Copy
King Juan Carlos Center - Cristina Pato's Public Lecture

ENGLISH - GALEGO - ESPAÑOL 

{ENGLISH}


NYU Public Lectures

This Thursday November 14th, Cristina hosts her third public lecture as King Juan Carlos I of Spain Chair in Spanish Culture and Civilization at NYU: A Conversation with Cristina Pato, Afa S. Dworkin and Arturo O’Farrill: Afro Latin Perspectives in Jazz and Classical Music. In this conversation, Cristina brings together the leaders of two organizations that have impacted her way of understanding diversity and visibility in jazz and classical music. Afa S. Dworkin is the President and Artistic Director of Sphinx Organization, founded in 1997 with the goal of addressing the underrepresentation of people of color in classical music. Arturo O’Farrill is the Founder and Artistic Director of the Afro Latin Jazz Alliance, a not-for-profit organization dedicated to the performance, education and preservation of Afro Latin music. While learning about their programs, Cristina will engage Dworkin and O’Farrill in a conversation about diversity, inclusivity, and in/visibility in jazz and classical music.

This event includes live music from both Cristina and Arturo plus Cameren Anai Williams, from The Sphinx Organization.On Thursday December 5th Cristina will host a round table and recital on Bilingual Societies and Sustainability: Spain’s other languages focusing on the idea of cultural sustainability through the experience of three major editors of Galician, Catalan, and Basque literature. Francisco Castro, writer and director of Editorial Galaxia (Galicia), Rosa Rey, director of Angle Editorial and Capital Books (Catalunya) and Lorea Agirre, director of Jakin Magazine (Basque Country) will share their experiences of survival and resistance in a country with four official languages (Spain). This conversation aims to bring a different perspective on Spain’s other languages, and will combine music and poetry in Galician, Basque and Catalan.

Teaching and LearningApart from NYU, Cristina is also joining Silkroad at some of the organization’s learning initiatives, including a collaboration with Professor James P. Honan’s class on Education Sector Non-Profit (HGSE) and the Advanced Leadership Initiative.

Last week, Cristina joined fellow Silkroad artist Kinan Azmeh for a three-day Intensive at Boston Conservatory as part of Silkroad’s partnership with BoCo.

This coming week she will join Yo-Yo Ma and Sandeep Das for the Centennial Gala Dinner of the School of Foreign Service at Georgetown University.

Cristina serves as Silkroad Advisor on specific learning projects.

 

Next StopsInvisible(s), Cristina’s new partnership with Mazz Swift is about to start. With new pieces by Michi Wiancko, Dana Lyn, Alisa Rose and Octavio Vázquez commissioned by Cristina, this powerful duo will premiere this project at UNC Chapel Hill on January 17.

After that the Cristina Pato Quartet will tour Florida with stops in Tallahassee (January 30) and Gainesville (February 1) ending just in time to start teaching her new class at NYU: Invisible Music of Northern Spain at the end of January.

But before January, Cristina is honored to be traveling to Medellín, Colombia to join Dr. Kenneth S. Kosik and Dr. Francisco Lopera for a unique performance for the family connected to their groundbreaking research on early-onset Alzheimer’s disease.

{GALEGO}

 

Conferencias Públicas na NYU

Este xoves 14 de novembro, Cristina acolle a terceira conferencia pública como titular da cátedra Juan Carlos I de Cultura e Civilización Española na NYU: A Conversation with Cristina Pato, Afa S. Dworkin and Arturo O’Farrill: Afro Latin Perspectives in Jazz and Classical Music. Nesta conversa, Cristina reúne aos líderes de dúas organizacións que influíron na súa forma de entender a diversidade e a visibilidade do jazz e da música clásica. Afa S. Dworkin é a Presidenta e Directora Artística da Sphinx Organization, fundada en 1997 co obxectivo de abordar a infrarrepresentación de persoas de cor na música clásica. Arturo O’Farrill é o fundador e Director Artístico da Afro Latin Jazz Alliance, unha organización sen ánimo de lucro dedicada á interpretación, educación e preservación da música afrolatina. Mentres aprende sobre os seus programas, Cristina involucrará a Dworkin e O´Farrill nunha conversa sobre diversidade, inclusividade e visibilidade no jazz e música clásica.

Este evento inclúe música en directo interpretada por Cristina e Arturo amais de Cameren Anai Williams, da Sphinx Organization.O xoves 5 de decembro Cristina presentará unha mesa redonda e recital titulado Bilingual Societies and Sustainability: Spain’s other languages que se centrará na idea da sostibilidade cultural a través da experiencia de tres grandes editores de literatura galega, catalá e vasca. Francisco Castro, escritor e director da Editorial Galaxia (Galicia), Rosa Rey, directora de Angle Editorial e Capital Books (Catalunya) e Lorea Agirre, directora de Jakin Magazine (País Vasco), compartirán as súas experiencias de supervivencia e resistencia nun país con catro linguas oficiais (España). Esta conversa pretende achegar unha perspectiva diferente sobre as outras linguas españolas, e combinará música e poesía en galego, éuscaro e catalán.

Ensino e AprendizaxeAdemais da NYU, Cristina tamén se xuntará co Silkroad nalgunhas das iniciativas educativas da organización, incluíndo unha colaboración coa clase do Profesor James P. Honan sobre as entidades sen ánimo de lucro no sector educativo (HGSE) e coa Advanced Leadership Initiative.

