Copy
View this email in your browser
"Je staat bij een wegversperring. Er komt een man in een auto aanrijden, die er duidelijk doorheen wil. Hij stapt uit - het is een beer van een vent - en komt jou even luid en duidelijk vertellen dat jij hem echt niet tegen gaat houden."
 
Iedere hulpverlener krijgt in zijn of haar loopbaan te maken met agressie. Jaarlijks loopt bijna de helft van het brandweerpersoneel aan tegen verbaal of fysiek geweld. De politie kan niet altijd ter plaatse zijn, voordat de eerste klap valt. Dit is het soort situaties waarvoor gedragsdeskundige Willem Biesot hulpverleners traint. Met agressieregulatie kan men die agressie ombuigen en voorkomen dat er slachtoffers vallen. Biesot en zijn collega's wijden hulpverleners in in de vijf geheimen van agressieregulatie.
COACHING HIGH POTENTIALS

Mensen ontwikkelen zich overal op dezelfde wijze. Jonge mensen, oude mensen, in het bedrijfsleven, de ambtenarij en ook in de sport. Het draait om bewustwording.
 
Het gaat om: weten wie je bent, weten wat je wilt, en het dan ook daadwerkelijk doen in balans met de wereld om je heen.

Dat het in de sport ook zo werkt, en hoe De Zwerm Groep een bijdrage kan leveren aan het ontwikkelen van jonge 'high potentials', kan je hier lezen. 
DE ONZICHTBARE KRACHT!

Bij het ontwikkelen van competenties zijn er krachten aan het werk die vanuit ons onderbewustzijn worden gestuurd. Krachten die onwaarschijnlijk sterk zijn.
We kunnen onze vaardigheden trainen, onze kennis vergroten, zicht krijgen op onze gedragsstijlen, en we kunnen heel veel oefenen.

Echter onderbewust speelt er die grote onzichtbare kracht waar organisaties mee geconfronteerd worden.
Maar waar zit deze onzichtbare 'innerlijke kracht' dan? 
Het Filosofisch café,  Zelfbeheersing en Wilskracht
 
Ga op avontuur! Masterclass Gedeeld Leiderschap

Wij zijn tegen pesten, maar wat kunt u er aan doen?
Herken de signalen, check je werkstress!

Hoe beschermt u uw medewerkers tegen agressie?

Van bewustzijnsmodel 1.0 naar bewustzijnsmodel 2.0
Tweet
Share
Share
Forward to Friend
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u een relatie bent of omdat u zich ooit als belangstellende heeft opgegeven.

Ons adres is:
De Zwerm Groep
Dr. de Visserplein 12
2584 SB DEN HAAG

Indien u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen van De Zwerm Groep 
klikt u hier

Deze nieuwsbrief is powered by orenji en:  
Email Marketing Powered by Mailchimp