Copy
XVII Premio Afundación de Xornalismo Fernández del Riego

ENGLISH - GALEGO - ESPAÑOL 

{ENGLISH}


A personal note: Improvising hope, learning patience and being present…


This was a complex year for us all, but still, I feel incredibly grateful for all the quality time spent with my loved ones and for the time spent reflecting and writing and just being. 

While creating this year-in-review video I felt incredibly fortunate for the opportunities I had this year, and also for the ones I lost. I confess that my writing life not only gave me a sense of purpose but also kept me sane, and my teaching life brought me hope and the drive to continue. 

My wish for this new year? Love and hope and health and food on everybody’s table…

What do I carry with me for the new year? Infinite gratitude…

 
Cristina

New Video: 2020 Recap
Take a look to the video we created to recap Cristina's journey in 2020. With footage from NYU, Harvard University, The Chan Centre, Sphinx Con, Chautauqua Institution, UCSB, CRTVG and others...


 

Winner of the Afundación Journalism PrizeCristina has won the Afundación Journalism Prize: Fernández del Riego in its 17th edition for her article Parallel Realities, published in La Voz de Galicia on May 3rd of 2019. The ceremony can be watched here (her speech is on minute 56’).

Cristina writes a weekly column for Spanish newspaper La Voz de Galicia, the fourth most important Spanish newspaper by number of daily readers. Her column, titled The Art of Restlessness, appears every Friday on the back page of the newspaper and, in ENGLISH, online here →.


{GALEGO}

 

Unha nota persoal: Improvisando esperanza, aprendendo paciencia e vivindo no presente…


Este foi un ano complexo para todos, pero aínda así, síntome incriblemente agradecida por todo o tempo que puiden pasar cos meus seres queridos e polo tempo que pasei reflexionando, escribindo e simplemente sendo. 

Mentres recapitulabamos o ano neste video, sentinme incriblemente afortunada polas oportunidades que tiven este ano, e tamén polas que perdín. E confeso que a miña vida na escrita non só me axudou a ter un propósito, tamén me mantivo sá. E a miña vida na docencia deume esperanza e o impulso para seguir adiante. 

O meu desexo para este ano? Amor, e saúde, e esperanza, e comida na mesa de todos. 

E o sentimento que me levo para o ano que entrou? Gratitude infinita. 

 
Cristina

Novo vídeo: recapitulando 2020
E bótalle unha ollada ao vídeo que creamos no que recapitulamos a viaxe de Cristina no 2020. Con imaxes da NYU, Harvard University, The Chan Centre, Sphinx Con, Chautauqua Institution, UCSB, CRTVG e outros...


 

Gañadora do XVII Premio Afundación de XornalismoCristina ven de gañar o XVII Premio Afundación de Xornalismo Fernández del Riego que impulsa Afundación, a obra social de Abanca, polo seu artigo Realidades paralelas publicado en La Voz de Galicia o 3 de maio de 2019. A cerimonia de entrega está dispoñible aquí ( o seu discurso de agradecimiento comeza no minuto 56’). 

A columna de Cristina para La Voz de Galicia, que leva por título A Arte da Inquedanza, sae todos os venres na contraportada da edición impresa do xornal, e online aquí →.


 

{ESPAÑOL}

 

Una nota personal: Improvisando esperanza, aprendiendo paciencia y viviendo en el presente…


Este ha sido un año complejo para todos, pero aún así, me siento increíblemente agradecida por todo el tiempo que pude pasar con mis seres queridos y por el tiempo que pasé reflexionando, escribiendo y simplemente siendo. 

Mientras recapitulábamos el año en este vídeo, me he sentido increíblemente afortunada por las oportunidades que tuve este año, y también por las que perdí. Y confieso que mi vida en la escritura no solo me ayudó a tener un propósito, también me mantuvo sana. Y mi vida en la docencia me ha dado esperanza y el impulso para seguir adelante. 

Mi deseo para este año? Amor, y salud, y esperanza, y comida en la mesa de todos. 


Y el sentimiento que me llevo para el año que ha entrado? Gratitud infinita.
Cristina

Nuevo vídeo: recapitulando 2020
Y échale un vistazo al vídeo que creamos en el que recapitulamos el viaje de Cristina en el 2019. Con imágenes de NYU, Harvard University, The Chan Centre, Sphinx Con, Chautauqua Institution, UCSB, CRTVG y otros... 

Ganadora del XVII Premio Afundación de PeriodismoCristina ha ganado el XVII Premio Afundación de Xornalismo Fernández del Riego que impulsa Afundación, la obra social de Abanca, por su artículo Realidades paralelas publicado en La Voz de Galicia el 3 de mayo de 2019. La ceremonia de entrega está disponible aquí (su discurso de agradecimiento comienza en el minuto 56’).

La columna de Cristina para La Voz de Galicia, que lleva por título A Arte da Inquedanza, sale todos los viernes en la contraportada de la edición impresa del periódico y online aquí →.


· Latest Videos | Últimos Videos ·

Cristina Pato 2020 Year in Review
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Instagram
Instagram
YouTube
YouTube
Website
Website
Copyright © 2021 Cristina Pato, All rights reserved. 


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Cristina Pato · New York City · New York, NY 10014 · USA

Email Marketing Powered by Mailchimp