Copy
View this email in your browser
Hoe werkt dit in de praktijk?

Naar de wereld om ons heen kijken en denken waarom doen zij dat toch niet anders? Kunnen zij dat niet anders aanpakken? Dat kan toch beter? Of denk je liever wat kan ik anders doen?

Dit laatste komt neer op eens goed naar jezelf te kijken. En dat is een keuze!

Ben jij iemand die eerst naar zichzelf kijkt? Dan klant dat voor jou logisch, maar het kan ook heel lastig zijn. Bijvoorbeeld je vind je huidige werk niet meer leuk en wil eigenlijk gewoon wat anders.
Dan kan je de vraag stellen: "Hoe doe ik dit dan? Ik moet toch werken? Ik kan toch niet zomaar iets anders gaan doen?"
  
ZO GAAT INNOVATIEF ORGANISEREN, LAAT DE ROBOTS MAAR KOMEN!
Drie strategieën om uw concurrentiepositie te verbeteren

De levensduur van bedrijven in de top 500 van Amerika was in 1939 75 jaar. In 2011 is die levensduur gedaald tot 18 jaar. Overleven als bedrijf of organisatie in deze tijd is niet vanzelfsprekend, er moet steeds harder voor worden geknokt. En als nog geldt wat Darwin zei: "Het zijn niet de sterkste of de slimste die overleven maar degenen die zich het best aanpassen aan de omgeving", dan vergt dat continu aanpassen. En veranderingen gaan steeds sneller. Concurrentie is heviger en voor bedrijven ontstaat er een toenemende prestatiedruk. De levenscyclus van producten is korter en webshops worden steeds concurrerender. In de gesprekken die ik heb met ondernemers hoor ik regelmatig: "Het gaat achteruit met de omzet, wat kan ik doen om met mijn bedrijf meer succesvol te worden?".

 
5 LESSEN VOOR INNOVERENDE EN VERANDERENDE ORGANISATIES
De menselijke maat

Met het individualisme en het eigen gewin als belangrijkste streven voor veel mensen, bedrijven en overheden zijn we de crisis in gedreven. De menselijke maat was, en is vaak nog steeds, zoek. En nieuw organiseren gaat daarover. Terug naar de menselijke maat in organisaties. Natuurlijk, ook door technische ontwikkelingen verandert er veel. Bedrijven worden kleiner, mensen worden ontslagen, en in de komende jaren nemen robots steeds meer werk over.

Deze ontwikkelingen creëren een kans. Een kans om werk interessanter te maken, menselijker te maken. Kwaliteiten als creativiteit, samenwerken, communiceren, probleemoplossend vermogen, kritisch denken en sociale en culturele vaardigheden worden belangrijker. Persoonlijk leiderschap, zelfkennis hebben en eigen verantwoordelijkheid nemen worden belangrijker ...
 
INNOVATIE IN 2500 JAAR ZELFONDERZOEK
Is Socrates zijn houdbaarheidsdatum verlopen?

Sinds Socrates is er veel veranderd. Veranderende waarden meer kennis en technologische ontwikkelingen hebben voor veel innovatie gezorgd in de fysieke wereld. Maar wat is er nu veranderd in het nadenken over "het goede"? Wat is eer veranderd in hoe wij zelfonderzoek plegen?

Stel, Socrates zou mij nu ondervragen of ik "het goede" doe, of ik op authentieke wijze leiding geef aan mijn leven? Stel, hij zou mij ondervragen over mijn ideeën en of deze wel kloppen, zou zijn methode dan nog werken? Of is deze methode nu achterhaald?

Is Socrates zijn houdbaarheidsdatum verlopen, of is hij nog springlevend?
Nieuwe website Stichting DVC staat nu live
 
Agressieregulatie training inmiddels 70 gedaan

The organization of the future, lees tip!
Boek "Methode GoldenBox" ligt bij de drukker

Workshop Vrijheid en Verbeteren van prestaties 

Gelijkenis innoverend bedrijf en 2-jarige peuter 
Heb jij zelf nieuws? Iets op het gebied van ontwikkeling van mensen, teams of organisaties, of ken jij iemand die iets nieuws heeft?
En vind je dat dit een platform verdient? Laat het ons dan weten en wie weet bespreken wij het in één van onze volgende nieuwsbrieven.

Stuur je bericht naar: info@dezwermgroep.nl
 of bel met Peter Roemeling.
Tweet
Share
Share
Forward to Friend
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u een relatie bent of omdat u zich ooit als belangstellende heeft opgegeven.

Ons adres is:
De Zwerm Groep
Dr. de Visserplein 12
2584 SB DEN HAAG

Indien u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen van De Zwerm Groep 
klikt u hier

Deze nieuwsbrief is powered by orenji en:  
Email Marketing Powered by Mailchimp