement?
U heeft binnenkort iets te vieren?
U vindt dat de projecten van SOKPO u aanspreken en u tevens inspireren?
U wilt graag een eigen actiepagina bij bv.www.geef.nl  op touw zetten?
Zo ja, neem dan contact op met info@sokpo.nl ,want wij denken graag met u mee en kunnen u een mooie SOKPO T-shirt en een eigen pagina leveren om uw inzet meer body te geven.
Ook kunt u een bijdrage storten op onze reknr. NL56INGB0008291542 t.n.v. SOKPO .
 
Anneke Schnieders
Secretaris SOKPO
 
Copyright © 2014 SOKPO, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp