Copy
In deze Update het laatste nieuws over de projecten uit Ghana
View this email in your browser
Nieuws van de Ashanti School for the Deaf te Jamasi
Groot feest op de laatste dag voor de zomervakantie.
Een Ghanese zakenman die de dove leerlingen een warm hart  toedraagt trakteerde de leerlingen op rijst met kippenvleugeltjes en een flesje frisdrank.
Willem Huisman, SOKPOlid was ook aanwezig. Hij was enthousiast over het reilen en zeilen op de school onder leiding van headmaster Emmanuel Boachie. Het kippenhok zag er verzorgd uit. Het advies van een specialist aan de 2 leraren die verantwoordelijk zijn voor de kippen was dus niet aan dovemansoren. De eierproductie ligt dagelijks rond de 300 eieren.
 
Het huis van de housemothers is bijna klaar dankzij donaties van SOKPO. De afwerking van het huis wordt bijeen gebracht door de ouders van de leerlingen.
 
Bert  Weijdema, muziekdocent en trainer/ coach van het project ‘Rots en Water’ gaat eind oktober 3 dagen trainingen geven aan groepen kinderen op de dovenschool. De training richt zich op het verbeteren van zelfbeheersing, zelfreflectie en zelfvertrouwen en het vergroten van gevoel voor communicatie met niet-doven.
 En daarmee is het o.i. zeer geschikt voor dove leerlingen.
Nieuws van het 'Meet the Deaf' project in Kumasi
Eerste fase van het SOKPOproject ‘Meet the Deaf’, de bouw van de meeting hall is al in oktober 2014 afgerond.

Tweede fase, de bouw van een toiletgebouw is inmiddels ook  afgerond.
Het openbaar toilet is primair voor de bezoekers van het businessterrein en de bezoekers van de meeting hall. In het kader van de millennium doelen wordt dit toilet tegen betaling ook toegankelijk voor de lokale bevolking. Voor de watervoorziening van het toilet en de overige gebouwen op het terrein is er een borhole geboord tot een diepte van 50 mtr.

 Derde fase: Pannenbier voor het leerwerkcentrum.
 Er is de afgelopen maanden door een 16tal bouwvakkers, waaronder 3 dove jongeren hard doorgewerkt aan de bouw van een nieuw leerwerkcentrum. Dit onder leiding van Jan Quak die door SOKPO als supervisor van de bouw werd aangesteld. En….op 3 september j.l. gingen de vlaggen in top en was er een pannenbierfeestje.
Na 3 maanden Ghana bezocht te hebben is Jan op10 september weer thuis gekomen. SOKPO dankt Jan hartelijk voor zijn inbreng en deskundig toezicht op de bouw.
We houden u van de voortgang van de bouw op de hoogte.
SOKPO nieuws
Sponsor-opties

Met het “Meet the Deaf” project willen wij de kansen op scholing en werk voor dove jongeren vergroten. Het trainingscentrum in Kumasi bestaat uit een meeting hall waar de dovenassociatie kan vergaderen en die verhuurd kan worden voor bruiloften en begrafenissen.
Op dit moment worden er 5 leerwerkplaatsen gebouwd. In de werkplaatsen komen kleine zelfstandigen die de dove jongeren gaan trainen zodat ze na 2 jaar voldoende vakbekwaam zijn om zelfstandig hun beroep uit te oefenen en gemakkelijk werk kunnen vinden.
 
