Copy
In deze Update het laatste nieuws over de projecten uit Ghana
View this email in your browser
Facebook
Website
Email
Afrikaans spreekwoord:
'Mensen zijn mensen voor andere mensen'.

Het is hartverwarmend, dat we ook het afgelopen jaar weer konden rekenen op de steun van vrijwilligers, donateurs, stichtingen, bedrijven en instellingen. Door hun support in de vorm van een financiële donatie of het gratis aanbieden van hun diensten, was SOKPO in staat haar beleid om te zetten in daden. 
Immers, de projecten op de Ashanti school for the Deaf in Jamasi en het project “Meet the Deaf” op het Job Creation and Training Centre in Kumasi kunnen alleen doorgaan als er voldoende geld beschikbaar is. Dankzij uw steun kunnen we de vragen vanuit de school of het beroepsopleiding centrum oppakken en omzetten in activiteiten.
Wij wensen u een vredig kerstfeest en verwachtingsvol 2016 toe.
Terugblik 2015

2015 stond bol van bouwactiviteiten in Kumasi. Ook het moederhuis op de Ashanti School for the Deaf in Jamasi is op het plafond na bijna voltooid. Met steun van Cordaid en vele anderen hebben we onze ambities voor 2015 waar kunnen maken.

Hieronder de highlights uit 2015.

Januari
Vervoer door Ballast Nedam van computers Deltion College, Gered Gereedschap en sportspullen.
Overleg met de board JCTC en consulent  Cordaid over activiteitenplan en businessplan voor JCTC.

Februari
Start bouw toiletgebouw op het terrein in Kumasi.
Statutenwijziging opgesteld door notariskantoor Mr.O.F.Koekoek.
Afscheid van een van onze sponsors voor sport en spel Herman Kohlmann, die op 68 jarige leeftijd plotseling is overleden. Collecte in de kerk met een opbrengst van 1700 euro is voor SOKPO projecten.

Maart
Ashanti School bedankt 2 gebarendocenten Reinike en Chantal voor hun inbreng  en uitstekende contacten met de leerlingen en het team.
Artikel in Libelle over het werk van SOKPO.
 
April
Basisschool Klimrakker te Leusden houdt vastenactie voor de Ashanti School. Opbrengst 400 euro.
SOKPOdag 8 april in de Fonteinkerk was een enorm succes. Ruim150 bezoekers en een opbrengst van 3000 euro.
Friesland Campina levert opnieuw melkpoeder aan de Ashanti School.
De eierproductie op de Ashanti School komt op gang.
Bezoek Anneke en Gerard aan de projecten in Ghana.
Aanstelling land lord Liesbeth op JCTC.
Plannen project: ‘Meet the Deaf” in Kumasi bijgesteld.

Mei
Elke zondag een eitje op het menu voor de leerlingen.
Nieuwsbrief Pinksteren verzonden.
 
Juni
Toiletgebouw  gereed.
Start bouw leerwerkcentrum voor project ‘Meet the Deaf ‘in Kumasi.
Jan Quak supervisor bouw.
 
Juli
Nieuwe flyer ontworpen voor sponsoring leerwerkcentrum.
 
Augustus
SOKPO uitgenodigd op ondernemersdag Flevoland. Opbrengst palingverkoop 300 euro voor projecten SOKPO.
Toezegging sponsoring: Johanna Donk Grote Stichting.
 
September
Toezegging sponsoring: Hofstee Stichting, Stichting Emmaus Bilthoven en PCI St Lucas.
Geef pagina t.g.v. 100 km loop in Winschoten. O
pbrengst 435 euro.
 
Oktober
Bezoek Anneke en Gerard aan projecten Ghana.
Ashanti School wordt getrakteerd door Ghanese zakenman.
De eierproductie op de Ashanti School loopt drastisch terug.
Moederhuis op het plafond na bijna voltooid.
Bert Weijdema  geeft op de Ashanti School een 3 daagse Rots en Water training .
Aanstelling social worker Charles Boachie-Ageyman voor het JCTC.
Overhandiging hoortoestellen, brillen en sloten.
Kerk uit Doetinchem stuurt onze folder mee bij het kerkenblad.
Jan Quak supervisor bouw leerwerkcentrum in Kumasi opnieuw naar Ghana.
 
