Copy
Cristina Pato

ENGLISH - GALEGO - ESPAÑOL 

{ENGLISH}

 

Cristina Pato to Serve as 2019-2020 Chair of Spanish Culture And Civilization at NYU

The King Juan Carlos I of Spain Center of the prestigious New York University announced that Cristina Pato will serve as King Juan Carlos Chair of Spanish Culture and Civilization for the 2019-2020 academic year. Cristina will be organizing and hosting a series of public events at the KJCC in the Fall of 2019. In the Spring of 2020, she will be teaching an interdisciplinary course created by her titled “The Invisible Music of Northern Spain” during her teaching residency at NYU.

The King Juan Carlos I Chair Of Spanish Culture And Civilization was established in 1983, and since then it has allowed NYU to bring to campus each year an eminent specialist in the history, politics, economics, or culture of Spain, to offer courses and lectures, and to carry out their own research. Cristina Pato is the first musician to serve as King Juan Carlos Chair at New York University. Previous Chairs included writers Muñoz Molina, Estrella De Diego or Juan Goytisolo and hispanists Sir John Elliot or Sir Raymond Carr.

More info in NYU King Juan Carlos Center’s page.

Press coverage of the announcement: El Pais, La Voz de Galicia, RTVG, RTVE

Teaching and Learning


University of California, Santa Barbara:
Pato will be teaching her summer course about Memory at University of California Santa Barbara, in collaboration with Professor Kenneth S. Kosik (Neuroscience) and Kim Yasuda (Arts). Cristina's relationship with UCSB is deeply connected to the Arnhold Teaching and Learning Initiative. Led by Cristina Pato, this initiative takes a multi-dimensional and creative approach to student learning that engage students in applying interdisciplinary methods and perspectives to project-based learning.

This summer the class will be focused on memory and migration.

School Visit

While she was at her hometown Ourense, Cristina took the opportunity and visited the Luis Vives multilingual school where there's a classroom that bears her name.

Pato spent two hours with the students of 3ºB, and explained the different facets of her profession, and conveyed to students the importance of preserving their Galician traditions.

Next Stops

This past May Cristina has been embarked in the production of Yo-Yo Ma’s Day of Action in Barcelona. Connected to Ma’s performance at the Palau de la Música Catalana, as part of his Bach Project, She has also been invited to present the new season of Carolina Performing Arts, at University of Carolina, Chapel Hill where she will be coming back in January 2020 with her new project INVISIBLE(s) alongside violinist and composer Mazz Swift.

Cristina will be returning to Chautauqua Institution with her QUARTET to perform two distinct shows on June 24 and 25th. The Cristina Pato QUARTET, with Julien Labro on accordion, has been receiving wonderful reviews, like this one from the Vancouver Sun about their last performance in Canada:

"Imagine a bagpiper playing with the passion and emotion of John Coltrane on sax and you’ve got this incredible band and its leader in focus. This concert was nothing short of a revelation."

And stay tuned for more news about Cristina and Mazz’s first collaborative show at Michi Wiancko’s inspiring festival Antenna Cloud Farm, where Mazz Swift and Cristina will be sharing some hints about their new collaborative project INVISIBLE(s).

{GALEGO}

 

Cristina Pato ocupará a Cátedra de Cultura e Civilización Española da NYU durante o curso 2019-2020

O Centro Rei Juan Carlos I de España da prestixiosa New York University ven de anunciar que Cristina Pato ocupará no vindeiro curso académico 2019-2020 a Cátedra Juan Carlos I de Cultura e Civilización Española. Cristina organizará e presentará unha serie de eventos públicos no Centro durante a tempada de outono de 2019. Na primavera de 2020, impartirá un curso multidisciplinar creado por ela titulado “A Música Invisible do Norte de España (The Invisible Music of Northern Spain)”, durante a súa residencia docente na NYU.

A Cátedra Juan Carlos I de Cultura e Civilización Española foi creada en 1983 e dende entón ten incorporado á NYU eminentes persoeiros especialistas na historia, política, economía ou cultura de España, que desenvolven un programa académico ao longo dun ano sobre diferentes materias arredor da cultura española, e levan a cabo o seu propio traballo de investigación. Cristina Pato é o primeiro persoeiro do ámbito da música en ocupar a cátedra Juan Carlos I. Anteriores catedráticos inclúen escritores coma Muñoz Molina, Estrella De Diego ou Juan Goytisolo e hispanistas coma Sir John Elliot ou Sir Raymond Carr.

Máis información na páxina do Centro Rei Juan Carlos I.

Cobertura do anuncio en prensa: El Pais, La Voz de Galicia, RTVG, RTVE

Ensino e Aprendizaxe


Universidade de California, Santa Barbara:
Cristina volverá a impartir o seu curso de verán sobre Memoria na Universidade de California Santa Barbara, en colaboración co profesor Kenneth S. Kosik (neurociencia) e Kim Yasuda (artes). A relación de Cristina coa UCSB está profundamente conectada coa Arnhold Teaching and Learning Initiative. Dirixida por Cristina Pato, esta iniciativa adopta un enfoque de aprendizaxe multidimensional e creativo, que involucra aos alumnos na aplicación de métodos e perspectivas interdisciplinarias á apredizaxe baseada en proxectos.

Este verán a clase estará centrada entorno á memoria e migración.

Visita escolar

Aproveitando a súa estadía no seu Ourense natal, Cristina fixo unha visita ao colexio plurilingüe Luis Vives onde ten un aula que leva o seu nome.