A pasada semana, Cristina xuntouse co seu compañeiro de Silkroad o artista Kinan Azmeh, para un curso intensivo de tres días no Conservatorio de Boston, como parte da colaboración de Silkroad co BoCo.

A vindeira semana, uniráse a Yo-Yo Ma e Sandeep Das para a Cea de Gala do Centenario da Escola de Servizo Exterior da Universidade de Georgetown.

Cristina é asesora de Silkroad en proxectos educativos específicos.

 

Próximas ParadasInvisible(s), a nova colaboración de Cristina con Mazz Swift está a piques de comezar. Con novas pezas de Michi Wiancko, Dana Lyn, Alisa Rose e Octavio Vázquez encargadas por Cristina, este poderoso dúo estreará o proxecto na UNC Chapel Hill, o 17 de xaneiro.

Despois, o Cristina Pato Quartet estará de xira por Florida, con paradas en Tallahassee (30 de xaneiro) e Gainesville (1 de febreiro), e que rematará xusto a tempo para comezar a súa nova clase na NYU: Invisible Music of Northern Spain a finais de xaneiro.

Pero antes de xaneiro, Cristina ten a honra de viaxar a Medellín, Colombia para unirse ao doutor Kenneth S. Kosik e ao doutor Francisco Lopera para unha actuación única para a familia relacionada coa súa innovadora investigación sobre a enfermidade de Alzheimer de inicio precoz.

{ESPAÑOL}

 

Conferencias Públicas en la NYU

Este jueves 14 de noviembre, Cristina acoje la tercera conferencia pública como titular de la cátedra Juan Carlos I de Cultura y Civilización Española en la NYU: A Conversation with Cristina Pato, Afa S. Dworkin and Arturo O’Farrill: Afro Latin Perspectives in Jazz and Classical Music. En esta conversación, Cristina reúne a los líderes de dos organizaciones que han influido en su forma de entender la diversidad y la visibilidad del jazz y de la música clásica. Afa S. Dworkin es la Presidenta y Directora Artística de la Sphinx Organization, fundada en 1997 con el objetivo de abordar la infrarrepresentación de personas de color en la música clásica. Arturo O’Farrill es el fundador y Director Artístico de la Afro Latin Jazz Alliance, una organización sin ánimo de lucro dedicada a la interpretación, educación y preservación de la música afrolatina. Mientras aprende sobre sus programas, Cristina involucrará a Dworkin y O´Farrill en una conversación sobre diversidad, inclusividad y visibilidad en el jazz y la música clásica.

Este evento incluye música en directo interpretada por Cristina y Arturo además de Cameren Anai Williams, da Sphinx Organization.El jueves 5 de diciembre Cristina presentará una mesa redonda y recital titulado Bilingual Societies and Sustainability: Spain’s other languages que se centrará en la idea da sostibilidad cultural a través de la experiencia de tres grandes editores de literatura gallega, catalana y vasca. Francisco Castro, escritor y director de la Editorial Galaxia (Galicia), Rosa Rey, directora de Angle Editorial y Capital Books (Cataluña) y Lorea Agirre, directora de Jakin Magazine (País Vasco), compartirán sus experiencias de supervivencia y resistencia en un país con cuatro lenguas oficiales (España). Esta conversación pretende aportar una perspectiva diferente sobre las otras lenguas españolas, y combinará música y poesía en gallego, euskera y catalán.

Enseñanza y AprendizajeAdemás de la NYU, Cristina también se juntará con Silkroad en algunas de las iniciativas educativas de la organización, incluyendo una colaboración con la clase del Profesor James P. Honan sobre las entidades sin ánimo de lucro en el sector educativo (HGSE) y con la Advanced Leadership Initiative.

La pasada semana, Cristina se unió a su compañero de Silkroad el artista Kinan Azmeh, para un curso intensivo de tres días en el Conservatorio de Boston, como parte de la colaboración de Silkroad con el BoCo.

La próxima semana, se unirá a Yo-Yo Ma y Sandeep Das para la Cena de Gala del Centenario de la Escuela de Servicio Exterior de la Universidad de Georgetown.

Cristina es asesora de Silkroad en proyectos educativos específicos.

 

Próximas ParadasInvisible(s), la nueva colaboración de Cristina con Mazz Swift está a punto de comenzar. Con nuevas piezas de Michi Wiancko, Dana Lyn, Alisa Rose y Octavio Vázquez encargadas por Cristina, este poderoso dúo estrenará el proyecto en la UNC Chapel Hill, el 17 de enero.

Despúes, el Cristina Pato Quartet estará de gira por Florida, con paradas en Tallahassee (30 de enero) y Gainesville (1 de febrero), y que acabará justo a tiempo para comenzar su nueva clase en la NYU: Invisible Music of Northern Spain a finales de enero.

Pero antes de enero, Cristina tiene el honor de viajar a Medellín, Colombia para unirse al doctor Kenneth S. Kosik y al doctor Francisco Lopera para una actuación única para la familia relacionada con su innovadora investigación sobre la enfermedad de Alzheimer de inicio precoz.

· Latest Videos | Últimos Videos ·

Gaita & Orchestra Commissioning Project
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Instagram
Instagram
YouTube
YouTube
Website
Website
Copyright © 2019 Cristina Pato, All rights reserved. 


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Cristina Pato · New York City · New York, NY 10014 · USA

Email Marketing Powered by Mailchimp