November
Stand SOKPO in Soesterberg bij Run for Water georganiseerd door Altis.
Bijwonen Partin dag in Nijkerk.
Aanmelding bij Goede Doelshop.
 
December
Verkoop van kippen, die te weinig eieren leggen. Met 200 kippen gaat de school door.
Cordaid dag 8 december: nieuwe inspiratie opgedaan.
Nieuwe folder SOKPO bijna gereed.

Support2Holland doneert in plaats van het versturen van kerstkaarten 450 euro voor de projecten van SOKPO. 
Jan Quak, supervisor tijdens de bouw van het leerwerkcentrum in Kumasi is weer terug uit Ghana. Hij heeft samen met Ernest, de aannemer, en de werklieden voortreffelijk werk verricht.
Vooruitblik  2016
 
Binnen het SOKPO bestuur zijn we op zoek naar ambitieuze jonge mensen die als bestuurslid of vrijwilliger  activiteiten van SOKPO willen ondersteunen. Jongeren die op het gebied van PR werkervaring willen opdoen, zijn van harte uitgenodigd.
 
Voor het JCTC  in Kumasi zoeken we Nederlanders en Ghanezen, die hun commerciële kennis en talenten voor een periode van 6 maanden willen inzetten om samen met de dove jongeren winstgevende handel op te zetten.
 
We willen atleten en andere sporters enthousiasmeren om een geef-pagina te maken om zodoende donaties binnen te halen. En bekendheid geven aan het fenomeen gratis doneren via de goededoelwebshop.
 
We gaan actief donateurs voor SOKPO projecten werven. Op dit moment hebben een 30-tal donateurs. Willen we de vele plannen met de daaraan gekoppelde verplichtingen uitvoeren, dan moet ons donateurenbestand flink worden uitgebreid.


In februari bezoekt voorzitter Hubert Fermina, penningmeester Ries Beerthuijzen en Anne Koreman de SOKPO projecten.

In 2016 wordt de SOKPO-dag in Dronten georganiseerd.
 
Heeft u al goede voornemens voor 2016?

De projecten op de Ashanti School for the Deaf en het project ’Meet the Deaf ‘ in Kumasi  kunnen alleen doorgaan als er voldoende geld beschikbaar is.  

Hoe wordt uw donatie ingezet op de Ashanti School?
  • plafond moederhuis. Kosten 1250 euro;
  • sponsoring van het schoolgeld voor een tiental leerlingen;
  • leer- en sportmaterialen;
  • lpg-gastank vullen voor de keuken;
  • aanvulllend onderhoud van reeds gerealiseerde projecten;
  • trakteren van leerlingen en team bij een bijzondere gelegenheid.
En op het Job Creation and Training Centre for the Deaf in Kumasi?
  • financiering 2 werkplaatsen. Kosten 6500 per werkplaats; 
  • bekostiging van de inrichting van de werkplaatsen;
  • trainees sponsoren voor een 2-jarige opleiding op het JCTC.
De gelden worden direct ingezet voor de lopende projecten. 

Wat kunt u doen?
U wilt graag een eigen eenmalige actie met een eigen actiepagina via www.geef.nl op touw zetten?
U wilt een maandelijkse of jaarlijkse een bijdrage schenken?
U wilt donateur worden? Voor de prijs van een glas wijn of bier is dat al mogelijk.
Op www.sokpo.nl vindt u een machtigingsformulier en een formulier voor periodieke machtigingsovereenkomst.
Informeer naar de mogelijkheden bij info@sokpo.nl.

U kunt uiteraard altijd een bijdrage storten op rekening NL 56 INGB 0008291542
Uw gift komt in aanmerking voor aftrek van de belasting. 
SOKPO is aangewezen als een algemeen nut beogende instelling (ANBI).
 

Online winkelen en doneren tegelijkertijd!? Maak niet alleen de ontvanger van jouw inkopen blij, maar draag ook bij aan het opleiden van dove leerlingen en jongeren! Winkel nu bij jouw favoriete winkels, zoals Albert Heijn  en Bol.com via de Goededoelshop. Een percentage van jouw aankoopbedrag wordt vervolgens, zonder dat het jou iets extra's kost, gedoneerd aan SOKPO. Makkelijker kan het niet!

 
 
 
 
 
Bestuur SOKPO

Hubert, Anneke, Ries, Willem, Gerard, Francis 
 
© 2015 SOKPO


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by Mailchimp