Pato pasou duas horas cos alumnos e explicoulles as distintas facetas que conleva a súa profesión, e lles transmitiu a importancia de conservar as súas tradicións galegas.

Próximas Paradas

Durante o mes de maio Cristina embarcouse na produción do Día de Acción de Yo-Yo Ma en Barcelona. Conectado coa actuación de Ma no Palau de la Música Catalana, como parte do seu Proxecto Bach. Foi tamén invitada a presentar a nova tempada do Carolina Performing Arts, na Universidade de Carolina, Chapel Hill a onde regresará en xaneiro de 2020 co seu novo proxecto INVISIBLE(s) xunto á violinista e compositora Mazz Swift.

Cristina regresará á Chautauqua Institution co seu QUARTET para dúas actuacións os días 24 e 25 de xuño. O Cristina Pato QUARTET, con Julien Labro ao acordeón, leva recibido magníficas críticas, coma esta do Vancouver Sun sobre a súa última actuación en Canada:

"Imaxina un gaiteiro tocando coa paixón e a emoción de John Coltrane no saxo e xa tes unha idea desta incrible banda e a súa líder. Este concerto foi pouco menos que unha revelación."

E ficade atentos para máis novas sobre o primeiro espectáculo colaborativo de Cristina e Mazz no inspirador festival de Michi Wiancko Antenna Cloud Farm, no que Mazz Swift e Cristina desvelarán algunhas pistas sobre o seu novo proxecto colaborativo INVISIBLE(s).

{ESPAÑOL}

 

Cristina Pato ocupará la Cátedra de Cultura y Civilización Española de la NYU durante el curso 2019-2020

El Centro Rey Juan Carlos I de España de la prestigiosa New York University acaba de anunciar que Cristina Pato ocupará durante el próximo curso académico 2019-2020 la Cátedra Juan Carlos I de Cultura y Civilización Española. Cristina organizará y presentará una serie de eventos públicos en el Centro durante la temporada de otoño de 2019. En la primavera de 2020, impartirá un curso multidisciplinar creado por ella titulado “La Música Invisible del Norte de España (The Invisible Music of Northern Spain)”, durante su residencia docente en la NYU.

La Cátedra Juan Carlos I de Cultura y Civilización Española fue creada en 1983 y desde entonces ha incorporado a la NYU eminentes personalidades especialistas en la historia, política, economía o cultura de España, que desarrollan un programa académico a lo largo de un año sobre diferentes materias entorno a la cultura española, y llevan a cabo su propio trabajo de investigación. Cristina Pato es la primera personalidad del ámbito de la música en ocupar la cátedra Juan Carlos I. Anteriores catedráticos incluyen escritores como Muñoz Molina, Estrella De Diego o Juan Goytisolo e hispanistas como Sir John Elliot o Sir Raymond Carr.

Más información en la página del Centro Rey Juan Carlos I.

Cobertura del anuncio en prensa: El Pais, La Voz de Galicia, RTVG, RTVE

Enseñanza y Aprendizaje


Universidad de California, Santa Barbara:
Cristina volverá a impartir su curso de verano sobre Memoria en la Universidad de California Santa Barbara, en colaboración con el profesor Kenneth S. Kosik (neurociencia) y Kim Yasuda (artes). La relación de Cristina con la UCSB está profundamente conectada con la Arnhold Teaching and Learning Initiative. Dirigida por Cristina Pato, esta iniciativa adopta un enfoque de aprendizaje multidimensional y creativo, que involucra a los alumnos en la aplicación de métodos y perspectivas interdisciplinarias al apredizaje basado en proyectos.

Este verano la clase estará centrada entorno a la memoria y migración.

Visita escolar

Aprovechando su estancia en su Ourense natal, Cristina realizó una visita al colegio plurilingüe Luis Vives donde tiene un aula que lleva su nombre.

Pato pasó dos horas con los alumnos y les explicó las distintas facetas que conlleva su profesión, y les trasmitió la importancia de conservar sus tradiciones gallegas.

Próximas Paradas

Durante el mes de mayo Cristina se embarcó en la produción del Día de Acción de Yo-Yo Ma en Barcelona. Conectado con la actuación de Ma en el Palau de la Música Catalana, como parte de su Proyecto Bach. Fue también invitada a presentar la nueva temporada del Carolina Performing Arts, en la Universidad de Carolina, Chapel Hill a donde regresará en enero de 2020 con su nuevo proyecto INVISIBLE(s) junto a la violinista y compositora Mazz Swift.

Cristina regresará a la Chautauqua Institution con su QUARTET para dos actuaciones los días 24 e 25 de junio. El Cristina Pato QUARTET, con Julien Labro al acordeón, ha recibido magníficas críticas, como esta del Vancouver Sun sobre la súa última actuación en Canada:

"Imagina un gaitero tocando con la pasión y la emoción de John Coltrane al saxo y ya tienes una idea de esta increíble banda y su líder. Este concierto fue poco menos que una revelación."

Y permanceced atentos para más noticias sobre el primer espectáculo colaborativo de Cristina y Mazz en el inspirador festival de Michi Wiancko Antenna Cloud Farm, en el que Mazz Swift y Cristina desvelarán algunas pistas sobre su nuevo proyecto colaborativo INVISIBLE(s).

· Latest Videos | Últimos Videos ·

Cristina Pato 2018 - Year in Review
Gaita & Orchestra Commissioning Project
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Instagram
Instagram
YouTube
YouTube
Website
Website
Copyright © 2019 Cristina Pato, All rights reserved. 


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Cristina Pato · New York City · New York, NY 10014 · USA

Email Marketing Powered by Mailchimp