De totale kosten voor het realiseren van het gebouw zijn ongeveer € 89.000. Op dit moment is met ondersteuning van Cordaid en particulieren € 57.000,- beschikbaar. Dit bedrag is toereikend voor het betonnen raamwerk van het gebouw, het dak en het opbouwen van de ruimtes op de eerste verdieping. 
SOKPO brengt daarom een aantal sponsor-opties  onder uw aandacht.
Voor 1 werkplaats is inmiddels een sponsor gevonden. Voor de financiering van de overige 4 werkplaatsen zoeken we bedrijven, organisaties en particulieren die de bouw van een werkplaats willen bekostigen (gedeeltelijke financiering is natuurlijk ook welkom).
De kosten per werkplaats wordt geschat op € 6500,-.
De kosten voor een werkplaats inclusief de inventaris bedraagt € 8.000,-
Ondernemersdag Flevoland 25 augustus 2015
Vrijdag, 28 augustus j.l. vond de jaarlijkse dag voor ondernemers Flevoland plaats in het nieuwe, nog te openen Mechanisch Erfgoed Centrum Dronten. Naast de oude machines en attributen waren er ook enkele stands voor ondernemers.
Bestuursleden van SOKPO waren ook uitgenodigd om de ondernemers informatie te geven over het project ’ Meet the Deaf ‘. Als extra attractie was er naast de buitendeur ook een palingrokerij. De versgerookte palingen gingen grif van de hand. De opbrengst van ruim € 400,- is bestemd voor het SOKPO project ’Meet the Deaf’. 
 Sponsorloop Run van Winschoten
                                  “marathons zijn zo kort”
Richard Dreijer woont in Diemen, werkt bij de Universiteit van Amsterdam en is een fanatiek hardloper. Hij heeft al heel veel marathons gelopen, over de hele wereld, maar eigenlijk vindt hij die afstand wat te kort… Dus gaat hij voor het echte werk, zoals de Run van Winschoten - 100 km hardlopen.
 
De Run van Winschoten werd dit jaar gehouden op 12 september; voor de 40ste keer. Het was ook het toneel voor het wereldkampioenschap 100km.
Richard gaat niet direct voor het wereldkampioenschap, maar hij grijpt zijn run wel aan om via de organisatie GEEF geld op te halen voor het trainingscentrum in Kumasi. SOKPO is dan ook ontzettend blij dat hij deze actie is gestart.
Richard heeft de 100 km zeer goed gelopen. Zijn tijd was 10 uur,46 min. en 17sec. en… hij kwam lachend over de finish.
Zijn streefbedrag van € 400,- euro heeft hij ruimschoots gehaald.
Onze hartelijke dank hiervoor; we doen het hem niet na.
Wil jij ook iets dergelijks doen voor ons project? SOKPO kan je helpen om voor jou een geefpagina aan te maken. 

 
Bezoek Ghana
Van 1 oktober tot 21 oktober gaan Anneke en Gerard Schnieders voor de tweede keer dit jaar naar Ghana.
Het project Meet the Deaf vereist een goed afstemming tussen alle betrokkenen om het project tot een succes te maken. Na hun reis berichten ze hierover.
Website
Jaarverslag en financieel jaarverslag 2014 kunt u bekijken op onze website www.sokpo.nl

U wilt SOKPO steunen?

U gaat binnenkort meedoen aan een loop-,  fiets- of wandelevenement?
heeft binnenkort iets te vieren?
De projecten van SOKPO spreken u aan en inspireren u?
U wilt graag een eigen eenmalige actie met een eigen actiepagina via www.geef.nl op touw zetten?
U wilt donateur worden van SOKPO en een maandelijkse of jaarlijkse bijbedrage schenken?
Zo ja, neem contact op met info@sokpo.nl of kijk op www.sokpo.nlhttp://www.sokpo.nl

U kunt uiteraard altijd een bijdrage storten op rekening  NL 56 INGB 0008291542
SOKPO is aangewezen als een algemeen nut beogende instelling (ANBI).
Uw gift komt in aanmerking voor aftrek van de belasting.


Met vriendelijke groet,
Bestuur
 SOKPO
Copyright © , All rights reserved.

Secretariaat
Anneke Schnieders-Bakker
Smalle Streek 8
3871 BW Hoevelaken
033 2537075

Our mailing address is: info@sokpo.nl

unsubscribe from this list    update subscription preferences